فرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

فرقه رجوی از جعل علیه خانواده ها تا فرافکنی در مورد داعش

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سی ام نوامبر 2015:…  دریکی از سایت های فرقه رجوی نامه باصطلاح 400 خانواده لیبرتی نشین خارج کشور؟! خطاب به ارگان های بین المللی منتشر شده است! سوال این است که اگر سازمان درخارجه 400 خانواده دارد که جمعا میتوانند 1600 نفر را شامل باشد، چگونه درهمایش ها ومیتینگها وگربه رقصانی ها، برای جذب پیاده نظام ، دست به دامن شرکت های توریستی شود ؟! …

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

فرقه رجوی برای کم کردن فشار خانواده روبه جعل آورده است!

لینک به منبع

دریکی از سایت های فرقه رجوی نامه باصطلاح 400 خانواده لیبرتی نشین خارج کشور؟! خطاب به ارگان های بین المللی منتشر شده است!

سوال این است که اگر سازمان درخارجه 400 خانواده دارد که جمعا میتوانند 1600 نفر را شامل باشد، چگونه درهمایش ها ومیتینگها وگربه رقصانی ها، برای جذب پیاده نظام ، دست به دامن شرکت های توریستی شود ؟!

آقای رجوی درسال 1370 که شما قدرت نمایی می کرد ، برای با شکوه نشان دادن رژه، نتوانست 400نفر هوادار وخانواده واعضای شورا را جمع کند واین درحالی بود که با پولهای نفت عراق قدرتی بالاتر ازاین داشتید !

آیا آن400 خانواده مورد ادعای شما جزو همانهاست که رجوی درکتابش ذکر خیری؟؟!! ازآنها کرده وزارتی شان نامیده است؟؟ جواب حتما مثبت است ، چرا که شما استثنایی برای هیچکس قایل نشده وهمه ی درخواست کنندگان ملاقات را باین صفت موصوف کردید!!

الان چطور شده است که به فکر نامه نگاری با نام خانواده درخارجه افتادید؟! وچرا تا دیروز خانواده اخ بود و امروز ارزش پیدا کرده است؟!

شما آقای رجوی!

چطور باین زودی از یاد بردید که دوکتاب برعلیه همان خانواده ها نوشتید و حالا با صدور اعلامیه با نام آنها، فکر میکنیداین تناقض شما قابل هضم است؟!!

آیا بهتر نبود برای نبستن زبان ماها که عمری درآن تشکیلات بودیم نام همان خانواده ها را می نوشتید چنانکه انجمن نجات معمولا این کار را میکند؟!

ازاین طرز برخورد شما روشن می شود که همه بیانیه ها ونامه نگاری های شما پوشالی است. چرا که خانواده های فعال سالها برای ملاقات به عراق آمدند ودرجلو درب همان اشرف وامروز درجلو درب لیبرتی به شما التماس کرده وگفتند که ما فقط برای دیدار فرزندان خود آمدیم و کاری به سیاست نداریم اما شما به آنها ملاقات ندادید وامروزبطرز بیشرمانه ای از نام آنها سواستفاده کنید.

چطورشد وقتی که لیست مراجعین درمقابل درب کمپ ها واسارت گاه ها به حلقه بگو ش های شما داده شد وشما ازدرستی موضوع آگاه شدید بازهم به دروغ گفتید که اینها خانواده نیستند بلکه وزارتی هستند ! مشخصاتی که عینا به UN هم داده میشد ؟!

مطمئن باشید که خانواده ها درمقابل این بیانیه دهی بی اساس شما خاموش نخواهند ماند وشما را بعنوان دروغگو، جاعل و مفتری تحت تعیقیب قانونی قرارداده و آبروی نداشته ات را بیشتر خواهند برد!

این نوع بیانیه دادن جعلی، لکه ننگ دیگری بر دامن آغشته به خون، جهل وجنایت شما خواهد بود. چرا که زمانه عوض شده ودیگر نمیتوان بدین راحتی ازکیسه ی دیگران خرج کرد.

سیروس غضنفری

فرافکنی فرقه رجوی درمورد داعش

لینک به منبع

حالا که عشایر انقلابی رجوی ( داعش) بدرد نخورد، شریک جرم برای اومیسازند!

ما بارها باستناد منابع موثق، گفته ایم که قبل ازحمله ی تجاوزکارانه آمریکا به عراق ، القاعده وهرنوع بنیادگرایی مشابه آن دراین کشور مورد تجاوز واشغال قرار گرفته، وجود نداشت و لا اقل هراختلاف موجود بین فرق ودستجات مختلف مذهبی عراق، مجال میدانداری نمییافتند و احتمالا بصورت یک تومور خوش خیم درعراق وجود داشتند که درآتیه ممکن بود این زخم غیر فعال، با چاقوی شفابخش جراحی ازبن درآورده شده و این مسئله بطور نامرئی هم درحیات سیاسی- اجتماهی عراق حضور نداشته باشد !

اما تجاوز نظامی آمریکا، بجای اینکه نقش چاقوی جراحی داشته باشد، بسان نیشتر آلوده ای بود که بر این زخم غیر فعال فروبرده شد و آنرا فعال ومتعفن کرد!

آمریکا قصد تجزیه ی عراق را داشت که این تجزیه بدون تحریک اقوام ومذاهب برعلیه یکدیگر ممکن نبود!

ازدل این تحریکات بود که القاعده ی عراق بوجود آمد و پس ازخیانت تمامی کشورهای غرب برعلیه مردم لیبی، داعش عراق هم بعنوان یکی از شرکت کنندگان در فروپاشی وغارت لیبی، سهمی برد وبه سلاح های مدرن دست یافت ومنابع مالی اش را تقویت کرد و اینک که خود به نیرویی قویتر ازالقاعده تبدیل شده بود ، درمقابل آن اعلام استقلال کرد و نام اخیر را برخود نهاده و وارد معادلات سیاسی سوریه هم شد و حمایت های دیگران هم مزید برعلت گشت!

اما فرقه ی رجوی بنفع خود نمیداند که اعضای خود وخوانندگان کم تعداد نوشته هایش را از کنه حقیقت آگاه سازد وناچارا به داستان سرایی میپردازد تا ضمن کمک به جبهه ی سلطه وارتجاع جهانی، بکوشد که خوانندگانش ندانند که همین داعش درآغاز کاراش ازطرف باند رجوی به ” عشایر انقلابی عراق” موصوف ومفتخر شده بودند!

این باند منحرف ومستبد وتمامیت خواه، برای توجیه دروغگویی های یکساله اش ونیز همراهی با بخشی ازارتجاع منطقه وامپریالیزم جهانی ناچار شده که باردیگر دست به نوشتن لاطائلاتی- واین بار بقلم رضا شمس – بزند.

مقاله ی این شخص ” جنایت تروریستی پاریس حاصل داعشیزه کردن انقلاب سوریه ” نام دارد ودرآن میخوانیم :

” وقتی در آواخر سال 2010 نسیم بهار عربی به سوریه رسید رژیم اسد …ابتدا تلاش کرد با وعده و وعید مردم را آرام کند ولی با اوج گیری تظاهراتها، در مارس 2011 قیامهای رشد یابنده مردمی را به توپ و تانک بست و به خاک و خون کشید. … با گسترده شدن تظاهراتها ارتش اسد به شکل وحشیانه ای در سراسر سوریه حمام خون براه انداخت. تظاهرات مسالمت آمیز به رغم سرکوبهای اسد از دسامبر 2010 تا جولای 2011 حدود هفت ماه ادامه داشت تا اینکه تعداد زیادی از افسران ارتش سوریه که از کشتار مردم ناراضی بودند صفوف ارتش اسد را رها کرده برای حفاظت از مردم در 29 جولای 2011 “ارتش آزاد سوریه” را تاسیس کردند. بدین سان جرقه مقاومت مسلحانه در برابر وحشیگریهای اسد زده شد. … با اشغال بخشهایی از دمشق توسط ارتش ازاد جنگ به پایتخت نیز کشیده شد و اسد را به لبه پرتگاه سقوط کشاند. با قطعی شدن خطر سرنگونی اسد، رژیم ایران پرده ها را کنار زده علاوه بر کمکهای لجستیکی هزاران نفر از اعضای حزبالله لبنان و سپاه تروریستی قدس را به جنگ با ارتش آزاد گسیل کرد و بدین ترتیب اسد را از سقوط نجات داد. ..”.

البته بشار اسد در سرکوب تظاهرات ومیتینگ های مسالمت آمیز مردم سوریه، دچار خبط بزرگی شد که ما نیز دراین باره ، بارها صراحتا به ابراز نظر پرداخته ایم.

اما سکه روی دیگر دارد وآن اینکه گروهی ازفرصت جویان وقدرت طلبان ارتش سوریه و….، وارد میدان شده و با تبدیل این مبارزات مسالمت آمیز مردم به قهر وخشونت وکمک گرفتن ازدنیای متجاوز غرب و عاملان منطقه ای آنها، مردم را سرخورده کرده وبه خانه هایشان فرستادند. مردمی که برای اصلاحات برخاسته بودند وقصد سرنگونی مسلحانه ی حکومت را نداشتند!

لازم به توضیح است که گروهی ازاین افراد مسلح، صفوف ارتش آزاد؟! را ترک کرده ومجددا به ارتش سوریه پیوسته اند که اعلام آن ازطرف باند رجوی کاری است غیر ممکن!

بربستر این حرکت آنارشیستی وبعضا خائنانه ی ارتش آزاد سوریه و حامیان آن بود که سوریه نا امن شد و تکفیری های تادندان مسلح شده – وازجمله داعش- اوضاع را برای ترور وادمکشی مناسب دیده ووضع سوریه را صدها برابر بدتر ازآنی کردند که مردم دراعتراض بدان، به خیابانها ریخته بودند.

دراین کش وقوس ها بود که ابتکار عمل ازدست ارتش آزاد سوریه دررفت والنصره وداعش بعنوان مدعیان اصلی وقدرتمند، ابتکار عمل را بدست گرفته وارتش آزاد هم غالبا کاری جز هم پیمانی با این گروه های قوی تر ازخود نیافت و مدام انشعاباتی ازاین گروه و بنفع تکفیری ها انجام شد.

درمدت زمانی طولانی این گروه های – تکفیری وارتش آزادی – ضد بشار اسد ، بین خود آتش بس برقرار کرده وعملا درموارد متعددی دوشادوش هم با نیروهای مردمی داوطلب سوریه و ارتش آن جنگیدند.

درمیان 700 گروهی که در جبهه ی مخالف بشار اسد وجود دارد، ارتش آزاد یکی از ضعیفترین آنها بود واخیرا هم با مشاهده ی قاطعیت واراده ی محکم سوریه ومتحدانش، کارهای اطلاعاتی بنفع ارتش سوریه انجام میدهد که البته قابل تامل وتقدیر است وظاهرا تعدادی ازدولت های غرب هم باین نتیجه رسیده اند که داعش و …. ممکن است مهار ناپذیر تر بشوند وازطرف دیگر براساس تقسیم کار جدید، داعش موظف شده برون مرزی تر عمل کند و بیشتر درافغانستان ومرزهای همسایگان روسیه به ایفای نقش بپردازد وبنابراین باید ارتش آزاد راازضعف و انزوا خارج کرد و…

به ایران وسوریه هم که میرسیم، مشاهده میکنیم که آنها ترجیه داده اند داعش را در داخل سوریه وعراق نابود کنند تا مجبور به جنگ با آنها در مرزها واراضی خود نباشند و این کار خارج ازمنطق نیست وبخصوص که ازطرف دولت کاملا قانونی سوریه دعوت به این همکاری شده اند!

حمید

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22156

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۵:…  این موضوع موجب شد تا فرقه رجوی بعد از ظهر واکنش نشان دهد و لذا عده ای از عناصر فرقه که به مقابل درب اردوگاه فرستاده شده بودند شروع به پرخاش و فحاشی به خانواده ها نمودند. این اولین بار است که فرقه اینچنین در لیبرتی واکنش نشان می دهد و افرادش را می فرستند تا رو در رو و از نزدیک به مقابله با خانواده ها بپردازند که معلوم است کاملا بهم ریخته اند …

لینک به منبع

نامه به UNHCR
سری دوم خانواده ها در لیبرتی (گزارشات اول و دوم)

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش سوم (+ فیلم ها، اسامی و گزارشات مرتبط)
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش چهارم
سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارشات پنجم و ششم

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش هفتم

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

مأمورین عراقی امروز صبح، ظاهرا بر اساس دستورات جدید، مانع از آن شدند تا خانواده ها به اردوگاه نزدیک شوند ولی خانواده ها مصمم بودند تا صدای خود را به داخل اردوگاه برسانند. بالاخره بعد از گفتگوهای بسیار و اصرار و انکار های مکرر، خانواده ها توانستند به تدریج تا مدخل ورودی اردوگاه پیش بروند و عزیزان خود را فریاد کنند.

این موضوع موجب شد تا فرقه رجوی بعد از ظهر واکنش نشان دهد و لذا عده ای از عناصر فرقه که به مقابل درب اردوگاه فرستاده شده بودند شروع به پرخاش و فحاشی به خانواده ها نمودند. این اولین بار است که فرقه اینچنین در لیبرتی واکنش نشان می دهد و افرادش را می فرستند تا رو در رو و از نزدیک به مقابله با خانواده ها بپردازند که معلوم است کاملا بهم ریخته اند.

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

از قرار معلوم فرقه رجوی تمامی امکانات خود را بسیج کرده تا دولت عراق را تحت فشار بگذارد تا خانواده ها را برگردانند که تاکنون موفقیتی حاصل نگردیده است. آنان حتی کانال های خود در داخل بغداد را هم به سراغ سفارت آمریکا فرستاده و خواستار مداخله آمریکائی ها شده اند.

کار رجوی به جائی رسیده که چند مادر و پدر سالمند ارکان قدرتش را این چنین به لرزه در آورده و او را به تکاپو واداشته است. فرقه بعد از سه روز بر خلاف عادت همیشه هنوز هیچ موضعگیری علنی در این خصوص انجام نداده است.

همچنین روزنامه کل الاخبار عراق امروز گزارشاتی در خصوص حضور خانواده ها در مقابل اردوگاه لیبرتی و خواسته های آنان انعکاس داد که نظر افکار عمومی این کشور را به خود جلب نموده است.

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

کمپ لیبرتی خانواده گروگانهای مجاهدین خلق فرقه رجوی

بنیاد خانواده سحر

بغداد – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟

Rajavi’s lobbyists demand Mojahedin Khalq terrorist cult in Iraq be re-armed rather than removed

خانواده های مجاهدین خلق بغداد سپتامبر 2015گزارش پنجم از حضور خانواده ها (دروغ شاخدار)

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015دیدار با عزیزان حق مسلم خانواده هاست (گزارش چهارم)

خانواده ها کمپ لیبرتی مجاهدین خلقکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21946

تاکید مجدد رجوی ها بر داشتن سلاح ! (+ سوزاندن صورت کشته ها)

انجمن نجات (مراکز آذربایجان شرقی و کرمانشاه)، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۵:…  درخواست شما بخاطر تلاش برای نقض حق حاکمیت مردم ودولت عراق – با سوابقی که از باند رجوی پیش آنها دارد- غیر ممکن است. جلوگیری از اصابت خمپاره به لیبرتی ، به سلاح های قدرتمند و سنگین ، رادار و… احتیاج دارد که این امکانات را برای تعدادی از اهالی یک کشور خارجی بنام ایران، درعراق وهیچ حای دنیا نمیدهند و شما فکر …

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

تاکید مجدد رجوی ها بر داشتن سلاح !

اکثریت اعضای قدیمی و تعداد زیادی از اعضای بعدی فرقه رجوی، بدون اینکه تحقیق و تفحصی درکارشان باشد، با شنیدن سرودها وشعارها که متاسفانه تماما آغشته به بوی خون وسلاح بود وشعارهای کمتر اجتماعی وآنهم سطحی وغیر عملی ، جذب این تشکیلات شدند .

با قاطعیت تمام میتوان گفت که وابستگان وهواداران این جریان، کمترین سواد را دربین تمامی جریانات اپوزیسیون داشته ودارند وهمین مسئله در همراهی با خصوصیات قدرت طلبی وخودشیفتگی رجوی ، نقش مهمی در استحاله سازمان مجاهدین خلق داشته است.

باری، درخواست دوباره ی سلاح این باردر نوشته ی شخصی بنام شهیاد احسانی با عنوان نامسمای ” حقارت رژیم آخوندی در مواجه با مجاهدبن ” ، مطرح گردیده که ضمن اینکه خیالاتی بودن این شخص را نشان میدهد ، نیت رجوی در باقی گذاشتن دائمی اسرای خود درلیبرتی را هم مینمایاند!

احسانی خطاب به سران آمریکائی ها مینویسد:

” … شما که عرضه وفای به عهد و تامین جان پاره های تن ما را ندارید،سلاح های خواهران و برادرانمان را پس بدهید. اگر مجاهدین مسلح بودند، این نامردمانِ اسیر کش جرات این گونه اعمال را نداشتند. …و شما با گرفتن سلاح از مجاهدین که فریدون زمانه اند، فرصت این اقدامات ناجوانمردانه را برای این ضحاکیان مهیا کرده اید “.

باطلاع این هموطن باید رساند که صدمتاسفانه، این فرزندان ما درزمان حمله ددمنشانه آمریکا به عراق، موقعیت لشکری از لشکریان صدام را داشتند وهمانگونه که ارتش بعث شکست خورده وخلع سلاح شد، این فرزندان ما نیز شامل این قاعده وقانون شده وخلع سلاح شدند و ارتش آمریکا بعد از تحمل ضرباتی که توسط مردم عراق خورد، آن کشور را باسپردن کلیه تعهدات خود به دولت عراق، ترک کرد وبنابراین نمیتواند دوباره بدانجا برگردد!

راست آنست که دراگرها نمیتوان نشست و درخواست شما بخاطر تلاش برای نقض حق حاکمیت مردم ودولت عراق – با سوابقی که از باند رجوی پیش آنها دارد- غیر ممکن است.

جلوگیری از اصابت خمپاره به لیبرتی ، به سلاح های قدرتمند و سنگین ، رادار و… احتیاج دارد که این امکانات را برای تعدادی از اهالی یک کشور خارجی بنام ایران، درعراق وهیچ حای دنیا نمیدهند و شما فکر نکنید که آمریکا قادراست که انجام این مهم را بعهده بگیرد!!

همچنین:

” … ما خانواده های مجاهدین با تمام وجود به این سرو قامتانِ مجاهدمان میبالیم. و نکته آخر ما خانواده مجاهدین زندانی در لیبرتی ، از تمام جوامع و ارگان هایی که حفاظت ازجان برادران،خواهران،پدران ، مادران وفرزندانمان را تعهد و تضمین داده بودند، می خواهیم، که اگر عرضه حفاظت از جان عزیزانمان را ندارید، سلاح های آنان را باز گردانید تا آنها خود محافظ جانشان باشند “.

ما خانواده ها که چه عرض کنم ، شما علت این بالیدن به کسانی که اغلب پیر شده و کاری جز گرفتاری روزمرگی نداشته وحق وحقوق وامکاناتی مانند یک زندانی برای مطالعه و ملاقات ندارند، چگونه توجیه مینمایید؟!

اگر این افراد واقعا هم برای شما عزیز هستند، چرا باید هندوانه زیر بغل شان گذاشت وسرشان کلاه تا به کار نکرده ی خود افتخار کنند و ازاین بابت خودرا رهین منت رجوی کرده واسارت هرچه طولانی تری را تجربه کنند؟!

بدین ترتیب ، آیا برسر آنها شیره نمی مالید؟!

شما اگر واقعا هم عضو خانواده ای هستید که احساس وعاطفه ای برایتان مانده است، چگونه بجای درخواست انتقال سریع این بخت برگشتگان لیبرتی به خارج از عراق، میخواهید که آنها را درمیدان جنگی که سودی برای خود وکشورشان ندارد ، بطور مسلحانه نگهدارید؟!

آخر چرا قرار است که گرهی که بادست باز میشود، بادندان گشوده شود؟!

شما آقای احسانی!

به ما اجازه دهید که یا در سلامت عقل ویا نیت تان دچار شبهه شویم!

وحید

انجمن نجات، مرکز کرمانشاه، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۵
لینک به منبع

تاکتیک سوزاندن صورت کشته ها، خط جدید فرقه رجوی نیست

سازمان مجاهدین یا همان فرقه آقای رجوی از همان بدو تصاحب توسط مسعود رجوی و اینک مریم رجوی در رابطه با مخدوش نمودن چهره چه با سوزاندن و چه با روش های دیگر هنگام کشتن افراد مسبوق به سابقه هستند .

ازدوران عملیات مهندسی سالهای فاز سیاسی تا عملیات های تک تیراندازی در دوران ایذایی درجدار مرزهای ایران وعراق . در سوزاندن افراد در بنگال های (کانکس) تنظیف سلاح تا تصادف های خودبخودی و ساختگی و گرفتن جان مسئله داران ومنتقدین سیاست های رجوی .و سال گذشته سوزاندن چهره مسعود دلیلی عنصر اطلاعات و عملیات های ویژه رجوی که تاریخ مصرفش تمام شده بود –دیدیم که از ۵۲ کشته + یک کشته مجهول الهویه خبر دادند و بعد از پروسه ای ترفند و توطئه رفع و رجوع کشتن و سوزاندن او را توجیه وبه گردن بیرون از خودشان انداختند .

اکنون هم درجریان راکت باران و موشک باران اخیر لیبرتی صحبت از ۲۲کشته معلوم بعلاوه دو کشته مجهول الهویه بود . ما به خوبی می دانیم که سازمان آنقدر به افرادموجود خود اشراف دارد که حتی از مبهم ترین علائم آنها خواهد فهمید فرد کشته شده چه کسی است . حال چگونه نمی دانند دو نفرکشته شده چه کسانی هستند ؟

دلایل متعددی برای این مخفی کاری و لاپوشانی وجود دارد . با تجربه افراد جدید الخروج از لیبرتی و همچنین تجربه سالیان گذشته – سازمان رجوی عده ای از افراد خود را به دلایل ارتکاب جنایات و برای فرار از تعقیب و محاکمه مفقودی و یا مجهول الهویه کرده و اسم و هویت آنهارا عوض نموده و از ترس گرفتن دی ان ای برای آنها ترفند مردن از قبل و یا جا زدن افرادی با هویت های دیگر به نام آنها اقدام کرده و اکنون چون آنها با هویت های تقلبی و مجهول ثبت نام شده و با توجه به کشته شدن آنها چون در معرض حسابرسی دقیق قرار گرفته اند لذا رجوی آنها را می سوزاند وبرای جلو گیری از روشن شدن واقعیت اقدام به سوزاندن چهره آنها می کند .

مثلا درکشتارشهریور سال ۹۲ در اشرف رجوی ۷ نفر را مفقودی اعلام کرد و بعد از مدتی بی خیال پیگیری آنها شد . در آن زمان عده ای از صاحب نظران گفتند ممکن است رجوی این افراد را بدلایل فراری دادن از محاکمات و تحت تعقیب بودن مفقود اعلام کرده باشد تا آنها را با اسامی جعلی دیگر ثبت کند و از دست قانون فراری دهد .

ما معتقدیم ممکن است اکنون این دو نفر کشته که رجوی چهره آنها را مخدوش کرده از همان ۷ نفر اعلام گروگان شده باشند و رجوی اینک در معرض پاسخگویی و لو رفتن ترفند سال گذشته اش قرار گرفته و برای پاک کردن هرگونه مدرکی آن دو نفر را به این شکل مجهول الهویه نموده باشد . که قطعأ رهبری فرقه انجام چنین تاکتیک های جنایت کارانه ای برایش مثل آب خوردن است .

جداشدگان ازفرقه ضد انسانی رجوی ازسازمان ملل و حقوق بشر می خواهد قضیه دو کشته مجهول الهویه در کمپ لیبرتی را دنبال کنند .

(پایان)

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015پیرانسر: شعار ساکنان لیبرتی را مسلح کنید ، دومین اشتباه بزرگ رجوی بعد از عملیات فروغ است

همچنین:

آدمکشان وحشی داعش در پاریس جنایت میکنند و مثلا مجاهدین خلق هم عزاداری

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم نوامبر 2015:…  به هزار دلیل بسیار روشن شما عزاداریتان دروغ است محکوم کردنتان فقط حرف است وبس و با اینکار فقط میخواهید مثل بقیه کارهایتان نمایش بدهید که مثلا شما هم میفهمید که کشتن انسان جرم و جنایت است اما در اعماق ذهنتان چیزی نیست جز فرمان خلیفه تان مسعود رجوی . براستی س

نامه به UNHCR

بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیستم نوامبر 2015:…  طی دو هفته اخیر از جانب خانواده های ساکنان اردوگاه لیبرتی در عراق به کرات مورد مراجعه قرار گرفته ایم. آنان مایل به کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان هستند که در فرقه رجوی (سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت، ارتش آزادیبخش ملی و غیره) گرفتار می باشند. در این نامه

برادرم مصطفی بهشتی را از چنگال فرقه رجوی آزاد کنید -۲ (+ نامه خانم هاجری)

نرگس بهشتی، هجدهم نوامبر 2015:…  من در همین جا اعلام می کنم علیرغم 14 سال تلاش برای یک ملاقات چند دقیقه ای و دیدار برادرم تاکنون سران نابکار و شخص رجوی اجازه ملاقات به ما نداددند و یکی از برادرانم بنام مرتضی بهشتی را در 19 فروردین سال 1390 به کشتن دادند. هم چنین در همین جا اعلام می کنم