شکنجه اسرای ایرانی توسط شکنجه گران مجاهدین خلق در شکنجه گاههای صدام حسین

شکنجه اسرای ایرانی توسط شکنجه گران مجاهدین خلق در شکنجه گاههای صدام حسین

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، چهارم فوریه 2016:…  در یک مورد اعتراض یکی از بازجوهای سازمان نسبت به اینکه بازجوی استخبارات عراق مانع از یک نوع شکنجه توسط بازجوی سازمان شده و اینکه اگر مامور استخبارات مزاحم نمی شد می توانسته آن اطلاعات را از آقای تند گویان بگیرد در یک مورد یکی دیگر از بازجو های سازمان از کاک صالح و هادی . ا برای انتقال آقای تند گویان به محلی در سازمان …

کلمه: مجاهدین خلق؛ همچنان نماد وابستگی، خشونت و ترور

لینک به منبع

شکنجه اسرای ایرانی توسط شکنجه گران مجاهدین خلق در شکنجه گاههای صدام حسین

نادر نادریچند روز پیش به یک عراقی و خانواده اش که در زمان صدام پزشک ارتش و استخبارات بوده در رابطه با کار پناهندگیش اتفاقی به او در ترجمه و مراحل پناهندگیش کمک کردم و چند روز همراهش برای ادارات مختلف همراهشان بودم و از طرفی هم فهمید که من 20 سال با سازمان در عراق بودم مقداری صمیمی تر شد در مکالمات خاطرات گوئی به آقای تند گویان وزیر نفت ایران که در جنگ اسیر عراق شده بود صحبت کرد و گفت مدت زیادی نگهبان ایشان بوده ومن هم بشدت کنجکاو شدم در این صحبت ها گفت که شما منظورش سازمان بود بیشتر از استخبارات از ایشان بازجوئی کردید و اطلاعات داشتیدچون دوستان شما همیشه از ایشان بازجوئی می کردید و با بغض و یک حالت تاسف گفت یک شب دوتا از دوستانتان از ایشان بازجوئی می کردن بقدری وحشیانه بود کهمن تا مدتها حالت روانی مریض شده بودم و گفت بعد از آن روز که توسط دوستان شما بازجوئی و شکنجه شد دچار خونریزی شدید داخلی شد و تا زمانی که آنجا بودم این مریضی بشدت او را ضعیف کرده بود

این موضوع را تا اینجا داشته باشید ..

زمانی که صدام سقوط کرد و سازمان توسط امپریالیزم ببر تو خالی خلع سلاح شد و امریکائی ها وارد اشرف شدن سازمان اقدام به یک سری پاکسازی ها و رد پاک کنی را شروع کرد و تمام مطالب مکتوب از قبیل اطلاعات افراد / آموزش ها ی تشکیلاتی / آموزش های نظامی / نشست ها ی رهبری زرشک / گرفتن تعهد های کتبی از اعضا / اعترافات گرفته شده از اعضا . تجاراب / و در کلیات تمام گزارشات و هر موضوع مکتوب شده ای را از ترس اینکه بدست امریکائی ها بیفتد را باید از بین می بردن و برنامه ای گسترده برای اینکار برنامه ریزی شده بود

شیوه به این صورت بود / همه اسناد مکتوب را ابتدا اسکان می کردیم و سپس یا بر روی سی دی و یا دی وی دی/ و یا روی فلش مموری انتقال داده می شد و تا جای در جریان بودم این سی دی ها و فلش مموری ها را و حتی هارد دیسک ها را به خارج از عراق انتقال داده میشد

یک شب پاسبخش بودم یکی از وظایف پاسبخشی چک قفل بودن درب اتاق های کار بود برای چک درب اتاق ها رفتم که دیدم همان اتاق پروژه یا همان اتاق کامپیوتر باز بود وارد اتاق شدم صادقانه بگم دیم فرصت خوبی است ببینم آیا در مورد خودم اطلاعاتی یا سندی وجود دارد یا نه از بین انبوع کلاسورها کلاسوری را پیدا کردم مربوط به اطلاعات اسرا ایرانی بود بازجوئی های که توسط سازمان از اسرای ایرانی که با همکاری استخبارات انجام شده بود مقداری از یک بازجوئی مربوط به افسران ایرانی را خواندم و جالب اینکه با ذکر سناریو هایشان که از چه شیوه ای کتک زدن استفاده کردن و اینکه تجربه اشان از استفاده از نوع شکنجه که آیا مثبت بوده یا منفی

یک کلاسور دیگر پیدا کردم مربوط به محمد جواد تند گویان راستش را بخواهید ابتدا توجه ام را جلب نکرد اما قشر خاکستری ام فعال شد و اسمش مقداری مکس کردم یادم افتاد که ایران یک اسیر وزیر نفت داشت به این اسم کلاسور را باز کردم دیدم درست است همان است که نتوشته شده بود محمد جواد تند گویان وزیر نفت ایران که دیگر همه چیز را فراموش کردم که دنبال اطلاعاتی از خودم بودم که ببینم سازمان در مورد من چه برنامه های داشته و چه نظری دارد و یا چه سناریو های برای آینده ام دارد فراموش کردم و روی این کلاسور متمرکز شدم

کلاسور مربوط به محمد جواد تند گویان تاریخ اسارت 1359 همراه چند نفر دیگر

گزارشها بیشتر مربوط به سال 1363 به بعد بود که از طرف فردی به اسم مسعود متاسفانه اسم فامیلش را فراموش کردم گزارش شده بود برای هادی . ا و کاک صالح ملعون بود و چند تا گزارش دیگر برای حبیب رضائی همان محسن رضائی زندانبان معروف برادر رضائی ها بود اما عمدتا برای هادی .ا و کاک صالح بود گزارش ها تماما بازجوئی ها ی بود که از آقای تند گویان بود و سناریو های که برای اعمال شکنجه و بازجوئی ها بود و اینکه سناریو های آینده برای گرفتن اطلاعات از آقای تند گویان بود و جالب اینکه در تمام گزارش ها از مقاومت ایشان گویا بود و رد تمام باغ سبزهای که به ایشان نشان داده شده بود

و در تمام گزارش ها نشان از ضعف و مریضی ایشان بر اثر کتک و شکنجه ها بود

در یک مورد اعتراض یکی از بازجوهای سازمان نسبت به اینکه بازجوی استخبارات عراق مانع از یک نوع شکنجه توسط بازجوی سازمان شده و اینکه اگر مامور استخبارات مزاحم نمی شد می توانسته آن اطلاعات را از آقای تند گویان بگیرد

در یک مورد یکی دیگر از بازجو های سازمان از کاک صالح و هادی . ا برای انتقال آقای تند گویان به محلی در سازمان برای اینکه بتوان بدور از نفرات عارفی . لازم به توضیع است عارفی منظورشان عراقی هاست بازجوی ها را انجام دهند و در یک مورد دیگر باز درخواست داده بودن که بقیه موارد را به محلی در سازمان انتقال دهند

در طول مدت این چند سال آقای تندگویان توسط بازجو های سازمان شکنجه و بازجوئی میشده و یا مشترک با استخبارات جالب اینکه در تمام موارد گزارش ها از مقاومت ایشان بشدت عصبانی بودن و مقاومت آقای تند گویان برجسته بود

از این دوست عراق ممنونم که باعث فعال شدن ذهن بنده شد و موارد زیادی از جنایات سازمان را برایم یاد آوری کرد

نادر نادری . فرانسه

***

مریم رجوی عربستان سعودی مزدوری تروریستمدیپلماسی خیانت و وابستگی (نگاهی به یک دهه دیپلماسی باند رجوی)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمفرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسینگزارش پرویز خزائی و طرح یک پرسش: مخاطب اصلی “گزارش تا این تاریخ” چه کسی است؟ (+ آینده فرقه رجوی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23420

خانواده های عزیز نمایش با نقاب رجوی را دیدید؟

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… این روز ها فرزندان شما حاضر به آمدن به جلوی درب لیبرتی نشدن و حاضر نیستند که به مادران خود هتاکی کنند رجوی اینبار با ترفندی دیگر وارد کارزار با شما شده و باقیمانده لومپن های سازمان و با پوشاندن سر صورت آنها تحت اسم فرزندان شما به مصاف با شما روی آورده و همانهای که در نشست ها تهامت می زدن فحاشی می کردن را به میدان آورده …

خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) خواستار ملاقات با فرزندانشان در کمپ لیبرتی عراق


https://youtu.be/bX9hO885Oj4

لینک به منبع

خانواده های عزیز نمایش با نقاب رجوی را دیدید؟

بنظر شما چرا این بار رجوی فرزندان شما را با نقاب به جدال و فحاشی علیه شما فرستاد ؟

بگذارید از نیروهای ویژه لومپن سازی رجوی مقداری پرده برداریم که بدانید آنچه در مورد فرزندانتان فکر می کنید آنچیزی نیست که شما می بینید فرزندان شما هنوز عشق به خانواده عاطفه نسبت به خانواده را دارند نمایش با نقاب رجوی گویای واقعیت است

البته می دانم چوبی را که برداشتیم گربه دزده هم صدایش در می آید

رجوی در نشست ها نیاز به سری عربده کش و تهمت زن یا باصطلاح لومپن داشت و چون همه دست به اعمال کثیف لومپنی نمی دادن رجوی با دادن هدیه کادو یک سری لومپن با شناخت از شخصیت فردی و خانوادگی افراد تشکیل داده بود چون همه حاضر نمی شدن به دروغ به کسی تهمت بزنند و یا فحاشی کنند به پدر مادر کسی فحش بدهند و یا حرف های رکیک بزنند همیشه در نشست ها افرادی را داشت که با اشاره مسئول نشست شروع می کردن به تهمت زدن و فحاشی به افراد و این افراد دیگر شکل گرفته بودن و از طرفی هم رجوی و مسئولین اینها را با دادن هدیه رهبری کادو دادن تغذیه می کردن و به روز نگهمیداشتن برای پیش بردن اهادفش در نشست ها این یکی از اصول رجوی بود

حال برمی گردیم به چرا در این روز ها رجوی به اصطلاح فرزندان شما را با نقاب به رویاروی با شما می آورد ؟؟؟

حقیقت این است این افراد با نقاب که خودشان را جای فرزندان شما جا می زنند هیچ کدام فرزندان شما نیستند چون فرزندان شما هم انسان هستند و در مقابل این همه ایثار عشق شما می شکنند و پی به حقیقت برده اند

مگه میشه کسی در مقابل عضق یک مادر که بدنبال فرزندش در عراق بلا خیز مقاومت کند مگه میشه فرزندی به مادرش هتاکی کنند

این روز ها فرزندان شما حاضر به آمدن به جلوی درب لیبرتی نشدن و حاضر نیستند که به مادران خود هتاکی کنند رجوی اینبار با ترفندی دیگر وارد کارزار با شما شده و باقیمانده لومپن های سازمان و با پوشاندن سر صورت آنها تحت اسم فرزندان شما به مصاف با شما روی آورده و همانهای که در نشست ها تهامت می زدن فحاشی می کردن را به میدان آورده تا تحت عنوان فرزندان شما به شما قالبکند و شما را نا امید کند که ببینید فرزندانتان هم شما را نمی خواهند در صورتی که هیچ کدام از اینها فرزندان شما نیستند اگر رجوی راست می گوید فرزندان شما ملاقات بدهد و فرزندان شما روبروی شما بگویند که ما بودیم به شما هتاکی کردیم فحش دادیم

خانواده های عزیز فریب ترفند غیر اخلاقی و ضد انسانی رجوی را نخورید هیچکدام از این نقاب دارها فرزندان شما نیستند این همان لات لومپن های هستند که رجوی با دادن هدیه کادو پرورش داده برای همین روز ها اگر رجوی راست میگه به علی هاجری اجازه ملاقات بدهد خواهید دید که علی هاجری چطور زانو زده و به پا بوس مادرش می رود اگر رجوی راست میگه محمد علی ساسانی را به ملاقات خانواده اش بیاورد ببینید چطور دست های پدرش را غرق بوسه خواهد کرد و……………….. رجوی اگر راست میگه بدون نقاب و پوشاندن سر صورت افراد را بیاورد

حال دنیا فهمیدن وقتی می گویم دوستان اسیرمان یعنی چه ؟

خانواده های عزیز باید فعالیت خود را بیشتر کنید چون ماهی به دمش رسیده و فرزندان شما دیگر حاضر به رویاروی با شما نیستند که رجوی مجبور شده لومپن ها یش را با نقاب به سنگ پرانی و فحاشی شما به میدان آورده و امروز فرزندان شما بیشتر از همیشه به کمک شما نیاز دارند پس با عزم جزم همچون مادر قهرمان ثریا عبدالهی درب های اشرف را شکست شما هم درب های لیبرتی را بشکنید و بدانید تنها نیستید و فرزندانتان در داخل لیبرتی منتظر شما هستند و به یاری شما خواهند آمد

نادر نادری . فرانسه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20851

جاسوسی بر علیه جدا شده ها و پناهندگان (نامه سرگشاده به نهاد ضد تروریسم اتحادیه اروپا)

نادر نادرینادر نادری، فرانسه، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:…  که این عملیات ها در اورسورواز هدایت و کنترل میشود و زیر نظر شخص مریم رجوی و مهدی ابریشمچی با اسم مستعار علی تهرانی و افشین علوی هدایت و کنترل می شود و از طرفی در این ایام این نهاد را با اعزام مژگان پارسائی که به عبارتی مسئول دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی فرقه مجاهدین می باشد تقویت نموده و ایشان را به فرانسه اعزام و مسقر نمودن البته لازم به ذکر است …

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015قربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

(با تشکر از آقای نادری دریافت شد – ایران اینترلینک)

لینک به وبلاگ آقای نادری (وبلاگ آیندگان)

جاسوسی بر علیه جدا شده ها و پناهندگان

نامه سر گشاده به آقای ژیل دو کرشف، رئیس نهاد مبارزه با تروریسم و امنیت در اتحادیه اروپا

جاسوسی و زمینه چینی یک توطئه بر علیه جداشدگان توسط سازمان مجاهدین به دستور مریم رجوی با کنترل از مقر این سازمان در اورسورواز

اخیرا سازمان مجاهدین با سو استفاده از آزادیهای موجود در اروپا یک سری از افراد آموزش دیده حرفه ای که در عراق زیر نظر استخبارات و مخابرات عراق دوران صدام حسین آموزش دیده به اروپا کسیل کرده و بر علیه پناهندگان و ایرانیان بخصوص جدا شدگان از این بکار گماشته

همچنان طی هشداری از طرف امنیت فرانسه طی ماه های گذشته فردی افغانی به اسم فردین متهن و یک ایرانی به اسم رضا نعیمی بدنبال جمع آوری و پیدا کردن آدرس من و یکی از دوستان دیگرم در نانسی دستگر شده بود و الان فرد افغانی در اختیار امنیت فرانسه می باشد

قبل تر از این توسط ایادی سازمان در خیابانهای پاریس توسط پنجه بوکس و زنجیر و جوب بیس بال توسط ۶ نفر مورد ضرب شتم قرار گرفتم که پرونده آن نزد پلیس فرانسه موجود است و همین برای دوست دیگرم آقای محمد کرمی هم انجام شده

اما بتازگی نیروهای آموزش دیده سازمان مجاهدین زیر نظر نیروهای استخبارات عراق در زمان صدام اقدام به تعقیب و مراقبت اعضای جدا شده از این فرقه نموده و به شیوه های جاسوسی و اطلاعاتی اقدام به فیلم بردای و عکسبرداری و جمع آوری اطلاعات و جاسوسی نموده

که این عملیات ها در اورسورواز هدایت و کنترل میشود و زیر نظر شخص مریم رجوی و مهدی ایریشمچی با اسم مستعار علی تهرانی و افشین علوی هدایت و کنترل می شود و از طرفی در این ایام این نهاد را با اعزام مژگان پارسائی که به عبارتی مسئول دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی فرقه مجاهدین می باشد تقویت نموده و ایشان را به فرانسه اعزام و مسقر نمودن

البته لازم به ذکر است یکی از اقدامات این شبکه مجاهدین بدست آوردن اطلاعات از مقامات و سناتورهای اروپائی می باشد بدست آوردن اطلاعات از ضعف ها و محل های زندگی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنها

در جدید ترین اقدام این شبکه جاسوسی بر علیه پناهندگان و جدا شدگان رمینه چینی یک توطئه بر علیه خانم بتول سلطانی می باشد که به شیوه خیلی حرفه ای ایشان را تعقیب مراقبت کرده و بصورت جاسوسی و حرفه ای از ایشان فیلم برداری مخفیانه کرده در حضور ایشان در یک کلیسا در آلمان و با توجه به حساسیت جامعه ایران به تغیر دین ایشان را را در معرض خطر قرار داده شده

علی رغم شعار دادن های خانم رجوی به دمکرات بودن و آزادی بیان و عقاید این عمل زشت دستگاه های امنیتی ایشان نشان از تظاهر به دمکراسی مریم رجوی دارد و عوامل مریم رجوی روزانه این ویدئو را در بالاترین و در معرض اولین ویدئو ها قراد داده و در تمام شبکه های اجتماعی مجازی آن را به روز کرده لینک این ویدئو را در اختیار شما قرار می دهم

https://youtu.be/RlmtExSKMLY

(توضیح ایران اینترلینک: ما این فیلم را مشاهده کردیم که در آن صرفا حضور خانم سلطانی در یک کلیسا بصورت مخفیانه فیلم برداری شده است. بنظر میرسد این نیز نمونه دیگری از “دموکراسی و آزادی” در دستگاه ذهنی “مسعود رجوی”، “مریم رجوی” و شورای جور و جهل و جنایتشان باشد)

وخواهان پی گیری شما بعنوان یک شهر وند در فرانسه و اتحادیه اروپا وخواهان حفاظت از من و دیگر دوستانم می باشم و نگذارید این فرقه که نطفه اولیه داعش است در این اتحادیه جولان بدهد

رونوشت به.

اداره امنیت فرانسه

اداره امنیت آلمان

دادرسی امیت و ضد تروریست فرانسه

اداره امنیت محلی موزل

با تشکر فراوان نادر نادری . ساکن فرانسه ۱۱/۰۹/۲۰۱۵

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20652

خانم عبادی، کینه مجاهدین از روزی که جایزه حقوق بشر را گرفتید شروع شد

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  خانم عبادی یک واقعیت است در صورت عدم توافق جنگی اجتناب ناپذیر و زود رس بود و تنها کسانی که از این جنگ سود می بردن اسرائیل و رجوی بود و شما خلاف آنها قرار گرفتید این مقاله من یاد خاطره ای از یکی از نشست های رجوی انداخت که در مورد شما بود رجوی با همان گاو چاله دهانی خاص خودش از عصبانیت قرمز شده بود که چرا جایزه را به شما دادن …

ابولحسن بنی صدر زنان دیدار و گفتگوی اعضای انجمن زنان با آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقOpen Letter to Susana Klien and Caroline Haworth of Womankind Worldwide

لینک به منبع

خانم عبادی کینه مجاهدین نسبت به شما از روزی که جایزه حقوق بشر را گرفتید شروع شد

با سلام خدمت خانم شیرین عبادی

در مب گردی های این چند روزه به سایت سخنگوی رسمی مریم عضدانلو بر خوردم به اسم آفتابکاران با قلم شخصی به اسم دهن پر کن امیر خیز اما در متن مقاله جز یک کودک کوتوله سیاسی در این شخص چیزی پیدا نکردم فقط اینکه یک دیکته رونویسی از طرف مجاهدین به ایشان داده شده و بنام ایشان ثبت شده چون بعد از بیست با این سازمان بودم و ادبیات و انشاء این سازمان را بخوبی می شناسم همین فرد قبلا مصاحبه می کرد و از دولت های غربی خواهان جلوگیری از گسترش هسته ای ایران شوند حال توافق هسته شده ضد ملی و میهنی بگذارید قسمت های از متن این مقاله را در اینجا برایتان درج کنم

خانم عبادی جواب بدهید;

خانم عبادی یکی از امضا کنندگان بیانیه توافق هسته ای هستند یعنی از توقف وتعطیلی غنی سازی برنامه هسته ای ضد ملی ومیهنی پشتیبانی کرده وبه رجال ونمایندگان مجلس آمریکا هم توصیه میکنند با اوباما ( حالا معلوم شده که او با اونا ست) همراهی کنند; خانم عبادی که رشته فعالیت شان حقوق بشری بوده وجایزه صلح را هم بهمین دلیل وبدلایل مختلف مماشات ولابی پشت پرده بایشان داده اند

http://aftabkaran.com/maghale.php?id=4983

می بینید کین خیز مجاهدین را ؟ چرا شما مخالف جنگ در ایران هستید ؟ چرا شما مخالف عراق شدن و لیبی سوریه شدن و آواره شدن مردم هستید ؟ جنگی هم مانند عراق افغانستان سوریه در ایران رخ بدهد ضد ملی و میهنی نیست ؟

خانم عبادی یک واقعیت است در صورت عدم توافق جنگی اجتناب ناپذیر و زود رس بود و تنها کسانی که از این جنگ سود می بردن اسرائیل و رجوی بود و شما خلاف آنها قرار گرفتید

این مقاله من یاد خاطره ای از یکی از نشست های رجوی انداخت که در مورد شما بود رجوی با همان گاو چاله دهانی خاص خودش از عصبانیت قرمز شده بود که چرا جایزه را به شما دادن و این جایزه حق مریم رجوی بود و این جایزه توسط شما غصب شده .و خط نشان کشیدن برای شما بعد از سرنگونی رژیم ایران لازم به ذکر است که از بکار بردن کلمات رکیک که لایق خود رجوی است معذورم

خانم عبادی با عرض معذرت خودم را معرفی نکردم اینجانب نادر نادری که بیست عضو این سازمان بودم و با رده تشکیلاتی m یا معاون بخش در حال حاضر مقیم فرانسه هستم . در یکی از ملاقات هایم با شما در مراسم سالگرد فروهر ها مفصل از نقض حقوق بشر هم شفاعی هم بصورت مدارک کتبی تقدیم شما کردم در موارد نقض حقوق بشر

طلاق های اجباری

خروج ممنوع

زندانی و شکنجه مخالفین و خواهان خروج از سازمان و تحویل آنها به استخبارات عراق و نهایتا زندان ابوغریب

سربه نیست کردن دوستانم که منتقد سیاست های رجوی و مافیای تشکیلاتی ایشان بودن

زندان و شکنجه و کشتار در سال ۱۳۷۳ که تعداد ی از دوستانم زیر شکنجه کشته شدن به دستور مریم رجوی

از شما خواهش می کنم برای تشکیل یک هیئت حقیقت یاب ومحاکمه عاملین آن در سازمان مجاهدین که عاملین اصلی آن شخص مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو هستند ما را یاری و راهنمائی کنید و در این زمان است که شما از ارزشهای آن جایزه حمایت کنید و به اثبات برسانید در حال حاضر بیش از ۴۰ نفر از افرادی که زندانی و شکنجه شده ایم در این سازمان در اروپا زندگی می کنیم

ما از حمایت شما از توافق هسته ای پشتیبانی کرده و شما را افتخار ایران ایرانی می دانیم

در ضمن یک پیشنهاد دارم که بخاطر ایران و هموطنانمان که با این توافق به میزانی از بدبختی های آنها کسته میشود یک فراخون بدهید در فرانسه یا هر کشور دیگر برای حمایت ایرانیان مقیم اروپا از توافق هسته ای و آنوقت است که کسانی که بدنبال سیه روزی ایران هستند روسیاه خواهند شد

با احترام فراوان . نادر نادری . فرانسه

***

همچنین:

نادر نادری، فرانسه، جنب “کبابی کالیفرنیا”

مجاهدین خلق تیرانانادر نادری، فرانسه، هشتم سپتامبر ۲۰۱۵:…  مریم قجر . پیره زن زشت دیدی انقلابت اصالت نداشت این همان میلیشیا های هستند که بعد ۱۱ سپتامبر می گفتی که انقلاب ایدئولوژیک از آنها نیروهای انتحاری می سازد که محمد عطا فرمانده عملیات ۱۱ سپتامبر در مقابلشان بچه است از آنها نیروه

خانم عبادی، کینه مجاهدین از روزی که جایزه حقوق بشر را گرفتید شروع شد

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  خانم عبادی یک واقعیت است در صورت عدم توافق جنگی اجتناب ناپذیر و زود رس بود و تنها کسانی که از این جنگ سود می بردن اسرائیل و رجوی بود و شما خلاف آنها قرار گرفتید این مقاله من یاد خاطره ای از یکی از نشست های رجوی انداخت که در مورد شما بو

در کف گرگ نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای (نامه ای به پدر سمیه)

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیست و هفتم اوت ۲۰۱۵:… باز بگذار که واقعیتی از تشکیلات رجوی برایتان بگویم بعد از سال ۷۳ و زندان و شکنجه های آن سال و بر ملا شدن دروغ های رجوی سیل متقاضیان رفتن از سازمان رو به افزایش بود که رجوی بصورت علنی دیکتاتوریش را اعیان کرد و از یک سری اعترافات ویدئ

روزهایی که رجوی زیر سایه صدام علیه ناراضیان “فتوای ارتداد” صادر می کرد

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، بیست و دوم اوت ۲۰۱۵:…  کمسیون ادیان و مذاهب فتوای مکارم شیرازی را در رابطه با طاهریان رهبر گروه حلقه ها را محکوم می کند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یاد سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ افتادم که وی ابتدا با روش های خاص خودش به نفرات غیر مجاهد در ارتش آزادی با تهدید اعلام کرد که یا

مرده خوری رجوی تمامی ندارد (فوت اسیر “هادی تعالی”)

نادر نادرینادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، سیزدهم اوت ۲۰۱۵:… حال رجوی ملعون او را شهید تحریم پزشکی در سایت هایش لقب داده فراموش کرده با آن همه شکنجه سال ۷۳ و عدم رسیدگی پزشکی و دادن دارو مریضی او تشدید شده بود و حادتر که به او روزانه ۳ عد قرص نمی دادن و علی رغم اینکه بارها دکتر گفته بود باید به کشور