عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم دسامبر 2017:…  روز 6 دسامبر  بنابر دعوت قبلى در يك كنفرانس حقوق بشر و وضعيت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدين (فرقه رجوى) شركت كردم. در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زيادى از قداره بندان … 

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 4حضور همزمان هیات بزرگ جداشدگان و مریم قجر در پارلمان اروپا – چماقداری تیم محافظت مریم قجر

لینک به منبع

عمل تروريستى و شارلاتانيزم رجوى

روز 6 دسامبر  بنابر دعوت قبلى در يك كنفرانس حقوق بشر و وضعيت پناهندگان در پارلمان اروپا، به همراه تعدادى از جداشدگان سازمان مجاهدين (فرقه رجوى) شركت كردم.

در محوطه ورودى پارلمان، تعداد زيادى از قداره بندان و چماق داران رجوى حضور داشتند به محض ديدن هيئت جدا شده شروع به فيلم و عكس بردارى كردند و هيئت جدا شده را علنا تهديد به مرگ مي كردند. هنگام ورود به ساختمان پارلمان، وجود شالاتانيزم سازمان و تهديداتى كه بر عليه ما داشتند به مسئولين آنجا گوشزد كرديم و وارد جلسه شديم و تلاش فرقه و لابيهاى شان براى اخلال در حضور هيئت جدا شده، به جايى نرسيد و ما در جلسه مذكور شركت كرده و يكى از اعضاى اين هيئت در جلسه در رابطه با وضعيت اسفبار افراد اسير در تشكيلات فرقه رجوى در البانى و مسئله ايزوله كردن آنها در يك نقطه  توسط مريم رجوى، به سخنرانى و افشاگرى پرداخت و خواستار رسيدگى سازمانهاى حقوق بشرى اروپا به اين موضوع شد.

قبل از اتمام برنامه، ساعت پنج و سى دقيقه عصر، من و دوستم كه از المان آمده بوديم بعلت كمبود فرصت براى برگشت زودتر از جلسه خارج شده و ميخواستيم به کشور آلمان برگردیم. هوا كاملا تاريك شده بود كه از درب سالن پارلمان بيرون رفتيم. هنوز ده متر دور نشده بوديم كه يك دفعه با هجوم گله وار قداره بندان و چماق به دستان رجوى روبرو شديم كه به سمت ما حمله ور شده و تهديد به كشتن ما كردند. تقريبا ده تا پانزده نفر روى سر من ريختند و ناجوانمردانه با مشت و لگد و سلاح سردی كه در دست داشتند به بدنم ضربه وارد ميكردند و تهديد ميكردند كه ديگر طرف پارلمان اروپا پيدايم نشود. تقريبا اين وضعيت پنج دقيقه به درازا كشيد و من با تمام توان فرياد ميزدم، رجوى تروريست و مريم رجوى تروريست، و فشار مى آوردم كه خودم را به سمت درب سالن بكشانم و از انتظامات آنجا كمك بگيرم و اينكار هم انجام شد و به محض اينكه افراد انتظامات، ورود پيدا كردند چماقداران رجوی مثل موش هر كدام به سمتى فرار كردند.

من جريان تروريستی و چماق بدستى و شارلاتانيزم مريم رجوى را براى افراد انتظامات آنجا توضح داده و درخواست دستگيرى افراد مهاجم را كردم كه تقريبا بعد از ده دقيقه پليس به آنجا رسيد و گزارش كامل را به پليس دادم و افرادى هم كه از مردم عادى آنجا حضور داشتند و عكس از صحنه و افراد گرفته بودند، به پليس داده و يك گروه سه نفره از آنها توسط پليس بازجويى شدند و بعد از آن من به بيمارستان منتقل شدم و مورد درمان و آزمايش قرار گرفته و اين پرونده با حضور پليس و شكايت رسمى در دست رسيدگى است.

افراد قداره بند و تروريستى كه در اين حمله شركت داشتند و من توانستم آنها را شناسايى كنم، عبارتند بودند از، سیاوش ربیعی از لندن، جلال شریفی از البانی که مريم رجوى أو را به صورت قاچاق از البانى آورده بود( يادآور شوم جلال شريفى شوهر قديمی مژگان پارسايى است كه به جاسوس و شكنجه گر ترسو در درون تشكيلات رجوى معروف است)، موسی فیض، محمد اطمینان، محسن شریفی، وحید بابا خانی، زهره شیرمحمدی، سیما در پوشش خبرنگار، محمود ائمی، احسان اقبال در پوشش خبرنگار، حمید  و تعداد دیگری که با پوشاندن سر و صورت خود قابل شناسایی نبودند. اين پرونده بسته نشده و در حال رسيدگى است.

حال خطابم به مريم رجوى است كه فكر ميكند با اين اعمال تروريستى و إيجاد رعب و وحشت در دل منتقدين و جدا شده ها كه افشاگر ماهيت واقعى اين زوج تروريستى هستند، به پس كشيدن از افشاگرى عليه فرقه خود وا دارد اما بايد به اين پير عجوزه و شوهر گور به گور شده اش گفت، مكتب شما تماما ارعاب و وحشت و اعمال تروريستى و شكنجه و سركوب بوده و هست، ما را ميخواهى با كتك كارى و با تهديد به كشتن بترسانى!؟

خانم عجوزه، سخت در اشتباه هستيد اگر چنين افكار احمقانه اى را در سر داشته باشيد. زيرا كه ما جدا شده ها بيش از بيست سال با همين كتك كارى و قداره بندى قلاده هاى زنجير بدستت در تشكيلات، روبرو بوده ايم و روزانه شكنجه ميشديم، با اين كارهايتان نه تنها عزم ما را بر افشاگرى، راه به فزونى ميبرد، بلكه چهره تروريستى و كريه خود را نزد افكار جامعه اروپايى روز به روز نشان ميدهيد. همانگونه كه خودم شاهد اظهار نظر شهروندان بلژيك كه ناظر بر رفتار تروريستى تان بودند به خوبى بيان كرده و در كمك به من و شهادت به پليس نيز پيش قدم بوده و از اعمال پليدتان به شدت منزجر بودند، فكر كنم شما بهتر است برويد جايى كه تتمه داعش آنجا حضور داشته باشد. چرا كه قانون و منطق و مكتب شما با هيچ جاى دنيا، همخوانى و سنخيتى ندارد جز پيش برادر خوانده هايتان، داعش و القاعده و لاغير.

لذا من بعنوان فردی که نیمی از عمرم را در این فرقه سپری کرده ام بخوبی واقفم که مریم قجر، بعنوان یک عنصر خطرناک و از قماش داعش است و باید لانه فسادش در اور فرانسه تعطیل و از فرانسه اخراج شود. حضور این زنک حامی تروریست در پارلمان اروپا، یک دهن کجی آشکار بر علیه موازین حقوق بشر است. پارلمان اروپا، جای مریم قجر داعشی نیست و از مقامات قضایی بلژیک خواستارم که شکایت بنده و دوستم که وحشیانه مورد حمله و هجوم تروریستهای مریم قجر قرار گرفته ایم، بطور کامل پیگیری نموده و مجرمین را به سرای اعمالشان برسانید.

„پایان“

*** 

مزدور ارسالی بقایای صدام از لندن به پارلمان اروپا برای چاقوکشی سیاوش ربیعی 1One of the perpetrators has since been named as Siavosh Rajabi from London

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه 

Mojahedin Khalq Terrorist Training Camp Ashraf 3 in Albaniaتاسیس قرارگاه آموزش تروریستی مشترک مجاهدین خلق و مافیای آلبانی در کناره شهر تیرانا

آن خدابنده سینگلتون پارلمان اروپا Fact-Finding Mission to Rescue Separated MEK Unearths Profound Security Issues

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32329

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى 

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۷:… خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آیا دردى از دردهاى … 

Elona Gjebrea_Maryam Rajaviورود پلیس ایتالیا به پرونده سیاستمدار فاسد آلبانی، لابی مریم رجوی.
مدارک ارتباط النا جبریا با سران مافیای مواد مخدر و همکاری وی با قاچاقچیان بین المللی.

لینک به منبع

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى

فرقه رجوى در سرفصل کنونى چنان خود را به آب و آتش میزند و گرد و خاک و هیاهوى تبلیغاتى راه انداخته است که تا کنون کم سابقه بوده است. آویزان کردن خود به ترامپ، اسرائیل و آل سعود و هیستریک وار واقعیتها را وارونه نشان دادن، به زعم خود میخواهد شکست کامل نظامى دولت خودخوانده داعش یا همان عشایر انقلابى مریم رجوى که مردم کشورهاى سوریه و عراق را به خاک و خون کشید و توسط همین اربابانش تأسیس و تأمین مالى و تسلیحاتى و لجستیکى میشد و نیز شکست طرح سعودى براى ایجاد بحرانى دیگر در خاورمیانه و لبنان، بعد إز شکست داعش با مجبور کردن نخست وزیر کشور لبنان به استعفاى اجبارى، و شکست سعودى در وارد کردن اسرائیل در جنگ با  لبنان، خواب شیطانى سران سعودى تعبیر نشد و بر عکس، بحران به رأس قدرت در حکومت سلطنتى سعودى کشیده شد و أین بحران دیگر محال است آل سعود را به آرامش حکومت دارى بکشاند بلکه میرود که به تدریج ریشه أین دیکتاتورى را إز بن برکند و بحرانى که گریبانگیر خاندان سلطنتى شده است، دیگر مهار پذیر نیست و باید به رهبران و سران فرقه رجوى گفت، باشید که صبح دولتتان مثل اربابتان صدام حسین بردمد.

مریم رجوى که سخت با بحران فرار و جدایى أفراد إز تشکیلاتش گریبانگیر است و براى فریب اذهان نیروهاى اسیر، چنان شیادانه به وارونه گویى واقعیتهاى موجود رو آورده است انگار إز گذشته و سرنوشت خود عبرت نگرفته و فکر میکند با این قلب واقعیتها میتواند چند صباحى دل پر درد و ناراضى أفراد در تشکیلات آلبانى را تسکین دهد.

مریم رجوى، یادش رفته است که البانى اشرف نیست و دولتمردان آلبانى نیز صدام حسین و بعث عراق نیستند تا او بتواند به قول شوهر فرارى اش با مشت آهنى هر گونه شک مخالفتى و یا داشتن زاویه اى با سرکوب مطلق و شکنجه و تهدید چنان سر جاى خود بنشاند و مورد سرکوب قرار دهد که درس عبرتى براى دیگر افراد باشد تا جرأت ابراز عقیده و خواست خود را نداشته باشند.

خانم رجوى! گذشت آن زمان که با بهانه انقلاب لجنزارتان خواسته هاى نامشروع خود و شوهرت را بر أفراد تشکیلات تحمیل میکردید و با دروغ وعده هاى پوچ میدادید و تحلیل هایى إز وضعیت ایران و منطقه به خورد ماها داده میشد که در تمام موارد عکس آن اثبات میشد.

یادتان هست در هر سرفصلى مسعود و شما سرنگونى حکومت ایران را در سه تا شش ماه نوید میدادید اما نه تنها سرنگونى محقق نشد، بلکه حامى و ارباب اصلى که موجودیت ارتش به اصطلاح آزادیبخش تان به آن وابسته بود به زباله دان تاریخ پیوست و تحلیلهایتان بر عکس از آب در آمد.

خانم مریم رجوى، یادتان است بعد از سرنگونى صدام حسین و با وجود سیل نظامیان آمریکایى در عراق و کنار مرز ایران، چه تحلیل هایى به خورد ما افراد تشکیلات میدادید که عنقریب آمریکا ایران را از آخوند براى ما پاکسازى خواهد کرد و ما با تانک هاى آمریکایى در ایران حکومت را قبضه خواهیم کرد! دیدى که چگونه نظامیان آمریکایى با چه خفتى و با صرف هزینه میلیاردى دم خود را روى کول گذاشته و بلادرنگ با خواست ملت و دولت تازه تأسیس شده عراق آنجا را ترک کردند و پوز شما و شوهرتان به خاک مالیده شده و تحلیلتان از وضعیت موجود خلاف از آب در آمد.

خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آیا دردى از دردهاى لاعلاج شما دوا کرد و آیا توانستید با آن همه شعارهاى تو خالى „اشرف ناموس مجاهد خلق“ و „اشرف بود و نبود مجاهدین و ظرف استراتژیک مبارزه براى سرنگونى“ و اینکه در أین ظرف ما حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد و شعار“اگر جهان بجنبد اشرف از جا نجنبد“ را یادتان هست!؟ آیا این وعده هاى تو خالى و پوشالى تان محقق شد!؟ شما اشرف را نه براى مبارزه بر علیه آخوند، بلکه براى اجراى دیکتاتورى خود بر تشکیلات میخواستید و با چنگ و ناخن و دندان به آن چسبیده بودید که به وضعیت اسفبار امروز در آلبانى گرفتار نشوید و چه جوانهایى از این مملکت را برای مطامع جنایتکارانه خود قربانى شعارتان در پادگان اشرف کردید؟ آنهمه جنایت در حق اعضاء بى پاسخ نخواهند ماند، خانم رجوى! مطمئن باش تاوان جنایاتتان را پس خواهید داد.

یادتان هست با بوجود آمدن بحران سوریه، شما چه کارها و چه تبلیغاتى بر علیه دولت قانونى این کشور و در حمایت از تروریستهاى وحشى که به سوریه سرازیر شده بودند و توسط اربابانتان  و سران مرتجع برخى از کشورهاى عربى بخصوص حکومت دیکتاتورى سعودى ساپورت میشدند، چه شلوارهاى دهان گشادى براى خود دوخته بودید و خاورمیانه را در چنگ آمریکا و اسرائیل و عربستان میدیدید و با وجود اینکه دولت عراق قرارگاه اشرف را از شما با قدرت تمام پس گرفت و ما را آواره بیابان هاى أطراف فرودگاه بغداد به اسم لیبرتى کردند با چه شیادى اذهان أفراد را فریب میدادید و باز شعار سرنگونى در دسترس را به خورد تک تک ما داده تا اذهان را از روى  موضوع اصلى که شکست سیاست بیست و اندى ساله حضورتان در عراق بود را دور کنید، آیا با این سیاست اشتباه و غیر انسانى که در این مدت داشتید الان در البانى باز هم نمیخواهید تاوانش را پس دهید!؟ بخورید که تشکیلات خودتان طناب دور گردنتان شده است و از فشار دق مرگ شوید، بحران جدایى و نارضایتى و فرار در البانى، به حق قسمتى از آن تاوان است که به عینه پس میدهید.

خانم رجوى یادتان هست ورود داعش به عراق و تصرف موصل و دیگر شهرهاى عراق با به راه آنداختن جنایت وحشتناک و راه انداختن حمام خون از مردم بیگناه، شما ورود آنها را جشن گرفته و عشائر انقلابى خطاب میکردید و اذهان تشکیلات را به این پدیده نامیمون و ترور، مشغول کرده و سرنگونى حکومت ایران را به آن ربط دادید و تماما نشست هاى شما با أفراد شده بود این موضوع که عنقریب مسیر رفتن فرقه به داخل ایران باز خواهد شد و همراه این جرثومه وحشى تاریخ بشریت در بیرحمى و سنگدلى و کشتار یعنى داعش به ایران خواهید رسید، آیا آن خواب هایتان تعبیر شد!؟

خانم مریم رجوى! بساط داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامى برچیده شد و کشور سوریه و عراق با قدرت سرنوشت مملکت خود را در دست دارند. این ارباب قرون وسطی و قلدرمآب شما، حکومت عربستان است که رو به سراشیبى گذاشته است و سرنوشتى محتوم همانند اربابتان صدام حسین در انتظارش است، اینقدر خودتان را در برابر آمریکا و اسرائیل بزک نکنید، باور بفرمائید نیات آنها براى براى افزودن بر قدرت اسرائیل در خاورمیانه عکس از آب در آمده است و بجاى اینکه حکومت ایران تضعیف شود، روز به روز بر اقتدار ملى و نفوذ منطقه اى آن افزوده میشود. ائتلاف روسیه و ایران و ترکیه، حرف اول را خواهد زد و الان میبینیم روسیاهى به زغال مانده است و آمریکا و اسرائیل و عربستان، مستأصل و نا امیدانه میخواهند در منطقه خاورمیانه بحران آفرینى مجدد داشته باشند اما دیگر ترکش تیرهایشان مؤثر نیست و نخواهد بود و برد با ائتلاف واقعى مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، یعنى ائتلاف روسى میباشد و ترکشهاى بحران آفرینى مانند طرح اسرائیلى – آمریکایى در منطقه کردى عراق و مسئله بحران آفرینى در لبنان با اجبار سعد حریرى به استعفاء، دیگر هیچ تأثیرى نخواهد داشت و افکار منطقه دیگر اجازه چنین بحران آفرینیهایى را نخواهد داد و شما اى خانم رجوى، میباید به این واقعیت تن بدهید که در ایستگاه پایانى عمر تشکیلاتى تان قرار گرفته أید. دیگر نمیشود با هر ترفندی براى تشکیلات ات عمر بخرید و تقلاى اخیر شما براى دور نگه داشتن افراد تشکیلات از جامعه در البانى و درست کردن سرنوشتى همانند قرارگاه اشرف، محال است و افکار اندک باقى مانده افراد تشکیلات هم اجازه چنین زندانى نخواهد داد و مطمئن باشید که براى این کشتى به گل نشسته شما ساحلى متصور نیست. پس لطفا بیشتر از این مرتکب جنایت در حق افراد اسیرتان نشوید، چنان که در آینده نزدیک مجبورهستید تاوان بیشترى در برابر عدالت پس بدهید.

„پایان“

*** 

Tirana_today_Mafia_shqiptare_ndihmon_muxhehedinëtSCANDAL! Albanian Mafia Helps Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) Recruit Our Youth, Fears The EU

OLSI JAZEXHI AlbaniaDr Olsi Jazexhi: Double standards in Albania’s fight against terrorism 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania
https://youtu.be/yt-rXbs8014

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32118

نشست هاى زیر مینیمم، فشارهاى غیر انسانى 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۷:… یک سال قبل از نشست هاى مسعود رجوى در قرارگاه باقرزاده موسوم به نشستهاى طعمه و خارجه گرایى که در برابر بن بست سیاسى و استراتژى و  ایدئولوژیکى که سازمان در آن قرار داشت، از بالا تا پائین سلسله مراتب  تشکیلات در یک یأس و ناامیدى و حالت پاسیو قرار داشتند و طبعا در این موقعیت پچ پچ کردنها و دزدکى حرف زدنها بین نفرات عمومیت … 

Saddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

The Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

لینک به منبع

نشست هاى زیر مینیمم، فشارهاى غیر انسانى

یک سال قبل از نشست هاى مسعود رجوى در قرارگاه باقرزاده موسوم به نشستهاى طعمه و خارجه گرایى که در برابر بن بست سیاسى و استراتژى و  ایدئولوژیکى که سازمان در آن قرار داشت، از بالا تا پائین سلسله مراتب  تشکیلات در یک یأس و ناامیدى و حالت پاسیو قرار داشتند و طبعا در این موقعیت پچ پچ کردنها و دزدکى حرف زدنها بین نفرات عمومیت پیدا میکرد و همه نفرات از وضعیت موجود ناراضى بوده و به محفل روى میآوردند.

آقا و خانم رجوى و شوراى رهبرى گماشته اى که داشتند، به ترفندى روی آوردند که از افراد زهر چشمى اساسى بگیرند و به این خاطر بحث ایدئولوژیکى بنام „زیر مینیمم“ را مطرح کردند که کل نفرات موجود در تشکیلات وارد آن شدند. قرارگاه هفتم در بصره جاى مناسبى براى برگزارى نشستهاى نفرات این قرارگاه نبود لذا به همه ابلاغ کردند که براى یک هفته اى به قرارگاه اشرف میرویم. همه فکر میکردیم که حتما نشست باقرزاده باشد. لذا بساط یک هفته اى بسته و فرداى آنروز قرارگاه حبیب را تخلیه کرده به اشرف رفتیم فقط تعداد انگشت شمارى براى حفاظت قرارگاه ماندند. دو سه روز اول در اشرف به نظافت محل استقرار مشغول شدیم و تقریبا در شبانه روز شانزده ساعت مشغولیت داشتیم، شش ساعت  در شب، استراحت در برنامه گذاشته بودند اما چنان نگهبانى و پستهاى متعددی چیده بودند که یک شب در میان یک ساعت و نیم هر نفر پست داشت و از زمان بیدار کردن براى پست تا استراحت مجدد، دو ساعت و ربع طول میکشید که با این احتساب خواب یک شب در میان، چهار ساعت میشد. فشارهاى فیزیکى و روحى بسیار بالا رفت و موضوع جابجایى هم به کسى گفته نمیشد تا اینکه یک روز هنگام نهار، ابلاغ شد که لایه „ام، او“ بعد از ظهر در سالن اجتماعات نشست دارند. رده هاى دیگر متناقض بودند که این چه نشستى است که به بقیه ابلاغ نمیشود.

عصر که نشستهاى عملیات جارى شروع شد، یکى از نفرات لایه اى که در آن بودم از مسئول نشست سؤال کرد که چه نشستى است که ما را نبردند؟ مسئول نشست در جواب گفت، بحث جدیدى است که خواهر مریم آورده و لایه اى است و همه وارد آن میشوند. لایه به لایه، میروند سالن اجتماعات خواهر نسرین(جلاد رجوى) بحث را منتقل میکنند و ادامه نشستها را در یگان هاى خودتان ادامه میدهید.

فردا صبح، ابلاغ شد که لایه ما عصر با نسرین نشست دارد. اسم نسرین مترادف با وحشت و ترس بود چون واقعا یک خانم به تمام معنا پاچه ورمالیده و لمپن و بد دهن و شکنجه گر بود که جز نفرت، انسانیتى در او وجود نداشت. زنى بى رحم و بی حیا و شقى القلب که اذیت و شکنجه کردن روحى و روانى و جسمى افراد برایش لذتبخش بود و تمام نشستهاى دیگ، کتک کارى، زندان، شکنجه و سربه نیست کردن افراد تا طرح هاى نظامى مانند عملیاتهاى داخله و بمب گذارى و تله گذارى، زیر نظر او  و با فرمان مسعود و مریم رجوى، صورت میگرفت.

در توجیه نشستهاى ادامه دار زیر مینیمم، گفت که رهبرى میخواهد تک تک افراد پوسته شکنى کنند و گرد و خاکى که سالیان روى عنصر مجاهدى خودتان ریخته اید با این سلسله نشستها از روى خود پاک کنید و مجاهد هم تراز مسئول اول سازمان بشوید و ادامه داد، باید تک تک تان بروید و پروژه نویسى کنید و در جمع لایه خودتان بخوانید، آن جمعى براى من قابل قبول است و از این بحث سرافراز بیرون مى آید که آتش دیگش قل قل کند و همه را بسوزاند. باید گذشته سیاه خود را جلوى جمع رو کنید و روسیاه شوید و گرنه از این بحث عبور نمیکنید. باید سوژه اى که پروژه اش میخواند، بداند که ما مهم برایمان مجاهد از جنس مسئول اول است، کسى که با صداقت وارد این بحث نشود، معلوم است که از جنس ما نیست و رهبرى ما مصمم است که این بحث ایدئولوژیکى به هر قیمّت پیش برود و کسى که خوب وارد آن نشود و خودش را جلوى جمع روسیاه نکند، جمع با هر قیمّت او را تغییر میدهد، جز دشمن ما همه میتوانند و ما بعنوان جمع مجاهدین با دشمن هیچ تعارفى نداریم و جمع چنین نفرى را تعیین و تکلیف میکند. معلوم بود که این نشستها بسا از نشستهاى موسوم به دیگ در گذشته، سخت تر و پر فشار تر است.

فرداى آنروز به پروژه نویسى افراد اختصاص داشت و از بعد از صبحانه در اتاق کارها و سالن اجتماعات همه مشغول نوشتن فاکت بودند. موضوع پروژه زیر مینیمم من این بود „کله شق و بى فکر و بى گدار به آب زن“ تقریبا چهل و پنج فاکت با نقطه آغاز و واقیت نوشته و دو صفه بزرگ هم یک جمعبندى براى آن نوشتم و دو روز بعد آن را در نشست لایه اى خواندم تقریبا چهار ساعت روى پروژه من بحث شد و اوباش حاضر به جواب، در نشستها در این مدت با فحش و الفاظ رکیک و داد و بیداد و در چند مورد برخورد فیزیکى و سیلى زدن و هل دادن، بالاخره مسئول نشست گفت این پروژه اى که نوشتى تکمیل نیست و من بعنوان مسئول نشست نمیپذیرم  و واکنش جمع هم که دیدى، برو بنویس و مجدداً در جمع بیار و بخوان و نشست آن روز پایان یافت.

من هم بشدت سرم درد میکرد و از فشارى که تحمل کرده بودم، ناى حرکت نداشتم. با کمک یکى از نفرات تا آسایشگاه رفتم و روى تخت دراز کشیدم که مقدارى آرامش بگیرم، یک دفعه حسین ابریشمچى از خواب بیدارم کرد، دیدم که زمان شام شده، همه رفتند شام، من تنها توى آسایشگاه بودم رو به من گفت، همین الان بیا برویم ستاد با شما کار دارند. لباس پوشیدم و رفتم ستاد، دیدم نسرین(مهوش سپهرى) و جواد خراسان و فائزه محبت کار و زهره قائمى، آنجا نشستند، پشت سر کاظم وارد شدم و سلام کردم، نسرین یک صندلى نزدیک خودش خالى گذاشته بود و به من گفت بروم روى آن صندلى بنشینم. اول احوالپرسى و خوش و بش گرمى داشت و از وضعیت نشست و پروژه خوانى من گفت و صورت جلسه نشست را یکبار برایم خواند. صورت جلسه هم بیشتر روى نکات جمع بندى پروژه ام کلیک شده بود. سر این موضوع که نوشته بودم، کله شق بوده ام و بى گدار به آب زده ام و از روى تفکر انتخابى نداشته ام. اینقدر مسئولین تشکیلات را جزانده بود که بلافاصله بعد از نشست به نسرین گزارش میدهند و به این دلیل آمده بود که مرا تعیین و تکلیف کند. اینجا بود که واقعا ترس وجودم را گرفت و از سر به نیست شدن ترس داشتم که بلایى سرم بیاورند. جواد خراسان و فائزه و زهره، حرفهاى مهوش را تصدیق کردند و هر کدام هم مزخرفاتى اضافه کردند. من در جواب تنها چیزى که داشتم بگویم، این بود که اگر انتخابم از روى جهل بوده، این مدت اینجا دوام نمیآوردم، از آنها اصرار از من إنکار،  تا جایى که جواد خراسان رو به نسرین گفت، خواهر نسرین، عبدالکریم نقش اپوزیسیون را در تشکیلات بازى میکند و با این گزارشش میخواسته بقیه را هم از مبارزه دلسرد کند و همینطور ادامه پیدا کرد تا از نیمه شب گذشته بود و نسرین از من پروژه ام را خواست خودش بخواند. به همین دلیل مرا با کاظم فرستاد آسایشگاه که دفترم را از توى کمد بیاورم. همه خواب بودند و من رفتم از کمدم دفتر را برداشتم و با مداد روى اتیکت کمد یکى از دوستانم نوشتم „نسرین من را خواسته“ چون واقعا ترس داشتم که سر به نیست شوم.

دفتر رابرداشتم و برگشتم و تقدیم جلاد کردم. تقریبا نیم ساعت خودش را مشغول خواندن جمع بندى کرد. فکر کنم چند بار خواند. در این مدت کاملا سکوت حکفرما بود و من در ترس عجیبى قرار داشتم، یک دفعه سرش را بالا آورد و با عصبانیت گفت، فلانى بى عرضه بوده (اسم مسئول نشست را برد) که تو سالم از آن نشست بیرون آمدى، اینجا جاى تیکه انداختن و اپورتونیسم بازى، نیست و با دست کوبید روى میز و به همه گفت، شما بى عرضه هستید که دشمن خودتان را تشخیص نمیدهید و خطاب به جواد خراسان و کاظم، گفت این را ببرید و تعیین و تکلیف کنید. کاظم هم به من گفت، برویم و آنشب در یک بنگال حبس شدم. بنگالى کنار ستاد که براى همین کارها استفاده میکردند. روز بعد، تا شب آنجا بودم، فقط عصر یک عدد نآن و یک تیکه پنیر از پنجره به من دادند و شب موقعى که همه  نشست بودند، مرا بردند مجدداً پیش نسرین در ستاد اشرف. من از سر به نیست شدن به شدت میترسیدم به همین دلیل گفتم بگذار مثل خودشان کرنش کنم و واقعا کله شقى را کنار گذارم و وقتى که رفتم پیش نسرین، با اظهار پشیمانى و تمجید دروغین از  مریم  و انقلاب نحس اش و اینکه قول نوشتن پروژه جدید را دادم، دست از سرم کشیدند و بعد از این همه فشار اجباراً خفت و خوارى را ترجیح دادم. این اعمال فشار و شکنجه روحى بجاى یک هفته دو ماه طول کشید که در این مدت فحش و فحشکارى و داد و بیدا و شکنجه روحى و روانى، بود و مقدمه نشستهاى موسوم به طعمه که سال بعدش در باقرزاده خود مسعود و مریم، اداره میکردند و مستقیما زیر نظر داشتند و خیلیها به علت فشارهاى روحى و روانى و طاقت فرسا، تیمارستانى شدند و خیلى هم  در زندانهاى رژیم بعث عراق از جمله أبوغریب، شکنجه و سر به نیست شدند.

روزى خواهد رسید که این جانیان به دست  عدالت سپرده شوند و سزاى اعمال خود را در این دنیا ببینند، آنروز دور نخواهد بود.

„پایان“

*** 

مسعود خدابنده تیرانا آلبانی فرقه رجوی مجاهدین خلقMassoud Khodabandeh i pergjigjet shpifjeve te MEK-ut ne Gazeta TemA
Massoud Khodabandeh responds to MEK (Rajavi cult)’s defamations in the Gazeta TemA newspaper

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31905

باز هم سرنگونى، این بار اما با ترامپ 

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی ام اکتبر ۲۰۱۷:… در یک ماهه اخیر مریم رجوى و دیگر سران فرقه که با ریزش نیرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عیار خودشان را به آمریکا و متحدان او قلاب کرده اند و „شال“ خیانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شاید فرجى بیابند و دستآویز و توجیهى قرار دهند براى افراد مأیوس و وامانده از دنیاى پیشرفته امروزى که توسط سران جنایتکار فرقه ایزوله … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع

باز هم سرنگونى، این بار اما با ترامپ

در یک ماهه اخیر مریم رجوى و دیگر سران فرقه که با ریزش نیرو و فروپاشى مواجه هستند، به شدت و تمام عیار خودشان را به آمریکا و متحدان او قلاب کرده اند و „شال“ خیانت و مزدورى را به قول معروف از رو بسته اند تا شاید فرجى بیابند و دستآویز و توجیهى قرار دهند براى افراد مأیوس و وامانده از دنیاى پیشرفته امروزى که توسط سران جنایتکار فرقه ایزوله شده و دسترسى به دنیاى آزاد و زندگى انسانى را ندارند. این نوع  خباثت و دغلکارى و فریب و مغزشویى افراد در سیاست و ایدئولوژى مرتجع و قرون وسطائى و من درآوردى خانم و اقاى رجوى که فقط و فقط براى در اسارت نگه داشتن افراد تشکیلات است، از مخ پوسیده این جانیان تروریست( منظور مسعود و مریم رجوى) بیرون میزند تا چند صباحى بیشتر بر بقاء زندگى و عمر خفت بار و رذالت کش خود بیفزایند و غیر از این نبوده و نیست.

این روزها شاهد فعالیتهاى جنون آمیز و دیوانه وار مریم رجوى چه در درون تشکیلات البانى و چه در بیرون از تشکیلات و در دنیاى سیاست هستیم که میخواهد به زعم خود و شوهر زیرزمینى اش از ریزش نیرو و فروپاشى تشکیلات در آلبانى جلوگیرى کند و به همین دلیل با تمام قوا و با تمام امکانات و  با طناب هاى پوسیده و صد بار مصرف شده به میدان آمده که شاید مثل گذشته موقتاً فرجى براى جلوگیرى از تداوم ریزش نیرو بیابد. بنابر این، بعد از موضع گیرى ترامپ که خود آمریکائیها هم وقعى براى سیاست و مواضع جنون آمیز او قائل نیستند، فرقه رجوى و شخص مریم رجوى با هیاهوى تبلیغاتى و شدت بخشیدن به لابیگرى و جلسات و کنفرانسهاى پوچ و بى محتوا با خرج هاى میلیونى که  با آوردن افراد از آمریکا و دیگر کشورهاى اروپایى و آلت هاى دست آنها در خاورمیانه و در میان بعضى از دول عربى همانند ترکى فیصل معروف “ خبرگوى به درک واصل شدن مسعود رجوى“ رئیس اسبق سازمان جاسوسى سعودى، زمینه مخ خورى و فریب افراد تشکیلات را فراهم میکند که مدتى با این امید سر افراد را شیره بمالد که سرنگونى در دسترس قرار گرفته است. از طرف دیگر هم، پیام رهبر زیر زمینى و فرارى فرقه براى افراد خوانده میشود مبنى بر اینکه تا بهمن ماه سال آینده شمسى یعنى همزمانى با انقلاب ضد سلطنتى مردم ایران، با جمبوجت از البانى راهى ایران شده و لشکرها و تیپ هاى رزمى و آماده شده در البانى با تمام تجهیزات مدرن سرنگونى و نفرات ورزیده و جوانى که بدنه اصلى تشکیلات و سازمان رزم را تشکیل میدهند،  هر کدام طبق تقسیم بندیهاى استانى مستقیماً در زمین فرودگاه استان محل مأموریت خود پیاده شده و کنترل کشور را در دست خواهند گرفت.

زهى فریب و خیال باطل که با این ترفندها به مدت سى سال رجوى جانى بهترین سالهاى جوانى ما را گرفت و عمر خود را در این فرقه هدر دادیم، در کنار خاک میهن هیچ غلطى رجوى نکرد الان که یک مشت بیمار و پیر و ناتوان در اختیار دارد و آنهم قریب به اتفاق ناراضى و روند جدا شدن از فرقه را طى میکنند، میخواهد سرنگونی را محقق نماید.

الان خطابم به دوستانم در آلبانى است که هنوز موفق به جدایى از این فرقه نشده اند و همچنان رجوى و خانمش میخواهند شما را در اسارت خود نگهداشته و از اربابان خود مزد و پاداش دریافت کنند.

دوستان من، اى کسانى که ربع قرن با هم بوده و در کنار هم چه سختیهایى که از دست رجوى  کشیدیم و به امید سرنگونى برده مطلق و تمام عیار رجوى شده بودیم و با چرندیاتى به اسم انقلاب ایدئولوژیک چه تحقیر و شکنجه هایى که نشدیم، شما بهتر میدانید که مسعود رجوى و مریم رجوى در عراق و اشرف در هر سر فصلى از همین بامبولها و ترفندها به خورد ما میدادند و وعده سرنگونى، بیاد آورید زمان مرگ خمینى که وعده سرنگونى میداد و اعلام آماده باش و اینکه عنقریب راهى خاک میهن خواهیم شد،

بیاد آورید بعد از حمله عراق به کویت و تهدیدات بوش علیه ایران و باز نشست هاى جرقه و جنگ و بحث سرنگونى که در دسترس قرار گرفته براى اینکه بتواند نفرات را با این ترفند و اهرم انقلاب خود ساخته، شخصیت همه را خرد کرده و برده و بنده خود کند، آیا سرنگونى محقق شد؟ یا اینکه جز جو پلیسى و محدودیت بر افراد و سختگیرى و شکنجه و دشنام و کتک کارى، عاید دیگرى داشت.

 دوستان من! بیاد آورید دوران ریاست جمهورى خاتمى و بحث جام زهر و آوردن ترفندى به اسم مریم با نام رئیس جمهور خود خوانده در مقابل فضاى بازى که در ایران در حال شکلگیرى بود. بیاد دارید که چه سرنگونیهایى رجوى در چشم انداز میدید و بخورد ما براى فریب خوردگان میداد، آیا در آن زمان جز محدودیت و اجراى فرامین بدون چون و چرا و نشستهاى قرون وسطایى دیگ، عایدى دیگر داشت؟

دوستان من در البانى، که هنوز هم نتوانستید از طلسم رجوى خلاص شوید، بیاد آورید که رجوى در زمان عملیاتهاى تروریستى به اسم راهگشایى چگونه وعده سرنگونى میداد و حتى میگفت نوک دکل سرنگونى پیدا شده و چند ماهى به سرنگونى باقى نمانده است آیا سرنگونى محقق شد؟ و آیا ارتش به اصطلاح آزادیبخش حتى پیشرفتى در سازمان رزم داشت که سرنگونى محقق کند؟ و آیا به گفته رجوى که ایران در ضعیف ترین نقطه تاریخى خود رسیده، درست بود یا ایران داشت پله هاى پیشرفت نظامى طى میکرد و رجوى با این ترفند و فریبها مخ ما را کار میگرفت و مشغولیت میداد که به چیز دیگرى جز یاوه هاى او فکر نکنیم.

دوستان من در البانى! بیاد آورید دوره أحمدى نژاد و بحث اتمى که رجوى چه هیاهویى راه انداخته بود و نشستهاى مستمر هفته اى و دوره اى سیاسى که در این مورد مسئولین سازمان و خود رجوى به صورت کال کنفرانس صوتى میگذاشتند و سرنگونى را سه ماه به سه ماه عقب میانداختند، آیا آن مزخرفات و پوشالهاى رجوى گره اى از سرنگونى باز کرد که خود سرنگونى باشد؟

دوستان من!  شما از من بهتر با این فریبهاى رجوى آگاه تر هستید، الان هم که بازى ترامپ دیوانه به میان میکشد و مثل قبل کنفرانس پشت کنفرانس و نشست پشت نشست و دعوت پشت دعوت در برنامه دارند، همان خط فریب و حقه را پیش میبرند که شما را حتى یک روز بیشتر در اسارت خود نگهدارد، باور نکنید، مطلق رجوى در میان مردم ایران پایگاهى ندارد و تمام حرفهاى مریم و مسئولین سازمان در این رابطه که مردم با ما هستند دروغ است و براى فریب افراد در آنجا کارایى دارد. آمریکا هم مطلقاً قدرت و توان گذشته را ندارد و خیلى نسبت به زمان بوش و حمله به عراق، ضعیف تر شده است، اصلا بحث ترامپ و ربط دادن سرنگونى و وعده و وعیدهاى مریم رجوى در این رابطه را قبول نکنید و بدانید براى در اسارت نگهداشتن شماست و حرف آخر هم اینکه باور کنید، حتى اگر آخوندها سرنگون شوند مردم مطلقاً نمیگذارند رجوى قدرت را در ایران در دست بگیرد و مریم و مسعود رجوى فقط باید به حسرت گندم رى عمر شما را هم تلف کنند. بنابر این، تا دیر نشده است این تور طلسم شده بر دست و پاى خود را بگسلید و به دنیاى آزاد و زندگى با شرافت روى آورید، به امید رهایى همه شما از اسارت رجوى.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31657

توهم مریم رجوى در آستانه فروپاشى تشکیلاتش 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هشتم اکتبر ۲۰۱۷:… دیگر کسى براى اراجیف مریم رجوى بهائی قائل نیست. طبق شنیده ها از دوستانى که اخیراً از تشکیلات در البانى جدا شده اند، از اینکه مریم رجوى و با توصیه شوهر مفقود شده اش یکسال آینده را سرنگونى دولت ایران عنوان کرده و با استدلال هاى آبکى مانند گذشته، اینبار ترامپ و مکین را عامل حتمى سرنگونى … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

لینک به منبع

توهم مریم رجوى در آستانه فروپاشى تشکیلاتش

مریم رجوى براى نشان دادن اینکه تشکیلاتى برایش باقى مانده و هنوز هم میشود از این مهره در راستاى پوئن گرفتن از حکومت ایران توسط دشمنان این کشور و مردم آن به هر دریوزگى و خوار و خفتى تن داد و خود را غلام حلقه بگوش جنایتکارترین  و وحشى ترین انسان نماهاى ضد بشر کرد و با تروریسم وحشیانه داعش همخوان شد و به هزار و یک حیله و فریب متوسل شد که بتواند جلوى ریزش نیرو در آلبانى را بگیرد، اما با توجه به سابقه ننگینى که در پشت سر خود کاشته بود به محض اینکه پاى افراد از عراق خارج شد، دیگر کنترل و سرکوب و مغزشویى کارایى اش را از دست داد و مریم رجوى و دیگر سرانش را با بحران فروپاشى مواجه کرد و در این مدتى که به البانى منتقل شدند، به هر ترفندى متوسل شد اما نتوانسته جلوى ریزش نیروى تشکیلاتش را بگیرد. خبرها از البانى حاکى است که بعد از خیمه شب بازى انتخاب مسئول اول و تغییر و تحولات سلسله مراتب شوراى رهبرى فرقه، اضمحلال و کم رمقى و بى میلى در درون افراد شدت پیدا کرده است و کمتر کسى حاضر است حتى برنامه هاى جارى روزانه را طبق برنامه مشخص شده انجام دهد.

نارضایتى چنان تار و پود تشکیلات را فرا گرفته است که نشستهاى تشکیلاتى و ایدئولوژیکى هم به کساد کشیده شده است و کمتر کسى است که حاضر باشد مثل گذشته به اراجیف مریم رجوى و سرانش گوش دهد.

دیگر کسى براى اراجیف مریم رجوى بهائی قائل نیست. طبق شنیده ها از دوستانى که اخیراً از تشکیلات در البانى جدا شده اند، از اینکه مریم رجوى و با توصیه شوهر مفقود شده اش یکسال آینده را سرنگونى دولت ایران عنوان کرده و با استدلال هاى آبکى مانند گذشته، اینبار ترامپ و مکین را عامل حتمى سرنگونى اعلام نموده اند، نفرات به شدت با توجه به ربع قرن گذشته که  با چنین تحلیلهاى آبکى و گول زننده سر افراد را شیره میمالیدند و سرنگونى را شش ما و یک سال عقب میکشیدند، الان بدون سلاح و دور از وطن،  این  نوع ترفند ها و  فریبهاى زوج رجوى بشدت دافع برانگیز شده است و افراد علناً با طرح آن مخالفت میکنند و با نشستهاى مریم رجوى و خواندن پیام مسعود رجوى زاویه دارند و تن به پروژه نویسى و امضا و تعهد یک ساله نمیدهند. بنابر این خود مریم رجوى هم از این معضلى که در آن گرفتار است، مستأصل شده است و نمیداند چکار کند.

خبرى از تشکیلات البانى بیرون آمده که بعد از همه پرسى اقلیم کردستان عراق، مریم رجوى جشن و سور راه انداخته و مسئولین بالاى سازمان را توجیه کرده است که بارزانى براى رهبرى فرقه پیام داده است که از این پس تشکیلات فرقه میتواند مانند جنگجویان P.K.K در کوههاى قندیل کردستان عراق مستقر شوند و با حکومت ایران بجنگند و در این راستا هم به قول خودشان دوستان آمریکایى تأمین کننده نیازهاى تسلیحاتى و لجستیکى شان خواهند بود و این اطلاعات به رده هاى پائین تشکیلات درز کرده است.

البته از اقاى بارزانى که در خط اسرائیل قدم بر میدارد و با توصیه اربابان خود در تل آویو و واشنگتن، به چنین حماقتى در اقلیم کردستان عراق دست زده است،  بعید نیست که از رجوى هم که متحد دوران دیکتاتور  صدام به بارزانى بود و دست به کشتار کردهاى یکتى به رهبرى مرحوم جلال طالبانى و در راستاى منافع بارزانى قرار داشت، چنین حماقتى به خرج دهد و اربابان آنها براى مقابله با ایران چنین نقشه شومى در سر داشته باشند.

اما باید بدانند که اولا بارزانى با چنین اشتباه تاریخى که مرتکب شد، دیگر هم موقعیت خود را از دست خواهد داد و هم منافع مردم اقلیم کردستان عراق با این خواسته نامشروع به خطر افتاده است و جز بحرانى کردن منطقه که دارد از لوث وجود داعش و ترور پاک میشود و میرود که آرامشى به مردم غرق در خون این کشور که از کشتار و ترور داعش خلاصى میابند،  بدهد، با این پروژه شیطانى که به نفع اقلیم کردستان عراق در وهله اول و مسئله أکراد در ثانى، نیست و منافع آنها را تأمین نخواهد کرد و فقط این خلق مظلوم اقلیم کردستان عراق است که بازیچه قدرتهای فرامنطقه اى براى پیشبرد اهداف نامشروع خود توسط افرادى مانند مسعود بارزانى که داعیه رهبرى بر أکراد را دارد، قرار گرفته است و این اقلیم کردستان است که از این حماقت بارزانى ضرر خواهد برد.

لذا مسعود و مریم رجوى هم بدانند که دیگر افراد حاضر نخواهند شد گوشت دم توپ براى دیگران شوند و این پیوند شوم مطمئناً محقق نخواهد شد و اگر چنین باشد، اقلیم کردستان و سنگ و درختان کوه قندیل میزبان اجساد تمامى افراد تشکیلات رجوى خواهد شد و حتى یکى هم جان سالم از این معرکه بدر نخواهد برد.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31470

خاطره ای از قساوت رجوى در حق افراد تشکیلات 

 abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  در مقاله یکى از جدا شده ها در آلبانى، خواندم که یکى از نفرات جدا شده که یک پایش را در عملیاتهاى داخله موسوم به سحر و راهگشایى، بخاطر رفتن روى مین از دست میدهد، الان در آلبانى پایش عفونت کرده و نیاز به عمل جراحی دارد چرا که در سازمان مانع مداواى درست میشدند تا وابسته به خود کنند. الان همین …

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

لینک به منبع

خاطره ای از قساوت رجوى در حق افراد تشکیلات

بعلت کارهاى سنگین و طاقت فرسا در تشکیلات مجاهدین زانوى راستم دچار آرتروز شدید شد بصورتى که گاهاً زانویم حین کار یا راه رفتن قفل میکرد و توان تحرک را از من میگرفت و مجبور بودم با درد آن بسازم و بسوزم چرا که سران مجاهدین مطلقاً سلامتى افراد برایشان مهم نبود و فقط بعنوان برده براى استفاده و پیشبرد پروژه هاى خود و مشغولیت افراد که در راستاى منافع فرقه اى شان بود، از نفر نهایت کار را میکشیدند و وقتى هم که بر اثر همین فشارهاى جسمى یا روحى نفر به مشکل میخورد و مریض میشد، نباید از کار یومیه و مسئولیتى که به او سپرده میشد، زده شود در غیر اینصورت مارکهایى به نفر میزدند و فشارهایى در نشستها به او وارد مى آوردند که سوژه صدها بار آرزوى مرگ بکند.

یک روز حین کار روى سقف زدن سالن امجدیه که براى برگذارى برنامه هاى جمعى میساختند، زانویم قفل کرد بطورى که نمیتوانستم بلند شوم، درد شدیدى داشتم و دو تا انگشت دست خود را از شدت درد گاز میگرفتم، بعد از تقریبا ده دقیقه، زانویم از حالت قفل خارج شد و توانستم حرکت کنم و با کمک یکى از دوستان، پائین رفتم. اتفاقا فرزانه میدانشاهى که فرمانده اف ما بود، آن لحظه آنجا بود و وضعیت مرا دید و مشکل زانویم را براش توضیح دادم. از اینکه نمیتوانستم به کار کردن ادامه دهم، از او خواستم که بگذارند به مقر بروم، فرزانه هم به افشین ابراهیمى که برادر ارشد در آنجا حضور داشت، گفت بفرستید استراحت برود ولى شب براى نشست لایه اى حتما بیاید.

با ماشین فرزانه برگشتم  به مقر، قرص مسکن خوردم و بعلت خستگى جلوى تختم روى کف اتاق خوابم برد تا بچه ها براى شام و نشست عملیات جارى برگشتند، از خواب بیدار شدم. شام نتوانستم مسیر دویست مترى از آسایشگاه تا سالن غذا خورى را با وضعیت درد زانویم  راه بروم، لذا شام نخوردم اما براى رفتن به نشست لایه اى آماده بودم چون میدانستم دست از سرم بر نمیدارند.

در آن وضعیت، مرگ خودم را از خدا میخواستم ولى با هر دردى که تحمل کردم براى نشست رفتم. نشست لایه اى سه تا مرکز که با هم بودیم خود فرزانه برگذار میکرد.

از قبل به همه گفته شده بود که باید در رابطه با لپر خوردن هاى سیاسى پروژه نویسى کنید و در جمع بخوانید. من هم تقریباً سى و هشت فاکت با نقطه آغاز و واقعیتها و در پایان یک جمعبندى نوشته بودم و آماده بودم در جمع بخوانم.

با تحمل فشار به راه رفتن تا سالن نشست اف ـ ام، ادامه دادم. نشست شروع شد. همان ابتدا یکى از برادران به اصطلاح مسئول به اسم نقى الله وردى که به نشست آمده بود، دست بلند کرد و گفت خواهر فرزانه الان نشست پروژه خوانى این لایه است اما من  انتقاد به عبدالکریم دارم که امروز خودش را به تمارض زد و وسط کار ول کرد به آسایشگاه آمد. همین کافى بود که اوباش  شناخته شده و حاضر در نشست قیام کنند و مثل لاشخورها بر سرم بریزند. میدانستم این سناریویى است که توسط فرزانه طراحى شده است لذا گفتم، من خودم که نیامدم با ماشین خواهر فرزانه تا مقر آمدم و الان هم نمیتوانم زانویم کاملا راست کنم.

همین بهانه اى شد که چرا در نشست وقتى سوژه هستى جواب میدهید. بالاخره نشست من با این جواب به نشست دیگ تبدیل شد و چنان تهمت و بد و بیراه نثارم شد و داد و فریاد بر سرم که توان نگهداشتن جسمم  سر پا نداشتم، با توجه به زانو دردم از پشتى صندلى کمک گرفتم که بتوانم سر پا بایستم اما کو انسان آزاده و با وجدانى که مرا در آن وضعیت درک کند، البته افراد مجبور بودند در تشکیلات چنین موضع گیرى داشته باشند.

بالاخره از این همه فشار و تهمت و دروغ  و داد و فریاد کلافه شده بودم. از یک طرف درد جسمى و از طرف دیگر فشار بیش از حد روحى بى حوصله ام کرده بود. از خدا جز مرگ انتظارى نداشتم، هر چه وضعیت زانویم و تشخیص پزشک را یادآورى میکردم، نه اینکه فایده نداشت بلکه بدتر هم میشد. چون قصد سازمان از سوژه کردن افراد خرد کردن آنها تا سرسپارى کامل بود، تنها راه این بود که باید خودم به دروغ میگفتم من مشکل زانو ندارم و خودم را به قول مسئول نشست، مجاهد گونه در جمع فردیتم را خرد و له و لورده میکردم، آنوقت به نقطه مجاهدى مریمى میرسیدم.

این وضعیت فشار چندین ساعت طول کشید و من باید با آن وضعیت درد زانو، هم  فشار روحى تحمل میکردم و هم درد جسمى، این است جنایاتى که در حق افراد تشکیلات میشد و هنوز هم ادامه دارد و تا زمانى که سر سپار هستید و مثل هرکول کار میکنى، حلوا حلوا میشوى به محض اینکه کارایى را از دست دادى، بارى بر دوش تشکیلات خواهی شد و جواب یک عمر زحمت در این تشکیلات تو سرى خوردن و حقارت است، آنهم اگر منتقد نباشید.  واى به بروز دادن انتقاد به سازمان و عملکرد رهبرى آن که جوابى در حد حذف فیزیکى فرد را در بر دارد.

میخواهم بگویم که فرقه کنونى رجوى، از زمان اربابش صدام تا همین الان رویه اى بس ناجوانمردانه با افراد تشکیلات خود دارد و هیچوقت مشکل و تضاد فرد را به رسمیت نشناخته و تا زمانى که توان کار جسمى برایشان دارى و خطوط سازمان را مو به مو اجرا میکنى، حق حیات دارید در غیر اینصورت مطلقاً حقوق افراد را به رسمیت نمیشناسند و کسانى هم که الان به هر نحوى خواهان ماندن در تشکیلات البانى نیستند و تا کنون عمر خود را در آن گذرانده و به نقطه پیرى رسیده اند، رجوى با آنها به ناجوانمردانه ترین صورت ممکن برخورد میکند حتى افرادى که در این سازمان نقض عضو شدند و توان هیچ کارى را در بیرون فرقه ندارند و با این وجود، الان از این تشکیلات در آلبانى جدا شده اند هم قربانى این شقاوت رجوى در حق افراد هستند.

در مقاله یکى از جدا شده ها در آلبانى، خواندم که یکى از نفرات جدا شده که یک پایش را در عملیاتهاى داخله موسوم به سحر و راهگشایى، بخاطر رفتن روى مین از دست میدهد، الان در آلبانى پایش عفونت کرده و نیاز به عمل جراحی دارد چرا که در سازمان مانع مداواى درست میشدند تا وابسته به خود کنند. الان همین فرد که بیرون آمده و نیاز مبرم به مداوا و عمل دارد و کسى بیرون هم ندارد او را کمک کند، به سران فرقه مراجعه کرده و از روى ناچارى از آنها مدد میخواهد اما مسئولین مربوطه با وقاحت تمام به این فرد جواب میدهند که اینجا سازمان خیریه نیست که به یک بریده کمک کند.

این است فرقه اى که افراد زندگى و عمر خود را براى آن گذاشتند. چنین آنها را رها میکند و از مخارج درمانى معلولین و قطع عضو شده هاى خودش نیز سر باز میزند و آنها را بى کس در کنار و گوشه خیابان رها می کند.

از وجدانهاى آزاد بخصوص خانواده اسراى فرقه رجوى استدعا دارم به یارى چنین افرادى در آلبانى بروند و نگذارند تا کسانی بى یار و یاور بخاطر جنایات رجوى پرپر شوند.

„پایان“

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31316

فریبى به نام احیاى تشکیلات و جلوگیرى از ریزش نیرو 

abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:… سازمانى که در اصول بر پایه توحید و قسط و برابرى و بر اصل ضد آمپریالیستى و ضد استثمارى و حامى محرومان، توسط عده اى از انقلابیون بنیانگذارى شد، اما مسعود رجوى آن را از اصول و اهداف أولیه بنیانگذاران، منحرف و براى تثبیت مادام العمر بودن خود در اریکه قدرت رهبرى سازمان با کنار زدن و نابودی و مقهور کردن و به کشته دادن رقباى خود چون سردار … 

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

لینک به منبع

فریبى به نام احیاى تشکیلات و جلوگیرى از ریزش نیرو

سالگردى دیگر از سرنوشت سازمان مجاهدین خلق و فرقه امروزى که توسط مسعود رجوى  بلحاظ سیاسى و ایدئولوژى و استراتژى، به قهقرا رانده شد و منفور مردم ایران شده، گذشت.

سازمانى که در اصول بر پایه توحید و قسط و برابرى  و بر اصل ضد آمپریالیستى و ضد استثمارى و حامى محرومان، توسط عده اى از انقلابیون بنیانگذارى شد، اما مسعود رجوى آن را از اصول و اهداف أولیه بنیانگذاران، منحرف و براى تثبیت مادام العمر بودن خود در اریکه قدرت رهبرى سازمان با کنار زدن و نابودی و مقهور کردن و به کشته دادن رقباى خود چون سردار موسى خیابانى و على زرکش، کلیت سازمان را با ازدواج با مریم رجوى که همسر دوست و همرزمش مهدى ابریشم چى، بود پایه دیکتاتورى خود را در سازمان بنا نهاد و به یک فرقه مخرب با آئین سِکت و کیش شخصیتى تبدیل کرد و با تشکیل ارتش به اصطلاح آزادیبخش و دادن این اهرم بدست دیکتاتور بعث عراق، یک ارتش و سازمان تروریستى سر و سازمان داد که نمونه هاى این ایده شوم و این تصمیمات ضد انسانى را در القاعده و داعش امروزه با چشم خود میبینیم، ارتش و فرقه اى که با سقوط دیکتاتور بعث، عمر مزدورى و سیاسى و نظامى و ایدئولوژى و تشکیلاتى آن پایان یافت و امروز در کشور آلبانى با بحران هویت و ریزش نیرو و فروپاشى مواجه است و شدیدترین ضربات را از افشاگرى و روشنگرى اعضاى جدا شده  و بیدارى خانواده هاى اسیران در چنگش، خورده است، به صورتى که  افراد درون تشکیلات روز به روز ریزش کرده و عرصه را بر رهبرى سازمان بخصوص شخص مریم رجوى، تنگ نموده و در مخمصه قرار داده است.

بنابرین، مریم رجوى در نهایت فریب و حیله گرى خود و شوهر مفقود شده یا بعبارتی گوربگور شده اش، با برپایى جشن تأسیس سازمان و انتصاب به اصطلاح مسئول اول فرقه و انتخاب کاندید معاونین و همردیفان او از دختران میلیشیا براى روحیه دادن و فریب افراد پائین دست در تشکیلات، میخواهد مرحمى بر زخم چرکیده و لاعلاج فروپاشى و ریزش نیرویی بگذارد، اما باید به این عفریته جهل و جنایت، گفت به هر ترفند و حقه اى متوسل شوید، دیگر قادر نخواهید بود جلوى سیل جریان وار ریزش نیروها را بگیرید.

توسل جستن تان به جنایتکارترین فرد حاضر در رجال سیاسى آمریکا یعنى جان مکین و آوردن او به آلبانى براى روحیه دادن به افراد به کجا ختم شد!؟

دیدید که ریزش نیرو روندى صعودى را براى شما رقم زد!  غلطیدن تمام عیار در دامان آمپریالیسم و چشم دوختن به آمریکا براى نشاندن شما بر اریکه قدرت در ایران، خواب پنبه دانه اى است همانگونه که اربابتان صدام حسین دیکتاتور، توانست شما را به تهران ببرد، ارباب جدید شما را هم به تهران خواهد برد . درثانى، به فرض اینکه ملاها در ایران محو شدند با تمامى مردم ایران که دشمن و تشنه به خونتان هستند، چکار خواهید کرد؟

 امید است روزى برایشان دیگر سودى نداشته باشید و کٓت بسته شما را در تهران تحویل دهند تا آنوقت جوابگوى تمام جنایات خود و شوهرت باشید.

 خبرهاى دریافتى از دوستانم در آلبانى، این است که مریم رجوى براى افراد حاضر در آلبانی تکلیف کرده است که تا بهمن ماه سال ٩٧ تعهد دهند که از سازمان جدا نشوند و براى آنها روضه خوانى کرده است که حکومت ملاها در ایران تا آنوقت تعیین و تکلیف خواهد شد و ملاها توسط آمریکا جارو میشوند و براى استدلال خود به تشکیل ارتش مردمى در داخل ایران اشاره کرده که آماده و مسلح میباشند و زمینه ساز استقبال از آنها هستند و مسخره تر و خنده دارتر اینکه یک فیلم برایشان به نمایش گذاشته شده اند که چهار نفر با شعار ارتش آزادیبخش در حال حمل پرچم فرقه و ارتش آزادیبخش، است و در یکى از کوههاى ایران گرفته شده و اینرا به خورد افراد میدهند که نیروى رزمى با سلاح در ایران آماده است تا زمینه فراهم شود و اقدام کنند.

آخر کسى نیست به این خانم رجوى ابله بگوید که خودت را بیشتر در معرض تمسخر افراد در اسارتت قرار نده! دیگر دوران فریب از این نوع دجالگریهاى پوچ و سر کارى گذشته است. این افاضات براى دوران اربابت صدام حسین، کارایى داشت که با مشت آهنین به خورد افراد میدادید و صداى هر گونه مخالفتى را در نطفه خفه میکردید، مگر کور تشریف دارید و نمیبینید که دیگر افراد برایتان تره خورد نمیکنند و ریزش نیرو روزانه شده است.

بس کنید لطفا به مخالفتها توجه کنید، ببینید که چقدر، حتى صورى هم شده پاى چنین تعهدى خواهند آمد. مطمئناً پوزه ات به خاک مالیده میشود و اکثر نفرات ناراضى هستند و زیر بار چنین تکلیفى نخواهند رفت.

„پایان“

*** 

مصاحبه آقایان احسان بیدی و منوچهر عبدی، نجات یافتگان فرقه رجوی در تیرانا با کانال ایمپکت در آلبانی

IMPAKT 90 – MKO organizate demokratike apo sekt diktatorial

https://youtu.be/gF77NmR6a9U

آلبانی تیرانا پرچم دیدار با مقام وزارت کشور آلبانی (تعداد نجات یافتگان در آلبانی از ۲۴۰ نفر گذشت)ا

گروگانهای مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی تیرانا آلبانی فرقه رجوی جداشدگان و خانواده ها را تهدید به مرگ می کند

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31014

موقعیت فرقه رجوى و وضعیت سوریه و عراق 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و سوم اوت ۲۰۱۷:… اما فرقه رجوى را نگاه کنیم که زمانى ماندن در عراق و  پادگان اشرف ظرف استراتژیکى   و بقاء خود میدید و هیچوقت حاضر نبود عراق را ترک کند و به همین دلیل خون هاى زیادى از آدم هاى بیکناهى که در چنبره اسارت خود داشت در این مسیر ریخت و جانهاى عزیزانى را گرفت که خون بناحق ریخته آنها که تنها مسببش مسعود و مریم رجوى بودند یقه آنها را … 

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

لینک به منبع

موقعیت فرقه رجوى و وضعیت سوریه و عراق

عملیات نهایى ارتش عراق و نیروهاى مردمى  براى تصرف شهر تلعفر که دژ ابتدایى ورود  و نقطه آغاز نیروى هاى انقلابى عشائرى فرقه رجوى  یعنى داعش براى تصرف عراق بود و رجوى امید داشت با تصرف کل عراق اولا خود را صاحب تاج و تخت ایران کند در ثانى کشورهاى اسلامى منطقه را زیر سلطه شریعت رجوى – داعشى   ببرد، آغاز شده است و دولت عراق میرود که آخرین تتمه هاى این جرثومه ترور و وحشت و کشت و کشتار را از ریشه در عراق بخشکاند و لانه شیطانى و دست هاى حمایتگرانه اربابان آن را قطع نماید.

 ارتش سوریه و نیروهاى مردمى و نیز دولت لبنان از طرف دیگر،  عرصه را بر داعش و دیگر گروه هاى تروریست در آن کشور تنگ کرده و در حال پاکسازى تصرفات این بلاى انسانى که گریبانگیر منطقه و جهان شده است، هستند.

 ارتش سوریه نشان داده است که میتواند  شر این غده سرطانی را از سرزمینش قطع کند. چشم انداز تحولات در منطقه و اتحاد روسیه و ایران و ترکیه بر علیه این جانیان تروریست باعث شده است که اربابان آنها نیز امید خود از نیات شومشان را از دست بدهند و به کرنر کشیده شوند به صورتى که ائتلاف غربى آنان دیگر قادر نیست حمایت همه جانبه از آنها را داشته باشد، لذا چشم انداز سیر تحولات در منطقه بخصوص در دو کشور عراق و سوریه که با بلاى خانمانسوز تروریسم داعش روبرو بودند، با اتکا به مردم و نیروهاى نظامى خود بساط این جانیان را جارو میکنند. در کشور عراق  آخرین تصرفات و سنگرهاى داعش پس گرفته میشود و دوران قدرت نمایى داعش و یا به قول مریم رجوى  „انقلابیون عشائر“  عراق به پایان رسیده است.

تنها چالشى که همان اربابان  بوجود آورنده و ساپورت داعش  در عراق در سر داشته و میخواهند کشور یک پارچه عراق را از هم بگسلند و آنرا تیکه تیکه کنند تا با آن بشود چالشهاى دیگرى در منطقه ایجاد نمایند بحث اعلام  همه پرسى استقلال کردستان عراق است که علنا بارزانى گفت با حمایت باراک اوباما و وزیر خارجه اش جان کرى و البته حمایت سران مرتجع بعضى از  کشورهاى عرب از جمله  عربستان صورت گرفته ( در راستاى منافع آنان و صد البته منافع اسرائیل ) و اعلام تاریخ برگذارى این همه پرسى در آستانه بیرون راندن آخرین تروریستها از سرزمین عراق، خودش گواه نیات شومى است که نمیگذارند ملت مظلوم عراق خواب راحتى به چشم خود ببینند، اما باز اراده دولت و ملت عراق و البته منافع کشورهاى همجوار عراق از جمله ایران و ترکیه و سوریه نمیگذارند که غده اى سرطانى که باعث بى ثباتى و آشوب در این کشورها خواهد شد به سر انجامى برسد و سفر اخیر رئیس ستاد نیروهاى مسلح ایران به ترکیه که در تاریخ جمهورى اسلامى ایران با ترکیه سابقه نداشته است، حساسیت به این موضوع را نشان میدهد و این دو کشور بزرگ منطقه نخواهند گذاشت این چالش امنیتى براى کشورهایشان به سرانجامى برسد و اگر روى آن پافشارى شود چه بسا با قوه قهریه این چالش رو از مسیر خود بردارند و عاملان آنرا هم از اریکه قدرتى که الان در دست دارند به زیر کشیده شوند. حال باید منتظر تحولات سرنوشت ساز در یکى دو ماه آینده باشیم ببینم تحولات به چه سمتى رقم خواهد خورد.

اما فرقه رجوى را نگاه کنیم که زمانى ماندن در عراق و  پادگان اشرف ظرف استراتژیکى   و بقاء خود میدید و هیچوقت حاضر نبود عراق را ترک کند و به همین دلیل خون هاى زیادى از آدم هاى بیکناهى که در چنبره اسارت خود داشت در این مسیر ریخت و جانهاى عزیزانى را گرفت که خون بناحق ریخته آنها که تنها مسببش مسعود و مریم رجوى بودند یقه آنها را گرفته است  و الان فرقه را به چه دریوزگى و زبونى کشانده است و شاهد فروپاشى تشکیلات آنها هستیم و روزانه جدایى افراد از اسارتشان نوید همین واقعیت است.

باید به مریم رجوى این تروریست „ام داعشى“ گفت در زمان اربابت صدام که جیک جیک مستانه بهار تو و شوهر مفقود شده ات بود آیا به زمستانت هم فکرى میکردید!؟

مژده که زمستانت فرا رسید و چه زمستانى با چه طوفانهاى سهمگینى!،  آیا امیدت باز به عشائر انقلابى یعنى همان داعش هست!؟

آیا از ارتش آزادت در سوریه و جانیانى که مردم را به صلابه میکشیدند خبرى هست!؟ و آیا از آن شیهه هاى مستانه ات در تعریف و تمجید از آنها باز هم سر خواهى داد!؟

ببین خانم رجوى!

این وضعیتت شما آه همان مظلومانى است که توسط راه و مسیر و استراتژى فرقه ات و البته انقلاب ایدئولوژیکى تان به نیستى کشیده شدند و اکنون در میان ما نیستند.

ننگ و نفرین و نابودى براى شما و اراده تان و مسیرتان.

„پایان“

*** 

رجوی و تروریستهای سوریهبرنامه مجاهدین نظیر طرح داعش در سوریه است

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمحامد صرافپور: از نیایش عاشورا و زیارت آل علی تا طواف کاخ سفید و دمیدن در صور صهیونیزم

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

rudy-giuliani-mojahedin-khalqTrump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانشهید فروشی (اهدای کتاب شهدای مجاهد خلق به جان مک کین)ا

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

(Library of Congress. Congressional Research Service.
The People’s Mojahedin Organization of Iran, by Kenneth Katzman. Washington, Nov 1992. 6 p.
Doc. call no.: M-U 42953-1 no.92-824F)

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانISIS Attacks in Tehran Expose US-Saudi Lies About Iran

رودی جولیانی و دونالد ترامپ مجاهدین خلف قرفه رجویTrump Is At War With Iran, Not ISIS

مک کین و مریم رجوی و لیست شهدای سازمان مجاهدین خلق ایرانتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

*** 

همچنین:

 • عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… این خیانت رجوى گواه یک واقعیت است که رجوى و دار و دسته اش نه تنها ایرانى نیستند و دشمن ملت ایران به حساب مى آیند، بلکه دشمن بشریت و انسانیت و حریت انسانى هستند و هیچ وقت نه ذره اى از شرافت و وجدان انسانى با خود دارند و نه بویى از انسانیت برده اند. در باطن از هیچ اصو

   Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… واقعیت این است که رجوى با حربه سرنگونى، بسیارى از جوانهاى صادق و آزاده مردم ایران را به عراق کشاند و به کشتن داد و با وعده هاى دروغین، تشکیل ارتشى تحت امر و مزدور یک دیکتاتورى که هزار برابر جنایتکارتر و سبوع تر در حق مردم 

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دهم ژانویه ۲۰۱۷:… سازمان مجاهدین به رهبرى مسعود و مریم رجوى، مخوف ترین روشها و تاکتیکها براى سرکوب افراد تشکیلات و به بند کشیدن آنها بکار میبردند تا افراد را از هویت خود تهى کرده و بنده و برده خود کنند تا اختیارى از خود نداشته باشند. در واقع از إنسانها رباط ساختن حرفه این زوج بد ج

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نوزدهم دسامبر ۲۰۱۶:… سعید صید مراد، یکى از افراد زبده و قدیمى سازمان بود که در نقش أفسر اطلاعات و عملیات و در طراحى آتش توپخانه اى ارتش به اصطلاح آزادیبخش، نقش اساسى داشت و در عملیاتهاى موسوم به راهگشایى، یکى از بهترین فرماندهان تیم هاى اعزام کننده بود و مأموریتهاى مهم عبور از م

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهاردهم دسامبر ۲۰۱۶:… روزنامه گاردین به نقل از یک منبع نظامی آگاه در حلب اعلام کرد تمامی خطوط دفاعی تروریست‌های تکفیری در این شهر در هم شکسته است و تا ساعاتی دیگر بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی سوریه در برابر مخالفان رقم خواهد خورد. با وجود آنکه آزادسازی کامل حلب هنوز به طور رسم

   Maryam Rajavi, leader of the Council of Resistance of Iran (NCRI), takes part in a rally in Villepinte, near Parisعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۶:… مریم رجوى در افاضات خود به دولت هاى ١۶ سال گذشته آمریکا، تاخت و سیاست آنها را به باد انتقاد گرفت که چرا خاک ایران را به توبره نکشیده اند! این عجوزه پر خط و خال، نگفت که در این سالیان مورد نظر ایشان سیاست 

  iran-fanoose-nov-2016ایران فانوس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… سیاستهای کشور آمریکا همیشه تهاجمی نیستند. آنان زمانی که در جنگهایی چون ویتنام و افغانستان و عراق و جاهای دیگر، کم می آورند، ناچاراً به تغییر سیاستهای تهاجمی ـ از میان احزاب دموکرات و جمهوریخواه فرقی نمی کند ـ ناچاراً کسی را نامزد و حمایت می کنند تا

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… علت این سکوت چیست؟ واقعیت این است که این زوج تروریست  خوب میدانند که اقاى ترامپ در برخورد با مقوله تروریسم بر خلاف اوباما و خانم کلینتون موضع شفاف و ضد سیاستهاى این دو در تروریست پرورى دارد و با صراحت از رویکردش در سوریه و سخت گرفتن بر تروریسم، سخن به میان آ

   abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:…  شنیدم که اینروزها مریم رجوی این پیرزن تکیده و حیله گر و فریبکار، بحثى به اسم „فاز سرنگونى با تهاجم حداکثر“ براى سرگرم کردن و در اسارت نگه داشتن شما آورده است و از اعضاى مفت خور و حقوق کلان بگیر شورا روانه آلبانى کرده که با نقل خاط

   asma-jahangir_un_iran_human_rightsزنان ایران و پیوند رهایی و فانوس، بیست و چهارم اکتبر ۲۰۱۶:… در اینجا لازم به استحضار جنابعالی می دانم که سازمان مجاهدین یکی از اولین سازمانهایی در منطقه بوده و می باشد که عملیات انتحاری را مقدس دانسته و برای رفتن مستقیم به بهشت ترویج و انجام داده است. در سال ۱۳۶۰ دختر ۱۴