علت حذف مجاهدین از لیست تروریستی ، انتقام جوئی اسرائیل و عربستان بود

علت حذف مجاهدین از لیست تروریستی ، انتقام جوئی اسرائیل و عربستان بود

مجاهدین خلق لیست تروریستیصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام سپتامبر 2021:… سازمان مجاهدین خلق ایران، بخاطر ترور مستشاران آمریکائی ، اعلام اعتقاد بازگشت ناپذیر به مبارزات مسلحانه و حرف هایی که بنیانگذارانش درمورد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی وضرورت اخراج نیروهای خارجی ازایران واستقلال کشورمطرح کرده بودند، در لیست تروریستی وزارت‌ خارجه آمریکاقرار داشت وگرنه ترور 17هزارنفر ازمردم ایران وشخصیت های برجسته ی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها ازنظر آمریکا ترور حساب نمیشد ، بلکه شواهد ودلایل زیادی نشان میدهد که خود آمریکا بدرجات معین دراین ترورها نقش داشته  وبنابراین موافقت کاملی با این ترورهای جنایتکارانه داشت. 

سخنرانی پسا انتخاباتی و 30خردادی مریم رجویمجاهدین خلق ، سازمان ضد‌امپریاستی که نوکر شد

علت حذف مجاهدین از لیست تروریستی ، انتقام جوئی اسرائیل وعربستان بود

07/07/1400

سازمان مجاهدین خلق ایران، بخاطر ترور مستشاران آمریکائی ، اعلام اعتقاد بازگشت ناپذیر به مبارزات مسلحانه و حرف هایی که بنیانگذارانش درمورد جامعه ی بی طبقه ی توحیدی وضرورت اخراج نیروهای خارجی ازایران واستقلال کشورمطرح کرده بودند، در لیست تروریستی وزارت‌ خارجه آمریکاقرار داشت وگرنه ترور 17هزارنفر ازمردم ایران وشخصیت های برجسته ی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها ازنظر آمریکا ترور حساب نمیشد ، بلکه شواهد ودلایل زیادی نشان میدهد که خود آمریکا بدرجات معین دراین ترورها نقش داشته  وبنابراین موافقت کاملی با این ترورهای جنایتکارانه داشت.

مجاهدین خلق لیست تروریستی

مجاهدین خلق و لیست تروریستی

نزدیکی بسیار زیاد سازمان مجاهدین رجوی به صدام ، بنوبه ی خود نقشی در این نامگذاری اولیه داشت و چرا؟

صدام ابتدا یک افسر اطلاعاتی عراقی همکار سیا بود وبا کمک آمریکا حکومت انقلابی عبدالکریم قاسم را با توسل به کودتا برانداخت.

اما مدتی بعد که قویتر شد، افکار ناسیونالیزم افراطی یافت وشروع به نافرمانی هایی برعلیه آمریکا نمود که این نافرمانی ها برمذاق صهیونیست ها خوش نیآمد و سرانجام مانند اغلب دیکتاتور های سطحی اندیش، گول آمریکا را خورد وبه کویت حمله کرد و بهانه ای طلایی بدست آمریکا داد تا با ایجاد جنگ اول خلیج فارس ، حکومت اورا کاملا ناتوان کرده وسپس در سال 2003کاملا ازبین بردارد.

سخنرانی پسا انتخاباتی و 30خردادی مریم رجوی -1

اما باند رجوی مقاله ای که بدین مناسبت نوشته ، موضوع را چنانچه سبک وسیاق جاری این فرقه ی منحط است ، اینگونه تحریف کرده است :

” ۲مرداد ۱۳۶۴(۲۴ژوئیة۱۹۸۵): در پایان یک جلسه استماع کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، ریچارد مورفی، دستیار وزیر خارجه در امور خاور نزدیک، بدون هیچ زمینه‌ٔ قبلی و یا سؤال نمایندگان، بیانیه‌یی راجع به سازمان مجاهدین خلق ایران قرائت کرد که طی آن با نثار سلسله‌ای از اتهامات، مجاهدین را یک سازمان تروریستی توصیف کرد. این اولین بار در تاریخ آمریکا بود که یک جنبش آزادیبخش از نظر وزارت‌خارجه آمریکا تروریست نامیده شد “.

آنروزها مصادف با نرد عشق بازی کردن شمابا صدام بود ومسلما آمریکا بخاطر مشکلاتی که با صدام پیدا کرده بود ، طبیعی بود که چنین اقدامی برعلیه شما بکند.

اما سطور آخر نوشته ی تان یک دروغ آشکار است وهرگز چنین نبوده است که آمریکا یک نهضت آزادیبخش را دوست داشته باشد ونخواهد اورا درلیست تروریستی خود قرار دهد .

قرار گرفتن شما درلیست تروریستی بخاطر ماهیت نهضت آزادیبخشی شما نبود که تهی از این ماهیت بودید وورای آن چیزی است که مطرح کرده اید واینجانب دلایل اجمالی آنرا در سطح یک یادداشت کوتاه نقل کردم.

درادامه :

” سال ۱۳۷۶ به‌دنبال روی کارآمدن دولت آخوند محمد خاتمی، وزارت‌خارجه آمریکا در روز ۸اکتبر ۱۹۹۷ برای سومین بار رسماً سازمان مجاهدین خلق ایران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری نمود.”

دراینکه تروریست هستید، شک وشبهه ای درآن نیست وآن اقدام آمریکا میتوانست دلایل متعددی ازجمله زیر سیطره آوردن شما باشد ویا درراستای تسریع گرایش رو به تزاید شما به راست باشد که موفق هم بود.

بازهم :

” یک حمله‌ٔ بزرگ پلیس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت در فرانسه، مریم رجوی و بیش از ۱۶۰عضو مقاومت ایران را هدف قرار داد. توطئه بر اساس خواست‌های سران رژیم ولایت فقیه طراحی شده بود.”

پلیس فرانسه حق داشت که با جیمز باندی بازی هایی که شما درخاک فرانسه میکردید ، برعلیه شما سوء ظن داشته باشد وایران هم بطور طبیعی میخواهد دشمنان تروریست اش تحت فشار و مضیقه باشد وهیچ قباحتی دراین روند وجود ندارد.

مجاهدین خلق مبارزه مسلحانه و ممنوعیت بزرگداشت ترور

سپس :

“… سرانجام روز ۷مهر ۱۳۹۱برابر با ۲۸سپتامبر ۲۰۱۲هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا، با گردن نهادن به حکم بی‌سابقه‌ٔ دادگاه استیناف آمریکا نام سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیست‌ تروریستی وزارت‌ خارجه آمریکا حذف کرد.”

آن ایام ، شما ازسیطره ی صدام خارج شده وامتحان خوبی در خاک عراق درراستای خدمت به آمریکا وایضا اسرائیل انجام داده بودید ولازم بود که این چماق از روی سر شما برداشته شود .

بخصوص اینکه ایران درمحور شرارت قرار گرفته بود و بهتر بود که مخالفان آن مورد استمالت قرار گیرند تا جبهه ی هرچه بزرگتری برعلیه ایرانی که حکومتش ازنظر آمریکا نافرمان بودوباید ازبین برده میشد ، تشکیل گردد.

بطور کلی برآمدن شما ازلیست تروریست های بد ، ماحصل این کنش واکنش ها بوده و تلاش های عربستان واسرائیل  که دشمنی بیشتری را با ایران آغاز کرده بودند،مزید برعلت شد وهیئت حاکمه ی آمریکا واروپا قرر گذاشتند ازاین ببعد شما را درلیست تروریست های خوب قرار دهند.

تروریست هایی که برای تامین پاره ای ازمنافع نا مشروع آنها بوجود میآیند ومورد حمایت مادی ومعنوی قرار میگیرند.

صابر  تبریزی

مسعود خدابنده در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی (قسمت دوم و پایانی)

علت حذف مجاهدین از لیست تروریستی ، انتقام جوئی اسرائیل وعربستان بود

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وطن-پرستی-مریم-رجوی/

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و سوم فوریه 2021:… این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند . چراک ه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید. اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد. وطن پرستی مریم رجوی . 

سنگهای بسته، سگهای باز و توهم مریم رجویاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

وطن پرستی مریم رجوی

باوجود ارتباط تنگاتنگ موجود ، اهمیت حل مسائل داخلی مهم تر است!

04/12/1399

ما که ایرانی باشیم، ازدومشکل عمده ی داخلی وخارجی رنج میبریم.

مشکل داخلی ما ا ز کم مولد بودن اقتصادمان است که مانع اشتغال بوده و عواقب سنگینی مانند تورم، فساد و نخوشنودی عده ی کثیری از مردم است وحل آن میتواند گره های بزرگی ازما را بازکرده ودربرابر دشمنی های ددمنشانه ی خارجی ، مقاوم ومقاوم ترمان کند.

مشکل خارجی ما با جهان سلطه گر غرب بزعامت هیئت حاکمه ی آمریکاست که یکی ازنمود های بارزش خارج شدن این کشور غارتگر ازبرجام است که تحریم های بی سابقه ی مرتبط با این موضوع ، ضرباتی سخت- والبته نه در سطح لطمات نارسائی های داخلی- برما وارد کرده ومسلما که ازمسائل مهم ماست.

اما اینطور نیست که باند رجوی که بخاطر برقراری سیستم برده داری درمناسبات داخلی خود، جاسوسی  برای بیگانه وخیانت های ممتد درحق مردم ایران، منطقا اجازه داشته باشد که درباره ی هر دومواردی که ذکر شد ، اظهار نظرهای مزورانه ای نموده واشک تمساح برای ما بریزد.

با این حال ، این گروه خائن به وطن ودشمن اقلا 80 درصد ازمردم جهان بعنوان بشریت ، بیشرمی خو د را درنوشته ای این چنین بنمایش گذاشته است:

” موضع‌گیریهای مقامات جدید آمریکا در مقابل رژیم و تأکید آنها بر خواستهایی فراتر از برجام و برنامه اتمی رسانه‌های وابسته به باند روحانی را نگران شرایط سخت برای حاکمیت و آینده آن کرده است “.

البته این نگرانی بخاطر تروریزم اقتصادی ای که ماحصل نقض برجام است و دود غلیظ وزهرناک دارد که قبل ازهمه بچشم اقشار فقیر ومتوسط ( بالای 80درصد مردم) میرود و نگرانی رئیس جمهور ازبابت این ظلم وارده برآنها، یک نگرانی میهن دوستانه و وظیفه شناسانه بحساب میآید.

دوباره :

” به‌نوشته روزنامه ی آرمان (وابسته به باند روحانی مقامات آمریکایی به‌رغم این‌که مواضعی در جهت بازگشت به برجام می‌گیرند، اما «هم‌چنان خواسته‌های غیرمعقولی بعضاً مطرح می‌کنند”.

و این موضوعی است که شما را که سمبل وطن فروشی هستید، بسیار خوشحال میکند .

چراکه بعنوان یک ایرانی بجای انتقاد ازاین زور گویی آمریکا، به ستایش از این جنایت دست میزنید.

وطن پرستی مریم رجوی

وطن پرستی مریم رجوی

اظهار خوشحالی های این چنینی دوام نخواهد داشت وهمت مارا برای قدرتمندتر شدن – که منابع این قدرت را به وفور داریم- بیشتر خواهد کرد واگر زمانه عمری برای شما باقی بگذارد خواهید دید که آمریکا از استعمال اینگونه ادبیات درحق ما خودداری خواهد کرد ودرزمانی که ازخر قدرت پایین بیآید- که روندش با شتاب قابل توجهی آغاز شده- خواستار روابط متقبلا سودمند با ما خواهد شد.

درادامه ودرنقل قول از یک منبع داخلی آمده است :

” … خواسته‌های غیرمعقول» آمریکا از سال‌ها پیش روشن بوده و این‌که رژیم می‌بایست در زمینه موشکی و سیاست مداخله‌جویانه‌اش در منطقه کوتاه بیاید “.

اول اینکه کشورهای بسیار کوچک تر ازما صاحب این موشک ها هستند و هواپیماهای مدرنی زیادی هم درکنارش دارند وبنابراین  دلیلی ندارد که ما باازدست دادن این ادوات، دست بسته تسلیم دشمن طماع ومتجاوز گردیم.

ثانیا مقامات  ایران بارها اظهار نظر کرده اند که منافع خود را درسازش ومدارا با کشورهای منطقه وجهان ورفع تنش های موجود که باعدم دخالت آمریکا ممکن است ، میداند ودراین مورد آمادگی کامل خود را درهمکاری با کشورهای منطقه اعلام کرده اند

سپس :

” روزنامه آرمان در 2 اسفند۹۹نوشت : مقامات ایالات متحده قصد بازگشت به برجام را دارند اما هدف اولیه آنها این است که شاید بتوانند امتیازات بیشتری از ایران بگیرند و برجام را گسترده‌تر از مباحث هسته‌یی تدوین کنند “.

این راز سربه مهری نیست که برای اولین بار فاش شده باشد. دشمن خارجی ودر راس آنها حکومت آمریکا و رژیم صهیونیستی با تمام قوا درصدد ازبین بردن تمامیت ارضی ایرانند وازاین رو لحظه ای برای تضعیف بنیه ی دفاعی ایران غافل نیستند و مذاکرات فرابرجامی که طی آن به انجام این نیت شوم و خالی کردن زرادخانه های ایران ازموشک- که این یکی مهمترین آلت دفاع نظامی ما درحالت بازداشتن نیروی هوایی ما ازهواپیماهای مدرن نقش مهمی را در نگه داشتن سرحدات ما ایفاء میکند- دراین راستاست.

با لحاظ شرایط فوق، من ضمن اینکه با پیشرفت موشکی کشور موافقت کامل دارم وآنرا وسیله ی  بسیار بازدارنده ی تجاوز این دشمنان با طمع سیری ناپذیر میدانم وحتی در تقویت صنعت عمومی کشور مفید حساب میکنم ، با این حال اتحاد مردم وحکومت را که قسمت اعظم این اتحاد با گرفتن نبض زمان از هر دوطرف بیشتر میشود ، مهمتر از هرچیز بحساب میآورم.

مجددا :

” توصیه روزنامه مردم‌سالاری هم این است نظام «نرمش در تاکتیک» در پیش بگیرد، احتمالاً منظور از «نرمش در تاکتیک» از نوع «نرمش قهرمانانه‌ای» است که به توصیه ( رهبری) در مذاکرات برجام گرفته شد و در جریان آن امتیازات کلانی به طرف مقابل داده شد”.

درخصلت مقوله ی مذاکره است که چیزهایی میدهند و درعوض امتیازاتی بدست میآورند والبته گرفتن این امتیازات ر درجه ی اول به قدرت داخلی ومیزان اعتماد واتکاء به مردم بستگی دارد وازاین رو اگر ” نرمش درتاکتیک ” اهمیت داشته باشد ، موفقیت هرچه بیشتراین نرمش منوط به  تقویت هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی دولت وحکومت است که عرض کردم با همگرا کردن اراده ی استوار حکومت وآگاهی عمیق تر مردم از سیر زمان ، بدست خواهد آمد.

همچنین :

” حکومت به‌خوبی می‌داند که اگر در مقابل آمریکا و کشورهای بزرگ اروپایی که خواهان کوتاه‌آمدن حکومتش در زمینه اتمی، موشکی و سیاست منطقه‌یی هستند عقب‌نشینی کند، در زمینه داخلی هم به ناگزیر مجبور به عقب‌نشینی است “.

مسئله ی اتمی آنقدر مهم نیست که نتوان بشرط اقدام مثبت طرف مقابل دربرابر آن کوتاه نیآمد که ما در برجام درست همین کار را انجام دادیم.

اما مسئله ی موشکی ایران ارتباط فوق العاده زیادی با قدرت دفاعی ایران دارد وتصور نمیرود که حکومت ودولت ازاین منافع مشروع وقانونی خود دست بکشد.

سیاست منطقه ای ایران هم چیزی جزدفاع از سرحدات خود نیست واگر طرف های مقابل تضمین های قانع کننده بدهند، ایران بطوری که اعلام کرده، حاضر به هرنوع مذاکره ی سازنده وتنش زا دراین مورد است واین مسئله بارها ازطرف مقامات طراز اول حکومت ودولت مطرح شده است.

به مسئله ی دولت وملت که میرسیم ، من نظر خودم را که همگرایی بین دوطرف بمعنی پیشرفت کشور بوده و به هیچ وجه عقب نشینی نیست، به سمع ونظر خواننده ی این یاد داشت میرسانم.

همینطور :

” شرایط به‌گونه‌یی است که حتی در فرض عقب‌نشینی آیت اله خامنه‌ای و رفع تحریم‌ها، باز هم نظام ولایت نمی‌تواند از بحران‌هایی که اسیر آنهاست رهایی یابد، باز هم بحرانها باقی خواهد ماند “.

درسطور قبلی نوشته ام به مسئله ی همگرایی ورابطه ی سازنده ی این دومقوله درتقویت قدرت دولت – ملت اشاره کرده ونوشتم که قدرت هردو از داشتن وحدت نظر درمورد منافع ملی بیشتر میشود و حتی طوری بیشتر که دشمنان خارجی هوس تجاوزگری وترور اقتصادی را ازسر بیرون کند وازاین رو، من شخصا مسائل ومشکلات ایران را قابل حل میدانم.

صابر  تبریزی

وطن پرستی مریم رجوی

حذف مجاهدین از لیست تروریستی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-ایران-از-زبان-جولی/

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

حذف مجاهدین از لیست تروریستی

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران و وطن پرستی مریم رجوی

حذف مجاهدین از لیست تروریستی 

*** 

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: