فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم می 2020:… شما بعنوان نمونه های بارز زوائد ضدانقلاب جهانی ، نمیتوانید به انقلابیون دیگر کشورها پیام دهید که دشمن شمایند وحرفتان را بگوش نمیگیرند! لبنانی ها و … بیشتر بخاطر فساد اجتماعی بپا خاسته اند که کاری برعلیه ایران شمرده نمیشود و آیا از جوانان افغانی هم میخواهید که برعلیه فساد به خیابان ها بریزند؟ این کار نفعی بشما وارتباطی به ایران ندارد. ظاهرا توقف درآلبانی را فسیلی تر شدن هرچه بیشتر خود دانسته و با صدور این اطلاعیه ها ، میخواهید درافغانستان جای پایی برای خود ایجاد کنید. چیزی که تصورش هم حماقت شما را روشن میکند! فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم 

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان، خوره در جان رجوی انداخته

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

1- فرصت طلبی احمقانه ی فرقه ی رجوی!

16/02/1399

همانطور که درخبرها آمده، با کمال تاسف تعدادی ازاتباع افغانی که بطور قاچاقی ازمرزهای ایران وارد کشور ما شده بودند، درجریان رانده شدن ازخاک ایران، در رودخانه ای درداخل افغانستان غرق وکشته شده اند!

الیته این حق مرزداران ایران است که درهر شرایطی ومخصوصا در شرایط کرونایی وخطرناک کنونی، مانع ورود غیر قانونی اتباع هرکشوری به ایران شود.

اگر درست بخاطر داشته باشم ، برابر قوانین جاری ایران، ورود وخروج غیرقانونی به یا ازخاک ایران ، مجازات حبس 3 ساله را دارد وازاین رو، این جان باختگان حکم بی گناهان را نداشتند وبرخورد با آنها وظیفه ی مرزبانان ایرانی بوده است.

البته من از شکل برخورد مرزبانان با این افراد اطلاعی ندارم ولی این موضوع مایه ی تعجب من هست که این افراد چگونه بهنگام ورود به ایران غرق نشدند ولی موقع بازگردانده شده به این سرنوشت دردناک گرفتار شدند؟!

آیا این قربانیان حاصل جمع وارد وخارج شدن به خاک ایران هستند؟

اگر موقع ورود به ایران کسی غرق نشد، دلیلی ندارد که ازراه آمده برگشته و دچار غرق شدگی نباشند.

آیا درفاصله ی آمدن ورفتن آنها سیلی سرازیر شده وبصورت پیش بینی شده ای غرق شده اند؟

اینها سئوالات قابل تاملی هستند وبدون اطلاع از اصل ماجرا، نمیتوان قضاوت کرده و یک طرف قضیه را متهم نمود.

این مسئله بغایت پیچیده است وتا اصل قضیه روشن نشود ، حکم قطعی دراین مورد را نمیتوان داد!

تفاوت برانداز و ویرانی‌طلب – مهمترین صف‌بندی مرز بین وطن پرستی و وطن‌ فروشی است

اما باند رجوی که اهل منطق نبوده وهرحادثه ای را برای خود فرصتی میداند ، با عجله وارد میدان شده وبرای جوانان افغان پیام فرستاده تا ازماهی گل آلودی که امثال بی بی سی برایشان تهیه کرده ، ماهی بگیرند!

دراین رابطه ، سخنگوی مجعول ومجهول مجاهدین بیانیه داده واینگونه خود را وارد معرکه کرده است :

” در پاسخ به کشتار افغانهای بی‌پناه و بی‌گناه و ریختن آنها به رودخانه توسط رژیم آخوندها و پاسداران باید با مهره‌ها و سرکردگان و مزدوران این رژیم در داخل خاک افغانستان مقابله و جبران کرد. آنها باید کیفر ببینند “.

بدون شما هم موضوع از بابت اهمیتی که برای دو همسایه دارد، حتما مورد رسیدگی جدی قرار دارد و ایران دراین مورد قوانین زیادی دارد که  با روشن شدن قضیه میتواند به آنها عمل کند

بیاد داشته باشیم که ما هنوز خون دیپلمات ها ی بناحق ریخته شده ی سالهای پیش را مطالبه نکرده و منتظر جبران مافات ازطریق گفتگوهای عادلانه بین دو همسایه هستیم وباند رجوی معلوم نیست که فرمان قتل چه کسانی را صادر کرده است!

بازهم :

“روح شهیدان افغان از این طریق آرامش می‌گیرد و مردم افغانستان این‌ چنین دلشاد می‌شوند”.

 کسی ازخونریزی دلشاد نمیشود و خونریزی چیزی است که آتش کینه را شعله ورتر نموده و بر سختی کار میافزاید.

ضمنا شهید ازچه جهت؟

آنها بخاطر رفع گرسنگی خودشان به ایران میآیند وایران خود در شرایط خوبی قرار ندارد و اگر آنها بخاطر تلاش برای کسب روزی که درکشور خودشان بدستآوردن ان سخت است، باید گفت که ایران اشغالگر افغانستان نبوده ودر بوجود آمدن فقر درافغانستان ، ابدا دخالت وتقصیری نداشته است وبهتر است که سراغ اربابان خود بروید وازانها بازخواست نماییدد که ازآنجا که دفاع ازحق درذات شما نیست، این کار را نکرده و متهمان موهومی برای این مسائل خواهید ساخت!

سازمان مجاهدین خلق، منفورترین در طول تاریخ ایران

همچنین :

” در برابر جور و ستم آخوندهای حاکم بر ایران به جوانان شورشگر و انقلابی در عراق و لبنان بپیوندید “.

شما بعنوان نمونه های بارز زوائد ضدانقلاب جهانی ، نمیتوانید به انقلابیون دیگر کشورها پیام دهید که دشمن شمایند وحرفتان را بگوش نمیگیرند!

لبنانی ها و … بیشتر بخاطر فساد اجتماعی بپا خاسته اند که کاری برعلیه ایران شمرده نمیشود و آیا از جوانان افغانی هم میخواهید که برعلیه فساد به خیابان ها بریزند؟

این کار نفعی بشما وارتباطی به ایران ندارد.

ظاهرا توقف درآلبانی را فسیلی تر شدن هرچه بیشتر خود دانسته و با صدور این اطلاعیه ها ، میخواهید درافغانستان جای پایی برای خود ایجاد کنید.

چیزی که تصورش هم حماقت شما را روشن میکند!

صابر تبریزی

2- عشایر انقلابی رجوی ( داعش) بما داده شد!!

17/02/1399

یکی از موضوعات مهم منطقه هرچه فعال تر شدن آمریکا دردخالت خشن درامور عراق است که وجهی ازوجوه مهم قضیه ما ایرانی ها را هدف قرار گرفته است.

کارشناسان نخبه براین تصورند که دونالد ترامپ برای جلوگیری ازشکست انتخاباتی که فاجعه ی کرونا وبحران اقتصادی شدیدتر از سال 2008 امکان آنرا روز بروز بیشتر احساس میکند، خود را ناچار دیده که به ریسکی که این مسائل را اقلا دردوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زیر سایه ببرد، دست بزند وجنگی هرچند کم دامنه ای را با ایران آغاز کند و البته هرچه میتواند این جنگ را نیابتی کند !

داعش که همان عشایر انقلابی رجوی باشد، قرار است که قسمت نیابتی این جنگ را عهده دار شود  وازهم اکنون فتنه گری های این دوستان رجوی درابعادی قابل توجه درعراق بچشم میخورد.

گفتم که این کار ترامپ ریسکی است برای فرار کردن ازاین ستون به ان ستون . وگرنه هیچ مفسر تیزبینی نمیتواندد تعهد کند که دامنه ی این جنگ کوتاه خواهد شد و مسئله به جاهای باریک وخطرناک نخواهد کشید.

چرا که دردهه های اخیر امپراطوری آمریکا که بسوی فترت است ، درهیچ جنگی پیروز نشده واگر کودتاهایی درحیاط خلوت خود- امریکای لاتین – کرده درموارد زیادی با مقاومت های مردمی مواجه شده و دولتمردان بعضی ازاین کشورها، دربلوک بندی های متعدد اقتصای، سیاسی وحتی نظامی شرکت نموده و براحتی گذشته نیست که بگذارند این آب گوارای آمریکای لاتین به گلوی آمریکا برود.

با توجه به اینکه ترامپ توسط داماد و دخترش، علائق زیادی را با صهیونیزم برپا کرده ، بعید نیست که تحرکات امروزه ی ترامپ درعراق در راستای ایجاد ” اسرائیل بزرگ ” هم باشد و ازاین جهت است که میخواهد ارتباط  ایران با سوریه را که عمدتا ازطریق عراق است، محدود ومحدود تر کند .

 کم کردن نیروه درسوریه واعزام آنها به عراق ونزدیک تر شدن هرچه بیشتر به مرزهای ایران دراین رابطه است.

فعلا کنترل سوریه بدست اسرائیل سپرده شده تا با حملات هوایی مانع تصرف قسمت های تحت اشغال سرزمین سوریه توسط ارتش این کشور ومتحدانش شود.

گرچه خبرهای آلترناتیو که مورد سانسور شدید تمامی رسانه های فارسی زبان قرار دارد ولی با تحمل زحمت بیشتر که چاره ای جزآن نیست ، حکایت ازان دارند که این حملات اسرائیل با هزینه های گزافی برای او تمام میشود وغالب موشک های پرتابی اش، مورد اصابت دفاع ضدهوایی سوریه که اینک قابلیت خوبی ازخود نشان میدهد، قرار میگیرد.

درهرصورت، باند رجوی درکنار بنگاه های خبری عظیم تحت کنترل صهیونیست ها که تقریبا اخبار جهانی را هدایت میکنند،، با آگاهی ازنقشی که به داعش داده شده، کوشیده است که اقدامات جنایتکارانه ی داعش را درهمکاری با ایران جلوه دهد ورسانه هایش این ادعاها را منتشر میکنند.

آنها مینویسند که با تحریک وکمک ایران است که داعش این روزها درعراق دست به ترور وانفجار میزند و بطور سفیهانه باورش هم میشود که با این کارها ما مردم ایران را پی نخود سیاه فرستاده است!

ما بموقع خود گفته بودیم که داعش حاصل همکاری های مشترک بقایای ارتش بعث، اسرائیل که ابوبکر بغدادی را در زندان های عراق آموزش داد وتربیت کرد وخود آمریکا بوده و رنگ ولعاب مذهبی باو داده شد تا هم مردم را گرفتار توهم کنند وهم بین مسلمان ها تخم کین ونفاق بیاندازند.

موسس اصلی وپشت پرده ی داعش ، ژنرال عبدالخلیفاوی بود که در زمان خود یک افسر برجسته اطلاعاتی نیروی هوایی صدام محسوب میشد وازاین جهت بود که داعش عشایر انقلابی لقب گرفت وبر روی تخم چشم های رجوی نشست.

درمورد این مرد که موقعیت اش ریشه ی علاقه ی رجوی با داعش را نشان داده و با متهم کردن ایران میخواهد در تطهیر این مولود مثلث سه سر نامبرده ونقشه های اخیر ترامپ- که برمن روشن نیست که  خواهد توانست به تصویب دولت درسایه برساند یانه- مجله ی اشپیگل آلمان را ورق بزنیم :

” یک سرهنگ عراقی نقشه کسب قدرت در سوریه را طراحی کرد. نقشه ها تصویری را بر ملا می کنند که بظاهر متعصب است ولی در واقع دقیقا حسابگر است. او مردی بود زمخت ، مودب، تملق گو، بسیار دقیق، کاملا مسلط برخود، دو رو، مرموز، بدجنس.

این توصیف های ضد و نقیض را شورشیان شمال سوریه که او را می شناختند، چند ماه پس از مرگش، در معرفی او بر زبان می اوردند. توصیف هایئ از مردی هزار چهره.

هیچکس نمی دانست آن مردی که قریب شصت سال داشت واقعا که بود؟ حتی آنها که در آن صبحگاه ماه ژانویه 2014 پس از مجادله ای کوتاه بضرب گلوله در تل رفعت او را از پای در آوردند. آنها هم نمی دانستند که مغز متفکر «داعش» را از پای در آورده اند. این که اصلا وقوع چنین امری چگونه توانست روی دهد نتیجه یک محاسبه نادر اما نادرست و مرگبار مردی بود که خود نقشه کشی برجسته بود. شورشیان محلی جسد او را در یخدانی جای دادند و  میخواستند با همان یخدان او را دفن کنند . بعد که فهمیدند اوچه آدم مهمی بوده است از یخدان بیرونش آوردند.

اسم واقعی او سمیر عبدالمحمود الخلیفاوی بود. ولی هیچکس او را با این نام نمی شناخت. حتی معروف ترین نا م مستعار او، حاجی بکر، را فقط چند نفری می شناختند. و درست همین بخشی از نقشه او بود. از سالها پیش ، سرنخ داعش، در پس پرده، در دست این سرهنگ اطلاعاتی نیروی هوائی صدام حسین بود. آن کادرهای داعش که بعدا از آن جدا شدند، همه از او بعنوان یکی از رهبران داعش یاد کرده اند ولی این که او واقعا چه می کرد برکسی روشن نبود “.

 صابر  تبریزی

0پایان)

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

***

اعدامهای دهه 60اهدای کتاب “جعلی” شهدای “جامعه بی طبقه توحیدی” مجاهدین خلق “ضد امپریالیست” به جان مک کین 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رجوی-ایرانیان-شرور-نیستند/

رجوی! ایرانیان شرور نیستند 

رجوی! ایرانیان شرور نیستندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل 2020:… رجوی میگوید:  “جد بابین در پایان مقاله خود در واشینگتن تایمز نتیجه میگیرد که: برای جبران خطاها، ما باید انقلابیون واقعی ایران را حمایت کنیم تا بانکدار اصلی تروریسم جهان را سرنکون کنند “. جد بابین  نباید موافق هر عمل، فرد وتشکیلات انقلابی باشد واین جمله مسلما ازاو نیست وازتک تک کلماتش بوی متعفن ادبیات باند رجوی به مشام میرسد! بنظر میرسد که این جملات اخیر توسط یک فرد ناشی از مریدان رجوی نوشته شده که دوست دارند خود را انقلابی معرفی کنند وگرنه این مقام اسبق آمریکائی که دشمن هر انقلابی است، غیر طبیعی است که طرفدار حکومت انقلابی ها درنقطه ای ازجهان باشد. رجوی ایرانیان شرور نیستند

فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!فرقه ی رجوی با دیپلماسی ذلّت مانوس تر ازهمه است!

رجوی! ایرانیان شرور نیستند

ایران که خاک کشوری را تصرف نکرده ، چراباید شرور باشد؟!

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی

10/02/1399

درخبری از رسان های مجاهدین رجوی آمده است :

” واشینگتن تایمز (نام این این خروجی تبلیغاتی با نشریه معتبر واشنگتن پست امریکا اشتباه نشود – ایران اینترلینک) طی مقاله یی به قلم جد بابین، معاون قائم مقام وزیر دفاع آمریکا در دولت بوش پدر نوشت: رژیم  ایران، یکی از نادر رژیمهای به واقع شرور در جهان، از صندوق بین المللی پول درخواست وام برای نجات از بیماری کرونا کرده است “.

ایران خاک چه کشوری را اشغال کرده و منابع آنها را غارت کرده ودرعوض تا بخواهی مال اورا خورده یا بلوکه کرده واستفاده میکنند.

رجوی! ایرانیان شرور نیستند

شما باین سئوال ساده جوابی نخواهید یافت و خواننده ی بارک بین متوجه خواهد شد که شما این حرف را بعنوان یکی ازنماینگان کشور اشغالگر کبیر آمریکا ، ازبابت فرار بجلو وگمراه کردن مردم ازاطلاع درباره ی جنایت های دولت شماست وباند رجوی هم که این خزعبلات را نشخوار میکند ، هنوز هم پیش بینی درستی ازاین ایام و مخصوصا اوضاع پسا کرونایی نداشته وامید خود به گماردن آنها برسر حاکمیت ایران را حفظ کرده است.

البته فرقه ی رجوی ازهمه جا رانده وهمه جا مانده، چاره ی جز تسلیم به این خام خیالی ها ندارد!

من شخصا میدانم که سران ایران میدانستند که این صنودق تحت کنترل آمریکا ، برای کار خیر وام نمیدهد ودرخواست خود را ازبابت اینکه نشان دهند درصدد قطع رابطه با این نهادها وتحریک ابر جنایتکاران برعلیه ایران ازیکسو ونشان دادن ماهیت بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ، این پیشنهاد را مطح کرده است.

معمولا وام های صندوق بین المللی پول و شرکایش، با اما واگر ها وپیش شرط های سیاسی همراه است که این پیش شرط ها غالبا درجهت تک محصولی نگه داشتن کشورها و ترغیب آنها برای باقی ماندن درسیطره ی جهان تک قطبی وعقب ماندگی است وگویا تشخیص دادند که این درخواست ایران، هدف های استعماری آنها را برآورد نمیکند وندادند!

درادامه :

” واشینگتن تایمز می نویسد:‌ هیچ دلیلی وجود ندارد، چه انساندوستانه و چه غیر از آن، که این وام به این رژیم  پرداخت شود. در اواسط فروردین، رژیم ایران از وجود تنها ۴ هزار کشته براثر بیماری کرونا خبر داد. ولی این رژیم تمامی تلاش خود را برای مخفی نگاه داشتن حقیقت از جهان و جایگزینی آن با اوهام انجام میدهد “.

انسان دوستی وسیستم حاکم برشما؟

اتفاقا جلوگیری دولت شما ازپرداخت وام برای مبارزه ی قطعی تر با کرونا درایران، نشان داد که چه دولت و ضد بشر قهاری است.

اعلام آمار درست یا غلط قربانیان کرونا، چه ربطی به دادن وام دارد واگر آمار بالا را دلیل سرزنش دولتی میدانید، دولت آمریکا بعنوان پولدارترین دولت جهان که نخواست ویابراثر فرسودگی سیستم اش نتوانست آمار پایینی داشته باشد ، قابل سرزنش تراست!

ضمنا این اتهام به همه ی کشورها زده میشود و اخیرا روزنامه ی معتبر ومیانه روی لوموند فرانسه اعلام کرد که دولت فرانسه ، آمار کاملا پایین ودروغی از میزان تلفات کشور خود منتشرکرده است.

بنابراین اگر اعلام پایین میزان قربانیان کرونا جرم باشد، درمورد فرانسه چه میگویید؟

به ترامپ که کرونا را یک سرماخوردگی ساده و حاصل جنگ روانی چین اعلام میکرد ومعتقد بود که کاری درمور انتشاراحتمالی  آن نباید کرد، چه اتهامی باید چسبانده شود؟!

یک ادعای مسخره که حاصل دریافت حق وحساب است :

” جد بابین افزود:‌ شواهد کاملا روشن است. شورای ملی مقاومت ایران که منبع بسیار دقیقی از داخل ایران خصوصاً در مورد برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران بوده در روز ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) گزارش کرد که بیش از ۲۵ هزار نفر در ۲۶۶  شهر ایران براثر بیماری کرونا درگذشته‌اند “.

اطلاعات راست ودرست باند رجوی ازاسرائیل دریافت میشد تا با اعلام شددن ازطرف رجوی ها، مامورین خود را از زیر ضرب خارج کند.

درمورد آمار کرونا هم، مجاهدین رجوی بخاطر عدم حضور درایران ، کم اطلاع ترین جریان میتوانند باشند .

ضمنا اگر آمار بالا جرم باشد، آمریکا درصف اول این مجرمین قرار دارد و فرقه ی رجوی  بدون مسئولیت وغیر قابل پیگیری هم ازگفتن هیچ آماری باکی ندارد.

سپس :

” جد بابین در پایان مقاله خود در واشینگتن تایمز نتیجه میگیرد که: برای جبران خطاها، ما باید انقلابیون واقعی ایران را حمایت کنیم تا بانکدار اصلی تروریسم جهان را سرنکون کنند “.

جد بابین  نباید موافق هر عمل، فرد وتشکیلات انقلابی باشد واین جمله مسلما ازاو نیست وازتک تک کلماتش بوی متعفن ادبیات باند رجوی به مشام میرسد!

بنظر میرسد که این جملات اخیر توسط یک فرد ناشی از مریدان رجوی نوشته شده که دوست دارند خود را انقلابی معرفی کنند وگرنه این مقام اسبق آمریکائی که دشمن هر انقلابی است، غیر طبیعی است که طرفدار حکومت انقلابی ها درنقطه ای ازجهان باشد.

ظن نزدیک به یقین عبارت است آنست که این مقام اسبق تنها با گرفتن مابه ازایی حاضر شده که  قبول کند تا رجویست ها این حرف را ازاو روایت کنند که مسلما روایت صحیحی نیست!

صابر  تبریزی

رجوی! ایرانیان شرور نیستند

همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان

فرصت طلبیهای احمقانه رجوی 

***

MEK cult in Albania poses public health riskMEK cult in Albania poses public health risk

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/تحریم-خواست-مجاهدین-خلق-بود-نه-ملت-ایرا/

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم اوت 2019:… مجاهدین خلق بدنبال تمکین مسعود رجوی به توهماتش، درهمان سال 1360ازبین رفت واگر حالا حرفی ازآن زده میشود ، منظور استحاله شده ی آن سازمان به باند مخوف وجنایتکار رجوی است که ازنظر من، وجود انجمن های نجات ( نهاد غیردولتی متشکل ازاعضای خانواده ها و رها شدگان از چنگال رجوی) ، برای برخورد وافشای این جریان کافی است واحتیاجی به ورود دیگران دراین مسئله نیست! شما بیشتر در خصوص افشای جنایت های آمریکا، برای بعضی دولتمردان کاربرد دارید وچگونه؟ آنها با ردیف کردن صفات واعمال ضد ملی شما ، به مردم میفهمانند که آمریکا را که ازاین گروه حمایت میکند، بهتر بشناسند! تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

رجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزیسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران و خیر خانم رجوی رجوی! ایرانیان شرور نیستند

خواست ملت تحریم خودشان نبود که مجاهدین بخاطرش تظاهرات کردند ؟!

همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان

15مرداد1398

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

برخلاف روش های ژورنالیستی ، ظفرنامه نویسی های مریدان رجوی درمورد تظاهرات تشکیل شده از مردان وزنان آواره ی 72 ملت دردیار غرب که هریک منافع خاص خود را داشتند ، به حد تهوع آوری رسیده وهادی مظفری هم به خیل این تاریخ نویسان درباری پیوسته و مطلبی با عنوان ” یک میهن، یک ملت، یک آلترناتیو ” به رشته ی تحریر درآورده است که اگر نمیکرد مراتب عبودیت خود به مسعود ومریم را به اثبات نمیرساند و کارش به جاهای باریکی مانند احتیاج به نان وشب وازاین قبیل میافتاد!

درنوشته ی مورد نقد آمده است :

” نه گرمای طاقت فرسای تابستان و نه رگبارهای بارش بی امان باران خصوصا در برلین، هیچکدام مانع و رادع عزم و ارادۀ هموطنان، در راه رسالتی که بر دوش داشتند، یعنی رساندن صدای ملت رنجدیده ایران به گوش جهانیان نگردیده و نتوانستند خللی در عزم جزم آنان وارد نمایند “.

اولا همه ی اینها که هموطن نبودند ، هموطن!

ثانیا ما فیلم های مربوط به آب پاشی های مردم توسط شهرداری های اروپا که گرمای بی سابقه دمار ازروزگارشان درآورده دیدیم که هدف آن، خنک شدن هوا وقابل تحمل تر شدن گرما بود.

بدین ترتیب، این رگبارها شماهارا خنک میکرد وفرصت بیشتری میداد تادرکنار اتباع خارجی آواره وفقیر که برای غذا وپول ومکانی به رجویست ها پیوسته بودند ، بر خواسته های خود که تشدید تحریم ها علیه مردم ایران بود ، تاکید بیشتری کرده ومراتب دریوزگی یا وطن فروشی خود را نشان دهند!

وایضا :

” دیر نیست که طنین گامهای ملت به پا خاسته در سراسر شهرهای ایران، کاخهای ظلم و ستم نعلین پوشانِ جنایتکار را بر سرشان آوار نموده و این غدۀ بدخیم سرطانی را از پیکر میهن شیر و خورشید جدا کرده و در گورستان تاریخ دفن نماید “.

مرشد شما که جنایتکار درخور توجهی است، چه طرفی ازاین برخاستن فرضی مردم – که پیش بینی میکنید برعلیه ستمگران خواهد بود- خواهد بست؟!

شما که قربان صدقه ی یک جنایتکار میروید، چه سودی از اقدام برعلیه جنایتکاران میبرید؟!

آیا این مردم فرضی شما – که حرکات سرنگون کننده ی آنها را ازراه دور میبینید وما داخل نشینان فعلا خبری ازاین کارها نمیبینیم – اگر بپا خیزند ، برای ارباب شما که حمایت از ستمکاری وجنایت کار اصلی اش هست ، سودی خواهد داشت؟!

مسلم بدانید که حتما نه! همانطور که به شما هم نه!

بازهم :

” جالب اینجاست آخوندهایی که برای تسکین دادن به خود و مزدوران جیره و مواجب بگیرشان سالها داد و هوار راه می انداختند که مجاهدین تمام شدند و دیگر وجود خارجی ندارند.، امروز با زبانهای الکن خویش سیاستگذارانِ اصلی تنها ابرقدرت دنیا در کاخ سفید را عوامل مجاهدین می نامند “.

اینجا که کشور پهناوری بنام ایران باشد، ادبیات خاص خود را دارد وزمانی که کسی مطرح میکند که مجاهدین ازبین رفته اند ، حرفش عامه فهم است!

مجاهدین خلق بدنبال تمکین مسعود رجوی به توهماتش، درهمان سال 1360ازبین رفت واگر حالا حرفی ازآن زده میشود ، منظور استحاله شده ی آن سازمان به باند مخوف وجنایتکار رجوی است که ازنظر من، وجود انجمن های نجات ( نهاد غیردولتی متشکل ازاعضای خانواده ها و رها شدگان از چنگال رجوی) ، برای برخورد وافشای این جریان کافی است واحتیاجی به ورود دیگران دراین مسئله نیست!

شما بیشتر در خصوص افشای جنایت های آمریکا، برای بعضی دولتمردان کاربرد دارید وچگونه؟

آنها با ردیف کردن صفات واعمال ضد ملی شما ، به مردم میفهمانند که آمریکا را که ازاین گروه حمایت میکند، بهتر بشناسند!

بدین ترتیب، شما بیچاره هایی که نمیدانید که نمیدانید ، بعنوان محلل در اختلافات ایران با آمریکا کاربرد دارید واین هیچ افتخاری برای شما تولید نمیکند!

درادامه :

” آخوندها خاک سوریه را تا جایی که در توان داشتند به توبره کشیدند و بعدتر هم که کار سخت شد، به روسها بفرما زدند و دورهمی چنان بلایی بر سر «شام» آوردند که به قول سعدی «یاران فراموش کردند عشق”.

سوریه قربانی تروریزم دست پروده ی آمریکا و متحدان ونوکران ریز ودرشت اش داعش- که شما نام آنرا ” عشایر انقلابی ” مینامیدید- شده بودند و دولت های ایران و روسیه بدعوت دولت قانونی سوریه وارد ماجرا شده وصفحات زرینی از مبارزه با تروریزم را برتاریخ نهادند!

کار ایران وروسیه آنقدر مهم وتعیین کننده بود که ترامپ درموقع خود نتوانست از بیان آن خودداری کند واظهار داشت که داعش تروریست است ودست پرورده ی آمریکا و این ایران، سوریه وروسیه بودند که نبردی جدی با این تروریزم کردند!

مجددا :

“… در این راستا حتی به آلترناتیوسازی هم دست می زنند و به تصور اینکه هر چیزی را می شود کپی سازی کرد، از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نمی کنند “.

این آلترناتیو سازی ها ازطرف آمریکاست ومنظور این مریدرجوی، سلطنت طلبان هستند که بکار این نوشته بر نمیآید وبا ذکر اینکه ، باند رجوی حسادت خود را نشان داده وجرات اعتراض به آمریکا را ندارد ، خاتمه داده میشود!

همچنین :

” مجاهدین آنقدر اعتبار دارد که در خارج از خاک خود نیز به اشارتی هزاران انسان پرشور در قفای آزادی را در گرما و سرما به خیابانهای سراسر جهان می کشاند. آنقدر قابل اعتماد است که هر گاه دست کمک و یاری به سوی هموطن خویش دراز می کند، از نان شب هم که شده می زند و تقدیمش می کند. “.

کاش ازتاریخ اطلاع داشته و تظاهرات کنفدراسیون دانشجویان ایرانی وانجمن های اسلامی را میدانستید و اینقدر مبالغه نمیکردید!

ضمنا روشن کنید که میزان کمک مالی دریافت شده از 80 میلیون ایرانی چقدر است وآنگاه به میزان کمک های کشورهای خارجی اشاره کرده وبایک مقایسه ی ساده میفمیدید که کمک های ایرانی ها، ارزش مطرح کردن ندارند!

دراین صورت است که مجبور به دروغگویی وتهمت زدن به مردم ایران نمیشدید!

صابر  تبریزی

تحریم خواست مجاهدین خلق بود نه ملت ایران

همکاری ایران با کشورهای مستقل جهان

https://iran-interlink.org

*** 

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: