فرقه رجوی ربات آدمکش میسازد

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، شانزدهم ژوئیه 2019:… عکس هائی که هفته گذشته از سوله های فرقه رجوی در آلبانی به نمایش درآمد ، نشان میداد که تعدادی پیرمرد وپیرزن صف به صف در کنار هم به فاصله 20 سانتیمتر از یکدیگر در برابر کامپیوتر هائی قرار گرفته اند ومثلا مشغول … Continue reading فرقه رجوی ربات آدمکش میسازد