فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، زنان ایران، دوم ژانویه 2014: …  از مجامع بین المللی وحقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و ارگانهای ذیربط دیگر مبنی بر درخواست اطلاع از سرنوشت و وضعیت افراد خانواده من ودیگرخانواده ها با اعلام اسامی زخمیهای حملۀّ تروریستی جنایتکارانۀ اخیر به کمپ لیبرتی محل استقرار اعضای سازمان فرقه مجاهدین خلق. درخواست مصرانه دارم که برروی سازمان مجاهدین فرقه رجوی …

تنها خواسته مادرم بعد از سالها یک تماس تلفنی با فرزندان اسیرش در کمپ مجاهدین خلق در عراق است

لینک به منبع

فراخوان زهرا سادات میرباقری برای اعلام اسامی زخمی های عمل تروریستی برروی ساکنین لیبرتی

اینجانب زهرا السادات میرباقری عضوسابق شورای رهبری سازمان مجاهدین فرقه رجوی هستم. 2خواهرم به اسامی کبری میرباقری واکرم السادات میرباقری و1 برادرم به نام سید علیرضا میر باقری جزء ساکنان لیبرتی می باشند واکنون مادردلسوخته ام درفراق وبی خبری از این عزیزانش درنگرانی شدید بسرمی برد.این فرقه به رهبری مسعود رجوی ومریم رجوی به با مخالفت کردن ومانع شدن نسبت به هراقدامی برای انتقال ساکنان لیبرتی به کشور ثالث اهداف فرقه جویانه وستمگرانه ای را نسبت به این قربانیان دنبال می کنند مستمر دنبال ارتزاق خون وشکنجه وزجر بی انتهاء نسبت به ساکنان لیبرتی می باشند.

چند صباحی ازعمل مرگ تدریجی وشکنجه مستمرساکنان لیبرتی بنام اعتصاب غذا نگذ شته است که با مخالفت برای انتقال قربانیان این کمپ برای انتقال به کشورثالث شرایط وظرف این عمل تروریستی را فراهم کرده اند ضمن محکوم کردن این وهرعمل ترریستی از مجامع بین المللی وحقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و ارگانهای ذیربط دیگر مبنی بر درخواست اطلاع از سرنوشت و وضعیت افراد خانواده من ودیگرخانواده ها با اعلام اسامی زخمیهای حملۀّ تروریستی جنایتکارانۀ اخیر به کمپ لیبرتی محل استقرار اعضای سازمان فرقه مجاهدین خلق.

درخواست مصرانه دارم که برروی سازمان مجاهدین فرقه رجوی ازمریم رجوی مستقردراورسوروازپاریس تا رهبری کمپ لیبرتی فشار آورده شود تا اسامی زخمی های عمل تروریستی اخیرساکنان این کمپ اعلام شود وهمچنین خواهان اطلاع خصوصی به هر خانواده و یا اجازۀ تماس یا دیدار فرد زخمی با افراد خانواده اش هستم.

درآخرمصرانه ازکیساریای عالی پناهندگی ملل متحد ومقامات ذی ربط خواستارم نسبت به انتقال این ساکنان قربانی کمپ لیبرتی به کشور ثالث اقدام عاجل به عمل آید.

زهرا سادات میرباقری

(کدام یک از این گروگانها قربانی بعدی در خاک عراق خواهد بود؟)

همچنین:

وقتی مجاهدین به رهبری مسعود و مریم رجوی با برداشته شدن تحریم هامخالف هستند این خیانت نیست ؟

زهرا میر باقریزهرا میرباقری، زنان ایران،آلمان، بیست و پنجم دسامبر 2013: … این سازمان وفرقه رجوی همدست وهمصدا با دشمنان مردم ایران ازوضع تحریمها وادامه وشدت بخشیدن به تحریمها دفاع می کند و مستمر تبلیغ وکنفرانس مطبوعاتی می گذارد و درسایت هایش علیه مردم ایران خیانت می کند و چگونه  است این فرقه خیا�

چرا رویا دررودی درگذشت؟ (نام وی در لیست زنان مقطوع النسل فرقه رجوی بود)

زهرااسادات میرباقری ، زنان ایران، دهم دسامبر 2013: … خدایا چه عاملی باعث مرگ این خانم جوان شد؟ . آخرمی دانید رویا نامش در لیست زنانی قراردارد که مقطوع النسل شد. من که ازتندرستی وزبلی رویا مطلع بودم این خبر مرا شوکه کرد ومسعود رجوی به رویا گفت تواکنون بالای قله رفته ای این تکه کلامی بود که مسعود رجوی به زنانی می گف

خودکشی تدریجی قربانیان به دستور رهبری فرقه مجاهدین

زهرا سادات میر باقری، زنان ایران، بیست و هشتم نوامبر 2013: …  خوب کسی نیست از این زن و شوهر خائن سوال کند که اگر مطالب بالا درست است چرا آنها را مجبور به خودکشی تدریجی می کنی؟ برای چی این بنده های خدا را به اعتصاب غدا مجبورمی کنی. من در همین جا اعلام می کنم که مسئولیت هر وضعیتی برای برادر و خواهرا

چرا مریم رجوی وشوهر فراری اش اعتصاب غذا نمی کنند؟

زهرا سادات میرباقری، انجمن زنان ایران، چهاردهم اکتبر 2013: … بطور خاص در این مرحله سمت و سوی قربانیان این خشونت های فرقه گرایانه به سمت اعضاء خود این سازمان کشیده شده است، زیرا مسعود و مریم رجوی در یک  بن بست کامل استراتژیکی،سیاسی واجتماعی گرفتارشده اند و یک ذره جسارت پذیرش انتقاد و تصحیح اشتباهات