صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، ششم ژانویه 2020:… در پی این حمله تروریستی سران فرقه رجوی داعشی دست به ابتکار جدید زدند و مرده روح پلید ی که نزدیک به 20 سال آفتابی نشده را با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی صدا رجوی روح پلید رابه اعضاء نگون بخت خود زنده جا زدند ! برای فهمیدن اینکه این صدا شبیه سازی شده نیاز به علم و علوم انچنانی ندارد . توجه به چند نکته می تواند جعلی بودن صدای مربوط به رجوی روح پلید را به اثبات برساند .  شاید با شنیدن برای اولین بار به یقین برسید صدای اصلی رجوی روح پلید می باشد . اما اگر برای بار دوم و سوم به دقت گوش بدهید متوجه خواهید شد صدا با تن یکسان نیست و قسمن به قسمت با تن مختلف به هم وصل شده .  سران مخ پوسیده رجوی یادشان رفته که رجوی روح پلید اگر زنده باشد بیش از 70 سالش هست و این صدا شبیه سازی شده  از صدای 30 ساله رجوی داعشی می باشد . صدای جنازه مسعود رجوی 

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

جفنگ گوئی از زبان یک مرده روح پلید .

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

جمعه گذشته به تروریستهای امریکائی به فرمان ترامپ سردار سلیمانی به همراه چند تن از یاران ایرانی و عراقی اش در فرودگاه بغداد مورد حمله تروریستی قرار داد و کاخ سفید بار دیگر ثابت کرد که یک حکومت تروریستی و تروریست پرور در هیت حاکمه امریکا را می چرخاند و ادعا عایش در مورد حقوق بشر و قانون مداری داستان سرائی و دروغ و دغلی بیش نیست .

در پی این حمله تروریستی سران فرقه رجوی داعشی دست به ابتکار جدید زدند و مرده روح پلید ی که نزدیک به 20 سال آفتابی نشده را با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی صدا رجوی روح پلید رابه اعضاء نگون بخت خود زنده جا زدند !

برای فهمیدن اینکه این صدا شبیه سازی شده نیاز به علم و علوم انچنانی ندارد . توجه به چند نکته می تواند جعلی بودن صدای مربوط به رجوی روح پلید را به اثبات برساند .

ـــ شاید با شنیدن برای اولین بار به یقین برسید صدای اصلی رجوی روح پلید می باشد .

اما اگر برای بار دوم و سوم به دقت گوش بدهید متوجه خواهید شد صدا با تن یکسان نیست و قسمن به قسمت با تن مختلف به هم وصل شده .

ــ سران مخ پوسیده رجوی یادشان رفته که رجوی روح پلید اگر زنده باشد بیش از 70 سالش هست و این صدا شبیه سازی شده  از صدای 30 ساله رجوی داعشی می باشد .

ــ سران فرقه رجوی می دانند هیچ مرده ای تا بحال به دادگاهی برای اظهارات اش برده نشده است و سران فرقه مطمئن هستند رجوی روح پلیدی وجود ندارد که به خاطر حمایت از تروریسم به دادگاه کشیده شود لذا هر جفنگیاتی را به اسم رجوی روح پلید منتشر می کنند .

ـــ سران مخ پوسیده فرقه رجوی داعشی فکر می کنند مرده کسی هست که به لحاظ فیزیکی مرده باشد . این تعریف عام از مردن هست . در حالی که مرده ایدئولوژیک ؛ مرده سیاسی و بد نام شدن همچون رجوی روح پلید که حتا زنده هم باشد نمی تواند نزدیک به 20 سال از سوراخ موشی که خزیده بیرون بیاد هزاران بار بدتر از مردن فیزیکی هست و بد نامی هم به این مرده اضافه بکنیم حتا اسمش هم حال ادم بهم می زند .

اما فرض بر این می گیریم که رجوی داعشی زنده هست و ببینیم چه چرت و پرتهائی از خودش در می کند .

جناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

رجوی داعشی در اوایل پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تمام افتخارش این بود که سازمان مجاهدین چند امریکائی را ترور کرده و برای همین هم سرود معروف : سر کوچه کمین مجاهد پر کینه … امریکائی بیرو نشو خونت روی زمین ساختند .  رجوی بارها با قمپز در کردن که گویا ایران ویتنام دیگری برای امریکائها خواهند ساخت و … توانست یک عده را فریب داده و دور خود جمع کند .

 در 11 سپتامبر 2001 وقتی به برجهای 2 قلوی امریکا حمله تروریستی کرد مصادف با نشستهای درونی موسوم به طئمه بود در اردوگاهی اهدائ صدام ملعون به رجوی داعشی در نزدیکی شهر فلوجه عراق که در ان نشست وقتی خبر حمله به برجهای 2 قلو پخش شد رجوی داعشی و مریم قجر داعشی روی سن دستور پخش شیرینی دادند 3 روز جشن پایکوبی به خاطر این حمله تروریستی بر گزار شد و طی روز هائی که فیلم حملات به برجهای 2 قلو در سالن نشست بر گزار می شد رجوی گفت :

تازه این حملات مال اسلام ارتجاعی و با انکشت به سینه خود اشاره می کرد گفت وای به روزی که اسلام انقلابی تصمیم بگیرد ! مریم قجر داعشی هم به تائید حرفهای رجوی داعشی گفت :

این کارها ( حملات تروریستی ) برای مجاهدان انقلاب کرده کوچکترین کار هست و اگر مجاهدین بخواهند 10 نه 100 برابر این انجام می دهند ! اما امروز می بینیم که فرقه رجوی چطور از تروریسم دولتی امریکا حمایت می کند و برای ان سوت و کف می زند و رجوی روح پلید 3 روز جشن گرفتن را به اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 در البانی صادر می کند .

این دگرگونی  و یا دامن پوشیدن جلو امریکائها نیست بلکه هضم شدن در معده و رد شدن از روده کوچک ؛ بزرگ و تبیدل شدن به گو… و اسهال هست .

مریم رجوی خواهان بمباران ایران شد

در نوار منتسب به رجوی روح پلید همچنین از ارتش و سپاه و بسیجی ها می خواهد  تسلیم شوند و سلاحهای خود را تحویل بدهند ! خنده حضار .

رجوی روح پلید فکر کرده ملت ایران یا نیروهای مسلح ایران نشسته بودند تا فرمان این مردک صادر شود و انها هم بدو بدو تسلیم شوند و سلاح هایشان را تحویل دهند . اما یادش رفت ادرس دقیق بدهد که نیروهای مسلح به کدام ادرس بروند ؟

البته مدعی شده تسلیم ارتش ازادیبخش شوند ! خوب ارتش دسته طی داران پوشک پوشان در خانه سالمندان اشرف 3 در البانی تشریف دارند 20 ملیون نیروی مسلخ بیایند البانی ؟

واقعا رجوی مرزهای یاوه سرائی ؛ سفسطه بازی  را در هم شکسته و رکود دار جفنگ گوئی شده .

همچنین رجوی روح پلید در نوار منتسب ادعا کرده که مدارکی دارد که نشان دهنده حقوق و … هست به دادگاه ارائه خواهد داد . من شخصا از امدن رجوی روح پلید به دادگاه استقبال می کنم . در دادگاهی که به دریافت دلارهای خونینی از صدام ملعون در مقابل مزدوری و ترور ؛ وطن فروشی  که اسناد انکار ناپذیر ان وجود دارد . رسیدگی به ملیونها دلاری که از موسسات و مردم اروپا به اسم بچه یتیم و خانواده زندانی و پناهنده های ایرانی گرفتید و مدارک پولشوئی های ملیونی در اردوگاههای اهدائی صدام در عراق درست کردید . رسیدگی به پولشوئی هائی که به اسم جمع اوری کمک به تلویزیون به اسم سیمای اسارت جمع میکنید . در همین نوار منتسب به رجوی روح پلید از مردم ایران برای قیام و اتش زدن و … دعوت شده !

اولا مردم ایران ماهیت پلید و داعش گونه شما ؛ مزدوران شازده و بن سلمان را در اتش زدن خانه ومغازه مردم به چشم دیدند نفرتشان هزار بار بیشتر شده است  .

دومآ . در اواخر ابان ماه شما با فرستادن کانونهای داعشی برای اتش زدن و تخریب باعث شدید مردم برای اینکه نامشان به نام فرقه رجوی داعشی الوده نشود حتا از مطالبات به حق خود کوتاه امدند علاوه بر ان دانشجویان برای اولین بار  با شعار رجوی ؛ پهلوی ضد ازادی نفرت خود را از فرقه شما ه نمایش گذاشتند و به شما تف کردند . سومآ : اگر این همه کانون شورشی  داخل ایران دارید که بتواند تسلیحات 20 ملیون نیروهای مسلح ( زمینی ؛ هوائی ؛ دریائی ؛ موشکی و … ) را جمع کنند اولین سوالی گه پیش می اید پس چرا از سوراخ موش نمی ایید بیرون و به داخل ایران نمی روید تا این مدال افتخار مبارزه را به گردن خود به اندازید؟

مگر شما مدعی نیستید که مبارز ؛ انقلابی ؛ مجاهد هستید ؟ بفرمائید داخل ایران ببینید مردم چه بلائی سرتان می اورند . هارت و پورت کردن از سواخ موش از کنار رود سن و برج ایفل یا از کنار تخت و روی تخت در اروپا از جای گرم و نرم فقط فریب دادن مردم هست لا غیر .

اما اوج جفنگ و یاوه گوئی در نوار منتسب به رجوی انجا بود که مدعی شده سال جدید میلادی را سال سرنگونی اعلام می کند ! باز حنده حضار  می گویند ادم دروغگو کم حافظه است رجوی روح پلید باز این را هم ثابت کرد که واقعا کم حافظه است مثل اینکه یادش رفته 30 سال سال به سال وعده سرنگونی می دهد یکبار مدعی می شود که مرحله سرنگونی ؛ یک سال می گوید آغاز سرنگونی ؛ سال بعد می گوید شروع سرنگونی ؛ بار دیگر مدعی میشود سر اشیبی سرنگونی ؛ یک بار مدعی می شود دوران سرنگونی و …. این بار هم مدعی شده سال میلادی سال سرنگونی رجوی روح پلید با همین فرمان پیش برود سال بعد سال چینی سال سرنگونی اعلام می کند  و بعد ان هم سال گینه و بعد ان هم سال جدید در کره مریخ و … را سال سرنگونی اعلام خواهد کرد .

اما به یک نکته تاکید می کنم : اگر فردا روزی  سران فرقه رجوی داعشی یک فیلم چند ثانیه ای یا چند دقیقه ای از نیم تنه پائین کسی را نشان دادند و مدعی شدند فیلم رجوی روح پلید اصلا تعجب نکنید از این دم بریده ها همه چیز بر می اید .

پاریس : محمد رزاقی

قاسم سلیمانی زنده شد و مسعود رجوی مرد

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اگر-کم-آوردید-نام-رجوی-را-هم-در-لیست-بنو/

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسید

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسیدمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و سوم دسامبر 2019:… برای اینکه همه از واقعیت درست کردن امار دروغین توسط فرقه رجوی مطلع شوند باید  واقعیتی از امار سازی و سند سازی دروغین توسط سران فرقه رجوی بطور خاص  به دستور رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی  از گذشته بصورت مختصر بیان کنم . فرقه رجوی سالیان سال در اروپا و امریکا ؛ کانادا به نام کودکان بی سرپرست یا پناهجوی ایرانیان از ملت اروپا و سازمانهای خیریه با دوز کلک ملیونها دلار جمع کرده تا اینکه در سال 75 در اروپا بطور خاص در المان و انگلیس و فرانسه دزدی و کلاه برداری فرقه رجوی رو شد و مقامات قضائی برای یک عده از اعضاء مخفی فرقه رجوی تشکیل پرونده دادند . بعد از این موضوع رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی بلافاصله یک عده از همان اعضاء مخفی در اروپا را هر ساله راهی اردوگاههای فرقه رجوی می کرد و با درست کردن اسناد قلابی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی این سند سازی تقلبی روزها طول می کشید ! اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسید !. 

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسیدکشته شدگان اعتراضات ایران . عدد هزار از کجا آمد؟

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسید !

چند هفته گذشته بعد از حوادث ابان ماه در پی گران شدن بنزین این حقیقت وجود دارد که یک عده بی گناه هم در میان کشته شده ها وجود دارد و حتا بالاترین مقامات ایرانی بصورت علنی به این اعتراف کرده اند .

 فرقه رجوی داعشی بعد از ارام شدن اوضاع هر روز شروع به امار دادن کشته ها داده اخرین امار فرقه رجوی بیش از 1500 رسیده و هنوز هم افزایش امار توسط فرقه رجوی و بطور خاص از زبان مریم قجر داعشی ادامه دارد .

اما قصد و نیت فرقه رجوی داعشی از درست کردن امار دروغین کشته های ابان ماه چه هست ؟ !

فرقه رجوی سالیان سال در اروپا و امریکا ؛ کانادا به نام کودکان بی سرپرست یا پناهجوی ایرانیان از ملت اروپا و سازمانهای خیریه با دوز کلک ملیونها دلار جمع کرده تا اینکه در سال 75 در اروپا بطور خاص در المان و انگلیس و فرانسه دزدی و کلاه برداری فرقه رجوی رو شد و مقامات قضائی برای یک عده از اعضاء مخفی فرقه رجوی تشکیل پرونده دادند .برای اینکه همه از واقعیت درست کردن امار دروغین توسط فرقه رجوی مطلع شوند باید  واقعیتی از امار سازی و سند سازی دروغین توسط سران فرقه رجوی بطور خاص  به دستور رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی  از گذشته بصورت مختصر بیان کنم .

بعد از این موضوع رجوی روح پلید و مریم قجر داعشی بلافاصله یک عده از همان اعضاء مخفی در اروپا را هر ساله راهی اردوگاههای فرقه رجوی می کرد و با درست کردن اسناد قلابی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی این سند سازی تقلبی روزها طول می کشید !

بدین صورت  هر ساله در هر قرارگاهی چند روز یک اتاق برای این سند سازی قلابی اختصاص داده می شد .

در هر قرارگاه اعضاء بالای رده عضو ء تک به تک صدا می کردند و یک دست کش یکبار مضرف می دادند که روی دفتر ها نام هر استانی نوشته شده بود .

مثلا من که از اذربایجان شرقی بودم باید در همان دفتری که نام  استان اذربایجان شرقی نوشته شده بود در یک صفجه باید بصورت اشکار یک تبریک تولد به اسم بچه می نوشتم و بعد در صفحه دیگر با خودنویسی که جوهر نا مرئی داشت می نوشتم که فلان کس بابت نگهداری 4 بچه 40 هزار دلار امسال دریافت کردم ! و هر نفر باید اسم بیش از 10 بچه را می نوشت این یعنی بیش از 100 هزار درلار سند سازی تقلبی !

این شیوه پولشوئی سالیان بصورت سالیانه در فرقه رجوی رواج داشت  و برای ملیونها دلار بیدن شیوه سند سازی می کردند و بارها گفته و تاکید کرده ام حاضر هستم  در هر دادگاه و یا رسانه و جلسه ای که لازم باشد بصورت ریز این دزدی و پولشوئی فرقه رجوی داعشی را توضیح بدهم .

حال بر گردیم به آمار سازی فرقه رجوی در مورد کشته های اتفاقات ابان ماه .

باز تاکید می کنم که کشته شدن یک عده را در پی گران شدن بنزین در ابان ماه  هیچ کسی منکر نیست .

اما نیت و قصد مریم قجر داعشی از دادن امار بیش از 1500 نفر کشته چیست ؟

 فرقه رجوی داعشی سالیان جیره مزدوری خودش را از صدام ملعون و عربستان می گرفته و بعد از مرگ صدام ملعون منبع مالی مستقیم عربستان و دلارهای خونین در مقابل مزدوری برای عربستان و اسرائیل دریافت می کند .

فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر داعشی با درست کردن امار تقلبی و زیا دنشان دادن امار کشته شده ها می خواهد به اربابش بگوید کشته شده هائی که لیست انها ار فقط فرقه رجوی در دست دارد همه اعضاء کانونهای شورشی بودند و وابسته به فرقه رجوی ! و  حال که در ایران کشت هشده اند برای خانواده و بچه های انها باید هزینه بپردازد و نیاز به دلار دارند .

فرقه رجوی داعشی که بیش از 1500 اسم منتشر کرده در بین این اسامی کاذب اسم کسانی هست که اصلا بعضی سالها فوت کرده اند و یا اصلا وجود خارجی ندارند و یا اسامی کشانی که عضو داعش بودند و در سوریه کشته شده اند ولی فرقه رجوی اسم همان داعشی ها را در لیست گنجانده است !

فرقه رجوی و شازده استین بالا زده اند تا با درست کردن  لیست کاذب سر ارباب خودشان کلاه گشاد بگذارند و اس هر چه بیشتر دلار بیشتر .

از این طریق به مریم قجر داعشی پیشنهاد می کنم :

اگر اسم کم اوردید نام رجوی روح پلید هم در لیست بنویسید کی بی کی اربابانتان با خوردن شاش شتر سر مست هستند متوجه اسم رجوی روح پلید نمی شوند .

پاریس : محمد رزاقی

اگر کم آوردید نام رجوی را هم در لیست بنویسید !

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/به-اصطلاح-خیریه-مجاهدین-خلق-،-نقض-قوانی/

به اصطلاح خیریه مجاهدین خلق ، نقض قوانین غیر سیاسی بودن کمیسیون خیریه انگلستان

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهابراهیم خدابنده، انجمن نجات، بیست و یکم مارس 2019:… یک سازمان خیریه ای ثبت شده در لندن موسوم به “انجمن بین المللی کتابخانه” یک کارزار گسترده را تحت عنوان “حمایت از صدای خلق” برای جمع آوری کمک مالی برای کانال تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق براه انداخته است. این به اصطلاح سازمان خیریه ای این واقعیت را پنهان نمی سازد که از اهداف سازمان مجاهدین خلق، یک فرقه تروریستی که نه تنها حامی خشونت و خونریزی برای تغییر رژیم در ایران است بلکه 12000 نفر از مردم ایران را از سال 1981 کشته است، حمایت می نماید. و در تمامی این سالها، لندن مرکز فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مجاهدین خلق از خیریه های ساختگی گرفته تا مجتمع ها و هتل ها و فروشگاه های زنجیره ای که ظاهرا به این خیریه ها به عنوان کمک مالی منتقل شده اند بوده است.

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018_1Concern over UK-based Iranian TV channel’s links to Saudi Arabia

لینک به منبع 

لینک به متن انگلیسی

به اصطلاح خیریه مجاهدین خلق ، نقض قوانین غیر سیاسی بودن کمیسیون خیریه انگلستان

یک سازمان خیریه ای ثبت شده در لندن موسوم به “انجمن بین المللی کتابخانه” یک کارزار گسترده را تحت عنوان “حمایت از صدای خلق” برای جمع آوری کمک مالی برای کانال تلویزیونی متعلق به سازمان مجاهدین خلق براه انداخته است.

لینک به سایت متعلق به مجاهدین خلق در این رابطه:

http://iliberty.org.uk/what-we-do/support-the-voice-of-the-iranian-peoples-human-rights/

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهمسعود کلانی، یک عضو رده بالای مجاهدین خلق و مجری تلویزیون ماهواره ای آنان، درخواست کمک مالی برای فرقه می نماید.

این به اصطلاح سازمان خیریه ای این واقعیت را پنهان نمی سازد که از اهداف سازمان مجاهدین خلق، یک فرقه تروریستی که نه تنها حامی خشونت و خونریزی برای تغییر رژیم در ایران است بلکه 12000 نفر از مردم ایران را از سال 1981 کشته است، حمایت می نماید. و در تمامی این سالها، لندن مرکز فعالیت های اقتصادی غیرقانونی مجاهدین خلق از خیریه های ساختگی گرفته تا مجتمع ها و هتل ها و فروشگاه های زنجیره ای که ظاهرا به این خیریه ها به عنوان کمک مالی منتقل شده اند بوده است.

لندن به عنوان بهشت فعالیت های پولشویی مجاهدین خلق طی سالیان گذشته معرفی گردیده است. در دهه 1980 میلادی ثابت شد که یک سازمان خیریه ای ثبت شده به نام “ایران اید”، که حمایت بسیاری از سیاستمداران انگلیسی را هم داشت، یک گروه پوششی برای مجاهدین خلق بوده که برای فریب و کلاهبرداری تأسیس گردیده است. در کمال تعجب مقامات انگلیسی اجازه فعالیت بدون برخورد با هیچ چالشی را به این سازمان های خیریه ای که توسط مجاهدین خلق گشایش یافته و به ثبت رسیده اند می دهند.

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهلندن به عنوان بهشت فعالیت های پولشویی مجاهدین خلق طی سالیان گذشته شناخته میشود

برای همه کسانی که با مجاهدین خلق آشنایی دارند روشن است که هدف از به ثبت رساندن این گونه خیریه ها پول شویی است. پول کثیف به عنوان کمک مالی توسط چک یا به صورت نقد در ارقام کلان به حساب این خیریه ها واریز گشته و سپس به دوبی در امارات متحده عربی برای فعالیت های به اصطلاح خیریه ای منتقل می گردد و سپس در آن نقطه تمامی رد این پول ها پاک می شود. خیریه های مجاهدین خلق به اسم اعضای رده پائین سازمان به ثبت می رسند که به راحتی چنانچه هر زمان مشکلی پیش بیاید ناپدید می گردند و سپس یک خیریه دیگر فورا به ثبت می رسد تا جایگزین گردد. مجاهدین خلق همچنین در کار قاچاق انسان علاوه بر پولشویی فعالیت دارند.

خیریه مجاهدین خلق مریم رجوی در لندن برای پولشویی و تروریسم در خاورمیانهآیا رسم انگلستان است که گروه تروریستی بتواند خیریه به ثبت رسانده و کمک مالی برای برنامه های افراطی خود جمع نماید؟

آیا رسم کشور انگلستان بر این است که یک گروه تروریستی – یا حتی یک سازمان سیاسی – بتواند یک ارگان خیریه ای را به ثبت رسانده و کمک مالی برای مصرف برنامه های تبلیغات سیاسی – خصوصا برنامه های افراطی – جمع نماید؟ آیا کمیسیون خیریه انگلستان (ارگانی که در این کشور ناظر بر فعالیت های ارگان های خیریه ای می باشد) چنین رفتاری که ناقض قواعد خودش است را تأیید می نماید؟ قطعا، سازمان مجاهدین خلق یک گروه ناشناخته نیست. کمیسیون خیریه انگلستان باید مطمئن گردد که تحقیقات کامل در خصوص این نقض آشکار قوانین خودش به عمل آید.

ابراهیم خدابنده

***

Rudy_Giuliani_Maryam_Rajavi_Terrorists_MEK_Albanian_Mafia_The MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadAre The MEK And Regime Change Finally Running Out Of Road?

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: