فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه

Follow Share on Tumblrارسال – منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه 2019:… بدلیل زد و بندهای پشت پرده فرقه رجوی با دولت آلبانی ورود خانواده های قربانیان فرقه رجوی از ایران به آلبانی ممنوع است و این یعنی نقض قوانین حقوق بین اللمل که در روز روشن انجام میشود ، بسیاری از قربانیان فرقه … Continue reading فرقه رجوی (مجاهدین خلق ایران) دشمن خانواده و عشق و عاطفه