فراخوان مقاومت ضد ایران برای خرابتر کردن وضع زندانیان سیاسی !

فراخوان مقاومت ضد ایران برای خرابتر کردن وضع زندانیان سیاسی !

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsحمید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، دهم سپتامبر 2014: …  این دفاع خائنانه نیز دقیقا حکم همان اظهار دوستی کارگر ساواکی با زندانیان را دارد وچرا؟ مردم خواهند پرسید که چگونه است که این باصطلاح شورای ملی که نام مستعار فرقه ی رجوی است وخود در جنگ میهنی برعلیه کشور وبنفع کشور متخاصم خارجی وارد میدان شده بود، هرخبر دروغ و راست را درراستای تحریم بیشتر مردم ایران وایجاد مشکلات …

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

ترورستهای داعش مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقحس مشترک – مقایسه سازمان مجاهدین و گروههای تروریستی داعش و النصره

لینک به منبع

فراخوان مقاومت ضد ایران برای خرابتر کردن وضع زندانیان سیاسی !

وقتی که خبر زیر را از رسانه های مجاهدین جدا ازخلق خواندم، بلافاصله یاد ایام جوانی وسینما آسیای تبریز افتادم که فیلمی را دررابطه با زندگی و روابط کارگران یک کارخانه نشان میداد ودر آن کارگر مبارزی وجود داشت که مورد اطمینان کارگران بود وهمه از او و اقداماتی که در رابطه با حقوق صنفی همکارانش انجام میداد، حرف شنوی داشته و بشدت دوست اش داشتند.

طبیعی بود که ساواک با تمام قدرت در تلاش ایجاد تفرقه دربین این کارگران بود ودراین میان یکی از کارگران – که آنها را کارگران زرد میخوانند – وجود داشت که خوش رقصی هایش برای لودادن کارگران وخبرچینی بنفع ساواک ، اینقدر زیاد بود که همه ی کارگران او را کاملا میشناختند و ازاو نفرت داشتند.

درجریان یکی از این درگیری های صنفی که میرفت دستآوردهای خوبی هم داشته باشد، این کارگر زرد قهرمان داستان که همان رهبر اعتصابیون و مورد وثوق کارگران باشد، با ظاهری بسیار دوستانه دست داد!

بقیه ی عناصر ساواک هم این دست دادن کاملا برنامه ریزی شده را باقدرت وآب وتاب تمام کش دادند تا بالاخره موفق شدند که رهبر اعتصاب را بعنوان یک فرد خائن ودوست ساواک ازچشم کارگران بیاندازند و این مصیبت تا آنجا پیش رفت که کارگر مبارز مورد بحث درخطر جدی کشته شدن قرارداشت که حادثه ای نادر، اورا ازاین کشته شدن – به جرم خیانت نکرده به کارگران- نجات داد.

شورای ملی مقاومت که طی بیانیه ی 14 شهریور 1393 از زندانیان سیاسی دفاع؟! کرده و فیلم فوق را درذهن من تداعی میکند!

این دفاع خائنانه نیز دقیقا حکم همان اظهار دوستی کارگر ساواکی با زندانیان را دارد وچرا؟

مردم خواهند پرسید که چگونه است که این باصطلاح شورای ملی که نام مستعار فرقه ی رجوی است وخود در جنگ میهنی برعلیه کشور وبنفع کشور متخاصم خارجی وارد میدان شده بود، هرخبر دروغ و راست را درراستای تحریم بیشتر مردم ایران وایجاد مشکلات برای آنها دربوق کرنا میدمد، رهبرش زنان همرزمان خود را طلاق داده و درحرمساری شخصی اش مستقرشان میسازد، حق ابتدائی تشکیل خانواده ازاعضای خود را سلب میکند، اجازه ی دسترسی آنها به دنیای آزاد اطلاعات را نمیدهد، یک تماس تلفنی را ازآنان سلب میکند، اعضای خانواده هایشان را دشمن آنها تلقین میکند، هرگونه حق انتخاب کردن وانتخاب شدن درتشکیلات را ازآنها میگیرد ، درخواب و خوراک و زندگی خصوصی آنها دخالت تمام عیار میکند، لازم ببیند داغ و درفش شکنجه های قرون وسطایی و ادوات نابود کردن هرجنبنده ی تشکیلاتی را مافیا گونه واسرار آمیز فراهم میسازد و…، چگونه میتواند به دیگران رحم کرده وحتی برای زندانیان سیاسی دل بسوزاند ودردفاع ازآنها فراخوان دهد؟!

آیا کسانی پیدا نخواهند شد که بگویند این زندانیان سیاسی ماهیتی رجوی گونه دارند که شورای باصطلاح مقاومت درصدد دفاع ازآنهاست و یا بدینوسیله دست به شیطنت برعلیه آنها زده و سرنوشت بدتری برای این زندانیان رقم نمیزند؟

من اگر بجای هرتک تک این زندانیان سیاسی بودم، با انتشار بیانیه ای ازاین گروه مافیایی ضدمردمی رجوی اعلام برائت کرده وبدان میگفتم که :

” مرا بخیر توامید نیست، شر مرسان “!

حمید

***

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsدر زیر سایه ملکه تروریست ها!

مردان ما در ایران؟

imageتسخیر سفارت امریکا، مجاهدین خلق (فرقه رجوی) موافق یا مخالف؟

همچنین:

این خانم دست از هیزم کشی برنخواهد داشت! (مریم قجر عضدانلو، رجوی)

مجاهدین خلق فرقه رجوی العربیه تروریسمصابر، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، ششم سپتامبر 2014: … وقتی برادر ” صابر” تان کلاهش را قاضی میکند ودربررسی امور مربوط بازندگی اجتماعی به تحلیل سود وزیان قضایا میپردازد، موقتا خود را ازپاره ای لذایذ زندگی محروم کرده ودراین میان می بیند که نپرداختن به اقد

راما یاد وزیر سابق حقوق بشر فرانسه، تطمیع شده ی دیگر ! (رجوی مخارج کارناوال را خرج خروج نفرات کند)

مزدور مریم رجوی انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهارم سپتامبر 2014: … بنظرمیرسد که اگر این ثروت مشکوک بین این سه هزار دربند لیبرتی و … تقسیم گردد ، آنها میتوانند با این مبلغی که نسبتا گزاف هم خواهد بود، هرکدام به تنهائی امکان خروج خود ازاین باتلاق وجهنم لیبرتی عراق را فراهم آورند! اگر بر

حماقت تحریمی آمریکا و یاوه گویی های شورای باصطلاح مقاومت! (چرا خلق قهرمان دشمن اصلی فرقه رجوی شده است؟)

مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر، انجمن نجات، مرکز آذربایچان شرقی، اول سپتامبر 2014: … بلی تحریم ها آثار مخربی دارند که دردرجه ی اول روی شانه های مردمان زحمتکش هرکشور بعنوان 90 درصدی ها جامعه سنگینی میکند ورژیم ها اگر منافع شان را در تهیه ی سلاح هسته ای بدانند، این کار را به هرقیمتی خواهند کرد! ن�

تحرکات ضد میهنی مافیای رجوی در مورد پارچین!

مجاهدین خلق رجوی امام امریکاحمید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و هشتم اوت 2014: …  اصل موضوع این نوشته عبارت ازاین است که بازهم بیکاری وسرگردانی گریبان فرقه ی رجوی را گرفت وبرای رفع این بیکاری واینکه گفته باشد کاری میکند ودر سرنوشت ایران بازهم ایفای نقش داشته وعددی؟! درمعادلات سیاسی ا