عملیات فروغ جاویدان . رجوی ، صدام و مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – کریم غلامی، ایران فانوس، چهارم اوت 2019:… عملیات فروغ جاویدان یک نقطه کیفی در عمر سازمان مجاهدین است که مجاهدین را به قبل و بعد از این عملیات تقسیم می کند. شاید بارها به این موضوع پرداخته باشم اما بعد از چند سال دوباره می خواهم کمی به آن بپردازم. … Continue reading عملیات فروغ جاویدان . رجوی ، صدام و مجاهدین خلق