شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانی

شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانی

منصور نظری : شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانیمنصور نظری، ایران اینترلینک، هفتم آوریل 2021:… این کفتاران هرزه که نه بوئی از وطن برده اند ونه بویی از شرافت وجوانمردی و وطن پرستی آنگاه که ترامپ گفته بود 52 نقطه فرهنگی ایران را بمباران خواهد کرد در کدام گور خفته بودند. این بیشرف ها همان کسانی هستند که خواستار تحریم هر چه بیشتر مردم ایران بودند. آنها از ترامپ وپمپئو خواسته بودند که مردم ایران را از دارو و غذا محروم کنید ، مردم به خیابان خواهند آمد.  بیشرف ها مگر شما همان نیستید که از امریکا  میخواستید ایران را بمبارن کند وهمچون کشورهای ویران شده چون لیبی وسوریه کنند؟ شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی علیه ایران 

منصور نظری : شکست هرزه‌های بی‌وطن در عملیات جنگ روانیتفاهم چین و ایران و ترس مجاهدین رجوی

شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی علیه ایران 

شکست فرقه رجوی و وطن فروشان دریکی ازبزرگترین عملیات های جنگ روانی تاریخ

جنگ نرم یا جنگ روانی مجموع فعالیت ها واقدامات سازمان یافته روانی وتبلیغاتی است که با استفاده از ان یک کشور یا یک جامعه مورد هدف قرار میگیرد ، هرچقدر سازماندهی وبرنامه تبلیغاتی با تعداد منابع بیشتر همراه باشد میتواند تاثیرات قوی تری داشته باشد . اساسا در جنگ نرم ویا جنگ روانی ، تلاش میشود ضعیف ترین اقشار جامعه از نظرمعلومات اجتماعی وسیاسی مورد تهاجم قرارگیرند ولازمه اینکار اقدامات مهندسی شده وهماهنگ از طرف مهاجمان است ، قبل از پرداختن به ادامه این موضوع لازم است که بدانیم …

در چهل و سه سال گذشته دشمنان ایران ، تمام اقدامات نظامی را که میتوانست هر کشوری را نابود کند انجام داده اند  از هزاران عملیات تروریستی تا جنگ عراق علیه ایران ، اما نتیجه انها جز شکست نبوده است  ،  دشمنان ایران مدتهاست دریافته اند که ایران هیچگاه عراق ، سوریه یا لیبی نخواهد شد ، تاریخ پرشکوه ایران با چند هزار سال تاریخ و تمدن وفرهنگ  وعلیرغم خیانت تعدادی از پادشاهان وحاکمان ان در طول تاریخ پا برجا واستوار بوده است وخواهد بود .

شکست های پی درپی دشمنان ایران در بعد نظامی ، آنها را برآن داشته تا از تحریم ها بعنوان روش جایگزین در جنگ برعلیه منافع ملی ایران ومردم ایران استفاده کنند ، والبته مشارکت خائنینی همچون مجاهدین خلق و سلطنت طلبان به همراه تجزیه طلبان به جنایتکارانی که دارو وغذا را برمردم ایران تحریم کردند بسیار بسیار کمک کرد تا آنها بتوانند بصورت مهندسی شده ضعیف ترین اقشار جامعه ایران را هدف قرار دهند ودر کنار این خائنین باندهای اصلاح طلب از درون ایران هیزم این جنایت را داغ کردند تا امریکائی ها در رسیدن به هدف یعنی فروپاشی ایران کمک کرده باشند.در حقیقت تحریم ها به مانند چکش از بیرون واصلاح طلبان حاکم بردولت بعنوان سندان در درون عمل میکردند تا اثرگذاری تحریم ها بیشتر شود، در همین رابطه سالها پیش راههائی برای شکستن تحریم های جنایتکارانه پیش روی مردم بود که یکی از انها ارتباطات گسترده اقتصادی با کشور چین بود اما اصلاح طلبان که در این چهل وسه سال عمدتا حاکمان اصلی بودند مانع شدند واین راه را هموار نکردند ونه تنها این راه را هموار نکردند بلکه موانع بزرگی بر سرراه ان گذاشتند ، تا اینکه این گره بزرگ از جای دیگری حل شد وتصمیم خردمندانه ارتباطات گسترده با کشور چین گرفته شد ، وقرارداد همکاری بیست وپنج ساله با کشور چین بسته شد ، این موضوع قطعا باعث خوشحالی مردم ایران بوده وهست چرا که با این کار تحریم ها ترک برداشته وراه برمردم ایران هموار خواهد گشت.

هنوز قرارداد وتفاهم نامه ایران وچین امضا نشده بود که یکی از بزرگترین جنگهای روانی وپروپاگاندای تبلیغاتی علیه این تفاهم نامه اغاز شد ، اطاق فکر این جنگ روانی ، اندیشکده های اسرائیلی درامریکا بودند ، براساس خطوط داده شده به همه طرف حساب ها یعنی سازمان مجاهدین خلق با هزاران اکانت جعلی از آلبانی ، سلطنت طلبان با دهها شبکه تلویزیونی بیست وچهارساعته ، تلویزیون عربستان نشنال ، رادیو تلویزیون بی بی سی ، تلویزیون اسرائیلی منو تو وهمزمان دهها مزدبگیر انفرادی ، وگستاخ تر از همه اینها که در بالا نام بردیم بسیج تمام عیاراصلاح طلبان عاشق امریکا از درون ایران بود ، افرادی به مراتب کثیف تر از خائنین که بصورت علنی برای سرویس های دشمنان ایران کار میکنند ، نکته جالب در این جنگ روانی بی سابقه این بود که تمام جنایتکاران جنگی که مردم ایران را سالها تحریم کردند ونگذاشتند دارو وغذا به مردم ایران برسد ، حمله نظامی کردند ، مقامات عالیرتبه ودانشمندان ایرانی را ترور کردند ، ونشان دادند که قصدشان نابودی ایران است و بس ، همه اینها یک شبه یادشان افتاد که تفاهم نامه ایران وچین بر علیه منافع مردم ایران است وباعث وابستگی ایران به چین میشود ، مجاهدین خلق وطن فروش که هیچ کوتاهی در وطن فروشی وخیانت به مردم ایران نکرده اند یادشان افتاد که وطن هم دارند واه و فغان که وطن برباد رفت همان کفتارهائی که جلوی کاخ سفید تحصن میکردند واز امریکائی ها میخواستند که تحریم ها را بیشتر کنند ودر خفا از بولتون ودیگران خواسته بودند ایران را باید بمباران کنند ، مجاهدین خلق همان کسانی که چکمه های خونین امریکائی ها را لیس میزدند تا امریکا وترامپ به ایران حمله نظامی کند ، یکدفعه یاد وطن افتادند که چین ایران را خورد و رفت ، ویا دیگر سفله های وطن فروش باد ایران بانی به خیکشان افتاد که ایران تکه پاره شد همان سگ های زنجیری سعودی که در سودای تجزیه خوزستان بودند خودشان را جر دادند که خلیج فارس شده  جولانگاه چین ویا خاندان ایران بر باد ده پهلوی چی که کارشان ومنبع درامدشان لابی های اسرائیلی وشلدون ادلسون ومحمد بن سلمان است به فکر ایران افتادند .

این کفتاران هرزه که نه بوئی از وطن برده اند ونه بویی از شرافت وجوانمردی و وطن پرستی آنگاه که ترامپ گفته بود 52 نقطه فرهنگی ایران را بمباران خواهد کرد در کدام گور خفته بودند. این بیشرف ها همان کسانی هستند که خواستار تحریم هر چه بیشتر مردم ایران بودند. آنها از ترامپ وپمپئو خواسته بودند که مردم ایران را از دارو و غذا محروم کنید ، مردم به خیابان خواهند آمد.  بیشرف ها مگر شما همان نیستید که از امریکا  میخواستید ایران را بمبارن کند وهمچون کشورهای ویران شده چون لیبی وسوریه کنند؟ یادتان رفته هرزه‌های بی‌وطن. 

همه چیز روشن است مردم ایران وکشور ایران راه برون رفت از برجام وتحریم را یافته اند واین همان دلیلیست که دشمنان ایران را از تمام سوراخ ها بیرون کشیده تا با جنگ روانی وچین هراسی مسیر درست را به انحراف بکشانند اما کور خوانده اند مردم ایران هوشیارتر از همیشه این جنگ روانی را خنثی کردند و این نشان از شناخت دشمنان اشکار و پنهان است ، یک قانون ریاضی وجود دارد که میگوید اول از همه معما ابهام ودر منطق سیاست دشمن را بشناس وقتی معما ابهام ودشمن را شناختی حل مشکل ومعما اسان تر است یعنی با فهم مشکل نصف مسئله حل شده است و نصف دیگر راحت تر قابل حل است امروزه مردم ایران و کشورایران شناخت دقیقی از دشمنانش دارد ودیگر حتی مجالی برای خائنین داخلی یعنی اصلاح طلبان هم نیست ونباید باشد

با توجه به تغئیرات بزرگی که پس از تفاهم نامه ایران وچین انجام خواهد شد وبن بستی که دشمنان ایران گرفتارش خواهند شد ، مردم ایران مطمئنا هوشیارتر شده وخود را قوی تر خواهند کرد ، تجربه جنگ عراق علیه ایران را در روزهای پایانی جنگ نباید کسی فراموش کند ، جهت یاداوی ان تجربه بزرگ وخونین را اینجا یاداوری میکنم تا بدانیم دشمنان ایران همیشه در فکر نابود کردن ایران هستند حتی در زمانی که صلح دریک قدمی باشد

تجربه بزرگ روزهای پایانی جنگ ایران وعراق …

بیست وهفت تیرماه سال 1367 وقتی ایران موافقت خود را با اتش بس ، قرارداد 598 سازمان ملل را پذیرفت ، بسیاری از نیروهای اماده در خط اول جنگ درمناطق مرزی خوزستان وایلام با اجازه فرماندهان نظامی ان مناطق به مرخصی رفتند ، در خطوط دفاعی ایرانی درمرزها همه خوشحال از اینکه دیگر جنگ تمام شده واتش بس برقرار شده ، هوشیاری خود را از دشمن از دست دادند وبا این تفکر که صلح درپیش روست وجنگ تمام شده است همه با خیال راحت به سنگرمیرفتند و دیگر کمتر کسی در خطوط ابتدائی هوشیاری لازم را داشته وفکر میکردند که دشمن مقابل هم بصورت جوانمردانه سلاح ها را زمین گذاشته است غافل از انکه همان زمانی که ایرانیان بصورت جوانمردانه سلاح ها را زمین گذاشته بودند ، دشمن یعنی صدام حسین طرح بزرگ حمله وتسخیر شهرهای خوزستان از جنوب را درسر داشته است وناجوانمردانه دو روز پس از اعلام اتش بس ایران به صورت گسترده حمله های برق اسا به تمام شهرهای جنوبی ایران میکند در عملیات های غافلگیرانه نیروهای صدام حسین به شهرهای ایران تعدادی از شهرها دوباره به دست عراقیها می افتد ونزدیک به 27000 هزار نفراز نیروهای ایران بدلیل عدم هوشیاری اسیر عراقی ها میشوند در طول هفت سال جنگ عراق علیه ایران ، عراقی ها فقط توانسته بودند سه هزار ایرانی را اسیر کنند اما ظرف سه روز 27000 ایرانی اسیر میشود ، چند شهر ایران بدست صدام حسین می افتد و همزمان پس از پنج روز برطبق توافقی که رجوی با صدام حسین کرده بود ، عملیات سازمان مجاهدین از جبهه شمال اغاز میشود

چرا این تجربه مهم است وبسیار مهم زیرا مردم ایران بر اساس روحیه جوانمردی ممکن است فکر کنند دشمنانشان هم جوانمرد هستند در صورتیکه اینگونه نیست ، هوشیاری اصل جدائی ناپذیر برای ماندگاری در جنگل است ، مردم ایران وکشور ایران باید هوشیاروهوشیارتر وقویتر از پیش باشند هرچقدر بگوئیم باز هم کم است

به امید انکه مردم ایران با عبور وشکستن تحریم ها زندگی بهتری داشته باشند

(پایان)

شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی علیه ایران

*** 

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتنمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کدام-آپوزیسیون-و-مخالف-با-چه؟/

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟ منصور نظری، ایران اینترلینک، سیزدهم نوامبر 2019:… مدتی پیش  وزیر خارجه امریکا پمپئو اعلام کرد: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند» جایگاه وزیر خارجه امروز و رئیس سازمان سیای دیروز امریکا، میزان حقوقش و ملیتش مشخص است. این فارسی زبانان بادمجان دور قاب صهیونیست چین ها کجا ایستاده اند؟ کجای وزارت خارجه یا سازمان سیا و با چه حقوقی؟ بدنبال چه هستند؟ منافع ایران؟ منافع ایرانیان؟ یا خیر، سینه زدن زیر علم “فشار حداکثری” گرگهای واشنگتن برای مجبور کردن ایران به قبول پوئن دادن به ترامپ؟ بکار گرفتن دو هزار برده در آلبانی برای تبلیغ تویتری و کلیک کردن و کم کردن فشار جو عمومی علیه ضدانسانی ترین تحریم های تاریخ معاصر جهان علیه کودکان و غیر نظامیان؟ خداوند ایرانیان را از گزند جنگ و بیماری و قحطی و ایضا این ضد انسانهایی که به فارسی هم تکلم می کنند در امان بدارد. کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟ اتحاد زندانیان سیاسی ایران – مجاهدین خلق ، عالیجناب پمپئو و تحریم ها

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

منصور نظری پاریس

منصور نظری ، پاریس

اعتراضات مردم ایران به افزایش قیمت بنزین و به طبع آن موج خشونتی که در بیشتر نقاط ایران شکل گرفت ناشی از عوامل بسیاری بود. از یکطرف عدم درک دولت فاسدی که به فکر منافع مردم ایران نیست  و در کنار آن با نادیده گرفتن قانون اساسی برای اعتراضات مدنی مردم  و توجه نکردن به اینکه مردم حق اعتراض و مخالفت دارند راه این اعتراضات مدنی را بسته و با خشونت با مردم معترض برخورد میکند و راه را برای اپوزسیون قلابی که مردم را دعوت به خشونت لجام گسیخته میکنند بازمیکند که از جمله آنها تروریستهای تجزیه طلب ، فرقه تروریستی رجوی وسلطنت طلبان افراطی که زیر خط فرمان بن سلمان آدمکش واسرائیل وامریکا  میباشند. این دو در حقیقت مانند چکش و سندان مردم ایران را زیر ضرب گرفته اند. علاوه بر همه اینها و در کنار اینها، فساد نهادینه شده ای است که جامعه ایران را به سمت فقیرتر شدن پیشتر سوق میدهند.

اپوزسیون قلابی یعنی همانها که با اندیشکده های اسرائیلی و متفکرین دکترین های ضد ایرانی رفت و آمد دارند  و این جمع ها  بر علیه منافع کشور و مردم سرزمین خودشان سخن میگویند و از صهیونیست ها و دشمنان خاک ایران میخواهند که جرقه جنگ ویرانگر بر علیه کشوررا بزنند و یا فرقه تروریستی رجوی که جلوی کاخ سفید بست مینشینند تا از امریکا بخواهند که باید مردم ایران را هر چه بیشتر تحریم کنند و همزمان با همراهی با مرتجع ترین حکومت های تاریخ و بالاخص حکومت عربستان آرزوی این را دارند و که ایران را ایرانستان کنند. سعودی ها ، ولینعمتان رجوی و مجاهدین خلقش به دهها زبان گفته اند که کشوری به نام ایران را نمی پذیرند ، (کما این که ویلنعمت سابقش صدا حسین  میگفت نسل فارس و یهود باید از بین بروند) و این امر نه مربوط به دیروز یا امروز بلکه  ریشه در تاریخ تمدن بزرگ ایران زمین دارد. تاریخی چند هزار ساله با تمدن وفرهنگی بزرگ که همیشه خار چشم مرتجعین عرب ، امریکا و اسرائیل بوده و آنها نمیخواهند این حقیقت بزرگ را باور کنند و نمیتوانند وجود این تمدن بزرگ را تحمل کنند.  تمدنی که مزاحم سلطه مطلقشان بر خاورمیانه شده، میشود و خواهد شد.

همانگونه که گفته شد اپوزسیون قلابی و وطن فروش در بیرون مرزهای ایران تمام تلاش خود را کرده تا امریکائی ها با شدید ترین تحریم های ضد بشری تاریخ  مردم ایران را گرسنگی بدهند ،همچنین همدستی با کسانی که مردم ایران را به رنج وگرسنگی کشانده اند بخشی از جنایات جنگیست که این وطن فروشان مرتکب شده اند والبته شریک جرم آنها خائنین داخلی هستند که با چپاول مردم ایران ، به مثابه چکش و سندان عمل کرده اند. از یک سو تحریم های ضد انسانی برعلیه مردم ایران و از سوی دیگر چپاول و غارت.

میخوانیم هر روز تعدادی به جرم کلاهبرداری چند هزار میلیاردی از درون دولت و یا وابستگانشان دستگیر میشوند اما گویا پایانی ندارد و این داستان همچنان بصورت روزمره تکرار میشود  و طبقه ضعیف جامعه ایران هر روز فقیر تر از قبل میشوند و فاصله طبقاتی بیشتر وبیشتر.

علاوه بر همه اینها تروریستها از تجزیه طلب و فرقه ضد انسانی فرقه رجوی و سلطنت طلبان افراطی که آنها هم دست کمی از دو گروه اول ندارند با تبلیغ واعمال خشونت های افسار گسیخته تلاش کردند تا جامعه را به سمت خشونت ویرانگر بکشانند و زیر ساخت های کشور را نابود کنند . هیچ تردیدی وجود ندارد که هیچ کدام از این اپوزسیونهای قلابی به تنها چیزی که فکر نمیکنند کشور ومردم ایران است  و الا کدام اپوزسیون یا ایرانی وطن پرستی حقیقی زیرساخت های کشورش را ویران میکند؟ در کشور فرانسه یکسال است تظاهرات جلیقه زردها در جریان است اما هیچگاه مردم فرانسه شعار ویرانی کشورشان را نمیدهند . مردم وطن پرست فرانسه هیچگاه شعار تجزیه فرانسه را نداده اند. هیچگاه زیرساخت های کشورشان را ویران نکرده اند . اگر اوباشی هم در مقاطعی دست به ویران کردن زیرساخت ها زده اند توسط مردم دفع شده اند.

تفاوت اینجاست که متاسفانه در کشورما اپوزسیون قلابی و وطن فروشان از امریکا میخواهند که مردم ایران را گرسنگی و رنج بدهند میخواهند کاری کند که دارو بدست مردم نیازمند نرسد تا از این رنج مردم مجبور به خیابان آمدن شوند.

مدتی پیش  وزیر خارجه امریکا پمپئو اعلام کرد:

«ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند»

جایگاه وزیر خارجه امروز و رئیس سازمان سیای دیروز امریکا، میزان حقوقش و ملیتش مشخص است. این فارسی زبانان بادمجان دور قاب صهیونیست چین ها کجا ایستاده اند؟ کجای وزارت خارجه یا سازمان سیا و با چه حقوقی؟ بدنبال چه هستند؟ منافع ایران؟ منافع ایرانیان؟ یا خیر، سینه زدن زیر علم “فشار حداکثری” گرگهای واشنگتن برای مجبور کردن ایران به قبول پوئن دادن به ترامپ؟ بکار گرفتن دو هزار برده در آلبانی برای تبلیغ تویتری و کلیک کردن و کم کردن فشار جو عمومی علیه ضدانسانی ترین تحریم های تاریخ معاصر جهان علیه کودکان و غیر نظامیان؟ خداوند ایرانیان را از گزند جنگ و بیماری و قحطی و ایضا این ضد انسانهایی که به فارسی هم تکلم می کنند در امان بدارد.

بله. همه اینها دست پخت همین اپوزسیون قلابی  است که امروز با شیادی دم از مردم گرسنه ایران میزند و به هر بهانه ای تلاش میکنند با اعمال خشونت امیز جامعه ایران را با بحران مواجه کنند و البته نتیجه همه اعمالی که این خائین با همدستی خائنین داخلی انجام داده اند منجر به خانه نشین شدن مردم شده است وقتی مردم ایران این میزان خشونت را از هر طرفی میبینند چاره ای بجز بن بست وبرگشت به خانه ندارند. بن بستی که فرقه رجوی از سی خرداد سال شصت به جامعه ایران تحمیل کرد.

تنها راه برای مردم ایران این است که صف خود را از صف خائنین وطن فروش و مزدوران اجنبی  جدا کنند وهمچنان بخواهند که تغئیرات بزرگ و ساختاری در جامعه ایران توسط مردم ایران انجام شود. مردم ایران هیچ تکیه گاهی جز خودشان در داخل ایران برای تغئیرات بزرگ وساختاری ندارند. این تجربه چهل ساله مردم ایران است. بی شک مردم ایران در داخل ایران میتوانند روی پای خودشان و با دست خودشان ایران را بسازند و به خواستهای برحق شان برسند.

پایان

کدام آپوزیسیون و مخالف با چه؟

شکست هرزه‌های بی‌وطن در بزرگترین عملیات جنگ روانی

***


کیهان لندن خداحافظ بغداد، سلام تیرانا ـ گفتگو با آقای مسعود خدابنده

از توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپاز توئیت ضد مردمی تا کپی کردن بیانیه ترامپ

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تخم-و-ترکه-رجوی-،-مبلغان-ترور-و-خشونت-از/

تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گودمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و چهارم نوامبر 2019:… بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن است و بعضی هایشان نیز که کمی خجالتی هستند آنرا به زبان دیگری بیان میکنند. اگر بخواهیم راجع به تک به تک اینها جویا شویم سر از سرویس های عبری عربی وامریکائی در خواهیم آورد که امروزه آبشخور همه این وحوش است. تخم وترکه های بن سلمان و بن رجوی و افراطیون سلطنت طلب  و بولتون همه از یک الگو پیروی میکنند فریبکاری و ترکیب جعل با واقعیت. تا بتوانند خط ویرانگری را ادامه دهند. تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود 

مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند مجاهدین خلق نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

منصور نظری

آقای منصور نظری ،  پاریس

هفته گذشته با تغئیر قیمت بنزین موجی از نگرانی وناراضایتی  جامعه ومردم ایران را فرا گرفت وبخشی از همین مردم به خیابانها آمدند تا نگرانی واعتراض خود را  به افزایش قیمت بنزین نشان دهند. اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین و آمدن بخشی از مردم به خیابان برای اعتراض به این تصمیم  زمینه ای شد تا سرویس های امریکائی، اسرائیلی و سعودی که سالها فعالیت پنهانی کرده وسناریوهای مختلف را طراحی کرده بودند وارد میدان شوند. پیاده نظام این سرویس ها نیز سازمان مجاهدین خلق ، سلطنت طلبان ، تجزیه طلبان آموزش دیده که در دو نقطه متمرکز شده بودند. یکی خوزستان و دیگری کردستان و بخشی نیز در آذربایجان وارد اجرای طرح شدند. نکته قابل توجه در این سناریو طراحی شده ویران کردن تمام زیرساخت های کشور بود  به گونه ای که کشور و مردم فلج شوند وعلاوه بر طرح مزبور نیروهای مزدور و خائن مستقر در خارج از ایران با پروپاگاندای رسانه ای و با اخبار جعلی به یاری این سناریو بیایند.

امروزه پروپاگاندای رسانه ای بخش مهمی از سناریوهای دشمنان تاریخی کشور ما ایران و مردم ماست ، تفاله هائی که برای تکه پاره کردن سرزمین ما همچون کفتار ولاشخور به دامن سعودی ها وامریکائی ها و اسرائیلی ها خزیده اند. این تفاله ها علیرغم اینکه به خون یکدیگر تشنه اند اما  یک حلقه وصل مشترک دارند  که ویران کردن و تکه پاره کردن ایران است.

بعضی هایشان شفاف میگویند هدفشان ویران کردن زیرساخت های ایران و تکه پاره کردن آن است و بعضی هایشان نیز که کمی خجالتی هستند آنرا به زبان دیگری بیان میکنند. اگر بخواهیم راجع به تک به تک اینها جویا شویم سر از سرویس های عبری عربی وامریکائی در خواهیم آورد که امروزه آبشخور همه این وحوش است. تخم وترکه های بن سلمان و بن رجوی و افراطیون سلطنت طلب  و بولتون همه از یک الگو پیروی میکنند فریبکاری و ترکیب جعل با واقعیت. تا بتوانند خط ویرانگری را ادامه دهند.

اینکه چقدر از مردم ایران کشته شوند برایشان مهم نیست ، اینکه چه میزان اموال مردم ایران نابود شود و یا زیر ساخت های ایران از بین برود مهم نیست. مهم پیشبرد خط ویرانگری به هر ترتیب است. برای نمونه  بستن اتوبانهای تهران فقط توسط چند نفر از ارازل و اوباش قمه و قداره بدست انجام شده است آنهم با تهدید و ارعاب مردم. بعد طبق این سناریو از تعداد انبوهی خودرو که در اتوبان متوقف شده اند فیلم میگیرند و میگویند ببینید مردم همه ماشینهایشان را متوقف کرده اند. کانال های رسانه ای این تخم ترکه های اجنبی دهها بار خبر سقوط شهرها را اعلام میکنند  تا با فریب مردم سناریوشان را پیاده کنند. هزاران خبر جعلی با کمی واقعیت را ترکیب میکنند و در شیپور میدمند.  به عکس زیر نگاه کنید.

تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

این عکس مربوط به فیلم قلاده های طلا ساخته شده در سال 2009 است که توسط دولت جمهوری اسلامی ساخته شده است. اما تخم ترکه های رجوی آنرا بعنوان مقاومت زنان قالب میکنند و شعر هم برایش میگویند. فریبکاری بخشی از ذات این فرومایگان بزدل و ترسوست که به کنج عافیت در اروپا و امریکا ، کانادا  خزیده اند و مردم را دعوت به خشونت و آمدن به خیابان میکننند .

ازطرفی دیگر بودند  کسانی که  برای ویرانگران کلاه از سر برمیداشتند. یکی ویرانگران ، قداره بندان و شمشیر بدستان ،،، را قهرمان نامید. آن یکی مسعود رجوی که خود را رهبرانقلاب  مینامید و پانزده سال بود به سوراخ خزیده و معلوم نبود و نیست مرده است یا زنده پیام زنده باد مرده باد فرستاد.  یکی هم از توی قمارخانه بیرون جهید تا سهمش فراموش نشود. واکنش های این فسیل ها انسان را به این فکر وامیدارد که ما با یک دارالمجانین  بیمارستان روانی طرفیم و نه یک اپوزسیون.

اما از سوی دیگرنباید فراموش کنیم مردم ایران بدنبال پیشرفت وتحولات وتغئیرات ساختاری بزرگ هستند. آنهم توسط خودشان در داخل ایران و نه یک انقلاب وخشونت ویرانگر ،، امری که اپوزوسیون فسیل شده و تفاله شده  آنرا درک نمیکنند وهمچنان با خشونت افسار گسیخته میخواهند همان ویرانگری که پس از سی خرداد سال شصت براه انداختند دوباره همان را بیازمایند ، اپوزسیونی که اینک جز یک تفاله اجنبی بیش نیست وهیچ رشته اتصالی هم با مردم ایران ندارند.

همه مردم ایران پس از چهل سال تجربه به خوبی دریافته اند و میدانند ایران راه حل خارجی ندارد ، همه چیز در ایران وتوسط مردم ایران رقم میخورد ، والبته تجزیه طلبان ادمخوار وتروریست هم باید بدانند ، تمامیت ارضی ایران مرز سرخیست که پاسخ ان مشت اهنین مردم ایران است وجب به وجب خاک ایران نامش ایران است وبس .

واینک هفته ای از این وقایع گذشته است و گرد وخاک و دود فرو نشسته است، نتیجه حاصله را بنگریم. بیش از صد و پنجاه کشته از طرفین وصدها زخمی و بیش از چند هزار میلیارد خسارت به زیرساختهای ایران و خانه ها و مغازه های مردم و اموال شخصی مردم که توسط اوباش عبری عربی وامریکائی بوجود امده است. سوال اینجاست آن بی شرفهائی که شبانه روز مشغول دادن اطلاعات غلط و فریبکارانه به مردم بودند و با جعل خبر مردم را فریب میدادند کجا هستند؟ اگر کسی بدنبال خائن ومزدور میگردد او همان است که مردم را با فریبکاری و تشویق به خشونت و قتل وغارت و آموزش آتش زدن و ویران کردن میداد واینک مثل کرم تفاله موزی به خفا رفته اند. اینان مرگ را برای همسایه میخواهند و نه خودشان. بیشتر این اوباشان فسیل شده که تبلیغ جنگ و مبارزه میکنند چرا برای مبارزه به ایران نمیروند؟  بدنبال پاسخ از آنان نباشید ، آنان مرگ را برای مردم میخواهند و حکومت کردن و نشستن پشت صندلی ریاست را برای خودشان. البته و صد البته مردم ایران آنقدر هم ساده نیستند که خون بدهند تا عده ای قمارباز لاس وگاس وتخم ترکه رجوی و بن سلمان بیایند حکومت کنند .

برای راستی آزمائی آنان که بیرون گود در اروپا وامریکا و کانادا و هر جای دیگری خارج از ایران هستند و دم از مبارزه وانقلاب در ایران میزنند ومردم تشویق به خشونت وقهر میکنند  یک راه بیشتر وجود ندارد.  اگر مرد جنگ و مبارزه برای حق وحقوق مردم ایران هستید به ایران بروید و بجنگید و نه  اینکه شعار بدهید ،، مردم به خیابانها بیائید،، یا شعار بدهید مردم شورش کنید و یا ….. شما باید  بگوئید به خیابانها میرویم . آنهم در ایران و نه لم داده در کنار رودخانه سن.  بهانه هم نیاورید بخاطر اینکه مردم ایران نیازی به توله اجنبی ندارند.  ولی تجربه نشان داده ما با مشتی خائن خودفروش و شیاد و شارلاتان طرفیم نه با یک نیروی مبارز وانقلابی. خائنین و وطن فروشانی که در همدستی با جنایتکاران جنگی دراجرای تحریم ضد انسانی و ضد بشری  مردم ایران را گرسنگی میدهند  و تبلیغ تحریم میکنند تا مردم گرسنه به خیابان بیایند.

ﺩﺭﯾﻎ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ
ﮐﻨﺎﻡ ﭘﻠﻨﮕﺎﻥ ﻭ ﺷﯿﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

تخم و ترکه رجوی ، مبلغان ترور و خشونت از کنار گود

*** 

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویمحمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

***

همچنین: