غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و دوم فوریه 2020:… آقای غلامرضا شکری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیربمدت یکساعت: – توضیحی دررابطه با شرایط  ووضعیت کنونی جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی  و همچنین وضعیت فعلی فرقه رجوی –  چرا فرقه رجوی این قدر دشمن خانواده های اعضای خود شده است ؟ و آقای رضا اسلامی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیربمدت یکساعت: – اهداف فرقه رجوی ازاعمال سیستم مغز شوئی دردرون تشکیلات – برخورد فرقه رجوی با مساله خانواده های اعضا – وضعیت فعلی جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی – دررابطه با پیام صوتی اخیرمسعود که بقولی ازقول او پخش شد.صحبت کردند. غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی ویقرارگاه مجاهدین در آلبانی – گزارش نیویورک تایمز

غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی وی

آقایان شکری واسلامی دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 21 فوریه 2020 برابر با دوم اسفندماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای غلامرضا شکری عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیربمدت یکساعت:
– توضیحی دررابطه با شرایط  ووضعیت کنونی جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی  و همچنین وضعیت فعلی فرقه رجوی
–  چرا فرقه رجوی این قدر دشمن خانواده های اعضای خود شده است ؟

و آقای رضا اسلامی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیربمدت یکساعت:
– اهداف فرقه رجوی ازاعمال سیستم مغز شوئی دردرون تشکیلات
– برخورد فرقه رجوی با مساله خانواده های اعضا
– وضعیت فعلی جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی
– دررابطه با پیام صوتی اخیرمسعود که بقولی ازقول او پخش شد.

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش می شوند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

غلامرضا شکری رضا اسلامی میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/محمد-رزاقی-منصور-نظری-میهمانان-مردم-تی/

محمد رزاقی منصور نظری میهمانان مردم تی وی

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، پانزدهم فوریه 2020:… روزجمعه 14 فوریه 2020 برابر با 25 بهمن ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت: – 22 بهمن و موقعیت فرقه رجوی – آیا مریم قجر بالاخره اجازه ملاقات به خانواده ها ی اعضای فرقه رجوی با عزیزانشان را خواهد داد ؟ – آینده اعضاء فرقه رجوی در البانی و آقای منصور نظری   عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه  دررابطه با: – خانواده های قربانیان فرقه رجوی وسازمان مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ایران بمدت یکساعت صحبت کردند. محمد رزاقی  منصور نظری میهمانان مردم تی وی .

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی ویمجامع حقوق بشری بین المللی ، ملل متحد ، اتحادیه اروپا

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

آقایان رزاقی ونظری دربرنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه 14 فوریه 2020 برابر با 25 بهمن ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 20:30 بوقت ایران

آقای محمدرزاقی عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه دررابطه باموضوعات زیربمدت یکساعت:
– 22 بهمن و موقعیت فرقه رجوی
– آیا مریم قجر بالاخره اجازه ملاقات به خانواده ها ی اعضای فرقه رجوی با عزیزانشان را خواهد داد ؟
– آینده اعضاء فرقه رجوی در البانی

و آقای منصور نظری   عضوسابق فرقه رجوی از فرانسه  دررابطه با:
– خانواده های قربانیان فرقه رجوی
وسازمان مجاهدین پس از پیروزی انقلاب ایران

بمدت یکساعت صحبت کردند.

 مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیز پخش گردیدند:

https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

محمد رزاقی و منصور نظری میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین: