عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی

کانون آوا (مردم تی وی)، بیست و نهم فوریه 2020:… آقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – شرایط و وضعیت کنونی سازمان مجاهدین یا همان فرقه رجوی – گزارش اخیرخبرنگار نیویورک تایمز  Patrick Kingsley  پانریک کینگزلی بمدت یکساعت و آقای هادی ثانی خانی عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – وضعیت کنونی جداشدگان فرقه رجوی د رآلبانی – چرا سران مجاهدین مانع از جداشدن اعضای ناراضی و منتقد می شوند؟ – چرا بانکهای آلبانی حسابهای جداشدکان فرقه رجوی را بلوکه کرده اند؟ بمدت یکساعت صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. عبدالرحمان محمدیان و هادی ثانی خانی میهمانان مردم تی وی