مغز مشترک فرقه خائن رجوی ودیگر وطن فروشان خائن

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و دوم نوامبر 2018:… حراج وطن جدیدترین بازار مکاره ولگردان هرزه و وطن فروشان از هر مدلی رونق تازه ای یافته است ، آنچنان که هر کدام برای دیگری نزد ارباب میزنند تا استخوان بیشتری برایشان پرتاب شود و یا اینکه سهم بیشتری درهنگام تجزیه ایران … Continue reading مغز مشترک فرقه خائن رجوی ودیگر وطن فروشان خائن