خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول ژوئن 2021:… فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند! ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد. خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

عبدالکریم ابراهیمی - خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجمتناقض فرقه رجوی با جهان امروز

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 30.05.2021

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

فرقه رجوى در اوج بحران اضمحلال و از هم پاشيدگى تشکیلاتی که در کشور آلبانی با آن گریبانگیر است، به یک ترفند و فریب برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که با  آن روبروست، دست زده است و فراخوان به نیروی اندک کهنسال و کانون های موهوم شورشی نداشته اش که در مؤسسان پنجم ارتش ( بخوانید خانه کهنسالان بی سلاح و بی فشنگ) رجوی ثبت نام نمایند!

ناخودآگاه بیاد نشست های چندین ماهه سرکوب و شکنجه روحی و روانی بنام« نشست های حوض و مؤسسان دوم» در بغداد افتادم که در زیر چتر حمایتی مخابرات و استخبارات عراق تحت حاکمیت دیکتاتور معدوم شده، صدام حسین قرار داشتند و‌ در بغداد برگذار می ‌شد.

این نشست های طویل المدت که به اسم انحلال ارتش آزادیبخش رجوی نام داشت و باید نفرات بالاجبار قوانین وحشیانه انقلاب کذایی مریم رجوی را (قوانین سخت دیکتاتوری و‌خود محوری مسعود و مریم رجوی برای پرستش خداگونه این دو و خط و خطوط آن ها بدون چون و چرا و اما و اگر به صورت خودکار و کورکوانه  آن ها می پذیرفتند و تعهد می دادند که با شرایط جدید بیایند و عدول از آن مساوی با حکم اعدام فرد با اذعان و نوشتن کتبی آن و به دست خود نفر بود) که سرکوب و شکنجه روحی و جسمی بود بپذیرند و تک تک از آن مرحله عبور کنند.

اولین قانون تدوین شده در این نشست قانون عملیات جای بود که می بایست از این پس بصورت روزانه برگذار می ‌شد و همراه با شکنجه روحی، جسمی و تفتیش عقاید صورت می گرفت و  در کنار آن زمینه نشست های وحشیانه جنگ و کتک کاری و سربه نیست کردن افراد موسوم به نشست های دیگ فراهم کردند که این خود بحثی جداگانه می طلبد.

ترفند رجوی در آن موقع برای این تز و ایده خود برای انحلال ارتش به اصطلاح آزادیبخش این بود که افراد دچار اپورنونیسم شده و باید ارتش منحل شود. این در شرایطی بود که مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور خودخوانده برای فتح به اصطلاح خارجه به اروپا و فرانسه رفته بود که اروپا و آمریکا را به حمایت از ارتش رجوی وادارد و ایرانیان خارج از کشور را روانه عراق نماید یا حامی خود کند و به اصطلاح خارجه را از چنگ آخوندها در بیاورد و آن جا را فتح نماید. اما نتنها نتوانست نفرات جدید را وارد تشکیلاتش کند بلکه برعکس تعداد زیادی از کادرهای رجوی که مریم را همراهی می ‌کردند در اروپا و آمریکا از فرقه و تشکیلات رجوی جدا شده و به عراق برنگشتند و در آن جا به دنبال زندگی شخصی خود رفتند. از طرف دیگر  در قرارگاه اشرف یک نارضایتی عمومی از وضعیت موجود با توجه به زندانی و شکنجه و کشتار سال ۱۳۷۳ که بیش از ۷۰۰ نفر زیر شکنجه رفتند و بعضی کشته و سر به نیست شدند، جوی از یأس و ناامیدی بر همه حاکم بود ولی کسی جرأت بیان درون خود را نداشت چرا که با زندان و شکنجه و ترس از سربه نیست شدن روبرو بود، در چنین شرایطی رجوی همه را به تیغ و درفش تهدید و شرایط قرون وسطایی ناشی از انقلاب درونی مریم که چیزی جز تهی شدن افراد از خود و بی هویتی فردی در خدمت رجوی در بر نداشت، فرا خوان انحلال ارتش و ثبت نام در مؤسسان دوم را داد و کسی جرآت نه گفتن به رجوی را نداشت.

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

این فراخوان و نشست های سرکوب رجوی در آن زمان که زیر رعب و وحشت ناشی از زندان و شکنجه و سر به نیست شدن و در سایه حمایت بعث عراق صورت می گرفت بالاجبار تضاد رجوی را موقتا حل می ‌کرد و بر بحران  درونی با زور چماق غلبه می نمود اما الان در کشور آلبانی که نه نیروی قابلی برای رجوی مانده است و نه شرایط و حمایت های دیکتاتور عراق با خود دارد و از همه مهم‌تر  اندک اسیران کهنسالی که در آلبانی انتظار مرگ می کشند، این فراخوان رجوی برای ثبت نام در مؤسسین پنجم برای چیست؟

به نظر میاید با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات رجوی و شرایط کنونی بین المللی  و با موقعیت سیاسی و نظامی و منطقه ای ایران و همپیمانان آن که می‌ رود تک تک امیدها و خواب‌های پنبه دانه رجوی برای خاورمیانه از جمله شکست حاکمیت سوریه، تسخیر کشور عراق به دست داعش و بعثی ها، نابودی ملت مظلوم یمن که خط مقابله با ارباب قدرت آن ها در منطقه یعنی رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل است، نقش بر آب کرده و نتیجه معکوس برای رجوی در بر داشته و اربابش اسرائیل به نقطه ضعف  رسیده و عربستان و آمریکا دیگر آن ابهت و قدرت نعره کشی را از دست داده اند و از در  رابطه و دوستی با ملت ایران برآمده اند و اروپا نیز پیش قراول این وضعیت است و حمایت های سیاسی و مالی آمریکا و اروپا و عربستان و چند کشور کوچک عرب و حتی اسرائیل از فرقه کم شده و چشم انداز برداشتن این حمایت‌ها بسیار زیاد است و آثار آن در آلبانی هویداست، رجوی شلوار خود را خیس نموده و از ترس مرگ، چنین فیلی را هوا کرده و به کانون شورشی موهوم و نداشته اش و ثبت نام در مؤسسین پنجم فراخوان داده است.

این چیزی نیست جز نا امیدی مطلق مسعود و مریم رجوی در شرایط کنونی جهان و منطقه و غروب تشکیلات آن ها که چشم انداز آن بسیار واضح و روشن است.

باید به رجوی گفت « آن صبو بشکست و آن پیمانه بریخت» اربابت صدام که رفت اگر مرد بودی باید با او می رفتید چون هر چی داشتید از اون ملعون دیکتاتور بود و الان نعره فریبکارانه ات بعد از صدام آن هم در اروپا، خریداری ندارد و بیش از آین خودتان را فریب ندهید. بهترین راه برون رفت از این پریشان حالی و مخمصه تسلیم خود و خانم البانی نشین ات به یک دادگاه عدالت اروپایی و رها کردن اسیران در چنگ ات و رفتن آن ها به دنبال فرجام خود است. به امید یک زندگی آزادانه و به درو از قل و زنجیر.

„پایان“

لینک به منبع

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/iran-interlink-links-page/

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

ادوارد ترمادو - موسسان پنجم مسعود رجویادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، سی و یکم  می 2021:… یکی از شارلاتان بازی‌های رجوی همین موسسان چندم و چندم است که هر گاه کفگیر رجوی به ته دیگ می‌خورد فیلی به نام موسسان چندم هوا می‌کند تا بتواند باز هم در درون مناسبات عنکبوتی خود سر افراد پیر و ازکار افتاده خود شیره بمالد البته اعضای فرقه به این کار عادت دارند و چیز عجیبی نیست. این یکی از شعبده بازی‌های مرسوم فرقه رجوی است و با این کار بازهم از اعضای درون تشکیلات تعهد می‌گیرد که تا سرنگونی بایستی در تشکیلات ضد انسانی بمانند و هر چه هم که بارشان کنند تحمل کنند. موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

ادوارد ترمادو - آسران فرقه رجوی و ویروس کرونابی بی سی: اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

هوا کردن فیل دیگری به نام موسسان پنجم

یکی از شارلاتان بازی‌های رجوی همین موسسان چندم و چندم است که هر گاه کفگیر رجوی به ته دیگ می‌خورد فیلی به نام موسسان چندم هوا می‌کند تا بتواند باز هم در درون مناسبات عنکبوتی خود سر افراد پیر و ازکار افتاده خود شیره بمالد البته اعضای فرقه به این کار

عادت دارند و چیز عجیبی نیست.

این یکی از شعبده بازی‌های مرسوم فرقه رجوی است و با این کار بازهم از اعضای درون تشکیلات تعهد می‌گیرد که تا سرنگونی بایستی در تشکیلات ضد انسانی بمانند و هر چه هم که بارشان کنند تحمل کنند.

اما این بار با تاکتیک دیگری وارد این کار شده آنهم با چاپ چند عکس مبهم که حتمآ و طبق روال معمول در آلبانی گرفته شده اینگونه وانمود می‌کند که کانون های شورشی البته کذایی در درون ایران اعلام آمادگی برای ثبت نام درارتش پنجم نموده و حالا بی صبرانه منتظر فرمان قیام سرنگون کردن هستند عکس‌های منتشر شده به عنوان کانون شورشی در درون ایران مسخره آمیز است چرا که فرقه رجوی بدون خجالت مدعی شده کانون های شورشی محل انتخاباتی را که معلوم نیست در کجا است به آتش کشیدند در حالیکه هنوز هیچ محلی برای انتخابات نه آماده شده و نه اعلام شده.

به این احمق‌های دوران بایستی یادآوری کرد که چهارارتش قبلی شما که دارای توپ و تانک و انواع سلاح های اهدایی اربابتان صدام بود آنهم در جوار مرزهای ایران چه غلطی کرد که اکنون ارتش پنجم شما با عده ای از کار افتاده و پیر مرد و پیر زن زمینگیر پوشکی آنهم در آلبانی چه غلطی می‌خواهد بکند من که کلی خندیدم و در همان حال به حال اعضای دربند در آلبانی افسوس خوردم که باز این حقه‌بازی دیرینه را شاهد هستند.

ناگفته نماند که فرقه رجوی در درون ایران دست به خرید جاسوس می‌زند و این در همه کشورهای دنیا می تواند اتفاق بیفتد این جاسوسان ترسو هم آن کانون های شورشی نیستند که فرقه به گل نشسته رجوی در بوق کرنا می‌کند بلکه افرادی هستند که به خاطر پول دست

به جاسوسی زده و برای امرار معاش خود خود فروشی می‌کنند اما به هر حال با جاسوسی کردن هم دردی از دردهای لاعلاج این فرقه ضد ایرانی درمان نمی‌شود چرا که از ابتدا راه را کج رفتند و بر علیه مردم و کشور شوریدند عاقبت دست دادن به دشمن همین است و بس.

اعلام تاسیس ارتش پنجم و اینگونه الفاظ به غیر از دجالیت آن هم از نوع رجوی چیز دیگری نیست و تمامآ پوچ و بی محتواست و تنها مصرف داخلی دارد اما با این ترفند سران فرقه رجوی گمان می‌کنند که می‌توانند در درون ایران عضوگیری کنند زهی خیال باطل دست رجوی و عضدانلو خیلی وقت است که نزد مردم ایران رو شده و به غیر از لعن و نفرین از

سوی مردم ایران چیز دیگری نصیبشان نخواهد شد.

لینک به منبع

از مرام بیگاری در مجاهدین خلق تا گاف جدید مریم رجوی

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟ 

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مواضع-فرقه-رجوی-در-برابر-جنایات-اسرائی/

مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیلعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم می 2021:… فرقه رجوی که روزی خود را طرفدار دو آتشه فلسطین و مبارزان آن نشان می داد و رسم مبارزه و الگوی انقلابی گری را مدیون مبارزان فلسطین بر ضد اشغالگری رژیم غاصب اسرائیل، می دید و سنگ فلسطین را بیش از خود انقلابیون آن جا به سینه می زد، چرا  الان در مقابل این همه ویرانی و قتل و عام زن  و بچه فلسطینی خفه خون گرفته است و موضعی در این رابطه نگرفته است؟! چه شد آن ادعا و تصویر مسعود و مریم کنار عرفات و آن حمایت های ریاکارانه این دو از آرمان فلسطین بر ضد اشغالگری و جنایات جنگی سران غاصب اسرائیل؟!  مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل 

معامله قرن و سکوت رجویمعامله قرن و سکوت رجوی

مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل چیست؟

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 16.05.2021

جنایاتی که این روزها بر ملت فلسطین روا می شود دل هر انسان با وجدان و آزاده ای را به درد می آورد. جانیانی که برای غصب زمین های فلسطینی از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند و سرزمینی را به خاک و خون می کشانند و زنان و کودکان بی گناه آن را قتل و عام  و خانه هایشان را بر سرشان تخریب می نمایند و جنایات جنگی بیشماری از روز تولد این مولود نامبارک تا به امروز در حق ملت مظلوم فلسطین روا داشته اند و سرزمینی را غصب و به اسم خود درآورده اند!

آیا توانسته است تا به امروز صدا و مبارزه مردم فلسطین بر علیه اشغالگری و کشتار رژیم غاصب صهیونیسم را خفه کند و به هدف شوم خود برسد؟ یا اینکه مقاومت زنان و مردان غیور فلسطین به نقطه ای از مهارت و کسب قدرت رسیده اند که در مقابل زورگویی و تجاوزات سران صهیونیسم با پاسخی شایسته و بازدارنده و البته در آینده به پس گیری حق قانونی و سرزمین خود برسند و دو ملت با آرامش در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و از کشتار و قتل خبری نباشد.

دنیا به سمت واقعیت ها و عدالت در حرکت است. دیگر نمی شود بی چون و چرا حامی جانیان آدم کش و مشوق جنایات جنگی آنان بود و تسلیحات قلع و قمع آنان را فراهم کرد و تاوان پس نداد.

امروز به عینه جهان شاهد آن است که قدرت فلسطین که به رخ  سران صهیونیسم کشیده می شود دیگر مثل گذشته نیست که با دست خالی به مقابله با تجاوزگری بپردازند و این نویدی است که در آینده فلسطینیان هستند که به حق خود خواهند رسید و این صهیونیست است که تاوان جنایات بیش از نیم قرن خود را بر علیه کشور و مردم فلسطین پس خواهد داد.

آزادگان و وجدان های بیدار جهان حامی مردم فلسطین و ضد کشتار و قتل عام و غصب این سرزمین هستند و ‌خواهند بود و در این هفته ای که جانیان صهیونیسم به کشتار و قتل عام رو آورده اند و جنایات جنگی در حق مردم مظلوم فلسطین روا می دارند و کودکان و زنان بی گناه را می کشند، موج محکومیت جنایات این رژیم غاصب زبان زد است و وجدان های بشری نگران این وضعیت و کشتار هستند.

فرقه رجوی که روزی خود را طرفدار دو آتشه فلسطین و مبارزان آن نشان می داد و رسم مبارزه و الگوی انقلابی گری را مدیون مبارزان فلسطین بر ضد اشغالگری رژیم غاصب اسرائیل، می دید و سنگ فلسطین را بیش از خود انقلابیون آن جا به سینه می زد، چرا  الان در مقابل این همه ویرانی و قتل و عام زن  و بچه فلسطینی خفه خون گرفته است و موضعی در این رابطه نگرفته است؟!

مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل

مواضع فرقه رجوی در برابر جنایات اسرائیل

چه شد آن ادعا و تصویر مسعود و مریم کنار عرفات و آن حمایت های ریاکارانه این دو از آرمان فلسطین بر ضد اشغالگری و جنایات جنگی سران غاصب اسرائیل؟!

واقعیت این است که اولا عمر این فرقه به سر آمده است و پرده ها کنار رفته و چهره این فرقه بدون روتوش ظاهر شده  است. یعنی اینکه ماهیت رجوی و فرقه اش بر خلاف آن چه که در ظاهر وانمود می ‌کردند نه انقلابیگری و ضد زورگویی  و ظلم باشد بلکه ماهیت این فرقه و خوی درندگی آن همکاسه شدن با صهیونیسم و آمپریالیسم است و برای بقاء خود حاضر است دست به هر خباثت و جنایتی بزند و حتی جنایات رژیم صهیونیستی را مشروع جلوه دهد و مقاومت فلسطین را محکوم نماید.

این است عاقبت فرومایگی رهبران این فرقه که روزی به دروغ خود را حامی آرمان فلسطینیان نشان می دادند.

ننگ و نفرین بر رهبری و سران جانی فرقه رجوی.

„پایان“

خیمه شب بازی دوباره رجوی، فراخوان ثبت نام در مؤسسین پنجم 

*** 

همچنین: