طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به “ا-ک” ابلاغ کرد

طرح و برنامه ریزی”اسید پاشی” گسترده در ایران را مریم رجوی در ژنو هماهنگ و به “ا-ک” ابلاغ کرد

قربانیان رجوی پاریسمحمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، شانزدهم دسامبر 2014:…  دراواخر تابستان امسال شخص مریم رجوی برای هماهنگی با عوامل این جنایت تحت پوشش شرکت در جلسه به ژنو سویس مسافرت می کند و در ژنو اجراء این جنایت را به فردی بنام ( ک ــ ا ) می سپارد و علاوه بر پرداختن هزاران دلار قول می دهد بعد از اجراء شدن جنایت افرادی که در این جنایت شرکت می کنند را از ایران خارج کرده و مسئله اقامت و استقرار …

موشکاف _ از وصیت نامه بعض الود مسعود رجوی تا احتمال اسید پاشی بقایای گروه دراصفهان و تحصن مجدد خانواده ها درعراق

قربانیان رجوی پاریسعکس نفرات زنده مانده ای است که بدستور تشکیلاتی مریم رجوی خود سوزی کرده اند

لینک به منبع

مردم شریف ایران

هموطنان عزیز ؛ خواهران و برادران

این نامه را در حالی می نویسم که ما رها شده گان از دست فرقه جنایتکار رجوی به خاطر افشاگریهایمان مدام از طرف اعضاء فرقه در خیابانهای اروپا مورد تهدید ؛ تهاجم و ضرب و شتم قرارمی گیریم و چند هفته پیش توسط شخص رجوی جنایتکار ؛ وطن فروش تهدید به ترور و مرگ شده ایم که در یک نشست درونی بصورت نوار صوتی برای اعضاء خود دستور کشتارما جدا شده ها را صادر می کند !

ما نیز اراده کرده ایم تا لحظه اخر ولو با کمترین امکانات ممکن به هر بهائی جنایات ؛ خیانتها ؛ وطن فروشی ؛ مزدوری و … رجوی و دارو دسته اش را افشاء کنیم تا مردم ایران بطور خاص نسل جوان دشمن ایران و ایرانی را خوب بشنا سند .

در جوابتهدیدهای شخص رجوی مزدور جنایتکار باید بگویم :

ما گر زسر بریده می ترسیدیم ….. در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

هموطنان عزیز

یک پرونده دیگر به هزاران پرونده رجوی جنایتکار اضافه شد البته اینبارنه با بمب گذاری یا ترور !

بلکه با صدور اسید پاشی بصورت زنان میهنم توسط شحص رجوی جنایتکار .

رجوی مزدور دیروز صدام ملعون و قاره نوکر امروزی سیا ؛ موساد و … با بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و با آغاز فروپاشی تشکیلات فرقه گرایانه اش سعی می کند به هر طریق ممکن به اهداف کثیف و پلید خود برسد ولو به قیمت کور شون و سوزاندن صورت زنان میهنم با عمل جنایتکارانه اسید پاشی !

هموطنان عزیز ؛ خواهران و برادران

باید به اطلاع شما برسانم دستور اسید پاشی نه از لندن صادر شده و نه از تهران بلکه دستور این عمل جنایتکارانه توسط شخص رجوی جنایتکار و زن سوم این مزدور ( مریم رجوی ) صادر ؛ تدارک و پشتیبانی شده و توسط چند خود فرخته در داخل ایران به اجرا در امده که در این نامه جزئیات ان را به اطلاع شما می رسانم .

ــ از انجا که رجوی مزدور و جنایتکار نتوانست با ترور؛ بمب گذاری؛ اویزان شدن به صوام ملعون و ساختن ارتش خصوصی ؛ قارا نوکری برای امریکا و اسرائیل ؛ شیوخ مرتجع عرب و سروسیهای اطلاعاتی سیا ؛ موساد و … به اهداف کثیف و پلید خودش برسد و ازطرف دیگر رجوی جنایتکار بهتر از هر کس در بین 80 ملیون ایرانی حتا 80 نفرطرفدار ندارد تصمیم می گیرد با یک عمل جنایتکارانه ( اسید پاشی ) به اهداف کثیف خود برسد .

رجوی جنایتکاربرای رسیدن به نیات کثیف خود دستور اسید پاشی بصورت زنان بصورت زنجیره ای و سریالی در چند شهر بزرگ را صادر و در دستور کار می گذارد و برای توجیه این عمل جنایتکارانه خیال ابلهانه خود با پاشیدن اسید بصورت زنان باعث بر انگیختن احساسات عمومی مردم ایران خواهند شد و مردم و حکومت را رو در روی هم قرار خواهند داد وجرقه یک انقلاب خونین در داخل ایران خواهد خورد و زمانی که قیام در چند بزرگ رخ بدهد دیگر شهرها هم به قیام خواهند پیوست !

رجوی جنایتکار به همین منظور دستور می دهد به هر طریق ممکن در تهران ؛ کرج ؛ اصفهان ؛ مشهد و … اسید پاشی بصورت زنان بصورت هم زمان و یا سریالی عملی شود !

برای اجراء این عمل جنایتکارانه رجوی جنایتکار شخص مریم قجر ( زن سوم شخص رجوی ) و مهدی ابریشمچی شوهر سابق مریم قجر را مامور می کند درنهایت پنهان کاری این جنایت را به هر قیمت ممکن عملی کنند .

از انجا که شخص رجوی و مریم قجر نمی خواستند هیچ اثری از این عمل جنایتکارا خود به جا نگذارند در اور سوراواز پاریس مریم قجر و مهدی ابریشمچی به همراه چند تن از دیگر سران فرقه طرح و سناریو جنایت اسید پاشی را کامل می کنند ومیماند دیدار با نفراتی که باید از طریق انها جنایت اسید پاشی در داخل ایران صورت بگیرد و پشتیبانی مالی و تبلیغاتی این عمل وحشیانه و جنایتکارانه .

دراواخر تابستان امسال شخص مریم رجوی برای هماهنگی با عوامل این جنایت تحت پوشش شرکت در جلسه به ژنو سویس مسافرت می کند و در ژنو اجراء این جنایت را به فردی بنام ( ک ــ ا ) می سپارد و علاوه بر پرداختن هزاران دلار قول می دهد بعد از اجراء شدن جنایت افرادی که در این جنایت شرکت می کنند را از ایران خارج کرده و مسئله اقامت و استقرار انها را در اروپا تامین کند .

هموطنان عزیز

رجوی جنایتکار برای اجراء جنایت اسید پاشی بصورت زنان میهنم در 4 کشور فعال بود !

ــ طرح ؛ سناریو و پشتیبانی از مقر مریم رجوی در اور وسوراواز پاریس .

ــ دیدار با عوامل و دست اندرکاران اسید پاشی در ژنو سویس توسط مریم رجوی .

ــ پشتیبانی تبلیغاتی و .. از کمپ لیبرتی مقر استقرار اعضاء فرقه در عراق .

ــ اجراء جنایت ( اسید پاشی ) و پشتیبانی لجستیکی ازعوامل فرقه جنایتکار رجوی در داخل ایران .

*** باید به این نکته اشاره کنم عوامل اسید پاشی در اصفهان توسط یکی از اعضاء فرقه رجوی بنام ک ــ ا مقیم سوسیس هدایت می شد کرم ــ ا برای عملی کردن این جنایت چند نفر از اشنایان خود را با فریب ؛ وعده گرفتن اقامت در اروپا برای انها از انها می خواهد دست به این جنایت بزنند البته شخص رجوی و مریم قجر از( کرم ــ ا ) خواسته بودند این جنایت را از تهران شروع بکنند ولی به خاطر عدم اشنائی به محیط تهران افرادی که باید این جنایت را انجام می دادند برای فرار بعد از جنایت اسید پاشی تصمیم می گیرند این جنایت توسط اشنایان ( کرم ــ ا )در اصفهان صورت گیرد .

همزمان با عملی شدن این جنایت هولناک در اصفهان سیستم تبلیغاتی رجوی شروع بکار میکند و از قیام و … در اصفهان و تهران سخن می گوید و شخصی بنام محسن دیانت را از کمپ لیبرتی در عراق پشت خط تلویزیون متعلق به فرقه رجوی می اورند تا وانمود کند گویا گزارشگر تلویزیون فرقه رجوی می باشد و بصورت زنده در میان مردم از اصفهان گزارش می دهد در صورتی که همین فرد ساکن کمپ لیبرتی درعراق می باشد !

البته بر اساس خبرهایی که از درون فرقه رجوی رسیده در طراحی و سناریو این عمل جنایتکاره انتخاب شهرهای تهران ؛ اصفهان ؛ مشهد به این خاطر بوده که گویا امام جمعه های این شهرها با امدن فصل تابستان درمورد بی حجابی و لازمه برخورد صحبت و سخنرانی کرده بودند رجوی و دیگر سران فرقه به همین خاطر این شهرها را اول انتخاب می کنند و سران فرقه در سناریو اسید پاشی می خواستنداینطور به ملت القاء کنند که گویا این عمل جنایتکارانه بصورت سازماندهی شده از طرف خود رژیم ایران صورت گرفته است .

مردم شریف ایران

هموطنان عزیز

رجوی جنایتکار بعد از این عمل جنایتکارانه و شکست در بوجود اوردن یک قیام خونین در نشست درونی خودشان ضمن توهین و تحقیربه ملت ایران به مریم قجر و دیگر سران فرقه جنایتکار خود گفته :

باید بهاء انقلاب خونین خود ملت بدهند اگر از 80 ملیون 8 ملیون کور و صورتشان سوخته شود به جهنم !

همچنین مریم قجر در نشست درونی در اور سوراواز پاریس به همه افراد خود دستور داده در هر برنامه و در هر ملاقات با تهیه عکس و … از روزنامه های داخل و خبرها در مورد وضعیت افرادی که مورد سوء قصد قرار گرفته اند تا انجا که می توانند خبر اسید پاشی بصورت زنان را بعنوان یک برگ تبلیغاتی نقض حقوق بشر ؛ وجود نا امنی و … استفاده شود .

همچنین مریم قجر به اعضاء مقیم اروپا دستور داده با تماس گرفتن در شبکه های اجتماعی و دادن خط تبلیغاتی با افراد معلوم الحالی در داخل ایران همچون نوریزاد رد پای خود را از این جنایت پاک کنند و این عمل جنایتکارانه را توسط این افراد انطور که خودشان در سناریو نوشته اند سمت و سوء دهند !

خواهران و برادران عزیز

دستور دهنده ؛ طراح و سناریو نویس ؛ پشتیبان مالی و لجستیکی و استخدام مزدوری بنام ( ک ـ ا ) برای عملی کردن این جنایت هولناک توسط رجوی جنایتکار و شخص مریم قجر می باشد وباید خانواده های عزیزان اسیب دیده از این جنایت با مراجعه به مقامات کشورهایی که اجازه می دهند سران فرقه رجوی بطور خاص مریم قجر و دیگر سران فرقه به راحتی طرح و نقشه جنایتشان را بنویسند و مزدور استخدام کنند از مقامات این کشورها بخواهند و در خواست مجاکمه این جنایتکاران در یک دادگاه بین المللی باشند تا بار دیگر شاهد این جنایات وحشیانه در خاک میهنمان نباشیم .

من از همه سایتهای خبری و جراید داخل و خارج کشورخواهش می کنم با درج این نامه برای روشن شدن افکار عمومی هر انچه را می توانند انجام بدهند .

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIMEPs support for MEK terrorists undermines human rights pressure on Iran (letter to Federica Mogherini)

***

اگر اسم جنایتکار و عامل تدارک اسید پاشی بصورت اختصاری نوشته ام به این خاطر که فرد مورد نظر نتواند برای فرار از پاسخگویی سناریو سازی بکند ولی اسم واقعی این فرد نزد مقامات امنیتی می باشد و در صورت نیاز به هر مرجع و دادگاهی هم داده خواهد شد .

(پایان)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14238

آقای حیدر العبادی، رجوی از عراق دستور قتل نجات یافتگان در اروپا را صادر می کند (+ متن عربی نامه)

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۴:…  در چند روز گذشته سرکردۀ فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق (مسعود رجوی) یک پیام صوتی از مخفیگاهش به سران و اعضای فرقۀ خود که درکمپ لیبرتی بغداد مستقر هستند فرستاده که در آن پیام دستور داده اعضای جدا شده از این فرقۀ تروریستی و افشاء کنندگان جنایتها، مزدوریها و خیانتهای رجوی ترور و کشته شوند! علاوه بر آن سر کردۀ فرقۀ تروریستی …

میدانشاهی فرجی نژاد مرتضاییاسامی و سابقه تعدادی از مزدوران، شکنجه گران و تروریستهای فرقه رجوی (سابقا ارتش خصوص صدام در کشورهای غربی)

بهزاد نظیری مجاهدین خلق فرقه رجویBEHZAD NAZIRI


Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi

لینک به منبع

آقای حیدر العبادی نخست وزیر محترم عراق؛

با سلام و آرزوی موفقیت برای دولت و ملت عراق؛

در چند روز گذشته سرکردۀ فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق (مسعود رجوی) یک پیام صوتی از مخفیگاهش به سران و اعضای فرقۀ خود که درکمپ لیبرتی بغداد مستقر هستند فرستاده که در آن پیام دستور داده اعضای جدا شده از این فرقۀ تروریستی و افشاء کنندگان جنایتها، مزدوریها و خیانتهای رجوی ترور و کشته شوند!

علاوه بر آن سر کردۀ فرقۀ تروریستی (رجوی) متحد پس مانده های حزب بعث صدام ملعون و گروه تروریستی و جنایتکار داعش با توصیف کمپ لیبرتی به عنوان رزمگاه ! به اعضای نگون بخت و اسیر در چنگال تشکیلات فرقه گرایانه خود دستور درگیری با پلیس عراق را نیز صادر کرده تا بدین شیوه بتواند جنگ و کشتاری دیگر در عراق راه انداخته و به تبلیغات بیشتر بر علیه دولت عراق بپردازد.

وی همچنین در این پیام خود از ساکنان کمپ لیبرتی که طبق توافق خودش با سازمان ملل و دولت عراق یک کمپ ترانزیت می باشد و تعهد داده که در اولین فرصت از عراق خواهند رفت تعهد گرفته که همگی تا مرگ در خاک عراق بمانند و اعتراف کرده که هر کس را بخواهد می تواند مستقیما از کمپ لیبرتی به کشورهای خارجی بفرستد .

اقای نخست وزیر؛

من و جدا شده های دیگر از فرقۀ تروریستی مجاهدین خلق که افشاء کنندۀ جنایتهای رجوی در حق مردم ایران، عراق و اعضای خود فرقه هستیم از طرف سرکرده این فرقه تروریستی و جنایتکار (رجوی ) از کمپ لیبرتی عراق محل اسکان فعلی و موقت اعضای فرقۀ رجوی تهدید به ترور و مرگ شده ایم که نوار ویدئویی ان جامی سخنان مسعود رجوی مبنی بر این تهدید اشکار از تلویزیون این فرقه پخش شده و در سایتهای وابسته به این فرقه نیز موجود است .

لذا من از شما خواهش و در خواست دارم برای جلوگیری از ترور و خونریزی با عمل به وظیفۀ قانونی و انسانی خود به مقامات امنیتی و قضائی عراق دستور بدهید هر چه سریعتر برای جلو گیری از ترور و کشتار مخالفان و منتقدان این فرقه بویژه اعضای جدا شده از آن توسط فرقه تروریستی رجوی اقدامات قضائی لازم انجام گیرد و سران این فرقه جنایتکار مستقر در کمپ لیبرتی در یک دادگاه عادلانه جوابگو باشند.

اقای العبادی نخست وزیر محترم عراق؛

عدم قاطعیت و بر خورد قانونی نکردن با سران فرقه جنایتکار رجوی مستقر در کمپ لیبرتی بغداد منجر به خونریزی و ادامۀ نقض حقوق اولیۀ انسانها درکمپ لیبرتی توسط سران این فرقه که کنترل اعضای نگون بخت را در دست دارند خواهد شد.

اقای نخست وزیر؛

عدم اجرای قانون و عدالت در حق سران فرقۀ تروریستی رجوی که خود بهترمی دانید در زمان صدام چه جنایتهایی در حق مردم ایران و عراق و اعضای ناراضی مرتکب شده اند به معنی تسلیم شدن در برابر تروریسم و حامیان آنها همچون اسرائیل و سرویسهای امنیتی مثل سیا ؛ موساد و .. . می باشد وبه شما اطمینان می دهم تا با سران فرقه تروریستی رجوی مستقر در کمپ لیبرتی بر خورد قانونی نکنید و آنها را به دست عدالت نسپارید بخشی از مشکل حضور تروریستها درعراق هم حل نخواهد شد چون فرقۀ رجوی متحد پس مانده های حزب بعث صدام ملعون همچون طارق الهاشمی فراری محکوم به مرگ و تروریستهای داعش ساخته اسرائیل و یک پایه و ستون تشکیل دهندۀ محور تروریسم در عراق می باشد.

اقای العبادی :

اجازه می خواهم در آخر نامۀ خود بصورت آشکار و بی پرده با شما سخن بگویم .

شما بعنوان نخست وزیر عراق و اولین مسئول عراقی در مقابل خدا و قانون ؛ وجدان انسانی موظف به اجرای عدالت هستید و برای پایان دادن به خشونت و تروریسم رجوی که بخشی از آن از خاک عراق ( کمپ لیبرتی ) هدایت می شود تصمیم و اقدام عملی و جدی اتخاذ کنید و اجازه ندهید در ذهن و ضمیر قربانیان این فرقۀ جنایتکار و تروریستی اعم از ایرانی یا عراقی یا اعضای قربانی این فرقه لکۀ سیاهی از دولت شما نقش ببندد و همچنان که در نامه قبلی به شما قید کرده بودم تشکیل یک دادگاه منصفانه و بر خورد قانونی با سران جنایتکار این فرقه مستقر در کمپ لیبرتی ابعاد جنایات فرقه تروریستی رجوی را چنان فاش و نمایان خواهد کرد که پشتیبانان این فرقۀ تروریستی برای ادامۀ حمایتشان از این جنایتکاران شرم خواهند کرد.

باز هم برای دولت و ملت عراق پیروزی در مقابل تروریستهای جنایتکار و سعادت و خوشبختی برای دولت و ملت عراق آرزو می کنم.

رو نوشت:

ــ دفتر ریئس جمهوری عراق

ــ دفترنخست وزیری عراق

ــ وزارت خارجه عراق

ــ وزارت کشور عراق

ــ وزارت دادگستری عراق

ــ وزارت حقوق بشر عراق

محمد رزاقی – پاریس

متن عربی نامه

دولة السید حیدر العبادی رئیس الوزراء العراقی المحترم‘

تحیة طیبة‘

وأتمنى النجاح والموفقیة للحکومة العراقیة وللشعب العراقی‘

خلال الأیام الماضیة وجه زعیم زمرة مجاهدی خلق (مسعود رجوی) رسالة صوتیة من معقله إلى قادة وأعضاء زمرته المقیمین فی مخیم لیبرتی ببغداد أصدر فیها أوامره باغتیال وقتل الأعضاء المنشقین عن هذه الزمرة الإرهابیة الذین یقومون بالکشف عن جرائمها وعمالتها وأعمال رجوی الخیانیة.

وعلاوة على ذلک‘ إن رئیس زمرة (رجوی) الإرهابیة المتحالف مع حزب البعث الصدامی وزمرة داعش الإرهابیة المجرمة قد وصف مخیم الحریة (لیبرتی) المؤقت بأنه “ساحة القتال”! وبالتالی أمر الأعضاء البؤساء الأسرى فی براثن تنظیمه الطائفی بالاشتباک مع الشرطة العراقیة لکی یتمکن وبهذا المنهج من إثارة حرب ومجزرة أخرى فی العراق وممارسة مزید من الدعایة ضد الحکومة العراقیة.

کما إن مسعود رجوی وفی رسالته الصوتیة هذه طلب من سکان مخیم الحریة (لیبرتی) أن یتعهدوا على أن جمیعهم باقون فی أرض العراق حتى الموت معترفا بأنه قادر على نقل کل من سکان مخیم الحریة (لیبرتی) مباشرة من المخیم إلى البلدان الأخرى ویأتی ذلک فی وقت تم فیه التوافق بینه هو نفسه مع الأمم المتحدة والحکومة العراقیة على اعتبار مخیم الحریة (لیبرتی) المؤقت مخیما مؤقتا للعبور وهو تعهد على أنهم سوف یرحلون من العراق فی فی أول فرصة.

سیادة رئیس الوزراء؛

أنا والمنشقون الآخرون عن زمرة مجاهدی خلق الإرهابیة ولکوننا قد کشفنا النقاب عن جرائم رجوی بحق الشعبین الإیرانی والعراقی وبحق أعضاء منظمته قد تعرضنا للتهدید بالاغتیال والقتل من قبل زعیم هذه الزمرة الإرهابیة المجرمة أی رجوی انطلاقا من مخیم الحریة (لیبرتی) فی أرض العراق وهو موقع التوطین المؤقت لأعضاء زمرة رجوی والواقع قرب مطار بغداد وقامت قناة التلفزیون التابعة لها ببث شریط فیدیو یتضمن خطاب مسعود رجوی وهو یهددنا علنا بالقتل کما نشرته مواقع الإنترنت التابعة للزمرة.

فلذلک و من أجل حقن الدماء وأداء واجبکم القانونی والإنسانی أطالبکم بأن تصدروا أوامرکم للسلطات الأمنیة والقضائیة العراقیة بأن تتخذ فی أسرع وقت ممکن إجراءات قضائیة لازمة لمحاکمة قادة هذه الزمرة المجرمة المقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) أمام محکمة عادلة مما یکفل المنع من اغتیال وقتل معارضی ومنتقدی هذه الزمرة الإرهابیة أی زمرة رجوی وخاصة الأعضاء المنشقین منها.

السید العبادی رئیس الوزراء العراقی المحترم؛

إن عدم إبداء الحزم وعدم التعامل القانونی حیال قادة زمرة رجوی المجرمة المقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) ببغداد سوف یؤدیان إلى إراقة الدماء واستمرار انتهاک حقوق الإنسان فی مخیم الحریة (لیبرتی) من قبل قادة هذه الزمرة الذین أخضعوا الأعضاء البؤساء لسیطرتهم.

سیادة رئیس الوزراء؛

إن عدم تنفیذ القانون والعدالة بحق قادة زمرة رجوی الإرهابیة الذین وکما تعرفون قد ارتکبوا فی عهد نظام صدام المقبور جرائم کثیرة بحق الشعبین الإیرانی والعراقی والأعضاء المتذمرین داخل الزمرة یأتی بمثابة الاستسلام أمام الإرهاب ومساندیه ومنهم إسرائیل والأجهزة الأمنیة مثل السی. آی. إیه وموساد و… إلخ وإنی أؤکد أنه ما لم تقوموا بالتعامل القانونی مع قادة زمرة رجوی الإرهابیة والمقیمین فی مخیم الحریة (لیبرتی) وما لم تحاکموهم محاکمة عادلة فسوف یبقی قسم من مشکلة وجود الإرهابیین فی أرض العراق دون حل لأن زمرة رجوی هی حلیفة بقایا وأذیال حزب البعث الصدامی ومنهم طارق الهاشمی الهارب المحکوم علیه بالموت إضافة إلى إرهابیی “داعش” المصطنع من قبل إسرائیل ورکیزة الإرهاب فی العراق.

دولة السید العبادی؛

أستأذنکم فی ختام رسالتی بأن أتحدث إلیکم بکل صراحة وشفافیة:

إنکم وبصفتکم رئیس الوزراء العراقی وأول مسؤول عراقی أمام الله والقانون والضمیر الإنسانی یأتی من واجبکم تطبیق العدالة باتخاذکم قرارا وإجراء فعلیا وجدیا لإنهاء العنف والإرهاب الرجویین اللذین یتم توجیه جزء منهما انطلاقا من أرض العراق (مخیم لیبرتی) لکی لا تسمحوا بتشوه سمعة حکومتکم فی أذهان وضمائر ضحایا هذه الزمرة المجرمة الإرهابیة من الإیرانیین أو العراقیین أو أعضاء فی هذه الزمرة وکما کنت قد کتبت فی رسالتی السابقة إلى سیادتک إن إقامة محکمة عادلة والتعامل القانونی مع قادة هذه الزمرة المجرمة المقیمین فی مخیم لیبرتی سوف تکشف أبعاد الجرائم التی ارتکبتها زمرة رجوی الإرهابیة إلى حد سیدفع داعمی هذه الزمرة الإرهابیة إلى الخجل من الاستمرار فی دعمهم لهؤلاء المجرمین.

مرة أخرى أتمنى للحکومة العراقیة والشعب العراقی النجاح والسعادة والانتصار على الإرهابیین المجرمین. والله ولی التوفیق وهو المستعان.

نسخة إلى کل من:

– مکتب رئیس جمهوریة العراق

– مکتب رئیس الوزراء العراقی

– وزارة الخارجیة العراقیة

– وزارة الداخلیة العراقیة

– وزارة العدل العراقی

– وزارة حقوق الإنسان العراقیة

محمد رزاقی – باریس

*** 

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

زهره قائمی کمپ اشرف 2زهره قائمی بصورتی مشکوک در کنار بیش از پنجاه تن دیگر در قرارگاه اشرف به ضرب گلوله گشته شد. رجوی هنوز اجازه دسترسی و تحقیق از ۴۲ تن باقی مانده از این واقعه را نمی دهد

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیمسعود و مریم رجوی زهره قائمی مسئول ترور شهید صیاد شیرازی را به همراه دیگران در قرارگاه اشرف باقی گذاشت تا کشته شوند

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

همچنین:

شکست رجوی قارا کنیز اسرائیل جنایتکار درعراق توسط یک فرمانده ایرانی !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم نوامبر ۲۰۱۴:…  با تسلط گروه جنایتکار داعش و پس مانده های حزب بعث صدام ملعون به موصل رجوی از طریق سران فرقه در اسارتگاه کمپ لیبرتی به اعضاء نگون بخت وعده داده بود که با تسلط عشایر انقلابی ( داعش و پس مانده های حزب بعث ) به اردوگاه بد نام اشرف باز خواهیم گشت و حتا از این گر

چون قافیه تنگ آید ؛ رجوی به جفنگ آید !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  با خودم می گویم خدایا ما تو این فرقه بودیم و ازعمق جنایات و ترسو بودن ؛ شارلاتانیزم شخص رجوی و دیگر سران فرقه بی خبر بودیم ؟! وقتی واقعیتهای درون تشکیلات فرقه رجوی توسط رها شده گان از فرقه رجوی افشاء می شود رجوی هیچ جواب منطقی حتا برای یک سوال هم ندارد ! ا

مریم قجر قاتل یعقوب ترابی است

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  امروز از فوت ناگهانی دوست قدیمی ام یعقوب ترابی در بیمارستانهای پاریس با خبر شدم . از این طریق به خانواده محترم یعقوب ترابی تسلیت می گویم برای ان مرجوم شادی روح و برای باز مانده گان ارزوی صبر و شکیبائی دارم . اما این اتفاق ناگوار باعث شد ساعتها بیاد خاطر

بار دیگر زن نگون بختی از فرقه رجوی به دل خاک سرد رفت !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفتم نوامبر ۲۰۱۴:…  این اولین زن نگون بختی نیست که در فرقه رجوی به خاطر بیماری فوت می کند و طبعآ اخری هم نیست و تا زمانی که اعضاء در اسارت ذهنی و جسمی رجوی زنباره و دیگر سران فرقه هستند چه مرد و یا زن خواه نا خواه سرنوشتی بهتر از این در انتظارشان نیست چون شخص رجوی و مریم قجر برای فرار از پاسخگ