عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، سی ام نوامبر 2019:… روزجمعه 29 نوامبر 2019 برابر با 8 آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با اعتراضات اخیر درایران ونقش مجاهدین درآنها وآقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – تحولات اخیر در آلبانی – نقش مجاهدین در اعتراضات اخیرایران – بیانیه ایرانیان مقیم آلبانی صحبت کردند. عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی 

جداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجویجداشدگان در پارلمان اروپا : نقض مستمر حقوق بشر در مجاهدین خلق ، فرقه رجوی

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

آقایان محمدیان وبیت مشعل دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

روزجمعه 29 نوامبر 2019 برابر با 8 آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با اعتراضات اخیر درایران ونقش مجاهدین درآنها وآقای مالک بیت مشعل عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  دررابطه با موضوعات زیر:
– تحولات اخیر در آلبانی
– نقش مجاهدین در اعتراضات اخیرایران
– بیانیه ایرانیان مقیم آلبانی

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

عبدالرحمان محمدیان و مالک بیت مشعل میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محمد-رزاقی-و-منصور-نظری-میهمانان-مردم-ت/

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و سوم نوامبر 2019:… برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزجمعه 22 نوامبر 2019 برابر با اول آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با موضوعات زیر بمدت یکساعت: 1ـ هدف فرقه رجوی ازتوطئه هیستریک علیه جداشده ها 2 ـ تاثیر دخالت مریم قجر در اتفاقات چند روز گذشته در ایران و آقای منصور نظری  عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه با: 1- خانواده های قربانیان فرقه رجوی 2- جداشدگان ونقش آنان در افشای فرقه رجوی بمدت یکساعت صحبت کردند. محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی 

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

آقایان رزاقی ونظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com  روزجمعه 22 نوامبر 2019 برابر با اول آذرماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه در رابطه با موضوعات زیر بمدت یکساعت:
1ـ هدف فرقه رجوی ازتوطئه هیستریک علیه جداشده ها
2 ـ تاثیر دخالت مریم قجر در اتفاقات چند روز گذشته در ایران

و آقای منصور نظری  عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه با:
1- خانواده های قربانیان فرقه رجوی
2- جداشدگان ونقش آنان در افشای فرقه رجوی
بمدت یکساعت صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, November 22, 2019

 

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع 

***

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهمرئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

همچنین: