شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم سپتامبر 2019:… باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند: “روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.” شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی 


رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین الملل
محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

تعبیر فتنه گرایانه ی مرید رجوی از حمله به پالایشگاه های عربستان!

02/07/1398

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

باند رجوی که مانند اربابش روی شرط بندی شکست نهضت یمنی ها باخت، تلاش دارد که ثابت کند ، کار، کار ایران است و یکی ازمشاطه هایش بنام سینا دشتی را به میدان فرستاده تا بنویسد که این حمله ی یمنی های به تنگ آمده بدست ایران انجام شده تا شورای امنیتی که شورای امنیت گذشته ودرانحصار آمریکا نیست، مجوز صدور حمله به ایران را صادر کند:

“روحانى به زبان آخوندى اذعان کرد که رژیم پشت قضیه بوده است و گفت: “شما این همه مدت مردم یمن را کوبیدید خانه هایشان را ویران کردید کشتار براه انداختید بیمارستان را بمباران کرده‌اید؛ مدرسه را بمباران کردید و می خواهید در برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدهند.”

رئیس جمهور ایران معنقد است که به یمن تجاوز شده ومردم یمن حق داشتند که درمقابل این کشتار انسان ها، به مراکز اقتصادی عربستان حمله کرده واین کار طبیعی است و چرا این مرید رجوی معتقد است که نیروهای مسلح یمن حق مقابله به مثل را نداشتند؟

آقای روحانی دراین سخنانش به صراحت وسادگی  به عربستان گفته است که اگر از ضربه خوردن بدشان میآید، دست از این بمباران های بشدت وحشیانه بردارند واین برخورد نشان نمیدهد که ایران دراین ماجرا دست داشته وباند رجوی، تعبیر فتنه گرایانه ای از یک گفتار ساده نکند!

درادامه :

” سیر تحول حوادث البته به این منجر شد که نقش رژیم در این تجاوز تمام عیار نظامى به یک کشور همسایه، دیگر کاملا عیان شده است و موضوع بحث در این نقطه قرار گرفته که آیا واکنش نظامى محدود یا گسترده صورت خواهد گرفت و آیا که زمانبندى این عملیات چگونه تنظیم شده است “؟

هیچ منبع بیطرف این ادعای شما و اربابانتان را تایید نکرده، عربستان هنوز هم دچار تنگنای تحلی قضیه است وایران هم صراحتا هیچ مسئولیتی را قبول نکرده و این میرساند که چیزی عیان نشده است !

راه قطع این حملات این است که بزرگان عربستان به بن سلمان توصیه کنند که راه دوستی با صهیونیست ها ودشمنی با اعراب را کنار گذاشته واجازه بدهد که همانطور که خواست ایران است، کشورهای منطقه درهمکاری با همدیگر، تشنجات خاورمیانه را که  تداومش هیچ سودی برای هیچکدام ندارد ازبین بردارند.

همکاری دفتر مریم رجوی و عربستان در حمله به نفتکش ها

ازخربزه وخیار که همان حملات عربستان و … است ، خبری نخواهد بود و مطمئن بدانید که دود این حملات محبوب شما، دردرجه ی اول بچشم اربابان شما خواهد رفت!

بار دیگر :

” اگر آمریکا خواستار مذاکره هست، که هست، چرا رژیم آخوندى که مدعى است که خواستار جنگ نیست، وارد مذاکرات نمی‌شود “؟

سیاست رسمی ایران اولویت دادن به مذاکرات است که صدالبته با تسلیم کامل که خواست مرحوم بولتون وجان مک کین  و … بود ، مغایرت کامل دارد.

مسئولین اصلی کشور گفته اند که آمریکا با برگشت به برجامی که خودش داوطلب برقراری آن بود ورفع تحریم های مربوطه ( دست کشیدن از تروریزم اقتصادی) میتواند درکنار سایر کشورهای امضاء کننده ی برجام، درمیز مذاکره حاضر باشد.

همچنین :

“صلح طلبى رژیم ولایت فَقِیه در ایران، عراق، سوریه، یمن، افغانستان و … صورت و سیرت واقعى خود را نشان داده است . دورانى رسیده است که در هر پرده اى چه در ” نعمت الهى جنگ” و چه در” تهدید صلح”، حضرات باید هزینه‌اى را تحمل بکنند که از توان شان خارج است. در این لحظه ما با وضعیتى روبرو هستیم که صلح و جنگ، به طور یگانه‌اى در مورد این رژیم عمل می‌کنند! فلاسفه باید در این مورد تفکر بکنند که چه شد که دو مفهوم متضاد در تاریخ بشر در مورد رژیم به یک حکم یگانه تبدیل شده است، حکم پایان این رژیم “!

درعراق ومخصوصا سوریه ، کار حکومت ایران کارستان بود.

دراین کشور بود که برای نخستین بار شاخ جنگ طلب بزرگ شکسته شد و جهانیان به عیان دیدند که ” گذشت آن زمانی که زانسان گذشت “!

قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا

بلی دراین جنگ که بر سوریه تحمیل شده بود ، این قدرت اعظم شکست خورد وجهانیان ناظر تجلی اراده ی خلق ها برای درهم شکستن دنیای تک قطبی شدند!

ما عشایر انقلابی شما ( داعش ) را که در70کیلومتری مرزهایمان با عراق خیمه زده بودند درهم شکسته و آمریکا را مجبور کردیم که بقایای این مزدوران خود را به کیلومترها دور انتقال دهد وحتی تعدادی ازآنها را به چین بفرستد تا بنام مسلمانان اویغور به قتل وغارت بپردازند که هوشیاری دولت ومردم چین ، این نقشه ی بشدت خطرناک را درنطفه خفه کرد!

افغانستان هم بدست ما تصرف نشده وما نقش چندانی درآنجا که تحت قیمومیت ناتو قرار دارد، نداریم!

صابر تبریزی

شیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

***

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق در دام معیارهای خود ساخته

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

همچنین: