فراخوان مرگ برعلیه ایرج مصداقی و تائید آن توسط مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت ایران

فراخوان مرگ برعلیه ایرج مصداقی و تائید آن توسط مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت ایران

حنیف حیدرنژاد، پژواک ایران، بیست و هفتم اوت 2013: … مهمان و کارشناس برنامه، مهدی ابریشمچی که مسئول کمیسیون “صلح و ضد تروریسم” شورای ملی مقاومت است، بجای اعتراض به این سخنان و قطع سخنان فردی که از طریق یک تریبون عمومی فراخوان قتل صادر می کند، او را “برادر عزیز” خطاب کرده و محمد از استرالیا را بخاطر “شهادت بسیار حقی که داده” (نظرات ابراز شده) تشویق کرده و به ” دلیری، پایمردی و استواری …


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

(Mehdi Abrishamchi and Massoud Rajavi taking orders from Saddam’s head of secret services

لینک به منبع

“سیمای آزادی”، برنامه تلویزیونی سازمان مجاهدین خلق ایران در یک برنامه تلویزیونی (که تاریخ آن دقیق مشخص نیست) تریبونی شد برای صدور مجوز قتل ایرج مصداقی و دیگر مخالفین سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران.

این برنامه تلویزیونی بطور رسمی دیدگاه ها و سیاست های سازمان مجاهدین خلق را تبلیغ و منعکس می سازد. در یک برنامه زنده این تلویزیون با نام “به سوی آزادی”، مهدی ابریشمچی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق شرکت داشت و به تلفن های مستقیم بینندگان پاسخ می داد.

مهدی ابریشمچی نماینده سازمان مجاهدین خلق در شورای ملی مقاومت بوده و همزمان مسئول کمیسیون “صلح و ضد تروریسم” این شورا می باشد.

در این برنامه فردی بنام “محمد” از کشور استرالیا تماس گرفت. وی در ابتدای صحبتش تاکید می کند که مایل است فقط در مورد “ایرج مصداقی” حرف بزند.

ایرج مصداقی یک زندانی سیاسی سابق است که ده سال را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده است. کتاب های او مرجع مهمی بویژه در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 می باشد. مصداقی چند ماه قبل یک نوشته 230 صفحه ای منتشر نمود و طی آن مسعود رجوی، رهبر مجاهدین را در مورد سیاست های سه دهه گذشته اش مورد سوال و انتقاد قرار داده و از مسعود رجوی خواست که به پرسش هایش پاسخ دهد. از آن زمان سازمان مجاهدین و وابستگان به آن مصداقی را به شیوه های مختلف مورد حمله قرار داده اند.

آقای محمد از استرالیا در سخنان خود که حدود 12 دقیقه طول می کشد با اشاره به همان کتاب 230 صفحه ای، مصداقی را با این عناوین مورد توهین و تهمت قرار می دهد:

نادم بریده، خائن، کسی که تحت تعلیم و تربیت وزارت اطلاعات قرار دارد، مامور مستقیم و نفوذی وزارت اطلاعات، جلاد و شکنجه گر.

محمد از استرالیا، همچنین دیگر مخالفینِ سیاسی مجاهدین که با ایرج مصداقی همسو هستند را نه مامورین وزرات اطلاعات، بلکه همسو با وزارت اطلاعات می نامد و سپس تاکید می کند: “می خواهم همینجا قصم بخورم که بند از بندتون پاره می کنیم. از این به بعد یک لحظه آسایش برای شما نخواهیم گذاشت.” دقیقه 9.20 ثانیه

http://www.youtube.com/watch?v=BrfC0FD7faM

گفته های محمد از استرالیا عزم، اراده و ایده ی مشخص او برای سلب امنیت و حذف فیزیکی مصداقی را نشان می دهد. بطور مشخص این جمله او که “بند از بند تان پاره می کنیم” فراخوان برای قتل ایرج مصداقی تلقی می شود. (محمد از ضمیر جمعِ سوم شخص ثالث “ما” استفاده کرده و مخاطبینش را هم با صفت جمعی خطاب می کند).

مهمان و کارشناس برنامه، مهدی ابریشمچی که مسئول کمیسیون “صلح و ضد تروریسم” شورای ملی مقاومت است، بجای اعتراض به این سخنان و قطع سخنان فردی که از طریق یک تریبون عمومی فراخوان قتل صادر می کند، او را “برادر عزیز” خطاب کرده و محمد از استرالیا را بخاطر “شهادت بسیار حقی که داده” (نظرات ابراز شده) تشویق کرده و به ” دلیری، پایمردی و استواری او در مبارزه” درود فرستاده و در پایان نیز برای محمد در ادامه تلاش هایش “آرزوی موفقیت” می کند. (دقیقه 12.10 ثانیه ویدئوی فوق)

ابریشمچی در سخنان خود به “کتاب” 230 صفحه ای مصداقی اشاره کرده و او را “مزدور وزارت اطلاعات که از سوی وزرات اطلاعات و بیت رهبری ماموریت دارد” خطاب می کند.

مهدی ابریشمچی با تائید و تشویق فراخوان قتل مصداقی و دیگر مخالفین سیاسی از سوی محمد از استرالیا، نه تنها “قصد و نیت” محمد را تائید کرده است، بلکه وی به دلیل مسئولیت سیاسی و شناخته شدگی اش و به دلیل آنکه برنامه های سیاسی این چنینی از تلویزیون مجاهدین کارآکتر “خط دهنده” برای دیگر هواداران این سازمان دارد، حذف فیزیکی مخالفین سیاسی مجاهدین را به عنوان یک “خط” و سیاست سازمان مجاهدین تبلیغ و تائید و ترویج کرده است. این برنامه، سخنان محمد از استرالیا و تائید مهدی ابریشمچی مصداق “تنفر پراکنی و تبلیغ خشونت و انتقام گیری” می باشد.

این برنامه تلویزیونی نشان می دهد که سازمان مجاهدین به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتشار بیان وعقیده اعتقادی ندارد. نمی تواند پرسشگری و طرح انتقاد از رهبری سازمان و سیاست هایش را تحمل کند. نمی تواند با زبان منطق به مخالفین خود پاسخ دهد. در حالی که ایرج مصداقی از مسعود رجوی یا هر مسئول این سازمان دعوت کرده بود که حاضر است در مورد “گزارش 92” و انتقادهائی که مطرح کرده است به مناظره بنشیند، سازمان مجاهدین، نه تنها برای روشن شدن حقیقت و پاسخ به افکار عمومی تلاشی نمی کند، بلکه به طور یکطرفه وقت زیادی را در یک رسانه عمومی به اتهام زنی به مصداقی اختصاص می دهد.

مهدی ابریشمچی به عنوان مسئول کمیسیون “صلح و ضد تروریسیم” باید پاسخ دهد:

– به چه دلیل به مصداقی اتهامات اثبات نشده نسبت می دهد؟

– به چه دلیل و با چه هدفی فراخوان قتل مصداقی و دیگر مخالفین سیاسی سازمان مجاهدین را تائید و تشویق می کند؟

– سازمان مجاهدین خلق ایران باید پاسخ دهد در حالی که در خارج کشور تحمل مخالفین سیاسی خود را ندارد و بدون هیچ دلیل و مدرک و سندی و بدون طیِ هیچ گونه مراحل قانونی، به مخالفین خود، آنهم در تلویزیون ماهوره ای که در تمام دنیا قابل دریافت است، مارک و اتهام و تهمت می زند، در حالی که قدرت را در داخل ایران به دست بگیرد با مردم و مخالفین خود چگونه رفتار خواهد کرد؟

– چگونه می توان با وجود چنین برنامه هائی، شعارهای مربوط به صلح و مبارزه با تروریسم و پایبندی به حقوق بشر و عدالت دستگاه قضائی و پای بندی به اصل برائت را از سوی این سازمان جدی گرفت و باور کرد؟

فراخوان مرگ اینچنینی می تواند برای گوینده آن، تائید کننده آن، شرکت تلویزیونی و حتی شبکه ماهواره ای عواقب جدی حقوقی به دنبال بیاورد. اگر چه این برنامه به زبان فارسی بوده و خبرنگاران و مدافعین حقوق بشری کشوری که این برنامه از آنجا تولید و پخش شده است، آن را با حساسیت دنبال نمی کنند، اما در صورتی که دادستان آن کشور از محتوای آن به طور دقیق با اطلاع شود، می تواند اقدامات قانونی لازم بر علیه گوینده، تائید کننده و برنامه تلویزیونی را مورد بررسی قرار دهد.

اگر مهدی ابریشمچی براین باور است که گفته های او ناشی از برخوردهای احساسی و نسنجیده بوده و قصد سیاسی در کار نبوده و فراخوان مرگ را تائید نمی کند، باید بطور رسمی اشتباه خود را به عهده گرفته و از ایرج مصداقی و دیگر مخالفینی که که مورد تهدید قرار گرفته اند عذرخواهی کند. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیز باید مهدی ابریشمچی را از سمت هائی که دارد برکنار سازند.

حنیف حیدرنژاد

26.08.2013

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=8184

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

(۴)

.

… سپهبد حبوش: مسائل مربوط به نیازمندی های شما به سلاح و مهمات و تلفن و سایر ابزار نظامی که می گویید قابل حل و فصل است… این مسئله را بعنوان تعارف نمی گویم. شما برادر ما هستید. و ما شما را قبلا در سال ۱۹۹۱ (سرکوب قیام شیعیان و کشتار اکراد) مورد آزمایش قرار دادیم و شما وفاداری خود را به ما اثبات کردید …

ایران اینترلینک، چهارم ژوئن ۲۰۱۰
http://www.iran-interlink.org


(لینک به فایل ویدئویی – ۴ مگا بایت)

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=8153

 

دیدگاههای مسعود رجوی نسبت به صدام حسین، حزب بعث عراق و …

(۳)

.

… من در این سیزده، چهارده سالی که در گذشته آن را پیگیری می کنم آقای رئیس جمهور (صدام) ملتزم به گفته ها و حرفهایی که میزند می باشد و ما به این احترام کی گذاریم و به من شجاعت می دهد این گونه برخوردها وقتی با دوستان عراقی می نشینیم و حرف می زنیم یا سید نائب (طه یاسین رمضان) و یا رفیق طاهر (سپهبد حبوش) بعنوان مسئول امن العام و یا امروز بعنوان مدیر مخابرات (سازمان امنیت عراق) و در هر منصب و پست که باشد. از آنجایی که در یک جبهه واحد می جنگیم و سرنوشتمان (صدام و رجوی) یکی است …

ایران اینترلینک، بیست و نهم می ۲۰۱۰
http://www.iran-interlink.org


(لینک به فایل ویدئویی – ۴۰ مگا بایت)

*    *    *

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=8116

مسعود رجوی، صدام حسین و سلاح و …

(۲)

.

رجوی به ژنرال حبوش: اگر می توانید وسائل و اسلحه را به ما تخصیص دهید. اگر نداردی بخرید و بعد تحویل دهید و اگر این هم عملی نبود لطفا آن سری تانک و غیره را که از ما پس گرفته اید به ما باز گردانید./ افسر صدام: جناب حبوش، در جلسه مشترکی که با معاون اول (طه یاسین رمضان) و وزیر دفاع و خود شما حضور داشتید، معاون اول به وزیر دفاع دستور داد هر چه سلاح و تجهیزات نظامی سازمان نیاز دارد به آنها تحویل داده شود، بخشی انجام شده و …

ایران اینترلینک، بیست و یکم می ۲۰۱۰
http://www.iran-interlink.org


(لینک به فایل ویدئویی – ۳۰ مگا بایت)

*    *    *

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=8093

مسعود رجوی، مریم رجوی، انقلاب ایدئولوژیک، مجاهدین و …

(۱)

.

… ژنرال حبوش: من راه آن را به تو نشان می دهم. همسر عراقی برایت می گیرم… رجوی: از قضا اخت الرئیسه (مریم رجوی) خوشحال می شود و اگر بشنود از شما تقدیر خواهد کرد. چون زحمت من به ایشان کمتر خواهد شد … کلاغ سعی کرد راه رفتن کبک یاد بگیرد …

ایران اینترلینک، چهاردهم می ۲۰۱۰
http://www.iran-interlink.org


(لینک به فایل ویدئویی – ۴ مگا بایت)

*    *    *


(مریم رجوی اعلام کرد اکراد را زیر شنی تانک ها بگیرند تا گلوله هدر نشود!!)


(زن شریف!! رجوی با خاخام زوکر معلوم الحال در مقر تروریست ها)


(یکی از جلسات شستشوی مغزی در قرارگاه بدنام اشرف در عراق)

همچنین:
https://iran-interlink.org/fa/index.php?mod=view&id=11807

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

.

… هر چند که رجوی ضروری دید که برای جلوگیری از ریزش آنان دوباره آنها را مجتمع و در اردوگاه اور-سور-واز محصور کند. هر چند که ظاهراً افرادی مثل ابریشمچی دوباره هم با این استدلال که ایراد از آنها نبوده است و حجم ضربات گسترده بوده، دوباره رام رجوی و خام زبان بازی های وی شدند اما به راستی تصمیم گیرندگان مجاهدین با پیروی ابلهانه از رجوی شیاد، چگونه می‌خواهند جواب خون کسانی را که هر روز در فرانسه و عراق کشته می شوند و یا می‌میرند را بدهند، همان انسانهای بی پناهی که تشکیلات ضدانسانی رجوی هیچ مسئولیتی در قبال خون آنها به عهده نمی گیرد و خودشان باید “مسئله شان را حل کند.” …

ایران دیدبان، بیست و نهم فوریه ۲۰۱۲
http://irandidban.com/fa/TopNews-بی‌مسئولیتی،%۲۰خیانت%۲۰و%۲۰جنایت/۱۷۵۸۰

«گزارش عملیات جاری مهدی ابریشم‌چی» از آن نظر حائز اهمیت است که به طور مشخص به معنا یافتن استراتژی مجاهدین در عراق و آن هم در اردوگاه اشرف اشاره دارد و از دست رفتن موقعیت این گروه درعراق را نشانه ورشکستگی و پایان بی حاصل این استراتژی می‌داند:

«وقتی موضوع خلع سلاح را شنیدم دیگر کار استراتژی مان را تمام شده می‌دانستم و می‌گفتم که همه چیز تمام شده است»

تأمل انگیز این که، به وابستگی استراتژی خائنانه ای به نام ” ارتش آزادیبخش ” به حمایتهای صدام اعتراف می کند:

«ما تنها در شرایط حمله غافلگیرانه و با استفاده از حمایت پشتیبانی لجستیکی صاحبخانه شانس موفقیت در نبرد با رژیم را داشتیم»

مهدی ابریشمچی از خود در قبال اعتقاد به این که نیروها باید از عراق خارج شوند و مخالفت با اصرار رجوی برای ماندن در عراق انتقاد می‌کند، در حالی که تحولات تا به امروز ثابت کرده که لجاجت رجوی اشتباه بوده است.

ابریشمچی در حالی از چشم امید داشتنش به غرب انتقاد می کند که سالهاست رجوی مشی و حرکت مجاهدین را بر اساس سیاستهای غرب علیه ایران تنظیم می‌کند و حتی در مقطع حمله به عراق ” سیاست موازی ” با جنگ‌طلبان را رسماً اعلام نمود. به نظر می رسد که این انتقاد ابریشمچی، یکی از مواردی باشد که رجوی نیروها را آگاهانه قربانی سیاستهای غلط خود می‌کند:

«به لحاظ سیاسی هم دیگر تعادل قوای روز سمت و جهتم را مشخص می‌کرد و هیچ لنگری نداشتم. دیگر به خطوط سیاسی خودمان اعتمادی نداشتم و آنها را به عنوان یک حربه در جهت سرنگونی و ضربه به رژیم موثر نمی‌دیدم و بیشتر چشمم به سیاستهای غربیها، بخصوص آمریکا در قبال ایران بود و می‌گفتم که باید دید که آیا خواست آمریکا سرنگون کردن رژیم هست یا نه؟»

ابریشمچی به صراحت از نگاه ابزاری آمریکا به مجاهدین و از بی نتیجه بودن مغازله با آمریکایی‌ها که خط رجوی بوده و هست خبر می دهد:

«وقتی اخباری از حمایتها و تأثیرات کار بچه ها در اشرف روی آمریکا بما داده میشد میگفتم که اینها روی موضع دولت آمریکا هیچ تأثیری ندارد و هر چند ما بعنوان انسانهای انقلابی روی محیط پیرامونمان موثر هستیم ولی این تأثیرگذاری قادر به تغییر شرائط نیست …

وقتی رایس در مواضعش همچنیان میگفت که با سازمان مشکل دارد میگفتم که آنها سوءاستفاده‌گر هستند ، از ما در جنگ با ملاها استفاده میکنند ولی قیمت سیاسی سر ما نمیخواهند بدهند و ما را از لیست خارج نمی‌کنند و بعنوان یک برگ معامله و فشار روی ما اسم ما را در لیست نگه میدارند .

– وقتی میدیدم که بوش در پیامهایش دنبال تفاله های درون رژیم مثل گنجی و شیرین عبادی و نفرات تحکیم وحدت است میگفتم که آمریکا انتخاب خودش را کرده است و از ما تنها میخواهد استفاده کند ولی هرگز بما امتیازی نخواهد داد.»

در باره ادعای سرنگونی و توان رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، گزارش مهمدی ابریشمچی سند مهمی است که حتی اعضای مرکزیت مجاهدین نیز به این ادعا اعتقادی ندارند:

«سر راه حل سوم میگفتم که این یک شعار است و ما بدون حمایت غربیها نمی‌توانیم رژیم را سرنگون کنیم ، شعار است اگر می‌شد قبلاً اینکار را میکردیم.»

فاکتهای تشکیلاتی وی، در وهله اول بیانگر بی محتوا و پوشالی بودن انسجام درونی و تشکیلات آهنین است :

«بیشترین حمل تناقض را در رابطه با تشکیلات و مناسبات تشکیلاتی داشتم ، و بطور مشخص مستمراً داشتم تشکیلات را تخریب میکردم …وقتی خط تمرکز مجدداً آمد دافعه داشتم و آن را غلط میدانستم ، بقدری تحت تأثیر ضربه «واو» شده بودم که حتی کار بجایی کشیده بود که در قبال انتقاداتی که هواداران تحت تأثیر ضربه از تشکیلاتمان میکردند قدرت دفاع نداشتم و خیلی وقتها سکوت بودم و در درون بهشان حق میدادم … »

همیشه و همواره، حتی اگر اخبار و اطلاعات نیز در دست نباشد، به هم ریختگی صدر تا ذیل تشکیلات فرسوده و مضمحل مجاهدین که بالاترین عناصرش حفظ چارچوب‌های آن را ضروری نمی دانند و به شدت از آن متنفرند، اظهر من الشمس است:

«از اینکه در این دوران سلسله مراتب تشکیلاتی وجود ندارد و مسئولی بالای سرم نیست کاملاً احساس رضایت میکردم .»

یا در موردی دیگر، توجه کنید به فدا و ایثار ارشدترین مسئولین مجاهدین:

«از اینکه وضعیت حقوقی‌ام رو به راه است، و یک کار هم پیدا کرده بودم تحت پوش اینکه از ما خواسته اند که هر کس خودش مسئله اش را حل کند خیلی خوشحال بودم ، در این دوران بیاد اقوامم در خارجه و ردیابی کردن آنها افتاده بودم .»

در مقابل تشکیلات آهنین و بی مسئولیت که جاده ای یکطرفه است و فقط نفرات هستند که باید به بالایی ها بپردازند و با تکرار جمله ای که همزاد تشکیلات مجاهدین است و همیشه در بزنگاه های حساس و بحرانی تحویل نیروها می دهند، حق آنها را کف دستشان می گذارد:

« هر کس خودش مسئله اش را حل کند»

تا آنجا که بعد از ۵۰ سال صرف عمر بی نتیجه در تشکیلات بی مسئولیت و ضد انسانی چنین می گوید:

«در همین دوران که تا قبل از حل مسئله استقرارمان در آلمان مدتی شبها نزد هواداران میرفتیم و می‌ماندیم نسبت به وضعیت آنها حسرت بدل بودم و میگفتم که بعد از سالها الان وضعیت ما از این نفرات هم بدتر است و آنها شرائط تثبیت شده تری نسبت بما دارند .»

وقتی به نامناسبات بسته و اختناق تشکیلاتی در این گروه اشاره می‌شود، گشتاپوی مجاهدین مأمور می‌شود که آن را وارونه نشان دهد، در حالی که بسته بودن و سانسور و اختناق خود آنها و حتی بالاترین رده های تشکیلاتی را آنچنان در برگرفته است که خود از آن بی خبرند و به محض مواجه با دنیای بیرون، دستخوش عقبگرد می‌شوند:

«به همین خاطر هرگز پای انتقادات جدی نسبت به مناسبات اینترنت، از خودم که بدترین دوران تشکیلاتی و ایدئولوژیکم در همین سیستم شروع شد تا سایرین، از همین نبودن مرز سرخهای تشکیلاتی و ایدئولوژیک میخوردیم و من با وجود اینکه میفهمیدم، ولی چون خودم هم منافع داشتم اساساً بر علیه این مناسبات نشوریدم ، نتیجه اینکه بواقع این کار نه تنها برای سازمان خیراتی نداشت بلکه کل مجموعه ما در این قسمت پس رفت تشکیلاتی و ایدئولوژیم داشتیم .»

و سرانجام اعتراف مهم :

«در این دوران اساساً من میتوانم بگویم که از شعائر گرفته تا تمامی اصول ایدئولوژیکی یک مجاهد را نقض کرده بودم و تا قبل از فهم درست اینکه این وضعیت ناشی از ضربه و سونامی است .»

این اعتراف ابریشمچی به عنوان یکی از اعضای ارشد مجاهدین که اصول ایدئولوژیکی اش را نقض کرده است، شایان توجه ویژه است.

هرچند رجوی برای آن که اعضای مرکزیت مجاهدین را سرپانگهدارد نشستی برگزار کرد و با تشریح وضعیت وخیم مجاهدین و ضرباتی که از همه سو آنان را در برگرفته بود و اطلاق عنوان “سونامی ” به آن ضربات، تلاش کرد که این مسئله را طبیعی جلوه دهد و از فروپاشی آنها جلوگیری کند؛

هر چند که رجوی ضروری دید که برای جلوگیری از ریزش آنان دوباره آنها را مجتمع و در اردوگاه اور-سور-واز محصور کند.

هر چند که ظاهراً افرادی مثل ابریشمچی دوباره هم با این استدلال که ایراد از آنها نبوده است و حجم ضربات گسترده بوده، دوباره رام رجوی و خام زبان بازی های وی شدند

اما به راستی تصمیم گیرندگان مجاهدین با پیروی ابلهانه از رجوی شیاد، چگونه می‌خواهند جواب خون کسانی را که هر روز در فرانسه و عراق کشته می شوند و یا می‌میرند را بدهند، همان انسانهای بی پناهی که تشکیلات ضدانسانی رجوی هیچ مسئولیتی در قبال خون آنها به عهده نمی گیرد و خودشان باید “مسئله شان را حل کند.”

همچنین:

نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

2013/08/20 by

حنیف حیدرنژاد، پژواک ایران، بیستم اوت ۲۰۱۳: …  رهبری این سازمان با “قدیس” کردن خود، از پاسخگوئی در باره رفتار و سیاست های خود خودداری می کند. از این رو هرگونه روشنگری مستند، غیر جانبدارانه و غیر کینه توزانه می تواند به افکار عمومی در شناخت سیاست های این سازمان کمک کند. طرح چنین موضوعاتی […]

تغییر رویکرد به مفتریان بعد از بیانیه تفصیلی

2013/08/22 by

ایرج شکری، وبلاگ درفش، بیست و دوم اوت ۲۰۱۳: … چهار سال پیش بود که بعد از رویداد های فاجعه بار مرداد۸۸، وقتی مسعود و مریم رجوی تلاش کردند با وقاحت حقایق را وارونه جلوه دهند و با جمله پردازی از آن فاجعه که هیچ چیز جز مرگ فجیع و مظلومانه ۱۲ تن و زخمی […]

درمعنا و مفهوم بند از بند جدا کردن

2013/08/21 by

اسماعیل وفا یغمایی، وبلاگ دریچه زرد، بیست و یکم اوت ۲۰۱۳: …  سرکار معنی بند از بند جدا کردن راآیا میدانید و می فهمید پشت تلفن و در مقابل بینندگان و شنوندگان چه میگوئید و چگونه تهدید به کشتن و تکه پاره کردن میکنید آیا حواستان سر جایش است. بند از بند جدا کردن یعنی […]