غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی

غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی

غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، چهارم آوریل 2020:… آقای غفورفتاحیان عضوجداشده سازمان مجاهدین – فرانسه درباره موضوعات زیر بمدت یکساعت : – سخنگوی مجاهدین که هیچوقت نامش برده نمی شود، درواقع کیست؟ به چه منظورآنرا ناشناس جلوه می دهند؟ نقش مسعودرجوی دراین زمینه چیست؟ – پیام به به اسیران فرقه رجوی در آلبانی. همه جدا شدگان باید نقاب از چهره پلید رجوی بردارند. وآقای علی جهانی عضوجداشده سازمان مجاهدین – آلمان درباره موضوعات زیربمدت یکساعت :- نگاهی به فعالیت های سازمان مجاهدین در سال 98 – دروغ پردازی مجاهدین دررابطه با موضوع کرونا – چرا سازمان راجع به وضعیت رجوی حرفی نمی زند؟صحبت کردند. غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی 

بمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردمبمناسبت روزجهانی زن ،  برنامه ویژه انجمن زنان در تلویزیون مردم

غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی

روزجمعه سوم آوریل 2020 برابر با 15 فروردین ماه 1399 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران  

آقای غفورفتاحیان عضوجداشده سازمان مجاهدین – فرانسه درباره موضوعات زیر بمدت یکساعت :
– سخنگوی مجاهدین که هیچوقت نامش برده نمی شود، درواقع کیست؟ به چه منظورآنرا ناشناس جلوه می دهند؟ نقش مسعودرجوی دراین زمینه چیست؟
– پیام به به اسیران فرقه رجوی در آلبانی. همه جدا شدگان باید نقاب از چهره پلید رجوی بردارند.

فراخوان برای به محاکمه کشاندن سردمدران جنایت کار فرقه رجوی بخصوص مریم رجوی

وآقای علی جهانی عضوجداشده سازمان مجاهدین – آلمان درباره موضوعات زیربمدت یکساعت :
– نگاهی به فعالیت های سازمان مجاهدین در سال 98
– دروغ پردازی مجاهدین دررابطه با موضوع کرونا
– چرا سازمان راجع به وضعیت رجوی حرفی نمی زند؟

صحبت کردند.

نگاهی به فعالیت های فرقه رجوی در سال 98

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند. بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه هااز طریق تلفن ویا ایمیل با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

لینک به منبع

غفور فتاحیان علی جهانی میهمانان مردم تی وی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/علی-هاجری-پرویز-حیدرزاده-میهمانان-مرد/

علی هاجری پرویز حیدرزاده میهمانان مردم تی وی

علی هاجری پرویز حیدرزاده میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و هشتم مارس 2020:… آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  دررابطه با نقد وبررسی پیام نوروزی مریم قجر (رجوی)  و آقای پرویزحیدرزاده عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با توضیحی از شرایط جداشدگان و فرقه مجاهدین در آلبانی و روشنگری دررابطه با ارتش سایبری فرقه رجوی در شرایط کنونی صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. علی هاجری پرویز حیدرزاده میهمانان مردم تی وی 

رئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهمرئیس جمهور مریم رجوی – پیرزن متوهم

علی هاجری پرویز حیدرزاده میهمانان مردم تی وی

آقایان هاجری وحیدرزاده دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 27 مارچ 2020 برابر با هشتم فروردین ماه 99 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 17 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای علی هاجری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی  دررابطه با نقد وبررسی پیام نوروزی مریم قجر (رجوی)

و آقای پرویزحیدرزاده عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با توضیحی از شرایط جداشدگان و فرقه مجاهدین در آلبانی و روشنگری دررابطه با ارتش سایبری فرقه رجوی در شرایط کنونی صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیر نیز پخش می گردند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

علی هاجری پرویز حیدرزاده میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

مجاهدین خلق از کمین سر کوچه علیه امریکایی ها تا امروز قتل مستشاران امریکایی توسط مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی 

Saddam’s Private ArmySaddam’s Private Army
How Rajavi changed Iran’s Mojahedin from Armed Revolutionaries to an Armed Cult

life of camp AshrafThe Life of Camp Ashraf
Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton)  and Massoud Khodabandeh

تروریست، فرقه، یا قهرمانان دموکراسی ایران؟ داستان وحشی وحشی مجاهدین خلقEx members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

Maryam Rajavi told them that ‘the regime is now ruined, we clearly see signs and symptoms of overthrow of the regimeHassan Heyrani: MEK’s Virus Removal in Quarantine and the Overthrow Joke

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)

بالاترین خطر برای فرقه مجاهدین در آلبانی شعله کشیدن عشق و عاطفه استعملکردهای رذیلانه سران فرقه رجوی، مجاهدین خلق، علیه جداشدگان در آلبانی

Ali Safavi and MEK Fake News Exposed In AlbaniaAli Safavi and MEK Fake News Exposed In Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

Are The MEK And Regime Change Finally Running Out Of RoadIt’s a mistake to treat the MEK as a normal opposition group

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

خاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخرخاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخر

همچنین: