غروب استراتژی مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان – 2

Follow Share on Tumblrارسال – ایران قلم و آریا ایران، یازدهم اوت 2019:… مثلا اعدام های سال 67 یکی از بحث های مهمی است که در مورد حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد که اتفاقا برادر خود بنده یعنی حسین سبحانی نیز در حالیکه از سال 1360 دستگیر و در زندان های اوین و قزل حصار … Continue reading غروب استراتژی مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان – 2