عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب تودهراه نو، هفتم ژانویه 2021:… عبدالعلی معصومی جیره خوار مجاهدین که بنظر میرسد بطور ماهرانه ای سعی کرده است خود را به نفهمی بزند. اگر حزب توده فقط به یک قدرت خارجی وابسته بود، مجاهدین مثل یک روسپی سیاسی به چندین کشور وابسته است. آنها سالهای سال براساس خصلت های ضد انقلابی، ضد ایرانی و ضد مردمی شان برای امپریالیسم و ایادی آنان جاسوسی کرده و آدم کشته اند. باید گفت سرنوشت حزب توده و هم مجاهدین هر دو عبرت آمیز است و در یاد و خاطره تاریخ معاصر ایران و نسل های آینده باقی خواهد ماند. عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده 

آقای عبدالعلی معصومی «مزدور» چه کسی است؟‌آقای عبدالعلی معصومی «مزدور» چه کسی است؟‌

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده

سگ دعواهای دو گروه وطن فروش و خائنِ حزب توده و مجاهدین

اگر حزب توده فقط به یک قدرت خارجی وابسته بود، مجاهدین مثل یک روسپی سیاسی به چندین کشور وابسته است. آنها سالهای سال براساس خصلت های ضد انقلابی، ضد ایرانی و ضد مردمی شان برای امپریالیسم و ایادی آنان جاسوسی کرده و آدم کشته اند. باید گفت سرنوشت حزب توده و هم مجاهدین هر دو عبرت آمیز است و در یاد و خاطره تاریخ معاصر ایران و نسل های آینده باقی خواهد ماند.

عبدالعلی معصومی جیره خوار مجاهدین که بنظر میرسد بطور ماهرانه ای سعی کرده است خود را به نفهمی بزند  قلم بدست گرفته تا به دستور اربابش از طرف مجاهدین پاسخ حزب توده را بدهد.

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده

این وابسته مفلوک ، که صرفا توسط رهبران مجاهدین بعنون فعال سیاسی  جا زده می شود از همان ابتدا با انتخاب تیتر «سرنوشت عبرت آموز حزب توده ایران»! به مطلبی که در سایت موسوم به ایران افشاگر بتاریخ ۱۵/۱۰/۹۹ به نام او درج شده نهایت  وقاحت و بی شرمی خودش را نشان داده است.

باید به این مردک پست گفت شما جیره خوار مجاهدین هستید. بهتر است قضاوت در مورد مجاهدین و عملکرد این گروه طی ۴ دهه گذشته را بعهده تاریخ و نسل های آینده ایران بگذارید که چگونه چاقوی جنایت و خیانت شان را در همگامی با صدام حسین، امپریالیسم و ایادی آنان مانند اسرائیل و عربستان سعودی در گلوی مردم ،دانشمندان،  سرداران و سربازان این مرز و بوم فرو برده و خون ریختند.

بنابراین مردم ایران هرگز خیانت های حزب توده و جنایات های مجاهدین که در دل ها و خاطره هایشان نقش بسته را فراموش نخواهند کرد.

این مفلوک قلم به مزد و پیر ابله که خط به خط نوشته هایش را از ارباب مفقودش به آریه گرفته ، به شکل چندش آوری می نویسد: « در شرایطی که امروز از یک سو حزب توده با پرونده ننگینی از وابستگی و پیاده کردن اهداف یک قدرت خارجی در ایران ، خیانت فراموش نشدنی به دکتر محمد مصدق رهبر تاریخی مردم ایران، همکاری جنایتکارانه با رژیم خمینی تا حد مشارکت در سرکوب نیروهای دمکراتیک و بویژه سازمان مجاهدین خلق ایران، نزد مردم ایران منفور و مطرود است و از سوی دیگر مجاهدین و مقاومت ایران با کوله باری از ۵۵ سال مبارزه خونبار در برابر شاه و شیخ و تقدیم بیش از ۱۰۰ هزار شهید و ایستادگی در برابر توطئه‌ها و زد و بندهای خارجی و دفاع از آزادی و استقلال ایران به نقطه امید مردم ایران برای تحقق دمکراسی و حاکمیت مردم تبدیل شده است، من برای انتقال تجربه به نسل جوان بویژه، جوانان قیام‌آفرین و کانونهای شورشی!، . . . بخشی از آن اسناد را از روزنامه های «افشاگرِ» همان زمان حزب، با ذکر منابع آنها، می‌آورم تا «سیه روی شود، هر که در او غِش باشد!!!»

مطمئنا یاوه سرایی های معصومی نشان از سگ دعواهای دو گروه منفور و وابسته را نشان می دهد که چگونه در متهم کردن همدیگر به مزدوری و خیانت پاچه هم را می گیرند.

اما اینگونه نوشتن و فرافکنی کردن توسط معصومی مرا به یاد آن ضرب المثل معروف می اندازد که می گوید: «دیگ به دیگ میگه روت سیاه».

آیا خنده دار نیست که یک دیگ سیاه و دودی، دیگ دیگر را مسخره کند که تو چرا این قدر کثیفی!؟

باید گفت دیر آمدی ای «نگار سرمست»، اگر آب هفت دریا را هم جمع کنید مجاهدین قابل تطهیر و پاک شدنی نیستند. مجاهدین همانند زن هزار شوهرند که هرگز نمی توانند ترک عادت کنند.

اگر می شود در مورد خیانت های حزب توده چند صفحه نوشت در مورد جنایات مجاهدین هم اکنون صدها کتاب نوشته شده و یا در حال تحریر است.

اگر حزب توده فقط به یک قدرت خارجی وابسته بود، مجاهدین مثل یک روسپی سیاسی به چندین کشور وابسته هستند. آنها سالهای سال براساس خصلت های ضد انقلابی، ضد ایرانی و ضد مردمی شان برای امپریالیسم و ایادی آنان جاسوسی کرده و آدم کشته اند.

سازمانی که روزی با شعار مبارزه با امپریالیسم گوش جهان را کر می کرد حال بعد از ۴ دهه با پرونده ای پر از جنابت و خیانت در کشور آلبانی زمین گیر شده است.

مجاهدین باید در زمان خودش از سرنوشت حزب توده درس عبرت می گرفتند که نگرفتند و اکنون سرنوشت هر دو گروه منفور عبرت آمیز است و در یاد و خاطره تاریخ معاصر ایران و نسل های آینده باقی خواهد ماند.

نویسنده : یوسف اردلان
منبع خبر : سایت راه نو

لینک به منبع

عبدالعلی معصومی، مجاهدین خلق و حزب توده 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مزدوری-رجوی-جدید-نیست-مجاهدین-خلق-سابق/

مزدوری رجوی جدید نیست – مجاهدین خلق سابقه دارند

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدینمنصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و نهم نوامبر 2020:… در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند.  مزدوری رجوی جدید نیست .

مزدوری رجوی جدید نیست - سوابق تروریستی مجاهدین

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین

رجوی آدامس جویده شده صدام در خدمت دشمنان ایران

منصور نظری پاریس

آقای منصور نظری، پاریس

پیروزی انقلاب ایران مسیر ناهمواری را تا به امروز طی کرده است ، در این چهل و چند سال هیچ روزی نبوده است که کشور ایران درگیر دشمنان داخلی وخارجی نبوده باشد. در همان روزهای آغازین یعنی تنها با گذشت یکماه از انقلاب ایران مسعود رجوی در اسفند ماه سال 1357 خواستار انحلال ارتش میشود  وعلاوه بر ان سازمان مجاهدین خلق خواستار اعدام ارتشیان و نظامیان در رده های بالای نظامی میشود. با فشاری که ازطرف سازمان های افراطی همچون مجاهدین خلق و تجزیه طلبان برای تحقق این امر انجام میشود بخشی از کادرهای نظامی به سرعت اعدام میشوند، امری که باعث درهم ریختگی در ارتش شده و ارتش ایران را هر روز ضعیف و ضعیف تر میکند.  در همان ایام عملیات تروریستی تجزیه طلبان در خوزستان توسط دست پرورده های سعودی و صدام حسین آغاز میشود و تا ماهها پس از آن این منطقه سوق الجیشی درگیر تجزیه طلبان است. هنوز ماجرای خوزستان به پایان نرسیده که در کردستان احزاب تجزیه طلب اقدام به تسخیر چند شهر و پادگان میکنند و وارد یک جنگ تمام عیار میشوند تا کشور ایران را تجزیه کنند. با شکست تجزیه طلبان در خوزستان و کردستان  دست وهابی های سعودی خالی میشود. پس از این شکست، وهابی های سعودی  با تحریک صدام حسین و تضمین مالی جنگ علیه ایران، صدام حسین جنگ علیه ایران را اغاز میکند. خسارت های وارده در اثر این جنگ خانمانسوزصدها میلیارد دلار و نابودی زیر ساخت های کهنه دوران سلطنتی بود. همزمان با جنگ ضد میهنی صدام حسین برعلیه مردم ایران و انقلاب نوظهور آن مجاهدین خلق از درون جنگی را علیه مردم ایران و کشور ایران آغاز میکنند که هزاران نفر از هر طرف قربانی آن میشوند.

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو

 

بعد از سی خرداد سال شصت سازمان مجاهدین خلق بعنوان بازوی دشمنان سرزمین ایران آغازگر عملیات تروریستی میشوند که هزاران نفر در این عملیات های تروریستی به خاک و خون کشیده میشوند. ترور شخصیت های سیاسی و مقامات کشوری ایران ضربه بزرگی به کشور میزند. این درحالیست که صدام حسین وارد شهرهای ایران شده است و بخشی از خوزستان را اشغال کرده. همراهی سازمان مجاهدین خلق در انجام ترورهائی که به آن افتخار میکند بخشی از سناریو دشمنان ایران از ابتدای انقلاب ایران بوده است. علاوه برآن همین اصلاح طلبان امروز آن روزگار که در قدرت بودند با تندروی های ارتجاعی وافراطی در نقش عوامل نفوذی در تلاش بودند تا مردم ایران را به ضدیت با اصل انقلاب ایران بکشاند و مسیر پیشرفت وهدف انقلاب ایران را که عبارت بود از آزادی وعدالت را خنثی  کنند. بخشی از همان افراطیون آن روزگار که پونز در پیشانی زنان میکردند امروز در بغل امریکا و مواجب بگیر همان وهابی های سعودی هستند. 

والبته هزاران بلا و مصیبت دیگر که بدلیل تغئیر نکردن بعضی ازساختارها همچنان وجود دارد و در کنار آن  مداومت دشمنی تاریخی وهابی های سعودی و مرتجعین عرب منطقه  و جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی همچنان کشور ما مورد حمله و هجوم تروریستی قرار میگیرد. چند روز پیش نیز در ادامه خط ویران کردن ایران توسط همان ها که نام بردیم دانشمند ایرانی دیگری  را ترور کردند. نقطه مشترک تمام حمله و هجوم ها و ترورهائی که از زمان پیروزی انقلاب ایران تا به امروز در ایران رخ داده نابود کردن کشوری به نام ایران است. سقف خواسته دشمنان ایران تبدیل ایران به یک کشور موازییک شده است و کف آن تبدیل ایران به کشوری ضعیف و وابسته و تحقیر شده ،

دوران پسا صدام و ناکجا آباد راهبرد سیاست های ایذایی فرقه رجوی

 

بدون تردید سازمان مجاهدین خلق ورجوی چیها  به تفاله های جویده ای شده ای میمانند که امروز نیششان کشیده شده است اما نباید تردید داشت که سازمان مجاهدین خلق ، که از ترور مسئولین ایرانی اینگونه به وجد می آید و میمون وار بالا و پائین میپرد در هر عملی که در ضدیت با کشور ومردم ایران باشد مشارکت دارد. همان ها که شکمشان را صابون زده بودند تا با آمدن دیوانه ای مانند ترامپ جنگ بزرگی آغاز میشود و ایران نابود میشود و مجاهدین را با سلام صلوات به ایران خواهند برد. رویاهائی که با شکست شارلاتانی به نام ترامپ در حال فرو ریختن است.

در طی دوره چهار ساله این شارلاتان، مجاهدین خلق از هیچ دشمنی با مردم ایران کوتاهی نکردند. تحریم های جنایتکاران که اساس آن برای فشار برمردم ایران طرح ریزی شده بود از جمله تحریم داروئی و غذائی که حتی بسیاری از دولت های خارجی و بعضی مقامات امریکا آنرا ضد انسانی میدانستند. مجاهدین خلق مشوق این تحریمها بودند. درد و رنجی که در این سالیان بر مردم ایران گذشت در اثر این تحریم های داروئی و غذائی  که منجر به قتل هزاران ایرانی شده است. مجاهدین خلق یکی از اصلی ترین مشوقان ولابی کنندگان آن بوده اند. 

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

 

یکی دو ماه پیش تروریستهای افراطی چند نفر از مردم  فرانسه را به طرز فجیعی کشتند. تروریستهائی که سرمنشع ایدئولوژیکی شان افراط گرائی وهابی بود اینکه متعلق به کدام کشور بودند مهم نیست. آنچه که مهم است طرز فکر افراط گرائی وهابیست که همچون بربرها دست به جنایت میزنن.د همان ها که اربابشان سعودی ها بودند سرمنشع ایدئولوژی افراطی وهابی که جهان را به خطر انداخته است و مجاهدین خلق نیز از این امر مثتثنی نیستند. در دیدگاه سازمان مجاهدین خلق هر مخالفی را میشود کشت. همانگونه که مجاهدین آنرا انجام داده اند. سازمانی به غایت خطرناک که امروزه در ارتباط مستقیم و مخفیانه با محمد بن سلمان قاتل شنیع که خاشوقچی را قطعه قطعه کرد و بی دلیل نیست که امروز همچون میمون از ترور ایرانیان بالا و پائین میپرند.

سرزمین ایران چندهزار سال است پابرجا مانده با هزاران حادثه تلخ وشیرین و همچنان پابرجا خواهند ماند و تفاله هایی همچون باند مافیائی رجوی و تروریستها نمیتوانند این سرزمین را ویران کنند. سرزمینی که ریشه در تاریخ کهن دارد ونامش ایران است و همیشه ایران باقی خواهد ماند. 

منصور نظری، پاریس

مزدوری رجوی جدید نیست – سوابق تروریستی مجاهدین 

*** 

ترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجویترور دانشمندان هسته‌ ای ایران و نقش مریم رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/قاتلین-دانشمندان-هسته%e2%80%8cای-ایرانی/

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی موساد مجاهدین خلقراه نو، چهارم دسامبر 2020:… اسنادی وجود دارد که نشان می دهد گروه تروریستی مجاهدین در جمع آوری اطلاعات شهدای هسته یی کشورمان همکاری تنگاتنگی با سرویس های اطلاعاتی غربی بویژه اسرائیل داشته اند. طی چندین سال گذشته موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان تحت انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی بویژه آمریکا قرار داشته و همچنان  ادامه دارد. وقتی آنان قدرت علمی ایران در عرصه فعالیت صلح آمیز هسته‌ای را تاب نیاوردند، لاجرم به ترور و حذف فیزیکی دانشمندان هسته یی کشورمان روی آوردند. تا پیشرفت های شگرف علمی کشور بویژه در حوزه هسته یی را متوقف کنند. قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی  

رد‌پای رجوی در ترور فخری‌زاد . آلبانی آذربایجان تهرانرد‌پای رجوی در ترور فخری‌زاد . آلبانی آذربایجان تهران

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی 

دست های رهبران فاسد و بدنام مجاهدین به خون دانشمندان هسته‌ای کشورمان از جمله شهید دکتر محسن فخری زاده آغشته است.

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی

در این میان گروه تروریستی مجاهدین نیز در کسوت ستون پنجم و در ارتباط با سرویس های جاسوسی غربی بویژه اسرائیل مسئولیت جمع آوری میدانی اطلاعات مراکز هسته یی و دانشمندانی که در این حوزه فعالیت می کردند را با ترفند «افشاگری اتمی» بعهده گرفت. تا برگ خونین دیگری را از وطن فروشی و جنایت علیه مردم ایران را به نمایش بگذارند.

اسنادی وجود دارد که نشان می دهد گروه تروریستی مجاهدین در جمع آوری اطلاعات شهدای هسته یی کشورمان همکاری تنگاتنگی با سرویس های  اطلاعاتی غربی بویژه اسرائیل داشته اند.

دکتر مسعود علی محمدی که در ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ ،  دکتر مجید شهریاری که در هشتم آذر ۱۳۸۹ ، دکتر مصطفی احمدی روشن که در ۲۱ دیماه ۱۳۹۰ ،  دکتر داریوش رضایی نژاد که در یکم مرداد ۱۳۹۰ و اینبار دکتر محسن فخری زاده که در هفتم آذرماه ۱۳۹۹ بدست عوامل اسرائیلی به شهادت رسیدند ، از جمله دانشمندان هسته یی کشورمان بودند که مجاهدین در جمع آوری اطلاعات آنها برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل – موساد دست داشته اند.

حال برای ثبت در سینه تاریخ برخی از این موارد که توسط خود این گروه علنی شده آورده می شود. هرچند مجاهدین سعی کردند بعدا بخشی از این اطلاعات را که در قالب کنفرانس ها و مصاحبه های مطبوعاتی در پایتخت های برخی از کشورهای غربی ارائه شده بود را از سایت های خبری خود حذف کنند تا بیشتر از این بوی گنداب خیانت و وطن فروشی سران فاسد و بدنام این گروه عالمگیر نشود.

مسلما انتقام خون شهدای هسته یی کشورمان از آمران و عاملان و پادوهای اطلاعاتی آنان، یعنی مجاهدین، بویژه سران فاسد و بدنام آنان برای مردم ایران محفوظ است.

۱ – روز چهارشنبه، ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴، فرید سلیمانی به همراه محمد محدثین از اعضای روابط خارجی مجاهدین در جریان یک نشست خبری در پاریس ضمن انتشار برخی ادعاها در مورد فعالیت‌های هسته ‌یی کشورمان، از شهید دکتر محسن فخری‌زاده به‌ عنوان یکی از مقام‌های ارشد وزارت دفاع و برنامه هسته‌یی ایران در لیستی که از کارشناسان و مسئولین هسته یی کشورمان به خبرنگاران ارائه دادند یاد کردند.

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی

۲ – چند روز پس از ترور دو دانشمند هسته ای کشورمان در آذرماه سال ۱۳۸۹؛ دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی، مجاهدین به مشارکت در شناسایی این دو دانشمند هسته ای اعتراف کرده و نوشتند «نقش شهریاری و فریدون عباسی، در پروژه اتمی جمهوری اسلامی، پیش از این، بارها توسط ما افشا شده است.»

اسناد زیر نشان می دهد نه تنها دانشمندان شهید دکتر شهریاری و دکتر عباسی بلکه شهید دکتر محسن فخری زاده نیز از سوی مجاهدین در معرض شناسایی و ترور قرار داشته است.

سند اول؛ در تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۳۸۶ سایت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مقاله ای به قلم یکی از عوامل مجاهدین به نام علیرضا جعفرزاده منتشر نمود که در این مقاله آمده است: «متخصصقاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی علیرضا جعفرزادهاتمی عالیرتبه محسن فخری زاده و فریدون عباسی، برنامه تحقیقاتی اتمی نظام را در دانشگاه موسوم به امام حسین اداره می کنند.»

سند دوم؛ در تاریخ ۱۲ آذر همان سال سایت مجاهدین در گفتگو با یکی از عوامل خود مهری حاجی نژاد اعلام کرد: «دانشگاه امام حسین (ع) یک مرکز تحقیقاتی و پشتیبانی تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد که برخی از فعالیت‌های انجام شده در آن به قرار زیر است:

۱- با استفاده از یک دستگاه ژنراتور نوترون، آزمایش‌هایی درباره پرتاب نوترون با قدرت بالا زیر نظر پاسدار «فریدون عباسی» ازمتخصصان بالای سپاه پاسداران صورت گرفته است.

۲ – در این نوشته همچنان به سوابق تحصیلی و آدرس محل کار دکتر عباسی اشاره کاملی شده است.

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی مهری حاجی‌نژاد

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی فریدون عباسی

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی محسن فخری‌زاده

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی فریدون عباسی 2

سند سوم؛ در تاریخ ۲۱ آذر سال ۸۶ یکی از سایت‌های مجاهدین اعلام کرد که در صبح روز سه شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۰۷، در ساختمان ملی مطبوعات در واشنگتن دی سی، یکی از سران مجاهدین در یک کنفرانس مطبوعاتی، از کنترل برنامه سلاح اتمی نظام توسط سپاه پاسداران و مخفی کردن برنامه در تونل های زیرزمینی پرده برداشت. وی گفت دانشگاه امام حسین در تهران در برگیرنده متخصصین اصلی اتمی رژیم می‌باشد. فریدون عباسی و محسن فخری زاده که هر دو تحت تحریمات قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت ملل متحد می‌باشند از افسران عالیرتبه سپاه پاسداران می‌باشند که اصلی ترین پروژه های اتمی جمهوری اسلامی را اداره می‌کنند.

علیرضا جعفرزاده قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی مجاهدین خلق فرقه رجوی

یادآور می شود ترور شهید دکتر شهریاری و ترور ناموفق دکتر عباسی یک ماه پس از اظهارات رئیس ام آی ۶ مبنی بر ضرورت انجام عملیات اطلاعاتی برای توقف برنامه هسته ای ایران صورت گرفته بود. ساورز گفته بود فعالیت های دیپلماتیک برای توقف برنامه هسته ای ایران کفایت نمی کند.

لازم به ذکر است دکتر فریدون عباسی دوانی صبح روز ۸ آذر ۱۳۸۹ در یک سوقصد ناموفق، منتسب به موساد، در میدان دانشجوی تهران مجروح شد. و دکتر شهریاری  نیز در همان تاریخ در تهران ترور شد که منجر به شهادت وی گردید.

۳ –  اوایل سال ۱۳۹۷، منابع رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که سازمان جاسوسی این رژیم «موساد» تلاش کرده یک دانشمند هسته‌ای ایران را ترور کند اما عملیات او موفق نبوده است.

در این باره وبگاه «واللا نیوز» گزارش داده بود عوامل موساد پیشتر تلاش کرده‌اند یک دانشمند هسته‌ای ایرانی به نام «محسن فخری‌زاده مهابادی» که مسئول راکتور اتمی تهران است را ترور کنند.

ضمنا «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز نام شهید دکتر محسن فخری زاده را مستقیما در شو تبلیغاتی ۲ سال پیش خود به زبان آورده و مدعی شده بود روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است.

۴ – در مهرماه امسال بود که مجاهدین به نمایندگی علیرضا جعفرزاده در یک کنفرانس خبری مدعی شدند یک سایت هسته‌یی جدید در سرخه حصار کشف کرده‌اند. نماینده مجاهدین این سایت تازه کشف شده را محلی برای انجام پروژه‌های مخفیانه ایران در زمینه هسته‌یی نامیدند.

سایت خبری «دویچه وله فارسی»  در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۲۶ مهر ۹۹ از قول جعفرزاده نوشت:

«ساخت تاسیسات سرخه حصار از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و از سال ۲۰۱۷ بخشی از فعالیت‌های “سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی” که زیر نظر فردی به نام «محسن فخری‌زاده مهابادی» انجام می‌گیرد به این محل منتقل شد.»

علیرضا جعفرزاده شواری ملی مقاومت ایران

علیرضا جعفرزاده نماینده رجوی و شورای ملی مقاومت

قاتلین دانشمندان هسته‌ای ایرانی 

***

همچنین: