طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم اوت 2020:… بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند. به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد. طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودشکست مریم رجوی در عرصه سیاسی – اجتماعی در سالروز فروغ جاویدان

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

مريم رجوى هميشه با فريب و رياكارى و برپايى “شوهاى ” خيمه شب بازى حمايت از مقاومت (منظور فرقه جانى و تروريست رجوى )  كه با پول هاى بادآورده از  مزد خيانت و مزدورى شخص مسعود و مريم رجوى براى اربابان منطقه اى و فرامنطقه اى بدست مياورد ، امسال هم كه به شدت زير فشار ريزش و نارضايتى نيروى پير و فرسوده خود در پادگان اشرف ٣ در كشور آلبانى بود سعى كرد با بكار گيرى حداكثر توان تشكيلاتى و خرج هاى نجومى ، عده اى از سياسيون بازنشسته و مزدبگير خود را در قالب يك ” شوى” كنفراسى از راه دور جمع كند . اين مراسم چنان رنگ و لعاب تبليغى براى فريب و نشاندادن و ابراز وجود به آن داده بودند كه در گذشته كمتر مشاهده شده است آن هم با هزينه سنگينى كه مريم رجوى براى آن در نظر گرفته بود .

جالب توجه اين بود كه حرفهاى تمام پيام دهندگان مراسم مريم رجوى كليشه اى و تكراري كه فقط و فقط براى بالا بردن روحيه به شدت پريشان و شكسته افراد تشكيلات برنامه ريزى شده بود و دستگاه فريب و شيطانسازى تبليغاتى رجوى تا چند هفته روى آن مانور ميداد و هر وقت اين شبكه را باز ميكردى همين “شو” پوچ و مضحك روى صحنه تلويزيون به اصطلاح سيماى آزادى تكرار  ميشد.

و فقط براى خورند داخل تشكيلات بوده كه بتواند ذهن افراد را از بحرانى كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند دور نگه دارد و  بر بحران درونى سرپوش بگذارد  .

شکوه فرضی خیمه شب بازی مریم ، مدیون پول عربستان است

اما همين فريب مريم رجوى دوامى يك ماهه هم نياورد و با پويش خانواده اسرا جهت ديدار  عزيزان دربند شان و فشار به دولت آلبانى براى تحقق به حق اين خواسته ، ميز فريب تبليغاتى رجوى چپه كرد و چنان ولوله اى در بين اسراي گرفتار در چنگ رحوى اقتاده است كه كمتر كسى در تشكيلات رجوى است اين خيمه شب بازى مريم رجوى و ادعاى حمايتهاى سياسى و تبليغات و مانورى كه روى آن ميدهند به ريشخند و تمسخر نگيرند و به قول تشكيلاتى اين مضحكه محفل بين افراد شده است .

بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند.

به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد :

بكى از دوستان با مسئول خودش مطرح ميكند كه شما زياد روى اين برنامه خواهر مريم مانور ميدهيد ولى هيچ محتوايى در آن وجود ندارد . آيا با حاضر حاضر گفتن ليبرمن براى ما ( منظور مجاهدين) سرنگونى محقق ميشود !؟

اين بيست سال بيشتر است كه چنين حرفهاى كليشه اى از زبان ديگران اما ديكته شده خودمان گفته ميشود ! چه سودى براى ما دارد جز سرگرم كردن خودمان به يك سرى توهمات پوچ و بى محتوا ، ما در اشرف با تانگ و توپ و تبليغات نتوانستيم رژيم را سرنگون كنيم الان كه فرسنگها دور شديم ميخواهيم با اين كارها رژيم را سرنگون كنيم !؟

مسئول مربوطه جوابى جز به انقلاب خواهر مريم بچسپ براى اين دوست نداشته و همين نشاندهند پاره شدن طلسم سركوب و اختناق در درون تشكيلات رجوى است.

نمونه ديگر :

دو نفر از افراد رده ميانى تشكيلات با هم صحبت ميكنند كه نفر مسئولشان آنها را ميبيند و از آنها سؤال ميكند چكار ميكنيد كه آنها جواب ميدهند داريم بحث برنامه خواهر مريم ميكنيم و اينكه نيازى نيست اينقدر در تلويزيون پخش شود . مسئولشان ميگويد براى اينكه رژيم را به زانو در بياوريم ، در جواب بدون ترس يكى از نفرات جواب ميدهد (با حالت عصبانى) من فكر ميكنم فقط براى سرگرمى است  و دستآوردى ندارد . مسئول مربوطه بدون عكس العمل ميرود . كه اين هم نشاندهنده شكستن  همين طلسم رجوى در درون تشكيلات است.

نمونه يعدى :

به يكى از افراد كه خانواده اش در پويش ديدار عزيز خود نامه نگارى به دولت آلبانى داشته است گفته اند بيا در سيماى آزادى بر عليه خانواده ات كه ضد مبارزه است موضع بگيرد اما اين دوست بهم ميريزد و جواب ميدهد كه من هيچوقت ضد خانواده ام حرفى نميزنم چون ميدانم قصد آنها فقط ديدن من است و مسئول مربوطه هم ديگر سكوت ميكند و اين برخورد به صورت محفلى در بين نفرات مطرح شده است.
به گفته دوستانى كه به بيرون از اشرف ٣ تردد دارند وضعيت تشكيلاتى در درون بسيار شكننده و مخالفتها بعد از مراسم و پويش خانواده ها بسيار زياد شده است و آشكارا افراد ناراضى بناى مخالفت ميگذارند و با مسئول خود و يا در نشست ها مطرح ميكنند .

مریم عضدانلو در کنفرانس هیچ اشاره ای به خانواده ها نکرد

به قول بكى از دوستان ، تشكيلات دچار اپورتونيست درون شده است و مريم رجوى عاجز از حل اين بحران است و فشار و پويش خانواده ها ميتواند تور پوسيده تشكيلاتى رجوى را از هم دريده و بگسلد .
دست و پا زدن مريم رجوى براى ديكته و به صحنه آوردن يكى دو نفر در تلويزيون فرقه و خواندن ديكته سران تشكيلات دردى از دردهاى بى درمان رحوى حل نخواهد كرد و اين سيل هجوم خانواده ها براى ديدار با عزيزان خود قطعا جواب ميدهد و عزيزانشان از بند رجوى خلاص خواهند شد .

لینک به منبع 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

***

ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبالکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/آرزوهاى-برباد-رفته-رجوى/

آرزوهاى برباد رفته رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، کلن آلمان، بیست و سوم ژوئن 2020:… در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند . آرزوهاى برباد رفته رجوى 

آرزوهاى برباد رفته رجوىمحدوديت در فرانسه، شكست طرح جنگ و حال زار مريم رجوى

آرزوهاى برباد رفته رجوى

رشته هاى تنيده و آرزوهاى بر باد رفته رجوى

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

مسعود رجوى رهبر فرقه به اصطلاح مجاهدين خلق استراتژى خود را بر پايه ” هدف وسيله را توجيه ميكند ” بنا نهاده  و به همين دليل براى شخصيت رؤيايى كه براى خود ساخته است به هر دريوزگى ، خودفروشى و مزدورى روى آورده تا آرزوى خود را برآورده كند .

شخص رجوى مثل باد به هر سمتى ميچرخد به اصول تدوين شده بنيانگذاران سازمان كه رجوى آن را منحرف و به لجن كشاند و از آن يك فرقه تروريستى بشدت مخرب با شيوه كنترل ذهن  براى پيشبرد اهدافش ساخت به همين منظور به شيوه هايى روى آورد كه تاريخ ملت ايران هرگز آنرا از ياد نبرده و فراموش نخواهد كرد . از جمله اين خيانت هاى وجوى اين است كه با دشمن ملت ايران كه اتفاقا در جنگ با مردم و سرزمين ايران بود يعنى ديكتاتورى حاكم بر كشور عراق و رژيم صدام بر عليه مردم و سرزمين خود همدست شد و از هيچ جنايتى از مزدورى و خودفروشى بر ضد مردم و كشور خود و حتى مردم عراق كه ضد ديكتاتورى حاكم بر كشور خود بودند در خدمت به اربابش صدام حسين كوتاهى نكرد تا اينكه اين ديكتاتور سقوط كرد و اميد رجوى بر باد رفت و تشكيلات رجوى تا نفس گاه فروپاشى پيش رفت و تعداد زيادى از نيروى تشكيلات صحنه خيانت و جنايت ساخته شده به دست رجوى را ترك كردند اما رجوى با حيله گرى تمام و سرسپارى كامل ، اما اينبار به آمپرياليسم كه روزى بنيانگذاران سازمان اصول و اهداف خود را مبتنى بر محو آن
استوار كرده بودند روى آورد و همانند ارباب قبلى به مزدورى و خيانت از ملت و وطن خود براى اين دشمن ديرينه مردم مظلوم خاورميانه و جهان روى آورد ، با شقى ترين گروه تروريستى داعش بواسطه افسران باقيمانده حزب بعث هم كأسه شد و براى رسيدن به هدفش و احياى تشكيلات متلاشى شده اش وبراى دشمنى با مردم و سرزمين خود به مزدورى براى برخى از سران مرتجع كشورهاى عربى براى بقاء خود روى اورد . اما هيچكدام از اعمال رجوى  جز روسياهى و پيسى و پلشتى و نفرت برايش دستآوردى نداشت .

الان هم براىِ تشكيلات بى صاحب اش در كشور آلبانى با شانتاژ و تبليغات دروغ عٓلٓم مبارزه و سرنگونى بى محتوا بلند كرده و دلش به نتانياهو و برايان كوك و پمپئو و جان بولتون خوش است و با اين استدلال سر نيروى هاى خود شيره ميمالد و همچنان تعداد اندكى از آنها را در چنگال خون آلود خود برده و اسير نگه داشته است .

در كشور البانى با پولهاى باد آورده از مزدورى و خيانت به وطن خود خيلى از رجال آنجا را خريده و لابى خود كرده است و الان هم در آستانه مراسم ٣٠ ژوئن با توجه به محدوديتى كه مريم رجوى در فرانسه با آن مواجه شده است  و عدم برگذارى مراسم در اين كشور مريم رجوى به اين ترفند رسيده است كه اين مراسم را در كشور البانى و در قرارگاه اشرف ٣ برگذار كند و روى آن تبليغات گسترده اى انجام ميدهد و از هم اكنون پروژ هاى سنگين هزينه بر را در دستور قرار داده است از جمله آوردن سياهى لشكر از گرسنگان البانى تا رونقى به اين “شو” تبليغاتى بدهند و همچنين سر افراد تشكيلات شيره بمالند و خودى را همچنان نشان دهند اما غافل از اينكه ديگر نتها آرزوى شاخ شدن براى سرزمين و ملت ايران به گور ميبرند بلكه اربابان آنها از ابرقدرت جهان تا نتانياهوى كلاش و دروغگو و سران وهابى عربستان همه و همه در برابر اراده ملت ايران به زانو در آمده و توطئه هايشان بر ضد ملت و سرزمين ايران به خودشان بر گشته و اقتدار ايران سرافراز زبانزد عام و خاص است .

اما نكته اى خطاب به مريم رجوى است كه اى هرزه سياسى و اى عجوزه فتنه و حيله و رَيا و دروغ ، آيا اقتدار ملت ايران را نميبينيد ؟
آيا به كرنر رفتن اربابانت را مشاهده نميكنيد؟
آيا اعتراضات مردم آمريكا بر ضد نژادپرستى و سيل و طغيان مردمى آن را نميبينيد؟
آيا افول قدرت اربابت در برابر اراده مردم ايران و منطقه را مشاهده نميكنيد ؟

اى آقا و خانم رجوى با چه رويى باز دم از مبارزه مسلحانه و سرنگونى ميزنيد ! كم تا حال جوانهاى مردم ايران را قربانى اين مطامع نامشروع خود كرده ايد كه حال نه ريش و نه پشمى برايتان مانده است ،اما باز در اين بوق ميدميد !؟

خانم رجوى  خجالت هم خوب چيزى است لطفاً به ان روباه هميشه خواب و هر از چند گاهى بيدار بگوئيد كمتر از ته قبر زر بزند ديگر بخت شما تمام شده است ، به فكر دادگاهى و نوشتن دفاعيه براى خود باشيد ، البته كه شما زوج منفور اينقدر جنايت و خيانت كرده ايد كه مطمئناً هيچ دفاعيه اى براى خود نداريد .

به اميد محو جنايت و دروغ و پلشتى فرقه رجوى و به عدالت سپارى رهبرى و سران غرق در جنايت آن.

لینک به منبع

آرزوهاى برباد رفته رجوى

***

 حال زار مريم رجوىBBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

همچنین: