موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین در ورشو

موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین در ورشو

مجاهدین خلق تررویسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در سالگرد انقلابمنصور نظری، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه 2019:… آنچه امروز تروریستهای جنایتکار وادمکش  جیش العدل در زاهدان کردند و شماری از مرزداران میهن ما را کشتند، همان چیزی بود که فرقه رجوی در ورشو به نمایش گذاشت ، تمام باندهای خائن و وطن فروش خود را برای اربابان و دشمنان ایرانزمین به نمایش گذاشته اند تا قدرت نمائی کنند، تا بدین وسیله توسط دشمنان ایران به رسمیت شناخته شوند. 

Terrorist_Attack_in_Iran_Sepember2018_al_Ahwaz Arab_Peoples_Democratic Front_MEK_Albania_Rajavi_Cult_1عملیات تروریستی مشترک امروز “مقاومت ملی الاحواز” از انگلیس و “سازمان مجاهدین خلق ایران” از آلبانی ده ها کشته و مجروح بجا گذاشت

http://iran-interlink.org

ورشو زائید. موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیدند. عملیات تروریستی در زاهدان با همدستی خائنین

بسیاری از کشورهای بزرگ جهان از جمله چین و روسیه و کشورهای اروپائی هوشیارانه به کنفرانس ورشو نرفتند از دلایل عدم شرکت انها در این کنفرانس ضد ایرانی میگذرم ، اما انچه که مسلم بود وهست اینکه این کنفرانس فقط یک هدف داشته ودارد ، طرح ریزی برای ویرانسازی سرزمین ما ایران  ، بی جهت نیست درست در روز نشست ورشو تروریستهای وحشی وادمخوار که پیش از این اربابانشان  قاشقچی را با اره قطعه قطعه کردند  دست به جنایت میزنند و مرزداران ایرانزمین را میکشند وهمزمان نیز تروریستهای رجوی در ورشو مثل انتر و منتر بالا و پائین میپرند و درخواست میکنند که کشورهای شرکت کننده که امریکا اسرائیل وعربستان ودم ودمبالچه انها هستند ، فرقه رجوی را بعنوان جایگزین برسمیت بشناسند. 

مجاهدین خلق تررویسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در سالگرد انقلاب

آنچه امروز تروریستهای جنایتکار وادمکش  جیش العدل در زاهدان کردند و شماری از مرزداران میهن ما را کشتند، همان چیزی بود که فرقه رجوی در ورشو به نمایش گذاشت ، تمام باندهای خائن و وطن فروش خود را برای اربابان و دشمنان ایرانزمین به نمایش گذاشته اند تا قدرت نمائی کنند، تا بدین وسیله توسط دشمنان ایران به رسمیت شناخته شوند، به زبان ساده در هر کدام از این دکه های مردم فروشی و طن فروشی چیزی برای نمایش قدرت و نیرو وتوان به عرضه گذاشته میشود تا اربابان توانمندی انها را ببینند و مابه ازای ان پول ، امکانات ، تبلیغات و در آخر به رسمیت شناخته شوند  نباید تردید کرد که تمام این زنجیره به هم پیوسته است.

منصور نظری

آقای منصور نظری

فرقه رجوی سالهاست در منجلاب بیگانگان ودشمنان ایرانزمین ذوب شده است ، هرکاری که در تصور ادمی نمیگنجد اینها میکنند ، دیگر شرم وحیا به ته رسیده وبه فرقه ای تبدیل شده که برای رسیدن به قدرت دست وپا و کفش خونین هر جنایتکاری را لیس خواهند زد ، باید به انها گفت مردم ایران تف هم در دست شما نخواهند گذاشت چه برسد به قدرت ،

 در حقیقت این برنامه از ماهها پیش توسط دشمنان میهن ما ایران طرح ریزی شده بود و همه چیز با هماهنگی تمامی طرفین به انجام رسیده است وبخش قابل توجهی از این سناریو ورشو توسط  خائنین فرقه رجوی برنامه ریزی شده بوده است این را ما نمیگوئیم بلکه محدثین رابط فرقه رجوی با سرویس های خارجی خودش به زبان خودش گفته که ما یعنی مجاهدین نقش کلیدی در انجام نشست ورشو داشته ایم ، نشست ورشو یعنی تمام کارهای پشت پرده وجلوی پرده که برای پیشبرد ان انجام شده از تبلیغات گرفته تا هماهنگی واماده سازی تروریستهای جیش العدل برای انجام این عمل تروریستی با هماهنگی عربهای مرتجع منطقه و خلاصه اینکه موضوع بسیار روشن است .

ارتباط بین کنفرانس ورشو و عملیات تروریستی جنایتکاران جیش العدل و نمایش خیابانی تروریستهای فرقه رجوی جای هیچ تردیدی در این نمیگذارد که همه اینها همچون زنجیره  به هم گره خورده است ، این سناریو دنباله دار است مردم ایران باید هوشیارانه مراقب موش های کثیف از سوراخ بیرون خزیده باشند همان تروریستهائی که روزگاری در لباس داعش بودند امروز در لباس های دیگرظهور کرده اند ، هدفشان نابودی و ویرانسازی میهن ماست ،

مردم ایران اجازه نخواهند داد ذره ای از خاک میهن توسط قصابان ادمکش سعودی ویا اجیر شدگان ناموس از کف داده وطن فروش به حراج گذاشته شود ، تاریخ چند هزار ساله ایران سراسر است از عظمت وغرور وشجاعت ، بی وطنان و خائنین به میهن نمیتوانند چوب حراج به میهنمان ایران بزنند

به پاس از مرزداران ایرانزمین که جانشان را فدای میهن و مردم ایران کردند

ای ایران ای مرز پر گهر
ای خاکت سرچشمه هنر
دور از تو اندیشه بدان
پاینده مانی و جاودان

ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

(پایان)

*** 

al_Ahwaz_Arab_People_Democratic_Front_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_Terrorists_2018Americans take responsibility for recent joint Saudi/ISIS/MEK terror attacks (Mojahedin Khalq, Rajavi Cult, MKO, PMOI, NCRI …)

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جنگ-و-جدال-کفتارها-و-غلامان-حلقه-به-گوش/

جنگ و جدال کفتارها و غلامان حلقه به گوش برای سهم بیشتر از ارباب

منصور نظری، ایران اینترلینک، سوم فوریه ۲۰۱۹:… در این میان نقش خائنین بسیار قابل توجه است آنان که بی شرم  و حیا از اربابشان میخواهند تحریم ها را بیشتر کنند تا اثر بخشی بیشتری در رنج و شکنج مردم داشته باشد و البته در میان همه خائنین سازمان مجاهدین خلق سرآمد همه این کفتاران و لاشخورهاست همانهائی که از بولتون خواسته بودند ایران را بمباران کنند … 

پشتیبانی اسرائیل و عربستان از مجاهدین خلق فرقه رجویAn Unholy Alliance: The Use of Terrorism According to John Bolton

http://iran-interlink.org

جنگ وجدال کفتارها و غلامان حلقه به گوش برای سهم بیشتر از ارباب

منصور نظری

آقای منصور نظری

چندیست که امریکا به کمک سعودی ها و اسرائیل در پی یک کنفرانس ضدایرانی تحت عنوان خاورمیانه است ، نقشه ای که سالهاست در مغز آنان پرورانده میشود تا با همدستی خائنین کشور ما و سرزمین ما ایران را ویران کنند، آنان با تحریم های ضد انسانی علیه مردم ایران و نه علیه دولت میخواهند با گرسنگی دادن و رنج و شکنج مردم ایران  مردم را به خیابان بکشانند و در پس آن به اهداف خود برسند ، در این میان نقش خائنین بسیار قابل توجه است آنان که بی شرم  و حیا از اربابشان میخواهند تحریم ها را بیشتر کنند تا اثر بخشی بیشتری در رنج و شکنج مردم داشته باشد و البته در میان همه خائنین سازمان مجاهدین خلق سرآمد همه این کفتاران و لاشخورهاست همانهائی که از بولتون خواسته بودند ایران را بمباران کنند ، همانهائی که دست در دست صدام حسین جنایتکار دادند تا او آنها را به تهران برده و به قدرت برساند ، امروز دست به دامن دشمنان قسم خورده دیگر میهنمان شده اند .

در همین راستاست که میبینیم تجزیه طلبان بصورت رسمی وعلنی با ارم وپرچم شلنگ تخته می اندازند ومیگویند تصمیم شان تجزیه ایران است اما بخشی دیگر از خائنین کمی خجالتی هستند و این درخواست را در خفا اعلام میکنند ، همچنین سازمان مجاهدین خلق نیز پای دیگر این داستان است انها نیز بی شرم و بی حیا رسما با پشتیبانی از هرسیاستی که بر علیه منافع ملی و مردم ایران باشد حمایت کرده و خود را پشقراول برای اجرای دستورات اربابانشان میدانند ، در همین رابطه گویا بهزاد نظیری یکی از مهره های  دست چندم فرقه رجوی در یک کال کنفراس برای هواداران فرقه رجوی اعلام کرده که کنفرانس ورشو در راه است و باید برای ان اماده شد ودر همین رابطه گفته که  برای ۸ فوریه تظاهرات دارند ، همچنین یکی دیگر از گنده لات های سیاسی فرقه رجوی اخوند محدثین  که نقش رابط با اربابان را دارد نیز به زبان بی زبانی گفته دنبال این هستند که این فرقه را به کنفرانس ورشو راه بدهند تا به نمایندگی از نیروی جایگزین وارد این مذاکرات شوند ، همچنین دیگر لاشخورها و کفتارها هم نامه های رسمی نوشته اند و خواستار حضور در این کنفرانس شده اند ، نکته جالب اینجاست که تمام این باندهای خائن برای همدیگر نزد ارباب میزنند که سهم بیشتری در تقسیم شدن داشته باشند .

در حقیقت هدف شماره یک امریکا ، اسرائیل ، عربستان ، یک محور بیشتر ندارد و آن هم نقشه راه برای ویرانی ایران از طریق تجزیه کردن ان است ، هر آنکس که فکر میکند هدف این مثلث  غیر از این است یا خوش خیال است یا که نه خود بخشی از سناریو است. همچون خائنینی که بخش مهم این سناریو هستند و سازمان مجاهدین خلق نیز ابزاری برای پیشبرد این سناریو ضد ملی و ضد میهنی .

اما بی شک مردم ایران علیرغم تمام مخالفت هایشان با سیاست های نابخردانه دولتی وپیشبرد مبارزات مدنی شان برای کسب حقوق اقتصادی سیاسی واجتماعی شان هرگونه همدستی با بیگانگان و دشمنان ایران را خیانت به این اب و خاک میدانند و بی شک مردم ایران در برابر نیروی خارجی و وابستگان خائن انها همچون دیواری پولادین خواهند بود ، تمامیت ارضی ایران بخشی از وجود هر ایرانی ازاده و شریف است وهرگز خائنین وبیگانگان نمیتوانند برای سرنوشت ما تصمیم بگیرند هر تصمیمی از جانب بیگانگان نامشروع است ،وشرکت در کنفرانسی که بیگانگان سناریو ان را نوشته اند جز خیانت به مردم ایران چیز دیگری نیست ، انان بدنبال منافع خود هستند و نه ازادی وعدالت وحقوق بشر ، پای هر بیگانه ای به هر کشوری باز شده بدون استثنا جز جنگ و ویرانی ، تجاوز ، جنایت ، وتجزیه چیزی به ارمغان نیاورده اند ، این در حالیست که خائنین به میهن رسما از دشمنان ایران خواسته اند که جنگ با ایران را اغاز کنند ودر پس ان ایران را تجزیه کنند ، همان رویائی که دشمنان میهنمان سالهاست درارزوی ان هستند ، مردم ایران هرگز اجازه نخواهند داد  که سناریو ویران سازی ایران همچون لیبی و…. به انجام برسد ، تجربه لیبی ، سوریه ، و….ودهها کشور کوچک وبزرگ که  مورد تجاوز بیگانه قرار گرفته اند درس عبرتیست پیش رو ما ، میلیونها کشته ومیلیونها اواره در سراتاسر جهان و ویرانی کشورها نتیجه دخالت بیگانگان است در هیچ کدام از کشورهای مورد تجاوز قرار گرفته نه تنها صلح و امنیت حاصل نشده  بلکه تجزیه و ویرانی کوچکترین اثارش بوده است ، مردم ایران بارها نشان داده اند که هوشیار هستند انان تغئیرات در ساختارمناسبات  اجتماعی و سیاسی واقتصادی را در درون خود و در داخل میهن جستجو میکنند و نه در بیگانگان و خائنین وکفتاران  .  

*** 

فکر می کنی چه کسی را داری گول می زنی آقای پمپئو؟فکر می کنی چه کسی را داری گول می زنی آقای پمپئو؟

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKآغاز مجدد پروژه ۳۵ ساله سرنگونی! یا انتقال پروژه سرنگونی از عراق به آلبانی؟

محمد رضا کلاهی عامل ترور و انفجار مجاهدین خلق مریم رجویچرا کسی در غرب معمای قتل محمد رضا کلاهی را از مریم رجوی سوال نمی کند؟

مریم رجوی ویلپنت فرانسه وطن فروشی خیانت جنایت نقض حقوق بشر مجاهدین خلق 1The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نقشه-مریم-رجوی-فرقه-مجاهدین-خلق-قبل-از-ت/

نقشه فرقه رجوی قبل از پایان تعهدنامه قربانیان اسیر در ۲۲ بهمن ۹۷

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۹:… مریم رجوی و مجاهدین خلقش، این فرقه شیاد و ضد انسانی، در آستانه  نشست ضد ایرانی در ورشو تبلیغات ضد ایرانی و ضد ملی خود را بیشتر کرده است و تلاش میکنند با دم تکان دادن به دشمنان مردم ایران در نشست ورشو بگویند که ما مثلا نیروی جایگزین هستیم و ما کانون شورشی داریم. مزخرفاتی که حتی دشمنان ایران هم میدانند که … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی و حسابهای تقلبی در آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانی با حسابهای کاربری تقلبی در خدمت جنگ طلبان و نشست ضد ایرانی در ورشو لهستان فعال شد

http://iran-interlink.org

نقشه فرقه رجوی قبل از پایان تعهدنامه قربانیان اسیر در ۲۲ بهمن ۹۷

نزدیک به دو سال پیش مسعود رجوی در پیامی به قربانیان اسیر گفته بود تا ۲۲ بهمن نود هفت در سازمان بمانید و اگر تا انموقع سرنگون نکردیم بروید ، اما چرا مسعود رجوی چنین پیامی داده بود و پشت پرده داستان چه بود .

پس از انتقال سازمان مجاهدین از عراق به البانی موج ریزش از سازمان مجاهدین شدت گرفت بگونه ای که هر روز و هر هفته تعدادی از این سازمان جدا میشدند ، و فقط در مدت نزدیک به دوسال حدود ششصد نفر از این فرقه جدا شدند  ، از ان پس بود که فرقه رجوی متوجه شد که اگر کاری نکنند این اوار تمام سازمان را در هم خواهد نوردید ، در نتیجه این فرقه شارلاطان نقشه جدیدی برای قربانیان کشید که عبارت بود از: 

یکم ؛ انتقال قربانیان از شهر تیرانا به قرارگاهی در بیرون شهر تحت عنوان اشرف سه برای قطع ارتباط قربانیان با محیط شهر و مردم  .

دوم ؛ پیام مسعود رجوی به قربانیان برای تعهد دوساله تا ۲۲ بهمن ۹۷ برای میخکوب کردن قربانیان در حصار فرقه .

سوم ؛ پس از انتقال قربانیان به زندان جدید تحت عنوان اشرف سه نشست های گسترده درونی غسل و عملیات جاری و… با شدت و حدت بیشتری با نظارت مستقیم مریم رجوی  برگزار شد تا قربانیان محصور شده همچنان میخکوب شوند .

چهارم ؛ همزمان با همه این کارها در سیرک سالانه خود از سخنرانانی همچون بولتون خواستند که اعلام کند تا ۲۲ بهمن نود و هفت و پایان سال ۲۰۱۸ در تهران با مجاهدین جشن پیروزی خواهند گرفت .

اینها تمام ماجرا نیست و بخشی دیگراز اقدامات در پشت پرده بود و آن درخواست از بولتون برای بمباران ایران وشروع جنگ با ایران به هر شیوه ممکن بود کارزاری که این فرقه خائن با همدستی با جنگ طلبان امریکائی و دشمنان مردم ایران و کشورما ایران یعنی  سعودی و  اسرائیل خواسته بودند به هر ترتیب ایران را تبدیل به یک سوریه دیگر یا لیبی دیگر کنند امری که همچنان بدنبال ان هستند ؛ کار به جائی رسید که دیگر خائنین نیز دم دراوردند و علنا اعلام کردند که میخواهند ایران را تکه پاره کنند ومانند گوشت قربانی تقسیم کنند ؛ دشمنان ایران تقسیم کار هم کرده اند سعودی پولش را میدهد اسرائیل نقشه را میکشد وامریکا اجرا میکند و خائنین نیز تبلیغش را میکنند تا اینجای کار دشمنان ایران زمین ودشمنان سرزمین ما ایران شکست خورده اند ؛ نقشه های رجوی همدست شیطان و دیگر خائنین برای ویرانسازی ایران با هوشیاری مردم ایران به بن بست رسیده است .

پس از این بن بست بود که رجوی اخیرا پیام داده است مبارزه ادامه دارد واینکه دوران اماده باش است  و برای جلوگیری از یک ابروریزی دیگر تاریخ نداده است ، اما در پس این ماجرا واز انجا که نقشه کثیف این خائنین پیش نرفته است و تاریخ تعئین شده نیز رو به پایان است ، اطاق فکر فرقه رجوی نقشه جدیدی برای میخکوب کردن قربانیان اسیر در فرقه کشیده اند و انهم سرگرم کردن قربانیان در شبکه های مجازیست تا بدین ترتیب با تمام شدن تعهد این قربانیان تا ۲۲ بهمن راه جدیدی در شیادی بیابند فرقه ای که بنیادش بر ویرانی استوار است فرقه ای که با دروغ ونیرنگ وبا وابستگی تام وتمام به دشمنان مردم ایران  به حیات خفیف وخائنانه اش ادامه میدهد .

همچنین این فرقه شیاد در آستانه  نشست ضد ایرانی  در ورشو تبلیغات ضد ایرانی و ضد ملی خود را بیشتر کرده است و تلاش میکنند با دم تکان دادن به دشمنان مردم ایران در نشست ورشو بگویند که ما مثلا نیروی جایگزین  هستیم ما کانون شورشی که وجود خارجی ندارد داریم. مزخرفاتی که حتی دشمنان ایران هم میدانند که این فرقه سالهاست سوخته ، رهبرش مفقود شده و اینک با تنفس مصنوعی دشمنان ایران سرپا مانده است .

همچنین فرقه رجوی برای سرگرم کردن قربانیان وارد دنیای مجازی شده و صدها اکانت جعلی در شبکه های مجازی ساخته اند تا با تبلیغ سیاست های دشمنان مردم ایران وکشورما ایران هم برای اربابانشان خودی نشان دهند و هم قربانیان نگونبخت را سرگرم کنند وبه تعبیری از این ستون به ان ستون فرج است را طی میکنند ؛ اما بی شک با هر شگرد و ترفندی هم که بکار بگیرند ریزش نیرو وموج جداشدگان در راه است وفرقه رجوی را گریزی از ان نیست .

همچنین  نشست آتی در ورشو نیز نمایشی ضد ایرانی و ضد ملی است که دشمنان سرزمین ما آنرا تدارک دیده اند و تلاش میکنند تا رویاهای ضد ایرانی خود را برای تکه پاره کردن ایران به پیش ببرند. اما مردم ایران با هوشیاری هرگونه تغئیری را در درون خود می یابند نه در دشمنان آب و خاک شان. خائنین به ایران آب در هاون میکوبند. سرزمین ایران در تمامیتش ایران است و بس ، از تمب کوچک و بزرگ و بوموسی تا چهار سوی ایران سرزمین ماست. آنجا خانه ابدی ماست، چشم و چراغ ماست. مردم ایران بیش از پنج هزار سال تاریخ پرگهر دارند. مردم ایران اجازه نخواهند داد بیگانگان و خائنین سرزمین ما را ویرانه کنند .

زنده باد ایران سرزمین پرگهر وجاویدان

*** 

MEK_troll_factory_in_Albania_modern_slavesSecret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/قربانیان-فرقه-رجوی-مهره-های-شطرنج-مجاه/

قربانیان در فرقه رجوی مهره های سرباز شطرنج که فقط باید قربانی شوند

منصور نظری، ایران اینترلینک، هفدهم دسامبر ۲۰۱۸:… از خودتان بپرسید چگونه سران فرقه در نشست ها جد و آباد شما را به فحش های ناموسی میکشیدند؟ آیا واقعا فکر میکنید آنها شما را گوهر بی بدلیل میدانستند و یا که نه یک مهره شطرنج آن هم سرباز که باید فقط فدا شود ؟ شک نکنید آنچه نوشته شده فدا و صداقت برای قربانی کردن شماست و هیچ واقعیت بیرونی ندارد ، که اگر می داشت … 

قربانیان در فرقه رجوی مهره های سرباز شطرنج که فقط باید قربانی شوندSelf-immolation anniversary of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) members in France

http://iran-interlink.org

قربانیان در فرقه رجوی مهره های سرباز شطرنج که فقط باید قربانی شوند

چهل سال پیش اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب ایران ، نسل جوان که شور و هیجان ناشی از انقلاب تمام وجودشان را فرا گرفته بود ، تحت تاثیر تبلیغات گروه های مختلف هر کدام جذب گروهی میشدند، من و هم نسل های ما که جوانانی ۱۷ یا  ۱۸ ساله بودیم و هنوز گرما و سرمای روزگار را نچشیده بودیم با دیدن شعارهای سازمان مجاهدین که میگفتند بر سردرب سازمان مجاهدین نوشته شده است ، فدا وصداقت ، جذب این سازمان شدیم ، ما که هنوز عمق ماجرا را نمیدانستیم به همین اکتفا کرده و فکر میکردیم که در درون هم همین باشند . گذر زمان وشرایط و تحولات در ایران به اندازه ای سریع بود که ما حتی نتوانستیم خودمان را پیدا کنیم چه برسد به انکه برگردیم وپشت سرمان را نگاه کنیم ، تا از ان درس بگیریم . هنوز گرد و غبار دو سال تغئیرات برق اسا در ایران سپری نشده بود که  با تصمیم ابلهانه بیمار روانی  مسعود رجوی و اعلام جنگ مسلحانه ، شرایط بطور کل تغئیر کرد ، و به تعبیری ویرانی نسل ما اغاز گشت ، والبته نه فقط ما بلکه کل جامعه ایران وتمام مردم ایران تحت تاثیر این رخداد ویرانگر بودند ، از پدران ومادران ما تا دوستان واشنایان و تا تک تک مردم ایران متاثر از این حادثه بودند . مسعود رجوی که عقده حکومت داشت وقتی دید بی کلاه مانده است جنگ و خونریزی را در ایران اغاز کرد ، او طبق ماهیت و ذات وجودیش وبرخلاف شعار و سرلوحه سازمانش که فدا وصداقت بود یک لگد به هر دو انها زد وگریخت اوهزاران نفر را از هر طرف یا به کشتن داد ویا کشت ، در حقیقت اولین بریده و خائن سازمان مجاهدین ، مسعود رجوی بود همو که اینک گم شده ومعلوم نیست زیر دشداشه کدام شیخک مرتجع عرب پنهان گشته است .

داستان نسل ما بسیار غمبار است از هر کجایش شروع کنی به نقطه ای میرسی که میبینی چگونه ذره  ذره وجود این نسل را ویران کرده اند ، بطور خاص انانی که هنوز در حصار این فرقه از تاریخ گذشته هستند ، این قربانیان با اینکه دنیائی از تناقضند اما فکر میکنند شاید با ماندنشان راهی گشوده شود ، باید به اینان گفت فرقه رجوی تا زمانی که بتواند از انها همچون گذشته مانند یک سرباز و یک مهره شطرنج استفاده میکند و سپس به کشتن میدهد و برخلاف گفته های رجوی هیچ کدام از شما گوهرهای بی بدلیل نیستید که اگر میبودید که اوضاعتان فرق میکرد مثلا زمانیکه بیمار میشدید شما را برای درمان نزد پزشک میفرستاد و دارو و درمانتان میکرد و نه اینکه به جای دکتر و دارو درمان برایتان نشست غسل بگذارد یادتان نرود اینها همان کسانی هستند که دهها نفر از کسانی که بیماریشان به گونه ای بود که باید برای معالجه به خارج از عراق منتقل میشدند اما رجوی بد طینت وشارلاطان انقدر انها را نگه داشت تا بیماری انها را از پای دراورد ویا اینکه در البانی از پای افتادند ، نگاه کنید ببینید این شارلاطان های ضدبشر حتی نگذاشته اند شما با پدرو مادر و خواهرو برادرتان ملاقات کنید، ازخودتان بپرسید اینهمه کینه و دشمنی با نیروهای خودشان ازبرای چیست ؟

از خودتان بپرسید چگونه سران فرقه در نشست ها جد و آباد شما را به فحش های ناموسی میکشیدند؟ آیا واقعا فکر میکنید آنها شما را گوهر بی بدلیل میدانستند و یا که نه یک مهره شطرنج آن هم سرباز که باید فقط فدا شود ؟ شک نکنید آنچه نوشته شده فدا و صداقت برای قربانی کردن شماست و هیچ واقعیت بیرونی ندارد ، که اگر می داشت نفر شما یک این سازمان یعنی مسعود رجوی جانش را بر نمیداشت و فرار نمیکرد .

برای فهم بهتر این فرقه باید از ان فاصله گرفت تا عمق خیانت و جنایت این دستگاه را فهمید که چگونه رجوی از نیروهایش یا شکنجه گر ساخت یا شکنجه شده هر دو روی سکه یکیست همه قربانی این دستگاه هستند دستگاهی که نیروهایش را فقط سرباز مهره شطرنج میداند تا با سوار شدن بر موج خون انها به قدرت برسد .

دوران یکه تازی وعصر عوامفریبی فرقه هایی همچون رجوی به پایان رسیده است گواه انرا در مخفی شدن رجوی بیابید همو که روزگاری دست به کمر میزد و نعره میکشید امروز رفته دنبال کارش ودیگر هم هرگز هرگز بازنخواهدگشت .  

*** 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

حسن حیرانی تلویزیون کانال چهار انگلستانThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MKO_MEK_NCRI_Tirana_Albania_Trolling_Aljazeera_Sep_2018“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed)

American bomber L. Todd Wood Mojahedin Khalq MEK AlbaniaMEK brings American bomber L. Todd Wood to Albania to show that it is not a terrorist organization but is a baker’s organization

همچنین: