ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت

ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت

ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومتایران فانوس، پنجم ژانویه 2021:… در هنگام خروج، یکی از اعضای شورا به نام مهدی خانبابا تهرانی که لهجه صریحی داشت، رو کرد به منوچهر هزارخانی و گفت، می دانی که این امامزاده کور می کند ولی شفا نمی دهد. هزارخانی که آن زمان دوست نزدیک مسئول شورا و همچنین منتقد نیز محسوب می شد، با همان صراحت مهدی، پاسخ داد، من نیز اعتقاد به این امامزاده ندارم اما خودت بهتر می دانی که سنی از من گذشته و یک بچه معلول دارم، اگر کسی به من تضمین بدهد که بیرون از شورا بتوانم مشکل مخارج و زندگی ام را حل و فصل بکنم یک ساعت این جا باقی نمی مانم. ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت 

شورای ملی مقاومت رجوی و ابعاد جدیدی از پولشوییرادیو فرانسه: شورای ملی مقاومت رجوی و ابعاد جدیدی از پولشویی برای احزاب راست افراطی علیه اتحادیه اروپا

ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت

ایران فانوس، 05.02.2022

اخیراً مریم قجر عضدانلو به عنوان رییس جمهور و مهناز سلیمیان دبیر ارشد اعضای باقیمانده از شورای ملی مقاومت، جملگی اعضاء را فراخوان داده و در شبکه مجازی و مانند کلاس اکابر آنان را به حضور و غیاب یا همان بیعت مجدد با رهبری سازمان، وادار نمودند. از همان جلسات اول که از تاریخ یازدهم دی ماه، آغاز به کار کرد و نام „اجلاس میان دوره ای“ برایش انتخاب کردند، اعضای باقیمانده شورای ملی مقاومت را با دعوت به سخنرانی، اجازه دادند تا دقایقی از وضعیت کنونی شورا و مدح رهبری حرف بزنند. اولین شخصی که در این اجلاس شروع به سخنرانی کرد، منوچهر هزارخانی بود که از فرط کهولت و کهنسالی متوجه حضور خود در اجلاس و سئوالی که از او کرده بودند، نشد و کمافی السابق اظهار داشت که شما خودتان بهتر می دانید و پاسخ را خودتان بهتر می دانید. البته الباقی اعضاء که به نوبه به سخنرانی یا همان حضور و غیاب و بیعت در مقابل جیره و مواجب ماهیانه، پرداختند، بهتر از منوچهر هزارخانی، نبودند.

ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت

لینک به مطلب فرقه رجوی: 

https://iran-efshagari.com/اجلاس-میاندوره-یی-شورای-ملی-مقاومت-ایر/

واقعیت این است، یک ماشین سواری بر اساس فرمول و کیفیت ساخت اگر بخواهد صاحبش را خوب سواری بدهد حدوداً هفت سال طول می کشد ولی اگر صاحب خودرو به هر دلیلی بخواهد ماشین خود را تعمیر و آچارکشی بکند و به رخ دیگران بکشد و بگوید که من هنوز ماشین اگرچه کهنه اما قابل استفاده دارم؛ عقل طماع اگر ماشین را رد نکند بلکه همچنان استفاده بکند، باید محاسبه کند که خوروی تاریخ مصرف گذشته زیانش از سودش بیشتر است چون هر آن ممکن است به خرج بیافتد و پدر صاحب ماشین را در بیاورد.

حالا این حکایت امروز مجاهدین خلق در باب نمایش از اعضای پیر و پاتالی است که در ظاهر از آنان تعریف و تمجید و به به و چه چه می کنند و در غیاب آنان را مورد تمسخر قرار می دهند که کم کار می کنند و زیاد می خورند. دخل شان از خرج شان بیشتر است. کارایی این جماعت در اصل مهار و انگیزانندن اعضای مجاهد و محصور در تشکیلات، است. لازم به ذکر است که در سازمان مجاهدین اگر اعضای درون تشکیلات عمر متوسط 60 سال دارند اعضای شورا بیشتر از 80 سال عمر می کنند.

عضو شورای ملی مقاومت : پیام اخیر مسعود رجوی گریبان سازمان را گرفته است

شورای ملی مقاومت، در اصل سال 1360 که مسعود رجوی از ایران فرار کرد و خود را به فرانسه رساند، جهت کمک به مبارزات داخل ایران و فریب اربابان تشکیل شد که در ابتدا جمعی از اعضاء و گروه ها از نحله های مختلف فکری و سیاسی و مذهبی و ملی و کمونیست تا مجاهد خلق بودند. این جماعت که در ابتدا سن متوسط 40 سال داشتند، پس از دو سال از گذشت تاسیس شورا و پس از شنیدن ملاقات مسئول شورا مسعود رجوی، با وزیر خارجه عراق طارق عزیز و عزم مجاهدین به رفتن به عراق و کمک به ارتش صدام حسین علیه قوای نظامی ایران، عطای شورا را به لقایش بخشیده و در ابتدا ابولحسن بنی صدر، حسن ماسالی، مهدی خانبابا تهرانی و تنی چند عزم خروج از شورا کردند.

در هنگام خروج، یکی از اعضای شورا به نام مهدی خانبابا تهرانی که لهجه صریحی داشت، رو کرد به منوچهر هزارخانی و گفت، می دانی که این امامزاده کور می کند ولی شفا نمی دهد. هزارخانی که آن زمان دوست نزدیک مسئول شورا و همچنین منتقد نیز محسوب می شد، با همان صراحت مهدی، پاسخ داد، من نیز اعتقاد به این امامزاده ندارم اما خودت بهتر می دانی که سنی از من گذشته و یک بچه معلول دارم، اگر کسی به من تضمین بدهد که بیرون از شورا بتوانم مشکل مخارج و زندگی ام را حل و فصل بکنم یک ساعت این جا باقی نمی مانم.

پس از این که اصلی ترین اعضای شورا و رییس جمهور که ابولحسن بنی صدر بود طی دهه 1360 یکی یکی و دست از پا درازتر از شورای تحت هژمونی مسعود رجوی، خارج و زبان به انتقاد گشودند همچنین مابقی اعضای شورا نیز طی دهه های 1370 و 1380 و این اواخر دهه 1390 سه تن دیگر از اعضای شورا خروج خود را اعلام کردند و آن چه که جای این اعضاء را گرفت، اعضاء و هواداران مجاهدین خلق بودند که به نام پوششی شورای ملی مقاومت اما دربست در اختیار منویات رهبران مجاهدین، خدمت کردند و همان طور که گفتیم یکی از ماموریت ها و مسئولیت هایشان فریب و مهار و مجاب کردن اعضای مجاهدین در ید اوامر رهبران مجاهدین و خون دادن و خون ریختن، بود و پول ماهیانه ای که دریافت می کردند هرگز و هیچ کدام از جداشده و جدانشده، اذعان و اعتراف نکردند که منبع این پول ها از کجا بوده و بابت چه خدماتی به آنان پرداخت می شده است.

محمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

 می دانیم که مبارز جنگ نظامی یا سیاسی، در جبهه یا پشت جبهه، می بایست دارای حداقل های لیاقت های فیزیکی و فکری باشد. آن چه از شورای دست ساز مسعود رجوی هم اکنون باقی مانده است، مجموعه پیر و پاتال های مجاهدین و نیمه مجاهدینی است که در مجموع توان جنگیدن در مقابل یک سرباز را ندارند و تنها به مثابه دکور و نمایش از آنان استفاده می شود که کمتر جهت فریب اربابان و بیشتر جهت فریب اعضای باقیمانده در تشکیلات، کارایی دارند.

در همین رابطه، کتاب ارزشمند „فراز و فرود شورای ملی مقاومت“ را که در سال 1381 توسط تعدادی از اعضای جداشده از مجاهدین خلق و به بهانه خروج هدایت الله متین دفتری از شورا، با تنی چند از شخصیت های صاحب نظر و اعضای جداشده از شورا و مجاهدین خلق، تهیه و تنظیم گردید را جهت اطلاع مجدد در معرض قضاوت عموم قرار می دهیم.

http://www.iran-fanous.de/wp-content/uploads/2018/10/ketab332.pdf 

„پایان“

لینک به منبع

ظهور و سقوط سالمندان شورای ملی مقاومت

***

تاریخچه شورای ملی مقاومت ایرانتاریخچه شورای ملی مقاومت ایران

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/راجیف-شورای-ملی-مقاومت-رجوی/

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

شورای ملی مقاومت ایران قدرت پهبادی ایران و اراجیف رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم اکتبر 2021:… شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست ساز رجوی یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه بر علیه صنعت پهبادی ایران در آمریکا راه انداخته است که گرداننده اصلی آن سونا صمصامی، خانم حجله نشین در رقص رهایی رجوی و علیرضا جعفر زاده جانی و سر تروریسم رجوی می ‌باشد. این دو رباط دست ساز رجوی و نماینده او در آمریکا از ضدیت و جاسوسی از برنامه اتمی ایران برای بیش از بیست سال عایدی جز روسیاهی و افشای بیش از پیش چهره ضد میهنی و مردمی رجوی عایدی برایشان نداشت و روز به روز ایران قدرتمند بر توان بازدارندگی نظامی خود در برابر دشمنان قسم خورده سرزمین و ملت ایران افزود. قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی 

علیرضا جعفرزادهعلیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاری ، تروریست خوب امریکا

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 10.10.2021

شورای به اصطلاح ملی مقاومت دست ساز رجوی یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه بر علیه صنعت پهبادی ایران در آمریکا راه انداخته است که گرداننده اصلی آن سونا صمصامی، خانم حجله نشین در رقص رهایی رجوی و علیرضا جعفر زاده جانی و سر تروریسم رجوی می ‌باشد. این دو رباط دست ساز رجوی و نماینده او در آمریکا از ضدیت و جاسوسی از برنامه اتمی ایران برای بیش از بیست سال عایدی جز روسیاهی و افشای بیش از پیش چهره ضد میهنی و مردمی رجوی عایدی برایشان نداشت و روز به روز ایران قدرتمند بر توان بازدارندگی نظامی خود در برابر دشمنان قسم خورده سرزمین و ملت ایران افزود و اربابان ترور و تزویر رجوی یکی بعد از دیگری در برابر اراده ملی و قدرت دفاعی ایران به زانو درآورد و از رویارویی با ایران پشیمان کرد.

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

آن ها که گروه تروریستی و آدمخوار داعش که برای به زانو درآوردن ایران را تأسیس و راه انداخته بودند وارد سوریه و عراق کردند تا از این طریق ایران را زیر فشار گذاشته و تسلیم خواسته خود کنند اما ملت ایران با اراده ملی و توان و قدرت نظامی که کسب کرده و روز به روز بر آن می افزاید توانست بر تمام این توطئه ها غلبه کند و محوری در برابر هجوم دشمنان ملت و سرزمین و مقدسات شان شکل دهند که پوزه اربابان بزرگ و کوچک رجوی و همچنین گروه های تروریستی که به جان ملت سوریه و عراق انداخته بودند به خاک بمالند و حضورشان را در نزدیکی ایران به صفر رسانده و نابودشان کنند تا جایی که ارباب اصلی رجوی مجبور به ترک منطقه کرده و این هژمونی محور مقاومت و ایران است که حرف اصلی را می زند و خواهد زد.

رجوی بداند با خودفروشی بر ضد منافع ملی ایران و در ضدیت با مردم ایران هیچ وقت نتوانسته است طی این چهل سال که خود را به دشمنان مردم ایران فروخت، حتی یک راه گشایشی برای خود بیابد بلکه هر چی جلوتر رفته ایم شاهد سرافرازی مردم ایران و انسجام اراده ملی و توان و قدرت بازدارندگی ایران بالا و بالاتر رفته و این رجوی است که روز به روز چهره ضد میهنی و مردمی اش برای ملت ایران عیان تر و رسواتر شده و به قهقرا و نیستی نزدیکتر می ‌شود.

نه فشار نظامی توانست ملت ایران را به زانو در آورد و نه تحریم اقتصادی که رجوی وطن فروش و خائن خواهان آن بود و بر گرده مرم فشار وارد می ‌کرد.

اینک مرم ایران سربلند و با افتخار راه خود را با قدرت ادامه می ‌دهند و هر توطئه و شرارتی را بر علیه خود در دم خفه خواهند کرد و به همین دلیل است که دشمنان قسم خورده ایران از سر دوستی و ارتباط با ایران در آمده و رابطه ها را بهبود می بخشند که این خود تکمیل کننده مسیر و اراده و توان ملی مردم ایران است.

لذا باید به رجوی یادآوری کرد که دریا به دهن سگ نجس نمی ‌شود. مزدوری و خودفروشی تان فقط و فقط ماهيت شيطانى و روباه صفتي شما را بر ملا خواهد.

از جاسوسی و دادن گرا به ارتش صدام برای موشک زدن به شهرهای ایران و‌کشتار مردم بی گناه چی عایدتان شد جز چند صباحی بیشتر حق زیستن و نفس کشیدن!

از مزدوری و ‌خودفروشی برای عربستان و شراکت در کشتار حجاج بی گناه ایرانی سال ۱۳۶۶ در مکه چی عایدتان شد جز ننگ و نفرین ابدی مردم ایران.

از همدستی با اسرائیل برای ترور دانشمندان ایرانی و نخبه گان این مرز و بوم چه دست آوردی داشتید جز اینکه اراده ملی مردم ایران برای ادامه مسیر بیشتر کرده است.

از همکاری اطلاعاتی با سازمان جاسوسی ترکیه لائیک در زمان تورگوت اوزال بر علیه سرزمین و منافع ملی مردم ایران چی عایدتان شد!؟

از حمایت گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق برای کشتار و تخریب و ویرانی و ساقط کردن دولت‌های این دو کشور برای بقاء و ‌زندگی خوار و خفیفانه خود که این ‌وحوش را عشایر انقلابی نام نهادی چه عایدی برایتان داشت!؟

از جاسوسی برنامه اتمی صلح آمیز ایران و در بوق و سُرنا دمدین برای اسرائیل و آمریکا جهت حمله به ایران به مدت بیش از سی سال چه دستآوردی جز روسیاهی برای شما داشت!؟
حال که ایران عزتمند با قدرت دفاعی ملی بازدارنده که دشمنانش را به عقب نشینی و تعامل با آن وا داشته چه جای این فریبکاری و خناسه بازی است. آیا از خودت خجالت نمی کشید؟ با چه رویی باز بر ضد منافع ایران کنفرانس بر پا می کنید؟ مگر خریداری دارید که نجاست از دهن خود بیرون می دهید؟

صنعت نظامی بخصوص پهبادی ایران تیری است که دو چشم شما را کور خواهد کرد و شما را سکته مغزی می‌ کند این را آقای رجوی فراموش نکنید.

به امید سرافرازی هر چه بیشتر مردم ایران و افزایش روز به روز قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی آن ها تا کور شود هر چه وطن فروش و خائن به ملت ایران است.

„پایان“

لینک به منبع

قدرت پهبادی ایران و اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

علیرضا جعفرزاده مجاهد انتحاریعلیرضا جعفرزاده و داوطلب عملیات انتحاری

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/دریوزگی-مریم-رجوی/

دریوزگی مریم رجوی ، از قصاب ویتنام جان مکین تا تفاله سازمان سیا مایک پمپئو

دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد - مایک پمپئو - جان مک کینعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم سپتامبر 2021:… در آکسیونی که رجوی و  با اندکی از مزدبگیرانش در آمریکا راه انداخته بود، چهره کریه وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ یعنی مایک پمپئو که منفورترین فرد در اذهان جهان و خود مردم آمریکاست با هدیه دلار سخنران این آکسیون مریم رجوی  بود که خود این گواه بر حقانیت  این است که رجوی تا چه اندازه به ملت ایران و میهن خود پشت کرده است. فرقه رجوی که در پوشال کاری و بزک کردن چهره خود بر خلاف آن چه که بوده و هست برای بقاء به زندگى خفیف و خائنانه این زوج شیطان صفت به هر دریوزگی رو میآورد تا وانمود کند که هست و نفس می کشد. دریوزگی مریم رجوی

Obscurity Looms For MEK Maryam RajaviObscurity Looms For MEK

دریوزگی مریم رجوی ، اراجیف شورای ملی مقاومت رجوی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 26.09.2021

فرقه رجوى تلاش زيادی کرد و تبلیغات هیستریکی راه انداخت که انتخابات در ایران و بخصوص انتخاب رئیس جمهور و سپس انتخاب وزیر خارجه آن را تندرو و ناکارآمد و در تقابل با جامعه جهانی، نشان دهد و از همان ابتدا با سوء استفاده از اعدام‌های سال ۶۷ می خواست چهره منتخب مردم ایران را مخدوش جلوه دهد.  بگذریم از کارنامه جنایاتانی که از قبل وجود داشته اما معتقدم که عامل محرک تمام کشت و کشتارهای بعد از انقلاب ضد سلطنتی در اکثر موارد همین رجوی و دار و دسته جانی اش بوده و هستند ‌و به عینه این را در ترورها و کشتار در ایران و عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان با کمک دشمن مردم ایران یعنی دیکتاتور عراق  بدست رجوی دیده خواهد شد.

دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد - مایک پمپئو - جان مک کین دریوزگی مریم رجوی مسیح علینژاد

حال مریم رجوی این عجوزه فریبکار قرن برای خدمت به اربابان خود و دشمنان قسم خورده میهن و مردم سرافراز ایران، دست به دروغگویی و تبلیغات شیطان سازی می زند حاصل انتخابات مردم ایران را ناکارآمد در مقابل دنیا نشان دهد. اما واقعیت این است که دیپلماسی فعال ایران در این وقت کم که از انتخابات می گذرد، دستاوردهای بسیاری برای مردم ایران داشته است که فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا  که اتفاقا خواسته خودفروشی همچون رجوی بوده است را به حداقل رسانده و می‌رود که آن را کاملا برطرف و خنثی کند که فقط روسیاهی اش برای فرقه جهنمی رجوی خواهد ماند.

سخنرانی تصویری رئیس جمهور ایران و مواضع قابل قبول آن در مسیر نشان دادن ایرانی مقتدر و کارآمد و بازیگری فعال در صحنه جهانی و نیز دیپلماسی وزیر خارجه ایران  این واقعیت را نشان می ‌دهد که بر خلاف چرندهای فرقه رجوی، ایران به سمت قله های پیشرفت و در تعامل سازنده با جامعه جهانی در حرکت است و نشان دادن تصویری سیاه بوسیله فرقه رجوی از ایران فقط و فقط گویای این است که رهبری این فرقه در انتهای ابراز وجود خود قرار دارد و بن بست نظامی و سیاسی و تشکیلاتی و ایدئولوژیکی خود را به عینه در دیپلماسی فعال ایران می بیند و زوزه های آخر خود را می کشد.

جالب این جاست در آکسیونی که رجوی با اندکی از مزدبگیرانش در آمریکا راه انداخته بود، چهره کریه وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ یعنی مایمک پمپئو که منفورترین فرد در اذهان جهان و خود مردم آمریکاست با هدیه دلار سخنران این آکسیون مریم رجوی بود که خود این گواه بر حقانیت  این است که رجوی تا چه اندازه به ملت ایران و میهن خود پشت کرده است.

فرقه رجوی که در پوشال کاری و بزک کردن چهره خود بر خلاف آن چه که بوده و هست برای بقاء به زندگى خفیف و خائنانه این زوج شیطان صفت به هر دریوزگی رو میآورد تا وانمود کند که هست و نفس می کشد، با پول های هنگفتی که از خیانت بر علیه مردم و میهن ایران و مزدوری خود کسب می ‌کند  به برگذار ی جلساتی رو می آورد که دلارهای میلیونی برای آن خرج می ‌کند و سخنرانان این جلسات هم از میان ضدانسانی ترین افراد از رده خارج شده ای هستند که فقط به خاطر کسب درآمد وارد شده و دیکته هایی که از طرف فرقه برای آن ها مشخص شده به زبان می آورند.

باید به این زوج شیطان صفت رجوی یادآور شد که آهای اختاپوس های انسان نما!، از جانیان قبلی همچون قصاب ویتنام جان مکین تا جان بولتون ، رودی جولیانی و ….. چه برایتان عاید  شد که الان خرج تروریست وحشی دیگری بنام مایک پمپئو می کنید!؟

همین بس که ملت ایران بیشتر و بیشتر به نیت پلید تان واقف خواهند شد و فقط لعن و ‌نفرین برای شما و امثال شما باقی خواهد ماند.

„پایان“

لینک به منبع

دریوزگی مریم رجوی

***

مریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتنمریم رجوی، کنگره امریکا، اخراج از اروپا و بازنشر تبلیغات پارسال لابی های اسرائیل در واشنگتن

همچنین: