ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانیمنصور نظری، ایران اینترلینک، نهم مارس 2021:… 37 سال از آن سالها میگذرد و به چشم میبینیم که مسعود رجوی با یک شم روانشناسانه ضد انقلابی چگونه دست روی عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن خانواده هویت افراد را از آنها گرفت به گونه ای که افراد باقیمانده در کنار مجاهدین آنچنان بی هویت شده اند که بین خانواده شان و یک رهبر گم و گور شده که هر روز به خانواده شان فحش و ناسزا میدهد همراهی میکنند. به این میگویند ویرانی هویت. به تعبیری ساده تر اگر بگوئیم وقتی سازمان مجاهدین خلق خواستار بمباران ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکائی میشود، وقتی مجاهدین خواستار تحریم های ضد انسانی که مردم را نشانه رفته میشود و این افراد باقیمانده همراه مجاهدین مثل آدم آهنی سکوت میکنند و دم برنمی آورند به این میگویند هویت برباد رفته. کسانی که میدانند بمب برسرخانواده خودشان هم فرود خواهد آمد. کسانی که میدانند تحریم همه مردم را حتی خانواده آنها را هم نشانه رفته است و دم برنمی آورند، به این میگویند هویت از دست رفته  و بی نشانه.  ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی 

انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین خلق ، جنایتی تاریخیانقلاب ایدئولوژیک در فرقه رجوی

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی 

چرا دشمنان مردم ایران خانواده را هدف قرار میدهند ؟

سی و هفت سال پیش وقتی مسعود رجوی اعلام کرد که قصد دارد با مریم قجر عضدانلو زن رفیقش مهدی ابریشمچی ازدواج کند. بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین دچار شوک ناشی از این تصمیم ابلهانه شدند ، همچنین جامعه ایرانیان آنرا حرکتی ضد اخلاقی تلقی کرده و به اشکال مختلف آنرا محکوم کردند. مسعود رجوی  کسی که بهغایت ضد انقلابی و در عین حال بسیار هوشمند عمل میکند ، میدانست چه میکند. او با یک برنامه ریزی دراز مدت تصمیم داشت  بنیاد خانواده را از هم بپاشد و در این ویرانی و فروپاشی هویت افراد را تصاحب کند. در حقیقت با ویران کردن هویت افراد آنها را برای همیشه اسیر و برده خویش سازد. 

فرقه رجوی بدون نقاب – 42 سال پس از انقلاب

چهار سال پس از انقلاب ایدئولوژیک ، مسعود رجوی برگ جدیدی را رو میکند. طلاق اجباری برای همه حتی مجردها  و از هم پاشیدن خانواده ها  اغاز میشود. کودکان از پدر و مادر جدا میشوند و به خارج از عراق فرستاده میشوند. از سال شصت وهشت بدین سو در طی دو سال نشست های موسوم به  انقلاب ایدئولوژیک ، مسعود رجوی موفق میشود با ضرب و شتم و سرکوب وموجی از وحشت همه افراد را مجبور به اطاعت کند و در کنار آن هرکسی را که اطاعت نکرد به وحشیانه ترین روش ها سرکوب  کرده و در بهترین حالت آنها را روانه اردوگاه رمادی کرده یا در زندانهای درون اشرف زندانی کند. این داستان تا به همین امروز که این مطلب نوشته میشود همچنان به شکل های مختلف در درون سازمان مجاهدین روش جاریست. 

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

اینک 37 سال از آن سالها میگذرد و به چشم میبینیم که مسعود رجوی با یک شم روانشناسانه ضد انقلابی چگونه دست روی عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن خانواده هویت افراد را از آنها گرفت به گونه ای که افراد باقیمانده در کنار مجاهدین آنچنان بی هویت شده اند که بین خانواده شان و یک رهبر گم و گور شده که هر روز به خانواده شان فحش و ناسزا میدهد همراهی میکنند. به این میگویند ویرانی هویت. به تعبیری ساده تر اگر بگوئیم وقتی سازمان مجاهدین خلق خواستار بمباران ایران توسط جنایتکاران جنگی امریکائی میشود، وقتی مجاهدین خواستار تحریم های ضد انسانی که مردم را نشانه رفته میشود و این افراد باقیمانده همراه مجاهدین مثل آدم آهنی سکوت میکنند و دم برنمی آورند به این میگویند هویت برباد رفته. کسانی که میدانند بمب برسرخانواده خودشان هم فرود خواهد آمد. کسانی که میدانند تحریم همه مردم را حتی خانواده آنها را هم نشانه رفته است و دم برنمی آورند، به این میگویند هویت از دست رفته  و بی نشانه.  چرا که خانواده مقدس ترین نهاد یک اجتماع است و بدون خانواده  یعنی انسانهای سرگردان در ناکجا آباد که قبل از هر چیز هویت شان را از دست داده اند .

جامعه ایران با چند هزار سال تاریخ و تمدن وعلیرغم تمام کاستی های آن  توانسته خانواده را همچون گوهری نایاب در جهان امروز حفظ کند و اتفاقا مهمترین برتری جامعه ایران نسبت به کشورهائی همچون امریکا همین است. تاریخ و فرهنگ و تمدن پرشکوه ایران که تجلی آن در ارزشهای جامعه و خانواده نهفته است بیانگر یک هویت ملی است که همچون سدی قوی در برابر دشمنان خارجی قد علم میکند و اتفاقا این همان دلیلی است که کشورهای فروپاشیده از نظر اخلاقی و خانوادگی همچون امریکا جرات جسارت به ایران را ندارند.

دشمنان ایران سالهاست که برای فروپاشی ایران نفشه ها کشیده اند. از سناریوها و طرحهای تجزیه طلبان تا جنگ عراق علیه ایران تا تحریم های ضد انسانی که مردم را هدف گرفته اند تا تروریسم کور و انواع توطئه ها توسط سربازان اصلاح طلبشان، ولی آنها به زمین سفت برخورده اند و به بن بست رسیده اند.

اما آنها هیچگاه از دشمنی دست برنمیدارند. تجربه این همه شکست آنها را به این نتیجه رسانده که باید ریشه را بزنند. یعنی فروپاشی هویت ملی ایرانیان. با نابود کردن مناسبات اجتماعی و بطور اخص خانواده .

رقص رهایی در حرمسرای ایدئولوژیک ، تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت بیست و یکم)

با پیشرفت تکنولوژی و دنیای مجازی تغیرات شگرفی در جهان صورت گرفته است. پیشرفت تکنولوژی به مردم جهان کمک کرده تا دانش را با تمام مردم جهان به اشتراک بگذارند اما متاسفانه با همین تکنولوژی فرهنگ ها و تمدن ها را به نابودی میکشانند. لازم به ذکر است کشور ما ایران در نوک حمله  همه دشمنان ایران قرار دارد. صدها تلویزیون و رسانه بصورت بیست و چهار ساعته مشغول تبلیغات ویران کننده هستند که همه آنها اساسا ساختار خانواده و اجتماع را هدف قرار داده اند. انیستیتوهائی  امریکائی که 24 ساعته تحولات ایران را رصد میکنند و یا سازمانهای مرتبط با این نهادها هزینه هنگفت مالی را با هدف ویران سازی ساختارهای اجتماعی و خانوادگی بکار گرفته اند. برای نمونه القای رفتارهای ضد اخلاقی توسط خواننده های خریداری شده و برنامه ریزی شده همچون ساسی مانکن نمونه کوچکی از آن است.

دشمنان ایران پس از شکست در تمام حوزه ها، سالهاست موزیانه در حال شکستن ساختارهای اجتماع و خانواده هستند و متاسفانه تا اندازه ای موفق شده اند و دولت های فاسدی که تابحال  بر سرکار آمده اند هیچ کدام قدمی برای مواجهه با آن برنداشته اند. دشمنان ایران صدها موسسه و سازمان و یا نهاد را برای فروپاشی تمدنی و فرهنگی مردم ایران بکار گرفته اند اما دریغ از حتی یک موسسه  موفق در ایران که بتواند مانع فروپاشی اجتماعی وساختاری شود.

رجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

دشمنان تاریخی ایران با برنامه ریزی های طولانی مدت و ریز به ریز در صدد نابود کردن تمدن وفرهنگ ایرانی هستند و حتی باورهای مذهبی مردم ایران. آنها دریافته اند برای ویران کردن یک کشور کافیست هویت  مردمان  ان کشور را بگیرند  و این میسر نمیشود جز با فروپاشی اخلاقی وفرهنگی وساختاری جامعه وخانواده.

متاسفانه تکنولوژی مانند تیغی است که در دست یک دکتر و جراح جان انسانها را نجات میدهد وهمان تیغ در دست تبهکاران میتواند ویران کننده باشد.

البته مردم ایران هوشیار هستند وهمه توطئه های رنگ و وارنگ دشمنان  ایران را نقش بر آب میکنند .

منصور نظری

ضدیت رجوی با خانواده با هدف تخریب هویت ایرانی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-شکر-میخورد-از-امریکا-برای-جنگ/

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کندمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و دوم می 2019:… اگر مریم رجوی و مجاهدین خلقش بعنوان تنها آلترناتیو و بزرگترین و منسجم ترین نیروی اپوزسیون ایران نیروی اجتماعی لازم برای تغئیرات را ندارد، شکر میخورد که از امریکا دعوت میکند که آزادی برای مردم ایران بیاورد و آن کسی که این چرندیات تئوریسین های وطن فروش مجاهدین رجوی را قرقره میکند بهتر است گذشته نکبت بار این فرقه را بنگرد. همان فرقه ای که میخواست روی دوش صدام حسین به ایران برود ولی امروز سرنوشتش شده لیسیدن دستان خونین بن سلمان و باج دادن به بولتون

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکامواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکا

http://iran-interlink.org

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

عبور مزدوران وطن فروش از هضم رابع بن سلمان و جان بولتون

پیش از هرچیز باید بگویم که مبارزه برای کسب حقوق انسانی و آزادی های اجتماعی و اقتصادی و حتی تعئین نوع حکومت و ساختارهای آن حقیست که همه انسانها ذاتا از آن برخوردارند و کسی نمیتواند مانع از آن شود و یا اینکه برای مبارزه کردن در راه تحقق خواستهای مشروع از کسی اجازه بگیرد. برهمین اساس این مردم ایران هستند که میتوانند هر زمانی که خود میدانند خواستهای مشروع و قانونی خود را طرح کنند و یا حتی شیوه حاکمیت و نوع حکومت و ساختارهای آن را انتخاب کنند. 

اما شرایطی که در چهل سال گذشته مردم ایران برای مبارزه  با آن مواجه بوده اند و موانعی که بر سر راه آنان بوده است را میتوان در یک جمله خلاصه کرد آنهم نقش تجزیه طلبان و از همه مهمتر نقش خائنانه فرقه رجوی در این راستا بوده است. در طول چهل سال گذشته هر زمان که مردم به خود امده اند و خواسته اند قدمی در راه احقاق حق و حقوق خود بردارند، سر و کله خائنین و تجزیه طلبان پیدا شده است. فقط در دو سال ابتدای پیروزی انقلاب ایران، کشور ما در حداقل دهها جبهه درگیر بوده است. تجزیه طلبان عرب. تجزیه طلبان کرد، قائله ترکمن صحرا، درگیری مسلحانه احزاب کمونیستی در بابل و آمل و در راس آنها سازمان مجاهدین خلق که جنگ مسلحانه در سطح کل ایران را براه انداخت. همه اینها در شرایطی بوده که کشور ما از سوی دشمن خارجی مورد حمله قرار گرفته بود. همه این موارد موانعی بودند که مردم را از حرکت و جوش و خروش برای تغئیرات و خواستهای مشروعشان در تمام زمینه ها سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی مانع میشد و حکومت و نیروهای تندرو مذهبی هم به همین دلایل بالا و با همین بهانه مانع از هر گونه حرکت مردم میگشتند.

حکومت جمهوری اسلامی با همه ساختارهای ریز و درشتش آن حکومتی نیست که چهل سال پیش پیر و جوان در پی آن بودیم. در گذر زمان کشور ما ایران توسط دشمنان خارجی و دشمنان داخلی مورد هجوم قرار گرفته و در همین اثناء در کش و قوس این جدال خائنین داخلی تا توانستند مردم ایران را سرکیسه کردند و نهایتا نیز سر از آخور دشمنان تاریخی ایران در آوردند. علاوه بر آن مزدوران وطن فروش فرقه رجوی نیز در دامن صدام حسین و با همراهی این جنایتکار کشور ایران را مورد حملات و هجوم خود قرار دادند. سازمان مجاهدین خلق با انتخاب مبارزه مسلحانه و جنگ و ترور وهمدستی با دشمنان ایران باعث قتل و کشتار بسیاری از ایرانیان از هر طرف گشته است.

از سوئی دیگر با مجموعه حوادث تروریستی  که از سال 2000 به این سو در جهان شکل گرفت که سرمنشع ان عربستان سعودی بود. اینان با نشر افکار وهابی و تروریستی جهان را به چالش کشیدند. در قدم نخست در جنایتی فجیع  3000 نفراز مردم امریکا در برج های دو قلو قتل عام شدند که مصببان آن 18  تروریست سعودی بودند که تحت همان ایدئولوژی افراطی تروریستی وهابی مردم را قتل عام کردند  اما هیچگاه  سعودی ها که سرمنشع این جنایت ضد انسانی بودند مورد بازخواست قرار نگرفتند.

در سالهای گذشته پس از توافق برجام، کاری به خوب یا بد بودن ان ندارم، ولی این توافق تاریخی میتوانست جهان را از خشونت و جنگ و ویرانی به سوی صلح و آرمش و برادری بکشاند. اما به یکباره این قرارداد تاریخی که به تائید سازمان ملل متحد و کشورهای بزرگ جهان رسیده بود توسط امریکا زیر پا گذاشته شد. عناصر محرک اینکار نیز از پیش مشخص بودند یکی از آنها عربستان سعودی بود. همان کسانی که قتل عام یازده سپتامبر را رقم زدند. دیگری اسرائیل بود که نتانیاهو بارها خودش اعلام کرده بود که ما مشوق این کار بوده ایم. همچنین عناصر خطرناک و جنگ طلب امریکا از جمله بولتون نیز مشوق این کار بودند. همان کسی که بارها بصورت رسمی اعلام کرده است که ایران را بمباران کنید. همه این ها که برشمردیم به یکطرف اما سوی دیگر این اتفاق عناصر خائن و مزدور فرقه رجوی و دیگر خائنین به میهن وکشور بودند که خواستار تحریم و جنگ و بمباران ایران بودند. این مزدوران بی وطن که بوئی از میهن نبرده اند سالهاست که بر طبل جنگ و بمباران ایران میکوبند سرآمد همه این مزدوران و خائنین هم فرقه رجویست. این فرقه خطرناک برای مردم ایران و حتی خطرناک برای کل جهان در شرایطی که حتی امریکائی ها به هردلیل میکشوند از رویاروئی نظامی با ایران پرهیز کنند. آنها بر بوق و شیپور جنگ مینوازند. در گوشه ای دیگر عده ای از همین طائفه ولی با اسم های رنگارنگ می کوشند چراغ خاموش شعله های جنگ را برافروزند. حتی برای رد گم کردن این افراد اول میگویند زنده باد صلح صلح صلح همان تاکتیک رجوی که در جنگ ایران و عراق برای فریب افکار عمومی بکار میبرد. رجوی شیاد با صدای بلند میگفت زنده باد صلح صلح صلح ولی همین که صلح شد اولین کسی که تا بن استخوانش سوخت رجوی بود چون حیاتش را در جنگ و خونریزی میدید. بعضی از اینها به خیال خودشان پس از جنگ سراغ برنده جنگ میروند تا پاداش مزدوری شان را وصول کنند. هیچ کس در این جهان نیست که نداند معنای جنگ چیست. جنگ یعنی ویران شدن همه چیز از هر طرف.  اما این بیشرف ها هیچگاه به این فکر نمیکنند که در صورت هر جنگی اولین قربانیان مردم ایران هستند. همچنین تمامیت ارضی ایران زیر سم جنایتکاران تجزیه طلب در خطر قرار خواهد گرفت. کافیست به وضعیت کشورهائی که جنگ دران به وقوع پیوسته بنگریم.  آیا بجز ویرانی و مرگ چیزی به چشم میخورد؟ کدام کشور مورد هجوم و جنگ قرار گرفته و الان در دمکراسی و آزادی بسر میبرد؟ نگردید نخواهید یافت.

مریم رجوی شکر میخورد از امریکا برای جنگ دعوت می کند

کشور ما ایران هیچ راه حل خارجی ندارد . هر تحولی در ایران باید در ایران تعئین تکلیف شود ولاغیر. مردم باید بدانند. کسی که میگوید امریکا صلح و دمکراسی میاورد باید گفت غلط میکنید. امریکا به کدام کشور حمله کرده و صلح و آزدای آورده؟

اگر دروغگو و شیاد نیستید نمونه بیاورید تا باور کنیم. ولی بی شک حتی یک نمونه هم وجود ندارد حتی یک نمونه. باید بدانیم هر کس، تحت هر عنوان، پرفسور، مدافع حقوق بشر، وو… مریم رجوی میگوید برای کسب آزادی و دمکراسی باید به بیضه های امریکا متوسل شد باید بدانیم که این سخن یعنی بر طبل جنگ کوبیدن و ویران کردن ایران.

اگر مریم رجوی و مجاهدین خلقش بعنوان تنها آلترناتیو و بزرگترین و منسجم ترین نیروی اپوزسیون ایران نیروی اجتماعی لازم برای تغئیرات را ندارد شکر میخورد که از امریکا دعوت میکند که آزادی برای مردم ایران بیاورد و آن کسی که این چرندیات تئوریسین های وطن فروش مجاهدین رجوی را قرقره میکند بهتر است گذشته نکبت بار این فرقه را بنگرد. همان فرقه ای که میخواست روی دوش صدام حسین به ایران برود ولی امروز سرنوشتش شده لیسیدن دستان خونین بن سلمان و باج دادن به بولتون و مشوق جنگ و ویرانی شدن برای مردم ایران. بهتر است این افراد کمی هم خجالت بکشند و حیا کنند ، نه از من و ما. از مردم ایران از پدران و مادران سرزمین مان ایران

نفرین به جنگ و آتش افروزان جنگ.

زنده باد صلح و آزادی برای تمام مردم جهان. 

منصور نظری، پاریس

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مردابی-به-نام-فرقه-رجوی-مجاهدین-خلق-ایر/

مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

مردابی به نام فرقه رجویمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۹:… امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، بر سر راه جداشدگان مانع تراشی میکنند. مردابی به نام فرقه رجوی، مجاهدین خلق ایران

مردابی به نام فرقه رجویMEK, Iranian friends of the Far Right Spanish VOX

مردابی به نام فرقه رجوی

منصور نظری فرانسه

منصور نظری، فرانسه

فرقه رجوی یکی از مرموزترین و راز آلوده ترین فرقه های جهان معاصر و بطور خاص در ایران است فرقه ای که در گذشته ای نه چندان دور ، نزدیک به بیش از نیم قرن پیش تاسیس شد ، از همان زمان تاسیس فرقه ای مرموز و درهزار تویه تشکیلاتی تنیده شده  در افکار ارتجاعی با دهها اتفاق عجیب در درون سازمان که هیچگاه هیچ کسی بدان پاسخ نداده است ، از داستان بمب گذاری وترور مستشاران نظامی تا قتل همقطاران از جمله مجید شریف واقفی و صمدیه لباف تا انشعاب افراد مارکسیست شده در درون آن تا دهها اتفاق ریز و درشت دیگر اما نکته قابل توجه اینست که این اتفاقات بزرگ فقط در عرض ۱۲ سال پس از تاسیس سازمان مجاهدین خلق  رخ داده است اما هیچگاه هیچ کسی هیچ پاسخ روشنی به این وقایع نداده است که منشاء این وقایع چه بوده است ، ناگفته نماند که پس از پیروزی انقلاب ایران در سال ۵۷ تا به امروز یعنی در عرض ۴۱ سال تا به امروز این اتفاقات مرموز و راز آلود سر به هزاران گذاشته است ، فقط به چند نمونه از هزاران مورد اشاره میکنم و از آن میگذرم ،

– جنگ مسلحانه در سی خرداد سال شصت وسپس فرار مسعود رجوی ازایران

–  ازدواج با فیروزه بنی صدر و سپس طلاق فیروزه بنی صدر

– انقلاب ایدئولوژیک یعنی ازدواج با مریم رجوی زن نزدیک ترین دوست خودش

– معامله با صدام حسین ورفتن به عراق وپیوستن به ارتش متجاوز عراق

– گرفتن پول از صدام حسین مابه ازای خیانت به وطن

– انتقام گیری از نیروهای داخلی سازمان وسرکوب درونی همراه با زندان وشکنجه وتعدادی قتل درون سازمانی

– پس از سرنگونی صدام همپیمان شدن با نیروهای امریکائی برای ادامه خیانت به میهن

– فرار مسعود ومریم رجوی از عراق و باقی گذاشتن نیروها زیر تیغ

–  آمدن به البانی وادامه همان مسیری که بعد از سی خرداد سال شصت طی کرده است

موارد ذکر شده در بالا فقط وفقط تنها گوشه کوچکی از وقایع است که رخ داده اما انچه که اهمیت دارد ومهم است اینستکه از زمان تاسیس این سازمان یعنی بیش از نیم قرن تا به امروز حتی یک نقطه روشن در پروسه این سازمان وجود ندارد تاکید میکنم حتی یک نقطه روشن .

عملکرد این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی،  نشان میدهد آنها متعلق به عصر معاصر نیستند. در بهترین حالت آنها عقب افتادگانی هستند مربوط به یک قرن پیش که خود را لنگان لنگان به عصر معاصر کشانده اند به قیمت هزاران خون بیگناهی که برزمین ریخته اند و مسئول و مسبب آن بوده اند و بی جهت نیست که امروز مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین نزدیک به پانزده سال است مخفی شده و حتی جرات ندارد خود را نشان دهد.  واقعیت این است سازمان مجاهدین خلق پس از سی خرداد سال شصت به تاریخ پیوسته و آنچه باقیمانده نیروی پیاده نظام و مزدور دشمنان تاریخی ایران است. و اگر نام نیکی از بنیانگذاران آن نیزبود آنرا هم به لجن کشیده.  امروزه رفتار و کردار این سازمان مجاهدین خلق، فرقه رجوی، حتی با جداشدگانش نیز مثل دیوانگانیست که زنجیر پاره کرده است، نگاه کنید چگونه با زدو بند و خریدن تعدادی از مسئولین در کمیساریای پناهندگی در آلبانی و یا دولت البانی ، بر سر راه جداشدگان مانع تراشی میکنند. فرقه رجوی میخواهد پس از سالها آوارگی و بدبختی و ویرانی بخشی از نیروهایش که میخواهند جدا شوند یا جدا شده اند دشنه اش را در قلب تک تک جداشدگانش فرو کند. این است سازمان مجاهدین خلق ایران. باشد تا تاریخ این روسیاهی و نکبت را به یاد خویش بسپارد و گواهی دهد که این سازمان ارتجاعی لایق همان بن سلمان است که با شمشیر گردن میزند و انسانها را با اره قطعه قطعه میکند.

درود برجداشدگانی که با اینهمه مشقت راه خود را از این دیوان ددان جدا کردند تا سرمشق دیگرانی باشند که به این دام ومرداب گرفتارنیایند

*** 

Spiegel_MKO_MEK_Rajavi_Cult_in_Albania_horrific_trainingPrisoners of Their Own Rebellion.The Cult-Like Group Fighting Iran

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

سی دیماه 1379 آزادی مسعود رجوی از زندان ساواک-5اشرف، چه پایان بد فرجامی!

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted membersAlbania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

کنفرانس ورشو شکست دشمنان ایران مجاهدین خلق مریم رجویThe Proof of US Cold shoulder to Maryam Rajavi

***

همچنین: