علی خلخال زندانبان رجوی بصورت مخفی به نروژمنتقل شده !

علی خلخال زندانبان رجوی بصورت مخفی به نروژمنتقل شده !

محمد رزاقی، نهم ژوئیه 2013: … علی خلخال سالها از اعضاء مورد اعتماد رجوی که در سیستم پرسنلی رجوی در درون اردوگاه بد نام اشرف تحت مسئول محمد سادات دربندی ( کاک عادل ) ریئس زندانبانان و شکنجه گران رجوی بود. علی خلخال به همراه حسن عزتی (نریمان ) بهرام جنت سرا ( مختار) مجید عا لمیان ؛ نادر رفیعی نژآد ؛ حسن محصل ؛ و بقیه زندانبانان و شکنجه گران رجوی در ساختن زندان و زندانبانی اعضاء اسیر در سال 73 …

(Massoud and Maryam Rajavi theMojahedin Khalq cult leaders)

لینک به منبع

بنا به خبرهای رسیده از درون اردوگاه بد نام اشرف و لیبرتی رجوی سعی می کند یک سری از اعضاء مورد اعتماد که در جنایتهای رجوی بر علیه اعضاء شرکت داشته اند و از خیلی اسرار فرقه رجوی خبر دارند بصورت مخفی و بدون اطلاع دیگران از عراق خارج کند

علی خلخال سالها از اعضاء مورد اعتماد رجوی که در سیستم پرسنلی رجوی در درون اردوگاه بد نام اشرف تحت مسئول محمد سادات دربندی ( کاک عادل ) ریئس زندانبانان و شکنجه گران رجوی بود .

علی خلخال به همراه حسن عزتی (نریمان ) بهرام جنت سرا ( مختار) مجید عا لمیان ؛ نادر رفیعی نژآد ؛ حسن محصل ؛ و بقیه زندانبانان و شکنجه گران رجوی در ساختن زندان و زندانبانی اعضاء اسیر در سال 73 در درون اردوگاه بد نام اشرف نقش به سزایی داشت .

همچنین علی خلخال بطور دقیق در دفن افرادی که در زیر شکنجه های طاقت فرسای سال 73جانشان را از دست داه اند شرکت مستقیم داشته و علی خلخال از جمله کسانی هست که از محل دفن جنازه قربانیان فرقه جنایتکار رجوی (قربانعلی ترابی؛ فرهاد طهماسبی ؛ جلیل بزرگمهر ؛ پرویز احمدی ) و دیگر قربانیان خبر دارد.

رجوی رذل زنباره سعی می کند هر طور که شده دست اندرکاران جنایات و شقاوتهای سالیان بر علیه اعضاء ناراضی را در سکوت کامل از عراق به کشورهای اروپایی منتقل کند .

من بعنوان کسی که در سال 73 در زندانهای ساخته رجوی در درون اردوگاه بد نام اشرف شکنجه روحی و جسمی شده ام وشاهد مرگ اعضاء ناراضی درزیر شکنجه های وحشیانه شکنجه گران رجوی بودم از مجامع بین المللی از کمیساریای عالی پناهندگی؛ یونامی؛ از وزارت حقوق بشر عراق ؛ وزارت کشور عراق؛ وزارت دادگستری عراق تضاضا می کنم اجازه ندهند رجوی همدستان جنایتکار خود را که از اسرار فرقه با خبر هستند را بدون جوابگویی به جنایاتشان خارج کند .

همه ما بهتر از هر کس دیگری میدانیم که در درون اردوگاه بد نام اشرف و یا کمپ لیبرتی کسانی هستند که 2 پایشان قطع یا دست و پایشان قطعو نیاز به رسیدگی های خاصی دارند .

رجوی شیاد به جای خارج کردی انها از عراق برای مداوا زندان بان و شکنجه گرهایش را در سکوت کامل خارج می کند تا اسرار و جنایاتش نهان نشود .

من همچنین بعنوان قربانی فرقه رجوی از کشورهای اروپایی تقاضا می کنم در پذیرش این افراد هوشیارباشند هستند کسانی که بطور مستقیم دستشان در خون ایرانیان و عراقیان و اعضاء ناراضی و بی گناه اغشته است و بطورخاص رتبه شکنجه گری را هم از دستان رجوی رذل زنباره گرفته اند.

مطمئن هستم در صورتیکه دولت نروژ بصورت کامل وضغیت علی خلخال مورد برسی قرار بدهد ان موقع شغل نا شریف ایشان در بارگاه رجوی بیرون خواهد زد و من و دوستانم حاضر هستیم در هر ارگان یا دادگاهی که دولت نروژ قبول دارد حاضر شویم و بر زندانبان و شکنجه گر بودن این فرد شهادت بدهیم . تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .

همچنین:

تاثیرات مریم قجر بر شاخ افریقا !

2013/07/08 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، هشتم ژوئیه ۲۰۱۳: … سایت فرقه مافیایی رجوی در یک شیادی بی همتا مدعی شده مردم مصر در قیام بر علیه حکومت مرسی که از حزب اخوان مسلمین بوده از مریم قجر الهام و تاثیر گرفته اند ! حال بین ایرانیان و همه کسانی که رجوی رذل زنباره و دستگام منگول […]

و اما پاکستان !

2013/07/07 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، هفتم ژوئیه ۲۰۱۳: … این روزها رجوی این مردک کوتله رذل زنباره درست مثل همان شاگرد تنبل در سایتهای فرقه و در تلویزیون سیمای اسارت فرقه عمل می کند . از زندان ساخته شده توسط رجوی و دیگر سران فرقه هر کس فرار می کند رجوی فورآ ان را به گردن […]

جنایات پنهان فرقه مافیایی رجوی ! ( ۱)

2013/07/01 by

محمد رزاقی، تخت بیمارستان، پاریس، وبلاگ رزاقی اول ژوئیه ۲۰۱۳: … رجوی مردک رذل زنباره خود در حالی که به رقص با زنان مشغول بود به زنان حرمسرای خود دستورداده بود برنامه کار روزانه اعضاء را طوری بچینند که نفرات انقدر کار کنند شب که خواستند بخوابند سر و ته تختخواب را نتوانند تشخیص بدهند و […]

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters