عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم آوریل 2016:…  حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و  صحنه را ترک کرده و در کنار سران دول غرب به خیانت و وطن فروشی پرداخته است؟ حاج مسعود رجوی هر زمان … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

عاشورا در دستگاه حاج مسعود رجوی یعنی عاشورا گونه فرارکردن از جنگ و رستگاری

مجید روحیهمه ساله حاج مسعود رجوی از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده می کرد و تمام تلاش حاج مسعود رجوی برای سوء استفاده ازمناسبت ماه محرم  و بطور خاص روز عاشورا بصورت شیادانه ادامه دارد

وقتی صحبت از عاشورا می شود خود به خود فرد به یاد فداکاری های که امام حسین در آن روزها انجام داده و برای آرمانش جان خود را فدا کرد می افتد یعنی حداکثر فداکاری که در تاریخ ثبت شده است

حاج مسعود رجوی چگونه از این روز برای فریب و دغلکاری سوء استفاده می کند ؟

حاج مسعود رجوی سعی کرد روز 19 بهمن سال 60 که روز کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی بود را به نام عاشورای فرقه اش نامگذاری کند و از این روز سوء استفاده کند.

باید از حاج مسعود رجوی این سوال را پرسید که آیا واقعا روز 19 بهمن سال 60 همانند عاشورای حسینی بود ؟

آیا می توان این روز را با روز عاشورای حسینی یکی دانست ؟

حاج مسعود رجوی در سخنرانی روز 19 بهمن سال 63 در فرانسه عنوان کرد که : ” کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم !!!!!

و یا در جای دیگری حاج مسعود رجوی عنوان می کند که * بشریت در شورانگیزترین اسطوره ها و حماسه هایش راز خود را آشکار می کند. راز وجود آگاه و آزاد انسانی را. این راز که در عین حال راز رهایی یعنی راز بقا و تکامل فردی و اجتماعی نوع انسان است در کلمه فدا خلاصه می شود. از همین جاست که بن بست ها گشوده می شود. بسا جبرهای کور در هم می شکند ، تقدیر سرکش و وحشی به زانو در می‌آید و بالمآل کون و مکان مسخر آدمی می شود *

حاج مسعود رجوی برای فریب و سرپوش گذاشتن بر موضوع فرار خود به این مسئله دامن می زند چرا که وقتی می گوید کاش با شما بودم و با شما رستگار می شدم این سئوال به ذهن می زند که پس چرا حاج مسعود رجوی در همان ابتدای کار مبارزه مخفی پا به فرار گذاشته و  صحنه را ترک کرده و در کنار سران دول غرب به خیانت و وطن فروشی پرداخته است؟

حاج مسعود رجوی هر زمان که بحث رهبران انقلابهای دیگر به میان می آید خودش را در چپ آنها می دید و عنوان می کرد که در مبارزه دچار رویزیونیسم شدند؟

باید از حاج مسعود رجوی پرسید آیا رهبرانی همچون مائو ، فیدل کاستر ، چه گوارا و هوشی مین و …. در شرایط سخت از محل مبارزه پا به فرار گذاشتن و صحنه را ترک کرده اند و از خارج رهبری را به عهده گرفتند؟

حاج مسعود رجوی مائو ، فیدل کاستر ، چه گوارا و هوشی مین و ….  همگی در داخل کشورشان و در کنار نیروهای خود تا به آخر به مبارزه ادامه داده و به پیروزی رسیدند.  حاج مسعود رجوی  شما چکار کردید؟ با اولین صدای گلوله پا به فرار گذاشتید و تهران را به قصد پاریس ترک کردید و به بهانه اینکه مبارزه را در آنجا ادامه بدهی کلیه نیروهای خودت را در ایران جا گذاشتی و اکنون هم لغز مبارزه سر می دهید؟

حاج مسعود رجوی حماسه روز عاشورا و امام حسین در مقابل ظلم بود. یعنی حداکثر فدا و صداقت که البته این مورد در حاج مسعود رجوی اصلا یافت نمی شود.  سر لوحه مبارزه در درون فرقه رجوی دروغ و ریا و خیانت می باشد.

حاج مسعود رجوی با جا گذاشتن بهترین دوستش و زن اولش در ایران سعی کرد جان خودش را در ببرد و بعد هم با اعلام عاشورای فرقه اش سعی کرد از این مسئله سوءاستفاده کرده تا هم فرار خودش را توجیه کند و هم بتواند از احساسات دیگران بخاطر اهمیتی که نسبت به روز عاشورا دارند نهایت سوء استفاده را بکند. طی این سالیان حاج مسعود رجوی به آسانی توانسته نهایت سوء استفاده را بکند ولی همه می دانند که حاج مسعود رجوی با فرار و ترس از مرگ نه تنها دوستان قدیمش را به کشتن داده بلکه مرزهای خیانت را یکی پس از دیگری در نوردیده است.

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد چرا این روز را به نام عاشورا نامگذاری کردید؟

 احتمالا چون زن اول حاج مسعود رجوی در این میان بوده باید برای او نامگذاری می شد و یا حاج مسعود رجوی خواهر تان در سال 67 که وقتی کشته شد به نام سمبل اسیران در زنجیر نامگذاری می شود. حاج مسعود رجوی چرا همه القاب برای خانواده شما است؟ دیگران نباید سهمی داشته باشند؟ همانند یزید همه القاب را برای خودت می خواهی حاج مسعود رجوی.

شاید درگیری 19 بهمن سال 60 و کشته شدن این افراد به خواست شما بوده حاج مسعود رجوی که این گونه شما از دست اصلی ترین رقیب خود در امر رهبری یعنی موسی خیابانی راحت می شدید ؟

 حاج مسعود رجوی فکر نمی کنید که دیگر دوران عوام فریبی و سوء استفاده از روز عاشورا به سر آمده است ؟

حاج مسعود رجوی اگر در روز عاشورا امام حسین پا به فرار میگذاشت و صحنه جنگ را ترک می کرد دیگر از اسلام چیزی باقی نمی ماند؟

حاج مسعود رجوی فقط در مقطع بعد از سی خرداد سال 60 نبود که صحنه جنگ را ترک و راه فرار در پیش گرفت بلکه او طی این سالیان نیز همیشه همین کار را کرده است.

برای مثال در نشست های تشکیلاتی و در نشست های طعمه و مراسم روز عاشورا در قرارگاه باقر زاده در سال 1380 حاج مسعود رجوی باد به غبغب انداخته و برای همه کری می خواند که در عملیات فروغ جاویدان همراه همسرش در کنار رزمنده گان خواهند بود و دستور حمله را صادر می کنند ولی افسوس که حاج مسعود رجوی این رهبر خیالی و خیانت کار همیشه در موقع حساس پا به فرار گذاشته است و صحنه را ترک می کرده این بار نیز با رندی تمام ابتدا زن خانوم بیارش مریم قجر عضدانلو را فراری داده و بعد هم همانند اربابش صدام معدوم به سوارخ موشی خزیده تا شاید دگر بار سرک کشیده و برای کشته های فرقه اش که خودش مسبب آنان است اشک تمساح ریخته و دو باره دم از امام حسین و عاشورای خیالی خودش بزند.

خدا لعنت کند حاج مسعود رجوی را که اسباب کشته شدن نیروهای خودش را فراهم میکرد و میکند و بر مزار آنان اشک تمساح می ریزد.

روایت است که بعد از خلافت رسیدن حضرت علی (ع) ، عبدالله ابن عمر حاضر نشد با حضرت علی (ع) بیعت کند و عنوان کرد که می خواهد از این جریانات به دور باشد و به زندگی معمولی خود ادامه دهد.

ولی همین فرد وقتی که حجاج با کشتار مردم به حکومت رسید عصر همان روز با شتاب نزد حاکم رفت و گفت که برای بیعت با امیرالمومنین به نزد ایشان آمدم درباریان به او گفتند که امیرالمومنین فردا در میدان شهر بیعت عمومی دارد و شما فردا مراجعه نمائید اما عبدالله ابن عمر که تاب تامل تا صبح فردا را نداشت مصرانه بر حجاج وارد شد ، امیر در حال صرف شام بود و مجال دست دادن با او را نداشت پای خویش را به سمت عبدالله ابن عمر دراز نمود و گفت پس با پای من بیعت کن !!! عمر که با دست حضرت علی (ع) بیعت نکرد امروز به پای حجاج قناعت نمود.

 حاج مسعود رجوی در ابتدای پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و برخورد او با آیت الله خمینی بی شباهت با بیعت گرفتن عبدالله ابن عمر با حجاج نیست حاج مسعود رجوی به روزی رسید که به پای دیکتاتورترین حاکم زمان صدام بوسه زد و اکنون نیز در ادامه راه خود دست به دامن سران دول غرب و عراب و….. شده است و حاضر است نه تنها با پای آنها بیعت کند بلکه حاضر است تن به هر خفتی و خواری برای بقای خود بدهد.

در زمان امام حسین کسانی بودند هم چون شمر و حرمله و عمرو عاص که با یزید بیعت کردند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش هم اکنون به دور از مردم ایران با سران جنایت کار غرب و عراب و اسرائیل بر طبل حمله به ایران می کوبیدند تا شاید این دشمنان قسم خورده مردم ایران گوشه چشمی به حاج مسعود رجوی و فرقه اش نشان دهند ولی حاج مسعود رجوی و فرقه اش باید بدانند با هوشیاری مردم ایران شما هرگز از گندم ری نخواهید خورد.

صحبت از روز عاشورا و امام حسین برای حاج مسعود رجوی خیلی  زیاد است بهتر است حاج مسعود رجوی هر چه بیشتر در کنار سران دول غرب و عراب و اسرائیل و آمریکا به خوش گذارنی و باده نوشی سر کنند.  مردم ایران خودشان می‌توانند برای آینده خودشان تصمیم بگیرند دیگر نیازی به شمرها و عمر و عاص ها و حاج مسعود رجوی و فرقه اش ندارند.

حاج مسعود رجوی فلسفه عاشورا را با سیر رویدادهای گذشته تا کنون فرقه اش را مرتبط میکرد که تنها برگ به اصطلاح پیشروی بوده است

حاج مسعود رجوی هنگامی که باید عاشورا گونه از خودش قیمت پرداخت میکرد پا به فرار میگذاشت و صحنه جنگ را ترک میکرد

امام حسین در همه حال حق انتخاب را برای یاران خود قائل بود و در روز قبل از صحنه کربلا به همه آنان را اجازه داد که را خود را انتخاب کنند

در مناسبات حاج مسعود رجوی هیج کس جرات ندارد درخواست جدای از فرقه رجوی را داشته باشد و یا اینکه در یک جلسه و یا در کار نه بگوید تا برسد به اینکه انتقادی داشته باشد و یا یک عمکرد ساده روزانه از فرمانده خود به فرمانده بالاتر گزارش کند

این اوج شیادی حاج مسعود رجوی با سوء استفاده از احساسات اعضای اسیرش بود و هنوز هم حاج مسعود رجوی به این شیوه شیادانه ادامه می دهد

اما ماهیت اصلی حاج مسعود رجوی شیاد همانا همچون یزید ؛ شمر ؛ حرمله ؛ عمر سعد می باشد و حاج مسعود رجوی جزبه  قدرت و شهوت و …..  به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند

حاج مسعود رجوی شیاد در هر زمان با ادا و اطوار می خواست اینطور به اعضای اسیرش القاء کند که مثل امام حسین رفتار می کند

حاج مسعود رجوی جانوریست که در دو جهان جایی ندارد. بایستی مثل “خوک های سرگردان” که خدا به اشراف زمان حضرت عیسی در سوره مائده در قران مجید آورد ه است، خون وگوشت مردار ونجاست بخوره و در جهنم بسوزه . چرا که تا می بیند هوا پس است، یک روز به نعل و یک روز به میخ می زنه و پا به فرار گذاشته و صحنه را ترک میکند

تلاش و فرارهای حاج مسعود رجوی عاشورا گونه از جنگ و رستگاری در تاریخ های مختلف

تلاش حاج مسعود رجوی برای فرار از کشور در سال ۱۳۵۷

زمینه‌سازی برای خروج از کشور پس از پیروزی انقلاب ضد‌سلطنتی

فرار حاج مسعود رجوی در مرداد ۱۳۶۰

همراه کردن بنی‌صدر در فرار از کشور و ازدواج با فیروزه بنی‌صدر

فرار از فرانسه به عراق در سال ۱۳۶۵

فرار سال ۸۱ و ۸۲ مریم و حاج مسعود رجوی پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان

فرار حاج مسعود رجوی پس از فروپاشی عراق

حاج مسعود رجوی کثیف ترین آدمی است که هم ردیف استالین و هیتلر قرار گرفته که فقط تشنه قدرت و حاکمیت است ولی حاج مسعود رجوی هیچ وقت در میدان مبارزه از خودش مایه نگذاشت و به هر قیمتی که شده چه مزدوری ، چه وطن فروشی باشد یا زیر پا گذاشتن اعضای اسیر فرقه اش و به تباهی کشیدن آنها همیشه جانش را برداشته و به سوراخی خزیده و یا فرار کرده.

(پایان)

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی ایران در فرقه ات زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

مسعود رجوی فراریحاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند

حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟ 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23754

حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق میخواهد هر طور شده سربازان عراقی را وادار به حمله کنند و اعضای اسیر کشته بشن و صد البته که پروژه شهید سازی و … 

سازمان ملل در مورد نقش رجوی در کشتار ۵۳ تن از قربانیان مجاهدین خلق در کمپ اشرف تحقیق کند

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsپشت پرده کتاب مستخدم رجوی، استراون استیونسون، تحت نام “فداکاری”

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی با پروژه شهید سازی و شهید بازی چه چیزی را برای ایران و ایرانی آن هم در قرن بیست و یکم به ارمغان آوردی ؟

 انسان اگر در باطلاق فرو رود هر چه دست و پا بزند بیشتر فرو میرود. حکایت حاج مسعود رجوی فاشیست و شکنجه گر هم همین است که هر چه زمان رو به جلو میرود ابعاد وسیعتر و مخوف تری از جنایات ضدبشری حاج مسعود رجوی خیانتکار افشا میشود که واقعا درک و فهم آن برای کسانی که از نزدیک با این فرقه مخرب آشنایی ندارند دشوار است.

افشاگری جداشده گان و برداشتن نقاب از صورت حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی  و سر به نیست کردن اعضای اسیرش در فرقه اش تلنگری هست به وجدان های آگاه و بیدار جامعه که مسئله و معضلی ضدبشری بنام حاج مسعود رجوی را بهتر درک کنند.

حاج مسعود رجوی در چند دهه گذشته به خوبی نشان داد که برای رسیدن به امیال حیوانی اش کمر به قتل تمام اعضای اسیرش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی بسته بود و کشتن اعضا اسیر فرقه اش یک کار روتین و جاری بود. حاج مسعود رجوی در حسرت ریاست و بازگشت به ایران و خشم و کینه عمیق نسبت به خلق قهرمان ایران که او را ساپورت نکردند، انتقام همه ناکامی هایش را از اندک اعضای اسیرش میگیرد و همچون دیو تنوره می کشد و تا آخرین نفر باقیمانده اعضای اسیرش را قربانی می کند.

برای حاج مسعود رجوی مجاهد مرده خاصیت مهمی برای پروژه شهید سازیش داشت. یکی اینکه نیست و وجود خارجی ندارد و نمیتواند بگوید تا کنون چه بلاهای حاج مسعود رجوی و شکنجه گران فرقه اش بر سرش آورده اند. دوم اینکه جنازه اش برای حاج مسعود رجوی مصرف بهتری دارد و به درد پروژه شهید سازی و شهید بازی حاج مسعود رجوی میخورد.

اگر نگاهی به تاریخچه فرقه رجوی انداخته باشید به راحتی می توانید بفهمید که از آغاز تشکیل این فرقه ارتزاق از خون اعضای اسیر ترفند ثابت حاج مسعود رجوی بوده است. استفاده تبلیغاتی تشکیلات در داخل و خارج از کسانی که قربانیان اصلی عملکردهای حاج مسعودرجوی بوده اند همیشه در صدر دستور بوده و همچنان بعنوان یک خط مشی ادامه دارد. حاج مسعود رجوی و فرقه اش حتی کادرهایی را که در مناسبات تشکیلاتی درموضع مخالف با سیاستها و عملکردهای خائنانه اش بودند را بعد ازاینکه به کشتن میداد بعنوان شهیدان والامقام و یا گوهران بی بدیل دوران ، درتبلیغات رسمی و بیرونی خود معرفی می کردند.

در این رابطه افرادی که از ایران به مناسبات فرقه رجوی درعراق می پیوستند بدلیل گمنام بودن در اولویت صف قربانیان در نظر گرفته می شدند و اعضایی که وابستگان آنها در مواضع مسئولیت بالای فرقه رجوی قرار داشتند بدلیل اینکه از جانب وابستگان خود ساپورت می شدند بندرت به صحنه درگیری فرستاده می شدند. حاج مسعود رجوی با قربانی کردن این اعضای گمنام که بلحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی درک و آگاهی چندانی نسبت به ماهیت فرقه ای حاج مسعود رجوی نداشتند و در طی دوران قرنطینه شدن در واحد پذیرش کاملا شستشوی مغزی شده بودند به خوردن خون این قربانی ها ادامه میداد و می دهند و بقول خود حاج مسعود رجوی “نان سیاسی آن را میخورد”.

وقتی در پذیرش فرقه بودم سر ظهر یگان ما را صدا کردن گفتن بیاید سالن غذا خوری. رفتیم و مسئولینی از قسمتهای دیگه آمده بودن. عکسهای سیاه سفیدی را به همه نشان میدادن و میگفتن هر کس این نفرات عکس را می شناسد برای ما بنویسد چطور در داخل ایران اعدام شده است. من کسی را نمیشناختم. یکی از نفرات یگانمان که کنارم بود به نام جاسم به من گفت برای هر عکسی یک متن به دروغ بنویس که اعدام یا کشته شده. من این کار را نکردم تا اینکه یک روز موقع نهار جاسم یک کتابی آورد به اسم کتاب شهدای فرقه و به من نشان میداد و میگفت من به دروغ اون روز نوشتم اینها شهید شدن فرقه رجوی همه را چاپ کرده که بعد باعث رسوایی شد برای فرقه رجوی.  یکی از نفرات صاحب عکس اعدام شده ها زنده بود و در تلوزیون ایران مصاحبه کرده بود. بعد از مصاحبه اون فرد، جاسم در تشکیلات سر به نسیت شد و هیچ کس دیگر از جاسم خبری نداشت.

وقتی در پذیرش بودم هر روز من را میبردن در اطاقی و فیلم های پروژه شهید سازی برام میگذاشتن که چگونه شهید شدن و تشویق می کردند که شهید شویم و شهید کنیم. مسئولم میگفت این حاج مسعود رجوی رهبر فرقه خیلی خیلی زرنگ است تلفن میزند به خانواده های اعضای اسیر در ایران و میگوید بیاید عراق برای ملاقات فرزندتان. خانواده نفر که می اید برای ملاقات به عراق تمام انوال و پولش را میگیرند و کلی سی دی بهش میدهند ببرد به ایران و در مرز ایران دستگیر میشود و زندانی میشود و اگر شانس بیاوریم و مقاومت کند اعدامش میکنند و حاج مسعود رجوی به نفع فرقه اش برای پروژه شهید سازی و شهید بازی علیه آخوندهای دجال استفاده میکند و مظلونمای میکند در دنیا.

یک بار هم که در زندان فرقه رجوی بودم من را برای بازجوی بردن. باز جو به من گفت اگر کاغذهایی را که جلوت گذاشتم امضا نکنی و من را پیش حاج مسعود رجوی و مسئولم خراب کنی دستور میدم همینجا به قتل برسانندت و جنازه ات را میبریم میندازیم آنطرف مرز ایران و به خانواده ات میگویم پاسدارها  فرزندتان را به قتل رساندن تا خانواده ات هم با پاسدارها درگیر شوند و کشته شوند. بعد حاج مسعود رجوی از کشته شدنت به نفع فرقه اش استفاده میکند و در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده میکند. من هم چند تا برگه گرفتم و رفتم زندگی نامه ام را نوشتم وقتی بردم پیش بازجو دادم  گفتم حداقل زندگی نامه ام را بعد از به قتل رسیدنم درست بگوید یک دفعه بازجوم قلاده پاره کرد و با مشت و لگد به جانم افتاد و گفت نگران نباش از قبل زندگی نامه ات را نوشتیم و آماده است.

خیلی از تیمهای عملیاتی هم بودن که از نفرات جدید و گمنام بودن که به دستور حاج مسعود رجوی میرفتن داخل ایران عملیات میکردن و موقع برگشت خود فرقه رجوی آنها را لو میداد تا با نیروهای دم مرز ایران درگیر شوند و کشته شوند و حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده کند علیه آخوندهای دجال و مظلوم نمای کند برای اربابانش.

به دستور خود حاج مسعود رجوی علی زرکش توسط مسعود قربانی فرمانده تیم های ویژه عملیاتی در داخل کشور، که مورد اعتماد شخص حاج مسعود رجوی بود ، در صحنه عملیات فروغ جاویدان کشته شد و سپس مسعود قربانی نیز توسط فرد دیگری کشته شد تا ردی از دستور به قتل رساندن علی زرکش بر جای نماند تا حاج مسعود رجوی در پروژه شهید سازی و شهید بازی استفاده لازم را بکند برای فرقه اش.

وقتی آمریکا به عراق حمله کرد من در قرارگاه جلولا بودم به همه گفتن حاج مسعود رجوی دستور داده به سمت ایران حرکت کنید. همه حرکت کردن به سمت مرز بعد تعدادی از نفرات سن بالا داشتن و چند تا معلول که پا نداشتن و مچ دست نداشتن و یا کمر درد شدید که نمیتوانستن راه برن و با خود دکتر اکبر که به آنها گفتن شما در قرارگاه بمانید نفرات را میفرستیم دنبالتان بیاورن شما را. ولی حاج مسعود رجوی که مشخصا میخواست از دست نفرات معلول و بقیه راحت بشه به نفرات مختصات اشتباه داد و همه را فرستاد در دل درگیری تا کشته شوند که حاج مسعود به آرزویش رسید و از خون آنها برای پروژه شهید سازی و شهید بازی سو استفاده تبلیغاتی کرد.

و از قرارگاه های دیگر فرقه نفراتی که ناراضی بودن در صحنه درگیری به دستور حاج مسعود رجوی پاک سازی شدن به دست گروه حذف قرارگاه ها.

حاج مسعود رجوی موزه ای از پروژه شهید سازی و شهید بازی درست کرده بود برای مهمانهایی که از بیرون دعوت میشدند. تا بتواند سوار عاطفه آنها شود. تا خط مظلوم نمای خود رو پیش ببرد. از طرف دیگر این موزه استفاده داخلی هم داشت برای حاج مسعود رجوی که بتواند با احساسات اعضای اسیر در فرقه اش بازی کند. تا اعضای اسیر در فرقه اش را به سمت مرگ سوق دهد.

در نشست عمومی در باقرزاده حاج مسعود رجوی به مژگان پارسائی انتقاد کرد که چرا نفرات قرارگاهت زنده هستن؟ قرار بود همه را به شهادت برسانی و کلی انتقاد دیگه که مژگان پارسائی گفت به حاج مسعود رجوی به تعهدم عمل خواهم کرد و پروژه شهید سازی و شهید بازی را پشتیبانی خواهم کرد؟

وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق میخواهد هر طور شده سربازان عراقی را وادار به حمله کنند و اعضای اسیر کشته بشن و صد البته که پروژه شهید سازی و شهید بازی سیاست کثیف و همیشگی حاج مسعود رجوی بوده است و راه حل اصلی حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خروج از بحران همیشه کشته دادن بوده و پروژه شهید سازی و شهید بازی هست.  این عمیقا باعث نگرانی است  که حاج مسعود رجوی اصولا همه مشکلاتشان را با کشتن اعضای اسیر در فرقه اش  و با پروژه شهید سازی و شهید بازی حل میکند.

پروژه شهید سازی و شهید بازی میتواند حاصل مغز علیل و روان پریشی باشد که متاسفانه پسوند انسان را در پس نام خود به یدک میکشد. حاج مسعود رجوی نماینده جریانات پروژه شهید سازی و شهید بازی هست به جای تکیه بر منطق و بکارگیری عقل سلیم همیشه از مرگ و نابودی دم میزند.

حاج مسعود رجوی در چندین دهه گذشته با قرار گرفتن در چهاراه حوادث از تجزیه و تحلیل اوضاع عاجز مانده و عاملی برای در خطر قرار دادن اعضای اسیر در فرقه اش شده و سوق دادن به سوی مرگ.  و پروژه شهید سازی و شهید بازی آخرین حربه حاج مسعود رجوی کج اندیش و راه گم کرده است.

حاج مسعود رجوی اگر منطقی و صادق بود با خودش، هرگز به خودش اجازه نمیداد که بصورت افراطی و بیمارگونه سرنوشت تعدادی انسان را به بازی بگیرد برای پروژه شهید سازی و شهید بازی خودش و آنها را شکنجه بدهد و بکشد و یا مجبور به خودسوزی و خودکشی نماید. حاج مسعود رجوی بلکه با گرویدن به علم و آگاهی و رو نمودن به گفتمان سازنده راه حلی انسانی برای معضل های موجود جستجو و پیدا میکرد.

جالب اینجاست که حاج مسعود رجوی به محض اینکه نفری در فرقه اش  می میمرد فورا او را شهید و مجاهد صدیق و … می خواند و برایش اشک تمساح میریخت اما تا زمانی که زنده است وی را مدام تحت شدیدترین بی حرمتی ها و حتاکی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار میداد.

همه پروژه شهید سازی و شهید بازی برای اینست که حاج مسعود رجوی نمیخواهد بپذیرد که به آخر خط رسیده است. اگر حاج مسعود رجوی صادق باشد  و ذره ای انسانیت داشت باشد همان خزعبلاتی که در نشست های عمومی فرقه اش می گفت را در اطلاعیه های رسمی و علنی اش در انواع و اقسام سایت های رنگارنگشان منعکس میکرد. این مطالب را حتی در همان سایت مدار بسته و مهندسی شده سیمای سازش هم نمیگذارد و اگر جان انسانها برای تشکیلات حاج مسعود رجوی ذره ای ارزش داشت در آخرین نشستش نمی گفت “کاری می کنم که لیبرتی را هر روز با موشک و خمپاره بزنند چون به لحاظ استراتژیک به نفع ماست و شکست دشمن محسوب میشود” و اگر جان انسانها برای حاج مسعود رجوی ارزش داشت در نشست های تشکیلاتی و شکنجه گاههای روحی به نفرات نمی گفت “همه شما به ویروس کشور ثالث دچار شده اید و باید این ویروس را از بدنتان مانند غده سرطانی جراحی کنید و دور بیندازید و فکر خروج از عراق را از سرتان بیرون کنید و هرکس چنین فکری کند خائن است، بله خائن”.

اشک تمساح ریختن حاج مسعود رجوی برای در گذشتگان و پروژه شهید سازی و شهید بازی حقه ای بیش نیست که البته این شیادی های حاج مسعود رجوی دیگر کسی را نمی فریبد و دیگر با روشنگریهایی که شده حاج مسعود رجوی نمیتواند اذهان را بیش از این فریب بدهد.

باید حقایق را گفت و افشا کرد تا زمانیکه یک اسیر در این تشکیلات فرقه رجوی گرفتار باشد و نباید نظاره گر بود. دیگر دوران عوام فریبی و فرقه گرایی تمام شده است.

 آن زمانی که  حاج مسعود رجوی  بد مستی می کرد و عربده می کشید و خطاب به زندانیان سال ۷۲ می گفت که “همه تان فدای یک تار موی مریم قجر عضدانلو” دیگر تمام شده و گذشته است الان کسی تف هم به روی مریم قجر عضدانلو  و انقلابش نمی اندازد چه برسد به این که فدای یک تار مویش بشود.

مسئول واقعی حمله به لیبرتی کیست؟

https://youtu.be/26Mps-OQLTU

http://www.youtube.com/watch?v=SIfKfTXW_
WQ&feature=share&list=UU0l93Nsn8szy9D4G7mhvfEQ

همچنین:

 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۸ حاج مسعود رجوی سر به نیست کردن نفرات و جوابگو نبودنت هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال است؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  وقتی این سه نفر را فرستادن به قتلگاه و کشته شدن، خواهر راضیه و بقیه از راه دیگری برگشتن. وقتی رسیدن به مقر در پراکندگی همه میپرسیدن سه نفر چه شدن گفتن به شهادت رسیدن برای همه شک برانگیز بود که این سه نفر شهید شدن ولی برا
 • ۲۰۱۶/۰۳/۲۶ خانوم مریم رجوی اگه باغبان هستی اول باغچه خودتو بیل بزن (س = سنگ پا)
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  نهایتاً سماق به داد فرقه رجوی خواهد رسید، زیرا در این بیکاری و علاقی و زمین گیر شدن ارتش آزادی بازوی پر افتخار خلق ایران، بهتر است اعضای اسیر در مقرهای خود به مکیدن سماق مشغول باشند تا شاید در آینده بسیار دور، تعجیلی در فرج و ظهور حاج مسعود رجو
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۹ حاج مسعود رجوی لمپنیزمت هم در راستای سرنگونی است؟
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم مارس ۲۰۱۶:…  در یکی از نشستهای عمومی حاج مسعود رجوی با ادبیات لومپنی با دختر مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشمچی رابطه بر قرار میکرد حاج مسعود رجوی با آوردن یک عروسک خروس و تقلید صدای خروس به ارضای جنسی خود توجه میکرد به طوری که در محفل های نفرات اسیر در فرقه ب
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۷ حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه ات که بازیچه خواهران شورای رهبری هستن در راستای سرنگونی بود؟
  Rajavi Mojahedin Khalq Rohi March20165مجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم مارس ۲۰۱۶:…  گفتم من مقصر نبودم و این خواهران شورای رهبری هستن همه نفرات را بازیچه خودشان کردن. نسرین من را بعد از زندان فرستاده بود پیش تو که کمکم کنی تشکیلاتی بشوم ولی شما خواهران شورای رهبری من و نفرات دیگر را بازیچه خودتان کرد
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۶ اگر پایداری در فرقه رجوی، شرف است حاج مسعود رجوی که بیشتر از همه نیاز به شرف دارد
  مجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی ستارخان کجا در خانه اش میلیونها دلار پول مزدوری و وطن فروشی جمع کرده بود؟ حاج مسعود رجوی ستارخان کجا یاران خودش را به دشمن تحویل داد؟ در صورتیکه شما بهترین فرزندان این میهن را یا در میدان مین های بی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۵ حاج مسعود رجوی، نسل کشی کردها هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  Mojahedin Khalq Kurdish massacar 2مجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن روزها، در نواحی اطراف حلبچه از جمله در خورمال، سید صادق، دربندیخان و حتی کمی دورتر در سلیمانیه،  پایگاه شنود و جاسوسی داشتند. حاج مسعود رجوی و فرقه اش از آن پایگاهها برای جمع آوری اطلاعات
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۴ حاج مسعود رجوی آرزوهای سرنگونیت بر باد رفت
   مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم مارس ۲۰۱۶:…  اکنون پس از گذشت بیش از چندین دهه از تأسیس فرقه از آن نگاه اولیه و هدف تعریف شده ی اولیه چیزی باقی نمانده است و این همان حاج مسعود رجوی است که روزی مدعی سرنگونی آخوندهای دجال و تأسیس حکومت دمکراتیک سکولار در ایران بود واقعیت کشک و پوشال بودن تمامی
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۲ حاج مسعود رجوی برای هیچ کس ارزش انسانی قائل نیست
   تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  این نحوه ی رفتار با انسان ها، در خارج ازفرقه رجوی هم وجود داشته و دارد. نمونه های زیادی وجود دارد که چگونه حاج مسعود رجوی در شورای ملی مقاومت، افراد و شخصیت های مختلف یا حتی احزاب و نیروهای سیاسی و هنرمندان را مورد استفاده
 • ۲۰۱۶/۰۳/۱۰ حاج مسعود رجوی چرا احمد مقصودی را آگاهانه فرستادید در دل مانور سپاه؟
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم مارس ۲۰۱۶:…  زهره قائمی گفت احمد و یک نفر دیگه میرفتن عملیات افتادن تو کمین نیروهای سپاه و بسیج  شهید شدن. بعد از مراسم برای همه سوال شده بود که حاج مسعود رجوی خودش پیام داد که در مرز ایران سپاه و بسیج دارن مانور اجرا میکنند چطور احمد و یک نفر دیگه را از وسط نیر
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۹ حاج مسعود رجوی و سرنگونی با ترقه های چهارشنبه سوری
   Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم مارس ۲۰۱۶:…  این توهم ناشی از عدم اطلاع از فرهنگ عمومی و جامعه کنونی ایران است. کسانی که قریب به چندین سال است از جامعه خارج شده و هیچگونه ارتباطی با جامعه نداشته اند چگونه می خواهند برای چنین جامعه ای نسخه بپیچند و معضلات آنرا درمان کنند. بر فرض اینکه در چهارش
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۲ مریم قجر عضدانلو حنایت دیگر رنگی ندارد (البغدادی، رجوی و روز زن)
  Maryam_Rajavi_Women_Dayمجید روحی، ایران اینترلینک، دوم مارس ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق زنان می زنید و الی آخر…  حاج مسعود رجوی پیش از چهارصد تن از زنان بی همسر را در حضور خودتان به عقد خودش در آورد. مریم قجر عضدانلو! جنابعالی که در سخنرانی های هرساله دم از حقوق
 • ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ حاج مسعود رجوی کریم رو می فرستادی سر زندگیش چرا سرش را کردید زیر آب؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، اول مارس ۲۰۱۶:… کریم زد زیر گریه و گفت من زن و یک بچه کوچک دارم فرقه به من گفت بیا بفرستمت اروپا اونجا کار کن و نصف روز هم هواداری از فرقه بکن. الان با دروغ و کلک من را آوردن اینجا و لباس نظامی تنم کردن. گفتم من نمیخواهم اینجا بمانم من را بردن زندان و شکنجه کردن و ازم کاغذ نف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۸ شکنجه و سر به نیست کردن حسین بخاطر پاره کردن عکس حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی بود؟
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:… بعد از یک ماه حسین را آوردن که دستش ضرب دیده بود و زیر چشمانش کبود شده بود. من در فرقه رجوی آرایشگری میکردم. حسین را آوردن که موهایش را بزنم بعد مسئولی که مواظب حسین بود صدایش کردن رفت. از حسین پرسیدم کجا بردنت؟ حسین شروع کرد به فحش دادن به حاج مسعو
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۷ همه از مرگ میترسند حاج مسعود رجوی از ملاقات خانواده ها با عزیزانشان
  Mojahedin Khalq_Feb20168مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی این حق پدران ومادران وخواهران وبرادران واشنایان اعضای اسیر در فرقه ات است که باید با عزیزانشان ملاقات کنند هیچ کس نمی تواند مانع ان شوند نه سازمان ملل و نه هیچ ارگان دیگری نه میتوانند و نه میخواهند که مانع ان شوند.
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ مردم با رفتن پای صندوقهای رای، تو دهنی دیگری به حاج مسعود رجوی زدند
  Mojahedin Khalq Election 20162مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:…  حال باید منتظر باشیم  ببینیم چند روز بعد از انتخابات حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش چه تحلیلی میکند؟ رژیم ایران سرنگون میشود؟ رفسنجانی پای برهنه به عراق می اید؟ یا اینکه حاج مسعود رجوی از مخفیگاهش یک بامبول دیگر یا فیل دیگر هوا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۶ حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?
  Massoud rajaviمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش و برای ترور مسعود رجوی به ارتش شکست خورده پیوسته از اردوگاه عراق و حاج مسعود رجوی محمد را بخشیده و به
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۵ خدایا این فرقه چقدر به نظرم آشناست
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… فرقه رجوی فرقه ای هست که رنگهای رنگین کمان مکروهند و رنگ سیاه مستحب هست. فرقه رجوی فرقه ای هست که ازدواج ممنوع هست و بچه ای به دنیا نمی آید و همه از هم کینه دارند. فرقه رجوی فرقه ای هست که زن و مرد جدا جدا هستن حتی در پمپ بنزین . فرقه رجوی فرقه ای هس
 • ۲۰۱۶/۰۲/۲۰ حاج مسعود رجوی مطلقا اعتقادی به خدا و امام حسین و مراسم و مناسک مذهبی ندارد
  Massoud Rajavi Islamic 3مجید روحی، ایران اینترلینک، بیستم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی اگر تو خودت را جای امام حسین جا میزنی کجا امام حسین افرادش را به زندان کردن تهدید میکرد ؟ حاج مسعود رجوی کجا امام حسین افراد خودش را در بیابانها رها کرد و فرار کرد؟ حاج مسعود رجوی امام حسین کجا اهل و بیت خودش را به جای امن ف
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۹ حاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… وقتی حاج مسعود رجوی در پیامش به اعضای اسیر در فرقه اش میگوید “اگر سربازان عراقی در اشرف یا لیبرتی به شما حمله نکنند ده بار و اگر حمله کنند صدبار برنده اید”، خوب معلوم است دنبال صد بار برنده شدن است و از اعضای اسیر فرقه اش در عراق
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۸ حاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟
  mahvashsepehri Nasrin Mojahedin Khalqمجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:… بعد مهوش سپهری یک برگه داد به من و گفت این را ضد اطلاعات داده که به تو شک دارند و باید امضاء کنی.. احمد واقف که همان براعی است خودکار را با زور میکرد توی دستم میگفت امضاء کن برگه را. گرفتم پاره کردم. مهوش سپهری گفت کاغذ زیاد دا
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۷ همه دزدی های حاج مسعود رجوی در راستای سرنگونی است
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، هفدهم فوریه ۲۰۱۶:… دم صبح بود گله گاوی رو دیدیم که ول هستن. مسئولم گفت میخواهیم این گاوهارو بگیریم ببریم داخل قرارگاه. گفتم به مسئولم اینها صاحب دارن این کار درستی نیست دزدی است. مسئولم اعصبانی شد گفت دستور حاج مسعود رجوی هست. تو میتونی دستور حاج مسعود رجوی را اطاعت نکنی؟ رفتیم یک گاوی ک
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۶ حاج مسعود رجوی هر چی رو برای خودت می پسندی برای اعضای فرقه ات هم بپسند
  Rajavi_Saddamمجید روحی، ایران اینترلینک، شانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  همیشه در صحنه سیاسی تا زمانی که همه چیز آرام است و هیچ خطری در کار نیست حاج مسعود رجوی وجود دارد ولی تا اندکی احساس خطر میکند حاج مسعود رجوی محو می شود. در زمان  فاز سیاسی و در جریان رو در رویی با رژیم تا زمانی که مبارزه سیاسی بود و خطری وجود نداشت هر
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۵ تنها عملیاتهای که حاج مسعود رجوی با موفقیت انجام میداد عملیاتهای فرار بود
  Majaid_Rouhiمجید روحی، ایران اینترلینک، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد: حاج مسعود رجوی بحث های شقه و قهر چه شد؟ حاج مسعود رجوی بحث های جرقه و جنگ چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های انقلاب ایدئولوژیک که معادل ناو هواپیما بر گفته می شد چه شد ؟ حاج مسعود رجوی بحث های خاتمی رئیس جمهور، ختم رژیم چ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۴ حاج مسعود رجوی تا کی اعضای اسیرو بی هویتت حق سوال و اعتراض ندارند
  مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی در راستای همین بی هویت کردن اعضای اسیر فرقه اش چنان پیش رفت که  دیگر هیچ کار و هیچ برنامه ای در اختیار کسی نبود و افراد مهره ای بیش در دستان حاج مسعود رجوی نیستند که امروز می بینیم صورت های خود را پوشانده و با فحش و ناسزا و اعمالی
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ حاج مسعود رجوی سرنگون نکردی، بد سرنگونت کردن
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی چه شده؟ تو که خودت را رهبر مقاومت و مسئول سرنگونی آخوندهای دجال میدونستی ولی حالا همه شعارهای قبلی را کنار گذاشته و صرفا مسئول آخرت نیروهای خود شده ای؟ حاج مسعود رجوی حالا چرا به جای وعده سرنگونی آخوندهای دجال و کسب قدرت در این دنیا به وعده رستگ
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاجی مسعود رجوی حرفت راسته؟ یک دونه مدرک از محمد رضا اسکاردی رو کن
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم فوریه ۲۰۱۶:… جا دارد از مسعود رجوی سوال کنیم چرا تعداد و اسامی کسانی را که در پروژه ی رفع ابهام پایشان به زندانهای اشرف افتاد اعلام و شفاف سازی نمیکنید؟ حاجی مسعود رجوی با دستور شما بود که در زندانهای اشرف از افراد زیر شکنجه و آزار و اذیت و نیرنگ مجبور میکردید …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی! برای مارک زدن هایت مدرک هم داری؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، دهم فوریه ۲۰۱۶:… داشتم تو اینترنت دنبال جوک خنده دار میگشتم که یکی از سایتهای فرقه رجوی را دیدم صفحه را باز کردم و چند مطلبش را خواندم درباره جداشده ها بود که مرغ پخته را هم به خنده در می آورد. دستگاه دروغ پرداز رجوی ها دیگر برایشان مهم نیست که چه چیزی را در سایت های کثیف خود سر هم می کنند م
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ حاج مسعود رجوی وطن فروشی به چه قیمت
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، نهم فوریه ۲۰۱۶:…باید یه مسعود رجوی و فرقه اش گفت این نتیجۀ وطن فروشی و بریدن از مردم ایران و ایرانیان خارج کشور و رفتن زیر پرچم بیگانگان و آویزان شدن به دامن هر کس و ناکسی است که برای جمع کردن سیاهی لشکر جهت تظاهرات به چه کثافتکاری هایی که تن در نمی دهی!
 • ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ جان اعضا در فرقه برای مسعود رجوی ارزشی دارد؟
  Majid_rohiمجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم فوریه ۲۰۱۶:… مسعود رجوی بیش از چندین دهه است که رهبری فرقه خود را به دست گرفته. مسعود رجوی نظر و ایده هیچ کس را قبول نداشته و به جز خودش چه در درون و چه در بیرون از تشکیلات فرقه ای کسی را به رسمیت نمی شناخت و نمی شناسد …
 • ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ حاج مسعود رجوی دم از کدوم جامعه بی طبقه توحیدی میزدی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، اول فوریه ۲۰۱۶:…  چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که در نشستهای عمومی به خانواده ها و خلق قهرمان توهین و اهانت میکند. چگونه مسعود رجوی مدعی بر پایی جامعه بی طبقه توحیدی است که چند سال است به خانواده ها اجازه ملاقات نمی دهد که با فرزندان اسیرشان ملاقات کننداینتر

 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۱ ذهن بیمار و اوهام گرای مسعود رجوی در همه سر فصل ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… تلاش های چندین ساله مسعود رجوی و فرقه رجوی به همراه شرکای منطقه ای‌شان برای تحریک غرب به ایجاد جنگی دیگر با ایران هم با توافق ها پنج بعلاوه یک به شکست انجامید و سایه جنگ از سر مردم ایران
 • ۲۰۱۶/۰۱/۳۰ مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )
  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام ژانویه ۲۰۱۶:… مسعود و مریم رجوی مفلوک باید بدانند که از سوزوگداز، دروغ و اتهام زنی های خود علیه خانواده های اسیران دربند فرقه و تلاش های آنها درراه نجات فرزندانشان نه تنها نتیجه ای نخواهند گرفت بلکه باعث بی آبرویی و افشای هرچه بیشترماهیت دروغین خود
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۹ مسعود و مریم رجوی تا کی نقض حقوق بشر و ممانعت از ملاقات خانواده ها
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  مسعود و مریم رجوی یادتان است در نشستهای عمومی در باقرزاده بالای سن ژست میگرفتید و میگفتید رژیم ایران نمیگذارد خانواده های زندانیان سیاسی با فرزندانشان ملاقات کنند و این نقض حقوق بشر است و این کار رژیم ایران و آخوندهای دجال عملی ضد انسانی و ضد بشریت است
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۸ حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۶:… اگر مسعود رجوی در این چند دهه مبارزه گذشته با توهم تحلیل های آبکی و رویا پردازی حرکت نمیکرد و تابلوهای بی مفهوم و احمقانه ترسیم نمیکرد امروز در این جایگاه نبود که در انزوای کامل سیاسی، استراتژیک، اجتماعی، تاریخی، تاکتیکی باشد. که امروز به این شکل
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۷ “مریم رجوی” این “پدیده حقوق بشری” را بیشتر بشناسیم
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژانویه ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو خود را آزادی خواه در اروپا و سیمای سازش معرفی می کند و مدعی هست که می خواهد آزادی را برای هموطنان خود به ارمغان بیاورید و از طرف دیگر در مناسبات فرقه رجوی سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید بیداد می‌کند و کسی حق اظهار نظر و انتقاد از فرمان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۶ دلیل مخفی شدن و غایب بودن مسعود رجوی چیست؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۶:…  فوبیای “وزارت اطلاعات” آنقدر توسط مسعود رجوی تکرار شده که خودش هم باور کرده که همیشه چند مأمور وزارت اطلاعات پشت سرش هستند. و شاید بعد از همکاری با دشمن متجاوز به خاک میهن و خوش خدمتی های هسته ای و غیر هسته ای برای صهیونیست ها و تروریست های تکفیری آنچنان
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۵ فرار از اسارتگاه لیبرتی و ضربه های کشنده بر پیکره فرتوت فرقه رجوی
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم ژانویه ۲۰۱۶:… به آقایان محمود روح الله زاده و آشور ورشی که توانسته اند با فرار از چنگال تشکیلات فرقه رجوی خود را از قید و بندهای فیزیکی و روحی آزاد سازند و قدم به دنیای آزاد بگذارند تبریک میگویم. خبر فرار و رها شدن هر اسیری از چنگال مسعود و مریم رجوی شیاد و جنایتکاران
  _
 • ۲۰۱۶/۰۱/۲۴ دلیل دشمنی مسعود رجوی با خانواده ها چیست و تا کجا ؟
  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۶:…  باید از مسعود و مریم رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خوتان میترسید؟ مسعود و مریم رجوی! شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید. مسعود و مریم رجوی