عزت ابراهيم جنايتكارى كه جناياتش فراموش نخواهد شد

عزت ابراهيم جنايتكارى كه جناياتش فراموش نخواهد شد

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم آوریل 2015:… رجوى در سياست پفيوزى و حيله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشكيلات سازمان در اشرف توسط نيروهاى آمريكايى ، رجوى تمام عيار در خط آمريكا رفت و شريك حلقه به گوش و مزدور ارتش آمريكا شد. رجوى در هماهنگى با سرويس اطلاعاتى ارتش آمريكا، با توجه به پيشينه نزديك او با حزب بعث، در اتاق فكرى كه در اشرف به …

مریم رجوی صدامیان داعش تروریسمAmerica Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

مسعود رجوی شورای ملی مقاومت تروریسم کلمه: توصیف منافقین (فرقه رجوی) و رسانه‌های عربستان از اقدامات تروریستی داعش: حرکت انقلابی مردم مظلوم عراق!

لینک به منبع

عزت ابراهيم جنايتكارى كه جناياتش فراموش نخواهد شد

عزت الدورى معروف به عزت ابراهيم معاون ديكتاتور معدوم عراق و دبير كل حزب بعث، بعد از اعدام صدام حسين، به عنوان ليدر و خط دهنده تمام جناياتى كه در عراق صورت ميگرفت، شناخته ميشد.

اين عنصر بغايت بيرحم و خونريز، با گردآورى عناصر سازمان امنيت بعث، ابتدا در مقابله و تضاد با نيروهاى آمريكايى مستقر در عراق بر آمده و نيز در ستيز با اكثريت شيعه قرار گرفت. اما بعد از مدت كوتاهى اين تاكتيك را تغيير داد و از كشتن نظاميان آمريكايى دست كشيد و فقط استراتژى جنگ بين شيعه و سنى را در پيش گرفت و با براه انداختن حمام خون و كشتار مردم بيگناه، چه شيعه و چه سنى و دامن زدن به اختلافات مذهبى و عشيره اى، ميخواست حكومت جديد عراق را ساقط و مجددا بعث را به قدرت برگرداند.

اين خط و استراتژى، دقيقا با هماهنگى و استفاده از تجارب سازمان مجاهدين و در اتاق جنگ مشترك، طراحى و برنامه ريزى ميشد و رجوى نيز شريك لاينفك اين جانى در كشتار مردم عراق بود.

رجوى در سياست پفيوزى و حيله گرى، بى همتا است و در ابتداى سرنگونى صدام حسین و حفاظت تشكيلات سازمان در اشرف توسط نيروهاى آمريكايى ، رجوى تمام عيار در خط آمريكا رفت و شريك حلقه به گوش و مزدور ارتش آمريكا شد.

رجوى در هماهنگى با سرويس اطلاعاتى ارتش آمريكا، با توجه به پيشينه نزديك او با حزب بعث، در اتاق فكرى كه در اشرف به منظور هماهنگى و طراحى در نظر گرفته بودند با دعوت از سران بعث كه بيرون از زندان بودند براى آشتى با آمريكائيها و خط جنگ با شيعه و دامن زدن به اختلافات مذهبى از هيچ جنايتى فروگذار نكرد و موفق شد تشكيلات بعث كه در رأس آن عزت ابراهيم قرار داشت، جنگ با نيروهاى آمريكايى را متوقف كند و خوش خدمتى اش براى ارباب جديدش به اثبات برساند و بر حملات كور خود در كشتار مردم بى دفاع بيافزايند و بى ثباتى در عراق را پيش ببردند و اين تاكتيك هم تا حدودى در آن دوران موفق بود و با استفاده از جو و شرايط حاكم، با روى كار آوردن عناصر بعث در هرم قدرت و در حكومت، راه براى دامن زدن به وضعيت بى ثباتى و كشتار، باز تر شد و شدت مشاجرات و اختلافات سياسى و قومى – مذهبى به حدى رساند كه هيچ كارى در راستاى رونق كشور صورت نميگرفت و انرژى همه پشت اين اختلافات تلف ميشد و رجوى و پس مانده هاى بعث هم خوب از اين آب گل الودى كه درست كرده بودند، ماهى ميگرفتند.

دخالتهاى رجوى در انتخابات و حكومت عراق، شاخص بارز اين استراتژى سه جانبه(آمريكا، بعث، رجوى) بود، به حدى كه رجوى ادعا ميكرد كه مردم عراق خواهان رياست او بر مردم عراق هستند و با همين توهم، سنگ ماندن در عراق را به سينه ميزد و اين همه كشته را از تشكيلات سازمان هديه اين سياست غلط و مزدورى خود كرد.

عزت ابراهيم كه از اندك سران حزب بعث بود و در بيرون زندان قرار داست، ميخواست به هر طريقى شده مجدداً حكومت بعث را به قدرت برگرداند و اين هدف براى رجوى آب حيات بود. لذا رجوى در پادگان اشرف با به راه انداختن شبكه هاى اجتماعى و آوردن افراد عادى جامعه عراق به درون پادگان اشرف و برگذارى سمينارهاى متعدد و خرج پولهاى هنگفت، در واقع اذهان مردم فقير و بدبخت كه نان شب هم نداشتند، سر سفره اى رنگين و وعده هاى دروغين به آنها راه و زمينه ظهور تفكر داعش را فراهم ميكرد كه در زير چتر بعث و انسجام نيرو، بتوان دولت قانونى را سرنگون نمايند. اين پروژه، عضو گيرى و آموزش هاى نظامى و عقيدتى با هماهنگى سران بعث و سازمان و نيروهاى آمريكا صورت ميگرفت.

بطورى كه اين پروژه و آموزش مردم عادى را به اسم حفاظت از اشرف به خورد تشكيلات ميدادند. آنروزها كه ماها خبرى از هدف پشت پرده اينكارها نداشتيم، دلخوش بوديم كه نيرويى براى پشتيبانى از خودمان داريم.

افراد تشكيلات، به هيچ عنوان حق ارتباط با نفرات عراقى در حال آموزش را نداشتند و مربيان از افراد منتخب توسط مسئولين بودند و فقط اينها بودند كه ارتباط داشتند و ما هيچگونه خبرى از نوع آموزش و كم و كيف قضيه نداشتيم.

ماحصل اين كارها بعدا از الانبار با سركردگى و فتنه اى به اسم احمد العلوانى، شروع شد و استارد داعش در عراق كليد خورد و دستگاه تبليغاتى و شيطان سازى رجوى با راه انداختن شيپور قيام مردمى هدف و نيت شوم خود را به نمايش گذاشت و رهبرى اين اغتشاشات هم در دست عنصر جنايتكار، عزت ابراهيم بود. در تاخت و تاز داعش به عراق و تصرف چند شهر و كشتار وحشيانه و بربريت محض، عزت ابراهيم، نقش كليدى و اصلى بازى كرد و در جذب سنى ها در اين تشكيلات مخرب پيشتاز بود.

چند روز پيش، آنتن خبرگزاريها خبر كشته شدن دبير كل حزب بعث و شخص كليدى در پيشبرد خط داعش يعنى عزت ابراهيم، آمده بود اگر اين خبر موثق باشد، مردم عراق از اين پس نفس راحتى خواهند كشيد و تشكيلات داعش و بساط آن در عراق برچيده خواهد شد و براى شخص رجوى و تشكيلاتش يك ضربه كشنده خواهد بود، چرا كه حامى اصلى كه به پشتوانه او رجوى در عراق يكه تازى ميكرد و دستش در جنايت باز بود و زير اين چتر نيرو را در عراق محبوس نگه داشته بود، ديگر وجود ندارد و بايد رجوى و تشكيلات پوسيده اش در عزا براى اين جنايتكار بنشينند و سپس نابودى خود را نظاره گر باشند.

“پایان”

استراون استیونسون مجاهدین خلق صدام مریم رجوی تروریسمپشت پرده بیانیه تکراری استیونسون (دلقک معزولی که دیگر خنده دار نیست)

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIفیگارو: مجاهدین خلق در کنار تکفیریها در سوریه می جنگند
Le Figaro: Mojahedin Khalq (aka MKO, MEK, Rajavi cult) Fight alogside insurgents in Syria

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17294

خطرناکترین فرقه و بدخیم ترین دیکتاتور

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس،  هفدهم مارس ۲۰۱۵:… سازمان مجاهدین که مسعود رجوى آنرا به انحطاط کشانده و روزگارى این سازمان الگوى مبارزاتى جوانان و تحصیل کرده ها بر ضد دیکتاتورى و استبداد بود، براى تحقق آزادى تمام عیار، اما متأسفانه این آرمان توسط شخص رجوى بعد از بر اریکه نشستن بعنوان لیدر سازمان و با سلطه تمام عیار و قبضه کامل قدرت در ید اختیار خود و سلب کردن تمام …

تناقض در شعار “ننگ ما ننگ ما خانواده الدنگ ما” توسط رجوی ها !!

لینک به منبع

خطرناکترین فرقه و بدخیم ترین دیکتاتور

سازمان مجاهدین که مسعود رجوى آنرا به انحطاط کشانده و روزگارى این سازمان الگوى مبارزاتى جوانان و تحصیل کرده ها بر ضد دیکتاتورى و استبداد بود، براى تحقق آزادى تمام عیار، اما متأسفانه این آرمان توسط شخص رجوى بعد از بر اریکه نشستن بعنوان لیدر سازمان و با سلطه تمام عیار و قبضه کامل قدرت در ید اختیار خود و سلب کردن تمام مسئولیت ها از گردن عناصر با کفایت در سلسله فرماندهى سازمان و به حاشیه راندن آنان و تثبیت موقعیت خود، زمینه دیکتاتورى خود بر سازمان را با انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک و جدایى زن و شوهر از هم و همچنین منع هر گونه عواطفى از طرف اعضاء نسبت بهم، راه هر گونه صداى اعتراضى را بست و همه را به سمت پرستیدن خود بعنوان رهبر بلامنازع و مادام العمر سازمان، کشاند و هر گونه مخالفتى را در دم سرکوب و خفه کرد.

رجوى با بدبینی و سوءظن دائمی به اطرافیان خود بطور اخص و تمام سطوح تشکیلات بطور عام، احساس می‌کرد که آنها در سر نقشه نابود کردن او را دارند. لذا بر اساس ترس و بدبینی و بد گمانی خود سعی می‌کرد که مخالفین و ناراضیان را حاشیه نشین، زندانی و یا سر به نیست کند و اینکار را مانند آب خوردن انجام میداد و او امرش مطلق بود و باید در تشکیلات بدون کم و زیاد عین آن اجرا می شد.

رجوى عنصر بغایت خودخواه و خودبین است و با در اختیار گرفتن و سوء استفاده از خصائل و عواطف زنان، با این اهرم کاملا دیکتاتورى مطلق و وحشیانه خود را اعمال می کرد. بطورى که در یک مرحله نزدیک به هفتصد نفر از تشکیلات چهار هزار نفره اش را روانه زندان و شکنجه گاهاى خود کرد و چه شکنجه هایى را بر افراد اعمال نمود به صورتى که نفر زیر شکنجه قرون وسطایى جانش را از دست میداد و خودم شاهد جان دادن نفر در زندان رجوى بودم.

رجوى که به معاون و جانشین خود آقاى على زرکش رحم نکرد و از سمت نفر دوم سازمان به یک عنصر عادى تشکیلات تنزل و نهایت در عملیات فروغ جاویدان او را به کشتن داد و یا فرمانده فتح الله که زمانى لنگر و تئوریسین در بعد نظامى براى سازمان بود را به نقطه اى کشاند که دزدکى نان خشک زیر خاک پنهان میکرد و بعدا میرفت همان ها را میخورد و آخرالامر به شیوه بیمارى که رجوى تزریق میکرد از سد راه خود برداشت و موارد متعدد دیگر از جدایى و سربه نیست کردن و شیوهاى پیچیده اغفال تا گرفتن اختیار از افراد و بى هویت کردن آنها که متاسفانه این داستان تا امروز نیز ادامه دارد.

“پایان”

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

آهای آنها یی که خود را به خواب زده اید. نترسید. چشم بگشایید

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از کودکانزندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

مسعود خدابنده آن سینگلتون نشریه سیاسی سیاست آسیا
Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16929

جشن چهارشنبه سورى و فتنه گرى رجوى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پنجم مارس ۲۰۱۵:…  باید یادآورى کرد که اولا رجوى هم قصدش بهم زدن این سنت بوده و هست چرا که اگر قرار باشد جشن چهار شنبه سورى و پریدن از روى آتش با مسائل ایمنى همراه باشد و جان انسانها در این عمل گرفته شود، دیگر آن محتوا و اصالت محتوایى خود را از دست می دهد و کم کم مردم از برپایى این سنت، زده شده و به فراموشى سپرده خواهد شد. مگر نمی گوئیم رژیم …

مریم رجوی صدام حسین لابی امریکایی مزدوری خیانت وطن فروشینامه سرگشاده به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوا اولاند

لینک به منبع

جشن چهارشنبه سورى و فتنه گرى رجوى

آخرین چهارشنبه قبل از حلول سال جدید را چهارشنبه سوری می گویند. البته شب آن، یعنی غروب سه شنبه مهم است نه خود چهار شنبه. جشن چهارشنبه سوری، یکی از مراسم بسیار جذاب و مفرح ما ایرانیان به شمار می آید. این جشن، قبل از تهاجم اعراب به ایران در بین نیاکان ما به جشن سوری مرسوم بود. سور، به معنی سرخ می باشد و چون این جشن با برپا کردن آتش همراه است، به این نام مرسوم گردید. آتش در بین ما ایرانیان، مظهر نابودی تاریکی و سیاهی است. این دو واژه، همان پلیدی و اهریمن هستند و روشنایی آتش پاکیزگی، طراوت، زندگی و سلامتی، سازندگی و پیشرفت را به همراه دارد. همچنین، با کمک آتش و نور که سمبل های خوبی هستند، افراد امیدوارند که راه خود را در آخرین شبهای تاریک سال پیدا کنند و به روزهای آغازین بهار برسند.

همه کار به این منظور است که در این شب خوشی بیاید و غم برود.

جالب ترین و مرسوم ترین مراسم این شب، برپاکردن آتش با بته و خار در سر گذرها، بر سر بامها و یا در حیاط خانه ها، می باشد. افراد شرکت کننده در کنار آتش جمع می شوند و همراه با رقص و آواز یک به یک از روی آتش می پرند و جمله “سرخی تو از من، زردی من از تو” را تکرار می کنند، به این معنی که سرخی و تازگی و روشنایی آتش از آن من و زردی و مریضی و بدی من نیز از آن آتش، تا در آتش بسوزد و پاک شود.

حال این سنت دیرینه فرهنگى که باید براى شادى و نشاط و سرزندگى باشد، رجوى مثل سنوات قبل و طبق معمول، یک فراخوان داده که مردم آزادهٴ ایران! جوانان رزمنده و اشرف‌نشان! بپا خیزند و جشن آتش بازى را به عزا تبدیل کنند. بگذریم که رجوى نه هوادارى در ایران دارد و نه از اشرف و اشرفیهاش خبرى هست که از هوادار و اشرف نشانش و ارتش داخله اش باشد، بلکه با پول نفرات أجیر شده خود را وادار می کند که این سنت را با ایجاد مسائل ایمنى در واقع جلوى شادى مردم را بگیرد و در جیب رژیم آخوندى بریزد و بهانه مخالفت شان با این سنت دیرینه را مشروعیت بخشد بنابراین،

باید یادآورى کرد که اولا رجوى هم قصدش بهم زدن این سنت بوده و هست چرا که اگر قرار باشد جشن چهار شنبه سورى و پریدن از روى آتش با مسائل ایمنى همراه باشد و جان انسانها در این عمل گرفته شود، دیگر آن محتوا و اصالت محتوایى خود را از دست می دهد و کم کم مردم از برپایى این سنت، زده شده و به فراموشى سپرده خواهد شد. مگر نمی گوئیم رژیم آخوندى ضد چنین جشنهاى سنتى است، آیا فراخوان رجوى براى این روز آتش افروزى و درست کردن مسائل ایمنى در جشن آتش بازى چهارشنبه سورى، محتوایى جز این دارد؟ و آیا محتواى مخالفت رژیم آخوندى و اعمال رجوى در برابر آن یکى نخواهد بود؟

شکى نیست که رجوى در هر سرفصلى و یا هر مسائلى که به امنیت رژیم می خواسته ضربه زده شود، همیشه بعنوان عصاى زیر بغل آخوندها عمل کرده و مانع تزلزل این رژیم بوده است و هر جا وارد شده، به نفع این رژیم عمل کرده است و فراخوان جشن چهارشنبه سورى هم مستثنى از این قاعده نیست. لذا باید جوان ها و مردم ایران هوشیار باشند و در دام این فریب ها نیفتند و از آنطرف، این سنت را به بهترین شکل برپا کنند و جشن و شادى و رقص داشته باشند و نگذارند به این سنت دیرینه و به جای مانده از نیاکان مان، خدشه اى وارد شود.

“پایان

***

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

همچنین:

وجه اشتراک دو گروه تروریستى رجوى و البغدادى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفدهم فوریه ۲۰۱۵:… ”رجوى میگوید، کسى که با ایدئولوژى من نیست بر من است و باید از مسیر مبارزه برداشته شود (درون تشکیلات) داعش میگوید، اسلام من اسلام واقعى است و هرکس زیر این بیرق من نیاید مرتد است و باید گردن زده شود.”رجوى میگوید، رهبر اید�

نامه به دوستان و همسنگران قبلى در آلبانى

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم فوریه ۲۰۱۵:…  دوستانى که شاهد تمام شقاوتهاى رجوى و سرانش در تشکیلات بودیم و چه یارانى را براى اهدافى پوچ از دست دادیم و الان در زیر خروارها خاک خوابیده اند، یادآورى میکنم شکنجه و کشتن و سر به نیست کردن دوستانمان که حتى حق اسم آوردن ا�

تهدید در بیرون و فراهم کردن زمینه کشتار در درون

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۵:… این روزها قافیه بر رجوى به تنگ آمده است و فشارها بر پیکره پوسیده تشکیلاتش در عراق با توجه به واقعیتهاى ژئوپولیتیک منطقه اى و همچنین فراخوانهاى پى در پى براى انتقال ساکنان لیبرتى از عراق و نیز فشار خانواده هاى ا�