صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز

صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز

غفور فتاحیان : صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروزغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و هفتم مارس 2021:… رجوی ها کارمایه نسل جوان و ارزشمند جامعه آن روز ایران را بر باد دادند و آنان را یا دسته دسته به کشتن داده یا گرفتار کردند و از بقیه نیز که تا کنون در تشکیلات این فرقه هستند دلقکهایی ساختند که امروزه در خیابانهای آلبانی زنان و دختران این کشور از دست آنها در امان نیستند بطوریکه حتی در پست ها و نگهبانی های درون کمپ آلبانی باید چهاره بنج نفره پست بدهند تا به روی همدیگر نپرند. این سرنوشت انقلاب مریم رهایی  و گوهران بی بدیل است. صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز 

غفور فتاحیان : صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروزدروغ جاویدان مجاهدین خلق چرا و چگونه شکل گرفت

صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز 

سوزهای دردناک و دلخراش رجوی در ایام نوروز

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

البته در ابتدا باید بگویم اگر این رجوی ذره  ای شرف و وجدان داشت باید تا بحال خودکشی کرده بود تا کمی بیش وجدان نداشته اش راحت باشد ولی  این موجود ترسو و بزدل جرات چینن کاری را هم ندارد و هر جای و در هر سرفصلی زودتر از همه جان کثیفش را به در برده است

رجوی در این پیام صوتی با بی شرمانه ترین شیوه فرار به جلو همه چیز را وارونه جلو کرده و بجای پاسخگوی به جنایت و زندان شگنجه ها و سربه نیست کردن افراد و از همه مهمتر برپیایی حرامسرا و همخوابیگی با زنان شواری رهبری و ده ها مسائله دیگر، متاسفانه با وقیح ترین صورت خودش را به کوچه علی چپ می زند و همانند همیشه از پاسخگوی فراری است. 

حال فکر کنم که باید برای همه مشخص شده باشد که چرا این موجود فراری خودش را مخفی کرده و حتی جرات انتشار تصویر خودش را ندارد و با تصاویر سی سال بیش خودش را نشان می دهد به همین دلیل است که رجوی شم ضد انقلابی بسیار قوی دارد و خوب می داند که اگر خودش را آفتابی کند به خاطر این همه جنایت و حرامسرها در عراق بلافاصله محاکمه خواهد شد. بله دوستان رجوی خوب می داند که باید تا آخر عمر کثیفش همچننان مخفی و در خفا باشد.

این رجوی همان آدم شروری بود که در قرارگاه بدنام اشرف دوران صدام حسین دیکتاتور عراق به روی سن می رفت و عربده کشان به همه می گفت که جهان باید در مقابل انقلاب مریم زانو بزند و تکرار می کرد که عملیات جاری و غسل هفتگی عامل سرنگونی هستند ولی امروز همین مردک رجوی به نقطه ای رسید است که همه اینها را منکر می شود و حاضر به پاسخگوی و قبول مسئولیت نیست. البته این رجوی مفلوک هیچ وقت فکر این را نکرده بود که روزی صدام از بین خواهد رفت و این رجوی تنها و ذلیل باید برای همیشه خودش را مخفی کند.

قرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

واقعا من هر وقت صدای این را می شنوم تمام روزم خراب می شود و یک دفعه خاطرات تلخ گذشته در تشکیلات فرقۀ رجوی که سالیان جوانیمان را در آنجا بر باد دادیم در ذهنم تداعی می شود و برای ساعتها مرا به خود مشغول می کند. البته من به نیت برقراری آزادی در میهنم و برای رفاه و شادی مردم سرزمینم ایران قدم در این راه گذاشتم و سالیان عمر و جوانیم را در این مسیر نهادم بدون ذره ای چشم داشت ولی این رجوی و دیگر سردمداران جنایت کار فرقه رجوی بودند که خط مبارزه مدنی را به انحراف کشاندند و مسعود و همین مریم به خاطر تمامیت خواهی خود و منش دیکتاتوری و کیش شخصیتی که در پیش گرفتند کارمایه نسل جوان و ارزشمند جامعه آن روز ایران را بر باد دادند و آنان را یا دسته دسته به کشتن داده یا گرفتار کردند و از بقیه نیز که تا کنون در تشکیلات این فرقه هستند دلقک هایی ساختند که امروزه درخیابانهای آلبانی زنان و دختران این کشور از دست آنها در امان نیستند بطوریکه حتی در پست ها و نگهبانی های درون کمپ آلبانی باید چهاره بنج نفره پست بدهند تا به روی همدیگر نپرند. این سرنوشت انقلاب مریم رهایی  و گوهران بی بدیلی است که رجوی توانست سالیان سال همه اینها را فریب بدهد و خودش بهمراه مریم در حرمسرای خود با زنان شورای رهبری عیاشی کنند.

اگر این اراجیف رجوی را گوش کنید صدای لرزان و سوزهای او بخوبی نمایان است.

آره این اخر و عاقبت یک فرقه صاحب مرده است که به چنین فلاکتی افتاده که هیچ راه بیرون رفتی از آن نیست. خود رجوی فراری و تحت تعقیب است و مریم هم با تعدادی پیرمرد و پیرزن در آلبانی در انتظار مرگ هستند و این سوزهای رجوی دیگر کارسازنیست و دردی از هزاران درد رجوی دوا نخواهد کرد.

غفور فتاحیان
پاریس انجمن نجات از فرقه ها

27 03 2021

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دهان%e2%80%8cدریدگان-چاله%e2%80%8cمیدانی-سایتهای-م/

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین مزدوران صدام و عربستان غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نهم مارس 2021:… خانم مریم رجوی هر بار که مخالفین شما خلاف یاوه گوییهای شما و سازمانتان چیزی می گویند شما بلافاصله تعدادی بی وطن با فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که در شأن سازمان شما هست.. به سر کوچه می آورید تا علیه همین مخالفین شما یعنی کسانی که بیش از سی سال و یا بیشتر در سازمان یا همان فرقه شما بودند لجن پرانی کنند و اخیرا هم سوال می کنند که چند گرفتی از کی گرفتی و…. من می خواستم جواب این را به شما بدهم می خواستم بگویم که آن کس که چمدانهای پر از دلار را از رئیس استخبارات عراق ژنرال حموش گرفت شوهر شما بود، مهدی ابریشمچی بود و عباس داوری بود و در ضمن فیلم آن هم هست . دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی 

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین مزدوران صدام و عربستان سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

نامه سرگشاده به مریم رجوی در اعتراض به نگه داشتن سالخورده اسیر در آلبانی  و سرکوب مخالفین خود با مشتی عناصر خود فروشاخیرا هم سرکوب مخالفین را با آوردن مشتی بی وطن دهان دریده و چاله میدانی در سایت های اجاره ایت شروع کردید می خواستم بگویم که مطمئن باش را به جای  نخواهید برد

نوشتۀ غفور فتاحیان از اعضای قدیمی جدا شدۀ سازمان مجاهدین

اینجانب غفور فتاحیان از اعضای سابق تشکیلات شما هستم که به خاطر اعمال ضد انسانی و ضد ایرانی شما و همسر مرحومتان از این تشکیلات جدا شدم و اکنون وظیفۀ انسانی خودم می دانم که هر کاری که از دستم برمی آید برای آزادی و رهایی دوستانم و کسانی که سالیان سال با هم بودیم انجام بدهم ولی می دانم که با نوشتن این نامه جزئ فحش و ناسزا و ترور شخصیت که از پایه و اصول فکری شما است چیزی نصیب من نخواهد شد ولی به هر حال تصمیم گرفتم نامه ای خطاب به شما بنویسم شاید ذره ای از انسانیت در وجود شما باشد که دست از سر این اسیران نگونبخت بردارید  ولی هیهات

اعضای شورای ملی مقاومت مقاله قابل انتشار نمینویسند؟

خانم مریم رجوی

هر بار که مخالفین شما خلاف یاوه گوییهای شما و سازمانتان چیزی می گویند شما بلافاصله تعدادی بی وطن با فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که در شأن سازمان شما هست.. به سر کوچه می آورید تا علیه همین مخالفین شما یعنی کسانی که بیش از سی سال و یا بیشتر در سازمان یا همان فرقه شما بودند لجن پرانی کنند و اخیرا هم سوال می کنند که چند گرفتی از کی گرفتی و….

من می خواستم جواب این را به شما بدهم می خواستم بگویم که آن کس که چمدانهای پر از دلار را از رئیس استخبارات عراق ژنرال حموش گرفت شوهر شما بود، مهدی ابریشمچی بود و عباس داوری بود و در ضمن فیلم آن هم هست

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان ، پاریس

چون بدرستی سازنده این جمله خودش معلوم است که خیلی خیلی در این زمینه تجربه داشته است و کارهای که خودش انجام داده با زیرکی گردن این و ان می اندازد ….

آخر وقتی که سایت های اجاره ای و ریز و درشت و مهمانیها و گشت و گذارهای شما ودر نهایت  اخراج شما از فرانسه  به آلبانی را می بینم که دوباره با ترفندها و شگردهای خاص خودتان می خواهید هر طور شده اسیران رو به مرگ را ولو برای چند صباحی در آلبانی نگه داری آن هم نفراتی که بیش از هشتاد درصد آنها در ردیف بازنشستگان هستند و بقیه هم با انواع مشکلات روحی و روانی و مریضی جسمی دست و پنجه نرم می کنند و به یقین می توانم بگویم که بیش از نود درصد اسیران آلبانی به زور و اجبار درانجا نگه داشته شده اند چون من  خودم در آنجا بودم و با اکثر کسانی که در آنجا هستند آشنایی کامل یا نسبی دارم و در ضمن به شما یاداوری می کنم که تمام کسانی که در آنجا هستند دیگر گوششان به حرفهای شما و پز دادن سیاسی شما بدهکار نیست و می دانند که همۀ حرفهای شما دروغ محض است و فقط جهت روحیه دادن به افراد اسیرتان است چون بعداز این همه سال با شگردها و همسر گریزپایتان آشنایی کامل دارند.و می دانند که شما ذره ای درد ازادی مردم ایران را نداری و فقط به فکر خود و همسر فراریتان هستی و خجالت هم  نمی کشی که بعد از این همه خیانت بازهم به ان ادامه می دهید مگر همین چند وقت بیش نبود که رهبر مخالفین روسیه با وجود اینکه یکبار او را تا نزدیکی مرگ رساند ولی با کمک پزشکان به زندگی دوباره برگشت و بعداز بهبودی دوباره خودش و همسرش با مردم عادی به همان روسیه برگشتن و در ورود به روسیه دوباره بازداشت و زندانی شد این فرد مسئول است و بهای هر انچه را گفت است را خودش مستقیم از جیب اش پرداخت می کند …

حال سوال اینجاست ایا شما که این همه جوان را قربانی هوا و حوسهای شوهر فراریت کردید و  یک نسل را نابود ساختی و ان چه که باقی مانده در البانی هم به تفاله تبدیل کردید حاضری چنین کاری کنی مگر خون شما از بقیه رنگین تر است حالا که اینها را گفتم پیش کش ایا شوهر فراریت حتی جرات ندارد خودش را نشان بدهد چه برسد به اینکه از این کارها کند
اگر رجوی از این کارها بلد بود از روز اول تا به الان د رحال فرار و مخفی شدن نبود

و حال هم با سرمایه گذاری های کلان پولهای صدام دادۀ مردم فقیر عراق ودولارهای میلیونی کشورهای عربی در تبلیغات گسترده سعی بر نگه داشتن این اسیران دارید و آنهایی هم که قصد جدا شدن از شما را دارند با دادن پول به عنوان کمک مالی سعی می کنید آنها را دوباره به همان سیستم جهنمی تشکیلاتی برگردانید.و یا حداقل در برابر گرفتن پول برای شما از دوستان سابق شان جاسوسی کنند

خانم رجوی یادتان هست که قبلا و تا همین امروز چقدر روی جنگ آمریکا و ایران سرمایه گذاری کردید و حتی برای آمدن ترامپ نذزی و قربانی دادید و امیدوار بودی  که روزی جنگ شروع شود تا شما و ارتش سالمندان بتوانید از این آب گل الود جنگ و کشتار ماهی قدرت بگیرید و تنها امیدتان هم همین بود و برای همین از افراد اسیرتان تعهد چندین باره گرفته اید که این بار تا آخر دورۀ ریاست جمهوری ترامپ در سازمان بمانید و بیرون نروید!!  ولی شما و گماشتگان دربارتان بخوبی می دانید که همۀ اسیران درست نظر عکس شما را داشتن  و این را هم در نشستهای گذشته که خودم در آنها بودم در تناقضات روزانه اشان بیان می کردند و دیدید و رویتان سیاه شد که تا به حال حرف ما درست بود نه تحلیل های آبکی و شیادیهای شوهر فراریتان؟! و حالا هم با امدن بایدن و بیرون انداختن ترامپ از کاخ سفید دیگر چه خوابی برای این سالمندان اسیر دیدید

پولشویی یا همیاری مجاهدین – سفید کردن پول مزدوری

خانم رجوی آیا به یاد می آورید که با فروش اطلاعات هسته ای به سرویسهای اسرائیلی و آمریکا و دامن زدن به تحریم های ملت ایران نقش آفرینی می کردید؟!

خانم رجوی آیا فراموش نکردید که در جریان مذاکرات سویس شما یک اتاق عملیات در محل خودتان واقع در اورسور واز راندازی کرده بودید و مدام با لابیهای خود در آمریکا و اسرائیل در تماس بودید و از آنها می خواستی علیه توافق غرب با ایران کار شکنی کنند و شما به لابیهای خود بیشنهاد پول بیشتری می دادید؟

خانم رجوی آیا فراموش نکردید که در جریان مذاکرات سویس شما یک اتاق عملیات در محل خودتان واقع در اورسور واز راندازی کرده بودید و مدام با لابیهای خود در آمریکا و اسرائیل در تماس بودید و از آنها می خواستی علیه توافق غرب با ایران کار شکنی کنند و شما به لابیهای خود بیشنهاد پول بیشتری می دادید؟

خانم رجوی آیا در مقابل ملت ایران شرم نمی کنید که بعداز توافق هسته ای به خیابانها ریختند و این غرور ملی را جشنی گرفتند؟

البته تاریخ همه چیز را مشخص خواهد کرد.

حال چی می گویید؟ آیا باز هم بر ماندن اسیران در آلبانی و ایزوله کردن آنها ادامه می دهید؟

به نظر من عاقلانه ترین کار که البته شهامت و دلیری می خواهد این است که اشتباهات خود را ببییند و به آنها اعتراف کنید و از مردم ایران عذر بخواهید گرچه می دانم در وجود شما چینن چیزی پیدا نمی شود و اگر به انداز سر سوزنی هم وجود داشت تا الان عمکرد خودش را نشان می داد ولی باز هم به شما یادآوری می کنم تا دیر نشده تصمیم درست بگیرید و دست از سر این اسیران بردارید.

غفور فتاحیان – انجمن نجات از فرقه ها پاریس

دهان‌دریدگان چاله‌میدانی سایتهای مجاهدین خلق دردی دوا نخواهند کرد – نامه به مریم رجوی

صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اسارتگاه-بدنام-اشرف-سوم-در-آلبانی-را-تح/

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید - غفور فتاحیانغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سی ام ژوئن 2020:… در همین خارجه که من و دیگرجداشده ها هستیم باور کنید نمی توانیم به ایرانیها و کسانی که آشنایی اندکی هم با این فرقه تروریستی داشتند بگویم که ما درسازمان مجاهدین بودیم زیرا این سازمان بسیار نزد ایرانیان منفور شده است بطوریکه آنها بلافاصله به ما اعتراض میکنند که چرا این همه سالیان عمرتان را با اینها که ماهیت وطن فروشیشان برای همه مشخص است ماندید متاسفانه هیچ جواب قانع کنندای نداریم که به اینها بدهیم و تازه من خودم با وجود اینکه نزدیک به چندین سال است که از این فرقه جدا شدم ولی باز هم به شدت پشیمان هستم که چرا زودتر تصمیم درست و بجا را نگرفتم و چرا خیلی خیلی دیر یعنی بعداز بیش از بیست سال که انجا بودم جدا شدم ولی به هر حال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است پس تا دیر نشده خودتان را از جهنم رجوی نجات بدهید اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید. 

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید - غفور فتاحیاناسیران رجوی در آلبانی به فکر نجات خود باشند

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

پیام به دوستان سابق در اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی

نوشته شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی جدا شده از فرقه رجوی

دراین دوره ماندن در کنار مریم و مسعود رجوی خیانت به وطن و ایران و ایرانی است و به یاد و خاطر داشته باشید که ملت ایران این خیانت ها را هیچ گاه فراموش نمی کنند

و در حال حاضر هم بسیاری از خانواده های شما خواستار آمدن به آلبانی و دیدار با شما هستن و اینها از هیچ تلاشی برای دیدن شما فرو گذار نکردند و واقعا جای تشکر و قدردانی و بوسیدن دست تک به تک این مادران و پدر پیر است که شبانه و روز برای دیدار با شما لحظه شماری می کنند ولی متاسفانه سردمداران این فرقه پلید و در راس ان مریم قجر چینن اجازه ملاقات ساده خانواده گی را نمی دهد راستی برای شما سوال نشده که مریم قجر از چی می ترسد

دوستان و همرزمان سابق اجازه ندهید رجوی و عوامل پلیدش بیشتر از این از شما سواستفاده کند رجوی و دارو دسته اش فقط می خواهند شما را به تفاله تبدیل کنند همچنانکه امروزه شاهد ان هستی که چطوری بیشتر مسئولین این فرقه را به شکنجه گر و پست تر از تفاله و تهی از انسانیت تبدیل کرد چرا شماها تن به این همه ذلت وپستی می دهید و مریم و مسعود رجوی به سادگی از شما سواری می گیرند ایا تا اینجای کار که عمر و جوانی خود را به باد فنا دادید کافی نیست ان هم برای کسی که به اندازه سر سوزنی ارزش برای شما قائل نیست و این را شما صد برابر بهتر از من می دانید که رجوی نه انقلابی است و نه مبارزه او یک خانم باز فراری ترسو است که در اکثر سرفصل ها فقط در حال فرار بوده است

و هم چینن شما الان بهتر از من می دانی که تبلیغات و داستانسراییهای رجوی و دار و دسته اش در مورد سرنگونی و کانونهای شورشی وووو …..و خیلی چیزهای دیگر که همگی ان اراجیف و یاوه گوییهای است برای سرپوش گذاشتن به شکست های روزمره سیاسی تشگیلاتی و نگه داشتن شما در هفت حصار تشگیلاتی برای استفاده از شما به عنوان ابزار تبلیغاتی بیرونی است

مگر شما نمی دانید حداقل نزدیگ به سی سال است که رجوی دیروز و مریم قجر رنگ شده امروز همین شعارهای سرنگونی امروز و فردا را سر می دهند و هر بار هم به سیاق سابق با اوردن مشتی دلیل و برهان زمین و زمان را به هم می بافد که یک تعهد دیگر را از شماها بگیرند برای ماندن در اسارتگاه آلبانی

این بار هم برای صدمین بار هم چنان که همگی می دانید رجوی با دخیل بستن به ترامپ و بولتون سال میلادی امسال را سال سرنگونی اعلام کرد و از شماها تعهد ماندن در خانه سالمندان را گرفت ولی در اخر دیدی که جان بولتون را با چه وضعیتی از کاخ سفید با توک پا بیرون انداختن و تا چند ماه دیگر هم ترامپ هم به همان سرنوشت دوچار خواهد شد و بعد هم خواهیم دید که این بار رجوی شیاد چه فیلی را هوا خواهد کرد فقط در این وسط بازنده اصلی شماها هستی که عمرتان را بر باد فنا خواهید داد

البته روشن است که هدف رجوی و پاچه خوارانش از این اراجیف صدها بار استفاده شده تنها و تنها برای نگه داشتن شما در آلبانی است واگرنه هیچ دستاوردی ندارد رجوی با چشم دوختن به ترامپ و امثال او فقط عمر شماها را تلف می کند وگرنه شماها که بهتر از من می دانید ماندن در خانه سالمندان بیهوده است پس چرا بیخودی اخر عمری خود را تلف می کنید

درست است که نزدیک به نودونو درصد از شماها در عالم واقعیت بازنشسته و از کار افتاده هستید و یا با بسیاری بیماریها دست و پنجه نرم می کنید و با خود می گوید که در این شرایط سنی حداقل یک سرپناه و مقداری غذا برای حداقل زندگی دارید پس اینجا بهتر است …

اولا به شما یاداوری کنم که رجوی و دارو دسته اش سالیان سال است که دارند به ملت ایران خیانت می کنند و مزد مزدوریشان را روزانه از سرویسهای امینیتی دریافت می کنند اینها زندگی شان را اینطوری می گذارند و روز به روز هم به دارایها و ثرو ت مریم خانم اضافه می شود و مریم هر روز از این ثروت باد اورده برای جراحی صورت و خرید لباسهای گرانقیمت خود استفاده می کند در حالی که شما سالیان مدیدی است پشت یک جفت کفش طبی مانده مگر یادتان رفت است

همرزمان سابق

به شماها یاد اوری کنم که سازمان مجاهدین سالها بیش مرده است و تبدیل به یک بیزانس اطلاعاتی شده است پس نگذارید از شماها سواستفاده کند ماندن حتی برای یک لحظه در کنار رجوی خیانت به تمام ملت ایران است

بگذارید به شماها بگویم که در همین خارجه که من و دیگرجداشده ها هستیم باور کنید نمی توانیم به ایرانیها و کسانی که آشنایی اندکی هم با این فرقه تروریستی داشتند بگویم که ما درسازمان مجاهدین بودیم زیرا این سازمان بسیار نزد ایرانیان منفور شده است بطوریکه آنها بلافاصله به ما اعتراض میکنند که چرا این همه سالیان عمرتان را با اینها که ماهیت وطن فروشیشان برای همه مشخص است ماندید متاسفانه هیچ جواب قانع کنندای نداریم که به اینها بدهیم

و تازه من خودم با وجود اینکه نزدیک به چندین سال است که از این فرقه جدا شدم ولی باز هم به شدت پشیمان هستم که چرا زودتر تصمیم درست و بجا را نگرفتم و چرا خیلی خیلی دیر یعنی بعداز بیش از بیست سال که انجا بودم جدا شدم

ولی به هر حال به قول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است پس تا دیر نشده خودتان را از جهنم رجوی نجات بدهید

تصمیم امروزتان را به فردا نیاندازید همین لحظه خودتان را نجات بدهید تا حداقل چند صباحی در دنیای ازاد بتوانید زندگی کنید

باور کنید که رجوی اصلا لیاقت ماندن در کنارش را ندارد و خودتان بهتر از من می دانید فقط کافی است یک انتقاد به رجوی کنید انوقت چهره پلید و جنایت کار او برای شما روشن می شود

هدفم از بیان این نمونه ها افشای چهره پلید رجوی و همسرش و دیگر جانیان دستگاه رجوی است که به هیچ اصولی پایبند نیست وطی این سالیان هم برای همه شما مشخص شده است

نمونه ها زیاد است که اگر بخواهم بگویم یک کتاب می شوید ولی فقط به شما یاداوری کنم که تا زمان و عمری از شما باقی مانده صف خود را از وطن فروشان بی وطن رجوی جدا کنید

غفور فتاحیان
پاریس 30 06 2020

لینک به منبع

اسارتگاه بدنام اشرف سوم در آلبانی را تحمل نکنید – غفور فتاحیان

صدای دلخراش مسعود رجوی در ایام نوروز 

***

Old_Members_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_Tirana_Albania-1024x576[1]Maryam Rajavi’s MEK Propaganda Fightback Goes Wrong

همچنین: