عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام نوامبر 2019:… مسعود رجوی یا بدل زنده اش هم ، چنان رفتار میکنند که دشمنان بزرگتر بشریت میکنند! درپیام منتسب باو که ازبابت حوادث عراق منتشر شده، چنین میخوانیم : ” هزار سلام و درود به دلاوران، قهرمانان و مجاهدان شورشگر در نجف و ناصریه و بغداد، دست مریزاد که در نجف اشرف در آستان امیر‌مؤمنان، بهترین درس را به مأموران رژیم ایران دادید …” البته ازاین بابت که مردم عراق با صدور 4میلیون بشکه نفت در روز ، باید که زندگی بهتری داشته باشند، شک نیست ومردم حق دارند که ازدولت بخواهند که این تضاد بین زندگی خود ودرآمد سرشار این کشور کم جمعیت را حل کند . عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند 

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستندچرا مریم قجر خود پیام جنگی نمی دهد؟

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند!

09/09/1398

درایامی که رسانه های مسلط صهیونیستی- امپریالیستی ، اخبار جهان را بطور گزینشی منتشر کرده وهرآنچه را که بنفع خود دانسته با رنگ ولعاب بیشتر منتشر کرده وخلاف آنرا با جدیت تمام سانسور کرده وافکار عمومی را درجهت منافع کثیف خود مهندسی میکنند ، دور ازتصور نیست که تظاهرات میلیونی مردم شیلی و …، بازتاب نیابد ودرعوض، جایی که منافعی برای سلطه گران متصورباشد ، آمار وارقام بزرگتر نشان داده شود وفریبکاری افکار عامه ، رونق تمامی داشته باشد!

رسانه های باند رجوی بعنوان زوائد رسانه های صهیونیستی – امپریالیستی ، درست همین کار را انجام میدهند والبته با افزودن شاخ وبرگی بیشتر!

مسعود رجوی یا بدل زنده اش هم ، چنان رفتار میکنند که دشمنان بزرگتر بشریت میکنند!

درپیام منتسب باو که ازبابت حوادث عراق منتشر شده، چنین میخوانیم :

” هزار سلام و درود به دلاوران، قهرمانان و مجاهدان شورشگر در نجف و ناصریه و بغداد، دست مریزاد که در نجف اشرف در آستان امیر‌مؤمنان، بهترین درس را به مأموران رژیم ایران دادید …”

مرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

البته ازاین بابت که مردم عراق با صدور 4میلیون بشکه نفت در روز ، باید که زندگی بهتری داشته باشند، شک نیست ومردم حق دارند که ازدولت بخواهند که این تضاد بین زندگی خود ودرآمد سرشار این کشور کم جمعیت را حل کند وتظاهرات مسالمت آمیز مردم واقعی دراین خصوص ، از مشروعیت برخوردار است.

همینطور حشدالشعبی هم باید قدر خدمات وفداکاری های بی نظیر خود درراندن داعش ازعراق را بیشتربداند واجازه ندهد که عواملی تندرو یا کسانی که از جبهه ی دشمن درصفوفش رخنه کرده و بنام او با مردم بدرفتاری میکنند ، پل ارتباطی محکم اورا که با مردم عراق برپا کرده بود، تخریب نمایند . هوشیاری هرچه بیشتر کسانی که تاکنون درحفظ تمامیت ارضی عراق نقش درجه اولی داشته ، طلب زمان است وتاریخ ، کسانی را که دراین مقطع حساس دچار ساده لوحی یا غرور ناشی ازپیروزی های درخشان درمقابل داعش و … شده اند، نخواهد بخشید.

اما این، همه ی جوانب مسئله نیست:

نقش کشورهایی که رویای ایجاد اسرائیل بزرگ را درسر میپرورانند و درصدد سوار شدن برموج اعتراضات منطقی مردم وایجاد آشوب وبلوا وتکه پاره کردن عراق هستند ، باید که درمرکز توجه هر تحلیلگر وخصوصا عراقی هایی که بازحمت زیاد موفق به راندن داعش شدند ، قرار گیرد.

برابر اطلاعات موجود، آمریکا وشرکایش درصدد تشکیل یک دولت بظاهر سنی درجنوب عراق ( حوالی تکریت- زادگاه صدام) میباشند و متوجه نمودن نوک حملات برعلیه ایران ، ازاین بابت است بیشتر!

تظاهرات مردم عراق و لبنان و تحلیل های آبکی فرقه رجوی

شدید بودن درگیریهای ناصریه ازهمین جهت است و تاکنون معلوم شده که داعشی های ریش تراشیده وبعثی های هادی آنها با تمام قوا دراین خرابکاری ها شرکت دارند!

آنها نمیخواهند که مردم از کنه نقشه های پلید آمریکا واذناب ریز ودرشت او آگاه شده وازاین رو، بطوری که قبلا آمد، خبرها را بیشتر بسو وبرعلیه  ایران هدایت میکنند و هدف مسعود رجوی وطن فروش ویا کسی که بجای او بیانیه صادر میکند ، ارائه ی خدمت به همین روند غیرانسانی است!

صابر  تبریزی

عراقی ها هرچه هم بکنند، از اخراج مجاهدین پشیمان نیستند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعتراضات-پرتضاد-عراقی-ها-با-نتایج-مبهم/

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهمصابر تبریزی، ایران اینترلینک، شانزدهم نوامبر 2019:… باند رجوی غیر متعهد دربرابر حقایق و واقعیت ها ، سعی دارد به خوانندگان خود وعلی الخصوص اسرایش حقنه کند که این تظاهرات برعلیه ایران است و نوشته های زیادی را درراستای منافع صهیونیزم منتشرمیکند. دریکی ازاین نوشته ها ادعا میشود: “چرا رژیم این‌چنین از قیام عراق و از شکستش در سرکوب قیام عراق وحشت‌زده است. مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام شماره ۱۵ (۱۳آبان ۹۸) گفت: اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت فقیه است “. اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است . اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم 

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهممجاهدین خلق و عراق – تو ماهیتا ضد عراقی هستی

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

25 آبان 1398

اعتراضات مردم عراق که قسمتی حق طلبانه، بخشی از تحریکات کشورهایی است که اشغالگر عراق بوده و طبعا دوست مردم عراق نیستند و قسمتی برآمده  ازرویاهای زود هنگام جوانانی است که درعراق عقب نگه داشته شده زندگی کرده و سبک سرانه میل زندگی شبیه زندگی جوانان غرب را دارند ، تشکیل یافته است.

دراین میان، باند رجوی غیر متعهد دربرابر حقایق و واقعیت ها ، سعی دارد به خوانندگان خود وعلی الخصوص اسرایش حقنه کند که این تظاهرات برعلیه ایران است و نوشته های زیادی را درراستای منافع صهیونیزم منتشرمیکند.

دریکی ازاین نوشته ها ادعا میشود:

“چرا رژیم این‌چنین از قیام عراق و از شکستش در سرکوب قیام عراق وحشت‌زده است. مسعود رجوی رهبر مقاومت در پیام شماره ۱۵ (۱۳آبان ۹۸) گفت: اخراج و پایان رژیم در عراق، در حکم پایان ولایت فقیه است “.

برای اینکه ایران اطلاعاتی دایر برنفوذ عواملی که دشمن هردو ملت عراق وایران در تظاهرات دارد و طبیعی است که برسر مرزها ومنافعش با عراق، نگرانی هایی داشته باشد.

اگر مسعود رجوی یا کسی که بجای او اطلاعیه هایی منتشر میکند، چنین فکر میکند، اطلاعی ازتطورات تاریخی ندارد ونمیداند که با وجود تاثیر عوامل خارجی درتغییر حکومت ها ، این عوامل داخلی است که تعیین کننده است و پارامتر عراق گرچه تاثیراتی درایران همسایه میتواند بگذارد، اما نقش تعیین کننده ای ندارد وبنابراین حکومت ایران  ازاین طریق وحتی حمله ی نظامی اربابان شما سرنگون نخواهد شد وشما هم که رمق راه رفتن ندارید وسرنگونی را نمیتوانید!

سپس :

” مجاهدین و مقاومت ایران پیوسته گفته‌اند که رژیم بر دو پایه سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی و تروریسم در خارج بنا شده و اینها دو ستون نگهدارندهٔ رژیم هستند “.

خیلی ها ازاین کارها دراقصی نقاط جهان انجام شد وتقریبا ستون رژیم های خود کامه درهم ریخت.

پایگاه اجتماعی رژیم گرچه مثل تمام حکومت های بیرون آمده ازدل انقلاب ، مانند سال های اولیه نیست ولی بحدی است که با انجام اقدامات مناسب زمان، میتواند سالیان طولانی برجا بماند وبرجا نماندنش درشرایط فعلی، چیزی جز هرج ومرج و تنش های داخلی وحشتناک ببار نخواهد آورد!

بازهم

” … اگر عراق از چنگ رژیم خارج شود، در وهلهٴ اول نیروی تروریستی قدس و در وهلهٴ بعد، کلیت سپاه علت وجودی خود را از دست می‌دهد “.

عراق در درجه ی اول د رچنگ آمریکاست و البته دولت آن حسن ظن هایی به ایران دارد که این امر را نمیتوان اشغال شدن عراق توسط ایران تلقی کرد.

وقتی دولت عراق میتواند دلارهای ما را نگه داشته وفقط جنس بما بفروشد، چگونه درچنگال حکومت ایران است؟

ضمنا، سپاه پاسداران بزرگترین نیروی نظامی کشور است و قبل از حکومت فعلی عراق وجود داشته و سرنوشت اش تنها در پیوند عمیق با مردم ایران جلا مییابد و هیچ حادثه ای درعراق و دیگر جاها ، قادر به ازبین بردن سپاه نیست.

درادامه :

” مشاهدهٔ این شرایط هر ناظری را به‌تصدیق این حقیقت وامی‌دارد که علت این همه وحشت رژیم ناشی از آن است که رژیم آخوندی در قیام و انقلاب امروز عراق، قیام و انقلاب فردای مردم ایران و نابودی خود را می‌بیند “.

ایران ازهر حیث وهرجهت، عراق نیست.

مثلا تحت اشغال مزورانه ی آمریکا قرار ندارد ومردم، بسیاری ازگرفتاری های خود را ناشی از دخالتهای خشن آمریکا که قبل ازانقلاب مانع صنعتی شدن ما وبعدها تحمیل جنگ برما شد، با تروریزم اقتصادی ما را به بی داروئی وسوء تغذیه گرفتار نمود و …، میدانند وعلیرغم تمام نارضایتی ها ، پیشرفته تر وسیاسی تر از مردم عراق بوده وسر بزنگاه های سخت، تصمیمات معقولانه ای که مانع توفق دشمن خارجی برکشور نشود ، خواهند گرفت والبته دولت هم باید باخونسردی تمام ازاین پتانسیل های ارزشمند  وبی همتای مردم استفاده کند.

صابر  تبریزی

اعتراضات پرتضاد عراقی ها با نتایج مبهم

***

همچنین: