فرانسه باید از تروریست های فرقۀ رجوی پاک شود (آکسیون افشاگرانه در اور سور اواز)ا

فرانسه باید از تروریست های فرقۀ رجوی پاک شود (آکسیون افشاگرانه در اور سور اواز)ا

Muhammadi_Symayeh_June_2017_3پیوند رهایی، سی ام ژوئن 2017:…  تعدادی از جداشدگان فرقۀ رجوی روز پنجشنبه 29 ژوئن 2017 در ششمین روز از فعالیتهای تبلیغی افشاگرانه شان در پاریس و حومۀ آن، در شهر اوورسوراواز که متأسفانه لانۀ تروریست های فرقه رجوی شده است حضور پیدا کرده وهزاران تراکت و برشور و نشریه و سی دی افشاگرانه را در بین مردم این شهر و شهرکهای اطراف آن پخش و نصب کردند … 

سمیه محمدی

LET SOMAYEH CHOOSE IN A FREE COUNTRY

لینک به منبع

افشاگری جداشدگان در قلب ومرکز فرماندهی فرقه رجوی در اوورسوراواز

شهر اوور فرانسه باید از تروریست های فرقۀ رجوی پاک شود

سمیه محمدی اسیرا مجاهدین خلق فرقه رجوی را آزاد کنید

تعدادی از جداشدگان فرقۀ رجوی روز پنجشنبه 29 ژوئن 2017 در ششمین روز از فعالیتهای تبلیغی افشاگرانه شان در پاریس و حومۀ آن، در شهر اوورسوراواز که متأسفانه لانۀ تروریست های فرقه رجوی شده است حضور پیدا کرده وهزاران تراکت و برشور و نشریه و سی دی افشاگرانه را در بین مردم این شهر و شهرکهای اطراف آن پخش و نصب کردند.

نکتۀ حائز اهمیت این بود که مردم به شدت از این حرکت جداشدگان استقبال کرده و آنها را تشویق نمودند که نشان دهندۀ این است که مردم به شدت از این فرقه و کار های خودسرانۀ آنها متنفر هستند واین تروریستها مخل امنیت و وآسایش مردم محل شده اند.

تروریست های فرقه رجوی به صورت غیر قانونی همه مجهز به بی سیم های دستی هستند و طوری وانمود می کنند که به کلیۀ  تجهیزات مسلح و مجهزهستند وبا اقتباس از شبه نظامیان در تیم های چهارنفره با لباس شخصی در شهر اوور گشت می دهند که این حرکت نشان دهندۀ اوج ضعف و بزدلی آنها از حضور جداشدگان است.

فرقۀ رجوی یک جریان سکت و فاقد مشروعیت است و در نزد ایرانیان دارای هیچ پایگاهی نیست و مردم ایران آنها را بعنوان ابزار سازمانهای اطلاعاتی بیگانه و و جریانات جنگ طلب می دانند .

حضور این عناصر تروریست در خاک اروپا بر مشکلات امنیتی می افزاید و موجب ایجاد نا امنی و سلب آرامش و آسایش مردم محل هستند.

بنابر این دولتمردان اروپایی و مشخصا دولت فرانسه باید در رابطه با حضور غیر قانونی این فرقه تجدید نظر و آنها را از خاک کشورشان اخراج کنند و لانه تروریستی آنها را در شهر اوور ببندند.

فرقه ای که تحمل حضور منتقدین و مخالفین را ندارد چگونه مدعی آزادی و دموکراسی است؟! فرقه ای که در حال حاضر تمام هم و غمش مبارزه بر علیه جداشدگان است واعضای اسیرش را در آلبانی در بدترین شرایط و با قطع ارتباط آنها با دنیای بیرون همانند یک زندانی نگهداشته است، جایش در اروپا نیست چرا که این فرقه تمام قوانین اروپا را زیر پا نهاده است.

اما علیرغم تمام تشبثات انها و علیرغم انواع گشت های محسوس و نا محسوسشان جدا شدگان با حضور قانونی خود و احترامشان به قانون و با افشاگری هایشان درسی فراموشی ناپذیر به فرقۀ رجوی و تروریست هایش دادند.

آقای مصطفی محمدی این پدر دردمند که دخترش زندانی واسیر فرقۀ رجوی در آلبانی است، به چه دلیل باید مورد بی احترامی و هتاکی و برخورد فیزیکی این جانیان قرار گیرد؟!

این پدر فقط یک خواسته دارد آنهم آزادی دخترش از چنگال تشکیلات این فرقه است، اما رهبران جنایتکار این فرقه بدون کمترین احساس و عاطفۀ انسانی با تهدید و تهمت و فحاشی به این پدر می خواهند صدای اورا در گلو خفه کنند واما این پدر با به جان خریدن همۀ تهدید ها و تهمت ها برای رهایی دخترش همۀ سختیها و تهدیدات را بجان خریده است.

آقای مصطفی محمدی مصمم است که تا آزادی دخترش از چنگال فرقۀ رجوی لحظه ای دست از فعالیت های مشروع و قانونی خود برندارد.

بار دیگر ار دولت فرانسه می خواهیم که به فعالیت های تروریستی این فرقه در خاک فرانسه خاتمه داده و آنها را از این کشور اخراج نماید.

گروهی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) در فرانسه

29 ژوئن 2017 

سمیه محمدی اسیرا مجاهدین خلق فرقه رجوی را آزاد کنید

سمیه محمدی اسیرا مجاهدین خلق فرقه رجوی را آزاد کنید

سمیه محمدی اسیرا مجاهدین خلق فرقه رجوی را آزاد کنید

سمیه محمدی اسیرا مجاهدین خلق فرقه رجوی را آزاد کنید

***

http://youtu.be/CEb5-ZBuk4k 

مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30132

ادامۀ فعالیت های روشنگرانۀ اعضای جدا شده از فرقۀ رجوی در پنجمین روز 

Paris_ex_members_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_Terrorism_5فریاد آزادی و پیوند رهایی، پاریس، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۷:… این روشنگری ها که برپایه افشا ماهیت واقعی فرقه ، بخصوص ماهیت واقعی ۳۰ خرداد که سالانه برای آن شوی با استخدام سیاسیت بازان اجاره ای صورت می گیرد.این افشا گری ها و روشنگری ها مورد استقبال گسترده شهروندان فرانسوی قرار گرفته . در زیر گزارش تصویری مختصری از این فعالیت ها را برای اطلاع هم وطنان عزیز … 

مریم رجوی البغدادی مجاهدین خلق داعش تروریسم تهرانISIS Drew On MEK Expertise For Terror Attacks On Tehran (aka Mojahedin Khalq Rajavi cult)

ادامه فعالیت های روشنگرایانه اعضای جدا شده از فرقه رجوی در چهارمین و پنجمین روز

فریاد آزادی، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۷
لینک به منبع

در روز های سه شنبه۲۷ ژوئن و چهار شنبه ۲۸ ژوئن برای چهارمین روز پیاپی، اعضای جداشده از فرقه رجوی با توزیع تراکت و بروشور و نشریه  ماهانه در مناطق مختلف شهر پاریس و حومه اقدام به افشای ماهیت واقعی این فرقه کردند. این روشنگری ها که برپایۀ افشای ماهیت واقعی فرقه، بخصوص ماهیت واقعی ۳۰ خرداد که سالانه مریم قجر برای آن با استخدام سیاسیت بازان اجاره ای یک شو برگزار می کند صورت می گیرد مورد استقبال گستردۀ شهروندان فرانسوی قرار گرفت. در زیر گزارش تصویری مختصری از این فعالیت ها را برای اطلاع هم وطنان عزیز انتشا ر می دهیم. .

ادامۀ فعالیت های روشنگرانۀ اعضای جدا شده از فرقۀ رجوی در پنجمین روز

پیوند رهایی، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۷
لینک به منبع

روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن برای پنجمین روز پیاپی، اعضای جداشده از فرقۀ رجوی با توزیع تراکت و بروشور و نشریۀ ماهانه در مناطق مختلف شهر پاریس و حومه اقدام به افشای ماهیت واقعی این فرقه کردند. این روشنگری ها که برپایۀ افشای ماهیت واقعی فرقه، بخصوص ماهیت واقعی ۳۰ خرداد که سالانه مریم قجر برای آن با استخدام سیاست بازان اجاره ای یک شو برگزار می کند صورت می گیرد مورد استقبال گستردۀ شهروندان فرانسوی قرار گرفت. در زیر گزارشی تصویری از این فعالیت ها را برای اطلاع هم وطنان عزیز انتشا ر می دهیم.

*** 

ژرار دوپره لابی مریم رجوی در پارلمان اروپاMEP Gérard Deprez claims 265 parliamentarians support Rajavi’s MEK. Really?

تقدیم لیست شهدای ضد امپریالیستی مجاهدین خلق به جان مک کین Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsAlbania’s destabilization? You have forgotten hundreds of Mojahedin!

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30087

ادامۀ فعالیتهای افشاگرانۀ جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس برای چهارمین روز 

Paris_ex_members_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_Terrorism_11پیوند رهایی، بیست و هشتم ژوئن ۲۰۱۷:… روز سه شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷ برای چهارمین روز پیاپی گروهی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و سفارت کانادا در پاریس به صورت گسترده ای به افشاگری علیه شوی … 

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانیچرا فرزندان به گروگان گرفته شده مان در آلبانی ممنوع التماس و ممنوع الملاقات شده اند

لینک به منبع

ادامۀ فعالیتهای افشاگرانۀ جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس برای چهارمین روز

روز سه شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۷ برای چهارمین روز پیاپی گروهی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و سفارت کانادا در پاریس به صورت گسترده ای به افشاگری علیه شوی سالانۀ مریم قجر پرداخته و ضمن ملاقات با مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان و سفارت کانادا در پاریس، وضعیت اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی و ترفندهای فرقه برای اعمال فشارهای مادی و روحی و کنترل و محدودیت علیه آنها و حتی علیه جداشدگان از این فرقه که تعدادشان روز به روز افزایش می یابد از جمله ممنوعیت ارتباط آنان با دنیای بیرون و رسانه ها بویژه با افراد خانواده هایشان در ایران و خارج را برای آنان تشریح کردند.

photo 2017-06-28 06-43-54

photo 2017-06-28 06-44-55

photo 2017-06-28 06-45-03

photo 2017-06-28 06-45-21

photo 2017-06-28 06-45-45

photo 2017-06-28 06-46-10

photo 2017-06-28 06-46-50

photo 2017-06-28 06-48-19

photo 2017-06-28 06-49-59

photo 2017-06-28 06-51-37

photo 2017-06-28 06-51-47

photo 2017-06-28 06-52-22

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30076

فعالیت افشاگرانۀ اعضای سابق فرقۀ رجوی در پاریس (قسمتهای اول و دوم)ا 

 Paris_ex_members_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_Terrorism_8فریاد آزادی (و پیوند رهایی)، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۷:… روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در پاریس مریم قجر عضدانلو و عده ای از عوامل و نوچه هایش توسط پلیس فرانسه به اتهام تروریستی و پول شویی دستگیر شدند. بعد از آن سال که دیگر نه سلاحی و نه ارتشی داشتند سالگرد ۳۰ خرداد به اصطلاح خودشان «آغاز مقاومت مسلحانه و تشکیل ارتش آزادیبخش» به فراموشی سپرده شد یعنی … 

List-of-Mojahedin-Khalq-martyrs-Massoud-Maryam-Rajavi-MEK-fiction-fakeتو را بر این وقاحت ها که عادت داد؟

فعالیت افشاگرانۀ اعضای سابق فرقۀ رجوی در پاریس- قسمت اول 

فریاد آزادی، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۷
لینک به منبع

از روز شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ اعضای جداشده از فرقه رجوی در پاریس ، رسما فعالیت روشنگری و افشای ماهیت و سوابق تروریستی فرقه رجوی از جمله واقعیت ماجرای ۳۰ خرداد را آغاز کردند. یادآوری می شود که در ایام نزدیک به همان روز یعنی روز ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در پاریس مریم قجر عضدانلو و عده ای از عوامل و نوچه هایش توسط پلیس فرانسه به اتهام تروریستی و پول شویی دستگیر شدند. بعد از آن سال که دیگر نه سلاحی و نه ارتشی داشتند سالگرد ۳۰ خرداد به اصطلاح خودشان «آغاز مقاومت مسلحانه و تشکیل ارتش آزادیبخش» به فراموشی سپرده شد یعنی البته در واقع پیش اربابان جدیدشان که تعهد ترک همیشۀ خشونت به آنان داده بودند دیگر رویشان نمی شد صحبت از مسلحانه و سلاح و ارتش بکنند، از این رو این تاریخ را تغییر دادند و همه ساله مریم قجر سیرک مسخرۀ خودش را بین اواخر ژوئن و اوائل ژوئیه به عنوان گرامیداشت روزهای دستگیری و آزادی مریم قجر در حومۀ پاریس برگزار می کند. امسال این شوی آنها روز اول ژوئیه با دعوت و شرکت مهمانان پولی و پولویی خارجی از عرب و افغانی و آمریکایی و اروپای شرقی و… بدون هیچ سخنرانی حتی یک ایرانی و بدون حضور ایرانیان خارج و حتی اپوزیسیون در سالن ویلپن در حومۀ پاریس برگزار خواهد شد.

در این رابطه اعضای سابق فرقۀ رجوی ضمن روشنگری برای شهروندان فرانسوی در ملاقات هایی که انجام دادند ماهیت تروریستی این فرقه را به طور مشروح برای نمایندگان احزاب و شخصیتها و چهره های سیاسی توضیح دادند.

جدا شدگان از فرقۀ رجوی در تمامی مناطق پاریس و شهرکهای های حومه بخصوص در شهرکی که مریم قجر حضور دارد و در منظقه ای که شوی خود را اجرا می کنند برای اهالی در رابطه با ماهیت واقعی این فرقۀ تروریستی روشنگری کردند که با استقبال گرم فرانسویان بویژه در مناطقی که مردم آنجا با تروریست ها و اعمال تروریستی مواجه بوده اند روبرو شد. این روشنگری ها و فعالیت ها تا هفته اینده هر روز ادامه خواهد داشت و گزارشهای مصور آن را روزانه به

اطلاع هموطنان گرامی خواهیم رساند.

ادامۀ فعالیت افشاگرانه اعضای سابق فرقه رجوی در پاریس- قسمت دوم 

فریاد آزادی، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۷
لینک به منبع

دوستان ما امروز در منطقه ویلپنت ، همان شهرکی که فرقۀ رجوی قرار است شوی مسخره خود را اجرا کنند دست به تبلیغ و افشاگری با پخش مجله و بروشور و تراکت زدند و برای تعداد زیادی از اهالی منطقه در رابطه با ماهیت تروریستی این فرقه توضیح دادند.

امروز سومین روز است که اعضای جدا شده در پاریس فعالیت های روشنگرانه و افشاگرانه خود را در رابطه باماهیت و سوابق تروریستی فرقه رجوی در پاریس و شهرک های حومۀ آن ادامه دادند. دوستان ما امروز در منطقه ویلپنت ، همان شهرکی که فرقۀ رجوی قرار است شوی مسخره خود را اجرا کنند دست به تبلیغ و افشاگری با پخش مجله و بروشور و تراکت زدند و برای تعداد زیادی از اهالی منطقه در رابطه با ماهیت تروریستی این فرقه توضیح دادند. نکتۀ قابل توجه این است که علیرغم اینکه سالیان طولانی است که فرقۀ رجوی در منطقۀ ویلپنت این شوی خود را برگزار می کند ولی مردم این محل که با آنها صحبت می کردیم بشدت از این فرقه متنفر هستند.

ادامۀ فعالیتهای افشاگرانۀ جداشدگان فرقۀ رجوی در پاریس و حومه برای دومین و سومین روز

پیوند رهایی، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۷
لینک به منبع

روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۵ و ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ نیز برای دومین و سومین روز پیاپی گروهی از اعضا و مسئولین سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس و حومه از جمله شهر اورسوراواز مقر اقامت مریم قجر و شهرک ویلپن محل سالن برگزاری شوی فرقه چند روز دیگر در اول ژوئیه به صورت گسترده ای دست به افشاگری علیه شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس زدند.

در این فعالیتهای تبلیغی افشاگرانه اعضای قدیمی جداشدۀ فرقۀ رجوی ضمن توزیع تراکتها و نشریات با مردم محل در مورد ماهیت تروریستی این فرقه و مریم رجوی و جنایات آنها گفتگو کردند و نکتۀ جالب در اینجا این بود که اهالی اورسوراواز شهر محل اقامت مریم قجر و عواملش و نیز اهالی شهر ویلپن که سالیان درازی است همه ساله سیرک مسخرۀ فرقه در آنجا برگزار می شود بیش از دیگر مناطق از این فرقه متنفر و بیزار بودند و اعمال و رفتار و سوابق آن را محکوم می کردند.

همچنین عصر روز دوشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ عده ای از جداشدگان فرقه اقدام به پخش و نصب تراکتها و بروشورها و مجله در افشای ماهیت ضد انسانی باند رجوی در جلوی درب و راهرو و اطراف سفارت آلبانی در پاریس و خیابان جلوی آن و ماشینهای مسئولین سفارت کردند که مورد استقبال شدید افراد سفارت قرار گرفت. اعضای سابق فرقۀ رجوی ضمن صحبت با افراد سفارت بر ضرورت فشار مسئولین دولت آلبانی به سران فرقۀ رجوی برای رفع محدودیتها و ممنوعیتهای تماس افراد تشکیلات فرقه با دنیای بیرون و دسترسی آنها به رسانه ها بویژه تماس آنان با خانواده هایشان و اجازه دادن به خانواده ها برای سفر به آلبانی جهت دیدار با فرزندان و عزیزانشان تأکید کردند.

photo 2017-06-26 11-44-16

photo 2017-06-26 11-46-10

IMG 0978

IMG-20170625-WA0026

IMG-20170625-WA0045

IMG-20170625-WA0108

IMG 1006

photo 2017-06-26 11-51-47

photo 2017-06-26 11-51-52

photo 2017-06-26 11-52-50

photo 2017-06-26 21-56-53SAM 3979

photo 2017-06-26 23-43-51

viber image

photo 2017-06-26 21-56-55

*** 

تقدیم لیست شهدای ضد امپریالیستی مجاهدین خلق به جان مک کین Under President Macron, France can play a pivotal role in Western relations with Iran

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=30035

فعالیت گستردۀ اعضای سابق فرقۀ رجوی در پاریس در افشای شوی مریم قجر (رجوی)ا 

Paris_ex_members_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_Terrorism_12پیوند رهایی، پاریس، بیست و پنجم ژوئن ۲۰۱۷:… روز شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ جداشدگان از فرقۀ رجوی با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس از جمله جلوی پارلمان فرانسه و مناطق مرکزی شهر به صورت گسترده ای دست به افشاگری علیه شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس زدند. این سیرک مسخره که هر سال به مناسبت سالگرد … 

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به منبع

فعالیت گستردۀ اعضای سابق فرقۀ رجوی در پاریس در افشای شوی مریم قجر

روز شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۷ جداشدگان از فرقۀ رجوی با توزیع و نصب تراکتها، بروشورها، بیانیه ها و نیز مجلۀ ماهانۀ انجمن یاران ایران در مناطق مختلف پاریس از جمله جلوی پارلمان فرانسه و مناطق مرکزی شهر به صورت گسترده ای دست به افشاگری علیه شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس زدند. این سیرک مسخره که هر سال به مناسبت سالگرد آغاز اعمال تروریستی و موج انفجارها و عملیات انتحاری این سازمان در ایران در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ میلادی که الهام دهنده و منبع آموزش اعمال تروریستی و جنایتکارانۀ امروز القاعده و داعش و طالبان می باشد و نیز سالگرد دستگیری مریم رجوی توسط پلیس فرانسه در سال ۲۰۰۳ به اتهام اعمال تروریستی و پولشویی برگزار می شود امسال در روز اول ماه ژوئیه در سالن ویلپن در حومۀ پاریس می باشد.

شهروندان فرانسوی و نیز توریستهای خارجی ضمن استقبال گرم از این فعالیت افشاگرانه، بروشورها و بیانیه ها و بویژه مجلۀ انجمن یاران را گرفته و می خواندند و ضمن محکوم کردن اعمال تروریستی و جنایات فرقۀ رجوی تنفر خودشان از این فرقه را ابراز می داشتند.  

اعضا و مسئولین سابق فرقۀ رجوی همچنین در این سلسله فعالیتها با تعدادی از شخصیتها و چهره های سیاسی و فرهنگی و ورزشی و ملی فرانسه از جمله با چندین نمایندۀ پارلمان فرانسه دید ار و گفتگو کرده و ماهیت فرقۀ ای و تروریستی باند رجوی را که در نزدیکی پایتخت فرانسه لانه کرده است برای آنها افشا کردند که مورد توجه و سپاسگزاری آنها قرار گرفت.

آنچه در این فعالیتها بیش از هر موضوع دیگر مورد توجه شهروندان و شخصیتهای فرانسوی بویژه نمایندگان پارلمان فرانسه قرار می گرفت مطالب تراکتها و بروشورها و مجله و توضیحات جداشدگان از فرقۀ رجوی در مورد ترفندها و فریبکاریهای این فرقه و بویژه سردمدار کنونی آن مریم رجوی در جمع آوری سیاهی لشکر غیر ایرانی با توزیع و هزینۀ پولهای هنگفت صدامی و سعودی برای شرکت در شوی سالانه اش در حومۀ پاریس بود که از همین امر به بی پایگاهی و منفوریت این فرقه در میان ایرانیان و مشخصا ایرانیان مقیم خارج و حتی نیروهای اپوزیسیون ایرانی پی می بردند و می گفتند: ما از همین که شما خودتان ایرانی هستید و حتی قبلا در تشکیلات این فرقه بودید و از آن جدا شده اید و اکنون ماهیت واقعی آن را افشا می کنید به نهایت انزوای این فرقه و طردشدگی آن در میان ایرانیان و حتی اعضای قدیمی خودشان و افراد سیاسی مثل شما پی می بریم.

این سلسله فعالیتهای افشاگرانه در توضیح و بیان ماهیت تروریستی و فریبکارانۀ فرقۀ رجوی و شوی پوشالی آن در پاریس توسط اعضا و مسئولین سابق این فرقه همچنان ادامه دارد و تا روز برپایی سیرک مسخرۀ مریم قجر در ویلپن پاریس طبق اعلام خودشان از جمله «برای ابراز خوشحالی از آزادیش از زندان فرانسه»!! به دنبال دستگیریش به اتهام اعمال تروریستی و پولشویی، ادامه خواهد داشت و ما گزارش مصور این فعالیتها در روزهای آینده را نیز متعاقبا منتشر خواهیم کرد. اینک به تصاویر گوشه ای از این فعالیتها که روز شنبه در پاریس صورت گرفته است توجه کنید:

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

نجات یافتگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در فرانسه ویلپنت 2017

(پایان)

***