شکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنید

Follow Share on Tumblrارسال – غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، هشتم اوت 2019:… در همین پادگان کوت که متعلق به سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) بود چندین دستگاه خودروی لندکروز را به رنگ ماشینهای سازمان ملل درآورده و روی آنها آرم سازمان ملل و پرچم آن را زده بودند تا وقتی اتفاقی برای … Continue reading شکنجه گران فرقه رجوی در آلبانی را محاکمه کنید