فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، ششم سپتامبر 2018:…  تاکنون فرار این زنان تائید شده است. مرضیه قبادی، سرور سلامی (رضایی)، سارا هفت برادران (فرزند رضا هفت برادران از ذوب شدگان در ولایت استالینی رجوی، که دختر دیگرش صبا در اشرف کشته شد) راحله ضابطی، مژگان تقی پور (معروف به خلبان) آزادی این زنان مجاهد و آزاده را از قید و بردگی فرقه … 

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

لینک به منبع

شتاب ریزش فروپاشی در فرقه رجوی علیرغم قولهای مزد بگیران آمریکایی رجوی و با تلاشهای خانواده های مجاهدین اسیر.

طبق اخبار رسیده از آلبانی بدنبال تلاشهای خانواده های مجاهدین اسیر در فرقه برده داری رجوی، بویژه تلاشهای خانواده محمدی و انعکاس ظلمهای اعمال شده به سیمه محمدی و والدین او آقا و خانم محمدی که در تمامی رسانه ها و مطبوعات  آلبانی و سایتهای مدافع حقوق بشری در جهان و ایران منعکس شد، بعلاوه  انعکاس وسیع مصاحبه های جداشدگان بویژه جدا شدگان زن مجاهدی همچون خانم فرشته هدایتی و دیگرزنان جدا شده و در اعتراض به چنین وضعیتی جهت نشان دادن اختناق و زنجیر فکری و فیزیکی اعمال شده توسط فرقه رجوی زنان مجاهد زیر از این فرقه فرار کرده اند.

تاکنون فرار این زنان تائید شده است.

مرضیه قبادی،
سرور سلامی (رضایی)،
سارا هفت برادران (فرزند رضا هفت برادران از ذوب شدگان در ولایت استالینی رجوی، که دختر دیگرش صبا در اشرف کشته شد) 
راحله ضابطی، 
مژگان تقی پور (معروف به خلبان) 

آزادی این زنان مجاهد و آزاده را از قید و بردگی فرقه برده داری رجوی به مردم ایران، به آقای مصطفی محمدی و همسرش، و زنان جدا شده از جمله خانم فرشته هدایتی، و دیگر زنان جدا شده در گذشته که تاثیر مهمی بر رهایی آنها داشته اند و همه انسانهای آزاده و فعال حقوق بشر تبریک میگوئیم.

به امید نجات سمیه محمدی و دیگر سمیه های اسیر در فرقه برده داری رجوی

داود باقروند ارشد

نه به تروریسم و فرقه ها -اروپا

خلبان اختصاصی مسعود و مریم رجوی از فرقه رجوی فرار کرد، کیست؟

لینک به منبع

قتل در فرقه های مخرب یکی از روشهای شناخته شده رهبران فرقه در مقابله با هرگونه عدم اطاعت و فرمانبرداری و یا تمایل و درخواست به خروج از فرقه توسط اعضایی است که قادر نیستند فشارهای طاقت فرسا و یا جریانات دهشتناک درونی فرقه و سیاستهایش را تحمل کنند، میباشد. این امر بویژه وقتی بسیار نگران کننده میشود که فرد و افراد مورد نظر حاوی اطلاعاتی باشند که از نظر رهبری فرقه افشای آن ها در بیرون از فرقه برای رهبری آن خطرناک ارزیابی گردند. در این صورت است که براحتی قتل جهت حذف خطر بسادگی در ابعاد تکی و یا جمعی صورت میگیرد. در این رابطه سایت تاتکو سایت تخصصی  مطالعه درمورد فرقه ها، قتلهای انجام شده توسط فرقه ها را چنین توصیف میکند:

قتل یا خودکشی؟(Homicide vs. Suicide)

در حالی که چنین حوادثی معمولا به عنوان خودکشی فردی و یا دسته جمعی توصیف می شوند، اغلب آنها واقعا قتل – خودکشی هستند: اعضای ذوب شده در فرقه، بدون اینکه بدانند با عملشان چه کار میکنند، اعضای از نظر فرقه متزلزل را به جایی میرسانند که دست به خود کشی بزنند  و در مواردی حتی سپس زندگی خود را نیز می گیرند. در تمامی موارد وقتی سوژه این خود کشی ها فرزندان هستند تقریبا همواره آنها قربانیان قتل محصوب میشوند.

در مورد خودکشی های جمعی که بظاهر تصمیم جمعی میباشد، رهبری فرقه از افراد ذوب شده در خودش که آماده و مصمم به خودکشی گردیده اند، جهت انجام این خودکشی جمعی استفاده میکند، یا ممکن است افراد متزلزل را در مرگ خود کمک کنند. از آنجاییکه تمام فرقه ها در این سناریوها تظاهر به  رضایت به مرگ تمامی و یا تکی افراد فرقه خود میکنند است که معمولا به عنوان خودکشی مورد بحث قرار می گیرند.

در فرقه مسعودرجوی نیز طی سه دهه گذشته موارد گسترده ای از این نوع قتلهای جهت حذف اعضای ناراضی و یا متزلزل از نظر مسعود رجوی، که آنها را در درون تشکیلات با انگهای (مسئله دار، قلوص، ضد تشکیلات، طعمه وزارت اطلاعات، بریده، بریده مزدور رژیم، شعبه سپاه پاسداران، خائن به رهبری…) لانسه میکرد تا زمینه حذف او در میان اعضای دیگر و توسط اعضایی که باید حذف او را تدارک میدیدند را فراهم کند چه توسط خود فرقه رجوی و چه توسط جداشدگان گزارش و ثبت شده است.

بعضی شیوه های حذف رجوی عبارت بودند از:

گرفتن همه مسئولیتها و قطع و تحقیر وترد جمعی فرد زمانیکه هنوز در میان جمع بود

زندانی کردن افراد در یک اتاق

متهم کردن به مسائل اخلاقی و یا مجبورکردن فرد به اینکه به خودش اتهاماتاخلاقی بزند و بنویسد و در جمع بخواند

محاکمه فردی در جمع های کوچک یکان و بخش و…

محاکمه های جمعی در جمع های بزرگتر بعنوان عوامل ضد انقلاب و طعمه های رژیم

دستگیری و زندان و شکنجه جهت متهم کردن خودشان به نفوذی بودن و طعمه رژیم بودن و اینکه کارت وزارت اطلاعات رژیم را بازی میکنند.

کشتن زیر شکنجه، و یا وادار کردن وی به خودکشی

تحویل دادن فرد در مرز به رژیم

بردن در مرز و فرستادن بسمت داخل ایران

تحویل دادن به زندانهای عراق تا توسط عراق حذف شود تا توسط رجوی

کشتن افراد با صحنه سازیهایی مانند خودکشی با شلیک، خودسوزی، دارو خور کردن، حلق آویز کردن،

در تمامی موارد زیر لیستی از مجاهدین وجود دارند که سوژه های آن بوده اند، که توسط جداشدگان بطور مفصل تشریح و حتی به اطلاع ارگانهای حقوق بشری رسانده و بصورت کتاب و … نیز منتشر شده اند.

آخرین نمونه آن که توسط خانم فرشته هدایتی از اعضای شورای رهبری جدا شده در آلبانی افشا گردید، قتل خانم زهرا نوری از اعضای شورای رهبری فرقه رجوی و از فرمانده هان ارتش به اصطلاح آزادیبخش ملی ایران بود.

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

فرمانده مژگان تقی پور که به همراه چهار فرمانده زن دیگر بنامهای خانم راحله ضابطی فرمانده جبهه، مرضیه قبادی فرمانده جبهه، سرور سلامی(رضایی) فرمانده جبهه، سارا هفت برادران فرمانده جبهه، از تشکیلات فرقه برده داری رجوی فرار کرده اند، از جمله زنانی بود که آموزش خلبانی را نیز توسط  ارتش عراق دیده بود. فرار این پنج فرمانده جبهه بعلاوه فرار خانم زینب حسین نژاد که ایشان نیز فرمانده جبهه بود جمع ریزش در سطح فرمانده جبهه را به شش تن میرساند.

خانم مژگان تقی پور  عطف به موقعیت مادرش زهرا نوری عضو شورای رهبری این فرقه و پدر ناتنی او(حمید باطبی) و البته حل شدگی خود مژگان عامل جلب اعتماد مسعودرجوی تا آن میزان بود  که او را بعنوان تنها زن در میان چند مرد که زبان انگلیسی را نیز خوب میدانستند جهت آموزش فن خلبانی انتخاب کرده بود.  که بعدها چند زن دیگر نیز به خلبانان اضافه شد.

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

محل آموزش خلبانی ارتش صدام

انتخاب مژگان بعنوان کارآموز خلبانی از طرف مسعودرجوی همراه با مشکلات بسیاری همراه بود، چون عراقیها بشدت با آموزش خلبانی به یک زن مخالف بودند ولی مسعود رجوی که به هیچ مردی در اطراف خود اعتماد نداشت و آنها را ضد انقلاب میخواند با پادرمیانی خودش به صدام توانست در نهایت فرماندهان ارتش عراق را متقاعد کند  که مژگان جزء کارآموزان خلبانی باشند.  که راه را برای دیگران زنان باز کرد.

 مژگان فرزند زهرا نوری  خلبان اختصاصی مسعود و مریم رجوی بود  و جهت جابجایی  در مانورها و … از او استفاده میشد و قرار براین بود که در صحنه های احتمالی فتح تهران و … مسعود و مریم رجوی با خلبانی مژگان تقی پور صحنه های پیروزی را نظاره گر و فرماندهی کند!!!!  از همین نظر بالاترین مراقبتهای تشکیلاتی و…  از مژگان میشد تا هیچ اخباری از عملکردهای مسعود و مریم رجوی در داخل و بیرون تشکیلات به او درز نکند.

فرار موفقیت آمیز پنج زن مجاهد از فرقه رجوی

دروغهای مسعودرجوی جهت تحمیق شورایی ها و مجاهدین که هنوز هم در کانونهای شورشی ادامه دارد

فرار موفقیت آمیز این پنج فرمانده جبهه را از تشکیلات وطن فروش فرقه ای رجوی را به عموم مردم ایران  تبریک میگوئیم.

داود باقروند ارشد

جنبش نه به تروریسم وفرقه ها

توجه و تصحیح: زهرانوری که قبلا در افشاگری زنان مجاهد از وی بعنوان مجاهدی که خودکشی شده است یاد شده است مادر مژگان تقی پور نمیباشد.
زهرا نوری مادر فرمانده مژگان تقی پور زنده است و در سیستم فرقه رجوی حضور دارد. 

(پایان)

*** 

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania

photo 2018-08-01 23-58-44Mojahedin / The father rejected, the mother’s writes to her daughter: Come out and meet me, I want to see you before I die 

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Kidnaped_Canadian_woman_AlbaniaCanadian family asks Top Channel’s “Fiks Fare for help: “MEK mujahedeens took our daughter”

Mijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_Mercenary_Mojahedin_Khalq_MEK_AlbaniaMijear_Yje_Margarita_Kola_Margarita_Kolës_Paid_advocate_Mojahedin_Khalq_MEK_Albania

No_to_ME__MKO_NCRI_Maryam_Rajavi_Cult_In AlbaniaThe Most Dangerous Cult In Albania (Albania for Albanians. Not for Terrorist MEK)

Lindsey_Hilsum_Attacked_By_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_In_AlbaniaMEK members residing in Albania hit British journalist, local media reports (Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi Cult, NCRI …)

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33232

این سمیه است که از دولت کانادا درخواست کمک برای نجاتش از فرقه رجوی کرده است ، اسناد

Somayeh_Mohammadi_Hostage_in_MKO_MEK_Maryam_Rajvi_Cult_Albania_Terrorist_Camp_6داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و نهم اوت ۲۰۱۸:…  خانم دافینا پسی از آقای ارشد در مورد خانواده مصطفی محمدی که این روزها سراسر مطبوعات آلبانی را فراگرفته است سوال نمود. از جمله اینکه چرا آقای مصطفی محمدی میخواهد فرزندش را از فرقه رجوی خارج کند، مشکل آقای محمدی با فرقه رجوی چیست؟ آقای ارشد نیز در پاسخ با ارائه اسناد … 

Paid_Lobby_Tirana_Albania_Namik Kopliku_Forced_Confession_Terrorism_Mojahedin_Khalq_MEK_1Mojahed’s parents: The girl is forcibly held in the camp, she knows many MEK secrets, help us free her

Albanian_Police_No_Match_For_MEK_Rajavi_Cult_ Saddam_MukhabaratAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

لینک به منبع

آقای داود ارشد به مقامات سفارت آلبانی: این سمیه است که از دولت کانادا درخواست کمک برای نجاتش از فرقه رجوی کرده است ، اسناد

روز گذشته آقای داود باقروند ارشد با مقامات سفارت آلبانی در آلمان در مورد تحولات جدید حضور فرقه مجاهدین در آلبانی ملاقات و مذاکره نمود.

آقای ارشد ضمن دادن گزارش مفصلی از تلاش خانواده های مجاهدین جهت تماس با فرزندان اسیرشان در فرقه رجوی و نقش خانواده ها در فرقه رجوی و علت و تاریخچه ممانعت های ضد انسانی فرقه رجوی از دیدار آنها با اعضای فرقه اش که در بی خبری مطلق بسر میبرند را به اطلاع رساند.

خانم دافینا پسی از آقای ارشد در مورد خانواده مصطفی محمدی که این روزها سراسر مطبوعات آلبانی را فراگرفته است سوال نمود. از جمله اینکه چرا آقای مصطفی محمدی میخواهد فرزندش را از فرقه رجوی خارج کند، مشکل آقای محمدی با فرقه رجوی چیست؟

آقای ارشد نیز در پاسخ با ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالتیهای زوج محبوب رسانه های آلبانی (خانم محبوبه و آقای مصطفی محمدی) والدین سیمه محمدی از اعضای فرقه رجوی چنین گفت:.

آقای مصطفی پدر سمیه محمدی کیست؟

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

آقای مصطفی محمدی کارگر تاسیسات،  سیتی زن و ساکن کانادا، پدرِ سمیه و محمد محمدی دو تن از اعضای سازمان مجاهدین است. ایشان با سابقه آزادی خواهی اش برای کشورش که همانند بسیاری فریب ادعاهای مسعودرجوی در زمینه مبارزه برای آزادی را خورده بود از این تشکیلات هواداری میکرد. طوریکه وقتی فرزندانش (محمد و سمیه) را بدستور مریم رجوی  از کانادا با ترفند دیدار از ارتش آزادیخبش به عراق  برد و دیگر اجازه بازگشت نداد بدلیل محرومیت فرزندانش از حق ابتدایی تحصیل آنهم بدون اجازه والدینشان با آن مخالفت کرد ولی تحت فشارهای روانی سازمان در کانادا و با فریب آقای محمدی که در عراق نیز تحصیلات فرزندانش ادامه خواهد داشت و تحت فشار اینکه شما چگونه انسان آزادیخواهی هستی که ترجیح میدهدی فرزندانت به در خدمت امپریالستها باشند تا در خدمت آزادی کشورش از او رضایت نامه گرفتند. ایشان از معدود هواداران بیرونی بود که بدلیل شناخته شدگی او توسط رهبری سازمان به تمامی بخشهای سازمان در قرارگاه اشرف و افراد نزدیک مسعود رجوی مانند برادرش احمد رجوی که در عکس فوق آمده است دسترسی وتماس داشت.

از این پس از آنجاکه آقای مصطفی محمدی فکر میکرد فرزندانش در شرایط سخت عراق در یک تشکیلات آزادیخواه و دمکراتیک به آزادی خدمت میکنند  نمیتوانست بپذیرد که خودش در کانادا و دور از آنگونه که رجوی القاء میکرد در کانون آزادیخواهی نباشد و به همین دلیل فعالیتهای هواداریش را افزایش داد.

در مورد میزان انگیزه های آزدایخواهانه  و ایمان او به شعارهای آزادیخواهانه دروغین سازمان همین قدر بس که آقای مصطفی محمدی وقتی مریم رجوی به دلیل پولشویی و قاچاق انسان و بعضی طرحهای تروریستی بهمراه ۱۶۵ تن از اعضای فرقه   در سال ۲۰۰۳ در فرانسه دستگیر شدند، مریم رجوی به اعضا مهم و هواداران بسیار نزدیکش دستور داد که جهت ایجاد ترور در فضای سیاسی-اجتماعی فرانسه و ترساندن مقامات قضایی آن در هرکجا که هستند دست به خودسوزی بزنند که آقای مصطفی محمدی یکی از دهها نفری بود که بدون اطلاع از مقاصد مریم رجوی این دستور او  را در کانادا اجرا نمود. همین دستور خود سوزی به من و همه فرماندهانی که تحت مسئولیت من بودند در پادگان اشرف نیز داده شد.

در ادامه افزایش فعالیتهای هواداری آقای محمدی بعلاوه انگیزه دیدار فرزندانش بویژه اینکه ایشان سیتی زن کانادا بود مرتب از کانادا به قرارگاه اشرف در عراق آزادانه تردد داشت و بنده که از فرماندهان مجاهدین بودم همواره او را که در دفتر مسعود رجوی (مقر ۴۹ در اشرف) و دیگر مکانهای مهم در اشرف آزادانه رفت و آمد داشت میدیدم.

سوء استفاده رذیلانه مریم رجوی از آقای مصطفی محمدی جهت قاچاق ارز

آقای محمدی بدون اینکه خود هیچ اطلاعی داشته باشد بعنوان پیک بین مسئولین سازمان دراشرف و مریم رجوی در پاریس جهت نقل و انتقال غیر قانونی مورد سوء استفاده قرار میگرفت.  تمامی هزینه های تردد آقای محمدی از عراق به اروپا و کانادا را فرقه رجوی پرداخت میکرد.

بنده شهادت میدهم که، خانم مریم رجوی که از انگیزه مصطفی محمدی برای دیدار فرزندانش و اینکه سهمی در مبارزه آزادیخواهانه فرزندانش داشته باشد خبر داشت علیرغم خطرات قانونی مانند دستگیری در مرزها و زندانهای طویل المدت و حتی خطرات جانبی بسیار بالا در هنگام عبور از مرزهای عراق برای این پدر سالخورده تمامی دلارهای کثیف نفتی که از عراق و عربستان گرفته بود را بطور غیر قانونی بعلاوه  اسناد محرمانه سازمان را با جاسازی در چمدان مصطفی محمدی بدون اینکه او مطلقا خبری از محتوای چمدانها داشته باشد تحت عنوان اینکه این چند نامه یا کتاب را ببر در فرانسه به سازمان بده جابجا میکرد. که شاید خود ایشان هنوز هم از این حقیقت خبر نداشته باشد که میگویم.

زمانی میتوان اهمیت آقای مصطفی محمدی را برای سازمان و رذیلانه بودن رابطه سازمان با او را درک کرد که بدانیم، آقایان ابراهیم خدابنده و جمیل بصام اعضای برجسته سازمان و سیتی زن انگلیس که مریم رجوی همین سوء استفاده را از آنها میکرد در تاریخ هجدهم آوریل ۲۰۰۳ در مرز سوریه و عراق در حال قاچاق یکی از همین محموله های ارزی برای سازمان که شامل قاچاق بیش از دومیلیون دلار بود دستگیر شدند. درصورتیکه خانم رجوی ابراهیم و جمیل را برای دریافت نشریات چاپ شده در عراق به سوریه فرستاده بودند و به آنها نگفته بودند که محموله قاچاق ارز است.

مریم رجوی عامل دستگیری و انتقال به زندان اوین آقایان ابراهیم خدابنده و  جمیل بصام هنگام قاچاق ارز در سوریه

البته عامل دستگیری ایندو عضو ارشد سازمان نیز باز خانم مریم رجوی بود، چون تا زمان کشف مدارک و پول هنگفت در مرز عراق و سوریه هنوز نیروهای امنیتی سوریه نتوانسته بودند آنرا به ابراهیم که دستگیر شده بود و رابطه اش را با مدارک و پولها انکارمیکرد (چون به او گفته بودند محموله کتب چاپی و اطلاعیه سازمانی است) ربط بدهند، تا وقتی که طی تماسی تلفنی از پاریس به جمیل بصام که بیرون از محوطه مرزی بوده و هنوز دستگیر نشده بود، گفته میشود خواهرمریم گفته برود و بگوید محموله مال ماست که در نتیجه آن جمیل نیز بهمراه ابراهیم توسط پلیس و مقامات امنیتی سوریه دستگیر و بعد از دوماه شکنجه به رژیم ایران و زندان اویل تحویل شدند.

شاید لازم به یاد آوری باشد که، ۷ میلیون دلار و دیگر ارزهاییکه چند ماه بعد هنگام دستگیری مریم رجوی از صندوق او کشف شد بخشی از پولهای قاچاق شده بود که هنوز موفق به مخفی کردن آن نشده بودند.

رهبری سازمان مسئله دستگیری ابراهیم و جمیل را با دنائت تمام  به مدت دو ماه از تمامی مراکز بین المللی و همچنین خانواده آقایان خدابنده و بصام  مخفی نگه داشتند و هیچ اقدامی جهت نجات آنها و آزادیشان نکردند. آقایان خدابنده و بصام بدون اطلاع خانواده، صلیب سرخ، عفو بین الملل و یا وکیل و غیره دو ماه را در زندان های سوریه بسر بردند و با توطئه سکوت مریم رجوی، در تاریخ پانزدهم ژوئیه ۲۰۰۳ به ایران تحویل داده شدند. مریم رجوی، پس از اطمینان از تمام شدن قضیه و حتمیت انتقال این دو قربانی به زندان اوین در ایران سه اطلاعیه همزمان بیرون دادند. خانواده های آقایان، عفو بین الملل و صلیب سرخ و دفتر پناهندگی سازمان ملل متحد، در این روز از قضیه مطلع و با آن روبرو گردیدند. نمایندگان و وکلای خانواده ها از آن پس بارها تاکید کرده اند که اگر چند روز زودتر از قضیه مطلع می گردیدند، این استرداد هیچ گاه انجام نمی گرفت.

رذیلانه تر اینکه سازمان استدلال میکرد که دستگیری ایندو عضو بسیار بالای سازمان که اطلاعات بسیاری داشتند برای سازمان گران تمام شد، ولی دستگیری مصطفی محمدی که یک هوادار بود و سواد چندانی نیز نداشت هیچ بهایی برای سازمان ندارد. بنابراین او نیز که سیتی زن کانادا و پاسپورت کانادایی دارد بعنوان ترانزیت قاچاق پول و ارز برای سازمان مورد سوء استفاده قرار میگرفت. وی هر ماه چندین بار تردد میکرد و به همین دلیل اجازه داشت فرزندانش را ببیند درست زمانیکه هیچ خانواده ای حق دیدار با فرزند خود را نداشتند حتی اگر هردو (والدین و فرزند) مجاهد و در اشرف بودند.

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

سمیه محمدی گروگان سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی کمپ تروریستی آلبانی

چه کسی خواستار خروج سمیه محمدی از فرقه رجوی است؟

فرزندان جوان آقای مصطفی محمدی (سمیه و محمد) در سال ۲۰۰۴ در جریان حضور در اشرف با مناسبات بسیار نگران کننده از فساد اخلاقی در تشکیلات رجوی و زندان و شکنجه و قتل اعضاء پی میبرند و شاهد خود کشی های فرزندان مجاهدین در اشرف بودند (شاید روزی آقای مصطفی محمدی و یا فرزندانش بتواند این اخبار را به اطلاع عموم برساند، بنده چنین اجازه ای ندارم) و از آنجا که محمد و سمیه مطمئن نبودند که آیا پدر اخبار و واقعیهای موجود سازمان را میتواند بپذیرد و هضم کند، و با شک به اینکه آیا با درخواست آنها برای خروج از این مناسبات کثیف موافقت خواهد کرد مستقلا اقدام کرده و سمیه نامه ای خطاب به دولت کانادا نوشته و از طریق سرهنگ جورجس (Georges)و سرهنگ اورمن (Overman) آمریکایی مسئول امور مجاهدین در اشرف ارسال میکند که بعدها توسط دولت کاناده از طریق وکیل آقای مصطفی محمدی بدست ایشان نیز میرسد.

البته سمیه و محمد جوان در اولین دیدارشان با پدرشان او را در جریان تصمیم خود جهت نجات از جهنم فرقه رجوی و دلایل آن و اقداماتی که مستقلا جهت نجات خود انجام داده  بودند میگذارند. و علیرغم ناباوری پدرشان در واکنش به گزارشات فرزندانش و عشق و ایمانی که به فرقه رجوی داشته و حتی برای آن خود سوزی نیز کرده است، با تلاش بسیار سمیه و محمد با دادن اطلاعات دقیق از آنچه در مورد خودشان و دیگر مجاهدین گذشته است و حتی با کمک بعضی از دوستانشان  پدر را متقاعد میکنند که شرایط درون فرقه رجوی بسیار فاسد و خطرناک است و آنها برعکس اینکه در کانادا و بیرون تشکیلات فکر میشود دریک تشکیلات مبارز نیست که حضور دارند بلکه فرقه رجوی یک مافیای قدرت است.

بعد ها این مسائل در جلسات بالای سازمان و در جمعبندی غلط بودن اجازه دادن به مصطفی محمدی جهت تماس با فرزندانش به خیال اینکه او که برای سازمان عمل انتحاری کرده است خطری ندارد بطور مفصل تشریح شد و از آن پس با دستور تشکیلاتی تمامی خانواده های در ظاهر ذوب شده در رهبری و قابل اعتماد دیگر نیز از این امتیازات محروم شدند. مانند پدر و مادر علیرضا جعفر زاده نماینده فرقه رجوی در آمریکا.

در زیر نامه های سمیه محمدی خطاب به دولت کانادا جهت نجات برادرش و خودش از فرقه رجوی با دست خط خودش و تاریخ و امضاء آمده است.

نامه سمیه محمدی و تقاضا کمک برایی فرار از مجاهدین خلق فرقه رجوی نامه سمیه محمدی به دولت کانادا جهت نجاب برادرش محمد از فرقه رجوی

نامه سمیه محمدی و تقاضا کمک برایی فرار از مجاهدین خلق فرقه رجوی نامه دیگر سمیه جهت نجات برادرش محمد از فرقه رجوی به دولت کانادا

نامه سمیه محمدی و تقاضا کمک برایی فرار از مجاهدین خلق فرقه رجوی نامه سمیه محمدی به نجات خودش از فرقه رجوی به دولت کانادا که تحویل سرهنگ جورحس و سرهنگ اورمن شد تا به دولت کانا بفرستد

نامه سمیه محمدی به سفارت کانادا به همراه دستخط او

با سلام به سفارت کانادا و دولت کانادا:

اینجانب سمیه محمدی به شماره پاسپورت RCOO9592 صادر شده از کانادا فرزند مصطفی محمدی درخواست داشتم از شما که کار من را برای برگشت به کشور قبلی ام کانادا هرچه زودتر درست کنید چون من در آنجا هم به مدرسه می رفتم و در آنجا تدریس می کردم و هم پیش خانواده ام زندگی می کردم که تمام خانواده ام در آنجا هستند. پدر و مادر و برادر و خواهرو بقیه خانواده مثل دایی و… و خیلی دلم می خواست که شما بتوانید کار من را درست بکنید. خودم در همین ۶ ماه به دولت کانادا درخواست سیتیزن شدن را داده بودم و همین طور که کار من را برای برگشت به آنجا درست کنند ولی متاسفانه انگار جوابی برایم داده نشد ولی به هر حال خودم می دانم که کشور کانادا یکی از کشورهایی است که حقوق بشری است و خیلی برای مردم اش ارزش قائل است. من خودم تا ۴ سال پناهنده کانادا بودم و فرم برای سیتیزن هم پر کرده بودم ولی

نتوانستم سیتیزنیم را قبل از آمدن به اینجا بگیرم ولی در اینجا هم که می خواستم برگردم نتوانستم چون پاسپورتم دستم نبود و هم اینکه امکان تماس گرفتن با خانواده ام را نداشتم ولی الان هم پدرم توانست برای دیدن من بیاید و هم دولت کانادا که در ( ) ماه گذشته اینجا آمدند من توانستم هم درخواستم را به آنها بگویم و هم اینکه اینجا به پدرم بگویم که بیاید و درخواست من را از شما بکند، که بتوانم پیش خانواده ام برگردم. خیلی خیلی از شما متشکرم.

با تشکر فراوان از شما.

سمیه محمدی ۱۰ / ۱۷ /

انعکاس اقدامات سمیه در روزنامه های آلبانی

رونامه اکسکلوسیو  (EKSLUZIVE)آلبانی نوشت:

داستان خانواده با تلاش ۱۴ ساله،  محمدی در جستجوی دخترش

سمیه محمدی در سال ۲۰۰۴ از اردوگاه مجاهدین در عراق در نامه ای به دولت کانادا نوشت:  «مرا از اردوگاه درعراق به نزد خانواده ام در کانادا بازگردانید»

 مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری

داستان خانواده با تلاش ۱۴ ساله محمدی در جستجوی دخترش سمیه محمدی در سال ۲۰۰۴ از اردوگاه مجاهدین در عراق در نامه ای به دولت کانادا نوشت: «مرا از اردوگاه درعراق به نزد خانواده ام در کانادا بازگردانید

از این لحظه به بعد وقتی آقای مصطفی محمدی به  مناسبات کثیف درون تشکیلاتی فرقه تروریستی رجوی از طریق فرزندانش پی میبرد جنگ مسعود و مریم رجوی با وی و زدن انواع مارکها به او شروع میشود. البته در پیگیری درخواست خروج فرزندانش از فرقه رجوی مصطفی محمدی در ارتباط با دولت کانادا موفق میشوند محمد را که اسناد قانونی او در کانادا تکمیل تر بوده است را علیرغم تمامی تهدیدها و کارشکنی های سازمان از اشرف خارج و به کانادا منتقل کند ولی متاسفانه مدارک سمیه که تا زمان حضورش در کانادا هنوز تکمیل نشده بود (بدلیل اعزام به عراق سیمه نتوانسته بود در جلسه امتحان سیتی زن شیپی شرکت کند به همین دلیل پرونده او ناقص مانده بود) نمیتواند نجات یابد.

درخواست سمیه برای رفتن به تیف از سرهنگ آمریکایی جورجس

زمانیکه دولت کانادا اعلام میکند بدلیل نقص در مدارک قانونی کار سمیه طول خواهد کشید، سمیه از سرهنگ آمریکایی، آقای جورجس درخواست میکند که به درون تشکیلات بازنگردد بلکه به تیف (محل نگهداری مجاهدینی که از فرقه رجوی فرار کرده و به آمریکایی ها پناه برده بودند) رفته آنجا منتظر اقدامات قانونی دولت کانادا برای نجات خود شود.

ولی سرهنگ جورجس عنوان میکند که در تیف فعلا محل مناسبی برای سمیه ندارند(تا این زمان هیچ زن جدا شده ای در تیف نبود). و به سیمه و پدرش قول میدهد که حتی در اشرف از سیمه مانند دختر خودش حفاظت و نگهداری کند  و عملا سمیه را دوباره به دهان گرگ (مناسبات فرقه) برمیگردانند.

البته بنده شهادت میدهم که شرایط تیف در آن زمان مناسب نبود چون جواب سرهنگ جورجس به درخواست اول خود من برای عدم بازگشت به اشرف هنگام مصاحبه با مقامات آمریکا همین مشکل نبود امکانات لازم در تیف بود. طوریکه یک ماه بعد که فرار کردم در گرمای ۵۰ درجه عراق فقط زیر سایه بان زندگی میکردم.   و مدتها طول کشید که چادرهای بهتری توسط ارتش آمریکا فراهم شد..

واکنش مریم رجوی به تلاش سمیه برای نجات خودش از تشکیلات

وقتی مریم رجوی از تلاش محمد و سمیه محمدی برای خروج از تشکیلات و درز اخبار و جنایات درون تشکیلاتی و نامه سمیه به دولت کانادا مطلع میگردد این زن جوان را زیر هزاران ساعت جلسات شکنجه روحی و روانی و حتی فیزیکی برده و میتوان گفت که سمیه را صدها بار خرد و نابود میکنند تا او را با تاکتیکهای استالین به چنان موجودی تبدیل کنند که نه تنها خواست خود برای خروج از مناسبات مافیایی و فاسد سازمان را پس بگیرد و برعکس اتهاماتی که سازمان به او دیکته میکند را علیه پدر و مادرش را بیان کند.

بدنبال شکست خروج سمیه محمدی به همراه برادرش محمد، و حتی رفتن به تیف اجبارا به سازمان تحویل داده میشود. در پیگیری دولت کانادا بنا بر درخواست کتبی سیمه قرار ملاقاتی را سفارت کانادا با سمیه از سازمان درخواست میکند و تقاضا نامه فارسی سمیه را نیز ملاک آن قرار میدهد که سازمان مجبور میشود بپذیرد اما سازمان اجازه حضور مستقل سیمه را نمیدهد و نماینده سازمان بهزاد نظیری که به شکنجه مجاهدین مشهور است اجازه نمیدهد که وی به تنهایی توسط نماینده سفارت کانادا مورد مصاحبه قرار گیرد.

گزارش سفارت کانادا به انگلیسی در زیر آمده است.

(توضیحات: طبق قرارهای سازمان با اردن و عراق پاسپورت وابستگان سازمان هنگام ورود و خروج به آن کشورها مهر نمیخورد بلکه مهر بر روی یک برگ مستقل از پاسپورت خورده شده و بایگانی میشد، پاسپورتها نیز نه توسط مسافر بلکه توسط رابط سازمان در فرودگاه جمعآوری و تحویل اداره مهاجرت داده میشد و مسافرین از کم و کیف امور بی اطلاع نگهداشته میشدند.)

مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری

همانطور که سمیه در مصاحبه ساختگی با دو تن از شهروندان آلبانیا بنام نامیک کوپلیک و همسرش تحت عنوان رئیس سابق انجمن دوستی مردم آلبانی با مجاهدین!!!! هرچند مطمئن هستم که چنین انجمنی اساسا جز روی کاغذ وجود خارجی ندارد، گفت “شنیده است که پدر و مادرش با دولت ایران همکاری میکنند!”. و به  همین خاطر است که بدنبال خارج کردن من (سمیه) از تشکیلات مجاهدین است. البته همین حرف سمیه بزرگترین نشانه است که او تحت شکنجه های روانی است که این سخنان را میگوید درصورتیکه پدرش براساس اسناد فوق و شهادت دولت و سفارت کانادا اساسا بدرخواست سمیه است که بدنبال نجات او بوده و خواهد بود.

باید شهادت دهم که سازمان مجاهدین طی چهل سال گذشته هر شخص و ارگانی (چه در داخل فرقه رجوی یا بیرون آن) یا هر حزب و ارگان، خبرنگار، نویسند، نمایندگان پارلمان اروپا و حتی دولتی که از فرقه رجوی انتقاد کرده است را مزدور رژیم نامیده است.

از شما استدعا میکنم برای امتحان هم شده یک انتقاد ساده بطور علنی از آنها بکنید بلافاصله تمامی انجمن ها و سایتهای دست ساز مجاهدین، انواع و اقسام اتهامات با پشتیبانی انواع اسناد دلایل بی پایه همکاری شما را با رژیم ایران را به اطلاع جهان برسانند و دریغ از اینکه یکبار به این انتقادات پاسخ دهند.

نتیجه گیری

بنابراین نه تنها هیچگاه آقای مصطفی محمدی که هیچ خبری از مناسبات درون سازمان و یا سیاستهای سازمان نداشته است پیشقدم خروج فرزندانش از فرقه رجوی نبوده است، بلکه این فرزندان او محمد و سمیه بوده اند که با اشراف به مناسبات مافیایی سازمان خواسته اند که والدینشان به آنها کمک کنند که از جهنم رجوی خارج گردند. اگر هم مصطفی محمدی اینگونه تلاش میکند تا حداقل دخترش را ببیند خواست خود سمیه است و میداند که سمیه را آنچنان خرد و نابود کرده و ترسانده اند که نمیتواند در درون فرقه چیزی جز آنچه به او دیکته شده است بیان کند.

از همین رو نیز هست که میبینیم این فرقه حاضر است هزاران خبر علیه خودش را در رسانه های آلبانی و جهان تحمل کند ولی حاضر نیست که سمیه (مجاهدی که بگفته فرقه یک کتاب هم علیه پدرش نوشته، شاخص مرزبندی با مزدوران رژیم لقب گرفته است و …) را ده دقیقه بدون حضور رهبران فرقه با حضور خبرنگاران و پلیس و مقامات آلبانیایی برای دیدار با پدر و مادرش تنها بگذارد.

خانم پسی در واکنش به گزارش آقای ارشد گفتند، واقعیت آنچه که شما با دلیل و مدرک عنوان میکنید بسیار با آنچه شنیده میشود متفاوت است. آقای ارشد در خاتمه اضافه نمود که دو سرهنگ آمریکایی جرجس و اورمن و سفارت کانادا و دولت کاناد در دسترس هستند و این امر ساده از آنها قابل پیگیری است. ولی متاسفانه سفارت آمریکا در تیرانا تمایلی به حقایق مربوط به فرقه رجوی ندارد. و فرزندان ما قربانی این بی علاقگی و یا تضاد منافع میباشند.

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

–  

درزیر بخشی از صدها خبر و انعکاس کمپین مصطفی محمدی جهت دیدار با سمیه را که فرقه رجوی میپذیرد ولی حاضر نیست ده دقیقه او را با پدر و مادرش تنها بگذارد؟  چـــــــــــــــرا؟ خانوادۀ محمدی موضوع روز رسانه های آلبانی در صفحات اول مطبوعات این کشور

عکسهایی دیگر از شرکت و دیدارهای پدر و مادر سمیه محمدی در نماز عید قربان تیرانا

فعالیتها و تلاشهای روزمرۀ آقای مصطفی محمدی و خانم محبوبه حمزه پدر و مادر سمیه محمدی اسیر فرقۀ رجوی در آلبانی در خیابانها و محافل و مجامع مردمی و رسانه ها و سوابق تلاشهای آنها و چگونگی اسارت و ربوده شدن سمیه محمدی توسط فرقۀ رجوی به مهمترین موضوع روز مطبوعات آلبانی تبدیل شده بطوریکه برخی از مطبوعات آن را با تیترهای درشت در بالای صفحۀ اول خودشان قرار می دهند و با قید گزارش اختصاصی یک صفحۀ کامل از صفحات داخلی خودشان را با تصاویری از سمیه و خانواده اش به این موضوع انسانی که هر انسانی در هر کجای جهان آن را درک می کند اختصاص می دهند. و این امر موجب شده که این پدر و مادر که پیوسته هم تحت تعقیب و عکسبرداری عوامل مریم قجر و شکنجه گران شناخته شده اش از جمله مختار جنتی قرار دارند هر جا قدم می گذارند مورد استقبال و احترام و پرسش از جانب مردم آلبانی و شخصیتهای آنها قرار می گیرند که نمونۀ اخیر آن حضور این پدر و مادر در مراسم بزرگ نماز جماعت عید قربان مسلمانان آلبانی در میدان معروف شهر تیرانا می باشد که به گرمی مورد استقبال مردم و شخصیتهای روحانی و امامان جماعت مساجد پایتخت از جمله امام نماز عید قربان و مهمانان عرب شرکت کننده در نماز قرار گرفته و از شرح ماجرای ممانعت رهبری فرقۀ رجوی از دیدار آنها با دخترشان در مقر آن در نزدیکی پایتخت بسیار متعجب شده و این رفتار فرقه را به شدت محکوم کردند.

روزنامۀ شکیپتاریا چاپ تیرانا از مهمترین و پرتیراژترین روزنامه های آلبانی در صفحۀ اول خود ضمن چاپ عکسی قدیمی از آقای مصطفی محمدی با دخترش سمیه تیترهای درشت گزارش مفصل خود در مورد نامۀ سمیه موقعی که در قرارگاه اشرف در عراق بود به دولت کانادا مبنی بر درخواست بازگرداندن او با کانادا و نیز گزارش مفصل روزنامۀ کانادایی «ناسیونال پست» در مورد ماجرای سمیه محمدی و چگونگی ربودن او توسط فرقۀ رجوی در حالیکه ۱۶ سال بیشتر نداشت و بردنش به عراق و فعالیتهای پدر و مادرش برای دیدار و رهایی او از چنگال این فرقه را چاپ کرده است. این روزنامه یک صفحۀ کامل داخل خود را به این گزارش همراه با تصاویری از پدر و مادر سمیه و خود سمیه اختصاص داده است. برای دیدن گزارش مصور این روزنامه در سایت آن اینجا را کلیک کنید.

مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری

مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری

 مطبوعات آلبانی سمیه محمدی مصطفی محمدی مجاهدین خلق تروریسم گروگان گیری

ترجمۀ تیترهای درشت بالای صفحۀ اول روزنامه:

گزارش اختصاصی

داستان خانواده با تلاش ۱۴ ساله

محمدی در جستجوی دخترش

سمیه محمدی در سال ۲۰۰۴ از اردوگاه مجاهدین در عراق در نامه ای به دولت کانادا نوشت:

«مرا از اردوگاه درعراق به نزد خانواده ام در کانادا بازگردانید»

ترجمۀ تیترهای گزارش مفصل و یک صفحه ای مصور داخل روزنامه:

کمپ مانز (کمپ اشرف ۳ مجاهدین)

کودکان “مقاومت” ماجرا چگونه پایان می یابد؟

سمیه محمدی چگونه توسط مجاهدین از کانادا به اردوگاه اشرف در عراق منتقل شد؟

اولین نوشتار روزنامه نگار کانادایی با عنوان «نوجوانان کانادایی برای سرنگونی  دولت ایران استخدام می شوند».

برای دیدن برخی دیگر از بازتابهای فعالیتها و موضوع خانوادۀ محمدی و حمایتها از این پدر و مادر رنجدیده در مطبوعات و رسانه های آلبانی اینجا  و اینجا و اینجا را کلیک کنید.

عکسهایی دیگر از حضور پدر و مادر سمیه محمدی آقای مصطفی محمدی و خانم محبوبه حمزه در مراسم نماز عید قربان در میدان معروف شهر تیرانا پایتخت آلبانی و استقبال و حمایت مردم و شخصیتها و رهبران روحانی از آنان و گفتگوهایشان با این پدر و مادر رنجدیده و شجاع:

مصطفی محمدی محبوبه محمدی بدنبال سمیه محمدی در آلبانی

مصطفی محمدی محبوبه محمدی بدنبال سمیه محمدی در آلبانی

مصطفی محمدی محبوبه محمدی بدنبال سمیه محمدی در آلبانی

(پایان)

*** 

 Muxhahedinët sulmojnë gazetarët anglezë në Shqipëri, ndërhyn policiaSkandali/ Muxhahedinët sulmojnë gazetarët anglezë në Shqipëri, ndërhyn policia

Namik_Kopliku_Mojahedin_Khalq_Terrorists_MEK_MKO_Rajavi_CultPrindërit e muxhahedines: Vajza po mbahet me forcë në kamp, pasi di shumë sekrete të MEK, ndihmë të lirohet

Incidenti në kamp, muxhahedinët iranianë rrahin gazetaren britanikeEkskluzive-E plotë/ Incidenti në kamp, muxhahedinët iranianë rrahin gazetaren britanike

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32457

دادخواهی در قبال سوء استفاده از پناهندگان بعنوان برده در تیرانا در نزد نخست وزیران هلند و اسلووانیا و..ا

Human_Rights_Abuse_MEK_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaداوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، پنجم دسامبر ۲۰۱۷:…  آقای داود ارشد از جانب اسرا و جدا شدگان فرقه رجوی در کنگره سالانه حزب آلده (حزب اتحاد احزاب لیبرال دمکرات اروپا) که طی سه روز از ساعت ۸صبح الی ۲۲شب طی روزهای اول تا سوم دسامبر در شهر آمستردام هلند برگزار شد شرکت جست. در این کنگره آقای داود ارشد  طی دهها ملاقات  بویژه … 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

لینک به منبع

دادخواهی در قبال سوء استفاده  از پناهندگان بعنوان برده در تیرانا در نزد نخست وزیران هلند و اسلووانیا و..

نقض حقوق بشر سازمان مجاهدین خلق ایران مریم رجوی آلبانی

عکسهایی که کنگره را متعجب کرده برده داری در اروپاست آنهم برده داری زنان

آقای داود ارشد از جانب اسرا و جدا شدگان فرقه رجوی در کنگره سالانه حزب آلده (حزب اتحاد احزاب لیبرال دمکرات اروپا) که طی سه روز از ساعت ۸صبح الی ۲۲شب طی روزهای اول تا سوم دسامبر در شهر آمستردام هلند برگزار شد شرکت جست.

در این کنگره آقای داود ارشد  طی دهها ملاقات  بویژه ملاقات با نخست وزیر هلند و نخست وزیر اسلووانیا، ملاقات با رهبران احزاب و مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و سخنرانی طی سه روز بعنوان صدای در گلو خفه شده پناهجویان ایرانی در فرقه رجوی و صدای دادخواهی آنها علیه فرقه رجوی و ستمها و نقض حقوق بشر در قالب برده داری نوین پناهندگان در این کنگره و در میان احزاب متعدد از تمامی کشورهای اتحادیه اروپا عضو این حزب، مقامات عالی و سیاستمداران و فعالین سیاسی آنها را در جریان وضعیت اسفبار آنها قرار داد. 

بعضی از شخصیت های برجسته شرکت کننده در کنگره:

نخست وزیران حاضر در کنگره:

نخست وزیر هلندآقای مارک روته،

نخست وزیر اسلونیا آقای میرو سرار،

نخست وزیر لوکزامبورگ آقای خاویر بتل،

نخست وزیر استونیا آقای یوری راتاس

نخست وزیر بلژیک آقای چارلز میشل

بعضی وزیران حاضر در کنگره:

وزیر کشاورزی فلاند آقای یاری له په

آقای ورنر هویر معاون سابق وزیر خارجه آلمان و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا

رهبران احزاب حاضر در کنگره:

آقای هانز ون بالین رهبر حزب آلده پارتی 

آقای گای فرهوفسشتات رهبر فراکسیون لیبرال دمکراتهای پارلمان اتحادیه اروپا 

آقای کریستین لندنر   رهبر حزب لیبرال دمکراتهای آلمان

آقای الکساندر پچتولد  رهبر حزب لیبرال دمکراتهای هلند

آقای آلبرت ریویرا  رهبر  حزب لیبرال دمکراتهای  اسپانیا

خانم گویندولین روتن رهبر حزب لیبرال دمکراتهای بلژیک

آقای بارت زومرز  رهبر اتحاد لیبرال دمکراتها در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک

آقای ریستزارد پترو رهبر حزب لیبران مدرن لهستان

آقای ارشد، رهبر آلده پارتی، آقای اندرو دوف رئیس بخش سیاست گذاری اتحادیه اروپا

اعضای کمیسیون های مختلف اتحادیه اروپا:

خانم مارگارت ورستاگر

خانم ویولتا بولک

خانم ورا یورووا

در این کنگره نزدیک به دو هزار تن از سیاستمدران عالیرتبه اروپا، اعضای مجلس اتحادیه اروپا، اعضای مجلس کشورهای مختلف اروپا و اعضای احزاب مختلف و آقای جورجیوس ماروس رئیس سیاستگذاری فیس بوک و یک هئیت  پارلمانی متشکل از اعضای مجلس ارمنستان شرکت داشتند. 

در طی روزهای بلند کنگره وضعیت نقض حقوق بشر و سرکوب و تزئیقات اعمال شده بر جدا شدگان و اعضای کماکان اسیر و توطئه انتقال اجباری به اسارتگاه ابدی تحت نام دروغین اشرف ۳با افشاء سند گرفتن تعهد به بازگشت پذیر نبودن مسیر اشرف ۳ تا پوسیدن و مرگ اعضا در آنجا با شیوه های نوع داعش افشا گردید.  

همچنین شرح مفصلی از شقاوتهای اعمال شده علیه اعضا در اشرف و لیبرتی و حتی قبل از آن از دستگیری، شکنجه های منجر به مرگ و زندانهای طویل المدت، تحویل به زندان ابوغریب، … جهت سرکوب صداهای آزادیخوهانه و مخالفت با شیوه های تروریستی-استالینستی فرقه رجوی به اطلاع کنگره رسید.
در تمامی ملاقاتهای انجام شده به تمامی طرفهای مذاکره خواست جنبش دادخواهی (نه به تروریسم و فرقه ها) مؤاخذه فرقه رجوی و سپس محاکمه بر سر تمامی اسرای در بند و فشارهای اعمال شده علیه نجات یافتگان است و آمادگی جدا شدگان جهت شهادت در هر دادگاهی اطلاع داده شد.

تا از این طریق سران این فرقه و بخصوص خانم مریم رجوی  به نفی انسانیت اعضای خود چه اسرا و چه جداشدگانش بعنوان قیم و صاحب آنها خاتمه داده، هویت و استاتو انسانی تک تک مجاهدین را بر اساس اصول اولیه حقوق بشر برسمیت بشناسد؟ ضمنا در مقابل اعمال خود پاسخگوی عدالت باشند.

تا مریم رجوی با خاتمه دادن به توتالیتریسم استالینی-کره شمالی تشکیلاتش،  اجازه دهند آزادانه و بدور از حصارهای بلند چندین ده سالهِ فیزیکی – تشکیلاتی مانند زندان و شکنجه و تهدید ،ترور سیاسی، مغزشویی، شکنجه عاطفی، شکنجه مذهبی، توهین، گروگانگیری انگیزه ها، تتمیع، فریب، قطع و بی خبری از جهان… و اجازه دادن به دسترسی به همه امکانات اولیه انسانی همانند دیگر انسانهای امروز جهان از جمله تماس با جهان خارج، دسترسی به اخبار و اطلاعات، رادیو، تلویزیون، ارتباطات تلفنی و  اینترنتی، تماس با دوستان و خانواده، ارگانهای حقوق بشری ….بتوانند راه و سرنوشت خود را خود بدست بگیرند  تا از برده گی فرقه رجوی خارج شوند.

همچنین آقای ارشد عنوان کردند که  باید روشن شود که چرا فرقه رجوی بیش از صد مجاهد بدون سلاح و دفاع در اشرف نگهداشته شدند تا بدست عوامل جنایتکار مالکی قتلعام شوند. چرا زمانیکه فرقه رجوی برای یک “شو” خود صدها میلیون یورو خرج میکند نزدیک سه هزار تن از اعضای خود را در لیبرتی در اسارت نگهداشتند و با تمامی تلاشهای انسانی جهان برای خروج آنها مقابله کردند تا زیر موشک و بمباران تکه تکه شوند.

از طرفی نیزتشریح گردید که باید ریز همکاری این فرقه با صدام حسین در عراق و جنایاتی که مرتکب شده و همچنین همکاریهایش با عربستان که بسیار مورد توجه شرکت کنندگان بود روشن گردد.

ملاقات با آقای بارت زومرز رهبر اتحاد لیبرال دمکراتها در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک ‏

نخست وزیر هلند

نخست وزیر اسلووانیا

سخنرانی نخست وزیر استونی سخنرانی نخست وزیر استونی

آقای ارشد درکنگره آلده پارتی

DSC00586

DSC00581

D1 MF1آقای ارشد، رهبر آلده پارتی، آقای اندرو دوف رئیس بخش سیاست گذاری اتحادیه اروپا

رهبر فراکسیون لیبرال دمکراتها

کمیته های مختلف

کریستین لیندنر

Bart Somers elected as new ALDE-CoR Presidentملاقات با آقای بارت زومرز رهبر اتحاد لیبرال دمکراتها در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک 

(پایان)

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32378

زلزله زدگان و دوستداران زلزله 

سایت نه به تروریسم و فرقه ها، سی ام نوامبر ۲۰۱۷:… سالیانه تا ۶ میلیون پوند در آمد حاصل فریب مردم انگلستان به بهانه کمک به کودکان بی سرپرست ایرانی جمع آوری میشد. “ایران اید” در میان ۲۸۰هزار بنیاد خیریه انگلستان رتبه ۲۵۰ داشت. از این درآمد ۶میلیون پوندی یک سنت هم به هیچ کودکی اختصاص نمی یافت … 

برادران مجاهد خلق مجید صادقپور و جو لیبرمن برادران مجاهد خلق جو لیبرمن و مجید صادقپور (لابی تروریسم مریم رجوی، سازمان جوامع ایرانیان آمریکا – اویاک)
Organisation Of Iranian American Communities- U.S

سوء استفاده مریم رجوی از زلزله کرمانشاه شماره حساب و گرفتن پول و کلاشی سو استفاده منافقین (مجاهدین خلق، فرقه رجوی) از زلزله. اعلام شماره حساب در اروپا و جمع آوری پول

لینک به منبع

زلزله زدگان و دوستداران زلزله

زلزله و سوء استفاده تروریستهای مجاهدین خلق مریم رجوی شکنجه گران صدام

بزرگترین صدمه دیدگان زلزله کودکان و زنانی هستند که سرپرست خود را از دست میدهند

زلزله یکی از پدیده های طبیعی محیط زیست بشراست. واقعیتی که باید بشریت با علم به وقوع آن با آن کنار بیاید. ولی آنچه که طبیعی نیست و نباید با آن کنار آمد صدمه پذیر بودن بشر در مقابل زلزله و دست روی دست گذاشتن تا اینکه زلزله بتواند قربانیان خود را بگیرد اینها دیگر طبیعی نیست و نامش فاجعه ملی است. امروزه بشر به چنان علم و دانش و ابزاری دست یافته که میتواند صدمات زلزله و یا سوانح طبیعی از این دست را به حداقل برساند. امروزه متاسفانه مردم ایران بطور مستمر در یک ترس و حشت دائمی از زلزله بسر میبرند و این در تهران بسیار بیشتر از بقیه مناطق کشور وجود دارد. ساخت و سازهای تهران در مقابل یک زلزله قوی تهران را میتواند به قبرستانی بزرگ تبدیل کند. چه بدلیل ساخت و سازهای جدیدی که بدون هیچ کنترلی و با امضا های جعلی مهندسین مشاوری که امضا های خود را بطور سالیانه به بساز بفروشان متعدد میفروشند. بساز و فروشانیکه تا میتوانند از مصالح میزنند تا سود خود را افزایش دهند و چه بدلیل بافتهای قدیمی و فرسوده شهر تهران بویژه در مناطق فقیر نشین و جنوبی آن با کوچه های یک متری که اساسا نیازی نیز به زلزله قوی ندارند و در حال فروریختن هستند. و اینرا مردم ایران بخوبی دریافته اند و علت کمکهای گسترده مردمی که بسمت زلزله زدگان غرب کشور سرازیر شد نیز حاکی از همین حس همدردی است که مردم ایران در تمامی مناطق با آن شبها سر بر بستر خواب میگذارند. اما هیچ همتی نیز در رژیم حاضر برای جلوگیری از یک فاجعه ملی در تهران و البته در هرکجای کشور که زلزله رخ بدهد وجود ندارد، و به قطع و یقین مسئول اول و آخر تمامی صدماتی که از طریق این سوانح طبیعی بر مردم ایران وارد میشود نه طبیعت که رژیم ایران است.

هادی روشن روان (هوشنگ)ا

هادی روشن روان (هوشنگ)

در این میان گذشته  از سوانح طبیعی و فجایعی که از صدقه سر رژیم فاسد و بی عمل نصیب مردم ایران میشود، کسانی هستند که بدتر از رژیم از هزاران خونی که ریخته شده، هزاران خانواده ای که از بین رفته و یا از باز مانده به خاک سیاه نشسته، هست و نیست مردمی که در یک عمر بردگی بدست آمده و در چند دقیقه دوده شده و از بین رفته  کیسه دوخته و میخواهند از آن بهره برداری سیاسی کنند که یکی از کثیف ترین و ضد انسانی ترین رویکردها به اینگونه فجایع انسانی است.

در میان اینگونه برخوردها میتوان به پیشنهاد رئیس جمهور اسرائیل به کمک پزشکی به مردم زلزله زده اشاره کرد. و یا به پیشنهاد کمک بعضی سناتورهای آمریکایی که لحظه ای درنگ در بمباران و نابودی همین مردم به خود راه نمیدهند اشاره نمود.

هرچند که از کشورهایی که نام بردیم هیچ نباید انتظار داشت که با سرنوشت انسانها بازی نکنند.

اما در این میان فاجعه بارترین و شیادانه ترین رویکرد مربوطه به تشکل سیاسی مجاهدین که نام ایرانی را نیز یدک میکشد میباشد.

مریم رجوی  که عادت دارد بر موج خون مجاهدین سوار شده و با اشک تمساح ریختن برای آنها تبلیغات سیاسی را برای خود دست و پا کند در یک دروغ گویی آشکار و مشمئز کننده در تلویزیون خود “سیمای آزادی” اعلام نمود:

«کمک اهدایی سیمای آزادی به هموطنان مصیبت دیده در مناطق زلزله زده: تلویزیون ملی ایران سیمای آزادی، از روز ۲۲ آبان همه کمک های مالی و تعهدات باقیمانده همیاران در داخل ایران را که هفته گذشته در بیست و دومین برنامه همیاری به سیمای آزادی، اختصاص داده اند به هموطنان داغدار و زلزله زده اهدا میکند و از همیاران عزیز درخواست میکند این کمکها و تعهدات را که به یک میلیارد تومان بالغ میشود، مستقیماً به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند.»

در مورد این شیادی لازم است توضیحات زیر داده شود.

اولا موضوع همیاری که این تشکل براه انداخته است حتی مرغ های پخته را نیز نمیتواند فریب دهد. چون همه مجاهدین اسیر این تشکیلات و آنها که آزاد شده اند میدانند که همیاری تنها و تنها جهت پولشویی درآمدهای آنچنانی حاصل از هم پیمانانی چون صدام حسین عراق و محمد بن سلمان عربستان است و بس. این قلم سالیان از نزدیک با مسئول بنیاد مالی سازمان بنام “ایران اید” در لندن آشنا و همکار بوده است.

سالیانه تا ۶ میلیون پوند در آمد حاصل فریب مردم انگلستان به بهانه کمک به کودکان بی سرپرست ایرانی جمع آوری میشد. “ایران اید” در میان ۲۸۰هزار بنیاد خیریه انگلستان رتبه ۲۵۰ داشت. از این درآمد ۶میلیون پوندی یک سنت هم به هیچ کودکی اختصاص نمی یافت. بلکه تماما از لندن به پاریس و به حساب هادی روشن روان (هوشنگ) واریز میشد. کار دستگاه تشکیلات “ایران اید” که تماما اعضای سازمان بودند حساب سازی بود تا سنت آخر پولها را مبادا مجبور شود به کودکی اختصاص دهد. از طرفی چون باید سالیانه به سیستم کمیسیون بنیادهای خیریه حساب پس میداد. که اینکار با کمک یک حسابدار خبره هوادار  سازمان در لندن کنترل میشد. این امر در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود داشت.

مریم رجوی مجاهدین خلق ایران طرفداران ترانپ و جنگ

اما مهمتر از آن اینکه مریم رجوی در اطلاعیه سراسر کذب فوق خواسته با یک تیر مانند همسر مرحومش رجوی که معمولا تلاش میکرد با یک تیر چندین نشان را بزند هم خواسته بگوید که ما کمک میکنیم و خواسته خبر از یک شبکه وسیع هواداری در داخل کشور اطلاع رسانی کند!!!! و اینگونه درد و رنج مردم ایران را بازیچه ای برای قدرت پرستی خود قرار داده است. در این رابطه به واقعی از خانم مریم رجوی باید سوال کرد که:

آیا این شبکه ای که یک میلیارد تومان کمک به شما میکنند که آنرا به زلزله زدگان هدیه!!!! کردید آیا هیچ قوم و خویشی در خارج ندارند؟ که در شوهای سالیانه شما شرکت کنند؟ تا شما مجبور نباشید از آفریقا، لهستان، کمپهای پناهندگی سوری، و… مردم کرایه کنید؟

براستی چرا فقط کمکهای داخل ایران را به زلزله زدگان اختصاص دادید؟ چرا در خارجه که هوادارانی دارید و میتوانند کمک جمع کنند هرچند که شاید به صد دلار هم نرسد ولی شما میتوانستید به بهانه کمکهای خارج کشوری شبکه وسیع جهانی!!!!! هواران مقداری از داراییهایی که عربستان و عراق در اختیار گذاشته اند که برای ۵ دقیقه سخنرانی ۱۰۰هزار دلار به سناتورها میدهید را به همان خلق قهرمان ایران که شما روزانه به پایش خون!!!! میریزید و شبانه روز تلاش میکنید بدهید.

خانم رجوی در میان همان زلزله زده گان خانواده بسیاری از کسانیکه در حال حاضر اسیر شما هستند و بسیار مشتاق هستند که فرزندانشان را ببینند وجود دارند که سالیان از ما دور بوده اند که شما آنها را مزدور رژیم میخوانید. چرا اجازه نمیدهید حتی یک تماس با خانواده های خود بگیرند و حداقل از سلامت آنها با خبر شوند؟
در چند دهه گذشته چندین زلزله در ایران رخ داده در کدام یک شما اجازه دادید ما بتوانیم با عزیزانمان یک تماس بگیریم و از سلامت آنها با خبر شویم؟

خانم رجوی مگر شما از آقای ترامپها و محمد بن سلمان ها و نتانیوها تقاضای بمباران همین مردم را نمیخواهید؟ خوب زلزله همین کار را برای شما کرده است. مشکل کجاست؟

البته شما زلزله ای میخواهید که از میان آوارهای آن و از میان اجساد هزاران هزار زن و مرد و کودک آن از میان درد و رنج کودکان و زنان بی سرپرست آن برای شما حاکمیت و قدرت در ایران بدست بیاید. برای همین به زلزله های طبیعی قانع نیستید برای همین دست بدامن امدادهای غیبی شده اید تا آن فاجعه طبیعی را بصورت مصنوعی ایجاد کنند که شاید شما بقدرت برسید. و بر بالای اجساد مردم ایران اشک تمساح بریزید؟

براستی خانم رجوی شما از اینکه در میان درد و رنج مردم ایران بدون کمترین شرمی آنرا وسیله بازی سیاسی خود قرار میدهید، میشود شما را جز همدست هارترین جناحهای آمریکا و جانی ترین کشورهای منطقه طبقه بندی کرد؟

ر- د   تیرانا آلبانی

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=32295

تشریح آخرین وضعیت اسرای فرقه رجوی قبل از زندان ابدی اشرف۳ در ملاقات با دکتر ورنرهویر 

داوود باقروند ارشد دکتبر ورنر هویر لوگوداوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۷:… علیرغم نامه نگاریهای مقامات بلند پایه اروپایی به کمیساریای عالی پناهندگی و درخواست دخالت جهت متوفق کردن سرکوب و کنترل و نقض حقوق انسانی افراد این تشکیلات بر اساس توافقاتی که در تیرانا صورت گرفته کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و همچنین پلیس و نیروهای انتظامی … 

احمد وحدانی داوود باقروند ارشد قربانعلی حسین نژاد سکولارهاشرکت و سخنرانی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در پنجمین کنگرۀ سکولاردموکراتهای ایران در کلن

لینک به منبع

تشریح آخرین وضعیت اسرای فرقه رجوی قبل از زندان ابدی اشرف۳ در ملاقات آقای ارشد با معاون وزیر خارجه سابق آلمان

ملاقات آقای ارشد با آقای دکتر ورنرهویر سیاستمداران عالیرتبه آلمان و اتحادیه اروپا – رئیس بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا .  

داوود باقروند ارشد دکتبر ورنر هویر

آقای ورنرهویر از سال ۱۹۸۷ عضو پارلمان آلمان ، دو دوره معاون وزیرخارجه آلمان و هم اکنون رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا میباشند.

این ملاقات که بمنظور بروز رسانی وضعیت پناهندگان ایرانی در آلبانی و بطور خاص اسرای در بند و زیر فشار فرقه سازمان مجاهدین صورت گرفته بود. آقای دکتر ورنز هویر و دستیارشان خانم دکتر پروفسور ایزابل شنابل عضو شورای اقتصادی آلمان بطور مفصل درجریان وضعیت و تحولات جدید پناهندگان جدا شده و آنها که هنوز موفق به جدا شدن و یا فرار نشده اند قرار گرفتند.

تشریح وضعیت اسرای فرقه رجوی
 
در جریان تشریح وضعیت اسرای ام ای ک (سازمان مجاهدین) گفته شد که سازمان مجاهدین طبق اطلاعیه رسمی و مهر و امضا شده  خود ادعا میکند که  افراد جدا شده هنگامیکه در داخل تشکیلات بوده اند نیز با وزارت اطلاعات در ارتباط بوده اند!!! و علیرغم اینکه به این افراد تذکر داده شده است باز هم به ارتباطاتشان ادامه داده اند و سر انجام اخراج شده اند!!! نکته مهم اینکه سابقا سازمان مجاهدین هیچگاه در مورد اعضای منتفد خود با نام و امضای سازمان مجاهدین اطلاعیه نمیداد ولی در آلبانی با هزینه های کلانی که میکنند و با حمایت خارجی مانند عربستان که مورد نفرت اعضا و یکی از دلایل جدایی آنها نیز هست اینروزها با نام و امضای تشکیلات خود اطلاعیه میدهند.

در ضمن از آنجا که موج فرارها و مخالفتها با سیاستها و سرکوبهای درون تشکیلاتی بقدری بالا گرفته که از حالت محفلی و مخفی بصورت علنی در آمده سازمان چه در لیبرتی و چه در آلبانی از همه افراد آنگونه که در اطلاعیه اش آمده است از اعضای خود امضاء میگیرد که درصورت رفتن به آلبانی و یا به اروپا … با وزارت اطلاعات همکاری نکنند!!!! تا بدین طریق زمانیکه فرار کردند و یا جدا شدند بتوانند این برگه ها را علیه آنها استفاده کنند.

این اقدامات سازمان مجاهدین که بسیار نا پخته و ناشی از دستپاچگی آن در قبال فروپاشی است حتی برای هوارادان فعال آنها نیز باورکردنی نیست و علیرغم اینکه سند رسمی سازمان مجاهدین است آنرا تکذیب و دروغ و جعلی میپندارند. که این میزان از تشتت در این تشکیلات تنها اقدامات مقامات عربستان سعودی در روزها اخیر را تداعی میکند. که همه اقداماتش بر علیه خودش تمام میشود.

مصاحبه عادل اعظمی بهمن اعظمی سعدالله سیفی تیرانا آلبانی حقوق بشر در مجاهدین خلق رجوی

اسارتگاه ابدی جدیدی تحت نام اشرف ۳   

همچنین به اطلاع ایشان رسید که جدای از ترورسیاسی جدا شدگان، فشارهای بسیار مالی و صنفی و حتی حقوقی بر جداشدگان اعمال میشود. یکی از فرزندان خانواده مجاهدی که  هنوز اسیر تشکیلات هستند و تنها فرزندشان را تشویق به فرار کرده اند اخیرا در جنگلهای و کوههای سرد کرواسی جهت رساندن خودش به کشور امنی گرفتار است. تعداد خانواده هایی که فرزندانشان را تشویق به فرار کرده اند بسیارند که بعضا به کشورهای همجوار آلبانی میروند و  تلاش میکنند  به کشورهای امن بروند.

در جواب سوال مربوط به آخرین وضعیت استقرار این افراد، تشریح شد که:  سازمان مجاهدین برای در اسارت نگهداشتن مجاهدین باید آنها را به بهانه های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی و نظامی و …  از جهان چه بطور فیزیکی و چه بطور ارتباطی قطع نگهدارد و اضافه شد که طبق اطلاعات کسب شده از جدا شدگان جدید در تیرانا حاکی است که علت اصلی متوقف شدن جابجایی اعضای به مقر موسوم به اشرف ۳ در محلی دورافتاده، مخالفت شدید اعضا در به بند کشیده شدن دوباره در یک زندان ابدی بزرگتر و دور از دسترسی به همه امکانات اولیه ارتباطی با جهان و بی خبر ماندن جهان از اقدامات سرکوبگرانه سازمان مجاهدین علیه اعضا خود میباشد.

و در این رابطه است که از تمامی اعضاء با پیش کشیدن خون کسانیکه خود موجب برزمین ریختن آنها شده اند و انواع و اقسام احساسات مذهبی، … تعهد میگیرد که باید تا به ابد در این زندان بمانند.

ایشان از اینکه تشکیلات فرقه رجوی در حال تدارک زندان ابدی برای مجاهدین در اطراف تیراناست و در این رابطه

همه باید تعهد کتبی بدهند و خود را از جهان قطع کنند ابراز نگرانی کردند.

محلی که سازمان تلاش دارد دوباره بعنوان مقر متمرکز و ایزوله از آن استفاده کند یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد دارای یک فرودگاه و یک سکوی هلی برد کوچک است و بخشی از سیستم های داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند.

در حال حاضر تعدادی از مسئولین سازمان در این محل حضور دارند تا بر آماده سازی ها نظارت داشته باشند. این محل از شرایط امنیتی فوق العاده بالایی برخوردار است بطوری که نزدیک شدن به آن تقریبا غیر ممکن است. طرح و برنامه سازمان مجاهدین این است که همه اعضا را تماما به آنجا منتقل نمایند و بعد دروازه ها را ببندند و دیگر هیچ فرد غیرخودی را راه ندهند و هیچگونه ترددی صورت نگیرد. محل دارای دیوارهای بتونی قطور با سیم های خاردار و دوربین و تی وال های بلند و درب های فولادی با قفل های رمزدار است تا از این طریق فرار را  غیر ممکن سازند.

علیرغم نامه نگاریهای مقامات بلند پایه اروپایی به کمیساریای عالی پناهندگی و درخواست دخالت جهت متوفق کردن سرکوب و کنترل و نقض حقوق انسانی افراد این تشکیلات بر اساس توافقاتی که در تیرانا صورت گرفته کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و همچنین پلیس و نیروهای انتظامی آلبانی حق ورود به این مکان را ندارند و صرفا نفرات آمریکایی به آنجا رفت و آمد می کنند که آنها نیز فقط از هلیکوپتر استفاده می نمایند. ظاهرا این مقر بخشی از پایگاه های آمریکایی در آلبانی محسوب می شود. طبق گزارش جدا شدگان جدید و طبق تجارب گذشته احتمال دارد که بخواهند از این مقر و از افراد سازمان بعنوان مزدور بهره برداری کنند.

تزییقات مالی، حقوقی، صنفی 
 
وضعیت آنان که توانسته اند خود را نجات دهند نیز اینگونه است که، همچنان حقوق ماهانه در دست سازمان مجاهدین است که در سازش با دولت آلبانی و کمیساریا دست خودش گرفته تا افراد جدا شده را هم وابسته به خودش نگه دارد که با کوچکترین بهانه و ارتباط با این شخص جدا شده و… قطع می کند. الآن اغلب جدا شدگان بدلیل اینکه حاضر نیستند با ام کا او مواجه شوند برای گرفتن پول مراجعه نمیکنند و از خانواده هایشان کمک می گیرند.

تا الآن از ۳۲۰۰ نفر منتقل شده از عراق فقط ۱۸۰۰ نفر داخل تشکیلات مانده اند بقیه اکثرا خود را نجات داده اند و از آلبانی به آمریکا و کشورهای دیگر رفته اند یا … و ۲۴۰ نفر جدا شده الآن در خانه و هتل کمیساریا در تیرانا هستند و ۲۵۰ نفر جداشده غیر مشخص که از تشکیلات بیرون آمده و رده شان را پس داده اند ولی در قرنطینۀ سازمان به عنوان افراد هوادار نگهداری می شوند و متقاعدشان کرده اند که با بیرون و مخصوصا با خانواده هایشان ارتباط نداشته باشند که در حقیقت زندانی هستند البته کل افراد زندانی اند و آنها زندان در زندانند.

تاریخچه رابطه با عربستان فرقه رجوی 
 
در این ملاقات که خانم دکتر پروفسور ایزابل شنابل عضو شورای اقتصادی آلمان نیز حضور داشتند سابقه رابطه سازمان مجاهدین و عربستان مورد توجه قرار گرفت که مفصلا از سال ۱۳۶۵ که رجوی از طریق صدام با عربستان رابطه مستقیم و سپس با رفتن به عربستان بعنوان پشتیبان مالی و لجستیکی این تشکیلات قرار گرفت تا برهم خوردن مناسباتشان در جنگ خلیج و و دوباره برقرار شدن و سند ویکیلیکس و نظر عربستان در مورد ماهیت این تشکل و میزان اثر گذاری آن در ایران و نظر مردم نسبت بدان و … و حضور شاهزاده ترکی الفیصل در مراسم سالیانه ام ای ک و  علنی کردن حمایتش و در اختیار گرفتن این تشکیلات مفصلا بحث و به اطلاع رسید.

در خاتمه درخواست شد که با توجه به تحولات اخیر و زندان بزرگی تحت نام اشرف ۳  تمامی اقدامات دیپلماتیک و … برای نجات این اسرا باید تا قبل از قفل و زنجیر شدنشان  در این ارودوگاه انجام شود.

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها- اروپا

(پایان)

*** 

تیرانا آلبانی مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسم فساد قاچاقAlbania’s Modern Slavery Problem Alienates Europe

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31310

ملاقات آقای داود ارشد با آقای ورنرهویر دو دوره معاون وزیر خارجه آلمان و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا 

 Human Rights Geneva against Mojahedin Khalq MEK Rajavi cult 1سایت نه به تروریسم و فرقه ها، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  آقای ارشد همچنین به جابجایی غیرقانونی پناهندگان در اروپا از کمپهای پناهندگی به پاریس با فریب آنها و پرداخت هزینه سفر و هتل و غذا و پول توجیبی اشاره نمود. در خاتمه آقای هویر ضمن تائید اینکه آلمان نیز در دهه های گذشته با پدیده های تروریستی مواجه بوده است تلاشهای جنبش نه به تروریسم و فرقه ها را در افشاء و خنثی کردن فعالیتهای تروریستی … 

افشای نقض حقوق بشر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی در ژنوافشای نقض حقوق بشرِ فرقه رجوی در نهمین نشست سالیانه برای حقوق بشرو دمکراسی در مرکز سازمان ملل ژنو 

لینک به منبع

ملاقات آقای داود ارشد با آقای ورنرهویر دو دوره معاون وزیر خارجه آلمان و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا

آقای ورنرهویر عضومجلس فدرال آلمان، رئیس فراکسیون دمکراتهای آزاد، معاون وزیر خارجه ورئیس بانک سرمایه گذاری اروپا
داوود باقروند ارشد و ورنر هویر در آلمان

آقای ارشد و آقای ورنرهوبر

روز گذشته آقای داود ارشد با آقای ورنرهویر از سیاستمداران عالیرتبه آلمانی اتحادیه اروپا و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا ملاقات نمود.  آقای ورنرهویر از سال ۱۹۸۷ عضو پارلمان آلمان ، معاون وزیرخارجه در دوره آقای کلاس کینکل و  همچنین در دوره آقای گویدو وستروله بوده است. وی هم اکنون رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا نیز میباشند.

در این ملاقات که آقای ورنر هویر رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها را بگرمی بحضور پذیرفت  آقای ارشد بطور  مفصل نحوه به اسارت درآمدن خودش توسط فرقه رجوی در دوران تحصیل و ریز جزئیات فشارهای روحی ، روانی و جسمی اعمال شده توسط فرقه رجوی و جدا کردن خانواده اش از او  حکم دهسال  زندان و تحویل به زندان ابوغریب بغداد بدلیل درخواست خروج در اعتراض به زندان و شکنجه اعضای معترض برای ایشان تشریح نمودند.

در قسمت پایگاه داخلی این فرقه آقای ارشد به سند مستقل از تمامی طرفهای ایرانی مانند وزارت اطلاعات عربستان اشاره کرد و گفت برای اینکه هیچ شبهه ای نباشد این نظر کشوری است که در حال حاضر گاردین (قیم) تمام عیار مالی و سیاسی و … این فرقه میباشد که نوشته اند نه تنها هیچ پایگاهی در بین مردم ایران ندارند بلکه رژیم ایران در تمامی ارگانهای آن نفوذ کرده است

شاهد دیگر نیز اینکه یک ایرانی در گردهمآیی های بسیار گران آنها شرکت نمیکند. چه مردم عادی چه از میان ایرانیان فرهیخته و سیاسی و یا هنری و … و برای همین مجبورند که با هزینه کردن میلیونها دلار از سراسر اروپا سیاهی لشکر کرایه کنند.

آقای ارشد در تشریح وضعیت کنونی اعضا و فرقه رجوی، شرح مفصلی از وضعیت فرقه رجوی در آلبانی و وضعیت جداشدگان و تلاشهای ضد انسانی فرقه رجوی به در اسارت نگهداشتن اعضای جدا شده  با انواع ترفندهای کثیف فشار مالی وحقوقی و جلوگیری از تماس خانواده ها،  ممانعت از پرداخت مستمری توسط کمیساریای عالی پناهندگی در آلبانی با تکیه به منابع مالی بدست آمده از مزدوری برای صدام و سپس عربستان تلاش میکند که از فروپاشی خود جلوگیری کند را ارائه نمود. و در این رابطه  گفت همانگونه که شاهد هستید از خرید سیاستمداران آمریکایی برای تزئین ویترین سیاسی اش جهت خام کردم نیروهای از همه جا بیخبر استفاده میکند.

آقای ارشد همچنین به جابجایی غیرقانونی پناهندگان در اروپا از کمپهای پناهندگی به پاریس با فریب آنها و پرداخت هزینه سفر و هتل و غذا و پول توجیبی اشاره نمود.

در خاتمه آقای هویر ضمن تائید اینکه آلمان نیز در دهه های گذشته با پدیده های تروریستی مواجه بوده است تلاشهای جنبش نه به تروریسم و فرقه ها را در افشاء و خنثی کردن فعالیتهای تروریستی و کمک به قربانیان فرقه ها را ستود. و عنوان کرد که همینکه از میان ایرانیان چنین جنبشی علیه تروریسم با آگاهی دادن علیه ارزشهای ضد انسانی و حقوق اولیه انسانها تا این حد فعال است مایه امید میباشد و برای جنبش آرزوی موفقیت نمودند.

آقای ارشد نیز از جانب جنبش نه به تروریسم و فرقه ها – اروپا از اینکه به حضور پذیرفته شدند و پیام اسرای فرقه رجوی در آلبانی را شنیدند تشکر نمود.

جنبش نه به تروریسم و فرقه ها – اروپا

سرویس اطلاعاتی عربستان و سازمان مجاهدین خلق

(پایان)

*** 

همچنین:

davood-arshad-germany-2نه به تروریسم و فرقه ها، اول نوامبر ۲۰۱۶:… در این سمینار آقای داود ارشد بطور مفصل رابطه مستقیم و حتی بنیادی نقض حقوق بشر در درون فرقه های تروریستی همچون فرقه مسعود رجوی بنام فرقه مجاهدین خلق ایران با تبدیل شدن آنها به فرقه های تروریستی که جهان را تهدید میکند پرداختند. ایشان ضمن تش

داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، هفدهم اکتبر ۲۰۱۶:… خانواده های دلاور باید به مبارزه خود جهت نجات فرزندانشان از فرقه رجوی ادامه دهندتا گوشت دم توپ سعودیها نشوند و با توجه به اینکه خانواده ها میدانند که تنها تفاوت لیبرتی و اشرف با تیرانا از زاویه فرزندانشان امنیت آن است والا درتیرانا نیز باز تحت شدیدترین فشا

 داوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، هشتم اکتبر ۲۰۱۶:…  بنده مدتهاست که تلاش میکنم که به جامعه سیاسی خارج از کشور این درک خودم را منتقل کنم و آن اینکه تشکیلات مافیایی فرقه رجوی جرثومه فسادی است که باید از آن ترسید. البته نه ترسیدنی که در مقابلش کرنش کرد. بلکه با تمام قوا مانند یلی که

 Rajavi_Faisal_1نه به تروریسم و فرقه ها، سوم اکتبر ۲۰۱۶:… وقتی مصاحبه نه یک مصاحبه آزاد یک خبرنگارکه همه اظهارات مخاطبش را به چالش میکشد، بلکه دستوری از سعودیها برای آنتنی کردن یک اسب مرده با نبش قبر کردن آن است، و از طرفی نیز این فرقه خودش را جز به خدا (یعنی هیچکس) پاسخگو نمیداند.  شاهد دیگر این مدعا نیز ا