فرزانه میدانشاهی شکنجه گر فرقه رجوی!

فرزانه میدانشاهی شکنجه گر فرقه رجوی!

انجمن نجات مرکز اراک، ششم ژوئیه 2013: … فرزانه میدانشاهی برای خیلی ها که اسیر فرقه رجوی بودند نامی آشناست با خود شیرینی توانست کرسی های مختلفی را در فرقه رجوی کسب کند چند سالی که من در مقر زهره قائمی بودم این زن معاون زهره قائمی بود زنی تازه به دوران رسیده و دنبال این بود که کرسی بالاتری را کسب کند در نشست هایی که با لایه های مختلف برگزار می کرد کارش پاچه گرفتن نفرات در مقر بود و حرفش این بود که حق خواهر …

mek_albania_June2013

لینک به منبع

فرزانه میدانشاهی برای خیلی ها که اسیر فرقه رجوی بودند نامی آشناست با خود شیرینی توانست کرسی های مختلفی را در فرقه رجوی کسب کند چند سالی که من در مقر زهره قائمی بودم این زن معاون زهره قائمی بود زنی تازه به دوران رسیده و دنبال این بود که کرسی بالاتری را کسب کند در نشست هایی که با لایه های مختلف برگزار می کرد کارش پاچه گرفتن نفرات در مقر بود و حرفش این بود که حق خواهر مریم را از گلویتان بیرون می کشم کارش در مقر سرکوب و شکنجه روحی اسیران بود و از این طریق کارش را پیش می برد یادم می آید در نشست طعمه در چادرها که به دیگچه معروف بودند با ما نشست می گذاشت روزی که به ما ابلاغ می کردند در چادر خواهر فرزانه با شما نشست دارد موهای بدنمان سیخ می شد و با خودمان می گفتیم کی می شود از شر این زن خلاص شویم این زن آنقدر بی کادر و چارچوب بود که در نشست ها فحش های ناموسی به افراد می داد بدون اینکه کمی شرم کند. هر چه باشد در مدرسه رجوی آموزش خود را فرا گرفته است و از طرفی شکنجه گر ماهریست زن های مخالف خط و خطوط فرقه در زندانهای رجوی را شکنجه می کرد فقط برای اینکه کرسی بالاتری را کسب کند . در حال حاضر با فرمان شخص رجوی این خانم به عنوان فرمانده جبهه آلبانی معرفی شده است واقعا بایستی به ابله بودن رجوی خندید در کشور اروپایی می خواهد جبهه تشکیل دهد سئوال این جاست که این ابله این همه توهم را از کجا بدست آورده خود رجوی بارها در نشست ها خطاب به جمع می گفت شما را اگر در دل بورژوازی رها کنند هر کسی می رود بدنبال کار خودش تنها ماندگاری شما فقط در پادگان اشرف است در خبری خواندم افرادی که به تازگی به آلبانی رفته اند به حرفهای فرزانه میدانشاهی گوش نمی دهند تازه این اول تنش در رابطه با اسیران در فر قه رجوی است و رجوی و سرانش بایستی فکر دیگری به حال خودشان بکنند به عینه می بینیم که تشکیلات منگل رجوی روز به روز در آستانه نابود شدن است .

همچنین:

چرا فرزانه میدانشاهی برای فرماندهی جبهه آلبانی اعزام شد؟…

2013/07/04 by

همایون کهزادی، انجمن یاران، پاریس، چهارم ژوئیه ۲۰۱۳: … از آنجایی که این موجود نمک پرورده بتول رجایی ویکی از زنانی است که دربست، مخلص ومرید مسعود بود ودر جنایت وشکنجه رو دست نداشت، شخصاً توسط خود مسعود از طریق تلفن توجیه شده وبه او دستور داده که نباید در آلبانی چیزی مثل تیف وتف […]

زندانبان آلبانی، فرزانه میدان شاهی را بهتر بشناسید…

2013/06/29 by

انجمن رها شدگان از فرقه،  تهران، بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۳: …  فرزانه میدانشاهی اهل شیراز است و تا  زمان جنگ  نیروهای اتئلاف با عراق یعنی ۲۰۰۳ مسئولیت جدی در سازمان نداشت .پس از جنگ به عنوان معاون یکی از مراکز نظامی انتخاب شد و تدریجا به سمت فرمانده یک مرکز نظامی مردان  رسید. در […]

دومین تو دهنی ا زنفرات آلبانی توسط سازمان مجاهدین خلق دریافت شد

2013/06/27 by

محمد کرمی، فریاد آزادی، پاریس، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۳: …  فرزانه میدانشاهی در تیرانا پایتخت کشور البانی در هتلی اقدام به گرفتن سالن می کند ، و برنامه مفصل غذا و میوه …. تدارک می بیند . سپس از نفرات که در آلبانی هستند دعوت می کند ، در سالن هتل شرکت کنند و […]

(خانواده ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود در بیابانهای عراق)

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen