فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم

صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هفتم می 2020:… شما بعنوان نمونه های بارز زوائد ضدانقلاب جهانی ، نمیتوانید به انقلابیون دیگر کشورها پیام دهید که دشمن شمایند وحرفتان را بگوش نمیگیرند! لبنانی ها و … بیشتر بخاطر فساد اجتماعی بپا خاسته اند که کاری برعلیه ایران شمرده نمیشود و آیا از جوانان افغانی هم میخواهید که برعلیه فساد به خیابان ها بریزند؟ این کار نفعی بشما وارتباطی به ایران ندارد. ظاهرا توقف درآلبانی را فسیلی تر شدن هرچه بیشتر خود دانسته و با صدور این اطلاعیه ها ، میخواهید درافغانستان جای پایی برای خود ایجاد کنید. چیزی که تصورش هم حماقت شما را روشن میکند! فرصت طلبیهای احمقانه رجوی و افتادن در دیگ از هول حلیم