فرقه رجوی مبلغ مفتی های سعودی

فرقه رجوی مبلغ مفتی های سعودی

منصور نظری، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر 2015:… رجوی دیگری آبروئی برای از دست دادن ندارد دیگر برایش مهم نیست با کدام مرتجع و جنگ طلب بر ضد میهنش متحد میشود بصورت اتوماتیک دیگر این سازمان یک نیروی ایرانی نیست بلکه مهره و نیروی بیگانگان برای پیش برد خطوط جنگ طلبانه انهاست که خودش را با ساز انها کوک میکند و گوش به فرمان مفتی ها و جنگ طلبان میشود تا تغاری بشکند ماستی بریزد …

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

فرقه رجوی مبلغ مفتی های سعودی

پس از انکه کشتی فرقه رجوی در عراق به گل نشست و دیگر صدامی هم نبود که از این فرقه حمایت کند فرقه رجوی دست به دامن جنگ طلبان امریکائی و مفتی های سعودی شده است انهم از نوع مرتجع ترین هایشان .معلوم نیست در پشت پرده روابط این فرقه و سعودی ها چه میگذرد اگر چه پیشاپیش مشخص است که اینها بدنبال برقراری روابطی از جنس رابطه با صدام حسین هستند و بنظر می اید که دارند همان مسیر انحرافی که با صدام حسین رفتند را به اجرا میگذارند .والبته اینها از تاریخ و مسیر طی شده شان با صدام حسین درس عبرت نگرفتند و میخواهند اینبار با مرتجعین سعودی همان مسیر را بروند شاید که ابی برایشان گرم شود . نکته قابل توجه اینجاست که دستان سعودی ها در تمام اعمال تروریستی در جهان برملا شده است و همه فهمیده اند که ابشخور تروریستها و ادمکشان داعش و دهها سازمان تروریستی دیگر همین سعودی ها بودند و هستند .سایتهای سازمان مجاهدین پر است از یاوه های مفتی های سعودی که در اخرین ان ازقول شیخ عبدالعزیز ال شیخ مفتی اعظم عربستان مطالبی را درج کرده و مشغول تبلیغ ان هستند .اما برای انکه بدانیم این مفتی اعظم عربستان و مفتی های دیگر چه در سرشان میگذرد به بعضی از فتواهای انها اشاره میکنم

بخشی از فتواهای این شیخ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز ال شیخ

همه کلیساها را خراب کنید

همه آثاراسلامی را خراب کنید و آثار باستانی را نگاه دارید

ایرانی ها مجوس و آتش پرست هستند

جواز اجبار ازدواج دختران ده ساله بدون رضایت خود آنها

فتوای تخریب قبور ائمه در عراق

اینها تنها بخشی از فتواهای این شیوخ است که مهمترین کارشان حمایت از ادمکشان و تروریستهای داعش و دیگر جنایتکاران مرتجع است کسانی که فتوا گردن زدن در خیابانها را میدهند و با حمایت از ادمکشان داعشی تابحال صدها هزار انسان را به خاک و خون کشیده اند و اینک فرقه رجوی به دامن این جنایتکاران خزیده و با تبلیغ شعارهای سخیف این جنایتکاران میخواهد میزان ارادت خود را به اینان نشان دهد بارها گفته ایم که رجوی هیچگاه از روزگار درس نگرفته و گذشته اش برایش عبرت نشده و باز هم همان مسیری که با صدام حسین رفته را دارد با سعودی ها میرود مسیری که قطعا این فرقه را به پرتگاه خواهد کشاند .

این نتیجه قانونمند و اتودینامیک جهان است سازمانی که از مسیر درست منحرف میشود و بنیادش را بر دروغ و فریب میگذارد سازمانی که پدران و مادران سالخورده را مورد هتاکی قرار میدهد سازمانی که از مردم خودش فاصله میگیرد به طوری که حتی پیروانش در یک کشور هفتاد هشتاد میلیونی ایران به انگشتان دست میرسد سرانجامش هم باید مفتی های سعودی باشد .

رجوی دیگری ابروئی برای از دست دادن ندارد دیگر برایش مهم نیست با کدام مرتجع و جنگ طلب بر ضد میهنش متحد میشود بصورت اتوماتیک دیگر این سازمان یک نیروی ایرانی نیست بلکه مهره و نیروی بیگانگان برای پیش برد خطوط جنگ طلبانه انهاست که خودش را با ساز انها کوک میکند و گوش به فرمان مفتی ها و جنگ طلبان میشود تا تغاری بشکند ماستی بریزد و جهان گردد از ان کاسه لیسان باید به رجوی گفت اگر از صدام حسین ابی برایت گرم شد از این مفتی ها و جنگ طلبان هم ابی برایت گرم میشود.

***

مسعود رجوی و  فروغ جاویدان ابراهیم خدابنده: بسته شدن شکافی دیگر، رجوی در بن بست استراتژیک

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21509

مجاهدین خواستار لغو مجازات اعدام شدند دروغ یا واقعیت

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و یکم اکتبر ۲۰۱۵:… مجاهدین خلق در یک حرکت عجیب و با تبلیغات گسترده خواستار لغو مجازات اعدام شدند مریم رجوی بعنوان سخنگوی این فرقه اعلام کرد که ما خواستار لغو مجازات ضدبشری اعدام هستیم همچنین مریم رجوی اعلام کرد که ما برای پی ریزی اینده ایران در پی تشکیل قوه قضائیه مستقل و پویا هستیم که بر اساس ازادی دمکراسی و برابرییست . براستی شاخص صداقت مجاهدین …

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIآن خدابنده (سینگلتون): “چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟” – اشک تمساح مریم رجوی برای حقوق بشر

https://iran-interlink.org

مجاهدین خواستار لغو مجازات اعدام شدند دروغ یا واقعیت

مجاهدین خلق در یک حرکت عجیب و با تبلیغات گسترده خواستار لغو مجازات اعدام شدند مریم رجوی بعنوان سخنگوی این فرقه اعلام کرد که ما خواستار لغو مجازات ضدبشری اعدام هستیم همچنین مریم رجوی اعلام کرد که ما برای پی ریزی اینده ایران در پی تشکیل قوه قضائیه مستقل و پویا هستیم که بر اساس ازادی دمکراسی و برابرییست . براستی شاخص صداقت مجاهدین در چنین گفتاری چیست ؟ایا مجاهدین درست میگویند که خواستار لغو مجازات اعدام هستند ؟برای محک زدن اداعای مجاهدین میتوان به سایت های این فرقه سری زد و تناقض بزرگ و دروغ بزرگ انها را به عیان دید که به راحتی اب خوردن دروغ میگویند . سایتهای زنجیره ای این فرقه که بیانگر دیدگاههای ارتجاعی انها میباشد مملو است از تبلیغ خشونت برای جنگ و کشتار از ایران بگیرید تا سوریه یمن و عراق و هر جائی که فکرش را بکنید .این اندیشه یعنی خشونت و خونریزی پدیده ایست که در تارو پود رهبری این فرقه نهفته است و هرگز نمی توانند از ان فاصله بگیرند از اعدام خیابانی نظامیان امریکائی در زمان شاه تا اعدام خیابانی مردم کوچه و بازار توسط این فرقه تا هزاران فرمان نظامی از طرف مسعود رجوی برای از بین بردن مخالفینش در درون سازمان . بنابر انچه که مریم رجوی گفته است که خواستار تشکیل قوه قضائیه مستقل وپویا ست احتمالا قاضی القضات های رجوی هم احتمالا کسانی هستند که دستشان تا مرفق در خون مجاهدین ناراضی در قرارگاههای سازمان به خون اغشته است اما چگونه میتوان دروغ به این بزرگی را گفت شاید استدلال همان استدلال گوبلز باشد که گفته بود دروغ هر چقدر که بزرگ باشد شاید باور کردنش اسان باشد اما عیب کار این است که چون حرف از اساس دروغ است و با اندیشه انها سازگار نیست نمی توانند دم خروس را پنهان کنند هر کاری هم میکنند دم خروس از جائی بیرون میزند اخر نمی دانند کسانی این شعار ضد خشونت را میدهند که تا بن استخوان به ان ایمان داشته باشند و باور داشته باشند که راه خشونت و ترور و مرگ و کشتار و خونریزی نیست اما دریغا که ماهیت این فرقه هیچ همخوانی با اندیشه ضد خشونت ندارد .

همچنین باید به این دروغگویان گفت شما در مهد ازادی در کشورهای ازاد در خیابان ها گلو میدرید بعد میخواهید قضائیه مستقل تشکیل بدهید شاید هم قاضی القضات هایتان هم همان اربده کشان و شمشیربدست هستند که گلوی ازادی را در مهد ازادی میفشارند یا که نه میخواهید سر مردم را شیره بمالید که شما هم پیشرفت کرده اید و همگام با جامعه جهانی ضد خشونت شده اید .

اگر عادل دادگستر شما هستید پس عدالت را باید برای همیشه به فراموشی سپرد چرا که شما نه بوئی از عدالت برده اید و نه عادل دادگستر هستید شما در تار و پود اندیشه تان خشونت جاریست مثل خون برای بدن شماست لحظه ای که شما خشونت و تبلیغ مرگ و نیستی را به کنار بگذارید باید فاتحه فرقه تان را هم بخوانید پس شما را چه به شعار ضد خشونت اصلا این حرفها به شما نیامده به قد و قواره تان نمی خورد شما پدران و مادران پیر و سالخورده را مورد بدترین اهانت ها و هتکاکی قرار میدهید کاری که حتی در یک چهارچوب انسانی مزموم است ای کاش شما هم میتوانستید عشق و عاطفه داشته باشید ای کاش شما هم به اندازه حتی یک گرمی که خود معتقدید میتوانستید بفهمید که چیزی با کشتن و خونریزی درست نخواهد شد ای کاش شما هم میتوانستید عمیقا خشونت را نفی کنید و واقعا و بصورت واقعی شعار لغو مجازات اعدام و خشونت را بدهید اما دریغا اندیشه ای که شما در ان بسر میبرید با خشونت تنیده شده مسعود رجوی بعنوان تئوریسین این فرقه بود و نبود خود را با خشونت گره زده است کسی که در طی ۳۵ سال گذشته باعث خونریزهای فراوان از هر طرف شده است هزاران خانواده یتیم شده هزاران خانواده عزیز از دست داده محصول رویاهای قدرت طلبانه همین فرد است .

گفتار ضدخشونت یک حرف نیست یک شعار نیست بلکه اعمال ماست که انرا گواهی میدهد در غیر اینصورت باد هواست.

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21206

خانواده گروگانهای اسیر در دست رجوی هرگز از پای نخواهند نشست

منصور نظری، ایران اینترلینک، دوم اکتبر ۲۰۱۵:…  رجوی باید بداند دیگر حنایش رنگی ندارد ۳۵ سال انحراف از صداقت و فدا او را تبدیل به اهرم در دست بیگانگان کرده است روزگاری صدام حسین و پس از صدام حسین حالا نوبت به سعودی ها و اسرائیلی ها و امریکائی های جنگ طلب رسیده است او یعنی رجوی هیچگاه از تجربه صدام حسین درس نگرفت و نخواهد گرفت چرا که شخص رجوی ماهیتا خوی انسانی خود را از دست داد …

خانواده ها کمپ لیبرتی سپتامبر 2015هراس دوباره فرقه رجوی از دیدار با خانواده ها

https://iran-interlink.org

خانواده گروگانهای اسیر در دست رجوی هرگز از پای نخواهند نشست

سالهاست که خانواده های گروگانهای اسیر در دست رجوی در تلاش هستند تا بتوانند حتی برای دقایقی فرزندان خود را ببینند اما فرقه رجوی که خوب میداند کوچکترین تماس خانواده ها با فرزندانشان یعنی فروپاشیدن دم و دستگاه فرقه رجوی به همین دلیل سالهاست که مانع دیدار خانواده ها با فرزندانشان میشوند فرقه رجوی خوب میداند که دیدار خانواده میتواند دستگاه ارتجاعی اش را سوراخ کند و تمام تحلیل های ابکی رجوی را به باد هوا بدهد به همین دلیل به اسمان و ریسمان اویزان میشوند و مانع دیدار خانواده ها میشوند و الا خودشان هم میدانند که یک پدر و مادر پیر وسالخورده به تنها چیزی که فکر میکنند دقایقی دیدار با عزیزانشان است و نه هیچ چیز دیگر حق و حقوق مسلم و اولیه هر انسانی حتی برای یک زندانی در تمام نقاط دنیا این اولیه ترین حقوق است که به رسمیت شناخته شده است .اما فرقه رجوی که مناسبات تشکیلاتی بر اساس دروغ بنا کرده از این کوچکترین حق و حقوق خانواده ها می ترسد و با تمام قوا مانع از ان میشود .

برای درک بهتر از این مناسبات ارتجاعی کافیست به ۱۴ سال پس از سقوط صدام حسین نگاه کنیم چرا رجوی مانع خروج نفرات از اشرف و لیبرتی به خارج از عراق شد و میشود در نگاه هر ناظر و بیننده ای و هر شاهدی این کار یعنی اینکه این فرقه فروریختن تشکیلات خود را در ازادی نیروهایش می بیند و بهمین خاطر هر چقدر که میتواند مانع ایجاد میکند تاخیر ایجاد میکند تا نفرات نتوانند از عراق خارج شوند اگر چه فرقه رجوی حتی برای نفرات پس از خروج از عراق همان برنامه های عقب مانده ارتجاعی خود را باز تکرار میکند تا بتواند تشکیلات پوسیده خود را به این روش های عقب افتاده حفظ کند .

اما در ورای همه این بندبازی های رجوی واقعیت هائی هم خود بخود بیرون میزند و ان اینکه ماهیت این سازمان علیرغم هر تبلیغاتی و هر شعر و شعاری یک واقعیت ارتجاعی و فرقه گرایانه و ضد انسانیست چرا که حتی یک بچه دبستانی هم می داند که ملاقات پدر و مادری سالخورده با فرزندش نمی تواند خطری متوجه هیچ چیز و هیچ کسی کند اما این فرقه بنا به دستور مشخص مسعود رجوی مانع اینکار شده و میشود و این نشانگر میزان عقب ماندگی و ارتجاعی بودن این فرقه است در هیچ سازمان سیاسی ایرانی و یا سازمان سیاسی خارجی نمی توان چنین نمونه هائی را یافت نه تنها نمی توان یافت بلکه تمام سازمان های سیاسی از ملاقات یا دیدار یا اگاهی نیروهای خودش از مسائل روز استقبال میکند ولی این فرقه وحشت میکند چرا این میزان وحشت .

البته خانواده ها هیچ گاه تسلیم شگردها و شانتاژهای فرقه رجوی نشده ونخواهند شد و بی تردید رجوی مجبور خواهد شد تن به خواسته های برحق خانواده ها بدهد چرا که عشق به فرزند چیزی نیست که رجوی بتواند پدران و مادران را بتراسند خانواده ها در همه جا پیگیر فرزندانشان بودن هستند و خواهند بود همانگونه که تعدادی از خانواده ها در لیبرتی تعدادی از خانواده ها در فرانسه و تعدادی از خانواده ها در البانی پیگیر فرزندانشان بودند و باز هم خواهند بود .

اما رجوی باید بداند دیگر حنایش رنگی ندارد ۳۵ سال انحراف از صداقت و فدا او را تبدیل به اهرم در دست بیگانگان کرده است روزگاری صدام حسین و پس از صدام حسین حالا نوبت به سعودی ها و اسرائیلی ها و امریکائی های جنگ طلب رسیده است او یعنی رجوی هیچگاه از تجربه صدام حسین درس نگرفت و نخواهد گرفت چرا که شخص رجوی ماهیتا خوی انسانی خود را از دست داده است کسی که پدر ومادران سالخورده را با موهای سفیدشان و با عصای در دستان شان مورد هتاکی قرار میدهد بی شک دیگر انسانی با طینت انسانی نیست او هر چه هست ولی انسان نیست

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20842

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

منصور نظری، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان …

محمد حنیف نژادشما همان مجاهدین دوران شاه نیستید ،خودتان را قاطی ماجرا نکنید!

https://iran-interlink.org

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

پنجاه سال پیش حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را با هدف جنگ با امپریالیست ها و در راس ان امریکا بنا نهادند انها در بیانیه هائی که منتشر کردند اعلام کردند هدف ما نابودی امپریالیسم به سرکردگی امریکای جهانخوارو برقراری جامعه بی طبقه توحیدی است دیری نپائید که عملیات نظامی سازمان مجاهدین برعلیه نیروهای امریکائی و شاه اغاز گشت اما پس از چند عملیات نظامی رهبران سازمان دستگیر شدند و سازمان نوپائی که هنوز گرم و سرد روزگار را نچشیده بود رهبرانش به زندان افتادند.

در سال ۵۱ اولین سری از مجاهدین دستگیر شده اعدام شدند مسعود رجوی نیز که جز لیست اعدامی ها بود از اعدام تبرئه گردید و به حبس ابد محکوم شد اگر چه طبق اسناد ساواک علت اعدام نشدن مسعود رجوی همکاری وی با ساواک بود و حتی نفرات ساواک که هم اکنون زنده هستند انرا تائید کرده اند ولی هیچگاه تا به امروز نه سازمان مجاهدین و نه خود مسعود رجوی راجع به ان موضعی روشن نداشته اند و انرا رد نکرده اند .

در گذر زمان پس از دستگیری رهبران سازمان و اعدام شماری از انان ایدئولوژی مجاهدین دستخوش حوادث بسیاری گشت عده ای به مارکسیت ها روی اوردند وعده ای نیز سرگردان به این سو و ان سو روان شدند اما همه انها یک وجه مشترک داشتند منطق تمام انها به کشتن و خونریزی ختم میشد همانگونه که انجام دادند کشتن ژنرال های امریکائی از یک طرف و از طرف دیگر کشتن نزدیک ترین یاران خود یعنی مجید شریف واقفی و صمدیه لباف و……

قهرمانان دروغین و پوشالی با پیروزی انقلاب ایران از زندان بیرون امده و با شعارهای به ظاهر انقلابی برای بدست اوردن حاکمیت دست به هر کاری زدند و نهایتا با شروع مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد سال شصت چند نسل را قربانی اهداف قدرت طلبانه خود کردند در این بین مسعود رجوی همان قهرمان توخالی سکان راهبری سازمان را بعهده گرفت و با تصمیمات خود دهها هزار نفر را قربانی افکار خود کرد . مسعود رجوی جنگ خونینی را به مردم ایران تحمیل کرد که نتیجه ان هزاران قربانیست هزاران خانواده اواره و در گوشه و کنار جهان هزاران پدر و مادر که در سوگ فرزندانشان پیر گشتند و یا که دق کردند اما مسعود رجوی با زیر پا گذاشتن تمام اصول انسانی به هر پلیدی اویخت و سازمان مجاهدین را تبدیل به وسیله ای در دست امریکائی ها و اسرائیلی ها و عربستانی ها کرد به گونه ای که بدون اجازه انها اب هم نمی خورد و با اجازه انها دست به هر کثافتکاری میزند .سازمانی که وطنش را در بحبوحه جنگ ضد میهنی صدام حسین جنایتکار برعلیه کشور ما ایران به صدام میفروشد بی شک فقط یک وسیله در دست سعودی ها و اسرائیلی هاست و نه بیش از ان .

پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان ازادیخواهانه جامعه بی طبقه توحیدی به ارمغان بیاورد اینک نیروهایش را در بیابانهای عراق به اسارت گرفته و خودشان در اروپا و امریکا در کنار همان امپریالیست ها عکس یادگاری میگیرند یادشان رفته که دیروز اگر همین امریکائی ها بدستشان می افتادند سرشان را گوش تا گوش میبریدند پس از پنجاه سال سازمانی که مدعی مبارزه با ارتجاع و عقب ماندگی بود خودش در مناسباتش صد بار ارتجاعی تر وصد بار عقب افتاده تر است و نه تنها عقب افتاده تر است بلکه نوکری مرتجع ترین کشور عرب منطقه یعنی عربستان را هم میکند کشوری که در ان زنان را با شمشیر گردن میزنند

پس از پنجاه سال میتوان گفت که پس از حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را از درون نابود کردند تقی شهرام ها بهرام ارام ها مسعود رجوی ها این سازمان را نابود کردند و انچه باقی گذاشتند پوسته ای بیش نیست

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=20664

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

منصور نظری، ایران اینترلینک، سوم سپتامبر ۲۰۱۵:…  این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت …

https://iran-interlink.org

سر باز کردن تناقضات درونی نیروها از سه دهه بیراهه و انحراف در فرقه رجوی

این روزها روزهائیست که همه نفرات سازمان از خود میپرسند چه شد که بدینجا رسیدیم همه از خود میپرسند کجای کار می لنگید که ما از ارمان ازادی به ارمان استبداد رسیدیم چه شد که ما شروع و پایان اطلاعیه را با نام خلق قهرمان ایران اغاز میکردیم اما حالا به جای ان سرتیتر اطلاعیه ها خانواده های الدنگ است چه شد ان شعارهای استقلال ازادی چه شد ان همه شعار صداقت و فدا چه شد که سازمان سر از ناکجااباد عراق در سیطره صدام حسین دراورد ان هم در جنگی برعلیه میهن خود.

براستی چه بر سر این سازمان امد اینها تناقضاتیست که بصورت اتوماتیک به ذهن هر کسی که در درون سازمان است میرسد صداهائی که البته توسط رجوی سرکوب میشود تا صداها یکی نشود مطمئنا خود رجوی هم بارها و بارها این تناقضات را مرور کرده است و از حفظ است و خودش هم خوب میداند این تناقضات واقعیت هائی هستند که نمی تواند درب انرا گل بگیرد این تناقضات هر روز که میگذرد بیشتر سر باز میکند و دامن رجوی را میگیرد چرا که مسئول و مسبب همه این نابسامانیها و انحراف ها شخص اوست .

در طی بیش از سه دهه رجوی با اشتباهات مهلک مسیر یک سازمان را به ناکجااباد کشاند محصول اعمال رجوی خونهای به ناحقی است که از هر طرف برزمین ریخت اما همیشه اینها تناقضاتی بود که به ذهن همه ما که در سازمان بودیم میزد اما رجوی هر بار به شکلی انرا دور میزد و وارد مسیر دیگری میکرد و صداها را خفه میکرد و نمی گذاشت که صدائی با صدای دیگر همنوا نشود و برای اینکار از هر وسیله ای نیز استفاده کرده است از زندان درون سازمان گرفته تا تهدید توسط فالانژهای درون سازمان تا تهدید به ابوغریب و تا ضرب و شتم در درون سازمان .

بی شک امروز تمام نیروهای سازمان چه در لیبرتی چه در البانی و چه در هر جای دیگر بیشتر از هر روز دیگر نسبت به عملکردهای فرقه رجوی اشراف پیدا کرده اند و میدانند که مسیر طی شده مسیری انحرافی بوده است و بصورت طبیعی هزاران سوال بی پاسخ به ذهنشان میرسد و از مسئولین فرقه میپرسند که چرا بدینجا رسیده اند مسئول اینهمه اشتباهات استراتژیک سیاسی تشکیلاتی ایدئولوژیک کیست ؟

بی تردید فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی با تمام توان تلاش خواهد کرد کما فی السابق هر صدائی را با تکیه بر فریب و نیرنگ و خشونت سرکوب کند و به جای پاسخ به تناقضات و انحرافات سازمان نیروها را مجبور به پروژه خوانی های مسخره همچون گذشته کند تا نیروها به جای سوال و تناقض خود را بدهکار رهبری بدانند همان حیله و نیرنگی که در سه دهه رجوی بکار گرفت تا نیروهای سازمان را مجبور به اطاعت از خط و خطوط رهبری کند .

در ذهن هر کدام از نیروهای سازمان صدها تناقض بی پاسخ وجود دارد راجع به همه چیز از خانواده تا همسر و شوهر و مادر و پدر تا سیاست و تشکیلات و ایدئولوژی و صدها مورد دیگر که هر کس روزی را در درون این سازمان بوده انرا با پوست و گوشت و استخوانش لمس کرده است تناقضاتی که هیچگاه هیچکس به ان پاسخی نداده و انقدر این تناقضات انباشت شده است که میشود گفت هر نفر کوهی از تناقض است .در هر دوره این تناقضات سر باز میکنند و گریبان فرقه رجوی را میگیرند اما رجوی با شگرد پروژه خوانی افراد را مجبور میکند که بجای پرداختن به تناقض بیایند و بگویند بدهکار هستند و اشتباه کرده اند و تناقضی نبوده است .

بی شک بسیاری از افراد مسئله دار شده از خود میپرسند که اخر ما از کجا امده ایم و به کجا میرویم ؟انها سوال میکنند هزاران اشتباه و خطا و انحراف چرا ؟مسئول این همه انحراف کیست ؟اینهمه خونریزی چرا ؟وووسوالی که هیچکسی به ان پاسخ نمی دهدو بسیاری ازهمین افراد مسئله دار شده از اینهمه دروغ و حقه بازی خسته شده اند .این واقعیتی است که رجوی را گریزی از ان نیست تمام شگردهای رجوی برملا شده است و دیگر حتی نیروهای باقیمانده هم تره ای برایش خورد نمی کنند

***

همچنین:

ایران قلم حمله چماقداران فرقه تروریستی مجاهدین به آقای منصور نظری را محکوم می کند

کانون ایران قلم، بیست و دوم می ۲۰۱۵:… مهران کاکاوند ، عامل این اقدام خشونت طلبانه و تروریستی، تحت مسئولیت ستاد تروریستی و ضد امنیتی شورای مقاومت دست ساز رجوی قرار داشته است و با تعقیب آقای منصور نظری که محل آکسیون را در حال ترک بوده است بزدلانه به همراه دیگر چماقداران فرقه به ایشان حمله کرده است. کانون ایران قلم ضمن محکوم کردن این تهاجم تروریستی و خشونت طلبانه از کلیه …

تهاجم تروریستی فدائیان داعش ـ رجوی به فرماندهی مهران کاکاوند

منصور نظری، ایران قلم، بیست و یکم می ۲۰۱۵:…  به رجوی و لاشه های گندیده ای که به فرمان خلیفه داعشی خود همچون ابوبکر بغدادی در هر گوشه جهان دست به جنایت میزنند میگویم روزی به پای میز عدالت کشیده خواهید شد دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد .اگر فکر میکن

ضرب و شتم آقای منصور نظری توسط چاقوکش های مریم قجر عضدانلو (رجوی) در کشور فرانسه

پیوند رهایی، پاریس، بیست و یکم می ۲۰۱۵:… چماقداران و چاقوکشان لات و لمپن مریم قجر باید بدانند که اینگونه کارهای وحشیانه و تروریستی شان در جهان آزاد برای بستن دهان جدا شدگان و ترساندن آنان و بازداشتنشان از افشاگری علیه فرقۀ رجوی سودی برایشان ندارد که هیچ بلکه آنها را در نزد ایرانیان خارج و مردم فرانسه بی

چرا فرقه رجوی جنایات ادمکشان وفدائیان داعش را محکوم نمی کند؟

منصور نظری، پاریس، هجدهم می ۲۰۱۵:… چندی پیش نیز یکی از سران جنایتکار داعش به نام عزت ابراهیم الدوری که یکی از نزدیکان صدام حسین بود توسط دولت عراق کشته شد الدوری مو قرمز ژنرال سابق و مقام ارشد حزب بعث عراق بود که پس از سرنگونی دولت صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا دست به تشکیل نی

زنان شکنجه گر وقاتل وشقی در سازمان مجاهدین خلق بخش مجاهدی داعش قسمت اول مژگان پارسائی

منصور نظری، پاریس، هفتم می ۲۰۱۵:… در پروسه تاریخ انسان مردان زیادی به تبهکاری و جنایت دست زده اند اما در طول تاریخ کمتر زنانی بوده اند که هم پای جنایتکاران مرد پیشقراول شکنجه و جنایت وشقاوت باشند اما مسعود رجوی سازنده نسلی از زنان شقی و شکنجه گر بود نمونه هائی که در زیر خواهم اورد

ممانعت از دیدار خانواده ها توسط فرقه رجوی ضد انسانی و نقض حقوق بشر

منصور نظری، پاریس، پنجم می ۲۰۱۵:…  بر طبق تمام موازین حقوقی وقضائی در سراسر جهان ملاقات خانواده حق تک به تک احاد مردم است و هیچ کس نمی تواند این اولیه ترین حقوق یک انسان را نقض کند نقض کننده این منشور حقوق بشر میخواهد دولت باشد یا یک سازمان یا یک اداره دولتی و یا در بدترین حالت یک فرقه در هر صورت نقض ان عملی ضد انسانی و ضد .

چرا فرقه رجوی از جنگ عربستان در یمن حمایت میکنند

منصور نظری، پاریس، بیستم آوریل ۲۰۱۵:… برای هیچ کس ابهامی وجود ندارد که عربستان بعنوان پدرخوانده ارتجاع سالهاست که با تقویت گروههای تروریستی نظیر القاعده و گروههای مشابه ان در صدد براه انداختن جنگ مذهبی و قومیست. سیستم حاکم بر عربستان که یک دیکتاتوری پادشاهی مبتنی بر قوانین قرون وسطائیست سالهاست که حتی در کشور عربستان