عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدینمهدی سجودی، کانون آوا، سوم نوامبر 2020:… تا آنجا که میشود ما آنقدر میگوییم و می نویسیم که تمام دنیا بدانند که چگونه میشود در چنین قرنی که ما زندگی میکنیم افرادی هستند که با پیش پا افتاده ترین حربه و حیله ها افراد بیگناهی را زندانی نگه داشته و لذت زندگی و دیدن زیبایی های دنیای آزاد را بر آنها حرام کرده اند. آری شما بتازید ما هم هستیم.. عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدینحقایق مهم کمپ آلبانی با تبلیغات کتمان کردنی نیست

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

مهدی سجودی

آقای مهدی سجودی

خبر های رسیده از درون سازمان حاکی از امراض و مسمومیت هایی میدهند که سالیان با این موضوعات و مسائل رجوی ها موفق به کنترل و فشار روی اسیران خود و تحت امر نگه داشتن آنها شده اند. البته که داستان،داستان قدیمی و افشا شده و پیش پا افتاده است ولی سیستم حقه بازی و حیله گری که مسئولان سازمان در آن کاملا ماهر و استاد هستند راحت میتوانند چه الان و چه هر زمان دیگری از این حربه استفاده کنند. داستان قدیمی چشم انداز درست کردن برای افراد اسیر خودشان که همانند زمانی که خود من درون سازمان بودم و یادم میآید.همان زمانی که افراد دیگر حوصله دروغ گویی مسئولین را نداشتند و ریزش ها در حد گسترده ای بود و داشت از کنترل مجاهدین خارج میشد که با همین حربه و نیرنگ زمان برای خود خریده و سر افراد تحت اسارت خود را شیره مالیدند. اینبار هم همین اش و همین کاسه را پیش اورده و همان حربه قدیمی اش را دارد پیاده میکند. قشنگ میشود فهمید که چقدر در ترس و وحشت از دست دادن اسیران خود هست و به هول و ولا افتاده که از ریزش افراد و ازادی آنها جلوگیری کند ولی حاشا که این حنا هم شاید خیلی خیلی کم رنگ شده باشد. البته که تمام موضوعاتی که الان سازمان با آن دست و پنجه نرم میکند بیشتر از ترس بقا و فرو پاشی کاملش هست و بجز این نیز هیچ جوابی برای این همه سخت گیری و فشار و نشست پشت نشست برای افراد اسیر خودشان وجود ندارد.

یادم هست وقتی مالکی میخواست رئیس جمهور عراق شود ترس همه افراد را گرفته بود که آینده شان چه میشود و دیگر کسی حوصله شنیدن دروغ را نداشتند که خود رجوی برای تحت کنترل گرفتن اوضاع نشست هایی را ترتیب داد که با تفاسیر کشک و دوغی خودش زمان بقای عمر خود و سازمانش را طولانی تر کند که یادم هست کما بیش موفق هم بود. اینبار هم همین بحث تکراری است ولی فرق آن تنها این است که اینبار موضوع ریاست جمهوری در آمریکا هست. ترس اینکه آیا آقای بایدن روی کار بیاید مجاهدین و دارو دسته شان دیگر کارایی سابق را ندارند و نمیتوانند مثل زمان ترامپ خود را گران بفروشند و وطن فروشی هایشان دیگر ارزش سابق را نداشته باشد. این بخش ترس این داستان بود و قسمت وحشت دیگر داستان دلسردی هر چه بیشتر افراد اسیرشان هست که باید از دل این ترس و وحشت خبرهای خوب و چشم اندازهای روشن برای اسیران خود در بیاورند دقیقا همانند سالهای دور و همیشه البته تنها این موضوع نیست که باعث فشار و ترس مجاهدین شده، موضوع دیگر ترس همیشگی از خانواده و ایجاد روابط اجتماعی و عاطفی اسیران با افراد خارج از زندان و در راس آن خانواده آنها میباشد که این هم کابوس تمام سالیان رجوی ها بوده و هست و ابزار فشار محکمتری درست مثل چماق روی سر افراد اسیر خودشان.

باید گفت تا آنجا که میشود ما آنقدر میگوییم و می نویسیم که تمام دنیا بدانند که چگونه میشود در چنین قرنی که ما زندگی میکنیم افرادی هستند که با پیش پا افتاده ترین حربه و حیله ها افراد بیگناهی را زندانی نگه داشته و لذت زندگی و دیدن زیبایی های دنیای آزاد را بر آنها حرام کرده اند.

آری شما بتازید ما هم هستیم.

مهدی سجودی المان ۱.۱۱.۲۰

لینک به منبع

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/شعار-آزادی-مجاهدین-خلق-شکست-و-فضاحتی-د/

شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی

شعار آزادی مجاهدین خلق - شکست و فضاحتی دیگر در آلبانیمهدی سجودی، کانون آوا، بیست و دوم اوت 2020:…. قبل از اینکه سخنم را شروع کنم به نوبه خودم به عنوان عضو جدا شده از منافقین آزادی دوست خوبم آقای بیدی را به ایشان و خانواده محترمشان و تمام افراد جدا شده و آزاد شده از بند اسارت گروهک منافقین را تبریک میگویم و برای آینده ایشان آرزوی سلامتی و سربلندی دارم. در واقع روی سخنم دقیقا همین موضوع است که چگونه میشود رجوی هایی که همه شعارشان آزادی آوری و برابری برای مردم هست تاب و توان منتقدان خود را ندارند. آیا این که یک انسان انتقاد و اشکالی از سیستمی بگیرد باید او را زندانی و طرد کرد؟ پس این است آزادی که مجاهدین هر جا می نشینند در بوق و کرنا می‌کنند. باید بگویم تازه اینها فقط افراد انگشت شماری هستند که درون منافقین بوده و واقعیت و ماهیت رجوی را با گوشت و پوست و خون خود شناخته اند و هیچ حرفی بجز واقعیت هایی که دیده و تجربه کرده اند را بیان نمیکنند چه برسد به مردم بد بختی که رجوی میخواهد به آنها آزادی ببخشد.شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی 

شعار آزادی مجاهدین خلق - شکست و فضاحتی دیگر در آلبانیچرا مریم رجوی به محاق رفته است؟ تاثیر آزادی احسان بیدی بر روابط دولت آلبانی با مجاهدین خلق

شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی 

قبل از اینکه سخنم را شروع کنم به نوبه خودم به عنوان عضو جدا شده از منافقین آزادی دوست خوبم آقای بیدی را به ایشان و خانواده محترمشان و تمام افراد جدا شده و آزاد شده از بند اسارت گروهک منافقین را تبریک میگویم و برای آینده ایشان آرزوی سلامتی و سربلندی دارم.

روی سخن دیگرم دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هست که آیا شما چشم ندارید و نمی بینید چگونه با انسانهایی که به تازگی چشم به دنیای آزاد باز کرده اند و با کلی امید و آرزو آزاد شده اند چه برخوردی میشود؟ آیا پول رجوی به انسانیت و قانون میچربد؟ پس کجاست حمایت از حقوق بشر؟اگر قوانین جدیدی وضع شده که گروهک های تروریستی در اینجا حرفم فقط رجوی هست میتواند با پول انسانیت و آزادی را بخرد بهتر است آن را بیانیه کرده و جهانی کنید تا سوء تفاهمی پیش نیاید و جامعه جهانی بدانند که شما هم طرفدار تروریستها و آدم ربا ها و گروهک های ضد انسانی هستید.در واقع روی سخنم دقیقا همین موضوع است که چگونه میشود رجوی هایی که همه شعارشان آزادی آوری و برابری برای مردم هست تاب و توان منتقدان خود را ندارند. آیا این که یک انسان انتقاد و اشکالی از سیستمی بگیرد باید او را زندانی و طرد کرد؟ پس این است آزادی که مجاهدین هر جا می نشینند در بوق و کرنا می‌کنند. باید بگویم تازه اینها فقط افراد انگشت شماری هستند که درون منافقین بوده و واقعیت و ماهیت رجوی را با گوشت و پوست و خون خود شناخته اند و هیچ حرفی بجز واقعیت هایی که دیده و تجربه کرده اند را بیان نمیکنند چه برسد به مردم بد بختی که رجوی میخواهد به آنها آزادی ببخشد.اینهمه انزجار و منفوریتی که بین مردم ایران از این گروهک تروریستی وجود دارد قابل فهم و هضم هست و نشان میدهد که افراد جدا شده کار خودشان را خوب انجام میدهند و خار که چه عرض کنم تنه درختی نه در چشم بلکه کلیت رجوی هستند.از همین رو هست که همه تلاش و توان خود را با خرج از کیسه خلیفه و شده با خریداری پلیس آلبانی که واقعا برای کشوری مثل آلبانی بعید و شرم آور هست که با این گروهک حال و روز معلوم دست به یکی کند تا افراد جدا شده خود را به این شکل از خودش دور و نیست کند.البته ناگفته نماند که دست بالای دست بسیار است و چشم و گوش ما هم خوب باز هستند و افرادی هستند که خوب میدانند چگونه جلوی دسیسه های شیطانی و ضد انسانی مجاهدین ایستادگی کنند .همان طور که در بحث دیدار خانواده ها شکست خوردند در این موضوع هم شکست سنگینی متهمل شدند بگونه ای که هنوز بعد از گذشت چند روز هنوز غار غاری از رجوی شنیده نشده و این خودش گویای سنگینی ضربه ای هست که بر پیکره تقریبا مرده مریم و گروهک داغون او هست.

لینک به منبع

شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین 

***

شعار آزادی مجاهدین خلق - شکست و فضاحتی دیگر در آلبانیاحسان بیدی مریم رجوی را سر جایش نشاند

حقوق انسانی احسان بیدی . تسلیم نامه اعتراضی به سفارت آلبانی در پاریساحسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بازگشت-آقای-بیدی-به-آلبانی،-شکست-خفتبا/

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

احسان بیدی قربانی دسیسه های مجاهدین خلق و رژیم فاسد آلبانی 1ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، شانزدهم اوت 2020:… جریان اخیر که برای آقای احسان بیدی با همکاری اداره امنیت و پلیس خریداری شده آلبانی اتفاق افتاد مطمعنآ آخرین دسیسه بر علیه جداشدگان و منتقدین این فرقه نخواهد بود، اما از این پس فرقه رجوی بایستی این شکست خود را حلقه ای به گوشش کند و بایستی بداند آن دورانی که فرقه رجوی در اوج بود گذشت و حباب فرقه توسط همین جدا شدگان با افشاگری بی امان و پرده برداشتن از مناسبات و تشکیلات غیر انسانی ترکید و امروز فرقه به گل نشسته به غیر از کوزه شکسته چیزی در بساط ندارد. در ضمن این را بایستی بداند که آلبانی عراق دوران صدام نیست . بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی 

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجویتعریف رجوی از بیدی غلط از آب در آمد

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی

وبلاگ ادوارد، 14/08/2020

بازگشت آقای احسان بیدی به آلبانی و حضور دوباره در جمع دوستان و اعضای جدا شده از فرقه ضد بشری رجوی و شکست خفتبار فرقه رجوی و دستگاه پولکی امنیتی آلبانی مبارک.

یک بار دیگر فرقه رجوی در چاهی افتاد که برای منتقدین و اعضای جدا شده کنده بود.

فرقه رجوی در این سالیان همیشه تلاش نموده به هر شکلی به منتقدین خود در کشورهای اروپا ضربه بزند و یا آنان را به سکوت بکشاند، برای این کار از هر ترفندی استفاده کرده و تا توانسته با تهمت و افترا و دروغ و شانتاژ به هر خس و خاشاک چنگ انداخته، حتی در پاریس سگ های ولگرد خود را برای سرکوبی منتقدینش فرستاد که موجب زخمی شدن تعدای از دوستان شد، یا در برابر چشمان مردم بروکسل در مقابل اتحادیه اروپا اوباش خود را برای سرکوبی تعدادی از جداشدگان فرستاد که باز هم تعدادی از اعضای زخمی شدند و این در حالی بود که خود خانم مریم رجوی در لحضه حمله ارازل و اوباشش در ساختمان اتحادیه اروپا حضور داشت، این عمل غیر انسانی باعث تعجب مردم اروپائی حاضر در صحنه شد و البته با آبروریزی فرقه رجوی پایان یافت، تمام این اعمال غیر انسانی و فاشیستی به این دلیل بوده و هست تا مخالفان خود را به سکوت کشاند و بر مناسبات درونی و روابط غیر انسانی تشکیلاتش سرپوش گذارد.

جریان اخیر که برای آقای احسان بیدی با همکاری اداره امنیت و پلیس خریداری شده آلبانی اتفاق افتاد مطمعنآ آخرین دسیسه بر علیه جداشدگان و منتقدین این فرقه نخواهد بود، اما از این پس فرقه رجوی بایستی این شکست خود را حلقه ای به گوشش کند و بایستی بداند آن دورانی که فرقه رجوی در اوج بود گذشت و حباب فرقه توسط همین جدا شدگان با افشاگری بی امان و پرده برداشتن از مناسبات و تشکیلات غیر انسانی ترکید و امروز فرقه به گل نشسته به غیر از کوزه شکسته چیزی در بساط ندارد. در ضمن این را بایستی بداند که آلبانی عراق دوران صدام نیست که بتوانند هم بر اعضای خود و هم مردم آن کشور حکومت کند، اگر چه آلبانی کشوری است فقیر و می توانید با پول بعضی از مشکلات خود را حل کنید اما به هر حال کشوری در قاره اروپاست و دست از پا خطا کردنش قیمت دارد.

اما جدا شدگان از این فرقه ضد بشری بایستی از این پس هوشیارتر باشند تا بتوانند توطئه های فرقه رجوی را در هر کجا خنثی کنند، توطئه و دسیسه چینی از سوی کسی طراحی و اجرا می شود که خود احساس شکست کرده باشد، فرقه رجوی امروز بیش از هر زمان دیگر این شکست را احساس می کند و به همین دلیل هم در شعار با جمهوری اسلامی و آخوندها مبارزه می کند اما در صحنه عمل با جداشدگان از فرقه یا هر کسی که کوچکترین انتقادی نسبت به فرقه رجوی داشته باشد.

به آقای احسان بیدی دورد می فرستم و مقاومت او را تحسین می کنم.

 لینک به منبع

بازگشت آقای بیدی به آلبانی، شکست خفتبار برای فرقه رجوی

شعار آزادی مجاهدین خلق – شکست و فضاحتی دیگر در آلبانی

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رسوایی-درونی-فرقه-مجاهدین-که-بیرونی-نش/

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشدمهدی سجودی، کانون آوا، آلمان، بیست و ششم فوریه 2020:… هزاران جواب برای این سئوالات وجود دارد ولی از نظر من بهترین جواب این است که ماه هیچوقت پشت ابر نمی ماند. سازمان و تم و تشکیلاتی که بر پایه دروغ و زور و ارعاب و وحشت پایه گزاری شده و روی این ارکان سالیان سال چرخید دیگر توانایی نادیده گرفتن انتخاب و فهم و درک اعضا و اسیران در بند خود را ندارد. شاید اگر اشرفی در عراق پا بر جا مانده بود کنترل و فشار روی افراد ساده تر می بود ولی در این برهه و در این مکان فعلی توان کنترل آگاهی افراد را نخواهد داشت. رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد .

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشداراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایران

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

مهدی سجودی

آقای مهدی سجودی

اخیرا در حین صحبت و گفتگو با اعضای جدیدا جدا شده فرقه بودم که به موضوع جدید و جالبی اشاره شد که مرا واداشت که مطلبی در افشای این موضوع بنویسم.

موضوع از این قرار بود که گویا سازمان مجاهدین مراسمی به اسم مراسم پرچم برای ۱۹ فروردین 1398  برگزار کرد که در هیچ جایی نه نشان داده شد و نه خبری به بیرون منتشر داده شد. همین موضوع هم باعث ایجاد محافل و بحث در درون اعضای سازمان شده بود که چرا مراسم و مجلس به این بزرگی و پر خرج اجرا شده ولی در جایی نشان داده نشد آنهم سازمانی که همیشه بزرگی و عظمت نداشته خود را در چشم عالم و آدم میکرد اما در این داستان مسئله مثل سابق نبوده و علت و علل مختلف داشته که به گفته خود مسئولین فرقه اگر این مراسم بیرونی میشد باعث ابروریزی میشد چرا که دیگر هیچ نیروی جوانی در صفوف از هم پاشیده مجاهدین دیده نمی شد و همه افراد پیرو از کار افتاده با قیافه هایی فرتوته و ناامید بودند.

حال مطلب قابل تامل و جالب اینجاست که چرا سازمان نتوانست باعث ریزش و پراکنده و جدا شدن نیروهای خود شود؟

چرا فرقه ایی که همیشه میخواست خود را همچنان بزرگ و پر شکوه جلوه داده و به همگان نشان دهد این قدرت را ندارد؟

هزاران جواب برای این سئوالات وجود دارد ولی از نظر من بهترین جواب این است که ماه هیچوقت پشت ابر نمی ماند. سازمان و تم و تشکیلاتی که بر پایه دروغ و زور و ارعاب و وحشت پایه گزاری شده و روی این ارکان سالیان سال چرخید دیگر توانایی نادیده گرفتن انتخاب و فهم و درک اعضا و اسیران در بند خود را ندارد. شاید اگر اشرفی در عراق پا بر جا مانده بود کنترل و فشار روی افراد ساده تر می بود ولی در این برهه و در این مکان فعلی توان کنترل آگاهی افراد را نخواهد داشت.

در اینجا به عنوان فردی که هر چند سالیانی کمتر از هم بندیهای خود در این سازمان اسیر بودم، از سازمانهای حقوق بشری بار دیگر میخواهم از  تلاش خود برای رهایی افراد درمانده در اسارت رجوی دریغ نکنند چرا که در دنیای آزاد هر انسانی حق زیستن و زندگی آزاد دارد.

رسوایی درونی فرقه مجاهدین که بیرونی نشد

عارضه های جدید افتاده به جان مجاهدین

*** 

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/پاسخی-به-رجوی-ها-،-اضداد-تشنه-به-خون-ملت/

پاسخی به رجوی ها ، اضداد تشنه به خون ملت ایران

پاسخی به رجوی ها، اضداد تشنه به خون ملت ایرانمهدی سجودی، کانون آوا، سیزدهم می 2019:… اصرار به چسباندن خود به مردم ایران، فقط به دلیل طلب های وصول نشده و بی مورد شما از قدرت و رهبری است. در تاریخ هیچ وقت زندان بانان و پایمال کنندگان حقوق بشر نتوانستند برای مردم آزادی بیاورند، رجوی ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.

توطئه علیه جداشدگان مجاهدین در آلبانی زیر چتر حمایتى جان بولتونمجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

پاسخنامه ایی به اضداد تشنه به خون ملتم ایران (رجویها و دارو دسته شان)

پاسخی به رجوی ها، اضداد تشنه به خون ملت ایران

اصرار به چسباندن خود به مردم ایران، فقط به دلیل طلب های وصول نشده و بی مورد شما از قدرت و رهبری است.

در تاریخ هیچ وقت زندان بانان و پایمال کنندگان حقوق بشر نتوانستند برای مردم آزادی بیاورند، رجوی ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.

از رنج و شکنجه هزاران اسیر در اردوگاه های اجباری رجوی و روی امواج خون بی گناهان ، موج سواری کرده و زندگی اشرافی برای خود مهیا نمودند و از حقوق پناهندگی اسیران و کشته شده ها ، پاسپورت پناهندگی گرفتند.

اگر این راه و رسم آزادی و آزادی ستانی است که سران رجوی پیش گرفتند ، ای تف بر این راه و رسم ننگین.

پاسخ خلق ما به رجوی ها همواره منفی بوده است و معتقد هستیم سران باند رجوی به نام آزادی ، در پادگان هایشان افراد را تا سرحد مرگ شکنجه و زندان کردند و در مواردی که دست باز داشتند اعضای ناراضی را سوزاندند و یا با شیوه های مختلف سربه نیست کردند.

بارها گفتیم و بازهم خاطرنشان می کنیم که اعتراضات دمکراتیک در هر کشوری حق مردم است و هر کس اعتراضات مسالمت آمیز را سرکوب کند ، این عمل نقض حقوق شهروندی است ،

انتقادات سازنده هم راهی است که امروز اکثر فعالین سیاسی ما در جامعه با شیوه های مختلف بیان می کنند اما رعایت نظم عمومی و عدم تجاوز به حقوق دیگران از دیگر وظایف شهروندی است که نباید نادیده گرفته شود.

لطفا به آن رهبر فراری تان از زمان جنگ عراق و مادام ایشان که در جریان دوران شغب (کشتار شیعیان توسط رجوی در عراق)، با ۳۰۰ نفراز اعوان و انصار به فرانسه گریختند بفرمائید که به جای «لنگش کن» از فرانسه ، یکبار هم که شده بیاید اول صف و برای همگان الگو باشند ، اگر هم دراین راه خونشان ریخته شد ، این خون ها راهگشا و الگو می شود. فقط چرا به ما که می رسد، می گویند درخت آزادی به خون پاکبازان نیاز دارد! پس چرا این درخت آزادی به خون امثال شما عافیت نشینان نیاز ندارد ؟ نکند شمایان از«ما بهتران»هستید و «ژن خوب» دارید که مخصوص نشستن بالای موج و رهبری است ؟

مهدی سجودی المان

*** 

آیا مجاهدین و شورای رجوی و عضدانلو درانفجار الفجیره دست دارند؟Bolton’s Plans For A False Flag Op Involving MEK Are Already Underway

اقدام ضدانسانی مجاهدین خلق علیه جداشدگان در آلبانیمفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگل

همچنین: