فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفدهم می 2016:…  مسبب این همه شکست در استراتژی بی عرضه گی مسعود رجوی در رهبری بوده است مسعود فکر میکرد چون با استقلال عمل توان سرنگونی را ندارد میتواند با مزدوری و آویزان شدن به صدام حسین و ابر قدرتهای جهانی و حرکت موازی با این وآن ارتش قدرتمند ویا با همکاری با سرویسهای اطلاعاتی و افشای عکسهای ماهواره ای مراکز هسته ای و نوکری حکومتهای مرتجع منطقه میتواند … 

Ashraf camp Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) April 2011

https://youtu.be/2W17BX3t4GI

فاجعه کمپ اشرف نوزدهم فروردیایرج شکری: سالگرد فاجعه ۱۹ فروردین ۹۰ و شیپورچی های رهبری مجاهدین 

لینک به منبع

فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

امرروز سایت آفتابکاران فرقه رجوی به نقل از ایران افشاگر مدعی شده است بعد از چهار دهه در مقابل جمهوری اسلامی چون به حیات خفیف خائنانه خود ادامه میدهد پیروز شده اند در این مقاله سایت ایران افشاگر حتی به خود زحمت نداده است از خود بپرسد اگر جمهوری اسلامی در مقابل مجاهدین شکست خورده است پس پیروزی مجاهدین در این چهار دهه گذشته چه بوده , مجاهدین تا به امروز به کدام اهداف خود رسیده اند. همین دو هفته پیش مریم رجوی پیام داد وگفت که سرنگونی جمهوری اسلامی ایران موکول به بعد از سرنگونی بشار اسد است آیا مسعود رجوی قول سرنگونی شش ماه را در سی خرداد شصد را فراموش کرده است آیا مسعود رجوی قول سرنگونی جمهوری اسلامی با ارتش آزادیبخش ملی و جنگ آزادیبخش نوین رافراموش کرده است وهزاران وعده سرخرمن دیگرمسعود رجوی برای سرنگونی .

آفتابکاران سایتی از مزدوران فرقه رجوی مجاهدین خلق

 میر باقر صداقی صد البته مسبب این همه شکست در استراتژی بی عرضه گی مسعود رجوی در رهبری بوده است مسعود فکر میکرد چون با استقلال عمل توان سرنگونی را ندارد میتواند با مزدوری و آویزان شدن به صدام حسین و ابر قدرتهای جهانی و حرکت موازی با این وآن ارتش قدرتمند ویا با همکاری با سرویسهای اطلاعاتی و افشای عکسهای ماهواره ای مراکز هسته ای و نوکری حکومتهای مرتجع منطقه میتواند به حکومت ری برسد در حالیکه خودش خوب میدانست هیچوقت از کندم ری نخواهد خورد حکایت مجاهدین البته همچنان در ناکجا آباد با انبوهی معضلات باز است .

رجوی خودش که بیش از همه سیاسی است و خودش به ما آموزش میداد چرا ارتش آزادیبخش باید در عراق باشد و مثال میآورد از سازمان فتح , سازمان فتح به رهبری یاسر عرفات از سال یکهزاورنه صدو هفتاد مبارزه علیه اسرائیل را از لبنان برنامه ریزی میکرد اما در سال یکهزراو نه صد و هشتادودو ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد و نیروهای فتح را وادار به خروج از این کشور نمود نهایتا بر اثر فشارهای اسرائیل به مردم لبنان قرار بر این شد تا سربازان فرانسه , بریتانیا و آمریکا به منطقه اعزام شوند و کنترل غرب بیروت را به دست گیرند تا خروج رزمندگان فتح با نظارت آنان به تونس تحقق یابد در سی ام اوت انتقال نفرات جنبش فتح با نظارت این نظامیان بین المللی انجام گرفت آریل شارون وزیر دفاع وقت اسرائیل در مصاحبه ای در مورد حمله به لبنان و خروج نیروهای فتح از لبنان و رفتن آنها به تونس گفت دیگر سازمانی به نام الفتح وجود خارجی ندارد .

بله با انتقال هر چند تدریجی نیروها از عراق به آلبانی طبل نه جنگ دیگری برای فرقه رجوی به صدا در آمده است پس چرا باید فرقه رجوی مدعی پیروزی در مقابل جمهوری اسلامی شود بله هر آدم سیاسی و غیر سیاسی ایرانی اینرا به خوبی حس میکند که مجاهدین بازنده جنگ بوده اند حتی من بعنوان یک عضو قدیمی جداشده و منتقد توان دفاع از سیاستها و استراتژی مبارزاتی فرقه رجوی را ندارم . خود و دوستان خودم را در این جنگ بازنده میبینم شاید بدلیل دوری از فضای اروپا مسئولینی از نظام جمهوری اسلامی فکر کنند که مجاهدین در اروپا چه میکنند وچه … اما من نوعی در اروپا خوب میدانیم که نفسهای فرقه رجوی حرام است آنها در اروپا بجز وطن فروشی کاردیگری ندارند و در انزوا مجبورند برای پر کردن متینگهای مریم قجر از پناهنده افغانی گرفته تا دانشجوی لهستانی را به بهانه گردش مجانی پاریس و ساندیس مجانی به فرانسه بکشند و اگر سخنرانی چند سناتور بازنشسته و جنگ طلب افتخاری برای شما کسب میکند این افتخار ارزانیتان باد. ممکن است اروپا مهد آزادیهای فردی و اجتماعی وسیاسی باشد اما با کمال تاسف بدلیل مناسبات فرقه ای شما اعضای شما بجز خانه های تیمی آنهم بصورت زندگی جمعی که مصداق آن در تویله زیاد است حتی آرزوی اتاق تکی را به گور خواهند برد نویسنده در سایت ایران افشا گر زیاد به خودش دسته گل داده است من بعضا در همین سوئیس اعضای شستشوی مغزی شده شما ها را در جلوی ایستگاه قطار بصورت رقت انگیز میبینم چیزیکه در وجود آنها نمیتوان احساس کرد آزادیست اعضای شما صبح تا شام در ایستگاه قطار از این گوشه به آن گوشه میدوند جلوی این آن را میگیرند ونهایتا با راندامان منفی به پایگاههایشان برمیگردنند آیا اینها ارج و قربی که مدعی آنید هستند اگر نفراتی بیرونی ندانند من که خوب میدانم بعد در پایگاههای مجاهدین چه انتظار این بخت برگشته ها را میکشد آنها باید طی روز در دفترچه های یادداشتهایشان فاکتهای جنسی خود را یاداشت کنند و در عملیات جاری بخوانند که چند بار با دیدن دختران و زنان دچار لحظه جیم شده اند و در فساد اخلاقی گرفتار بودند و یا در طی روز چند تا کار نکرده داشته اند انتقادهایشان چیست و چه کمبودهای داشته اند و نهایتا هم در شام جمعی اجبار ی, کارگری جمع آوری شام اجباری , نماز جمعی اجباری, نظافت توالت اجباری , گزارش نویسی اجباری , گزارش مالی اجباری شرکت کنند و تازه شب وقت استراحت باید نگهبان زندان خود ساخته باشند باید در پایگاه همه اتاقها پرده داشته باشد پشت هر پرده یک نگهبان باشد همه اجبارات از بیدار باش اذان صبح تا بیگاری تا دوازده شب همه از آزادیهای منحصر به فرد تشکیلات مجاهدین است به نازم به این همه آزادی مُردیم از این همه آزادی .

اما اگر واقعا مجاهدین در میان پارلمانترها و دولتمردان اروپا پایگاهی دارند پس چه نیازی است مسعود رجوی در سواخ موش مخفی شود مسعود را از سوراخ موش خارج کنید تا در اروپا برای خودش آقائی کند فکر میکنم با ظهور مجدد مسعود رجوی مجاهدین بیتشر اوج خواهند گرفت و هر چه بیشتر قوی خواهند شد آنوقت من منتقد هم مجبور هستیم در مقابل واقعیت سر تعظیم فرود آورم . از ادعا تا واقعیت مجاهدین سالهای نوری فاصله است نمیتوان به حرفهای مجاهدین اعتماد کرد تجربه تاریخ نشان داده است مسعود رجوی و سازمان مجاهدین یک روده راست توی شکمش ندارند و هر چه میگویند دروغی بیش نیست چیزیکه در مجاهدین یافت می نشود اعتبار است در واقعیت مجاهدین هیچ مبارزه و مقاومتی را نمایندگی نمیکنند .

میر باقر صداقی سوئیس

*** 

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)

https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

مسعود رجوی آنجاست که سوالات را پاسخ ندهدمهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

جدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدرجدایی بنی صدر و مجاهدین -بخشهای اول تا ششم- نامه رجوی به بنی صدر و پاسخ بنی صدر

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24583

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سیزدهم آوریل ۲۰۱۶:…  زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری … 

مهوش سپهری نسرین شکنجه گر فرقه رجویحاج مسعود رجوی تولید شکنجه گر هم در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

لینک به منبع

یادی از نوح مجدّم یکی از قربانیان سر به نیست شده فرقه رجوی

نوح را اولین بار در قرارگاه پنجم در مقر ۳۵ دیدم بسیار خون گرم و مهربان بود همه بچه ها دوستش داشتند با لحجه شیرین جنوبی صحبت میکرد دلی ساده و پاک داشت نوح بخاطر پاکی دلش نزد همه بچه عزیز و شیرین بود با همه شوخ طبع بود نوح تحت مسئولیت محسن حمزلوئیان در ترابری در قسمت شارژباتری خودرو کار میکرد آنزمان فرمانده شواری رهبری ترابری و صنفی با خانمی به اسم مریم بود مریم همان زنی بود که در تصادفی بین واز و آیفا در خیابان ۴۰۰ اشرف باعث چپ شدن آیفای حسن …. شد و در این تصادف سر جهانبخش زیر کابین آیفا له شد و در جا کشته شد بعد از این حادثه این خانم بدون اینکه در دادگاهی محاکمه شود به مسئولیتش که همانا فرماندهی تدارکات مقر سی وپنج که شامل صنفی و ترابری و تی ان بود ادامه داد.

برخلاف اینکه نوح با همه مهربان بود و به همه بچه ها مثل خودش بعنوان یک قربانی نگاه میکرد با خانم مریم رابطه خوبی نداشت هزاران بار من و تمامی بچه ها شاهد این بودیم که این خانم به فرمان مهری علی قلی فرمانده کل مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم با نوح بد رفتاری میکند

مهری علی قلی( قاتل فرمان جوان کرد ایرانی )

اما نوح یکی از ناراضیانی بود که هیچوقت از شکنجه های روحی و جسمی شورای رهبری در نشستهای عملیات جاری انتقادی خم به ابرو نیاورد همیشه از خودش و همه بچه هائیکه تحت ستم فرقه رجوی بودند در نشستهای عملیات جاری دفاع میکرد روحیه تهاجمی و سرشار نوح در دفاع از بچه ها خشم شورای رهبری زن و مخصوصا خانم مهری علی قلی را در آورده بود این خانم که بخاطر خونخواری به فرماندهی مقر ۳۵ رسیده بود زیر دست خونخوار دیگری به اسم خانم زهره قائمی بود زهره قائمی همان زنی بود که در عملیات شرهانی دستور سر به نیست کردن محمد علی آبادیان را داده بود تا محمد علی زنده اسیر نشود شاید مازیار آنزمان به فرمان زهره به زور قرص سیانور را زیر دهان محمد علی شکانده باشد .

رده تشکیلاتی نوح مجدم ام جدید بود( ام رده بالاتر از عضویت است ) اما بدلیل اینکه زیر بار زورگوئیهای شورای رهبری زن نمیرفت او را بیشتر مواقع با لایه های عضو و کاندید عضو نشست میفرستادند خیلی وقتها من از دهان شورای رهبری زن مقر ۳۵ شنیده بودم که نوح با این ایستادگی در نشستهای عملیات جاری و انتقادی باعث بد آموزی دیگران میشود از اینرو کینه شورای رهبری مقر ۳۵ از نوح قابل وصف نبود تقریبا نوح با همه محفل داشت و درهر محفلی سازمان را از بالا تا پائین می شست .

زمانیکه نوح در مقر ۳۵ ناپدید شد من برای آموزش پانسیون شده بودم دوره آموزش تمام شد برگشتم به یگان در همان روز اول نبود نوح را احساس کردم چند ین روز همه بچه ها از نبود نوح متناقض بودند همه از همدیگر سئوال میکردند نوح کجاست چرا دیگر اورا نمی بینند در محفل های بین بچه ها همه از نبود نوح ابراز نگرانی میکردند تا اینکه سازمان متوجه شد مخفی کاری دیگر جواب ندارد و در تابلوی بولتن سالن غذا خوری نوشتند که نوح در ماموریت داخله شهید شده است در حالیکه همه میدانستند نوح بدلیل کم سوادی هیچ آموزش نظامی خاصی را ندیده است و طبق سیاق ثابت آموزشهای عملیاتی حداقل باید یکسال آموزش ببیند تا سازمان او را سر مرز بفرستد .

حتی شهادت نوح مجدم را سازمان برخلاف عرف معمول همیشه که بعد از هرعملیات و هر شهیدی در رادیو صدای مجاهد با بوق کرنامیگفت پخش نکرد مرگ نوح مجدّم را سازمان بدون سر وصدا به فراموشی سپارد بدلیل خفقان نشستهای عملیات جاری و شستشوی مغزی نوح از خاطره ها محو شد حتی سازمان حاضر نشد در مزار مروارید قرارگاه اشرف سنگ یادبودی به یاد نوح مجدّم بنا کند همیشه در سازمان رسم بود وقتی کسی شهید میشد و جسدش به اشرف برنمیگشت برایش در مزار مروارید سنگ یادبودی میگذاشتند و اسمش را روی سنگ یادبود مینوشتند .

حتی در لیست به اصطلاح شهدای سازمان هم اسمی از نوح مجدّم نیست بله حاج مسعود راست گفته بود طعمه نداریم هر که از ما نیست بر ماست پس خونش مباح است هنوز لحن نجف کریمی شکنجه گر سازمان بعد از سقوط صدام حسین از یادم نمیرود که در نشستهای عملیات جاری میگفت شما بد موقع گیر سازمان افتادید سازمان دستش بسته است وعلی بهتان نشان میداد چند مرد حالج هستید .

سال ۱۳۷۷ سال فوت نوح مجدّم و فرمان در مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم هست , شاید روزی محسن حمزلوئیان فرمانده ترابری مقر ۳۵ بتواند اطلاعات بیشتری در باره ناپدید شدن و مرگ نوح مجدّم به دنیا بگوید چون زمان ناپدید شدن محسن حمزلوئیان مسئول مستقیم نوح مجدّم بود . طبق سیاق ثابت سازمان وقتی کسی را به جائی میفرستاد از طریق فرمانده مستقیم ابلاغ ماموریت میشد .

خدا رحمت کند نوح مجدّم و فرمان را

میر باقر صداقی سیزده آوریل دوهزاروشانزده سوئیس

*** 

زهرا اشرفخوانینامه زهرا اشرفخانی ( التفات ) به پسرش میر واقف صداقی در آلبانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24186

مجاهدین بی بوته سیاسی و دزدی که به کاهدان زد 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، پانزدهم مارس ۲۰۱۶:… مسعود رجوی با تکیه بر کلت اهدائی صدام حسین قمپز در میکرد که من آنم که رستم بود پهلوان شاید بیچاره هنوز طبق تحلیلهای غلطی که داشت باور داشت که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد و او مجبور نخواهد شد روزی دامن پوشیده و از تمامی شعارهای انقلابی سرکوچه کمین مجاهد پر کینه عقب نشینی کرده شکر بخورد و سیاست موازی با سیاست جنگ طلبانه پنتاگون … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان فرقه رجوی ورشکسته در سیاست و استراتژی

لینک به منبع

مجاهدین بی بوته سیاسی و دزدی که به کاهدان زد

باز مجاهدین در سایت آفتابکاران در مقاله ای با تیتر اثبات دست داشتن رژیم در یازدهم سپتامبر و عقبه ”کم پیدا“ی آن درمزدوری و وطن فروشی سنگ تمام گذاشتند گویا هر چه آلام مردم ایران بخاطر زورگوئی و اعمال غیر قانونی دولتهای بزرگ بیشترمیشود مجاهدین خوشحالتر به خود میبالند و مفتخرند شاید بهتر بود مجاهدین در شیادی خود شیطان را هم درس میداد هنوز قهقهه های مستانه مسعود رجوی در قرارگاه باقرزاده در پروسه نشستهای طعمه از یاد نرفته که در جشن بزرگی که به مناسبت فرو ریختن برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک تدارک دیده بود میگفت آمپریالیسم و ببر کاغذی کجایش را دیده تازه این یعنی انفجار برجهای دوقلو کار اسلام ارتجاعی است وای به روزیکه اسلام انقلابی مجاهدین وارد عمل شود

آفتابکاران خروجی سازمان تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی

مسعود رجوی با تکیه بر کلت اهدائی صدام حسین قمپز در میکرد که من آنم که رستم بود پهلوان شاید بیچاره هنوز طبق تحلیلهای غلطی که داشت باور داشت که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد و او مجبور نخواهد شد روزی دامن پوشیده و از تمامی شعارهای انقلابی سرکوچه کمین مجاهد پر کینه عقب نشینی کرده شکر بخورد و سیاست موازی با سیاست جنگ طلبانه پنتاگون در عراق را پیشه کند همکاری مسعود رجوی با صدام حسین و نقش جاسوسی مجاهدین در عراق بعنوان ستون پنجمی مثل داستان دزدی که به کاهدان زد است متاسفانه مسعود رجوی بعد از صدام حسین از این سیاست واستراتژی دست برنداشته است و امروز گرفتار نئو محافظه کاران جنگ طلب شده است مسعود رجوی فکر میکند هر جور شده باید شعله های جنگ بین ایران و آمریکا را برافروخت از اینرو هر بلغوری که مزه جنگ میدهد را با وسواس , به به و چه چه زدن دنبال میکند حال به متن مقاله مسعود رجوی در سایت آفتابکاران میپردازیم در حالیکه همگان میدانیم ایران هیچ نقشی در حوادث یازدهم سپتامبر نداشت و دنیا گواه آن هست :

سه چهار سال پیش که فرستادگان خامنه‌ای دور از چشم گماشته چموشش احمدی‌نژاد، به سلطان نشین عمان می‌رفتند تا با مقامات آمریکایی روی توافق اتمی به توافق! برسند، اولین مشکلشان این بود که:

اگر اتمی را بدهیم،

شما ها واقعاً ”پول “ها را می‌دهید؟ یا نه؟

گزینه نظامی را از روی میز جمع می‌کنید یا نه؟

دست از تحریم بر میدارید یا نه؟

و یکی دو نکته دیگر که محرمانه ماند و…

بالاخره دو طرف روی توافق، به توافق رسیدند و ”برجام “ امضا شد،

اتمی‌رفت، اما ”پول“ ها!

خرج دررفته بیشتر از هفت هشت میلیارد دلارش به تهران نرسید، بقیه اش؟ ؟ ؟

گزینه نظامی هم، گرچه سایه‌اش از سر بعضیها کم شد، اما در ”اصول “ منتفی نشد! و هنوز گاهی اوقات صدایش به گوش می‌رسد.

تحریمها هم فقط همانهایی که مربوط به ماجرای اتمی بود، لغو شدند، بقیه‌اش که مربوط به صدور تروریسم و… بود، کماکان بقوت خود باقی ماندند.

و حالا این وسط یکمرتبه خبر می‌رسد که:

چون رژیم نتوانسته بیگناهی خود در واقعه ۱۱سپتامبر را، آن هم در محضر قضاییه آمریکا ثابت کند، لذا توسط فلان دادگاه آمریکایی، ا لبته باز هم به‌صورت ”ناغافل“ ! ده و نیم میلیارد دلار جریمه شده!

حالا شما حساب کنید حال و روز ”آقا “ ! را که نه جواب باند خودش را می‌تواند بدهد و نه می‌تواند به سربازان شجاع عرصه دیپلوماتیکش! حرفی بزند.

تازه جریمه ده و نیم میلیارد دلاری به جهنم،

با این پرونده که: توی داستان ۱۱سپتامبر هم نقش داشته و اتهامش با ظرافت تمام! در ”جوف “ جریمه کذایی ”جاسازی“ شده، چه کار کند؟

”اتهامی“ که با بریدن جریمه نقدی، حالا به‌طور اتوماتیک به منزلت یک ”جرم “ نان و آبدار! هم ارتقا‌ء درجه پیدا کرده!

راسته که میگن، تروریسم آخر و عاقبت نداره

سفسطه مجاهدین در این نوشتار حماقت بی شرمانه بیش نیست حکم یک دادگاه در آمریکا چیزی را تعیین و تکلیف نخواهد کرد مهم آن بود که بعد از توافق اتمی و برجام گره انزوای ایران و تحریمها برداشته شود .بله راه حل نظامی کنار رفت به زعم مجاهدین باید گفت اگر آمریکا توان جنگ با ایران را داشت حتما اینکار را تا به امروز کرده بود دیگر هیچ نیازی به مذاکره نبود بی شک سیاستمداران آمریکائی میلیونها بار در تحلیل و سیاست خارجی توانمند تر از این کوتوله سیاسی ( مسعود رجوی) هستند اما خوبی این نوشته ها تنها در این است که ماهیت ضد ایرانی و ضدم مردمی این فرقه را به نمایش میگذارد .

میر باقر صداقی سوئیس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23826

بیگانه پرستی مجاهدین خلق و افتخارمجاهدین به این بیگانه پرستی 

 mirbagher_Sedaghiمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و چهارم فوریه ۲۰۱۶:…  کردهای سوریه طی چند روز اخیر توانستند با پیشروی در شمال حلب برخی مناطق را از دست تروریست‌های جبهه‌النصره و داعش خارج کنند. پروگاندای ( پروپاگاندای) مجاهدین مسعود رجوی طبق معمول برخلاف انسانیت و شرف انسانی است. مسعود باز بی مهابا مدارج چاکری را طی میکند مجاهدین در سایتهایش اوج رذالت و پستی را با نمایش میگذارد تا شاید ارباب پسند شوند … 

2015-10-29-1446141457-4261917-syria2013Aleppo.jpgMassoud Khodabandh, Huffington post Nov. 2015:
Syrian Negotiations Won’t Provide One Winner But Will Ensure Violence Is Absolute Loser
(مذاکرات سوریه برنده مطلق ندارد ولی بازنده مطلق آن تروریستها هستند)

لینک به منبع

بیگانه پرستی مجاهدین خلق و افتخارمجاهدین به این بیگانه پرستی

در معیار, یک سازمان یا گروه یا جنبش انقلابی به استقلال عمل لحاظ میشود اعتماد تودها وخلق ناشی از وطن پرستی ومیهن پرستی است هر چقدر این میهن پرستی کفه سنگینتری داشته باشتد تکیه خلق و توده ها به گروه , جنبش و یا سازمان انقلابی عمیقتر و پیوند ناگسستنی پیدا میکند اما متاسفانه در پرونده قماش سازمان مجاهدین کفه سنگین وابستگی , اتکا به بیگانه , جاسوسی و نقش ستون پنجمی , وطن فروشی و بیگانه پرستی موج میزند صفحات سایتهای وابسته به این فرقه مافیائی ملغمه ای چندش آور از سیاست تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه لیسان مسعود رجوی است .

در چند روز اخیر وزارت خارجه سوریه با ارسال نامه های جداگانه به شورای امنیت و سر مُنشی سازمان ملل از ترکیه به علت دخالت در امور این کشور و مانع تراشی در حل سیاسی بحران سوریه شکایت کرد وزارت خارجه در این نامه ها تاکید کرد دولت ترکیه به برخی گروه های مخالف نظام سوریه اعمال فشار میکند تا با برنامه سیاسی حل بحران مخالفت کنند و اراضی خود را هم به مکان آموزش گروه های مسلح تروریست به ویژه القاعده تبدیل کرده است در جنگ سوریه تمامی بنگاه های خبری غربی و شرقی اعتراف میکنند که نیروهای مسلح درگیر در جنگ سوریه از دولتهای خارجی از جمله عربستان , ترکیه و….تغذیه میشوند و این امری پوشیده نیست جنگ در سوریه ناشی از جنگ قدرت منطقه ای کشورهای ذی نفع است تمامی درگیرهای سوریه هیچ ربطی به انقلاب و انقلابیگری ندارد شعار تروریستهای حامی ترکیه و عربستان از روز اول فرقه گرایانه بود با این مضمون شیعه تابوت , مسیحی لبنان ( یعنی باید همه شیعیان را کُشت و در تابوت گذاشت ومسحیان را به لبنان فرستاد. فرستادن مسحیها به لبنان بخاطر انسان دوستی نیست بلکه بخاطرمزدوری و سگ با وفا بودن است)

در این چند خبرزیر به گواه میتوان دید جنگ در سوریه راه حل نظامی ندارد این جنگ از اول باطل بوده در خدمت استعمار است هر چه زود باید تمام شود دولتهای درگیر باید مردم سوریه را بحال خود بگذارند تا در مورد آینده خود, خود تصمیم بگیرند .

ترکیه روز گذشته (شنبه) از شبه‌نظامیان کرد سوریه خواست تا از نواحی که در شمال حلب طی روزهای اخیر به تصرف خود درآورده‌اند، عقب‌نشینی کنند.

گلوله‌باران نظامیان ترکیه، یک پایگاه هوایی و چند موقعیت دیگر که تحت کنترل نیروهای کرد سوریه در شمال این کشور است را هدف قرار گرفته است.

کردهای سوریه طی چند روز اخیر توانستند با پیشروی در شمال حلب برخی مناطق را از دست تروریست‌های جبهه‌النصره و داعش خارج کنند.

پروگاندای ( پروپاگاندای) مجاهدین مسعود رجوی طبق معمول برخلاف انسانیت و شرف انسانی است. مسعود باز بی مهابا مدارج چاکری را طی میکند مجاهدین در سایتهایش اوج رذالت و پستی را با نمایش میگذارد تا شاید ارباب پسند شوند نگاهی به سایت آفتابکاران میکنیم .

شهر حلب با این بزرگی برای بشریت به قدر کوبانی ۲۰ هزار نفری ارزش ندارد و عکس یادگاری فرمانده تروریستهای سوریه در گردان سلطان احمد زیر بیرق بیگانه مجاهدین در این خبر چون ارتش سوریه در حلب تروریستها را به محاصره در آورده است در نگرانی مطلق میگوید بیائید حلب را با خاک یکسان کنید تا دولت سوریه نتواند تروریستها را شکست دهد باز در سایت آفتابکاران مجاهدین در مقاله ای به قلم محمود نیشابوری میخوانیم سوریه قهرمان گریه نکن و در متن مقاله میخوانیم .

به دلاوران و رزمندگان شجاع، سوریه که برای آزادی سرزمینشان چه جانفشانیهایی که نکردند! و چه درد و حرمانهایی که نکشیدند!. رژیم جنایتکار آخوندی، بشار، روسیه و مماشاتگران بی وجدان آتش این جنگ و ویرانی را شعله ور کردند. اما، انسانهای فدا کار سوریه بی وقفه در جنگ و ستیزند، دیری نیست که آزادی بر سریر طلایی بنشیند و دگر بار لبخند بر لبان کودکان هویدا شود…»
اما واقعیت چیست باید مردم سوریه و دنیا به مردم سوریه گریه کنند بخاطر اینکه گرفتار گروه های افراطی شدند بخاطر اینکه نمیدانند گناهشان چیست بخاطر اینکه نمیدانند گروهای تروریستی حمایت شده از طرف ترکیه و عربستان و….. غیره چه نقشه شومی برای تمدن و تاریخ آنها کشیده اند بخاطر اینکه هر روز کشته میشوند بخاطر اینکه مبارزه و انقلابیگری لوث شده است بخاطر اینکه نمیدانند چه میخواهند چه میکنند بخاطر اینکه تمامی امیدهایشان در این چهار سال گذشته ذبح شد این چهار سال گذشته برای مردم سوریه ضرر بود ضرر, در لیبی هم دیدیم با سرنگونی قذافی مردم لیبی بر سریر طلایی ننشستند و دگر بار لبخند بر لبان کودکان لیبی هویدا نشد.

حال سئوال.آیا باید باور داشت که مسعود رجوی نمیداند چه میگوید و چه مینویسد بی شک او از همه سیاسی تر است و همه چیز را قبل از اینکه بُعد اجتماعی یا اقتصادی یا ایدئولوژیک و غیره داشته باشد را سیاسی کرده و از بُعد سیاسی به موضوع نگاه میکند مسعود در شارلاتانیزم ختم روزگار است بی شک مسعود رجوی تابلوی شوم سوریه را دیده است و خوب میداند بازنده جنگ در سوریه تنها مردم سوریه هستند و این جنگ پیروزی ندارد و اگر هم پیروزی داشته باشد مردم سوریه نخواهند بود مسعود رجوی تلاش میکند که پیروز احتمالی این جنگ باشد اما نه پیروز مستقیم بلکه چاکر و نوکردوم طرف پیروز جنگ . آخه مسعود رجوی سالهاست به بیگانه پرستی و مزدوری اعتیاد پیدا کرده است آخه مسعود رجوی بدون ارباب کسی نیست نوچه این و آن شدند مرام مسعود رجوی است خلاصه بگم مسعود از اینکه نوچه این و آن بشه کیف میکنه و حال . شیفتم شد

میر باقر صداقی بیست و سوم فوریه دوهزاروشانزده سوئیس

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23583

توافق اتمی , نتایج مثبت برجام و روسیاهی ذغال (مسعود رجوی ) 

mirbagher_Sedaghiمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، نهم فوریه ۲۰۱۶:… توافقنامه اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان در چهاردهم جولای دوهزارو پانزده (۲۳تیر) منعقد شد در اولین موضع گیری فرقه رجوی اعلام کرد توافق اتمی جام زهر است و رژیم مجبور است بعد از این جام زهر اتمی در سوریه جام زهر دیگری را سربکشد … 

پنج بعلاوه یک ایران 2015توافق لوزان و نعل وارونه زدن‌های رهبری مجاهدین (بسته شدن شکاف حیاتی فرقه رجوی)

لینک به منبع

توافق اتمی , نتایج مثبت برجام و روسیاهی ذغال (مسعود رجوی )

توافقنامه اتمی ایران با شش قدرت بزرگ جهان در چهاردهم جولای دوهزارو پانزده (۲۳تیر) منعقد شد در اولین موضع گیری فرقه رجوی اعلام کرد توافق اتمی جام زهر است و رژیم مجبور است بعد از این جام زهر اتمی در سوریه جام زهر دیگری را سربکشد اما زمان گذشت و به برجام رسیدیم برخلاف تصورات فرقه رجوی تعهد به برجام از طرف آمریکا و جمهوری اسلامی با تامل سازنده به پیش رفت تحریمها ظالمانه علیه مردم ایران شکست و باز برخلاف تفکرات ضد مردمی و ضد خلقی فرقه رجوی دولت آمریکا حاضر شده علاوه بر لغو تحریمهای شورای امنیت چهارصد میلیون دلار از بدهیهای ایران را همراه با یک میلیاردو دویست میلیون دلار بهره آن بپردازد هر یک از مراحل اجرائی برجام به خودی خود پیروزی دیپلماسی در مقابل جنگ و ویرانی بود بازنده اصلی برجام فرقه مفلوک رجوی بوده و هست مسعود رجوی در این سالیان گذشته تمام تلاشش را کرد تا جهان غرب را تشویق به جنگ با ایران کند. سرمایه گذاری روی جنگ استراتژی فرقه رجوی برای کسب قدرت بود اما با برجام سیاست منطقه کن فیکون شد مسعود رجوی در استراتژی جنگ طلبی شکست خورد . و بهانه دنیای غرب سر ساخت بمب اتم از دستش گرفته شد . الترام ایران به تمام مفاد برجام از انتقال اورانیوم غنی شده تا کم کردن تعداد سانتریفیوژها و تعویض قلب راکتور اراک بار دیگر جهان را واداشت تا با روی گشاده با ایران به انعقاد قراردادهای حجیم بپردازند. طی سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه و ایتالیا در مجموع بیش از پنجاه میلیارد دلار قرار داد و تفاهم نامه در زمینه های مختلف اقتصادی بین ایران و دو کشور ایتالیا و فرانسه به امضا رسیده است حجم تفاهم ها در سفر به ایتالیا بیش از هیجده میلیارد دلار و در سفر به فرانسه بیش از سی وسه میلیارد دلار بوده است .در جریان دیدارها با مقامات اقتصادی در ایتالیا ۱۴ سند همکاری در زمینه هایی چون انرژی , زیر ساخت فولاد و کشتی سازی , بازرگانی , همکاریهای بندری و حفظ نباتات , پزشکی و دارویی امضا شد و بر اساس توافق صورت گرفته بین ایران و فرانسه پژو سیتروئن با قرار دادی شراکتی به ارزش چهارصد میلیون یورو با شرکت ایران خودرو به ایران باز گشت و این به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای طرفین خواهد بود تا از مزایای رقابتی یکدیگر به خصوص در زمینه فن آوری و ایجاد چشم انداز درازمدت بهره برداری کنند از سوی دیگر شرکت نفتی توتال تفاهم نامه ای برای خرید نفت از ایران بویژه برای پالایشگا ههای فرانسوی و اروپایی امضا کرد . شرکت هواپیما سازی ایرباس ۱۱۸ هواپیمای مسافر بری به ایران فروخت همراه با خدمات آموزش خلبانی و تعمیر و نگهداری …………..

در ادامه این قراردادها سفر رئیس جمهور چین به ایران با امضای قرارداد ششصد میلیاردی و تصمیم قاطع دولت چین برای احیای جاده ابریشم بعنوان حلقه اتصال تجاری چین با اروپا و در ادامه سفر اخیر سیپراس نخست وزیر یونان در راس هیئتی پنجاه نفره متشکل از مقامات دولتی و مدیران صنایع این کشور به تهران و تاکید سیپراس بر همکاری استراتژیک و اقتصادی با ایران همه و همه نشان از زوال فرقه رجوی است .

فرقه رجوی در جهل مرکب هنوز به این درک نرسیده است که دنیای تک قطبی دیروز در حال دگردیسی است دنیا بازیگران دیگری هم پیدا کرده است از جمله روسیه و چین دیگر نیاز نیست که جمهوری اسلامی در سوریه جام زهر دیگری سر کشد در چند روز گذشته شاهد هستیم که ارتش سوریه با کمک هوائی روسیه شهر حلب را به محاصره در آورده است ارتش توانسته راهها و اتوبان تدارکاتی و تسلیحاتی شهر حلب با ترکیه را از دست تروریستها خارج کند ارتش سوریه در حال تدارک برای تصرف کامل شهر حلب است پیروزیهای ارتش سوریه در خط درعا هم چشم گیر بوده . تا جائیکه دولت سعودی در اثر شکست و افتضاح بار آمده در نهایت سرخوردگی آمادگی نیروهای ارتش سعودی در صورت موافقت ائتلاف بین المللی برای ورود به خاک سوریه را اعلام میکند حال با چه منطق باید تحلیل رجوی را بپذیریم که میگوید رژیم مجبور است در سوریه جام زهر دیگری سر کشد باید یقین کرد و باور داشت که تمام تحلیل های مسعود رجوی از اوضاع منطقه و جهان مغرضانه و از دشمنی آشکار با ایران و مردم ایران سرچشمه میگیرد . مسعود رجوی چشم دیدن پیشرفت و آبادانی در ایران را ندارد تمامی قردادها و تفاهم نامه های که در این یک ماه گذشته ایران با کشورهای دیگر امضا کرده است بعلاوه پیروزیهای ارتش سوریه نشان میدهد اولین و آخرین شکست خورده در جریانهای سیاسی ایرانی فرقه رجوی است چون بقای این فرقه روی بنای وطن فروشی و مزدوری به این کشور و آن کشور بنا شده است یک روز این فرقه زیر قبای صدام حسین میخزد روزی زیر قبای شاه سعودی میخزد و روزی این فرقه از طریق سعادتی دست کدائی به سمت شوروی سابق دراز میکند . با این کارنامه مردود بی دلیل نیست در دوران مذاکرات و قبل از آن مسعود رجوی عمد بر تحریم شدن ایران داشت بعد از تحریمها این فرقه عمد بر ادامه تحریمها داشت مسعود رجوی در این دوران سیاه و شرم آور دست به هر جاسوسی و جعل خبر زد تا هر طور شده مذاکرات را از راه خود منحرف کنند فرقه رجوی از سرویسهای جاسوسی عکس ماهواره ای گرفتند و به خرد محافل خبردی دادند تا هر طور شده مذاکرات به سر انجام نرسد. بیشرمی مسعود رجوی تا جائی است که از دولت مرتجع مثل عربستان دفاع میکند و حاضر است برای رسید به قدرت دست به هر پاچه خواری بزند . و حال با این قرادادهای اقتصادی و شکست تروریستها در سوریه روسیاهی به ذغال ( مسعود رجوی ) ماند

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=23437

تلاش خانواده ها پشت درب کمپ لیبرتی برای ملاقات ممنوع الملاقاتیها

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، اول فوریه ۲۰۱۶:… واقعا باید پرسید چرا در این نفرات عواطف خانوادگی مرده است چرا شعور سیاسی و اجتماعی این نفرات به این سطح نازل رسیده است باید از سران فرقه رجوی پرسید کسی که حرمت خانواده را نگه نمیدارد آیا میتوان حرمت یک ملت را در محتوای یک حکومت به آن سپرد؟ برخورد مجاهدین در قبال خانواده در حدیک فاجعه است مگر خواسته این مادران و پدران …

خانواده های گروگانهای رجوی در بیرون کمپ لیبرتی مجاهدین خلقسری سوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش چهارم

لینک به منبع

تلاش خانواده ها پشت درب کمپ لیبرتی برای ملاقات ممنوع الملاقاتیها

فرقه رجوی مجاهدین خلق کمپ لیبرتی

در هفته گذشته تعدادی از خانواده های رنج کشیده با مدارک معتبربا ابلاغ قبلی اسامی و نسبت خانوادگی با ساکنان اردوگاه لیبرتی چند روز پشت سر هم به کمپ لیبرتی مراجعه کردند تا شاید امکان دیداری هرچند کوتاه با عزیزانشان را داشته باشند . در مقابل این درخواست مشروع در اوج ناباوری اعضای فرقه رجوی با سروصورتهای پوشیده با شعارهای مزدور چقدر گرفتی بچه ها را فروختی ,مزدوران وزارت حامل هر جنایت و …… به استقبال گرم خانوادهایشان آمدند فضای ایجاد شده گویای این حقیقت است که این افراد از لحاظ روحی و روانی در وضعیت مناسبی نیستند, بدلیل عدم عواطف انسانی در مناسبات فرقه رجوی این نفرات از بیماریهای روحی وروانی رنج میبرند در مقابل فضاحت کردار نفرات فرقه رجوی حضار (نیروهای محافظ عراقی را بخنده و تمسخر واداشته است) در این جریان هیچ کس دلیل منطقی بر این اعمال پیدا نکرده است .اینها گواه این حقیقت است که این نفرات بیشتر از پیش نیاز به پزشک ومراقبتهای روحی و روانی دارند از این رو بجاست تا برای رهایی این نفرات از چنگال سران جنایتکار ( مسعود و مریم رجوی ) اقدام عاجلی صورت گیرد و از تمامی ارگانهای حقوق بشری بخواهیم در انتقال این نفرات به کشورهای دیگر تلاش لازم را مبذول دارند این نفرات نیاز مبرم به یک محل امن بدور از اغفال تشکیلاتی فرقه رجوی دارند.

واقعا باید پرسید چرا در این نفرات عواطف خانوادگی مرده است چرا شعور سیاسی و اجتماعی این نفرات به این سطح نازل رسیده است باید از سران فرقه رجوی پرسید کسی که حرمت خانواده را نگه نمیدارد آیا میتوان حرمت یک ملت را در محتوای یک حکومت به آن سپرد؟ برخورد مجاهدین در قبال خانواده در حدیک فاجعه است مگر خواسته این مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان از فرقه رجوی چیست که آنها مجبورند هیستریک وار با حمل پلاکاردها و نصب آنها در انظار و با پوشاندن صورتشان با چپیه کین و غیض و چنگ و دندان نشان دهند آیا مجاهدین ازچیزی میترسند و اگر میترسند از چه میترسند باید از مسعود و مریم پرسید چرا دیوارهایقرارگاههای مجاهدین اینقدر بلند هستند؟ و سر سیم خاردارهای آن به سمت داخل؟  چرا خروج از مناسبات مجاهدین سخت است ؟

فرقه رجوی مجاهدین خلق کمپ لیبرتی

ما اعضای قدیمی جدا شده و منتقد بخوبی میدانیم مریم و مسعود رجوی باز منتظر کشتار جمعی دیگری هستند تا همه نفرات در کمپ لیبرتی زیر موشک و بمباران کشته شوند این نفرات بدرد رجوی نمیخورند تاریخ مصرفشان تمام شده است این نفرات رازهای بسیاری از جنایتهای رجوی در سینه دارند از نظر رجوی جایز نیست آنها بیشتر از این عمر کنند یادم هست روزی در میتنیگ عمومی مسعود گفت عمر زیادی ما نفرات مجاهدین ناشی از تقصیر و خطاست باید خیلی وقت پیشها در زندان یا صحنه نبرد میمردیم و در ادامه میگفت همیشه فکر میکنم باید بعد از سرنگونی با شما چه کنم ؟ با شما چه کنم؟ معمای حل نشده مسعود رجوی است مسعود رجوی از خود میپرسد آیا باید کمک کرد تا این نفرات به کشورهای آزاد و مدرن برسند بعد به تبعیت ازدموکراسی جوابگوی انتقادات شده باشم با شما چه کنم برای رجوی سرفصل و تاریخ مصرف داشت او خوب میدانست چه میگوید .

بعد ازآتش بس جنگ ایران وعراق شکست در استراتژی جنگ آزادیبخش نوین و متاقبا شکست مفتضحانه در فروغ جاویدان خوی دریده و حیوانی رجوی باعث شده تمامی تعارفات را کنار گذاشته نفرات را در عراق به گروگان بگیرد و ملاقات را ممنوع کند او با استثمار عمر نیروهایش بزرگترین خیانت را در حق نیروها روا داشت او برای حفظ خودش تمام نسل مجاهدین را به قربانگاه برد تا خودش را سر پا نگه دارد رجوی هیچ آینده و افق روشنی درپیشروی خود نمی بیند بخاطر این خفا را پیشه کرد تا جوابگوی شکستها نباشد مسعود با وجود این همه شکست در اوج پرروئی مقام رهبر عقیدتی را محکم چسبیده است و ول نمیکند بیچاره خودش هم باورش شده است که امام زمان است و معصوم البته این ازفواید تعریف و تمجید های خواهر مجاهد مریم رجوی بود که کمالات برادر را هرروز یادآور میکرد تا خدای ناکرده مسعود به اندازه سر سوزنی از رهبری عقیدتی کوتاه بیاید و به خود شک کند .

اما برخلاف توهمات فرقه رجوی در این چند سال گذشته بیش از هزارنفر از اسرای فرقه رجوی به کشور آلبانی منقل شده اند جنگ رجوی با خانواده ها راه بجائی نخواهد برد دیر یا زود اسرای فرقه رجوی به دنیای بیرون راه خواهند برد رجوی نیاز نیست فکر کند که با آنها چه کند خانوادها نه دنبال جنگ سیاسی هستند نه با این تصور رنج سفر به عراق را میپذیرند تنها همت خانوادها کمک به عزیزانشان برای زندگی بهتر هست فرار دو برادر(بهادری ) همین چند روز پیش از کمپ لیبرتی گواهی آشکار بر مرده سیاسی بودن فرقه رجویست در دنیای واقع هیچ کس نه فرقه رجوی را جدی میگیرد نه به آن وقع میگذارد بیان اراجیف مزدور وزارت اطلاعات برای خانودها دیگر مثمر ثمر نیست باید صبر و پایداری خانوادها را در مقابل این اراجیف را ستود نادیده گرفتن خواسته های خانوادها از طرف فرقه رجوی تنها باعث بی آبروی این فرقه مافیائی میشود جوو فضا سازی فرقه رجوی بر علیه خانوادها دید ونظر مردم را بر علیه این فرقه بیشتر بر خواهد شوراند دروغگو هر روز بیشتر از پیش افشا وروسیاه خواهد شد .

بله باید به رجوی گفت خانوادها چه پرشکوه پایداری کردند و نهایتا پیروزی سزاوار آنهاست .پ پ پ اصطلاح درون تشکیلاتی به معنی پایداری پرشکوه پیروزی است .

میر باقر صداقی یک فوریه دوهزارو شانزده

***

همچنین:

تفاهم اتمی و آینده تاریک برای فرقه رجوی (عاقبت رجوی سناریویی همچون اوجلان یا ریگی؟)

میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، هفتم آوریل ۲۰۱۵:… تفاهم هسته ای امروز ایران با دولتهای بزرگ جهان نشان از شکستن شیشه عمر رجویست بن بست فعلی خط و خطوط فرقه رجوی , خاطره دستگیری عبدالله اوجلان و عبدالمالک ریگی را برای انسان تداعی
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، سی ام مارس ۲۰۱۵:…  عبدالله الجبوری همچنین گفت که سیاستمداران عراقی با موضوع ساکنان لیبرتی گزینشی برخورد می‌کنند در حالی که طبق قانون باید ‏با آنان به‌عنوان پناهنده رفتار کنند. اما این
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، نهم مارس ۲۰۱۵:… مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، دوم مارس ۲۰۱۵:… وقتی از کلمه مقاومت مردمی و مبارزه صحبت میکنیم به مترادف آن یک سری پرنسیبهای انقلابی وانقلابیگری نیز مطرح میشوند که در وحله اول استقلال عمل یک جنبش را طلب میکند .انقلاب و
 
 
میرباقر صداقی مجاهدین خلق فرقه رجویمیرباقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۵:… آقای محمد اقبال من که غریبه نیستم روزی توی خونه و صاحب خانه بودم شاید شما به بیماری آلزایمر دچار شدید ودزدیهای نجومی فرقه رجوی را در دوران فروپاشی صدام حسین را فرا