شکست چماقداران رجوی در مقابل صندوقهای رای گیری

علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، بیست و ششم ژوئن 2021:… سازمان تروریستی مریم و مسعود رجوی،در ۲۸\خرداد \۱۴۰۰ در روز جمعه هم زمان با انتخابات سیزدهیم دوره ریاست جمهوری ایران می خواست مانع رای دادن هموطن های خارجه نشین گردد. فرقه رجوی که از داستان انتخابات این دوره توسط تعدادی بی سر و پا آگاه شده بود در تمامی سایت های وابسته به این فرقه از چندین ماه قبل شروع به سمپاشی بر علیه نامزدهای این دوره نموده بود. این فرقه برای اینکه بتواند در میان این نامزدها تفرقه بی اندازد با دلسوزی برای افراد رد صلاحیت شده  وانمود کرد که به نوعی میخواهد از آنها حمایت کند و با دفاع از آنها و با مقال های مختلف از افراد رد صلاحیت شده در سابت های خود و وابسته نقش ناجی را بازی کند. شکست چماقداران رجوی در مقابل صندوقهای رای گیری