طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نهمحمد رزاقی، کانون آوا، سی و یکم اوت 2021:… رجوی روح پلید که در همه نشستها ادعا می کرد ایدئولوژی دست سازش اسلام انقلابی ! و در چپ مارکسیسم ( پیشرفته تر ) از مارکسیسم قرار دارد و در روابط دورنی اش دمکراتیک ترین روابط تشکیلاتی بنیان گذاشته و مریم قجر داعشی هم در همه شوء هایش از دمکراسی و آزادی دم می زند هنوز نتوانسته از آن همه ادعاهایش در درون مناسبات به اعضاء خود عطا کند ! هر وقت اخبار و گزارشی در مورد افغانستان در تلویزیون و شبکه های اجتماعی پخش می شود شاهد ان هستیم که دست هر یک از اعضاء طالبان برای بر قراری تماس یک تلفن همراه دستشان هست . طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه 

طالبان افغانستان و مجاهدین خلق ایرانطالبان افغانستان و مجاهدین خلق ایران

پاریس : محمد رزاقی 30 آگوست 2021

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه !

محمد رزاقی

آقای محمد رزاقی

قبل از پرداختن به موضوع یک نکته مهم را یاد اوری کنم که این مطلب به هیچ عنوان تایید گروه طالبان نبوده و نیست . تنها یک نگاه گذرا به گذشته طالبان و مقایسه ان با عملکرد فرقه رجوی داعشی می باشد

 در 2 هفته گذشته اوضاع افغانستان وسقوط کابل و بدست گرفتن حکومت توسط طالبان در صدر اخبار جهان قرار دارد .

25 سال پیش گروه طالبان وارد صحنه سیاسی افغانستان شد و توانست ان زمان حکومت وقت افغانستان را سرنگون و حکومت را بدست گیرد .

 ان زمان گروه طالبان با پیشری به بسوی کابل غارت و کشتار راه انداخت و با کشتارهم توانست کابل را تسخیر کند و در همان ساعت های اولیه به قدرت رسیدن در کابل قوانین عقب مانده و من در اوردی خود را بنام اسلام اعلان کرد و بنام دین کشتار و غارت و تجاوز  ومحدودیتهای اجتماعی و سیاسی خاص محدودیتها برای زنان را بنام دین اعمال وتوجیه کردند .

25 سال پیش وقتی طالبان حکومت افغانستان بدست گرفت از کشتار دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف و حمله به مراکز دیپلماتیک و دفاتر ارگانهای بین المللی و اعدام های وحشیانه خیابانی ؛ سنگسار و قتل عام غارت و بستن مراکز اموزشی به روی دختران و زنان افغان تا ممنوع کردن تماشای  تلویزیون و گوش دادن به رادیو موسیقی و حتا اندازه گرفتن ریش مردان ؛ ممنوع کردن تردد زنان بدون چادر و بدون نفرهمراه مرد و دهها قوانین ضد انسانی مثل فعالیت مذاهب غیر از وهابیت و بر گزاری آئین دیگر مذاهب جلو گیری کرد و از هیچ جنایتی دریغ نکرد .

طالبان علاوه بر جنایتهایی که در حق مردم افغانستان انجام داد از بن لادن تروریست و گروه تروریستی وی نیز حمایت می کرد و اجازه داد بود گروه بن لادن در افغانستان بصورت ازاد مقر و مراکز اموزشی داشته باشد .

 2 هفته پیش وقتی طالبان بعد از اینکه توانست  کنترل اکثر مناطق افغانستان بدست بگیرد بدون در گیری جدی کنترل کابل پایتخت افغانستان را بدست بگیرد . در همان روز سر کرده های طالبان عنوان کردند زنان می توانند به سر کار بروند و سخنگوی طالبان در تلویزیون ملی افغانستان ظاهر شد و مطالبی را بیان کرد که مردم افغانستان حق داشتند باور کنند . چون خاطره خوبی از 5 سال حکومت این گروه بر افغانستان نداشتند .

نکته دیگری که خیلی قابل توجه بود سر کرده های طالبان حاضر شده بودند با سران قبیله ها و سیاستمداران افغانستانی دیدار و مذاکره کنند ! اتفاقی که هیچ کس از این گروه انتظارش را نداشت .

ولی ما چه بخواهیم و یا نخواهیم در این 2 هفته گذشته شاهد این رفتارها از طرف سران این گروه بودیم و انکار ناپذیر .

اما فرقه رجوی در کدام نقطه قرار دارد ؟

رجوی روح پلید که در همه نشستها ادعا می کرد ایدئولوژی دست سازش اسلام انقلابی ! و در چپ مارکسیسم ( پیشرفته تر ) از مارکسیسم قرار دارد و در روابط دورنی اش دمکراتیک ترین روابط تشکیلاتی بنیان گذاشته و مریم قجر داعشی هم در همه شوء هایش از دمکراسی و ازادی دم می زند هنوز نتوانسته از ان همه ادعاهایش در درون مناسبات به اعضاء خود عطا کند !

هر وقت اخبار و گزارشی در مورد افغانستان در تلویزیون و شبکه های اجتماعی پخش می شود شاهد ان هستیم که دست هر یک از اعضاء طالبان برای بر قراری تماس یک تلفن همراه دستشان هست .

موبایل در مجاهدین خلق -قسمتهای اول و دوم

در صورتیکه سران فرقه رجوی اعضاء خود را از تماس با خانواده خود محروم کرده و اعضاء نگون بختی که در اسارتگاه اشرف در البانی حضور دارند حق تماس با دنیای بیرون با تلفن و یا برنامه های که در شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط هست محروم هستند .

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

سران گروه طالبان اعضاء خود را از دیدار با خانواده هایشان محروم نکرده اند . ولی سران فرقه رجوی به اعضاء خود بیش از 30 سال در عراق و البانی زندگی می کنند دیدار و ملاقات داشته باشند .

سران طالبان اعضاء خود را ممنوع ازدواج نکرده . اما سرا ن فرقه رجوی اعضاء نگون بخت ممنوع ازدواج کرده هیچ اعضایی هم که متاهل بودند مجبور به طلاق کرد .

سران طالبان هر روز برای اعضاء خود نشست تفتیش عقیده که نشست سرکوب و فشار روحی و جسمی برای اعضاء هست را برگزار نمی کند .اما سران فرقه رجوی برای اعضاء خود در مناسبات فرقه گرایانه خود هر روز نشست جمعی و نفتیش عقیده بر گزار می کند.

سران طالبان برای اعضاء خود نشست اعترافات جنسی به نام غسل هفتگی بر گزار نمی کند . اما سران فرقه رجوی برای اعضاء نگون بخت خود نشستهای غسل هفتگی برگزار می کند و اعضاء فرقه رجوی مجبور هستند هر انچه مربوط به مسائل جنسی به ذهنشان زده و حتا خوابهای جنسی دیده اند در جمع بیان کنند .

اما این روزها یکی از روشهای سرکوب درون تشکیلات و مناسبات فرقه رجوی توسط سران فرقه رجوی بیرونی شده که قابل توجه می باشد !

در مناسبات درونی فرقه رجوی نشستهایی برگزار می شود بنام نشست دیگ !

این نشست مختص اعضایی هست که با سیاست و مناسبت و روشهای فرقه گرایانه رجوی روح پلید و سران فرقه رجوی مخالفت کنند و یا خواهان خروج و جدا شدن از فرقه رجوی باشند برگزار می شود. در این نشستها نفر مخالف و یا خواهان جدا شدن را به جمع بیش از 100 نفر تا هزار نفر می اورند و این جمع در ابتدا تونل انسانی درست می کنند و قتی این تونل تشکیل شد نفر مخالف یا خواهان جدا شدن را وارد این تونل انسانی می کنند و در طی مسیر فالانژ های فرقه رجوی با تف انداختن و پس گردنی زدن و فخش دادن و داد و بیدا و گفتن مزدور ؛ پاسدار ؛ بی شرف ؛ برو گمشو و … نفر را چنان تحت فشار روحی و روانی و جسمی قرار می دهند که نفر به نقطه له شدگی برسد و در طول نشست هم همچنان با داد و بیداد سران و فالانژهای فرقه رجوی با همان شعار مزدور ؛ پاسدار ؛ بی شرف ؛ برو گمشو ساعتها و بعضی وقتها روزها با اعمال فشارهای روحی روانی عضو مخالف را از نظر خود بر گردانند و یا مانع خروج  عضوء نگون بخت از فرقه رجوی شوند .

سازمان مجاهدین خلق و جنایت علیه بشریت

سران فرقه رجوی با برگزاری این مدل نشست و تحت فشار قرار دادن عضوء نون بخت باعث شده اند عضوء نگون بختی که سوژه همچین نشستی بوده دست به خود کشی بزند تا دیگر شاهد این مدل نشستها نباشد .

احمد رضا پور در اردوگاه شهر مرزی جلولا بنام انزلی دست به خودکشی زد یکی از قربانیان همین نشستهای دیگ بود که سران فرقه از بعد از ظهر برای احمد رضا نشست جمعی ( دیگ ) برگزار کردند و احمد رضا نگون بخت برای فرار از فشارهای روحی روانی شب سر پست با شلیک به سر خود دست به خودکشی زد تا از فشارسرا ن فرقه رجوی خلاص شود .

اما انچه قابل توجه می باشد اینکه سران فرقه رجوی همان شیوه نشست درونی فرقه اش را تازه بیرونی کرده و هر جا مخالف یا منتقدی می بینند بصورت دسته جمعی کف بر دهان همان شعار مزدور؛ پاسدار ؛ بی شرف و … را سر می دهند .

حال با یک مقایسه کوتاه و گذرا می توان تفاوت عملکرد طالبان با فرقه رجوی را خوب فهمید . طالبان در ظاهر هم شده می خواهد بگوید دیگر ان طالبان 25 سال پیش نیست و تغییر کرده .

اما سران فرقه رجوی تازه اعمال وحشیانه درون مناسبات و تشکیلات فرقه گرایانه خود را بیرونی کرده و در خیابانها ی اروپا می خواهد با شیوه درون تشکیلاتی مخالفان و منتقدان فرقه اش را سرکوب کند !

می توانم به یقین و با اطمینان بگویم : طالبان در ظاهر هم شده تغییر کرد اما فرقه رجوی نه !

لینک به منبع

طالبان تغییر کرد اما فرقه رجوی نه

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/همایش-چند-روزه-خانواده-ها،-ماهیت-ضد-بشر/

همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتند

همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتندمحمد رزاقی، کانون آوا، شانزدهم اوت 2021:… این حق خانواده ها درایران هم هست که از سیاستمداران و دولتمردان ایرانی بخواهند برای ازادی عزیزانشان از دست فرقه رجوی به خانواده ها کمک کنند و به لحاظ دیپلماتیک در مجامع حقوق بشری و بین المللی و امکان ملاقات خانواده ها با نماینده های اروپایی  و سازمانهای حقوق بشری را برای مطرح کردن خواسته هایشان را فراهم کند . این دیدارها و فعالیتهای خانواده ها می تواند ماهیت ضد بشری سران فرقه رجوی برای سیاستمداران و سازمان های حقوق بشری را افشاء کند و جلو سوء استفاده سران فرقه رجوی را با پرداخت رشوه به یک مشت سیاستمدار سابق بیان  دروغ و دغل علیه خانواده ها را بگیرد . همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتند 

همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتندفیلم همایش سراسری انجمن نجات

همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتند 

محمد رزاقی – پاریس – 16 آگوست 2021

هفته پیش به مدت 5 روز خانواده هایی که عزیزانشان در دست سران فرقه رجوی در اسارت ذهنی و جسمی هستند به همراه عده ای از جدا شده ها بر گزار شد .

این همایش خانواده ها که بصورت زنده و به همت خود خانواده ها و بدون کمک دولتی برگزار شد و گام مهمی در افشاء ماهیت ضد بشری سران فرقه رجوی توسط خانواده ها یی بیش از 30 سال چشم انتظاری می کشند و اعضایی که مستقیم در اسارت ذهنی و جسمی سران فرقه رجوی بودند و بعضی ها هم به دستور شخص رجوی روح پلید و مریم قجر زندانی و توسط شکنجه گران فرقه رجوی  شکنجه جسمی و روحی شده اند .

اما  در این همایش چند موضوع مهم قابل توجه بود :

ــ یکم : تاکید خانواده ها و جد اشده ها از شکایت به دادگاه لاهه بر علیه سران جنایتکار فرقه رجوی .

ــ دوم : صدای خانواده ها و درخواستهایشان از سران فرقه رجوی برای دیدار با عزیزانشان در حد نوشتن نامه و درج در سایتها محدود نشد و توانستند با چهره و هویت اصلی خودشان در خواست هایشان را مطرح بکنند و همزمان این درخواست بصورت انلاین از کانالهای مختلف برای افراد جامعه هم نمایش داده شود .

ــ سوم : سکوت و عدم موضع گیری سران فرقه رجوی بطور خاص رجوی روح پلید در قبر و مریم قجر در البانی  و دیگر سران فرقه رجوی  ؛ جیره خوارانش با نامهای رنگارنگ مثل شورا دست ساز رجوی نشان دهنده ترس وحشت فرقه رجوی از همایش خانواده ها بوده و بر اساس تجربه سالیان حضور در تشکیلات فرقه رجوی واگاهی از روشها و کلاشیهای سران فرقه رجوی قابل فهم چون سران فرقه رجوی در مقابل افشا گری خانواده ها و جدا شده ها 2 روش برخورد دارد یا از سوزش فعالیت خانواده ها به جفنگ گویی جفتک پرانی می افتند و اگر سوزش فعالیت خانواده ها و جدا شده جانکاه و جانسوز باشد از سرا نفرقه تا جیره خواران و میرزا بنویسهای فرقه رجوی سکوت مطلق پیشه می کنند .

ــ چهارم : سران فرقه رجوی که با کلاشی و دجالی ادعا می کنند در ایران کانونهای شورشی دارند و….

خانواده ها با این همایش ثابت کردند که فرقه رجوی حتا در میان خانواده های اعضاء خود جایگاهی ندارد چه رسد در میان مردم ایران که فرقه رجوی اصلا نمی شناسند و اگر عده اندکی به جز نسل جدید بشناسند فرقه رجوی به نام منافق می شناسند نه سازمان مجاهدین .

ــ  پنجم : بر اساس خبر موثقی که از البانی دارم  ترس و حشت سران فرقه رجوی از همایش خانواده ها به قدری بوده که به دستور مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر از جدا شده هایی که هنوز دمشان به فرقه رجوی وصل سوال می کنند که ایا از همایشی که خانواده ها بصورت انلاین بر گزار می کنند خبر دارند ؟ !

ایا همایش تماشا می کنند یا نه ؟!

ـــ ششم: همایش خانواده ها باعث شده افراد جامعه که از ماهیت ضد بشری فرقه رجوی تا حال بی خبر بودند به دنبال جوابی برای سوالهایشان باشند !

سوالهایی که بیشتر مطرح می شود و دنبال جواب برای سوالها هستند از جمله :

ـــ ایا واقعا اعضاء فرقه رجوی حق تماس با خانواده های خود را ندارند ؟

ــ آیا این قابل باور که در دنیایی که عصر ارتباطات هست یک عده نتوانند با خانواده خود ارتباط نداشته باشند !

ــ یک نفر از دستان نوشته بود اگر اینها در زندانهای ایران بودند حق ملاقات و حتا مرخصی داشتند این فرقه اینها را در بدتر از زندان نگه داشته چرا دولت البانی برای ازاد کردن این افراد اقدامی نمی کند ؟

البته سوالهای زیادی مطرح شده ولی اصل سوالها مشابه همین سوالهایی که نوشتم می باشد .

برای این دوستان قول دادم در برنامه و مصاحبه با مردم تی وی به سوالات دوستان جواب بدهم .

اینجا به یک نکته اشاره کنم که به نظرم در همایش بعدی خانواده ها علاوه بر خانواده ها و جدا شده ها بهتر از خبر نگاران و یا صاحب نظر خصوصا حقوق دانان و اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی و… هم به همایش دعوت شود تا هم خبر همایش در شبکه های خبری و اجتماعی بصورت عمومی پخش شود هم اینکه به این شیوه به مردم بطور خاص جوانانی که از ماهیت و نیات پلید سران فرقه رجوی خبر ندارند اگاهی داده شود .

اما به یک نکته  اساسی هم اشاره کنم :

در ترکیه خانواده اعضاء پ کا کا برای اینکه عزیزانشان را ار دست پ کا کا نجات دهند 2 سال هست که در شهر دیاربکر به تحصن نشستند و به مادران دیار بکر معروف شده اند و هنوز هم این تحصن ادامه دارد .

خانواده های متحصن دردیاربکر با مصاحبه های خود با خبر گزاریها خواسته خود را به گوش دولت مردان و سیاستمداران رساندند و همین امر باعث شد از هنرمندان ؛ فعالان اجتماعی ؛ سیاستمداران ؛ نمایندهگان مجلس ؛ بردن نماینده های اروپایی برای دیدار با این خانواده ها و حتا رئیس جمهوری ترکیه به دیدار خانواده های متحصن برود و علاوه بر ابراز همدردی و حمایت از خواسته خانده ها قول دادن در صورت بر گشت اعضاء که در درون تشکیلات پ کا کا هستند برای بر گشت به زندگی معمولی دولت به انها کمک کند .

به نظر شخص خودم این حق خانواده ها درایران هم هست که از سیاستمداران و دولتمردان ایرانی بخواهند برای ازادی عزیزانشان از دست فرقه رجوی به خانواده ها کمک کنند و به لحاظ دیپلماتیک در مجامع حقوق بشری و بین المللی و امکان ملاقات خانواده ها با نماینده های اروپایی  و سازمانهای حقوق بشری را برای مطرح کردن خواسته هایشان را فراهم کند .

این دیدارها و فعالیتهای خانواده ها می تواند ماهیت ضد بشری سران فرقه رجوی برای سیاستمداران و سازمان های حقوق بشری را افشاء کند و جلو سوء استفاده سران فرقه رجوی را با پرداخت رشوه به یک مشت سیاستمدار سابق بیان  دروغ و دغل علیه خانواده ها را بگیرد .

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

همایش چند روزه خانواده ها، ماهیت ضد بشری فرقه رجوی را به نمایش گذاشتند 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وحشت-رجوی-از-انتخابات/

وحشت رجوی از انتخابات

وحشت رجوی از انتخاباتمحمد رزاقی، کانون آوا، پاریس چهاردهم ژوئن 2021:… رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد. وحشت رجوی از انتخابات 

وحشت رجوی از انتخاباتچرا رجوی ها از کاندیدهای رد صلاحیت شده دفاع میکنند

وحشت رجوی از انتخابات 

محمد رزاقی پاریس 14.06.2021

وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران !

محمد رزاقی پاریس

آقای محمد رزاقی ، پاریس

چند روز دیگر در ایران انتخابات ریاست جمهوری بر گزار خواهد شد و چند روز گذشته فرقه رجوی داعشی فراخوان تحریم انتخابات را داده است .

البته سران فرق رجوی هر سال به مناسبتهای مختلف فراخوان می دهد و ملت ایران با عدم توجه به یاوه سرائی های سران فرقه رجوی جاب دندان شکن به سران فرقه رجوی می دهند و توجه نکردن ملت ایران به فراخوانهای مسخره سران فرقه رجوی اثبات کننده نبود پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران است .

اما واقعیت امر اینکه سران فرقه رجوی از دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی هستند بهتر از هر کس می دانند انتخابات در ایران میخی هست به تابوت وطن فروشان و خائنین خاص میخی بر تابوت سران فرقه رجوی می باشد به همین خاطراز برگزاری هر انتخاباتی در ایران وحشت دارند .

ـــ اما علت وحشت سران فرقه رجوی از انتخابات در ایران چیست ؟

 تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی این بود که بعد از فوت ایت الله خمینی و انتخاب اقای خامنه ای به سمت رهبری و نشستن رفسنجانی روی صندل ریاست جمهوری در ایران رژیم 2 سره بوجود امده و این 2 سره شدن رژیم باعث تشدید تضاد بین 2 گروه خواهد شد و این تضاد به حدی خواهد رسید که به جنگ خیابانی و حتا ترور و از میان برداشتن اقای خامنه ای ختم خواهد شد و فضائی بوجود خواهد امد که ورود ارتش دست ساز رجوی روح پلید و تسخیر تهران به راحتی رخ خواهد داد !

رجوی روح پلید سالها با برگزاری نشستهای مختلف روی همین موضوع مخ اعضاء نگون بخت پر کرد و با وعده های سر خرمن اعضاء را در اسارت ذهنمی و جسمی در اردوگاههای اهدایی صدام ملعون نگه داشت .

 تا سال 76  و اتمام 2 دوره ریاست جمهوری رفسنجانی تحلیل های ابدوغ خیاری رجوی و ارزو های پنبه دانه رجوی به واقعیت نپیوست .

رجوی روح پلید  شروع انتخابات ریاست جمهوری سال 76 را شروع جنگ جدید باندها در داخل ایران و خاتمی را نماینده گروه رفسنجانی و ناطق نوری را نماینده جناج اقای خامنه ای معرفی کرد و می گفت حمایت اقای  خامنه ای از ناطق نوری برای حذف باند رفسنجانی منجر خواهد شد و رژیم وارد بحران خواهد شد و رجوی هم مدعی بود با حمایت اقای خامنه ای از ناطق نوری نتیجه انتخابات به نفع ناظق نوری تمام خواهد شد .

بعد از اعلان نتیجه پیروزی خاتمی  رجوی دید تحلیلهایش مثل سابق ابدوغ خیاری از اب در امده با شگر شیادانه خاص خودش مدعی شد نتیجه انتخابات و پیروزی خاتمی رژیم ایران 3 سره کرده و از این به بعد شقه و در گیری های درونی رژیم رو به افزایش خواهد رفت و رجوی ادعا کرد از این شکاف باید بیشترین استفاده را بکنیم  تا  انجا که درگیریهای درونی رژیم ایران به جنگ مسلحانه با هم کشانده شود !

در همین دوران خاتمی رجوی مدعی بود که رژیم ایران تحمل خاتمی را نخواهد داشت یا باید خاتمی برکنار کنند یا تحمل شکاف بیشتر شوند .

براساس همین تحلیل ابدوغ خیاری بود که رجوی یکسری تیمهای تروریستی را در داخل اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی را تشکیل داد و از عراق راهی شهرهای ایران می کرد تا با ترور و زدن خمپاره به مناطق مختلف رئیس جمهور بودن خاتمی را نقطه ضعف نشان بدهد .

 رجوی با بر گزاری نشستهای مختلف در ان زمان برای توجیه اعزام تیمهای تروریستی از عراق هزارتا دلیل های احمقانه می اود که اکثر اعضاء نگون بخت تحلیل های روجوی قبول نداشتند ولی مجبور بودند به شکل ظاهری هم شده ان را از رجوی قبول کنند .

که خود این ادا اطوارهای رجوی بعنوان تحلیل نیاز به بررسی و بحث دیگری دارد .

اما قبل از پایان ریاست جمهوری خاتمی در دور اول رجوی باز نشستهای درونی بر گزار کرد و طبق معمول باز تحلیل های ابدوغ خیاری خودش را به شیوه ای گویا به وی الهام شده و با اطمینان کامل به خورد اعضاء نگون بخت داد و مدعی شد خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نمی رسد و اگر خاتمی بخواهد باز کاندید ریاست جمهوری برای دور دوم شود لاجرم رژیم چاره ای جز حذف خاتمی را ندارد حتا با ترور مجبور خاتمی از میدان خارج کند !

البته خاتمی برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شد رجوی طبق معمول اعضاء خود را محکوم کرد و گفت شما کارهایتان را به خوبی انجام ندادید ! عملیاتهای زیادی نکردید که باغث شد خاتمی دوباره به دور دوم ریاست جمهوری برسد !

رجوی وقتی دید تحلیل های ابدوغ خیاری اش باز به واقعیت نپیوسته که هیچ 180 درجه هم بالعکس بوده طبق معمول اعضاء را مقصر دانست .

اما چرا امسال هم باند فرقه رجوی از شخص مریم قجر تا دیگر سران فرقه رجوی و حتا بنام رجوی روح پلید در مورد انتخابات ریاست جمهوری باز دست یه سفسطه و یاوه سرائی پرداخته اند ؟!

سران فرقه و اربابانش از چه اتفاقی وحشت دارند ؟!

8 سال ریاست جمهوری روحانی و باند اصلاح طلبان  با سیاست های غلط وضعیت معیشتی مردم را به لبه پرتگاه رسانده و باعث نارضایتی مردم شده که در سالهای 96 و در اعتراض به گرانی بنزین در سال 98 اوج اعتراضات مردم نسبت به گرانی و توسط مردم ابراز شد متاسفانه با دخالت همین باند تروریستی فرقه رجوی و یک مشت مزدور خود فروخته باعث شدند مطالبات و خواسته های به حق مردم به نتیجه نرسد .

وضعیت اقتصادی و ضع بد معیشتی مردم و نارضایتی ها و جولان رانت خوارها و اختلاس گران و همچنین وجود جاسوسان ؛ حتا بکار گیری اراذل اوباش توسط فرقه رجوی در دولتی که هیچ اراده ای برای حل مشکللات ندارد خواسته امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان ؛ جیره خوارانش مثل فرقه رجوی بوده تا بتوانند در سایه همین شیوه حکومت به نیات پلید خود برسند .

یعنی همانطور که بارها مقامات امریکایی و اسرائیلی و عربستانی و سران فرقه رجوی اعتراف کرده اند باید مردم ایران به نقطه ای رساند که به خیابان بریزند و اعرتاض و درگیری رخ بدهد و …. این نسخه ای بوده که دشمنان ایران و  ایرانی ان را برای تسلط به ایران نوشته و روی میز و در دستور کار قرار داده اند .

متاسفانه مقامات دولتی ایران هم خواسته یا نخواسته در این مسیری که دشمنان ایران ترسیم کرده اند پیش رفته اند و با تحمیل گرانی به اکثریت مردم دشمنان ایران خشنود کرده اند .

حال باند فرقه مافیایی و تروریستی رجوی با به میان امدن چند کاندیدی که در امر مبارزه با فرصت طلبان و رانت خوارها ؛ اختلاس گران عظم و اراده خد را بیان کرده اند به ترس  وحشت افتاده اند که با یک پایه شدن نسبی حکومت در ایران و جلو گیری بدتر شدن وضع معیشتی مردم امریکا ؛ اسرائیل ؛ عربستان و مزدورانش به نیات پلید خود نخواهند رسید و ارزویشان را به گور خواهند برد بنابر این با ادا اطوار بوزینه وار تند تند حتا به اسم رجوی روح پلید اطلاعیه صادر می کنند وبا این سفسطه بازیها باند فرقه رجوی و اربابانش وحشت خود را به نمایش گذاشته اند لا غیر ….

لینک به منبع

وحشت رجوی از انتخابات

***

همچنین: