شیطان در آلبانی است. گزارش فرانکفورتر آلگماینه از مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – مارتین فرانک، فرانکفورتر آلگماینه (ترجمه ترور اسپرینگ)، اول ژوئیه 2020:…  توضیح ایران اینترلینک: بر خلاف تبلیغات سازمان مجاهدین خلق این مقاله نه حذف شده و نه در آن تغییری داده شده است. لینک به متن اصل گزارش در فرانکفورتر آلگماینه … مجاهدین خلق به یاری سازمان ملل، آمریکا و عربستان … Continue reading شیطان در آلبانی است. گزارش فرانکفورتر آلگماینه از مجاهدین خلق