شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهرهعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیستم فوریه 2020:… خبرنگار نیویورک تایمز بطرز جالبی روی مخفی کردن اعضا انگشت می گذارد. آنجا که می نویسد علیرغم اینکه به من گفته شده بود که بیش از 2200 نفر در این کمپ زندگی می کنند ولی من به زحمت چیزی در حدود 200 نفر دیدم ویا وقتی درمورد سرنوشت مسعود رجوی سوال می کردم تمامی آنها پاسخ می دادند نمی توانند حرفی در این مورد بزنند. علی صفوی نماینده مجاهدین در آمریکا در پاسخ سوال من درمورد اینکه رجوی کجاست سرش را پایین انداخت وگفت اجازه ندارد دراین مورد حرفی بزند. وی در بخشی دیگر از گزارشش اشاره می کند نزدیک به سه ساعت در کنار درب منتظر اجازه ورود بوده و بعد از اعلام موافقت تا ساعت 1:30 بامداد شروع به یکسری مصاحبه، شرکت در جلسات تبلیغاتی و تورهایی کردم. شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره 

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهرهچهل سال حرکت مجاهدین خلق در سراب و بیراهه

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

پشت پرده دعوت مجاهدین از گزارشگر نیویورک تایمز

انجمن نجات مرکز خوزستان1 اسفند 1398

فرقه مجاهدین برای مقابله با تاثیرات افشاگری های اعضای جداشده در آلبانی و اروپا که ابهامات و سوالات جدی درخصوص مناسبات فرقه ای و شیوه های مغزشویی بمنظور نگهداری اعضا ، در افکارعمومی و بخصوص مطبوعات آزاد اروپا و آمریکا ایجاد کرده است؛ دریک اقدام عکس العملی و صرفا با هدف لاپوشانی و توجیه،  از خبرنگار نیویورک تایمز برای حضور در مقر اشرف سه دعوت بعمل آورده بود.

البته با توجه به تجارب ما اعضای جداشده قبل از دعوت و حضور این خبرنگار اقدام به جابحایی اعضای منتقد و مسئله دار و همچنین انتخاب کیس های مورد دلخواه از میان اعضاء و دیکته کردن مطالبی که می بایست در حضور خبرنگار مطرح کنند وهمچنین تزیینات سالن ها ومحل های مورد بازدید وتدارک برنامه های هنری را دردستور کار قرار داده است.
نکته مهم تر اینکه تمامی اعضا و مسئولینی که قرار است در معرض برخورد با خبرنگاران قرار گیرند می بایست مرز سرخ های مناسبات و از جمله بی اطلاعی از وضعیت مسعود رجوی، تعداد نفرات مقر و برخورداری از حق آزادانه انتخاب ماندن و یا جدایی را رعایت نمایند.

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

با درنظر گرفتن کلیه این موارد گزارش اخیر خبرنگار نیویورک تایمز خیلی جالب و خواندنی است و این گزارش بخوبی مشخص میکند که وی فریب صحنه سازی و سناریو از پیش ساخته مسئولین فرقه را نخورده است.

خبرنگار نیویورک تایمز بطرز جالبی روی مخفی کردن اعضا انگشت می گذارد. آنجا که می نویسد علیرغم اینکه به من گفته شده بود که بیش از 2200 نفر در این کمپ زندگی می کنند ولی من به زحمت چیزی در حدود 200 نفر دیدم ویا وقتی درمورد سرنوشت مسعود رجوی سوال می کردم تمامی آنها پاسخ می دادند نمی توانند حرفی در این مورد بزنند.

علی صفوی نماینده مجاهدین در آمریکا در پاسخ سوال من درمورد اینکه رجوی کجاست سرش را پایین انداخت وگفت اجازه ندارد دراین مورد حرفی بزند.

وی در بخشی دیگر از گزارشش اشاره می کند نزدیک به سه ساعت در کنار درب منتظر اجازه ورود بوده و بعد از اعلام موافقت تا ساعت 1:30 بامداد شروع به یکسری مصاحبه، شرکت در جلسات تبلیغاتی و تورهایی کردم.

خبرنگار نیویورک تایمز در گزارشش تاکید کرده است دعوت از او از سوی رهبران این گروه برای تصحیح (بزک) چهره شان بوده است .

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ – از عراق تا آلبانی

وی تاکید کرد اجازه مصاحبه خصوصی باهیچ یک از اعضا را نداشته است.

خبرنگار نیویورک تایمز بطرز جالبی که با کنایه همراه است به نظر یکی از مورخان بنام ابراهیمیان درخصوص وضعیت مجاهدین در افکار عمومی مردم ایران اشاره میکند، که برغم اینکه این گروه ادعا دارد از حمایت قابل توجهی میان مردم ایران برخوردار است اما آقای ابراهیمان می گوید محبوبیت این گروه پس از دست زدن به خشونت دراوایل دهه 1980 سقوط کرده است. وی تاکید کرده وقتی بامردمی که دردوران انقلاب زندگی کرده اند صحبت می کنید متوجه میشوید وقتی نام مجاهدین را می برید آنها براشفته میشوند.

خبرنگار نیویورک تایمز براساس مشاهدات خود می گوید من این سازمان را کاملا نفرت آمیز دیدم و تعجب می کنم در آلبانی هستند.

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهرهکافه ای در آلبانی که معمولاً اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق در آن جا دور هم جمع می شوند

دربخش جداگانه ای از گزارش خبرنگار نیویورک تایمز به دیدار با اعضای جداشده اشاره میکند آنجایی که به موضوع محدودیت ها و بحث ممنوعیت افکار جنسیتی و روابط عاطفی و شرکت اجباری در مراسم های انتقاد از خود تاکید دارند.

شیوه ای که سران فرقه در ضمن دعوت از خبرنگار نیویورک تایمز بکار گرفتند درحقیقت کپی برداری از پروسه های گذشته است که عمدتا در قرارگاه اشرف اجرا میشد. جالب اینجا بود که تمامی این پروژه ها باشکست مواجه میشد. پروتکل های اجراشده بقدری مصنوعی بود که حتی نزدیک ترین شخصیت ها به آنها و از جمله اعضای شورا را مسئله دار میکرد.

بهرحال از آنجا که هرجریان باطل بدلیل ذات عملکردش نمی تواند ماهیت خود را مخفی نماید و قانونمندی های سرسخت و واقعیت های انکارناپذیری بر جهان پیرامون ما حاکم است که اجازه عوام فریبی به هیچ جریانی نمی دهد فرقه مجاهدین هم از این ترفندها سودی نخواهد برد. عصر ما دوران آگاهی هاست و دروغ و نیرنگ و فریب نمی تواند در انحراف افکار عمومی کارساز واقع شود و اقدامات شیادانه مجاهدین چون آوار برسر خودشان خراب خواهد شد.

علی اکرامی

مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

شکست پروژه فرقه مجاهدین در تصحیح چهره

لینک به منبع

***

link to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkinslink to one of the Mojahedin Khalq songs advocating killing Americans celebrating killing of Captain Hawkins

مجاهدین خلق سر بریدن را از مخابرات صدام آموزش دیده اندThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-در-لیست-بازیچه-ها-فوت-ابوالفضل/

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادیعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست وششم ژانویه 2020:… ابوالفضل قنادی بعد از نزدیک به 40سال اسارت در زنجیر دروغ و فریب فرقه رجوی روز پنجشنبه 2 بهمن ماه در آلبانی با زندگی سراسر رنج و درد و مصیبت وداع کرد. فرقه ضدبشری مجاهدین و رهبران و مریم رجوی همانند موارد گذشته با تعریف و تمجید از به اصطلاح مبارزه و علاقه او به رجوی سعی کرد که از جسد وی هم بهره برداری تبلیغاتی نماید . کسانی که طی سالیان ابوالفضل را در یگانهای ترابری در قرارگاه اشرف دیده و می شناختند همگی اذعان دارند که وی همیشه زیر فشارهای روحی و روانی و جسمی تشکیلات رجوی بود. وی که یک پایش را سالیان قبل وضمن یک تصادف از دست داده بود تحت شدیدترین بیگاری ها قرار می گرفت. وی بارها با توجه به مشکلات جسمی وقتی درکارهای سخت بکارگرفته می شد اعتراض می کرد ولی هربار از طرف مسئولین فرقه به تمارض و سوء استفاده از مشکل جسمی اش متهم می شد. مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

1- ابوالفضل قنادی بعد از 4 دهه اسارت در زنجیر دروغ فرقه مجاهدین با زندگی وداع کرد

انجمن نجات مرکز خوزستان۶ بهمن ۱۳۹۸

علی اکرامی انجمن نجات مرکز خوزستان

 آقای علی اکرامی انجمن نجات مرکز خوزستان

ابوالفضل قنادی بعد از نزدیک به 40سال اسارت در زنجیر دروغ و فریب فرقه رجوی روز پنجشنبه 2 بهمن ماه در آلبانی با زندگی سراسر رنج و درد و مصیبت وداع کرد. فرقه ضدبشری مجاهدین و رهبران و مریم رجوی همانند موارد گذشته با تعریف و تمجید از به اصطلاح مبارزه و علاقه او به رجوی سعی کرد که از جسد وی هم بهره برداری تبلیغاتی نماید .

کسانی که طی سالیان ابوالفضل را در یگانهای ترابری در قرارگاه اشرف دیده و می شناختند همگی اذعان دارند که وی همیشه زیر فشارهای روحی و روانی و جسمی تشکیلات رجوی بود. وی که یک پایش را سالیان قبل وضمن یک تصادف از دست داده بود تحت شدیدترین بیگاری ها قرار می گرفت. وی بارها با توجه به مشکلات جسمی وقتی درکارهای سخت بکارگرفته می شد اعتراض می کرد ولی هربار از طرف مسئولین فرقه به تمارض و سوء استفاده از مشکل جسمی اش متهم می شد.

وی حتی با وجود قطع بودن یکی از پاهایش و داشتن مشکل تردد توسط فرماندهان سنگدل رجوی درعملیات های نظامی از جمله عملیات موسوم به چلچراغ به صحنه نظامی فرستاده شد. تمام اعضای قدیمی تر که بنوعی با ابوالفضل آشنایی داشته و او را از نزدیک می شناسند گواهی می دهند که او هیچگاه نیروی ایدئولوژیکی رجوی نبود.

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

مگر ابوالفضل قنادی در اسارتگاه مشترک سیا و مجاهدین خلق در آلبانی – نامی دیگر در لیست اهدایی مریم رجوی به اربابانش

درسال 1384 از تشکیلات رجوی درخواست جدایی داد وبه کمپ آمریکایی ها موسوم به تیف که محل نگهداری اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق بود آمد ولی بعد از مدتی درجریان یک ملاقات با یکی از مسئولین فرقه از طرف مریم رجوی به او پیام داده شد که اگر به تشکیلات اشرف برگردد وی را مستقیم به کشور کانادا خواهند فرستاد. اعضایی که بهنگام بازگشت مجدد ابوالفضل قنادی درپادگان اشرف بودند و بعد جدا شدند می گویند که بعد از بازگشت ابوالفضل به پادگان اشرف مسئولین علیرغم اینکه به او وعده ی اعزام به کشور کانادا داده بودند اما وی را دریک محل قرنطینه کرده و روزانه دادگاه های تفتیش عقاید موسوم به عملیات جاری برایش برگزار و تحت شدیدترین برخوردها وتوهین ها قرار می گرفت.

جالب اینجاست که دراطلاعیه فرقه مجاهدین که به مناسبت مرگ وی صادر شده هیچ اشاره ای به پروسه جدایی وی و وعده های فریبنده سران فرقه برای برگرداندن مجدد او به اشرف نشده است. ابوالفضل قنادی نماد عبرت انگیزی برای دیگر اعضا است که نباید آنها به وعده های سران فرقه بخصوص مریم ومسعود اعتماد کنند. به امید اینکه دیگر اعضایی که هنوز دراسارت فرقه آزادی کش رجوی اسیرهستند سرنوشت ابوالفضل درس عبرتی برای انها شود وهرچه زودتر خود را از بند اسارت فرقه رجوی رهایی بخشند.

اکرامی

لینک به منبع

2- مجاهدین ؛ از منع ملاقات تا قرار گرفتن در لیست بازیچه ها

انجمن نجات مرکز خوزستان۱ بهمن ۱۳۹۸

سیما و سایت های خبری فرقه مجاهدین خلق دربخش های خبری خود با انتشار و زیرنویس مستمر خبر مصاحبه برایان هوک رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا در مورد ضرورت استفاده و بکارگیری نیروهای مخالف رژیم درسرنگونی جمهوری اسلامی بخود می بالید که گویا دستورالعمل منع مذاکره با این سازمان از طرف وزارت خارجه لغو شده است .

این سازمان از قول برایان هوک در کنفرانس مطبوعاتی گفت خیلی از گروههای ایرانی احساسی قوی و شور زیادی از خود درمورد آینده ایران نشان می دهند. خیلی مهم است که ما با مخالفان حکومت ایران در مورد آینده ایران ملاقات کنیم و نگرانی های آنها را بشنویم. سیاست خارجی ما تضعیف رژیم ایران و نیروهای نیابتی آنهاست. ما هیچ گروهی را بر دیگری ترجیح نمی دهیم.

این صحبت های هوک درشرایطی اعلام میشود که حدود یکماه پیش پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی یک دستورالعمل به مسئولین وزارت خارجه اعلام کردند با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و 5 گروه دیگر ایرانی بدون اطلاع وزارت خارجه حق ملاقات ندارند . وزارت خارجه آمریکا بخاطر سیاست متناقض و دوگانه اش درحین بکارگیری شیوه های تروریستی و نظامی درقبال ایران بقول خودش دریچه ای راهم برای انجام مذاکرات سیاسی ودیپلماتیک باز گذاشته است و به همین دلیل نمی خواهد ضمن مذاکره با گروههای ایرانی دولت ایران را تحریک و راه مذاکره احتمالی را کاملا مسدود نماید .

ایالت متحد آمریکا ودولت های جمهوری خواه ودمکرات هیچگاه به نقش مجاهدین خلق درفرایند قدرت اینده ایران اعتقادی نداشته و همواره و بخصوص از کانال وزارت خارجه اعلام کرده اند که براساس تحقیقات آنها مجاهدین خلق هیچ پایگاهی درمیان مردم ایران ندارند و مردم ایران بشدت از آنها تنفر دارند و هیچگاه بعنوان یک گزینه جدی روی آنها حساب نکرده ونمی کنند.

مضاف براینکه شیوه های ضددمکراتیک مناسبات آنها ونقش مجاهدین درترور مستشاران آمریکایی وتسخیر سفارت آمریکا موانع جدی در ارتباط آمریکا با آنها ایجاد می کند. ولی از انجایی که سیاست آمریکا درقبال مجاهدین خلق استفاده ابزاری از آنهاست هیچگاه بصورت کامل آنها را درمحاسبات ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی حذف نکرده است.

درسال 82 و بعداز سرنگونی صدام علیرغم اینکه ارتش آمریکا آنها را خلع سلاح و وزارت خارجه آنها را درلیست تروریستی قرار داد ولی همزمان فرماندهان ارتش آمریکا از نیروهای نظامی مجاهدین درسیطره های مشترک گلوگاهها وورودی شهرها استفاده می کردند ویا بااستفاده وهمکاری اطلاعاتی مجاهدین خلق بسیاری از مقامات حزب بعث و مسئولین رژیم صدام را دستگیر کرد. ولی نکته عبرت آمیز والبته شرم آور برای رهبران مجاهدین حلق که بایک موضع گیری برایان هوک قند تودلشان اب شده وافتخار می کنند که توسط یکی از مقامات وزارت خارجه به بازی گرفته شده اند این است که گویا فراموش کرده اند این همان امپریالیستیاست که روزگاری و درلفافه انقلابی گری و ضدامپریالیست نمایی ادعای نابودی آنها را داشتند و آنها را بزرگ ترین سد تکامل زمان می دانستند. همان آمریکایی است که رهبران جمهوری اسلامی ودولت موقت انقلاب را متهم به سازش می کرد و آمریکایی می نامید. سازمانی که بافاصله گرفتن از آرمانها وشعارهای ادعایی اوایل انقلاب که با سواستفاده از ان شعارها بسیاری از جوانان پرشور واحساسی را جذب کرد الان به نقطه ای رسیده است که اشاره تلویحی برایان هوک که آنها هم می توانند توسط آمریکا ودرراستای منافعش بکار گرفته شوند این چنین عنان از کف میدهند .ایا این سرنوشت رقت برانگیز ومایه عبرت تاریخ نیست؟

اکرامی

لینک به منبع

مجاهدین در لیست بازیچه ها + فوت ابوالفضل قنادی

***

برادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانیبرادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی

همچنین: