عصبانیت بقایای رجوی از هشیاری سازمان ملل؛ ماجرای کوبلر و مجاهدین

عصبانیت بقایای رجوی از هشیاری سازمان ملل؛ ماجرای کوبلر و مجاهدین

ایران دیدبان، دوم ژوئیه 2013: … رهبری گروه تروریستی مجاهدین نقشه‌های زیادی برای فریب ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان کشیده بود و بنا داشت کلاه کمیساریا را هم مثل کلاه پنتاگون بردارد، غافل از آن که برنامه پنتاگونیستها آن بود که همسران رجوی دلی از آنان ببرند و با گمان این که افسران آمریکایی را در تور انداخته اند در تور بیفتند! ماحصل آن فقره کلاهبرداری، جمع بندی موسسه رند بود که شکست طرح …

(Massoud and Maryam Rajavi theMojahedin Khalq cult leaders)

لینک به منبع

اگر عصبانیت بیانیه 10 تیر گروه تروریستی مجاهدین و اطلاعیه‌های قبل و قبل‌ترش را از آقای مارتین کوبلر، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق یکجا جمع کنیم، حاصل آن چیزی جز ناکامی بقایای رجوی از برداشتن کلاه ملل متحد، نمی شود!

رهبری گروه تروریستی مجاهدین نقشه‌های زیادی برای فریب ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگان کشیده بود و بنا داشت کلاه کمیساریا را هم مثل کلاه پنتاگون بردارد، غافل از آن که برنامه پنتاگونیستها آن بود که همسران رجوی دلی از آنان ببرند و با گمان این که افسران آمریکایی را در تور انداخته اند در تور بیفتند!

ماحصل آن فقره کلاهبرداری، جمع بندی موسسه رند بود که شکست طرح پنتاگون برای استفاده از این دار و دسته مزدور را به بهانه بی تجربگی نظامیان آمریکایی و رِندی مجاهدین لاپوشانی می کند و تلاش دارد از آمریکا به خاطر حمایت از یک گروه تروریستی رفع اتهام و اعاده حیثیت نماید.

همین گزارش از قضا تبدیل شد به ماده واحده اجرایی جامعه جهانی با این دستور که اگر این گروه در جریان اشغال عراق قِسِر در رفت، اما دیگر وقت آن شده است که مبتنی برصد قانون بین المللی و ملی از عراق بیرون رانده شود، با این تبصره که کارگزاران نظام بین الملل حواسشان باشد که با چه کلاهبرداری سر و کار دارند، شیادی که یک روزه از ارتش خصوصی صدام و ارتش آزادیبخش، تبدیل به نیروی بی طرف و غیرنظامی شد، دار و دسته ای که رهبرانشان در یک روز هم می توانند آنان را سرسیخ کنند که خود را به آتش بکشند و هم کاری کنند که در همان روز مقابل نظامیان آمریکایی دامن بپوشند و ناموسشان را که همان سلاحشان باشد به کابین پنتاگون بفرستند!

تصمیم گیرندگان در نهادهای بین المللی منتظر نشستند تا رهبری شیاد مجاهدین، خود از آنان دعوت کند که سرپرستی آنان را برعهده بگیرند، اما ضمناً مقصود این کلاهبرداران را نیز فهمیده بودند که هدف قرار دادن آنها در مقابل دولت عراق و استمرار حیات در این کشور است.

چه کسی است که نداند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با چراغ سبز آمریکا وارد این پرونده شد، جهت اطلاع بیشتربه پژواک تشکر آمریکا از زحمات آقای مارتین کوبلر که همچنان در فضا باقی است توجه کنید!

سوز و گداز گاه و بیگاه بقایای رجوی که با یادآوری ” تعهدات آمریکا ” ، ” توافق ارباب علیه آنان ” و در اوج ناچاری متهم ساختن آمریکا به ” همدستی با عراق و ایران برای سرکوب آنان ” همراه است، با اطلاع از رو شدن دستش در عرصه بین المللی است.

الباقی ادعاها مثل متهم نمودن کوبلر به زمینه سازی کشتار و یا نرساندن مجروحان به بیمارستان و ایضاً انکار تف انداختن به مأموران سازمان ملل- و اخیراً حمایت از اعتصاب غذای پناهجویان- همه و همه ناله هایی از سر عصبانیت و بیانگر ناتوانی از برداشتن کلاه سازمان ملل و یا گذاشتن کلاه بر سر کمیساریای عالی پناهندگان است.

همچنین:

رجوی، بیمار جنسی عقب مانده

2013/07/01

ایران دیدبان، اول ژوئیه ۲۰۱۳: … در شرایط فعلی و با وجود قوانینی که در این گروه جاری است، مثل اعترافات جنسی و یا سرکوب شخصیت و عواطف از مسیر این اعترافات، می‌توان گفت که تشکیلات مجاهدین، در واقع تبلور رؤیاهای جنسی رجوی است. رجوی یک منحرف جنسی (پارافیلی)است، این خصیصه قبل از هر پارامتر […]

دار و دسته رجوی در تعامل با عنصر اجتماعی آسیب می بیند؛ لشکر نفوذیها در اردوگاه مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

2013/06/29

ایران دیدبان، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۳: … طبل رسوایی باندرجوی در هر زمان و مکانی که پای عنصر اجتماعی به میان آید و مجاهدین در صدد بهره برداری از انسانها باشند به صدا در خواهد آمد. تعامل مجاهدین با افراد غیرتشکیلاتی، – ولو اندک و کوتاه مدت – با هر نیت و انگیزه ای […]

پاسخ بقایای رجوی به انتقادات اخیر؛ رجوی یعنی حیات و ممات مجاهدین خلق

2013/06/26

ایران دیدبان، بیست و ششم ژوئن ۲۰۱۳: … اما به طور اخص آنچه انگیزه شده است تا مریم رجوی با وجود رسوایی فرار و اختفا و افشای روابط جنسی نامشروع و بیمارگونه همسرش، بخش زیادی از سخنانش در تجمع سالیانه این گروه را به ثناگویی وی اختصاص دهد، انتقادات گسترده ی اعضای دیرینه شورای ملی […]


(Washington backed Maryam Rajavi in terrorist cult’s HQ in Paris)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters