عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است! (+مزدور کیست؟)

عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است! (+مزدور کیست؟)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر 2015:… آقا مسعود خان، آیا ما بودیم که برای نشان دادن مزدوری درمقابل آمریکایی ها رقصیدیم ویا شما بودید که برای ادامه زندگی خود تمام کتاب های ضد آمریکایی را دریک شب سوزانده وفردای آن روز صدها گوسفند برای ورود آن ها به عراق وکمپ اشرف قربانی کردید و خانم های وابسته به رجوی برای آن …

تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

فارین پالیسی ادعای منافقین درباره لویزان را مضحک و یاوه‌گویی خواند

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر 2015
لینک به منبع

مزدور کیست؟ ما رها شده ها از فرقه مجاهدین یا مسعود خان تمامیت خواه ؟

این روزها مسعود خان دربرابر شکست های خود شروع به لجن پراکنی علیه جدا شده ها نموده تا بتواند خشم خود را بر سر رها شده ها تخلیه کند .

حالا با خواندن این مطلب، شما ملت ایران قضاوت کنید که چه کسی مزدور است:

1- آیا ما بودیم که اطلاعات را به صدام دادیم تا خانه هارا بمباران کند یا شما رجوی ها با دریافت پول دست به این کار زدید؟

2- آیا ما بودیم که به کردهای عراقی حمله کردیم تا صدام را راضی کنیم یا کسانی مانند رجوی برای ادامه حیات درکمپ اشرف و مشغول شدن در حرمسرا ؟

شما بودید وخودتان هم به آن افتخار می کردید که عزت ابراهیم به صدام گفته اگر اخ مسعود نبود ما درجنگ شکست می خوردیم !دراین راه چند نفراز اسیر شده ها جان خود را دادند واگر الان بودند یک ساعت هم درکنار شما نمی ماندند ؟؟

3- آقا مسعود خان، آیا ما بودیم که برای نشان دادن مزدوری درمقابل آمریکایی ها رقصیدیم ویا شما بودید که برای ادامه زندگی خود تمام کتاب های ضد آمریکایی را دریک شب سوزانده وفردای آن روز صدها گوسفند برای ورود آن ها به عراق وکمپ اشرف قربانی کردید و خانم های وابسته به رجوی برای آن ها ترانه خواندند و رقص غربی انجام دادند ؟! خانم هایی که با همرزمان خود دست نمی دادند ولی با آمریکای ها دست دادند و در پیام خود گفتید که اگر نیاز بود وخواسته آمریکایی ها برای مذاکره پوشیدن دامن هم بود بپوشید ومذاکره کنید!

بدین ترتیب آیا ما چاکران آمریکا شدیم یا شما که زمانی از حنیف پایین نمی آمدید؟!

چه شد که یک شبه آمریکایی ها عزیز شدند و لگام دهان خود را رها کرده وآنچه که به شما رواست به جدا شده ها می گویی ؟!

4- آیا ما اطلاعات کشور خود را به دیگران فروختیم؟ خیر! حتی به هنگام زندگی کردن درشرایط تیف که شما به آن سگ دانی می گفتید جلو آن ها رقص نرقصیدیم!

فکر می کردی که شاید آمریکا به ایران حمله کند و شما به قدرت برسید واین آرزو شما را درمقابل سرباز آمریکایی به رقص کشاند اما ما قبول نکردیم ؟!

مگر شما به همان دوستان (آمریکایی) نگفتید که این نفرات به خاطر دشمنی با شما از ما جدا شده اند و از آنها مواظب باشید تا شما را نکشند؟!!

ما بودیم که به آمریکائی ها نامه فدایت شوم نوشتیم یا شما از طریق خانم اروانی وآنهم با آن شکل وشمایل این کار را کردید؟! چطور شد که شما مزدور نشدید وما که سال ها عمر خود را درکنار شما نا آگاهانه هدر دادیم ، مزدور شدیم؟

مسعود خان! ما با کسی عهد وطن فروشی نبسته بودیم وگرنه الان مثل شما عمل می کردیم.

ما در کشتار ملت ایران درکنار شما نبودیم ونیستیم. اما شما آزادی را در استعمال آن بمب های آمریکایی می دیدید وما آن را دراراده یک ملت می دیدیم که خود برای آینده خود تصمیم بگیرید .

من که خود17 سال و تعداد زیادی از جدا شده ها که سال های بسیار بیشتری از عمر و جوانی خود را در کنار شما تلف کردیم، وقتی لب به بیان حقایق می گشایند، مزدور و… می شود. راست گویی را که گفته است که مزدوری است ؟

مسعود خان!

مگر آرمان خواهی شما ضد آمریکایی نبود؟ چرا خود عهد را با خدا وخلق با رقص درمقابل آمریکایی ها شکستید والان چه شده این مزدوری را به گردن ما می اندازید؟

فکر کنم جدا شده ها امسال درسالگرد سازمان دو عنصر را از هم جدا کردند شما اینطوری پاچه گیر شدید.آری بعد از محمد آقا شما به سمت فرقه گری رفتید و از سال 1363 نام از محمد آقا درسازمان گفته نمی شد . شما از نام سازمان او سو استفاده کردید درحالی که به او اعتقاد نداشتید!

مگر یادتان رفته در نشست ها مریم را عنصر بالاتر از حنیف می نامیدید !!

5- ما خود را ایرانی ولی آزادی خواه وشیعه علی می دانستیم وبه همین خاطر از پسر او پیروی کردیم چون خود را شیعه او می دانیم واز آنها یاد گرفته بودیم انسان آزاده باشیم اگر دین هم نداشته باشیم ولی شما چه مسعود خان کتاب راه حسین را از کتابخانه ها جمع کردید تا نفرات نتوانند بخوانند! ولی شما چه آیا خود را ایرانی وشیعه علی می دانی اگر اینطوری بود دانشمندان هسته ای ایران با کمک شما ترور نمی شد به چه وبه خاطر چه شما با اسراییلی ها همدست شدید تا آنها را ترور کنند . مگر آنها ایرانی واز این ملت نبودند.حق آن ها به خاطر داشتن کشور هسته ای و استفاده از نیروگاه های هسته ای نبود چرا شما درترور آنها کمک کردید ودرعوض ما ر ا مزدورنامیدید؟!

شما زمانی خود را خون خواه و مدافع خون ویتنامی می نامیدید والان ترقی کردید با دشمن آنها همسوشدید وآیا این دجالیت نیست ؟

6- آیا ما مزدور هستیم یا شمایی که وقتی رژیم ضد انسانی اسراییل مردم بیگناه فلسطین را از زمین هوا می زد شما موضع نگرفتید دراین چند سال اخیر می گفتید رژیم ایران است که ملت فلسطین را می کشد اما درزمان شاه شما مگر از آرمان همان فلسطینی ها حمایت و یا در نزد آنها آموزش نمی دیدید الان چه شده که ما به خاطر محکوم کردن اسراییل مزدور شدیم اما شما یک وطن پرست ؟ ملاقات خانم از دست رفته تان با سفیر عربستان در فرانسه را برای خود فرصتی دانستید وکوشیدید که ایران با آن کشور درگیری لفظی داشته باشد وشما درآن کشور جولان پیدا کنید ؟؟

7- روزی به ما گفتید که اگر من آن نفت ایران را داشتم الان شما دراینجا نبودید. همه تان را می کشتم ! درجواب اتهامات شما باید بگویم که رژیم از ما حمایت نکرد وما روی پای خود ایستاده و دست به افشاگری زدیم تا نسل های آینده درانتخاب خود دقت زیادی به کار ببرند.

اگر رژیم حمایت می کرد ما به خارجه می آمدیم و حق از دسته رفته خودمان را ازشما میگرفتیم و الان شما نه دراوو بودید ونه درآلبانی وعراق !

مسعود خان آیا ما برعلیه خانواده های مجاهدین دوکتاب نوشتیم یا شما ؟این تصویرهمان خانواده ها هستند که برای ملاقات می آیند وشما اجازه نمی دهید تا فرزندان خود را ملاقات کنند وآیا این عکس مربوط به خانواده های آذربایجانی نیست؟! این خانواده همان خانواده افرادی هستند که در لیبرتی اسیرشده اند والان هم درآنجا هستند ونه اعضای سپاه قدس یا وزارت اطلاعات!

سیروس غضنفری

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، یازدهم اکتبر 2015
لینک به منبع

عملیات ضد داعشی، باند رجوی را دیوانه کرده است!

با شروع بمباران مواضع داعش توسط جنگنده های روسیه، باند رجوی واربابان غربی اش ابتدا بهت زده شده وقادر به اتخاذ موضع صریح نشدند.

اما چنان که معمول است، اندک اندک به خود آمده و شروع به تخطئه ی این عملیات نموده وابتدا گفتند که این مواضع دوستان ما ( ارتش آزاد؟! سوریه ) بوده که مورد هجوم قرار گرفته و دراصل به داعش کمک شده است؟!

روسیه درجواب گفت که ما تمامی اطلاعات خود درمورد محل های استقرار داعش را دراختیار آمریکا قرار داده بودیم وازآمریکا هم توقع داشتیم که مقابله به مثل کند که نکرد!

گفتند که مردم عادی هدف قرار گرفته والبته سندی دراین مورد ارائه ندادند!

سپس ادعا کردند که هدف روسیه مبارزه با داعش نیست وفقط می خواهد رژیم بشار اسد را نجات دهد!

تو گویی که مبارزه ی قطعی با داعش بدون همسویی با ارتش سوریه امکان پذیر است وهدف تمامی این تحرکات ساقط کردن بشار اسد ، تجزیه ی سوریه وایجاد چند مرکز پشتیبانی از تروریزم جهانی است!

مطرح کردند که چند صدمتری به حریم فضایی ترکیه تجاوز شده و چه هیاهوها وتهدید هایی که به پا نکردند وپای پیمان ناتو را به میان آوردند!

سپس گفتند که سوریه برای روسیه ای که ابدا نیروی پیاده در آنجا مستقر نکرده، ویتنام دیگری خواهد شد وپوتین درباتلاق سوریه – که ازهر شرایط قابل مقایسه با خود واوضاع ویتنام ندارد- غرق میشود!

آنگاه که مشاهده کردند که عزم طرف برای ضربه زدن به این ارتش 120هزار نفری داعش جدی است ، فرقه ی رجوی به سراغ شهروندان مجعول سوریه رفت و خبری نوشت تحت ” خشم و انزجار مردم سوریه از اشغالگری روسیه ” که در آن ادعا شد:

” شهروند سوری: این اشغالگران روسی غیرنظامیان را بمباران می‌کنند آنها نه به داعش کاری دارند و نه به کسی دیگر، آنها غیرنظامیان را بمباران می‌کنند… تبلیغات روسیها مانند تبلیغات رژیم اسد است، آنها دروغ می‌گویند. بیائید و واقعیت را ببینید، هرجا که بمباران شده غیرنظامی بوده. آنها گروه‌های مسلح را بمباران نمی‌کنند، می‌آیند ما را در پناهگاهها بمباران می‌کنند. آنها خانواده‌ها را بمباران کرده‌اند… از نظر دفاع شهری که بیست و چهار ساعته کار می‌کنیم تا جان شهروندان را در بمبارانهای روسیه نجات دهیم، این اعمال روسیه تروریستی است، آنها یا مدارس را بمباران می‌کنند، یا بیمارستانها و یا غیرنظامیان را بمباران می‌کنند. … دخالت روسیه در سوریه عملی تروریستی است. آنها غیرنظامیان و بیمارستانها را بمباران می‌کنند. آنها روستاهای جبل الترکمان را بمباران کردند. دیروز یک بیمارستان را بمباران کردند “.

که البته برای هیچکدام ازاین ادعاها ، مدرکی ارائه ندادند ونتوانستند کسی را قانع کنند که روسیه وبشار اسد و یا ایران چه منافعی درکشتار غیر نظامیان دارند که خود بزرگترین قربانی تروریزم هستند ! تروریزمی که ابتدا ازطرف ” ارتش آزاد سوریه- به عنوان ام التروریست ها در سوریه ” بنا نهاده شد وانقلاب مدنی مردم سوریه توسط آنان ربوده شد!

روسیه با اذن دولت قانونی یک کشور وارد عملیات شده وحال آنکه آمریکا ومتحدانش سرخود وارد هرنقطه وکشور دلخواه میشوند وکارشان درمقابل روسیه ای که به زعم رجوی حمایت ازتروریزم است، درقاموس رجوی ها مبارزه با تروریزم نامیده میشود؟؟!!

نوید

Families of MEK hostages in Camp Liberty June 2015


https://youtu.be/2cexIQcI9UQ

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

لرد کارلایل سر لابی جدید مجاهدین خلق در پارلمان انگلستانبریتانیا مجددا تقاضای لرد لابی گر برای ویزای رجوی را رد کرد.
چرا مریم قجررجوی دروغگو ی شیاد و متخصص برگزاری کنفرانس های تقلبی را به انگلیس وامریکا راه نمی دهند؟

بارونس نیکلسون عراقخاموش شدن صدای طبل جنگ طلبان و رجوی (مجاهدین خلق) توسط سفیر تجاری بریتانیا در عراق بارونس نیکلسون

Villepinte – the real message behind Maryam Rajavi’s anti-Iran speech

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21254

یعنی قافیه اینقدر تنگ است؟!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفتم اکتبر ۲۰۱۵:…  ۲۰ نفر متحصن هم با قیافه ی مشخص درجلوی دوربین ها ایستاده و پلاکاردهای مربوط به درخواست ملاقات ازافراد مشخص را دردست داشتند وکسی نتوانست ثابت کند که اینها اعضای قدس واطلاعات هستند ونه اعضای خانواده های داغدیده وهجران کشیده! وانگهی، اگر رجوی راست می گوید ، چرا این مسئله را در دم دستش با یونامی وصلیب سرخ مطرح نکرد و ثابت …

خانواده های مجاهدین خلق بغداد سپتامبر 2015گزارش پنجم بنیاد خانواده سحر از حضور خانواده ها (دروغ شاخدار)

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015دیدار با عزیزان حق مسلم خانواده هاست (گزارش چهارم بنیاد خانواده سحر)

یعنی قافیه اینقدر تنگ است؟!

لینک به منبع

ظاهرا که مجاهدین مسعود رجوی ازسر استیصال وبیکاری ، اقدام به مصاحبه ی تلفنی با آقای وکیلی از اهالی اردن کرده اند که اوهم بر ادعاهای غیر قابل اثبات وشبانه روزی گروه مافیایی رجوی صحه گذاشته است!

گروهی که کار دیگری برای انجام نداشته و روند امور جاری جهان ومنطقه ابدا به نفعش نیست وبه فراموشی سپردن این که کمپ لیبرتی یگ کمپ ترانزیت است و نه محل اقامت دائمی برای اسرای رجوی، به سختی آن ها را درموقعیت آچمز قرار داده که حاصل اش این مصاحبه بوده و احتمالاً قصد دارد به مانند کفش کهنه ای دربیابان که نعمت خداست، ازاین مصاحبه ی ابتر ، فواید تبلیغاتی به دست آورد.

این همان شهادت دم روباه است به نفع او و یا به کار سلمانی هایی می ماند که وقتی بیکار می شوند سرهمدیگر را اصلاح می کنند!

نام این مصاحبه ” آخرین وضعیت لیبرتی در بیان “سفیان خصاونه وکیل ساکنین لیبرتی“ نام دارد که سئوال کننده یک عالمه مطلب پای این وکیل – که نشان می دهد ازجریان خبر نداشته، ریخته تا تاییدی از او بگیرد.

یعنی اینکه متن سئوال بسیار طولانی تر از جواب است:

” مجری: هواداران پناهندگان ساکن لیبرتی در عراق بیانیه ای صادر کرده و در آن رژیم ایران را به انجام توطئه جدید به منظور کشتار ساکنین لیبرتی که اصلی ترین اپوزسیون ایران را تشکیل می دهند متهم نموده اند در این بیانیه به نقش رئیس کمیته سرکوب ساکنان لیبرتی اشاره شده است … اخیرا نیز تعداد ۲۰نفر از مزدوران اطلاعات و عوامل سپاه قدس را تحت عنوان خانواده های ساکنین در هماهنگی با سفارت ایران به استخدام درآمده و به عراق روانه کرده اند در این رابطه با آقای سفیان خصاونه رئیس هیأت عربی برای دفاع از ساکنان لیبرتی در ارتباط هستیم. آقای سفیان خصاونه هواداران ساکنان لیبرتی رژیم ایران را متهم می کنند که به‌صورت مستقیم در ایجاد توطئه علیه ساکنان لیبرتی نقش دارد آیا شما اطلاعاتی در اختیار دارید که این موضوع را اثبات یا نفی کند “؟

اینکه این هواداران عراقی ساکن لیبرتی ازچه قماشی باشند واساسا چگونه می توانند این اسرای به شدت تحت کنترل رجوی را دیده و ازحال شان باخبر شوند ، بیشتر به یک ادعای فضائی می ماند تا گزارش یک واقعیت!

این اعلامیه ازطرف شورای ملی؟! مقاومت که یکی از نام های عاریتی باند رجوی است ، صادر شده وربطی به عراقی های موهوم که درعین حال هواداران ساکنین لیبرتی هم باشند، ندارد!

۲۰ نفر متحصن هم با قیافه ی مشخص درجلوی دوربین ها ایستاده و پلاکاردهای مربوط به درخواست ملاقات ازافراد مشخص را دردست داشتند وکسی نتوانست ثابت کند که اینها اعضای قدس واطلاعات هستند ونه اعضای خانواده های داغدیده وهجران کشیده!

وانگهی، اگر رجوی راست می گوید ، چرا این مسئله را در دم دستش با یونامی وصلیب سرخ مطرح نکرد و ثابت ننمود که اینها اسیری درفرقه ی رجوی ودرکمپ لیبرتی ندارند تا سپاه قدس و وزارات اطلاعات را رسوا سازد؟!

مگر مهمترین حرف رجوی ها به یونامی این نبود که اسرای لیبرتی هرکدام عضو شبکه های اجتماعی هستند وبا اعضای خانواده ی خود در رابطه ی دائم؟! واحتیاجی به ملاقات ندارند؟!

من دراینجا به نقل سخنان اولیه ی این وکیل که مانند کپی برابر اصل است؟! نمیپردازم وبه متن سئوال وجواب دیگر اشاره میکنم:

” مجری: نقش دولت کنونی عراق در تامین حفاظت وخدمات اساسی برای ساکنین این کمپ چیست؟ – سفیان خصاونه: ما بایستی ابتدا بین دولت کنونی با دولت نوری مالکی که یک حکومت مزدور رژیم ایران بوده و در حق ساکنین لیبرتی مرتکب قتل و کشتار شده است فرق بگذاریم و ما توقع داریم که دولت دکتر حیدر العبادی با برنامه ای کاملاً متفاوت با دولت قبلی با ساکنان رفتار کند ولی متأسفانه تا این لحظه چنین امری محقق نشده است و کماکان محاصره ظالمانه بر کمپ لیبرتی اعمال می شود و اجازه وارد شدن مواد غذایی نیز به آنها داده نمی شود وبا ایجاد مشکلات وبازرسی های طولانی باعث تلف شدن این مواد می گردند و یا در فصل گرما که پشت سر گذاشتیم این فشارها بیشتر شده بود که حتی حداقل های امکانات بهداشتی نیز برای آنان فراهم نبود “.

این آقای سفیانه درزمانی که مجاهدین ادعا دارند که کسی حق تردد به لیبرتی را ندارد ، چگونه قابل اثبات است؟!

” آیا این وکیل راه دور، پولی نگرفته که سخنان وادعاهای رجوی را تکرار کند؟! وآیا این کار او درشان یک وکیل دعاوی که نباید دروغ بگوید هست؟!

همچنین:

” مجری: آیا سازمان ملل نمی تواند بر عراق و ایران فشار وارد کند تا این نقض قوانین متوقف شود؟ – سفیان خصاونه: … متأسفانه بایستی بگویم که در آنها تمایلی به وارد شدن به این موضوعات تاکنون ندیده ایم وبا کمال تأسف پرونده این کمپ به‌طور کامل به دولت عراق سپرده شده است ومسؤلین اداره کمپ نیز عناصری هستند که در ارتباط با رژیم ایران می باشند ولی مشکل ساکنین لیبرتی بایستی حل شود آن هم در کمپی که مساحت آن نصف کیلومتر مربع می باشد یعنی بایستی کمیته مشرف براین کمپ با یک کمیته بیطرف تعویض شود ” .

اگر وضع اینطوری است ، چرا آنها را ازآنجا خارج نکرده وبه کشورهای امن نمی فرستید ، مگر عراق ملک پدری شماست که مایل نباشید که دل ازآنجا کنده وبیرون روید ؟!

لیبرتی جزو اراضی عراق است ودولت این کشور که برابر قوانین اش، شما را تروریست میداند، باصلاحیت تر ازهرارگان بین المللی درمورد قطعه ای ازخاک خود تصمیم میگیرد!

ونیز:

” مجری: درحال حاضر تعداد این ساکنین در اشرف ولیبرتی چند نفر می باشند؟ – سفیان خصاونه: تعداد آنان ۳۲۰۰نفر می باشد که در یک مساحت بسیار کوچک و حدود نصف کیلومتر مربع مستقر هستند … ما در حال حاضر از دولت حیدر العبادی خواستار تشکیل یک کمیته به دور از کمیته کنونی هستیم که اعضای این کمیته از ساکنین کمپ، یونامی و دولت عراق باشد “!

وقتی قرار قانونی به ترک این محل است، دیگر چه نیازی به وجود چنین کمیته ای؟!

واگر این اقامت برای چند روز و یکی دوماهی است ، باتوجه به اینکه اکثریت نزدیک به اتفاق اهالی کمپ حق تصمیم گیری ندارند، نمایندگان واقعی خود را دراین کمیته نخواهند داشت وبنابراین این وکیل محترم سعی کند که تعدادی از اعضای خانواده های این اسرا بجای گماشتگان رجوی دراین کمیته عضویت داشته باشند!

عیب این کار دراین است که این وکیل اردنی، دراینصورت نخواهد توانست پولی ازرجوی بگیرد وشاید بهتر باشد با اتخاذ رویه ی صداقت وراستگویی ، این پول را از خانواده های این اسرا بگیرد و وکالت شرافتمندانه ای را بپذیرد!

ضمنا ، آیا این رقم اعلامی درست است؟!

وحید

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21077

فرقه رجوی و توسل به آمریکا و اروپا جهت جلوگیری از مراجعه خانواده ها! (حمایت از رجوی منت بر اسرا!!)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و دوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  تمام تلاش این شعبده باز این است که دراذهان فروکند که این کمپ یک مکان پناهندگی است وآنهم ازنوعی که دولت وملت صاحب این کمپ باید اجرای قوانین خود درآنجا را معطل بگذارد تا این کمپ برابر خواست ها، امیال وآرزوی رجوی اداره شود ودولت عراق حق کوچکترین دخالت درامور آنرا نداشته باشد!! رجوی عملا میخواهد کشور حقیری را درداخل کشور …

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

فرقه رجوی و توسل به آمریکا و اروپا جهت جلوگیری از مراجعه خانواده ها!

لینک به منبع

اینکه یک سایت فلسطینی با مردمی اسیر وسرگردان چرا باید غم؟! ساکنان لیبرتی عراق را داشته باشد ، قابل تامل ومحل شک وشبهه است ودرج خبری در سایت فلسطینی ” دنیا الوطن ” درمورد اسرای رجوی وموضع گیری اش بنفع رجوی – ونه این اسرا – نشانگر ماهیت این سایت باصطلاح فلسطینی است!

مطلب این سایت ” دشمنی رژیم ایران از قدیم بر علیه ساکنان لیبرتی ” نام دارد که سایت رجوی آنرا بازانتشار نموده ودرآن میخوانیم:

” هم زمان با بالاگرفتن فراخوان ها و خواسته های جهانی که دولت عراق را تشویق کرده و از آن میخواهند اوضاع وخامت بار ساکنان کمپ لیبرتی را بهبود بخشد و محاصره ظالمانه از آنها را برداشته و به عنوان پناهندگان سیاسی که ملل متحد آنان را به رسمیت شناخته دولت عراق هم آنان را به رسمیت بشناسد، رژیم ایران به نوبه خود و طبق عادتش از سال ۲۰۰۳، مطلقا دست از طرحهای مختلف علیه این مخالفان ایرانی برنداشته و حتی تحت تاثیر فضا و شرایط و عوامل جدید نفوذش در عراق گسترش یافته و حتی آنها را علیه این مخالفان به کار گرفته است. طی روزهای گذشته، و از طریق یک طرح جدید که البته ادامه طرحهای قبلی محسوب میشود که این رژیم علیه این مخالفان در زمانیکه در قرارگاه اشرف بودند اجرا میکرد، بیش از ۲۰ نفر از داخل ایران که با اطلاعات ایران و نیروی قدس در ارتباط هستند تحت پوش خانواده ساکنان از سوی سفارت ایران و کمیته اشرف- به ریاست فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق که به دشمنی شدید با این مخالفان شناخته میشود و از سوی مقاومت ایران متهم به شرکت در بسیاری از جنایتها و قتل عامها و حملاتی که در حق ساکنان مرتکب شدند گردید- به لیبرتی آورده شدند. این طرح جدید که از قدیم هم بوده با هدف گل آلود کردن آب و زمینه سازی به منظور اجرای یک توطئه دیگر علیه ساکنان صورت میگیرد، زیرا در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ گروهی مشابه همین گروه در کنار اشرف- با پوش خانواده ساکنان- مستقر شده و دست به شکنجه روانی طی ۲۳ ماه در حق این ساکنان با بیان تهدید و ناسزا با ۳۲۰ بلندگو و بطور شبانه روزی زدند، در پی آن حملات و قتل عام های خونباری در حق آنها انجام شد که مهمترین آن قتل عام ۸ آوریل ۲۰۱۱ بود که منجر به قربانی شدن ۳۶ تن و مجروح شدن ۵۰۰ تن دیگر شد، ….این تحول جدید ادامه طرحهای قبلی است، مهم این است که طرفهای ذیربط و بویژه سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا به این امر توجه داشته باشند و برای ممانعت از این توطئه مشکوک دست به عمل بزنند “.

اینکه دولت عراق چگونه این کمپ را محاصره کرده ، برخواننده روشن نیست !

اگر صحیح است که این پلیس عراق است که سبب زندانی شدن این افراد شده ونمیگذارد که اینها مثلا از کانکس های خود خارج شده وبه ملاقات خانواده های دردمندشان بروند ، درآن صورت اطلاع رسانی مستندی بکنید تا ما اعضای خانواده ها طرف حساب خود را شناخته وازکانال های قانونی به آنها فشار آورده ومسئله را حل کنیم!

آیا گماشتگان مخصوص رجوی این علاقه را دارند که تمامی این اعضا برای گردش وتفریح به شهر بروند ودرعوض دولت عراق مانع آنهاست؟!

اگر جواب مثبت است ، اعلام کنید که آیا شما آزادی این تردد را برای تمامی اسرا میخواهید ویا میل دارید که پلیس عراق از حوالی لیبرتی بیرون رود و نیروهای آمریکائی و… امر محافظت را بعهده بگیرند تا شما درحالی که اکثریت این افراد را تحت سیطره ی تمام وکمال قرار داشته باشید، به دسته ای اندک اجازه داده شود که برای ارتباط گیری وانجام ماموریت ها از لیبرتی خارج شده ودخالت درامور عراق کرده وروابط تشکیلاتی را درخارج از لیبرتی سروسامان بیشتری دهند؟!

البته حسن دیگر این کار برای رجوی آنست که ازبرخورد خشن نیروهای آمریکائی با مراجعین ایرانی ( خانواده ها) هم استفاده کرده و مانع جمع شدنشان دراطراف لیبرتی ودرخواست ملاقات که میرود به جام زهری برای رجوی تبدیل شود، گردند؟!

دیگر اینکه چه کارزاری برای اقامت دائمی این اسرا در لیبرتی وجود دارد که ما ازاین موضوع بیخبریم؟

آیا جز این است که این کارزار ؟! درحد چند سناتور و وکیل مجلس بازنشسته که مامورند ومعذور وطمع ورز؟؟

غم مردم جهان هرچه که باشد، درد اسرای لیبرتی نیست که اگر بود دراین چند دهه نمودی داشت که نداشته است!

تازه، اگر مردم تمامی جهان بفرض محال آنقدر دیوانه شده باشند که ازدولت عراق بخواهند که حق حاکمیت خود را برقسمتی ازسرزمین خود ، ازخود ساقط نماید، هیچ تعهد الزام آور را برای این دولت بوجود نمیآورد!

چرا که قرار بوده که این اسرای رجوی برای مدت کوتاهی درکمپ لیبرتی بمانند تا به کشورهای دیگر جهان انتقال یابند و دولت عراق هرگز قول پذیرش این نوع پناهنده ها که طی آن اجازه بدهد قوانین آن کشور دراین کمپ نادیده گرفته شده واداره ی امور حقوقی، قضائی و… آن بعهده ی رجوی باشد ، نداده و نمیتوانسته است بدهد!

پس هردست وپایی که شما بعنوان گروه مافیایی رجوی میزنید، نهایتا باین ختم میشود که جلوی حضور خانواده های درخواست کننده ی ملاقات را که با مدارک معتبر نشان میدهند که واقعا هم اعضای خانواده ی ساکنین مفلوک لیبرتی هستند، بگیرید که این یکی را کور خوانده اید وباید بدانید که اگر عراق برای مدت زمانی مثلا یکساله تعهد داشت که اجازه ی حضور خانواده ها در مقابل کمپ را ندهد وما باین تصمیم احترام قایل بودیم ، با منقضی شدن مدت این قول وقرارها و کش دادن رجوی برای اقامت بلند مدت وحتی بصورت مسلح!!، این مشکل ما رفع شده ومراجعات ما خانواده ها تداوم وشدت بیشتری خواهد یافت ودراین راه از شنیدن هرتهمت و افترائی خسته نشده وبخاطر کمک به حفظ جان عزیزان مان ، این توهین ها را بجان ودل میخریم!

دیگر اینکه شما هرچقدر هم تلاش کنید تا با کشیدن پای آمریکا واروپا یارگیری کرده وفرزندان ما را کماکان دراسارت داشته باشید ، ما نیز بنوبه ی خود دشواری کار خود را ملاحظه کرده وبا اراده ای قوی تر دنبال ملاقات فرزندان خود ونجات جان آنها که درعراق ودرمناسبات رجوی درخطر است ، خواهیم بود!

گروهی از اعضای خانواده اسرای رجوی درکمپ لیبرتی

حمایت از رجوی جنایتکار و منت گذاشتن براسرای لیبرتی!

لینک به منبع

مهمترین مشغله ی ذهنی رجوی ، پاک کردن این مسئله از ذهن مردم است که کمپ لیبرتی بعنوان یک کمپ ترانزیت شناخته شده وقابلیت تصرف واقامت دائمی ندارد!

تمام تلاش این شعبده باز این است که دراذهان فروکند که این کمپ یک مکان پناهندگی است وآنهم ازنوعی که دولت وملت صاحب این کمپ باید اجرای قوانین خود درآنجا را معطل بگذارد تا این کمپ برابر خواست ها، امیال وآرزوی رجوی اداره شود ودولت عراق حق کوچکترین دخالت درامور آنرا نداشته باشد!!

رجوی عملا میخواهد کشور حقیری را درداخل کشور عراق ایجاد کند که قوانین خاص خود را داشته و امور آن بدست خودش باشد وارتش آمریکا هم امنیت آنجا را تامین کند واسرای لیبرتی را کماکان دراختیار خودش داشته باشد و دولت عراق عملا نتواند درمورد قتل وتجاوزی که درآنجا اتفاق میافتد ، وارد عمل شود!

او هرگز نمونه ی دیگری ازاین کمپ پناهندگی را ارائه نداده تا بتوان بموجب وحدت رویه ی موجود!! حقی برای او قائل شد:

کمپی که شامل قوانین کشور مربوطه نباشد، دولت ذیحق ، صلاحیت رسیدگی درامورش را نداشته باشند ، سرپرستی حقه باز وخود تحمیلکرده بر سر امور باشد، اعضای کمپ همه یک نوع ایدئولوژی وآنهم ازنوع ” رجویسم = فاشیزم ، ماکیاولیزم ، مونارخیزم ” داشته باشند و…

بلی رجوی به تثبیت چنین اردوگاهی با مشخصات محیر القول مشغول است و باعدم قناعت به نوشته های رسانه های متعدد خود ، سایت های غیر ایرانی وخارجی را هم تشویق به اتخاذ این رویه ی مرضیه!! میکند تا آنها هم با بلغور سخنان وی ، به نان ونوای اندک مادی ومعنوی؟! برسند ودر جنایت کشتار تدریجی اسرای کمپ لیبرتی که یکی ازاهداف شوم رجوی است ، شریک جرم باشند!!

درادامه ی این تلاش مذبوحانه است که رسانه های رجوی بیانیه ای با عنوان ” حمایت ۷ حزب سیاسی و۲۸ سازمان حقوق بشری از مقاومت ایران و ساکنان کمپ لیبرتی ” منتشر کرده که دراصل این حمایت بنفع شخص زجوی وبرضرر ساکنین لیبرتی است.

دراین بیانیه ، ازجمله آمده است :

” در همین راستا حزب تونس سبز، حزب صواب موریتانی، حزب توسعه و پیشرفت در مصر، حزب مصر الثوره، حزب جوانان مصر، حزب الاتحاد الشعبی الجمهوری تونس، حزب الشعب الدیمقراطی مصر، اتحادیه سراسری کارگران فلسطین و۲۸ سازمان حقوق بشری و مجتمع مدنی در کشورهای مختلف عربی طی بیانیه های مختلف حمایت خودشان از مقاومت ایران و ساکنان کمپ لیبرتی را اعلام کردند. ….در این بیانیه ها هم‌چنین تأکید شده است: وقت آن است که کلیه خلقها و کشورهای منطقه یکپارچگی و همبستگی خود را با مردم و مقاومت ایران اعلام کنند و نقطه پایانی بر فاجعه ای که تمامی منطقه را در برگرفته است بگذارند “.

این احزاب وجریانات از چه اندازه پایگاه اجتماعی در کشور خود برخوردارند؟

اقدامات اینها درمورد حل مشکلات کشورهای خودشان که بارها بیشتر ازایران است، چه میزان است ؟

مقاومت ایران که نام دیگر فرقه ی رجوی است ، چه ارتباطی با مردم ایران دارد وچرا بنام مقاومت ایران درخدمت جناح هارتر امپریالیزم وصهیونیزم قرار گرفته ونام مردم ایران را ملکوک میکند؟

چگونه است که این مظلومین لیبرتی نشین با ظالم کاخ نشین که رجوی ها باشد ، منافع مشترکی پیدا کرده و” آشتی طبقاتی” برقرار کرده اند!

هرگونه حمایت ازرجوی مستبد وبوالهوس ، دراصل جنایت برعلیه اهالی لیبرتی است وحمایت توامان ازاین دو جریان بشدت متضاد وماهیتا آشتی ناپذیر ( اکثریتی مظلوم وگرفتار ، اسیر وبرده درکنار معدود کاخ نشین ظالم وعیش پرور ) سالوسانه ودرحکم عدم توجه عمدی به ” مانعة الجمع بودن ” این دودسته – اسرای لیبرتی گرفتار درچنگال رجوی و اطرافیان کم تعداد وکاملا متنعم ومرفه رجوی – میباشد!

ضمنا این فجایع نامبرده شده ازطرف شما، به شکل وشمایلی که بیان کرده اید ، وجود خارجی ندارد و برای معرفی درست فجایع به سراغ سلطه گران ومتحدان مرتجع منطقه ای آن بروید و برادران عرب ما را دچار گمراهی نسازید!

وحید

***

همچنین:

نوشتار ۳۹۴_ بازنویسی ونگاهی دقیق ومتفاوت به گفتگوی مریم رجوی با نشریه ” دی راین ” آلمان

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و سوم مارس ۲۰۱۵:…   اجازه بدهید پاسخ شمارا با این جمله برادر نتانیاهوشروع کنم که گفت ” من هرکاری می کنم که این توافق صورت نگیرد” وماهم قویا از ایشان حمایت کرده وهشدار می دهیم تا هرگونه توافق ممکن است باعث عقب افتادن تاریخ گشایش دفتر ما درخی

فرقه رجوی و چهارشنبه سوری ” سناتوری “_ گزارش و جمع بندی (نوروز مبارک باد)

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، بیست و یکم مارس ۲۰۱۵:… مهندس میثمی ازاعضای قدیمی ومنشعب شده گروه موسوم به مجاهدین ( فرقه رجوی ) دریک نوشتارکوتاه تحقیقی _ تاریخی با عنوان ” مسعود رجوی کجاست ؟ سعی نموده با یاد آوری خاطرات خود بگونه ای روشن و به این سئوال پاسخ دهد _ درواقع برخلاف ادعا

مریم رجوی _ سخنرانان کرایه ای _ شرکت کنندگان اجاره ای و نمایش برلین ( بخش دوم )

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، نوزدهم مارس ۲۰۱۵:… درروز ۷ مارس مریم رجوی گوزیده ی مقاومت یواشکی خودرا به برلین رساند تا درحضور ۲۵۰۰ نفر ازجمله تعدادی سخنران اجاره ای وشرکت کنندگان کرایه ای با آن صدای “غاز ” مانندش ” جیغ وداد ” کند _ این مراسم تحت نام ” زنان وبردباری ” برگزار گ

ماجرای نتانیاهو وخواهر مریم مقاومت وکشف پایگاه اتمی تازه !

الف. مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی، ششم مارس ۲۰۱۵:… با نزدیک شدن امکان توافق ویا تفاهم بین ایران وکشورهای ۵+۱ تب نتانیاهو وخواهر مریم چنان بالاگرفت که هردو دربیمارستان بستری گردیدند _ پزشکان پس از معاینه و ازمایشات متعدد و دقیق این افراد اعلام نم