شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

سید امیر موثقی، کانون آوا، دوم اکتبر 2015:… البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های …

 Mojahedin Khalq Rajavi cult MEK New york 2015Annual Anti-Iran Terrorist Freak Show Is Back in Town! (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

لینک به منبع

شکست فضاحت بار فرقه رجوی در نیویورک

همزمان با بر گزاری اجلاس سران کشور های جهان در نیویورک فرقه رجوی از ماه هاقبل به تقلا افتاد و با رشوه دادن های کلان به لابی هایش به دنبال این بود تا درروز شروع کنفرانس ها در نیو یورک تظاهراتی چند صد هزار نفری به راه بیاندازد اما خوشبختانه تیرش به سنگ خورد و نماینده مریم قجردرآمریکا با خفت و خاری گزارش شکست تظاهرات را برای مریم فرستاد. فرقه رجوی در نیویورک امسال بر خلاف سالهای گذشته نتوانست غلطی بکند و دست از پا دراز تر به اخور مریم قجر برگشت. امروز که توافق هسته ای به خوبی به پیش می‌رود و جهان به دنبال حل مسالمت آمیز بحران درایران هست، فرقه رجوی میکوشد تا بر طبل جنگ بکوبد و به هر قیمتی که شده افکارعمومی را بر علیه این توافق نامه سمت و سو دهد اما افسوس که هرچه جلوترمی رود چون بی سر و ابتر می‌باشد با شکست مواجه می‌شود و دست از پا درازتربرجایش میخکوب می‌شود.

براستی باید از مریم قجر پرسید که چرا همواره هرچه پیس می‌روی با شکست و خبط مواجه می‌شوی؟

چرا بجای اینکه به فکر صلح و آرامش و دوستی باشید به فکر جنگ و خشونت و نا‌آرامی هستید؟

چرا با گروه های تروریستی سوریه و داعش درعراق همکاری میکنید و به آن‌ها امداد رسانی میکنید؟

چرا و به چه دلیل میخواهید چهره واقعی خودتان را از دنیا مخفی نگه دارید؟

البته به نظر من شما برای همه گان شناخته شده هستید. براستی که مسعود ملعون همواره خوب می‌گفت که افعی هرگز کبوترنمی زاید. بله مجاهدین هیچگاه نتوانسته و نخواهند توانست یک آلترناتیو ویا یک اپوزسیون واقعی برای ایران و ایرانی باشند. همواره یگ گروه خیانتکار و مزدور و مواجب بگیر برای اسرائیل و آمریکا بوده و خواهند بود و حالا هم که با عربستان رابطه‌های پنهانی برقرارمیکنند تا ازآل سعود، مریم قجر حمایت کسب کند.

بله فرقه رجوی یعنی خیانت، مزدوری، حمایت از داعش سوریه و عراق و حمایت از کشتار محرومان و تجاوز گران به خاک و نوامیس مردم!

امروز تمامی دولتهای حضوربهم رسانده در نیویورک یک حرف بیشتر باهم ندارند:

صلح، دوستی و نابودی تمامی گروه‌های تروریستی در کل جهان

به امید روزی که تروریست و تروریست پروری در جهان و در کشورم ایران ریشه‌کن شود .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

Rajavi cult New YorkNew York Beggars Hired by MKO to Stage Rally (Mojahedin Khalq, MEK, Rajavi cult)

How to pack a Mujahadeen-e-Khalq rally: spend thousands on Western politicians, less on (non-Iranian) students

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20807

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

سید امیر موثقی، کانون آوا، دهم سپتامبر ۲۰۱۵:… امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی…

ولپنت مریم رجوی مزدور سابق صدام و امروز موسادوضعیت اسف بار سازمان مجاهدین خلق در آستانه پنجاهمین سالگرد تاسیس ناشی از چیست؟

لینک به منبع

دیگهای سالگرد پنجاه سالگی فرقه رجوی در کشورهای مختلف اروپایی وامریکایی

در روزهای گذشته فرقه ترو ریستی رجوی در سیمای زندانی موج جدیدی از تبلیغات مضحکی را به راه انداخته که با دیدن این برنامه های مشمئزکننده حال هر بینده ای به هم میخوره و هزاران بار لعنت و نفرین به رجوی و آل رجوی میفرستد.

در هریک از این برنامه های مضحک فردی که انشاء و دست خط نوشته ای را برایش از قبل آماده و دیکته کرده اند بر دست میگیرد و شروع به خواندن میکند با انبوه تپق زدن و هریک خودشان را نو جوانانی معرفی میکنند که گوئی تا زه با سازمان ویا بهتر بگویم با فرقه رجوی آشنا شده اند و خود به دنبال یک حرکت سیاسی هستند که آن را پیدا کنند و این جریان سیاسی را الگو و سر مشق اینده خود قرار دهند فارغ از اینکه خودشان را اسیر فرقه گرایی های داعش صفت رجوی میکنند . از ترکیب این به اصطلاح دیگ های پنجاهمین سال گرد فرقه به خوبی میتوان فهمید که آزادی و دمکراسی در درون این فرقه چقدر شفاف و بارز هست. از جدا سازی های دختران و پسران و از نحوه اجرای برنامه و تا اینکه هرکس متنش را میخواند با دلهره و اصطراب شروع میکند و به پایان می رساند. به راستی باید از رجوی پرسید که چرا بعد از گذشت ۲۵ سال که جلو نسل کشی مجاهدین را گرفتی تازه به این نتیجه رسیدی که از نسل جوان برای پیش برد اهداف شوم خود استفاده کنی. براستی اگر به جای اینکه انقلاب مریم را در مناسبات ضد انسانی فرقه ساری جاری میکردی ادامه تکامل را انتخاب میکردی امروز صاحب هزاران نیروی جوان و آبدیده داشتی که میتوانستند با رژیم حاکم بر ایران مقابله کنند. امروز هرکس که این برنامه های مشمئز کننده را می بیند و زار زدن به اصطلاح مسئولین بالای فرقه از جمله محدثین را به خوبی میتواند به این نتیجه برسد که همگان دارند از یک جنبش مرده و سربر زیر خاک رفته تعریف و تمجید میکنند که هیچ راه برون رفتی از قبر خود ندارد به خصوص بعد از نتایج بحران هسته ای ایران که طرز تفکر بل کل تغیر کرده در دنیای خارج و فرقه رجوی خاک بر سرتر از گذشته مات و مبهوت به خود میپیچد و هیچ راه برون رفتی هم ندارد. واین است آخر خط خیانت و مزدوری برای بیگانگان که همچون دستمال توالت از رجوی استفاده کردند و سیفون را کشیدند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20554

حضورجنایتکارمژگان پارسایی درکشورآلبانی محکوم است

سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۵:… من بعنوان یک جدا شده از فرقه رجوی افتخار میکنم که به رجوی و افکار پلیدش نه گفتم و از طرف رجوی مارک مزدور وزارت اطلاعات ایران را به من دادند ولی مثل خودش و مریم و مژگان پارسایی با دروغ و دغل به خودم و دورو برم خیانت و جنایت و مزدوری برای امریکا و اسرائیل را پیشه نکردم . امروز باید مژگان پارسایی به دادگاه عالی لاهه کشانده شود همچون مسعود و …

مژگان پارسایی شکنجه گر صدام حسین مسعود رجوی مجاهدین خلقزنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

لینک به منبع

حضورجنایتکارمژگان پارسایی درکشورآلبانی محکوم است

فرقه جنایتکار رجوی با پیشرفت روند مذاکرات هسته ای و با روی خوش نشان دادن دولت آمریکا و دولتهای اروپایی دست از پا دراز تر به سوراخ موش خود خزیده و انحلال کامل سازمان و ارتش پوشالی به اصطلاح آزادی بخش را در چشم انداز به وضوح دیده و شنیده است و درهمین راستا شروع کرده به خارج کردن پس مانده های به اصطلاح تشکیلاتی اش از لیبرتی. براستی چرا باید فرقه رجوی مژگان پارسایی را ازعراق خارج کند؟ آیا تشکیلات رجوی درعراق دیگر به این جنایتکار ضد بشرنیازی ندارد؟ آیا فرقه رجوی این مهره جانی که سالیان سال برای رجوی خط جنایت علیه بشریت را انجام میداد را دیگر بلااستفاده دیده و اورا روانه خارج کرده است؟. آیا او هم همچون بتول رجایی مبتلا به سرطان شده وبا مرگ دست و پنجه نرم میکند؟ براستی چراامروز تک به تک کسانی که من و امسال مرا به زیر مشت و لگد تف می کشاندند که چرا میخواهید از عراق به خارجه بروید و به رهبری خیانت کنید و به خون شهیدان پشت کنید و به انقلاب خواهرمریم خیانت کنید حالا یکی پس از دیگری بعد از به کشتن دادن این همه انسان بیگناه دارند ازعراق خارج می‌شوند.

همین زنک هرزه به نام مژگان پارسایی مگرکم آدم فرستاد از قرارگاه جلولا به ایران تحت عنوان تیم های راهگشایی و همه کشته شدند. این مژگان پارسایی همچون خود رجوی و مریم و مهوش سپهری ودیگرعناصر داعش صفت رجوی باید که جوابگوی جنایتها و خیانت هایشان باشند وهرگزنباید که آزادانه برای خودشان چرا گاه عوض کنند و بچرند.

من بعنوان یک جدا شده از فرقه رجوی افتخار میکنم که به رجوی و افکار پلیدش نه گفتم و از طرف رجوی مارک مزدور وزارت اطلاعات ایران را به من دادند ولی مثل خودش و مریم و مژگان پارسایی با دروغ و دغل به خودم و دورو برم خیانت و جنایت و مزدوری برای امریکا و اسرائیل را پیشه نکردم . امروز باید مژگان پار سایی به دادگاه عالی لاهه کشانده شود همچون مسعود و مریم رجوی و پاسخگوی جنایت هایشان علیه بشریت باشند و آزا دانه برای خودشان به زندگی نگینشان ادامه ندهند.

سید امیر موثقی

آلمان کلن

مزدور مژگان پارسایی ارتش خصوصی صدام حسین مجاهدین خلق فرقه رجویمژگان پارسایی (رقیه مشهدی آقا )

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20388

دست چین کردن نیرو ها جهت خارج کردن ازعراق، ترفند جدید فرقه رجوی

سید امیر موثقی، کانون آوا، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:… چرا باید کسانی چون سنا برق زاهدی در شهر کلن المان با دخترجوان به رستوان بروند و عیش و نوش کنند؟ سئوال اینجاست که این اقایان و خانمها مگر سوگند جلاله نخورده اند که تا آخرین نفس در عراق بمانند و رژیم ایران را سر نگون کنند، پس در کشور های ارو پایی چه میکنند؟ پس انقلاب ایدولوژیک چه شد بردن مریم مهر تابان به ایران رو دوش قهرمانان؟ اینها که همه دارند …

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمطبوعات عراق (مجاهدین، از تاسیس قرارگاه لجستیکی برای داعش در آلبانی تا آماده باش برای حمله به خانواده ها درعراق)

لینک به منبع

دست چین کردن نیرو ها و کادرهای تشکیلاتی جهت خارج کردن ازعراق، ترفند جدید فرقه رجوی

همانطوری که همگان از طریق رسانه های خبری مطلع شده اید فرقه داعش صفت رجوی با دست چین کردن کادرهای تشکیلاتی جهت استفاده های شوم خودش اقدام بخارج کردن پس ماندهای فرقه از لیبرتی کرده است. امروز فرقه رجوی بی سر با وجود اینکه تعداد زیادی از نیرو ها در عراق کشته شده اند و تعدادی هم همچنان در اسارتگاه لیبرتی ویا به عبارتی بهتر اردوگاه مرگ رجوی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند، مریم قجر به خیال خام خودش میخواهد افکار تروریستی و داعش صفت خودش را در کشور البانی ادامه دهد . براستی باید از رجوی ملعون و مریم قجر پرسید که چرا از سال ۲۰۰۰ میلادی تصممیم به خارج کردن نیروهای تراز اول تشکیلات کردید و خود و سایر به اصطلاح اقایان و خانم های کادرهای مرکزیت را به ارو پا و امریکا فرستادید و برای خود عشرتکده ها برپا کردید؟ چرا خانم ها و اقایان فرقه باید در کشور های اروپایی به راحتی عیش و نوش کنند و بخورند و بریزند و بپاشندولی چند تعدادی نگونبخت دراردو گاه مرگ در لیبر تی هلاک شوند .چرا باید کسانی چون سنا برق زاهدی در شهر کلن المان با دخترجوان به رستوان بروند و عیش و نوش کنند؟ سئوال اینجاست که این اقایان و خانمها مگر سوگند جلاله نخورده اند که تا آخرین نفس در عراق بمانند و رژیم ایران را سر نگون کنند، پس در کشور های ارو پایی چه میکنند؟ پس انقلاب ایدولوژیک چه شد بردن مریم مهر تابان به ایران رو دوش قهرمانان؟ اینها که همه دارند جفتک می اندازند درارو پا وآمریکا، پس این چرندیات فقط برای من و امثال من بود و بس.

براستی که فرقه رجوی هیچگاه نتوانست به انبوه سئوالهای جدا شدگان و منتقدین پاسخ بدهد وهرگزنتوانست این راقبول کند که فرقه ای بدتر از داعش هست و نه بهتر. فرقه ای کلاش، کلاهبردار، وطن فروش و مزدور بیگانگان. براستی که خمینی خوب گفته بود منافقین از کفار بدتر هستند و باید به رجوی و آل رجوی تف کرد و به اوگفت در صورتی که زنده باشد و بیننده و شنونده حرفهای منتقدین که واقعا روی پست فطرتی و مزدوری را به تمام و کمال سفید کرده ای .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20054

مرده خوری های رجوی با گذشت سالیان هنوز ادامه دارد

سید امیر موثقی، کانون آوا، سی ام ژوئیه ۲۰۱۵:… واقعا باید این سوال را در آستانه سالگرد دروغ جاویدان از شما پرسید که حالا چه خواهید کرد بعد ازاینکه مذاکرات هسته ای به نفع ملت ایران پیش رفت و آیا هنوز منتظر جنگ دیگری هستید تا عدو شود سبب خیر برایتان که شاید ایران هم بشود عراق و افغانستان و شما به حکومت برسید بدست امریکا ! پس چی شد جوهر مجاهد …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIبزک مریم رجوی بعنوان “فعال حقوق بشر” مصداق دقیق انتخاب ابزاری غلط برای کاری غلط تر است

لینک به منبع

مرده خوری های رجوی با گذشت سالیان هنوز ادامه دارد

با گذشت سالیان درازازعملیات دروغ جاویدان هنوز فرقه رجوی از خونهای به ناحق ریخته شده ارتزاق میکند و همواره شعار بیمه نامه بیمه نامه سرمیدهد. آری براستی باید از رجوی پرسید چندتا بیمه نامه برای خودت از خونهای به ناحق ریخته شده خریداری کردی؟

از سال ۱۳۶۰ که اعلام مبارزه مسلحانه کردی و هزاران نفر را به کشتن دادی هزاران نفر را روانه زندانهای حکومت کردی تا در زیر شکنجه فقط اسم ننگین تورا بر زبان بیاورند و خوش خوش خوشانت باشد وبعد هم زن و بچه و اعضای مرکزیت آن زمان سازمان را رها کردی و با لباس مبتذل زنانه از کشور خارج شدی و به اروپا پناهنده شدی. بعد هم که به عراق تحت حکومت صدام رفتی و هم پیمان با حکومت بعث بر علیه ایران و ایرانی پرچم خیانت و مزدوری را برافراشتی. بعد هم باگذشت زمان که جنگ به آتش بس کشانده شد فریاد بر آوردی که به خاطر خیانتهای من علیه خاک وناموس ایرانی بوده وچون طناب داررا بر گردن خود احساس کردی فرمان حرکت به طرف مرزهای کشور را صادر کردی تا هزاران نفر را به کشتن دهی که با یک تیردونشان زده باشی اول اینکه سازمان و تشکیلات را از شر یکسری پاک سازی کنی و بعد هم فریاد برآوری که من قبل از پذیرش اتش بس قیام ملی میهنی خود را انجام دادم و هرانچه را که در چنته داشتم در طبق اخلاص نهادم .

ویا عجبا عجبا از خود خواهی ها و کوته نظری های احمق و جاه طلبی همچون تو ای رجوی خائن آیا واقعا برای بقدرت رسیدن باید این چنین انسانهای بی گناه را مسخ میکردی و به کشتن میدادی که حالا بعد از گذشت سالیان، سی خرداد را با یک حرکت مشمئز کننده با مریم به پایان ببری و دروغ جاویدان را هم با پخش کردن مشتی چرندیات از جانب خودت و نشان دادن انبوه فیلمهای ادیت شده هرساله به پایان ببری. واقعا که باید گفت ای وای بر شما سنگ دلان و پست صفتان که با نسل ما چه ها که نکردید و خود هنوزکه هنوزه فرار را بر قرار ترجیح داده و فکر میکنید که روزی به قدرت خواهید رسید. واقعا باید این سوال را در آستانه سالگرد دروغ جاویدان از شما پرسید که حالا چه خواهید کرد بعد ازاینکه مذاکرات هسته ای به نفع ملت ایران پیش رفت و آیا هنوز منتظر جنگ دیگری هستید تا عدو شود سبب خیر برایتان که شاید ایران هم بشود عراق و افغانستان و شما به حکومت برسید بدست امریکا ! پس چی شد جوهر مجاهد خلق؟ پس چی شد انقلاب بد نام مریم؟ پس چی شد میتوان و بایدهایی که سر میدادید؟ همش گاف و پوچ بود و شعار؟ پس واقعا که باید گفت از بنیان کارتان اشکال داشته و مزدور و مزدور صفتی را توشه راه کرده بودید و می خواستید مفت خورانه به قدرت برسید .

سید امیر موثقی

کمپ بدنام اشرف تعطیل شدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به

نمایشنامه تکراری سی و پنج ساله

سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد

مردم اور سور اواز از سوء استفاده رجوی از امکانات شهر و شهروندان به ستوه آمده اند (نامه سرگشاده به خانم مرزی یر)

سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر

سخنان آقای امیرموثقی دررابطه با آکسیون ۱۹ آوریل کانون آوا در مرکز شهرکلن آلمان

کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب سرخ کمک بخواهند تا اینهارا هرچه زودتر از لیبرتی خارج کنند. دومین مانعی که بسیارجدی و اساسی