غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، دهم نوامبر 2019:… آقای حسن شهباز عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با : – یک توضیحی از اتفاقاتی که در این پروسه رخ داد، یعنی مدت چند ماهی است که تماس با برنامه  تلویزون مردم نداشتید و انچه در طی این مدت گذشته و کارهای که افراد انجام داده اند برای شنوندگان توضیحی داده شود. و آقای غلامرضا شکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با : – توضیحی در رابطه با تحولات اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات جدا شده که موضوع چی است؟ چه شده است؟ – سوالی که پیش می اید ایا نمی خواهند این را دستمایه توطئه های بعدی بر علیه شما بکنند و از طرفی هم دستمایه ای برای مصرف داخلی و ترساندن نفرات درون تشکیلات فرقه صحبت کردند. غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی 

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی ویمجاهدین خلق فرقه مافیایی است. مراقب فرزندانتان باشید

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

آقایان شکری و شهباز در برنامه زنده این هفته تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

روزجمعه هشتم نوامبر 2019 برابر با 17 آبان ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 18 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران

آقای حسن شهباز عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
– یک توضیحی از اتفاقاتی که در این پروسه رخ داد، یعنی مدت چند ماهی است که تماس با برنامه  تلویزون مردم نداشتید و انچه در طی این مدت گذشته و کارهای که افراد انجام داده اند برای شنوندگان توضیحی داده شود
– با توجه به اینکه رمسا و دفتر کمیساریای پناهندگی  بخشی که مربوط به شما ها بود بسته شده وضعیت حقوقی افراد چطور شده است . واین که قرار بود وزارت کشور یا اداره مهاجرت برای شما ها کارهایی انجام  بدهند به کجا رسیده است ؟
– انعکاس این مسائل شما دردرون فرقه و نقشی که خود سران فرقه  در این رابطه ایفا می کنند .چطور در نشست ها خودشان توجیه می کنند ؟
– شما از شرایط خودتان و دوستانتان گفتید ، الان وضعیت شما چطور است و چکار انجام می دهید؟
– با توجه به شرایطی که در طی این مدت داشته اید چشم انداز خودتان را چطور می بینید ؟

و آقای غلامرضا شکری عضو جداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
– توضیحی در رابطه با تحولات اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات جدا شده که موضوع چی است؟ چه شده است؟
– سوالی که پیش می اید ایا نمی خواهند این را دستمایه توطئه های بعدی بر علیه شما بکنند و از طرفی هم دستمایه ای برای مصرف داخلی و ترساندن نفرات درون تشکیلات فرقه
– شما مگر در البانی چه اقداماتی  انجام میدهید که مجاهدین از امریکا علی صفوی را با خبرنگار فاکس نیوز میاورند البانی برای جنگ تبلیغاتی و توطئه بر علیه شما ها؟
– همان طور که  میدانید مجاهدین شما و اقای محمدیان و حیرانی را به عنوان مسببین اصلی معرفی کرده اند و از شما به عنوان تروریست اسم بردندودر خواست هایی از دولت البانی داشتند که شما را اخراج کنند چرا اینقدر از بودن شما وحشت دارند؟
– چه رابطه ای شما مابین اینکه احتمالا قراراست که مجاهدین از فرانسه بیرون بروند با این توطئه ها بر علیه شما وجود دارد.
چشم انداز اینده جدا شدگان در البانی را چطور می بیند با توجه به توطئه هایی که دائم بر علیه شما می شود .

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.

توجه همه علاقمندان را به دیدن وشنیدن این برنامه های جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

Posted by Parsa Sorbi on Friday, November 1, 2019

پایان

مخاطب علی صفوی و مریم رجوی گرفتاران داخل فرقه مجاهدین است

غلامرضا شکری و حسن شهباز میهمانان مردم تی وی

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حسن-حیرانی-و-عبدلرحمان-محمدیان-در-تلوی/

حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردم

حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردمکانون آوا (مردم تی وی)، دوم نوامبر 2019:… آقای حسن حیرانی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر: –  وضعیت حقوقی افراد جداشده درآلبانی – تحولات یک هفته اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات ما – چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی وآقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی دررابطه با موضوعات زیر: – وضعیت فرقه مجاهدین در حال حاضر در آلبانی – مصاحبه جداشدگان با تلویزیون آلبانی صحبت کردند. حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردم 

مخاطب علی صفوی و مریم رجوی گرفتاران داخل فرقه مجاهدین استمخاطب علی صفوی و مریم رجوی گرفتاران داخل فرقه مجاهدین است

حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین درتلویزیون MardomTV.com

حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردم

روزجمعه اول نوامبر 2019 برابر با 10 آبان ماه 1398 ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن – ساعت 17 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران

آقای حسن حیرانی  عضوجداشده مجاهدین در آلبانی   دررابطه با موضوعات زیر:
–  وضعیت حقوقی افراد جداشده درآلبانی
– تحولات یک هفته اخیر و موج تبلیغات منفی فرقه علیه نفرات ما
– چشم انداز آینده جداشدگان در آلبانی

وآقای عبدالرحمان محمدیان عضوجداشده مجاهدین در آلبانی
دررابطه با موضوعات زیر:
– وضعیت فرقه مجاهدین در حال حاضر در آلبانی
– مصاحبه جداشدگان با تلویزیون آلبانی

صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر برنامه تلویزیون مردم بودند.  ببنندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در طول برنامه از طریق تلفن، ایمیل ویا فیسبوک با مهمانان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند. قابل ذکرمی باشد که این برنامه ها همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم تحت آدرس زیرنیزپخش گردیدند:
https://www.facebook.com/mardomtv/?fref=ts

حسن حیرانی و عبدلرحمان محمدیان در تلویزیون مردم

لینک به منبع

***

Former People's Mujahedin member Gholamreza ShekariFormer People’s Mujahedin member Gholamreza Shekari (ALESSANDRO INCHES / DER SPIEGEL)

همچنین: