طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم

طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم

طرح رژیم مالی رجوی - مهرداد ساغرچیمهرداد ساغرچی، کانون آوا و وبلاگ روشنگران، سیزدهم می 2021:… فرقه رجوی سالیان است در همراهی با رژیم مخالفانش را به خیال خودش رژیم مالی میکند. کاری که مستقیما در خدمت رژیم و از بین بردن مخالفان سیاسی یا عقیدتی رژیم است . در این راستا توجه کنید کسانی مثل دکتر روحانی و دکتر کریم قصیم با بیش از چهار دهه مبارزه و یا استاد اسماعیل وفا یغمایی و ایرج مصداقی هر دو محقق و نویسنده و از قدیمی ترین مبارزین و زندانیان سیاسی و حتی با سابقه طولانی در صف مجاهدین با طرح رژیم مالی که  توسط این جماعت عقب مانده ابداع و اختراع شد را در راستای فقط مجاهدین مخالف هستند. طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم 

ادوارد ترمادو : دروغهای مسخره فرقه رجوی در پرونده افشاگرادوارد ترمادو : دروغهای مسخره فرقه رجوی در پرونده افشاگر

طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم 

مهرداد ساغرچی وبلاگ روشنگران، 11.05.2020

طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم

بیایید یک بار برای همیشه رسوایش کنیم و در دهانش بکوبیم

فراخوان به همه کسانی که از طرف فرقه مجاهدین مورد تهمت قرار گرفتند

مهرداد ساغرچی آلمان

آقای مهرداد ساغرچی آلمان

فرقه رجوی سالیان است در همراهی با رژیم مخالفانش را به خیال خودش رژیم مالی میکند. کاری که مستقیما در خدمت رژیم و از بین بردن مخالفان سیاسی یا عقیدتی رژیم است . در این راستا توجه کنید کسانی مثل دکتر روحانی و دکتر کریم قصیم با بیش از چهار دهه مبارزه و یا استاد اسماعیل وفا یغمایی و ایرج مصداقی هر دو محقق و نویسنده و از قدیمی ترین مبارزین و زندانیان سیاسی و حتی با سابقه طولانی در صف مجاهدین با طرح رژیم مالی که  توسط این جماعت عقب مانده ابداع و اختراع شد را در راستای فقط مجاهدین مخالف هستند و البته در راستای سرکوب نیرو دردرون و جلوگیری ازریزشهای بی وقفه اعضا رده بالایی.

طرح رژیم مالی توسط چه کسی اختراع و به مرحله اجرا گذاشته شد؟

بعد از سال 1370 که نیروهای بسیاری ازلایه های  میانی و بالایی درونی تشکیلات مجاهدین در نتیجه سرکوب درونی و طلاق های اجباری وبرخوردهای تشکیلاتی از قبیل زندان و بایکوت و .. درخواست خروج دادند. رهبری مجاهدین به خیال اینکه این افراد به دنبال زندگی هستند به عنوان هوادار قوی به آنها  نگاه کرده و برای تعدادی امکان خروج و رفتن به خارجه را به قول خودشان فراهم کرد. آن موقع هنوز خبری از اعتراف گیری نبود.

 بسیاری بعد از خروج و تنفس آزادی دهان به گفتن خاطرات تلخ (و زندگی نابود شده سیاسی و اجتماعی و فردی خود زیر چتر سازمان) باز کردند.

در یک لحظه بسیاری از شنیدن این مسایل شوکه شدند .  فضای خارج کشور هم برای مجاهدین تیره شده بود.

وزارت اطلاعات مجاهدین خلق را چگونه می بیند؟ مصاحبه با مقام سابق (بخش دوم و پایانی) 

آبروریزیهایی که خانواده مجاهدین از رهبر عقیدتی کردند آنچنان بود که خروج از سازمان به کل ممنوع شد. بعدها مسعود رجوی اقرار کرد هفتاد درصد فکرش مشغول نفرات جدا شده در خارجه بود که نتیجه اش نشست های طولانی و بعد هم زندانهای مشهور و معروف که بسیاری ازقربانیان در این سالیان ازآن پرده برداری کردند و رسوایی مجاهدین علنی تر شد. طوریکه تا به امروز حتی به یکی از شاهدان پاسخی بجز فحش و ناسزا وتهمت داده نشده است.

این پروسه با برنامه شخص  رهبر عقیدتی چند سبا هی طول کشید که بتواند خط برخورد با کسانی که قصد جدایی دارند مشخص شود.

 البته برخورد با جدا شده هایی که در خارج کشور بودند آنقدر برای ماندگاری سازمان مهم بود که جنگ سیاسی نام گرفت. نامی که هرگز رهبری عقیدتی به جنگ با جمهوری اسلامی نداد. توجه کنید جنگ سیاسی با جدا شده های خودش.

طی یکسری نشستهای طولانی بیانیه ای صادر شد که توسط رجوی خوانده میشد و همه افراد مینوشتند و به عنوان دکترین سازمان درباره خروج هر عضوی از سازمان گفته شد. ناگفته نماند که برای رده های بالایی سازمان نکات اضافه تری به عنوان جرم در صورت تصمیم به خروج گفته شد که در این بحث نمیگنجد.

حال در یک سو به کسانی که قصد خروج داشتند قبل از هرچیز تحت عنوان سوخته شدن اطلاعات افراد به مدت دو سال در زندان نگه داشته میشدند و بعد هم در زندان عراق و بعد هم اردوگاه رمادی که یک پروسه سه ساله حداقل میشد. و اگر کسی ازاین افراد به خارج کشور میرسید و کلمه ای از مجاهدین میگفت طبق برنامه جدید باید رژیم مالی میشد. البته شرط خروج را در همه شرایط رفتن به ایران قرار داد تا بگوید این افراد دیگر هرگز نتوانند تحت عنوان مخالف با رژیم وارد مبارزه شوند. این است درک و شعور رهبریک تشکیلات به اصطلاح انقلابی که میخواهد دموکراسی و آزادی به کشورش ببرد. مرحله بعد این جنگ سیاسی این چنین بود: اگر کسی پایش به خارجه رسید و کلمه ای علیه مجاهدین یا در نقد مجاهدین گفت ریل پایین اجرا میشد:

ابتدا یک جنگ سیاسی با نشر اعتراف نامه افراد

سپس ساختن پروسه های فساد و فجوردر تشکیلات مجاهدین

بعد نامه هایی مبنی بر اخراج نفر خارج شده

و بعد اینکه مزدور رژیم اعلام کردن

و در درون تشکیلات کلیه بولتن خبری دیواری مختص این موضوع میشد چنان که افرادی که قصد خروج داشتند از ترس رژیم مالی شدن سالیان و حتی تا بحال مانده اند ومیسوزند و دم بر نمیآورند که چه بر سرشان آمده است.

حال این برنامه به اصطلاح کامل دیگر به بن بست رسید.

( البته بسیاری از افراد در دام شایعات و تبلیغات افتادند و یا کامل از صحنه سیاسی حذف شدند و یا مجددا در مجیز مجاهدین داستانها بافتند و میبافند . کم نیستند بسیاری از لایه های بالایی سازمان که از سازمان خارج شدند اما کماکان با چند خط موضع گیری نسبت به رژیم نه به عنوان مبارزه بلکه به عنوان یادآوری به رهبری عقیدتی و همسرش که به آنها را رژیم مالی نکنند. البته همیشه استثنا وجود دارد و اینکه همه کسانی که در سایت مجاهدین هستند نمیشود گفت که از این فرقه میترسند بلکه کسانی هم هستند هنوزجایگاه این جماعت برایشان روشن نیست و در خواب هستند . وچنان بینش لازم را ندارند و یا شهامت گفتن اینکه درمسیر اشتباهی رفته اند را ندارند بیان کنند . به همین خاطر حاضر هستند به خودشان انگ بریدگی و خستگی از مبارزه بزنند ولی ذره ای به خاطر آنچه دیده اند دهان باز نکنند.لایه های پایین تر که تکلیفشان مشخص است چون درگیر معاش هستند مجبور هستند به این قوانین تن بدهند که به نظر من ایرادی به آنها نیست چون بعد از اینکه جوانی را باخته اند دیگر نمیتوانند در کوچه و خیابان خارجه به گدایی نان و خوراک رو بیاورند . )

این تکه کوتاه از تاریخ معاصر درونی سازمان لازم  به یاد آوری بود تا بتوانیم در باره موضوع آقای ادوارد هم صحبتی داشته باشیم ومحکم بر دهان این چرند بافی بزرگ و همیشه گی مجاهدین زد.

باز هم خود افشاگری فرقه رجوی

سوال اصلی :

چه کسی در خارج کشور هست که ولو در حد یک بار تنه اش به مجاهدین خورده باشد و اگر در مرور زمان  و انتقادی یا حتی اشکالی به مجاهدین بگیرد و بلافاصله انگ مزدوری نخورده باشد؟ لطفا یک مورد نام ببرید.

وقتی کسی در هیچ سایت یا نشریه یا مصاحبه چه رسمی و چه غیر رسمی هیچ یک از اعمال و رفتار رژیم آخوندی را نه تایید کرده و نه توجیح کرده و در هر جا هم وقت و بی وقت نقد و حمله کرده و در خارج کشور زندگی میکند و هیچگونه ثروت و سرمایه مشکوک ندارد و همچنان بعد چند دهه از لحاظ اقتصادی در حد پایین ترین لایه ای جامعه خارج کشور است  و یا مخالفانی که دارای شغل های مهم و معتبر مثل دکتر جراح مغزو و کیل و نویسنده هستند که وضعشان از لحاظ اقتصادی بی نقص است و هیچ انگیزه ای برای انتقاد از مجاهدین ندارند الا اختلاف فکری و نظری نسبت به مسایل و حال هر انگ و مارکی از طرف فرقه رجوی ادامه همان سیاست رژیم مالی و حرام لقمه گی سیاسی فرقه رجوی میباشد.

نکته دیگر این نوع خبرسازی مصرف داخلی است .  فرقه رجوی برای ترساندن و توبیخ افراد داخل سازمان و بزرگ نمایی خودش که این مساله را طوری بیان میکند که در ذهن شنونده این مسا له را متبادر میکند که سازمان دارای چنان نیرویی در سراسر ایران است که یک عضو سابقش که سی سال قبل از آنها جدا شده را پیدا میکند .

بیچاره نیروهای از همه جا بی خبر سوال نمیکنند شما حرامیان بروید کسانی که در آبان ماه به روی جوانان گلوله ریختند و کشتند و سوختند پیدا کنید. آخر این چه جنگ سیاسی است که کارتان شده عکس و فیلم گرفتن از چند نفر و در بوق کردن و نهایتا شما چه ضربه ای به رژیم زده اید.

مثلا از نابودی یک شخص مسیحی منظورآقای ادوارد که به خودی خود به دلیل مذهبش مخالف بالقوه جمهوری اسلامی است سازمان چه پیشرفتی در مسیر مبارزه با آخوندها به دست میآورد.

آقای مصداقی که روزانه چند ساعت و هفتگی چندین ساعت تمامیت رژیم را از ریز و درشت زیر علامت سوال میبرد و همه چیزش را به تیغ انقاد میکشد کوبیدنش چه منفعتی در مسیر مبارزه دارد؟

حال با نشر و پخش ویدیویی در سایت دوم فرقه به نام افشاگر فیلمی از محله ارامنه اصفهان و آقای ادوارد منتشر کرده است.

در سایت لمپن لجن خانه موسوم به ایران افشاگر که بازوی دیگر کمک رسانی به رژیم برای حذف همه مخالفان به غیراز مجاهدین است با طرح رژیم مالی کردن همه مخالفان خودش میخواهند یکه تاز میدان شوند و حال به چه قیمت ؟ به یکی از این ماجراهای جیمز باندی فرقه رجوی توجه کنید.

چندی پیش با گرفتن یک فیلم در داخل ایران از آقای ادوارد ترامادیان که سالیان در درون فرقه با رکورد هزاران ساعت بیگاری و رکورد انواع بیماری توانست چند دهه پیش از فرقه خارج شده و هم اکنون با انبوهی جراحی و بیماری های خطرناک در سنین بعد از بازنشستگی در سفری برای دیدار خانواده در منطقه ارامنه توسط دو یا چند نفر در خیابان در شهر اصفهان از ایشان فیلم و عکس میگیرند و چون ایشان جز منتقدین سازمان بوده اند این را به عنوان یک سند ارایه کرده اند که دلیلی براین است که ایشان با رژیم همکاری میکند. حال توجه کنید کسانی که به ایران سفر میکنند یعنی ایرانیانی که در رفت وآمد هستند در حدود شش ملیون هستند که سالانه حداقل یک بار به ایران سفر میکنند .

دوم همه این ایرانیان به جز اعضا مجاهدین به صورت قانونی و در فرودگاه محل اقامت خودشان با ارایه بلیط در رفت و آمد هستند .

همین یک خط کافی ست که مضحک بودن چرندیات فرقه مجاهدین را اثبات کنیم .سوم اینکه با این کار جان و زندگی افرادی که این کار را در ایران انجام داده اند به خطر انداخته اند چرا که دوربینهای مختلف مستقر در خیابانها میتواند به راحتی برای نیروهای رژیم این افراد را شناسایی و در خطر دستگیری و پیگرد قرار بگیرند چرا که این کار در تمام دنیا خلاف قانون حفاظت از داده ها و اطلاعات شخصی میباشد و این فیلم علاوه بر مشخص کردن پلاک خانه شخص و چهره میتواند جرم انتشار اطلاعات شخصی شاملش شود که این در همه جای دنیا معمول است.

چنته خالی فرقه رجوی در سایت های مزدورش

چهارم اینکه این فرقه بدبخت نمیداند که همه میدانند این اخبار فقط برای خوراک داخلی تشکیلات است چون آنزمان که ما در درون تشکیلات بودیم چنین فیلمی نشانه داشتن هواداران زیاد میدانستیم و فریب شامورتی بازی های رهبر عقیدتی را میخوردیم و این اصلی ترین هدف این اپوزسیون پوشالی بوده است.

دغدغه مبارزاتی این شب پرستان شده است از یک شخص هفتاد ساله عکس و فیلم بگیرند که بگویند فعال هستیم و نیرو داریم و مهم هستیم . بیچاره ها نمیدانند که دیگر بچه های مدرسه هم فریب این مسخره بازیها را نمیخورند.

در این میان جنگ بزرگ سیاسی اقایان و خانمهای مجاهد به رهبری زوج رجوی شده است اقای مصداقی واستاد وفا یغمایی و  هر آنکس که دارد با رژیم میجنگند ولی اسمی از مجاهدین نمیبرد یا هر از گاهی چند کلامی از تجربه و درد خودش از این اپوزسیون نمای ضد وطن و تازی پرست میگوید و پرده بر میدارد.

بیاید یک بار برای همیشه این چاه شامورتی بازی را افشا کنیم و آنقدر در این باره قلم بزنیم تا اینها بدانند که دیگر دوران بازی با این چرندیات تمام شده است و اگر ادعایی کنند که با حیثیت افراد بازی کنند وارد حرکت غیر قانونی شده اند که گریبانشان را خواهد گرفت .

مهرداد ساغرچی

11.05.2020

هویت مجاهدین خلق در چهل سال گذشته- قسمت ششم و هفتم

لینک به منبع (کانون آوا)
لینک به منبع (وبلاگ روشنگران)

طرح رژیم مالی رجوی علیه مخالفین حکومت ایران را رسوا کنیم 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پرونده-سایت-ایران-افشاگر-مزدور-مریم-رج/

پرونده (برنامه سایت “ایران افشاگر” رجوی) یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

علی شیرزاد، وبلاگ وطنم ایران، سیزدهم ژانویه 2019:… تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با 500 دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم … 

سایت آفتابکاران سایت ایران افشاگر مامورین مجاهدین خلق فرقه رجوی مزدوری وطن فروشیاستراتژی وطن فروشی هم کار رجوی و مجاهدین خلق را چاره نمی کند

لینک به منبع

پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

رجوی در سایت ایران افشاگر برنامه ای گذاشته بنام پرونده، گوش دادم. در این برنامه مرا بعنوان مامور بخدمت دون پایه معرفی می کند! که در فرنگ کاری جز افشای رجوی ندارم و چون به فرنگ رسیدم قرار از کف داده ام. یاد کرده است همان اول وضعیت خود را در هتل مهاجر نوشتم و عین حقیقت را بدون یک کلمه این ور و آن ور کردن بازگو کردم که رجوی بدون اینکه حرفهای مرا بگوید و بدون اشاره به حرفهایم در شارلاتانی و دجالیت و پفیوزی سیاسی و بی شرافتی رسانه ای میگوید. ابومصطفی آمد و گفت سجاد با تو کار دارد و صحبت کردیم. هدف از اینگونه وراجی و حرافی و دروغ پراکنی این است که مرا به وزارت بچسباند .

قبلا گفتم باز یاد آوری میکنم اگر رجوی راست میگوید. زیرش خیس نیست، عین نوشته مرا چرا نخواند و اگر شارلاتانی و دجالیت و عوامفریبی نمیکند فقط یک خط و یک جمله سند نشان بدهد که بنده با وزارت یا هر ارگان وابسته به حاکمیت دینی رابطه دارم. هرگزنمیتواند. چون بنده هرگز رابطه ای با هیچ ارگان و نفرحاکمیت دینی نداشته و ندارم و تمام حرفهای رجوی دروغ و نیرنگ و اتهام است و لاغیر .

دوم آیا رجوی صفحات اجتماعی مرا ندیده که شب و روز در حال کوبیدن بالاترین سران حاکمیت از خامنه گرفته تا مراجع تقلیدش هستم؟ چرا دیده است. ولی چرا چنین شارلاتانی میکند؟ رجوی نمیتواند ما را فریب بدهد چون بیشتر از هر کسی او را می شناسیم. که خود و بنده منزلش چه جرثومه های فسادی هستند. رجوی بدجوری سوخته و در حال سوزش است که هیچ دارو و درمانی نمیتواند از سوزش مریم رجوی عضدانلو از طایفه قاجاریه جلوگیری کند چون بدجوری پته ایدیولوژی و اسلام کزایی و سیاسی او که کارش جنایت است را روی آب ریختم و خواهم ریخت. بدجوری طبل یا حسینش را شکستم و نشان دادم که رهبرعقیدتی همان ولی فقیه است. بارها نوشته و گفتم اسلام سیاسی رجوی همان اسلام سیاسی ولایت الله است که 1400سال است شیره ملت ایران را کشیده. ولی رجوی بداند که بنده تف بر اسلامش میاندازم و بداند که ملت ایران بساط اسلام سیاسی رهبر عقیدتی را جاروب خواهند کرد. از این میسوزد که بد جوری زیر لچک مریم عضدانلو را بر ملا کردم. همان لچکی که روی حرمسرای شاه عباس و فتعلی شاه قاجار پدر بزرگ خود را رو سفید کرد و نشان دادم که چادر ولایت الله با لچک رهبر عقیدتی یکی ست. و اتفاقا زیر لچک کثیفتر از زیر چادر است. دروغهایش را یکی یکی نوشته و خواهم نوشت زیرا از روز اول نوشتم افشا میکنم تا ملت ایران باردیگرمثل ما در دام ولی فقیه و رهبر عقیدتی نیفتد و به رسالت خود با قدرت بیشتر ادامه خواهم داد و مسولیت آگاه کردن ملت را در حد فهم و توان خود انجام میدهم تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله ،ملت را دو باره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار ودسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با 500 دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم. از این میسوزد که همپیمانی او با تروریسم درعراق وسوریه دستش درجنایتها در یمن و متحد بچه سلاخی یش را افشا کردم. زیرا تمامی حرفهایی که مینویسم را قبلا چه شفاهی و چه کتبی هزار بار به رجوی گفتم و گوش کرش را بسته بود و هیچ جوابی ندارد بدهد. دررابطه با قیام 96 برای رجوی نوشتم وارد شدید و سر قیام را در گل فرو بردید . ما که همان روز اول تظاهرات در خواست کردم وارد نشوی و قیام میخوابد درگوشهایش سرب ریخته حالا که قیام خوابیده و ملت بر سر و ریش ناداشته او تف انداخته اند انتقام آن را میخواهد از ما بگیرد . مرا که با کی و ترسی از هیچ قدرتی نبوده و نیست تو که جای خود داری کدامین مارک و اتهام بوده که نثار ما در طی سالیان در درون نکرده باشی مگر پرونده و مارک مزدوری اولین بار است . خیر هزار بار تهمت زدید ، پس غلط های کرده را دوباره نشخوار میکنی و هیچ حرفی غیر از اینکه بگویی مزدور ندارید. بگو ولی من حرفهای بسیار دارم که در آینده خواهم نوشت. از این میسوزد دراشرف چندبار برای فرماندهان و برای رجوی و عضدانلو نوشتم

دلی داروم که ازسلطان نترسه
که مرد از کند و زندان نترسه
دلی داروم مثال گرگ گسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسه

حال هرچقدرمیخواهی وراجی ودهان دریدگی کن جواب منهم باافشاگری بیشتر درراه است توکه زن ومرد جنگی بجنگ تابجنگیم

*** 

استفاده موساد از مجاهدین خلق ایران مریم رجویMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجویمصاحبه خانم مریم سنجابی با مسعود خدابنده. وضعیت روحی روانی مسعود و مریم رجوی

اسرائیل مجاهدین خلق آلبانی سفارت ایران دیپلمات ایرانی اخراج ترور مزدوری جنایتAlbania fell prey to Israeli-US scenario (Albania also hosts MEK terrorists Israel)

مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین مزدوری خیانتSaddam’s Private Army: How Rajavi Changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

همچنین: