خزعبلات مریم رجوی علیه عبدالرحمان محمدیان (+ از سرنگونی تا کشف قبور منتقدین مجاهدین خلق)ا

Follow Share on Tumblrارسال – پوراحمد، انجمن نجات، مرکز گیلان، سیزدهم ژانویه 2019:… مسعود و مریم رجوی و مجاهدین خلق بعد از جدایی عبدالرحمان محمدیان از سر غیظ و عناد میخواستند با وی در یکی از دور افتاده ترین نقاط آلبانی دیدار داشته باشند تا توطئه شوم خود را علیه ایشان اجرا کنند که خوشبختانه با … Continue reading خزعبلات مریم رجوی علیه عبدالرحمان محمدیان (+ از سرنگونی تا کشف قبور منتقدین مجاهدین خلق)ا